predavanje 6-dimenzionisanje preseka prema teoriji granicnih stanja

of 30 /30
1 TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ESPB: 6 Semestar: V Snežana Marinković DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANIČNIH STANJA - Granična stanja nosivosti -

Author: -

Post on 16-Sep-2015

237 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ghkljgdset;kjhghj

TRANSCRIPT

 • *TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJAESPB: 6Semestar: VSneana MarinkoviDIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANINIH STANJA- Granina stanja nosivosti -

 • Centrino pritisnuti elementiCentrino zategnuti elementiMali ekscentricitet - Ekscentrino zategnuti elementiElementi optereeni momentima savijanjaEkscentrino optereeni elementi veliki ekscentricitetT preseciMali ekscentricitet Ekscentrino pritisnuti elementi. Dijagrami interakcijeElementi optereeni transverzalnim silamaElementi optereeni momentima torzije

  *

 • Optereenje transverzalnim silama smicanje:

  isto savijanje nosaa je retko u praksi=> nosae je potrebno projektovati na dejstvo transverzalnih sila

  Interakcija savijanja i smicanja je kompleksna pojava koja jo uvek nije potpuno razjanjena

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Kod linijskih nosaa optereenih na savijanje, pored momenata savijanja javljaju se i transverzalne sile

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Glavni naponi zatezanja:

  U zonama van oslonaca:

  U neutralnoj liniji gde jesmiuinaponi su ujedno glavni naponi:

  Pravci glavnih napona su definisani uglom :

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Trajektorije glavnih napona zatezanja ______________Trajektorije glavnih napona pritisaka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • *Homogeni armiranobetonski popreni preseci u fazi I: Si statiki moment idealizovane povrine iznad vlakana u kojima se trai napon Ii moment inercije idealizovanog poprenog preseka u odnosu na teinu osuAko je neutralna linija ujedno i teina linija aktivnog poprenog preseka, napon smicanja u neutralnoj liniji za presek sa prslinom u fazi II je:

  Krak unutranjih sila se kree u uskim granicama du ose nosaa pravougaonog preseka, kao srednja vrednost usvaja se:

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama

 • *U sluaju nosaa sa promenjljivom irinom rebra raspodela napona smicanja je prikazana na slici:

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama

 • Lom nastaje iz tri razloga:Nedostatak ili mali procenat poprene armatureLom betona kada se kosa prslina protee visoko po presekuProklizavanje zategnute armature kada nije pravilno usidrena nad osloncima

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Greda bez uzengijaP=160 kNPr = 160 kN

 • Greda bez uzengijaP=175 kN

 • Greda bez uzengijaP=175 kNlom

 • Greda bez uzengijaP=175 kNlom

 • Greda bez uzengijaP=175 kNlom

 • Greda sa uzengijama U6/15P=160 kNPr = 120 kN

 • Greda sa uzengijama U6/15P=220 kN

 • Greda sa uzengijama U6/15P=280 kNlom

 • Greda sa uzengijama U6/15P=280 kNlom

 • Dimenzionisanje prema merodavnoj transverzalnoj sili Tmu

  Nominalni napon smicanja:

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Nominalni napon smicanja se poredi sa raunskom vrstoom betona pri smicanju, r=f(MB)

  Ako je nije potrebna raunska armatura za prihvatanje uticaja od transverzalnih sila!Ako je potrebna je raunska armatura u podruju gde jeU ovom sluaju se deo transverzalne sile moe poveriti betonu!=> redukcija Tmu => redukovana raunska transverzalna sila TRu

  Tbu se prenosi trenjem u prslini i preko pritisnute zone betona

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

  MB152030405060r (MPa)0.60.81.11.31.51.6

 • Ako je celokupnu silu prihvata armatura (Tbu=0)

  Sluaj nije dozvoljen! => poveavanje dimenzija preseka ili MB

  Dimenzionisanje pomou koeficijenata sigurnosti koji vae za 3 a10

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Model reetke:

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*pritisnute dijagonale:betonski tapovizategnute dijagonale/vertikale:kosi profili/uzengijegornji pojas:pritisnuti betondonji pojas:poduna armatura

 • 8. Elementi optereeni transverzalnim silama

 • Model reetke:Ritter i Mrsch

  Sile u tapovima:Uslovi ravnotee!

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Proraun armature:Sila zatezanja u kosoj (poprenoj) armaturi, u blizini oslonca se odreuje:

  Sila u armaturi na jed. duini:

  Horizontalna sila veze:

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Proraun armature:Integracija izraza na duini osiguranja , uz zamenu

  => Ukupna povrina kose armature:

  Ako se osiguranje vri samo vertikalnim uzengijama (=90) prema maksimalnom redukovanom smiuem naponu Ru iz uslova da je Zuu=TRu

  - povrina poprenog preseka uzengija - rastojanje uzengija - senost uzengija8. Elementi optereeni transverzalnim silama*m=2Tm=4Tm=2

 • Proraun armature:Pored poprene potrebna je i dodatna poduna zategnuta armatura, AaSila u zategnutoj armaturi: model reetke gredni model !Model reetke (suma mom.savijanja oko take A):

  Gredni model:

  Razlika izmeu dva modela:

  Dodatna povrina zategnute armature:

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • Proraun armature:Neophodno je obezbediti minimalni procenat armiranja na duini osiguranja

  Minimalna povrina preseka armature se odreuje iz prethodnog uslova:

  Maksimalno rastojanje uzengija:

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama*

 • U neposrednoj blizini oslonaca moe se izvriti redukcija transverzalne sile na duini c/2+0.75d

  Deo jednakopodeljenog optereenja q se na ovoj duini direktno uliva u oslonac

  8. Elementi optereeni transverzalnim silama

  ******************