praktische bouwstenen voor - liantis webinar... · • voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en...

37

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht
Page 2: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Praktische bouwstenen voor het welzijn van zorgverleners

Liantis webinar

COVID-19 & zorgsector

Page 3: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

1. Topics

2. Vragen & antwoorden

Vragen worden op het einde beantwoord

Samenvatting webinar en antwoorden op evt. nog openstaande

vragen worden u later bezorgd

Aanpak webinar

Page 4: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Uw gidsen

Sylvia Vanden AvenneArts-directeur Vlaanderen

[email protected]

Matthias DebruyckereManager kennisbeleid payroll services

[email protected]

Sara KeirseBusiness manager zorgsector

[email protected]

Page 5: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Zorgverleners staan in eerste linie van corona-crisis

• Grote impact op werk en welzijn

• Liantis combineert expertises van preventie & welzijn met

arbeidswetgeving

Zorgsector = essentiële sector

Page 6: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Persoonlijke beschermingsmiddelen

(PBM)

Page 7: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Soorten

• Zelfgemaakte mondmaskers

• Chirurgische mondmaskers

• Respiratoire maskers, type FFP1, FFP2, FFP3

Opleiding!

Mondmaskers

Page 8: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Keuze welke?

1. Mogelijkheid tot social distancing?

2. Zorg vs niet-zorgpersoneel?

3. Type zorg?

Mondmaskers

Page 9: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

PBM: wie moet wat wanneer dragen?

Chirurgisch

mondmasker

type IIR

FFP2/FFP3 Handschoenen SpatbrilSchort met

lange mouwen

Zorgpersoneel hoog-risicohandeling* X X X X

Zorgpersoneel wanneer mogelijks contact met

respiratoire secreties of lichaamsvocht (druppel-

contact isolatiemaatregelen)

X X X X

Medewerkers die het lichaam wassen/voorbereiden van

een overleden Covid-19-patiëntX X

X (indien

mogelijks

spatten)

X

Page 10: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

ENKEL voor specifieke groepen

• Nauw lichamelijk contact met Covid-19 patiënt

• Contact met secreties van andere personen

NIET voor iedereen

• Handschoenen: vals gevoel van veiligheid

• Leg focus op goede handhygiëne!

Handschoenen

Page 11: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Correct gebruik

• Maskers langer gebruiken✓Maximaal 8 uur te dragen✓Tussen interventies door: aan de hals bewaren (niet in zak)✓Voorlopige bewaring: plaats zonder besmettingsgevaar (papieren omslag)✓Nooit aan voorzijde aanraken✓Meteen weggooien bij macroscopisch zichtbare bevuiling

• FFP2/FFP3:

✓ tot 3x te hergebruiken mits 2x sterilisatie met waterstofperoxide

Tekort aan maskers?

Page 12: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Wat bij werkweigering wegens te weinig of gebrekkige PBM’s?

• Werkweigering → eventueel ontslag/contractbreuk in hoofde van de werknemer

• Opgepast met terechte werkweigering!

Wat bij weigering om PBM’s te gebruiken?

• Werkgever heeft de plicht om toe te zien op het gebruik van PBM’s

• Bestraffing inbreuken volgens klassieke procedure

▪ Cf. arbeidsreglement

Mondelinge vermaning, schriftelijke ingebrekestelling … tot de sanctie van het ontslag

(om dringende reden?)

PBM’s & weigering

Page 13: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Angst bij werknemers

Page 14: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

✓ Onvoorspelbaar

✓ Oncontroleerbaar

✓ Eenzaamheid

✓ Afwijken van routine

✓ Grote impact

✓ Onduidelijkheid over de toekomst

Omgaan met corona-stress

fight

flight

freeze

Page 15: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Angst is een normale reactie

✓Basisemotie

✓Nuttige functie

✓Nieuwe bedreiging - corona

✓Je moet niet vechten

✓Vermijd overspoelen / verlammen

Page 16: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Kiezen voor vertrouwen

ANGST VERTROUWEN

✓Geef erkenning en begrip

✓Aanvaard

✓Maak ruimte voor hoop

Page 17: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

1. Blijf vooral praten met elkaar,

ook al lijkt het hier soms te druk voor.

2. Draag zorg voor elkaar, door elkaars grenzen te bewaken.

3. Wees tolerant naar elkaar toe.

Nog eens samengevat

Page 18: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Take Care – psychosociaal welzijn tijdens corona

www.liantis.be/take-care

Je arbeidsarts en preventieadviseurs psychosociale aspecten staan voor je klaar.

Page 19: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Is angst juridisch gezien een geldige reden om niet te komen

werken?

• Puur juridische visie: iedere niet uitdrukkelijk door de wet toegelaten

werkweigering = contractbreuk in hoofde van de werknemer

• Nuances

▪ Volgehouden en bewezen werkweigering is noodzakelijk (dossier!)

▪ Boemerangeffect

Niet werken omwille van angst

Page 20: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Erkenning beroepsziekte (Fedris)

Page 21: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

1. Wie komt in aanmerking?

2. Hoe aanvraag indienen?

3. Waar heb je recht op?

Regeling COVID-19 & zorgsector

Page 22: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

1. Wie komt in aanmerking?

• diagnose COVID-19 mét labotest

• werkzaam in de gezondheidszorg

• duidelijk verhoogd besmettingsrisico

Regeling COVID-19 & zorgsector

Page 23: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

2. Hoe de aanvraag indienen?

• specifiek document bij de arts

• best zo snel mogelijk

Regeling COVID-19 & zorgsector

Page 24: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

2. Hoe de aanvraag indienen?

Nodige informatie

• Aard uitgeoefende beroepsactiviteit in laatste weken voor

optreden symptomen

• Medische evolutie van aandoening

• Labo-uitslagen

• Duur van de arbeidsongeschiktheid

Regeling COVID-19 & zorgsector

Page 25: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

3. Waar heb je recht op?

• Terugbetaling kosten

• Vergoeding arbeidsongeschiktheid

Regeling COVID-19 & zorgsector

Page 26: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf minimum 15 dagen arbeidsongeschiktheid)

• Vóór erkenning als beroepsziekte

▪ Eerste 30 dagen: gewaarborgd loon ten laste van de werkgever

▪Na de eerste 30 dagen: ziekte-uitkeringen ten laste van het ziekenfonds

• Vanaf erkenning als beroepsziekte (en met terugwerkende kracht)

▪ Fedris betaalt per kalenderdag 90 % van het gemiddeld dagloon

❑ Minus reeds uitbetaalde: gewaarborgd loon (teruggestort aan de werkgever) en

ziekte-uitkeringen (teruggestort aan het ziekenfonds)

• Blijvende arbeidsongeschiktheid

Financiële aspecten van erkenning als

beroepsziekte

Page 27: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Terugkeer na COVID-19 infectie

Page 28: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Voor alle herstartende werknemers

• De werknemer rapporteert telefonisch eerlijk zijn klachten aan de

huisarts

• De werknemer kan steeds contact opnemen met zijn of haar

arbeidsarts

• Zelfcontrole door de werknemer op symptomen

Wanneer kan veilige terugkeer?

Page 29: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Wanneer kan veilige terugkeer?

Page 30: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

1. Voor niet-zorgpersoneel:

Voorwaarde:

klachtenvrij EN min 7 dagen ziekteverlof

Telewerk = standaard

Geen telewerk mogelijk? Social distancing en hygiëneregels

Ook niet mogelijk? 14d na klachtenvrij thuis/werken, met masker

Wanneer kan veilige terugkeer?

Page 31: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

2. Voor zorgpersoneel:

• Bij een positief resultaat: thuisisolatie

minimum 7 dagen na aanvang van de symptomen

EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts

EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.

Bij terugkeer: draag ALTIJD chirurgisch masker tot de symptomen volledig zijn verdwenen

EN ten minste 14 dagen na het optreden van de symptomen.

• Bij een negatief resultaat: terugkeer zodra de klinische toestand dat toelaatMET het dragen van een chirurgisch masker tot volledig verdwijnen van symptomen.

• LET OP: Geen zorgcontact met patiënten met ernstige immuunstoornissen

Wanneer kan veilige terugkeer?

Page 32: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Bij positief resultaat bij een klachtenvrije zorgverlener:

• Standpunt Zorg en Gezondheid: asymptomatische werknemers kunnen verder werken…

• Mits waakzaamheid voor eigen klachten en koorts ged. 14 dagen

• Met chirurgisch mondmasker ged. 14 dagen.

• Bij voorkeur in te zetten op COVID-19 afdelingen.

Werkhervatting na positief resultaat

Page 33: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Medisch onderzoek

• Consult voorafgaand aan de werkhervatting (facultatief, op vraag van de werknemer):

• Werkhervattingsonderzoek (verplicht in sommige gevallen)

• Psychologische bijstand

• Fedris-aanvraag

Hoe werk maken van veilig terugkeerbeleid – rol arbeidsarts?

Page 34: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Uitlening van personeelKaderakkoord 6 april

Page 35: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector”

• Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

• Beperkt tot coronacrisis (en max. tot 30/6)

• Via tripartite overeenkomst

• Enkel inschakeling op vrijwillige basis

• Loon, … verder uitbetaald door uitlener (incl. bijpassing bij hoger loon bij

inlener)

• Akkoord TSW en VA/CPBW/OR aan beide kanten

• Eventuele versoepeling (volmachtbesluit)

Doelgroep & modaliteiten

Page 36: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

Vragen via de chat

Page 37: Praktische bouwstenen voor - Liantis webinar... · • Voor “zorg, welzijn, maatwerkbedrijven en socioculturele sector” • Uitlening voor beperkte tijd van werknemers met gezagsoverdracht

liantis.be/corona

Hartelijk dank voor uw aandacht!