praktické ukázky zvyšování návštěvnosti a hodnocení - výběr

Download Praktické ukázky zvyšování návštěvnosti a hodnocení - výběr

Post on 25-Jan-2015

1.200 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vbr z pednky na konferenci Efektivn web, kter se konala 10.3.2010 v Brn. Pednel Jaroslav Erben.

TRANSCRIPT

  • 1. Praktick ukzky zvyovn nvtvnostistrnek a zpsoby vyhodnocen jejich efektivity

2. Pedstaven na vod: ryze esk spolenost poskytujc komplexn sluby poradensk, konzultan a kolc innost v tchto oblastech: men a vyhodnocovn nvtvnosti www strnek tvorba a optimalizace www strnek zvyovn nvtvnosti a efektivity nvrhy a optimalizace reklamnch rozpot sprva a optimalizace PPC systm 3. Jak to funguje? stanoven cl internetovho marketingu zaveden men internetovch strnek analza a vyhodnocen prce specialist v jednotlivch oblastech poradensk innost, nvrhy, optimalizace kontrola plnn cl 4. Cle internetovho marketingu: napklad zvyovn nvtvnosti strnek snen zbytench odchod ze strnek zvyovn obratu v e-shopu vyhodnocen efektivity reklamn kampan analza chyb na strnkch, ladn webu a mnoho, mnoho dalch cl 5. Men internetovch strnek: m mte Vae strnky?m mte Vae strnky?m mte Vae strnky?m mte Vae strnky?m mte Vae strnky? 6. Men internetovch strnek:Pro men doporuujeme Google Analytics individiuln pravy podle poteb klienta a jeho cl monost srovnvacch analz pravideln reporting zvolench daj archivace dat a monost mezironch srovnn esk uivatelsk prosted zzem a vvojov tm nadnrodn spolenosti 7. Praktick ukzky na innosti: zadn klienta: Vyhodnotit pstupy z katalogovho zpisu na Najisto.cz za posledn msc. 8. Praktick ukzky na innosti: zadn klienta: Je mon v Google Analytics zjistit poty pstup z fulltextu pouze pro vyhledvae Seznam.cz a Google? 9. Praktick ukzky na innosti: zadn klienta:Byl za mnou obchodnk z katalogu Netfirmy.cz a chtl prodlouit na prezentaci na jejich portle na dal rok. Cena prezentace vak byla o 50% vy, pr proto, e nm pivdj mnohem vce klient.Lze ovit meziron nrst a efektivitu tto kampan? 10. Praktick ukzky na innosti: zadn klienta:Chci dlat nov strnky a chtl bych, aby byly ir, abych neml na monitoru przdn okraje.Jak zjistm sprvnou ku, aby to i ostatn vidli sprvn? 11. Praktick ukzky na innosti: zadn klienta:Ve svm Google Analytics vidm klov slova pes kter chod uivatel na nae strnky. Je mon od sebe odliit placen a neplacen slova ve vyhledvn?A pokud ano, co je proto teba udlat? 12. Praktick ukzky na innosti: Co jsou placen slova? 13. Praktick ukzky na innosti: 14. Praktick ukzky na innosti: zadn klienta:Mme nzk poet odeslanch objednvek.Clem strnek je odesln objednvkovho formule. Poet odeslanch formul je vak nzk. Nvtvnost strnek je podle reportu dobr. Do reklamy se dv stle vce penz, ale jejich nvratnost se nem. 15. Praktick ukzky na innosti:Nvrh een:Nastavit do cl men odesln formule a pedchoz strnky. Dky tomu poznme, kolik nvtvnk pichz na formul a odkud. Zjistme, kam odchz ti, kte formul neodelou a jak je procento tch, kte akci dokon.Po analze zskanch dat meme pistoupit k optimalizaci a vsledek pak porovnat s pvodnmi daty. 16. Msn reporting ped optimalizac: 17. Msn reporting po optimalizaci: 18. Porovnn: 19. Praktick ukzky na innosti: zadn klienta:Audit men Google AnalyticsAgentura nm instalovala Google Analytics, nezdaj se nm vak zskan data. Je mon provst kontrolu instalace a sprvnosti zskanch dat a ppadn opravit nalezen nedostatky? 20. Praktick ukzky na innosti:Nvrh een:Provst on-line men pedvanch dat z rznch zdroj. Dle nalezench chyb upravit mic kd i jeho vloen a odeslat na webmastera s nvodem na opravu. Pot kontrola sprvnho vloen a optovn men pedvanch dat.Chybn data vedou k chybnm zvrm - viz ukzky: 21. Celkov nvtvy GA - Opti Z pohledu celkovho potu nvtv se nic mimodnho nezmnilo. Na prvn pohled 22. GA - Opti GA - Opti 23. GA - Opti GA - Opti 24. GA - Opti Seznam.czGA - Opti 25. Praktick ukzky na innosti: Hodnocen:Google Analytics byl do strnek chybn vloen a navc obsahoval chyby v prav micho kdu. Data, kter poskytoval, byla chybn, mohla vst k chybnm zvrm a rozhodnutm.stka za Audit men byla zlomkem monch ztrt. 26. Praktick ukzky na innosti: Perlika na zvr:Pestoe to v grafech nen patrn, webmaster po vloen udlal drobnou chybu. A nen to ojedinl ppad, chybn vloen eme u tm 25% realizovanch Google Analytics. 27. RDI VM POMEME KEFEKTIVNMU WEBU 28. A s m meme pomoci? tvorba, pravy a optimalizace www strnek implementace a nastaven men spnosti jednn se zstupci internetovch mdi ekonomick analza projektu, nvratnost investic ppadn pravy bcch kampan pro vy innost hodnocen a pravideln reporting vsledk kolc innost 29. Poite si svho poradce na kl! 30. Dkuji Vm za pozornost a peji astnou cestu dom.Mgr. Jaroslav Erben jaroslav.erben@optimalizatori.cz Tel: +420 605 90 80 70 Tel: +420 495 077 271Fax: +420 495 077 131Volba sprvnho partnera - Vae strategick rozhodnutwww.optimalizatori.cz