pravoslavni crkveni kalendar na hrvatskom jeziku - praznici pravoslavni crkveni kalendar na...

Download Pravoslavni crkveni kalendar na hrvatskom jeziku - Praznici Pravoslavni crkveni kalendar na hrvatskom

Post on 30-Aug-2019

6 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pravoslavni crkveni kalendar na hrvatskom jeziku

  Za godinu 2018. od roenja Gospodnjeg

  7526./7527. bizantske ere

  Uvodne napomene

  - Kalendar donosi paralelno datume po gregorijanskom i julijanskom kalendaru.

  - Crveno slovo oznaava velike blagdane; crno slovo manje blagdane; kurziv svece SPC

  ili one koji su na poseban nain povezani sa SPC; (kurziv u zagradi) narodne nazive za

  neke dane koji su uobiajeni u SPC; ljubiasto slovo ranokranske svece s podruja

  Hrvatske, koji su ujedno i pravoslavni sveci (uneseni su po julijanskom kalendaru).

  - Za svaku nedjelju su donesena liturgijska itanja, kako bi se vjernik mogao pripremiti

  za sveti dan. Ev. znai Evanelje, ap. znai itanje iz Djela apostolskih ili poslanica

  (Apostol), z. broj odlomka pojedinog evanelja u liturgijskoj knjizi (zaalo), dok je

  Ev. uskrsnua evanelje uskrsnua, ima ih 11 i itaju se na jutarnjoj nedjelje ili na

  bdijenju uoi nedjelje. Liturgija je euharistijsko slavlje.

  - Za mnogo svetaca je koriten naziv bogoliki. To je novi prijedlog za hrvatski jezik

  koji tumai crkvenoslavenski termin prepodobni (onaj koji se veoma upodobio,

  prisliio nekome), a koji oznaava svete monahe, koji su se svojim svetim ivotom

  upodobili Bogu, zadobili bogolikost, koja i jest cilj kranske vjere.

  - U zadnjoj koloni donosi se pravilo posta za svaki dan u godini. U dodatku kalendara

  nalazi se detaljna uputa kako to koristiti. Takoer su u dodatku doneseni kratki

  obrasci pravoslavne molitve i nauka.

  - Vei pravoslavni blagdani se slave nekoliko dana, pa imaju predblagdan (dan prije

  blagdana) i zavretak blagdana (posljednji dan slavljenja).

 • Dani Gregorijanski

  Julijanski 2018. SIJEANJ 31 dan Pravilo posta

  P 1 19 Sv. muenik Bonifacije voda

  U 2 20 Sv. Ignacije Antiohijski; sv. Danilo II., nadbiskup srpski; predblagdan Boia

  voda

  S 3 21 Sv. muenica Julijana; sv. Petar Kijevski voda

  4 22 Sv. velemuenica Anastazija voda

  P 5 23 Sv. 10 muenika kretskih; bogoliki Naum Ohridski (Tucindan)

  voda

  S 6 24 Sv. bogolika muenica Eugenija; Badnjak voda

  Nedjelja 31. po Duhovima. Glas 6. Na jutarnjoj z. 2. (Mt 1, 18-25). Na Liturgiji ap. 209. (Gal 4, 4-7) i Ev. z. 3. (Mt 2, 1-12).

  N 7 25 Roenje Kristovo - Boi mrs

  P 8 26 Sabor Presvete Bogorodice mrs

  U 9 27 Sv. prvomuenik i arhiakon Stjepan mrs

  S 10 28 Sv. 20 000 muenika nikomedijskih mrs

  11 29 Sv. 14 000 betlehemske djece mrs

  P 12 30 Sv. muenica Anizija; bogolika Teodora mrs

  S 13 31 Bogolika Melanija; sv. ispovijedalac Dositej Zagrebaki; zavretak Boia

  mrs

  Nedjelja 32. po Duhovima pred Bogojavljenje. Glas 7. Ev. uskrsnua 10. (Iv 21, 1-14). Na Liturgiji ap. 298. (2 Tim 4, 5-8) i 254. (Kol 2, 8-12). Ev. z. 1. (Mk 1, 1-8) i z. 6. (Lk 2, 20-21; 40-52).

  N 14 1 SIJEANJ Obrezanje Gospodnje; sv. Bazilije Veliki; julijanska Nova godina

  mrs

  P 15 2 Bogoliki Serafim Sarovski; sv. Silvestar; predblagdan Bogojavljenja

  mrs

  U 16 3 Sv. prorok Malahija; sv. muenik Gordije mrs

  S 17 4 Sabor sv. 70 apostola; sv. Jevstatije Srpski mrs

  18 5 Sv. Teopemt i Teona Krini dan (Krstovdan) voda

  P 19 6 Bogojavljenje mrs

  S 20 7 Sabor sv. Ivana Krstitelja (Jovanjdan) mrs

  Nedjelja 33. po Duhovima po Bogojavljenju. Glas 8. Ev. uskrsnua 11. (Iv 21, 15-25). Na Liturgiji ap. 224. (Ef 4, 7-13) i 285. (1 Tim 4, 9-15). Ev. z. 8. (Mt 4, 12-17) i z. 94. (Lk 19, 1-10).

  N 21 8 Sv. muenici Julijan i Bazilisa; bogoliki Juraj Hozevit; sv. Grigorije Ohridski

  mrs

  P 22 9 Sv. muenik Polieukt; sv. Filip Moskovski mrs

  U 23 10 Sv. Grgur Niski; bogoliki Domecijan Mitilenski mrs

  S 24 11 Bogoliki Teodozije Veliki; bogoliki Mihael ulje

  25 12 Sv. muenica Tacijana; ikona Mlekopitateljica (dojilja) mrs

  P 26 13 Sv. muenici Ermil i Stratonik; zavretak Bogojavljenja ulje

  S 27 14 Sv. Sava, prvi nadbiskup srpski (Savindan) mrs

  Nedjelja o cariniku i farizeju. Glas 1. Ev. uskrsnua 1. (Mt 28, 16-20). Na Liturgiji ap. 296. (2 Tim 3, 10-15). Ev. z. 89. (Lk 18, 10-14).

  N 28 15 Bogoliki Pavao; bogoliki Gavrilo Lesnovski mrs

  P 29 16 asne verige sv. apostola Petra; bogoliki Romilo Ravaniki

  mrs

  U 30 17 Bogoliki Antun Veliki mrs

  S 31 18 Sv. Atanazije Veliki; sv. Maksim nadbiskup srpski mrs

 • Dani Gregorijanski

  Julijanski 2018. VELJAA 28 dana Pravilo posta

  1 19 Bogoliki Makarije Egipatski; sv. Marko Efeki mrs

  P 2 20 Bogoliki Eutimije Veliki mrs

  S 3 21 Bogoliki Maksim Ispovijedalac; sv. muenik Neofit

  Nedjelja o rasipnom sinu. Glas 2. Ev. uskrsnua 2. (Mk 16, 1-8). Na Liturgiji ap. 135. (1 Kor 6, 12-20). Ev. z. 79. (Lk 15, 11-32).

  N 4 22 Sv. apostol Timotej; bogoliki muenik Anastazije mrs

  P 5 23 Sv. biskup i muenik Klement Ancirski mrs

  U 6 24 Bogolika Ksenija Rimljanka; sv. muenik Babila mrs

  S 7 25 Sv. Grgur Nazijanski; bogoliki Publije ulje

  8 26 Bogoliki Ksenofont i Marija mrs

  P 9 27 Prijenos relikvija sv. Ivana Zlatoustog ulje

  S 10 28 Bogoliki Efrem Sirski; bogoliki Izak Sirski; zadunice mrs

  Nedjelja mesoposna. Glas 3. Ev. uskrsnua 3. (Mk 16, 9-20). Na Liturgiji ap. 140. (1 Kor 8, 8-9, 2). Ev. z. 106. (Mt 25, 31-46).

  N 11 29 Prijenos relikvija sv. Ignacija Antiohijskog (mesne poklade)

  bijeli mrs

  P 12 30 Sv. Tri Hijerarha bijeli mrs

  U 13 31 Sv. besrebrenici (koji su besplatno lijeili) Kir i Ivan bijeli mrs

  S 14 1 VELJAA sv. muenik Trifun; predblagdan Susreta Gospodnjeg

  bijeli mrs

  15 2 Susret Gospodnji u Hramu bijeli mrs

  P 16 3 Sv. imun i Ana; sv. Jakov nadbiskup srpski bijeli mrs

  S 17 4 Bogoliki Izidor Peluziot; bogoliki Nikola bijeli mrs

  Nedjelja siroposna. Glas 4. Ev. uskrsnua 4. (Lk 24, 1-12). Na Liturgiji ap. 112. (Rim 13, 11-14, 4). Ev. z. 17. (6, 14-21).

  N 18 5 Sv. muenica Agata; sv. Polieukt; zavretak blagdana Susreta Gospodnjeg (bijele poklade)

  bijeli mrs

  P 19 6 Sv. Focije Carigradski; sv. Vukol Smirnski; poetak posta

  voda

  U 20 7 Sv. Partenije Lampsakijski voda

  S 21 8 Sv. Teodor Stratilat; sv. Sava II. nadbiskup srpski voda

  22 9 Sv. muenik Nicefor voda

  P 23 10 Sv. biskup i muenik Haralampije voda

  S 24 11 Sv. Bla; sv. velemuenik ore Kratovac; sv. Teodor Komogovinski; Teodorova subota

  ulje

  Prva nedjelja posta ista Pravoslavlja. Glas 5. Ev. uskrsnua 5. (Lk 24, 12-35). Na Liturgiji ap. 329. (Heb 11, 24-26, 32-12, 2). Ev. z. 5. (Iv 1, 43-51).

  N 25 12 Sv. Melecije Antiohijski ulje

  P 26 13 Sv. Simeon Mirotoivi voda

  U 27 14 Bogoliki Auksencije; sv. iril Slavenski voda

  S 28 15 Sv. apostol Onezim; bogoliki Euzebije Pustinjak voda

 • Dani Gregorijanski

  Julijanski 2018. OUJAK 31 dan Pravilo posta

  1 16 Sv. muenici Pamfil, Porfirije i ostali voda

  P 2 17 Sv. velemuenik Teodor Tiron voda

  S 3 18 Sv. Leon Veliki; sv. Flavijan Carigradski ulje

  Druga nedjelja posta Paista. Glas 6. Ev. uskrsnua 6. (Lk 24, 36-53). Na Liturgiji ap. 304. (Heb 1, 10-2, 3) i 318. (Heb 7, 26-8, 2). Ev. z. 7. (Mk 2, 1-12) i 36. (Iv 10, 9-16).

  N 4 19 Sv. apostoli Arhip, Filemon i Apija ulje

  P 5 20 Sv. Leon Katanski voda

  U 6 21 Bogoliki Timotej; sv. Eustacije voda

  S 7 22 Sv. muenici u Eugeniji voda

  8 23 Sv. biskup i muenik Polikarp Smirnski voda

  P 9 24 Prvo i drugo naae glave sv. Ivana Krstitelja ulje

  S 10 25 Sv. Tarazije Carigradski; sv. Donat Zadarski ulje

  Trea nedjelja posta Kriupoklonstvena. Glas 7. Ev. uskrsnua 7. (Iv 20, 1-10). Na Liturgiji ap. 311. (Heb 4, 14-5, 6). Ev. z. 37. (Mk 8, 34-9, 1).

  N 11 26 Sv. Porfirije, biskup gaski ulje

  P 12 27 Bogoliki Prokopije Dekapolit; bogoliki Talalej voda

  U 13 28 Bogoliki Bazilije; bogoliki Ivan Kasijan voda

  S 14 1 OUJAK bogolika muenica Eudocija voda

  15 2 Sv. biskup i muenik Teodot Cirenski voda

  P 16 3 Sv. muenici Eutropije, Kleonik i Bazilisk voda

  S 17 4 Bogoliki Gerazim Jordanski ulje

  etvrta nedjelja posta Sredoposna. Glas 8. Ev. uskrsnua 8. (Iv 20, 11-18). Na Liturgiji ap. 314. (Heb 6, 13-24) i 229. (Ef 5, 9-19). Ev. z. 40. (Mk 9, 17-31) i 10. (Mt 4, 25-5, 12).

  N 18 5 Sv. muenik Konon; bogoliki Marko Asket ulje

  P 19 6 Sv. 42 muenika amorejska voda

  U 20 7 Sv. 7 sveenika-muenika hersonskih voda

  S 21 8 Sv. Teofilakt Ispovijedalac; Prvo bdijenje ulje

  22 9 Sv. 40 muenika sebastijskih (Mladenci); sv. 42 muenika momiika

  ulje

  P 23 10 Sv. muenik Kodrat Korintski; Drugo bdijenje ulje

  S 24 11 Sv. Sofronije Jeruzalemski ulje

  Peta nedjelja posta Gluha. Glas 1. Ev. uskrsnua 9. (Iv 20, 19-31). Na Liturgiji ap. 321. (Heb 9, 11-14) i 208. (Gal 3, 23-29). Ev. z. 47. (Mk 10, 32-45) i 33. (Lk 7, 36-50).

  N 25 12 Bogoliki imun Novi Teolog; sv. Grgur Veliki ulje

  P 26 13 Prijenos relikvija sv. Nicefora Carigradskog voda

  U 27 14 Bogoliki Benedikt Nursijski voda

  S 28 15 Sv. muenici Agapije, Plizije i ostali voda

  29 16 Sv. apostol Aristobul; sv. muenik Sabin voda

  P 30 17 Sv. Aleksije, ovjek Boji voda

  S 31 18 Sv. iril Jeruzalemski; Lazarova subota (Vrbica) ulje

 • Dani Gregorijanski

  Julijanski 2018. TRAVANJ 30 dana Pravilo posta

  esta nedjelja posta Cvjetna. Na jutarnjoj Ev. z. 83. (Mt 21, 1-11, 15-17). Na Liturgiji ap. 247. (Fil 4, 4-9). Ev. z. 41. (Iv 12, 1