pozitivna lista 18.6.2011

Download Pozitivna lista 18.6.2011

Post on 23-Oct-2015

245 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pozitivna Lista 18.6.2011. u excelu

TRANSCRIPT

2_Lista A.xls

Cela listaJKLATCINNZatieno ime lekaFOPakovanje i jaina lekaProizvoa lekaDrava proizvodnje lekaCena leka na veliko za pakovanjeDDDCena leka na veliko po DDDParticipacija osiguranog licaAALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)A01STOMATOLOKI PREPARATIA01AStomatoloki preparatiA01ABAntiinfektivi i antiseptici za lokalno - oralnu primenuA01AB09mikonazol2157101A01AB09mikonazolDAKTANOLoralni geltuba, 1 po 40 g 2%Galenika a.d.Republika Srbija200.600,2 g50.1550.00A02LEKOVI ZA POREMEAJE ACIDITETAA02BLekovi za leenje peptikog ulkusa i gastroezofagusnog refluksaA02BCInhibitori protonske pumpeA02BC01omeprazol1122460A02BC01omeprazolOMEPROLgastrorezistentna kapsula, tvrdakontejner za tablete, 15 po 20 mgZdravlje a.d.Republika Srbija431.6020 mg28.7750.001122858A02BC01omeprazolZEPROMgastrorezistentna kapsula, tvrdablister, 14 po 20 mgPharmaSwiss d.o.o.Republika Srbija402.8020 mg28.7750.001122934A02BC01omeprazolOMEXgastrorezistentna kapsula, tvrda14 po 20 mgUfar d.o.o.Republika Srbija402.8020 mg28.7750.001122933A02BC01omeprazolOMEXgastrorezistentna kapsula, tvrda28 po 20 mgUfar d.o.o.Republika Srbija754.6020 mg26.9550.00INDIKACIJE1. Zollinger-Elisonov sindrom trano ( E16.8 ).NAPOMENALek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja gastroenterologa ili interniste.A02BC02pantoprazol1122752A02BC02pantoprazolCONTROLOCgastrorezistentna tabletablister,14 po 20 mgNycomed GmbHNemaka327.5040 mg46.7950.001122750A02BC02pantoprazolCONTROLOCfilm tableta14 po 40 mgNycomed Oranienburg GmbHNemaka531.1040 mg37.9450.001122915A02BC02pantoprazolNOLPAZAgastrorezistentna tabletablister, 14 po 20 mgKrka Tovarna Zdravil d.d.Slovenija312.1040 mg44.5950.001122916A02BC02pantoprazolNOLPAZAgastrorezistentna tabletablister, 28 po 20 mgKrka Tovarna Zdravil d.d.Slovenija611.6040 mg43.6950.001122920A02BC02pantoprazolNOLPAZAgastrorezistentna tabletablister, 14 po 40 mgKrka Tovarna Zdravil d.d.Slovenija509.6040 mg36.4050.001122921A02BC02pantoprazolNOLPAZAgastrorezistentna tabletablister, 28 po 40 mgKrka Tovarna Zdravil d.d.Slovenija992.0040 mg35.4350.001122851A02BC02pantoprazolPULCETgastrorezistentna tableta14 po 40 mgNobelfarma Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.Turska509.6040 mg36.4050.00INDIKACIJE1. Zollinger Elisonov sindrom trano ( E16.8 ).NAPOMENALek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja gastroenterologa ili interniste.A02BC03lansoprazol1122160A02BC03lansoprazolSABAXgastrorezistentna kapsula, tvrdablister, 14 po 30 mgHemofarm a.d.Republika Srbija427.6030 mg30.5450.001122161A02BC03lansoprazolSABAXgastrorezistentna kapsula, tvrdablister, 28 po 15 mgHemofarm a.d.Republika Srbija530.6030 mg37.9050.001122910A02BC03lansoprazolLANSOBELgastrorezistentna kapsula, tvrdaboica, 28 po 15 mgZdravlje a.d.Republika Srbija530.6030 mg37.9050.001122911A02BC03lansoprazolLANSOBELgastrorezistentna kapsula, tvrdaboica, 28 po 30 mgZdravlje a.d.Republika Srbija868.6030 mg31.0250.00INDIKACIJE1. Zollinger Elisonov sindrom trano ( E16.8 ).NAPOMENALek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja gastroenterologa ili interniste.A02BC05esomeprazol1122810A02BC05esomeprazolNEXIUMgastrorezistentna tableta7 po 20 mgAstraZeneca ABvedska400.9030 mg85.9150.001122811A02BC05esomeprazolNEXIUMgastrorezistentna tableta7 po 40 mgAstraZeneca ABvedska572.1030 mg61.3050.001122815A02BC05esomeprazolNEXIUMgastrorezistentna tabletablister, 14 po 20 mgAstraZeneca ABvedska801.8030 mg85.9150.001122814A02BC05esomeprazolNEXIUMgastrorezistentna tabletablister, 14 po 40 mgAstraZeneca ABvedska1,144.3030 mg61.3050.00INDIKACIJE1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).NAPOMENALek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja gastroenterologa ili interniste.A03LEKOVI KOJI REGULIU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEAJEA03FPropulziviA03FAPropulziviA03FA01metoklopramid1124301A03FA01metoklopramidKLOMETOLtabletablister, 30 po 10 mgGalenika a.d.Republika Srbija87.0030 mg8.7050.003124300A03FA01metoklopramidKLOMETOLoralni rastvorboica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml)Galenika a.d.Republika Srbija70.3030 mg21.0950.001124303A03FA01metoklopramidREGLANtabletablister, 40 po 10 mgAlkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, FrancuskaRepublika Makedonija116.0030 mg8.7050.00A03FA02cisaprid1124174A03FA02cisapridCISAPtabletablister, 30 po 5 mgZdravlje a.d.Republika Srbija139.9030 mg27.9850.001124175A03FA02cisapridCISAPtabletablister, 30 po 10 mgZdravlje a.d.Republika Srbija305.9030 mg30.5950.00INDIKACIJE1. Samo za dijabetsku gastroparezu ( E10-E14 ), 2. Gastroezofagusnu refluksnu bolest ( K21 ).NAPOMENAZa indikaciju pod takom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja endokrinologa ili interniste, a pod takom 2. na osnovu miljenja gastroenterologa ili interniste.A04ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJEA04AAntiemetici i sredstva protiv nauzejeA04AAAntagonisti serotonina (5HT3)A04AA01ondansetron1124532A04AA01ondansetronONDASANfilm tableta10 po 4 mgSlaviamed d.o.o.Republika Srbija1,862.9016 mg745.1650.001124534A04AA01ondansetronONDASANfilm tableta10 po 8 mgSlaviamed d.o.o.Republika Srbija3,311.0016 mg662.2050.00NAPOMENASamo za suzbijanje munine i povraanja uz radio i hemioterapiju.A04AA02granisetron1124100A04AA02granisetronRASETRONfilm tabletablister, 10 po 1 mgActavis Ltd.Malta3,932.002 mg786.4050.001124104A04AA02granisetronRASETRONfilm tabletablister, 5 po 2 mgActavis Ltd.Malta3,683.102 mg736.6250.00NAPOMENASamo za suzbijanje munine i povraanja uz radio i hemioterapiju.A05TERAPIJA BOLESTI UNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETREA05ATerapija bolesti unih putevaA05AAPreparati unih kiselinaA05AA02ursodeoksiholna kiselina1127500A05AA02ursodeoksiholna kiselinaURSOSANkapsula, tvrdablister, 50 po 250 mgPro. Med. CS Praha A.S.eka1,202.100,75 g72.1350.001127501A05AA02ursodeoksiholna kiselinaURSOSANkapsula, tvrdablister, 100 po 250 mgPro. Med. CS Praha A.S.eka2,381.000,75 g71.4350.00INDIKACIJE1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.3 ), 2. Primarni sklerozirajui holangitis( K83.0 ).NAPOMENAZa indikaciju pod takom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.A06LAKSATIVIA06ALaksativiA06ADOsmotski laksativiA06AD11laktuloza3127050A06AD11laktulozaPORTALAKsirup1 po 500 ml (66,7g/100 ml)96%Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.Hrvatska463.006,7 g9.3050.003127441A06AD11laktulozaLACTULOSE-MIPsirupboca plastina, 1 po 500 ml (650 mg/ml)Chephasaar Chem. Pharm.Nemaka496.606,7 g9.9850.003127425A06AD11laktulozaDUPHALACoralni rastvorboca plastina, 1 po 500 ml (667g/l)Solvay Biologicals B.V.Holandija496.606,7 g9.9850.00INDIKACIJE1. Portosistemske encefalopatije ( K72 ).NAPOMENALek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.A07ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVIA07AIntestinalni antiinfektiviA07AAAntibioticiA07AA02nistatin1327260A07AA02nistatinNYSTATINobloena tabletablister, 10 po 500000 i.j.Hemofarm a.d.Republika Srbija53.101,5 Mi.j.15.9350.002327262A07AA02nistatinNYSTATINpraak za oralnu suspenzijuboica, 1 po 24 ml (100000 i.j./ml)Hemofarm a.d.Republika Srbija72.901,5 Mi.j.45.5650.00A07DAntipropulziviA07DAAntipropulziviA07DA03loperamid1126401A07DA03loperamidLOPERAMIDtabletablister, 20 po 2 mgZdravlje a.d.Republika Srbija99.7010 mg24.9350.001126412A07DA03loperamidLOPEDIUM AKUTkapsula, tvrdablister, 10 po 2 mgSalutas Pharma GmbHNemaka49.8010 mg24.9050.00A07EIntestinalni antiinflamatorni lekoviA07EAKortikosteroidi koji deluju lokalnoA07EA06budesonid1129930A07EA06budesonidBUDOSANgastrorezistentna kapsula, tvrdablister, 100 po 3 mgDr Falk Pharma GmbHNemaka8,164.409 mg244.9350.00INDIKACIJE1. Crohnova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona ( K50 ).NAPOMENALek se u terapiju uvodi do tri meseca godinje na osnovu miljenja gastroenterologa ili interniste.A07ECAminosalicilna kiselina i slini preparatiA07EC01sulfasalazin1129490A07EC01sulfasalazinSALAZOPYRIN-ENgastrorezistentna tabletaboca plastina, 100 po 500 mgPfizer Health ABvedska931.602 g37.2650.00A07EC02mesalazin1129300A07EC02mesalazin5-ASAgastrorezistentna tabletablister, 100 po 250 mgSlaviamed d.o.o.Republika Srbija997.801,5 g59.8750.005129303A07EC02mesalazin5-ASAsupozitorijablister, 30 po 250 mgSlaviamed d.o.o.Republika Srbija805.701,5 g161.1450.00INDIKACIJE1. Crohnova bolesti ( K50 ), 2. Ulcerozni kolitis ( K51 ).NAPOMENALek se u terapiju uvodi za indikacije pod takom 1. i 2. na osnovu miljenja gastroenterologa ili interniste u sluaju neuspenosti leenja sulfasalazinskim preparatima.A10LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )A10AInsulini I analoziA10ABInsulini I analozi, kratkog dejstvaA10AB01insulini kratkog dejstva, humani0041413A10AB01insulin humaniACTRAPID PENFILLrastvor za injekciju u ulokuuloak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)Novo Nordisk A/SDanska2,241.2040 i.j.59.7750.000041414A10AB01insulin humaniACTRAPID Novo Letrastvor za injekciju u penu sa ulokompen sa ulokom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml )Novo Nordisk A/SDanska2,354.7040 i.j.62.7950.000041425A10AB01insulin humaniHUMULIN Rrastvor za injekciju u uloku5 po 3 ml (100 i.j./ml)Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.Francuska; Italija2,241.2040 i.j.59.7750.000041533A10AB01insulin humaniINSUMAN RAPID OPTISETrastvor za injekciju, pen sa ulokom5 po 3 ml (100 i.j./ml )Sanofi-Aventis Deutschland GmbHNemaka2,354.7040 i.j.62.7950.00NAPOMENALek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.A10AB04insulin lispro0041507A10AB04insulin lisproHUMALOGrastvor za injekcijuuloak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)Lilly France S.A.S.Francuska3,175.0040 i.j.84.6750.00NAPOMENASamo za pacijente sa nezadovoljavajuom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i vie doza dnevno), kod kojih je utvrena vrednost glikoliziranog hemoglobina vea od 7% (HbA1c>7%), koji imaju vie od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom est meseci verifikovane laboratorijski. Lek se u terapiju uvodi na osnovu miljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.A10AB05insulin asp