prakti¤’ne lekcije iz joge - raznim oblicima joga, kao ¥œto su hata joga,...

Download PRAKTI¤’NE LEKCIJE IZ JOGE - raznim oblicima joga, kao ¥Œto su Hata joga, Mantra joga i Kundalini joga

Post on 21-Oct-2020

20 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PRAKTIČNE LEKCIJE IZ JOGE

  od

  Šri Svami Šivanande

  IZDANJE DRUŠVA BOŽANSKOG ŽIVOTA

  Osmo izdanje: 1997.

  (6,000 kopija)

  World Wide Web (WWW) izdanje: 2001.

  WWW stranica: http://www.dlshq.org/

  Ovo WWW izdanje je za slobodnu distribuciju.

  © Povereništvo Društva božanskog života

  ISBN 81-7052-010-X

  Izdalo

  DRUŠTVO BOŽANSKOG ŽIVOTA

  P.O. Shivanandanagar—249 192

 • 2

  Distt. Tehri-Garhwal, Uttaranchal,

  Himalayas, India.

  ZA

  STUDENTE JOGE

  NA

  ISTOKU I ZAPADU

 • 3

  Sadržaj

  • Izdavačka beleška

  • Predgovor

  • Univerzalna molitva

  • Uvod

  • I. Joga i njeni objekti

  • II. Jogička Sadana

  • III. Jogička disciplina

  • IV. Jogička dijeta

  • V. Prepreke u jogi

  • VI. Joga-Asane

  • VII. Pranajama

  • VIII. Koncentracija

  • IX. Meditacija

  • X. Samadhi

  • XI. Zmijske moći

  • XII. Duhovne vibracije i aura

  • Svakodnevna rutina za tragaoce

  • Joga i nauka

  • Rečnik

 • 4

  Izdavačka beleška

  Njegova svetost Svami Šivananda Sarasvati je ukras, ne samo slavnih Himalaja i

  Indije, već celog sveta. Iz prohladnih visina svog himalajskog Ašrama, “Ananda

  Kutira,” veliki jogi je bio kao moćni dinamo koji je zračio božanskom ljubavlju, radošću

  i mirom prema milionima i milionima krvarećih srca širom sveta, jogi koji je sijao kao

  sjajna zvezda Severnjača na duhovnom nebu uiverzuma, vodeći umorne i nemirne

  putnike prema nebu mira, blaženstva i znanja.

  Bio je veliki svetac i filozof koliko je zabeleženo. Njegova čistoća je neuprljana.

  Njegova svetost života, magnetična i obimna pisana dela su bila bez premca. On nije

  bio samo eminentni i popularni autor hinduskih religijskih i filozofskih tema, već je bio

  autoritet za ove teme. On nije bio samo čovek od pisanih reči i ogromne učenosti,

  nego je bio i onaj ko je u potpunosti realizovao nebrojene dobrobiti jogičkih praksa za

  vreme teške borbe preko 15 godina intenzivne nepristrasnosti i strogog isposništva u

  svetim himalajskim područjima. Štaviše, njegovo pisanje, koje nema cenu, putem

  nekih poznatih i uticajnih novina, časopisa i žurnala, ne samo u Indiji, već i u

  inostranstvu i u Americi, zajedno sa njegovim vlastitom unikatnom i moćnom ličnošću

  i realizcijom, su mu donele zavidnu čast u svakom domu u Indiji koji ima duhovnu,

  religioznu i filozofsku naklonost. U stvari, ako politička Indija današnjih dana može da

  se ponosi sa bar jednim Gandijem, duhovna Indija može ispravno biti ponosna na bar

  jednog Šivanandu!

  Cilj sa kojim je ova knjiga pisana je dvovrstan. Iz godine u godinu veliki broj

  Evropljana i Amerikanca, muškaraca i žena, dolaze u Indiju da uče jogu pod adeptom

  (veštom osobom) i da je praktikuju u samoj Indiji. Tokom njihovih beskrajnih lutanja i

  potrage za takvim adeptima iz oblasti joge, ovi ljudi nisu imali drugu mogućnost već

  da se obrate himalajskom Ašramu Svamija Šivanande. Ali nažalost, iz nekoliko razloga

  ovi putnici nisu mogli da ostanu dugo u ovoj zemlji. Vraćali su se natrag svojim

 • 5

  domovima naučivši ponešto tu i tamo, u komadićima, ali ništa od samo jednog jogija,

  za što bi moglo da se kaže da je od neke solidne i praktične koristi za njih.

  Zapadnjaci, koji su zainteresovani za jogičke prakse su prirodno morali da se

  oslone na knjige i drugu literaturu na ovu temu, što je bilo ili neinteligentno za njih ili

  što su u većini slučajeva pisale osobe čiji je cilj pisanja knjiga u devedest devet odsto

  slučajeva bio da pokaže njihovo učenost radije nego da poduči jogi i da učini temu

  inteligentnom i interesantnom za javnost. Ovo je razlika između knjiga koje je pisala

  većina pisaca i onih koje je pisao Svami Šivananda. Štaviše, ne kao nekoliko drugih,

  Svami Šivananda Sarasvati je bio praktični jogi koji je potpuno realizovao plodove joge

  i stoga je bio najadekvatniji da piše knjige o ovoj temi iz svoga vlastitog praktičnog

  iskustva. Ova knjiga je bila naorčito osmišljena od strane autora imajući u vidu

  potrebe sudenata joge u Evropi i Americi kojima je potrebna praktična, a ne tehnička

  prezentacija teme na jeziku koji je pristupačan početniku na stazi. Nadamo se da će

  knjiga uvelike poslužiti ovoj svetoj svrsi.

  Neka neiscrpni blagoslovi Svamija Šivananda teku izbilno po glavama svih

  čitaoca na istoku i zapadu, ne severu i jugu, i neka ih vode u Satćidanandu koju svako

  traži u srcu!

  DRUŠTVO BOŽANSKOG ŽIVOTA

 • 6

  Predgovor

  Ova knjiga pod naslovom “Praktične lekcije iz joge” se sastoji od dvanaest

  jenostavnih i interesantnih lekcija. Prva lekcija se odnosi na jogu i njene ciljeve. Druga

  razmatra jogičku Sadanu ili praksu joge i sadrži jasne i razumne opise četiri važne

  staze, to jest, Karma joge, Bakti joge, Rađa joge i Đnana joge. Osoba može lako da

  odabere stazu za sebe koja odgovara njenom jedinstvenom ukusu, temperamentu i

  kapacitetu putem detaljnog proučavanja ove lekcije. Čvrsto verujem da svi koji žele

  da postanu savršeni jogiji ne mogu da ostvare svoju želju ako ne počnu svoju jogičku

  praksu sa Karma jogom ili radeći dela radi samog delovanja, bez ideje o posredništvu i

  bez očekivanja plodova svojih dela. Takođe sam napravio usputne komentare o

  raznim oblicima joga, kao što su Hata joga, Mantra joga i Kundalini joga.

  U trećoj lekciji o jogičkoj disciplini, jasno sam i izričito rekao da je praksa joge

  zasnovana na negovanju vrlina i iskorenjivanju negativnih kvaliteta, a takođe sam

  detaljno naveo koje vrline je neophodno negovati, a koje mane treba iskoreniti i na

  koji način.

  Jogička dijeta je tema četvrte lekcije. Trebalo bi jasno imati na umu da je um

  sastavljen od finih delova hrane koju jedemo, i da smo ono što jedemo. Ako student

  joge koji je novajlija želi da položi čvrste, sigurne i zdrave osnove za svoju praksu,

  trebao bi da se pobrine da jede samo takvu hranu koja je povoljna za njegov duhovni

  napredak i progres, i da izbegne svaku drugu. Lista raznih artikala dijete, kako

  propisane, tako i zabrenjene, je takođe navedena.

  U petoj lekciji brižno sam sakupio razne prepreke na putu tragaoca i razne

  načine da se prevladaju. Čvrsto savetujem studanta da pročita nekoliko puta ovu

  lekciju kako bi mogao da bude oprezan u trenucima iskušenja.

 • 7

  Onda sam se u šestoj lekciji osvrnuo na Jogasane ili jogičke položaje. Veoma je

  neophodno za onoga ko želi da postane jogi da održava zdravo i snažno telo i um kako

  bi postigao uspeh u svom nastojanju, a da bi postigao ovaj cilj, propisan je broj

  jednostavnih i lakih vežbi, fizičkih i posledično, mentalnih. Ove vežbe su propisali jogiji

  i Rišiji iz davnih vremena i još uvek se praktikuju u Indiji i drugim zemljama sa

  zadivljujućim rezultatima.

  Sedma lekcija se odnosi na Pranajamu ili regulaciju disanja. Jednostavne i

  praktične vežbe su propisane za regulaciju i kontrolu disanja što će na posletku

  rezultovati sa kontrolom uma. Ove vežbe kontrole daha nisu namenjene samo za

  unpaređivanje stabilnosti i kontrole uma, nego one igraju i vitalnu ulogu u

  osiguravanju zdravog tela. Student Pranajame koji postigne savršentvo u Pranajami

  će imati razne psihičke moći.

  Regulacija disanja i kontrola uma vode ka koncentraciji. Tako je koncentracija

  tema sledeće lekcije. Dugo sam razmatrao prirodu uma i načine na koji on može da se

  kontroliše. Dao sam neke praktične vežbe kako bi osoba postigla uspeh u

  koncentraciji.

  Deveta lekcija se odonosi na meditaciju jer je meditacija plod koncentracije.

  Opisan je broj jednostavnih i interesantnih vežbi. Plod meditacije je Samadi i ovo je

  tema sledeće lekcije. Samadi je supersvesno stanje u kojem jogi dobija

  superintuitivno ili nadčulno znanje i nadčulno blaženstvo. Jogi u Samadiju postiže

  zajedništvo sa Gospodom i uživa u apsolutnoj nezavisnosti. On tada postiže cilj.

  U jedanaestoj lekciji sam se osvrnuo na zmijsku moć ili moćnu, drevnu silu koja

  se nalazi u osnovi organske i neorganske materije. Ova sila je u dormantom stanju i

  spava u transu sna u gotovo svim osobama u bazičnoj Muladhara Čakri. Kada se ova

  uspavana sila pokrene u akciju, ona prodire kroz razne centre duhovne energije u

  ljudskom telu i doseže krunu glave ili Sahasrara Čakru gde se sjedinjuje sa svojim

  saputnikom, Gospodom Šivom. Samo onaj jogi koji je uzdigao uspavanu Kundalini do

 • 8

  Sahasrara Čakre i sjedinio je sa Gospodom Šivom, je postogao cilj, dok drugi nisu.

  Proces kojim se ova uspavana moć može pokrenuti u akciju i podići na vrh glave je

  takođe opisan sa prelepim ilustracijama. Jogi koji je uspeo da postigne ovo jedinstvo

  pos