pravilnik o struČnom ispitu osoba koje obavljaju · pdf fileza kandidate koji su položili...

Click here to load reader

Post on 09-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ThoriumSoftware d.o.o.

  Mobile: +385 (0) 95 8 70 50 70 Kontakt: Dario Ilija Rendulić Email: info@thoriumsoftware.eu; direndulic@gmail.com

  1 | 17

  Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat!

  PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE GRADITELJSTVA I

  PROSTORNOGA UREĐENJA

  (NN 129/15, stupio na snagu 05.12.2015.)

  mailto:info@thoriumsoftware.eu mailto:direndulic@gmail.com https://www.rockwool.hr/ https://www.weishaupt.hr/

 • ThoriumSoftware d.o.o.

  Mobile: +385 (0) 95 8 70 50 70 Kontakt: Dario Ilija Rendulić Email: info@thoriumsoftware.eu; direndulic@gmail.com

  2 | 17

  Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat!

  SADRŽAJ: I. OPĆE ODREDBE..................................................................................................................................... 4

  Članak 1. .......................................................................................................................................... 4

  Članak 2. .......................................................................................................................................... 4

  II. ISPITNI PROGRAM ............................................................................................................................... 4

  Članak 3. .......................................................................................................................................... 4

  Članak 4. .......................................................................................................................................... 4

  Članak 5. .......................................................................................................................................... 5

  Članak 6. .......................................................................................................................................... 5

  Članak 7. .......................................................................................................................................... 5

  Članak 8. .......................................................................................................................................... 6

  Članak 9. .......................................................................................................................................... 6

  Članak 10. ........................................................................................................................................ 6

  III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ......................................................................................... 6

  Članak 11. ........................................................................................................................................ 6

  Članak 12. ........................................................................................................................................ 7

  Članak 13. ........................................................................................................................................ 8

  Članak 14. ........................................................................................................................................ 9

  Članak 15. ........................................................................................................................................ 9

  IV. NAČIN I POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA .......................................................................... 9

  Ispitno povjerenstvo ............................................................................................................................ 9

  Članak 16. ........................................................................................................................................ 9

  Članak 17. ........................................................................................................................................ 9

  Članak 18. ...................................................................................................................................... 10

  Članak 19. ...................................................................................................................................... 10

  Članak 20. ...................................................................................................................................... 10

  Članak 21. ...................................................................................................................................... 10

  Članak 22. ...................................................................................................................................... 11

  Članak 23. ...................................................................................................................................... 11

  Članak 24. ...................................................................................................................................... 11

  mailto:info@thoriumsoftware.eu mailto:direndulic@gmail.com

 • ThoriumSoftware d.o.o.

  Mobile: +385 (0) 95 8 70 50 70 Kontakt: Dario Ilija Rendulić Email: info@thoriumsoftware.eu; direndulic@gmail.com

  3 | 17

  Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat!

  Članak 25. ...................................................................................................................................... 12

  Članak 26. ...................................................................................................................................... 12

  Članak 27. ...................................................................................................................................... 13

  Postupak polaganja stručnog ispita ................................................................................................... 13

  Članak 28. ...................................................................................................................................... 13

  Članak 29. ...................................................................................................................................... 13

  Članak 30. ...................................................................................................................................... 13

  Članak 31. ...................................................................................................................................... 14

  Članak 32. ...................................................................................................................................... 14

  Članak 33. ...................................................................................................................................... 14

  Članak 34. ...................................................................................................................................... 14

  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i Registar izdanih uvjerenja............................................... 15

  Članak 35. ...................................................................................................................................... 15

  Članak 36. ...................................................................................................................................... 15

  Troškovi polaganja stručnog ispita .................................................................................................... 15

  Članak 37. ...................................................................................................................................... 15

  V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ..................................................................................................... 15

  Članak 38. ...................................................................................................................................... 15

  Članak 39. ...................................................................................................................................... 16

  Članak 40. ...................................................................................................................................... 16

  Članak 41. ...................................................................................................................................... 16

  Članak 42. ...................................................................................................................................... 16

  PRILOG 1. – PRILOG 5. ......................................................................................................................... 17

  mailto:info@thoriumsoftware.eu mailto:direndulic@gmail.com

 • ThoriumSoftware d.o.o.

  Mobile: +385 (0) 95 8 70 50 70 Kontakt: Dario Ilija Rendulić Email: info@thoriumsoftware.eu; direndulic@gmail.com

  4 | 17

  Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat!

  I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

  Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način provedbe stručnog ispita, visina

  naknade troškova stručnog ispita, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita,

  uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

  Članak 2.

  Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odno

View more