predstavitev usmeritve elektrnsko poslovanje (bu)

Download Predstavitev usmeritve Elektrnsko poslovanje (BU)

Post on 06-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev usmeritve Elektrnsko poslovanje (BU)

TRANSCRIPT

 • E-business Became An Important Part Of Our

  Daily Life In The Last Decade.

  natetih 100 e-poslovanje programov

  postanite

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  Raziskave v svetu in pri nas kaejo, da v podjetjih primanjkuje strokovnjakov, ki imajo poleg znanj poslovnih ved tudi informacijska znanja.

  Diplomanti usmeritve E-poslovanje so ekonomisti, ki imajo poleg obiajnih poslovnih znanj tudi veliko informacijskega znanja.

  Smerni predmeti v drugem in tretjem letniku:

  CELOVITE INFORMACIJSKE REITVE (ERP) INFORMACIJSKI SISTEMI E-POSLOVANJA UVAJANJE CELOVITIH INFORMACIJSKIH REITEV E-FINANCE IN E-BANNITVO

  MANAGEMENT ODNOSOV S STRANKAMI (CRM) MANAGEMENT NABAVE IN OSKRBNIH VERIG (SCM) MANAGEMENT INFORMATIKE MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEMI

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  Temeljna znanja ekonomije in poslovnih ved.

  Poglobljena znanja o:

  Poslovnih informacijskih reitvah

  Spletnih reitvah in drugih reitvah e-poslovanja

  Reitvah za podporo managementa

  CRM

  SCM

  Drugih izbranih poslovnih podrojih

  ZNANJA

  CRM SCM ERP

  MIS

  MANAGEMENT INFORMATIKE

  MS NAV, SAP

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  Smerni predmeti na usmeritvi E-poslovanje so sestavljeni iz: teoretinega dela, kjer boste osvojili potrebne osnove

  Predavanja nosilcev predmetov Predstavitve gostujoih strokovnjakov (ve kot 50 predavanji)

  praktinega dela, kjer se boste ob primerih nauili delati z razlinimi programskimi orodji. Poleg tega pridobite znanja za opravljanje certifikatov.

  V KOLIKOR BOSTE ELELI, BOSTE IMELI NA VOLJO TUTORJA, KI VAM BO PO POTREBI POMAGAL.

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DELODAJALCI DANES OBIAJNO PRIAKUJEJO OD DIPLOMANTOV

  poznavanje poslovnih procesov poznavanje razlinih poslovnih informacijskih reitev poznavanje pripomokov za izdelavo spletnih mest dobro znanje dela z raunalnikom dobro poznavanje pisarnikih programov razumevanje zbirk (baz) podatkov poznavanje poslovnih potencialov e-poslovanja obvladovanje managementa sprememb

  PRAV TEGA VAS NAUIMO NA USMERITVI E-POSLOVANJE!

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  IZOBRAZBA ZA IROK NABOR POKLICEV V INFORMACIJSKI DRUBI

  Strokovnjaki za e-poslovanje & svetovalci za e-poslovanje spletnih mest, intranetov in portalov druabnih omreij (Facebook, LinkedIn, Twitter ) mobilnih portalov za mobilno poslovanje elektronsko arhiviranje razline oblike e-poslovanja

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  IZOBRAZBA ZA IROK NABOR POKLICEV V INFORMACIJSKI DRUBI

  Specialisti & uvajalci za poslovne informacijske reitve Nabave in upravljanja oskrbovalnih verig (SCM) Proizvodnje in skladi (MRP) Prodaje in poprodajnih aktivnosti (CRM) lovekih virov (HRM) Financ in kontrolinga (FRM) Drugih poslovnih funkcij

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  IZOBRAZBA ZA IROK NABOR POKLICEV V INFORMACIJSKI DRUBI

  Poslovni analitik Strokovnjak za prenovo in posodobitev poslovnih

  procesov poslovnih podroij Skrbnik / strokovnjak za poslovno poroanje

  poslovne analize Strokovnjak za analiziranje velike koliine podatkov

  (big data)

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  IZOBRAZBA ZA IROK NABOR POKLICEV V INFORMACIJSKI DRUBI

  Managerji

  Direktorji informatike

  Podjetniki v informacijskih panogah

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Ve kot 50 gostujoih predavanj iz ve kot 30 podjetij Z usmeritvama sodelujejo naslednja IT/IS podjetja:

  Poleg teh imajo gostujoa predavanja tudi predstavniki sledeih podjetij:

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Monost pridobitve Microsoft Office Specialist mednarodnih certifikatov

  Word | PowerPoint | Outlook | OneNote | Excel | Access | Word Expert | Excel Expert | SharePoint

  Microsoft Dynamics NAV 2009 Core Setup and Finance (MB7839)

  Microsoft Office 2010

  Microsoft Visio 2010 Microsoft Project 2010 Microsoft Dynamics SureStep Microsoft Dynamics CRM 2011 Applications (MB2868)

  2010

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Monost pridobitve certifikata Poznavanje reitve Microsoft Dynamics NAV

  Izdaja Microsoft Slovenija ekskluzivno samo za tudente smeri E-poslovanje.

  2012 sta potrdila podelila ga. Biljana Weber, generalna direktorica Microsofta Slovenije in prof. dr. Samo Bobek, predstojnik usmeritve Elektronsko poslovanje (BU, BM)

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Monost pridobitve mednarodnega certifikata SAP TREP 10

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Pridobitev naziva Microsoft Student Partner (MSP)

  Microsoft Visio 2010 Irena iovska Simona ek

  Microsoft Project 2010 Borut Voduek

  Simona Methans

  Microsoft Office 365 Tjaa Duh

  Rose Mari Banfi Tea umandl

  Nejc koberne

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Dodatne delavnice IT akademija Microsoft Dynamics NAV

  Poletna ola Microsoft Sharepoint

  IT akademija Microsoft Dynamics CRM

  Osnove programiranja in programiranje Android aplikacij

  Grafini design spletne strani z Adobe PhotoShop

  Izdelava portala s pomojo Typo3

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Monost brezplanega obiska konferenc in dogodkov partnerjev

  Microsoft NT konferenca SAP Forum Dogodki ostalih podjetij: @ Comtron @ Org.Tend @ Intera @ Lancom @ IDC

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  DIPLOMANTI PRIDOBIJO PRAKTINA ZNANJA

  Sodelovanje v projektih EPF

  Uvedba portala EPF, intraneta in e-uilnic Uvedba Windows Live and Office 365 Uvedba reitve Microsoft Dynamics CRM Druabna omreja FB, Twitter, Wikipedia, LinkedIN

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  AKTIVNI SMO V SLEDEIH IT ZDRUENJIH

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  ORGANIZIRAMO TRADICIONALNI DOGODEK TRENDI IN KARIERA NA PODROJU

  MICROSOFTOVIH POSLOVNIH REITEV DANES IN JUTRI

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  Korporacija Microsoft v okviru zdruenja Microsoft Dynamics Academic Alliance

  (DynAA) uvra EPF kot edino fakulteto v Sloveniji zaradi naih usmeritev

  TRETJE LETO ZAPORED MED DESET ODSTOTKOV NAJBOLJIH

  FAKULTET NA SVETU!

  EPF je mentorska fakulteta za ostale lanice zdruenja DynAA.

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  ORGANIZIRAMO TRADICIONALNI DOGODEK ZABAVNE TEHNOLOGIJE MICROSOFTA

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  ORGANIZIRAMO TRADICIONALNI DOGODEK iKNOW KLUB in APPLE

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  ORGANIZIRAMO TRADICIONALNI DOGODEK ZAKAJ MORA TUDENT EKONOMIJE VEDETI

  KAJ POMENI KRATICA SAP

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  NAI TUDENTJE IN TUDENTKE

  SO DEL TEHNINE EKIPE NA MICROSOFT NT KONFERENCI 2012, 2013

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  NAI TUDENTJE IN TUDENTKE PREDSTAVITEV ZDRUENJA SAP UNIVERSITY ALLINACES NA DOGODKU SAP FORUM

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  NAI TUDENTJE IN TUDENTKE

  LOKALNI IN REGIJSKI KOORDINATORJI PRI PROJEKTU SIMBIOZ@ 2011, 2012

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  VIDNE VLOGE NAIH TUDENTOV

  pela Voduek, med 10 najboljih poroevalk zdruenja

  EdUniversal

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  VIDNE VLOGE NAIH TUDENTOV

  Botjan Knehtl, Campus Rep iKnow kluba za tajersko regijo

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  VIDNE VLOGE NAIH TUDENTOV Miha Biru, vodja programa Microsoft Student Partner za

  tajersko regijo

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  VIDNE VLOGE NAIH TUDENTOV

  Breda Lever, Nino Antonin Polajner in Petra Trafela - tretje mesto v izdelavi Nadzorne

  ploe za Unicef na SAPPHIRE v Madridu 2013

  Petra Trafela s skupino je dosegla drugo mesto na InnoJamu, Cebit, Hannover 2013

  Breda Lever in Petra Trafela, prvi v Sloveniji, ki sta pridobili naziv SAP Student Partner

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si

  2008: MICROSOFT EXECUTIVE in TESTING CENTER v Mnchnu

  2009: MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER v Beogradu, Srbija

  2010: MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER v Dublinu, Irska 2011: MICROSOFT CENTER v Amsterdamu in Mnchnu

  2012: MICROSOFT CENTER v Bruslju

  2013: IT ACADAMIC DAY v Varavi, Poljska

  STROKOVNE EKSKURZIJE SMERI

  2009: MICROSOFT DEVELOPMENT CENTER v Kopenhagnu, Danska

  2012: Gorenje in TE 2013: Pipistrel, Actual, Soline in VinaKoper

 • http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si