prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • formativna provjera znanja •...

of 23 /23
Prednosti primjene tehnologije u računalnoj provjeri znanja (na primjeru simulacija) dipl.ing. Dubravka Meštrović, prof. Dubrovnik, 20.-22.11.2006.

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Prednosti primjene tehnologije u računalnoj provjeri znanja

(na primjeru simulacija)

dipl.ing. Dubravka Meštrović, prof.

Dubrovnik, 20.-22.11.2006.

Page 2: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Osnovni pojmovi

• CAA – Computer Assisted Assessment

• CBA – Computer Based Assessment

• Online Assessment

• Formativna provjera znanja

• Sumativna provjera znanja

Page 3: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Prednosti računalne provjere znanja

• ušteda vremena i novca

• dostupnost sa udaljenih lokacija

• povratne informacije

• istovremeni pristup ispitu

• ponovna upotreba, laka izrada velikog broja testova

• praćenje napretka

• objektivnost pri ocjenjivanju

• upotreba tehnologije

• ...

Page 4: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Nedostaci računalne provjere znanja

• tehnički problemi

• vrijeme potrebno za izradu pitanja

• poznavanje rada na računalu

• ograničenja tehnologije

• ...

Page 5: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Osnovni tipovi pitanja

• pitanja s ponuñenim odgovorima

• pitanja s multimedijom, npr. slikama

• pitanja s upisivanjem odgovora

• simulacije

Page 6: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Pitanja s ponuñenim odgovorima

Page 7: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Pitanja s ponuñenim odgovorima

Page 8: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Pitanja s multimedijom

Page 9: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Pitanja s upisivanjem odgovora

Page 10: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Simulacije

Page 11: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Karakteristike i prednosti simulacija

• precizan prikaz složenih situacija, procedura, predmeta

Page 12: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Karakteristike i prednosti simulacija

• samostalno izvoñenje zadataka

čitanje(10%)

slušanje (20%)

gledanje (30%)

gledanje i slušanje (50%)

držanje govora, poučavanje (70%)

samostalno izvoñenje (90%)

PASIVNOUČENJE

AKTIVNOUČENJE

reci mi

uključi me

pokaži mi

Izvor: http://teacherworld.com/dalescone.gif

Page 13: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Karakteristike i prednosti simulacija

• utjecaj okoline na prisjećanje informacija

Izvor:

http://www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/proceedings/03_15.pdf#search=%

22simulation%2Bquestion%20type%2Bresearch%22

Page 14: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Karakteristike i prednosti simulacija

• sigurno okruženje i mogućnost pravljenja pogrešaka

– 1999. institut medicine u Americi:

"izmeñu 44000 i 98000 ljudi u Americi umre godišnje zbog

medicinske pogreške"

– ministarstvo zdravstva u Maryland-u

natječaj vrijedan 2,4 milijuna dolara

Izvor:http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HS-06-030.html

Page 15: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Karakteristike i prednosti simulacija

• mogućnost ponavljanja i vježbanja

istraživanja pokazala:

– stjecanje rutine i ubrzavanje rada

– olakšano prepoznavanje i pamćenje

– čitanje dvaput povećava postotak zapamćenih informacija

Izvor:

http://www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/proceedings/03_15.pdf#search=%

22simulation%2Bquestion%20type%2Bresearch%22

Page 16: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Karakteristike i prednosti simulacija

• učenje i provjera znanja u realnim situacijama

– ispitanici - uvid o stvarnom znanju još za vrijeme učenja

– ispitivači/poslodavci - dobar uvid u kompetencije ispitanika

Page 17: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Karakteristike i prednosti simulacija

• provjerava se mnogo razina znanja

– Benjamin Bloom, 1956. sustav za odreñivanje stupnja usvojenosti gradiva

6. procjena vrijednosti5. sinteza4. analiza3. primjena znanja2. razumijevanje1. znanje

Page 18: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Vrste pitanja i razine znanja

• simulacije

– znanje osnovnih činjenica

– razumijevanje problema,

– sposobnost analiziranja situacije

– procjena što napraviti i kojim poretkom

– sinteza pojedinačnog znanja o problemu

– primjena na konkretnom problemu

• pitanja s ponuñenim odgovorima i pitanja s upisivanjem teksta

– znanje, razumijevanje, analiza,...

– mogu biti problemska, ali su uglavnom teoretska

Page 19: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Nedostaci primjene simulacija

• složena izrada – dosta vremena i novca

• poznavanje rada na računalu

• komplicirane situacije koje treba prikazati

• ...

Page 20: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Primjer: uvoñenje ATES-a u ECDL

• ECDL (European Computer Driving Licence)

• ATES – sustav za automatsko testiranje

KLASIČNO ECDL TESTIRANJE ATES

OBAVLJA RAČUNALO

- priprema diskete i papira

- pregledavanje ispita

- obavještavanje ispitanika

- upisivanje rezultata

- pohrana ispita

- 4 verzije svakog ispita

- upis ispitanika u bazu

- omogućavanje pristupa

Page 21: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Primjer: uvoñenje ATES-a u ECDL

ispravljanje ispita prosječno 15 minuta

svaki ispitanik barem 7 ispita

ušteda po ispitaniku 105 minuta

svijet:

146 zemalja, > 20000 testnih centara, > 6 milijuna ispitanika

Hrvatska:

31 testni centar, > 11800 ispitanika, > 8200 diploma

Ministarstvo znanosti – 1250 (1150 dobilo diplome) nastavnika

– 4250 nastavnika (u sljedeće 4 godine)

Page 22: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Zaključak

Iskoristiti raspoložive mogućnosti tehnologije!

Cilj: znanje i kvaliteta učenja i ispitivanja

Page 23: Prednosti primjene tehnologije u ra unalnoj provjeri znanja · • Formativna provjera znanja • Sumativna provjera znanja. Prednosti ra čunalne provjere znanja • ušteda vremena

Pitanja...