povijest Židova u hrvatskim zemljama do 1941. godine

Download Povijest Židova u hrvatskim zemljama do 1941. godine

Post on 25-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Povijest idova u hrvatskim zemljama do 1941. godine. Akenazi, Sefardi i Istone zajednice. Akenazi: idovi podrijetlom iz srednje Europe; govorni jezik jidi Sefardi: idovi podrijetlom s Iberskog poluotoka; govorni jezik judeopanjolski/ladino - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • POVIJEST IDOVA U HRVATSKIM ZEMLJAMA DO 1941. GODINE

 • Akenazi, Sefardi i Istone zajedniceAkenazi: idovi podrijetlom iz srednje Europe; govorni jezik jidiSefardi: idovi podrijetlom s Iberskog poluotoka; govorni jezik judeopanjolski/ladino Istone zajednice (Edot ha-mizrah): idovske zajednice podrijetlom s Bliskog istoka, Kavkaza i Sjeverne Afrike; arapski kao lingua franca

 • Sadraj predavanjaAKENAZI, SEFARDI I ISTONE ZAJEDNICEPRVI IZVORI O IDOVIMATRAJNO NASELJAVANJE: SEFARDI (DALMACIJA I DUBROVAKA REPUBLIKA) I AKENAZI (HRVATSKA I SLAVONIJA)IDOVSKO PROSVJETITELJSTVO I REFORMA TE SUKOB NEOLOGA I ORTODOKSAIZMEU ASIMILACIJE I CIONIZMAPRVA JUGOSLAVIJA: MEURATNE IDOVSKE ORGANIZACIJE, TISKARSKA DJELATNOST, SPAAVANJE NJEMAKIH I AUSTRIJSKIH IDOVA

 • Prvi izvori o idovima, Antika i Srednji vijekII. I III. stoljee nove ere: nadgrobni spomenik kraj Senja, ulomci sarkofaga sa idovskog groblja, kameni natpis koji spominje Judejce te lucerne s menorama iz Salone, lucerne s menorama iz Benkovca i s Braa, arheoloki nalazi iz Murse. Kasna antika i Rani srednji vijek: pisani izvori, meu kojima oni pravnog karaktera iz vremena Justinijana (VI. st.), u kojima se spominju idovi na prostoru bizantske DalmacijeIsprave iz srednjovjekovnih istonojadranskih gradova, kao i gradova u srednjovjekovnoj Slavoniji, takoer svjedoe o prisutnosti idova na tlu Hrvatske:1309. Zadrar1326. Dubrovnik1355. Zagreb (Sudske isprave iz 1444. i 1459. potvruju da se u Zagrebu nalazila idovska zajednica )1397. Split1436. u Rijeka

 • Trajno naseljavanje Sefarda na istonojadranskoj obaliProgoni Sefarda iz zemalja panjolske krune (1492.) i Porugala (1496.)Istonojadranska obala: stalno se naseljavaju u Dubrovakoj Republici (izvori od 1540.) i mletakom Splitu (1553.) Unutranjost Balkana (Osmansko Carstvo)Daniel Rodriga i splitska skela

 • Trajno naseljavanje Akenaza u Hrvatskoj i Slavoniji od Josipa IIEdikt o toleranciji Josipa II (1781., za Ugarsku proglaen 1783. godine)Tolerancija, jo ne i ravnopravnost: omoguava trajno naseljavanje idova u Hrvatskoj i Slavoniji1787. Zakon o obveznim prezimenimaDo sred. XIX. st. osnovane bogotovne opine u Varadinu, akovcu (1780.), Zagrebu (1806.) i Poegi (1820.). Karlovcu, Osijeku i Rijeci (do 1848.)

 • Na putu prema jednakopravnosti1840. idovi su dobili pravo bavljenja obrtom1850. u Zagrebu je u prvo Gradsko vijee bio izabran i jedan idov1852. a u zagrebaku Trgovako-obrtniku komoru izabrana 4 idovska trgovcaOd sredine XIX. stoljea poinju se stvarati dinastije bogatih idovskih trgovaca1860. Carski patent idovima doputa posjedovanje nekretnina19. IX. 1873 temeljem zakljuka Hrvatskog sabora izjednaeni su u pravima sostalim graanima. 1890. Emancipacija u konfesionalnom pogledu u Austriji, a u Ugarskoj 1895.

 • idovski identiteti u Dugom XIX. stoljeuHaskala (idovsko prosvjetiteljstvo): 1810. Galicija, 1830. UgarskaReligijska reformaSukobi neologa (novovjeraca) i tradicionalista odnosno ortodoksa (starovjeraca) u Ugarskoj te Hrvatskoj i SlavonijiNeoloka struja jaa; Ugarski parlament dozvoljava osnivanje posebnih ortodoksnih zajednica

 • Hrvatski idovi u Prvoj Jugoslaviji, ideoloka stremljenja i organizacije1919. Savez jevrejskih vjeroispovjednih opina u Kraljevini SHS1919. Savez cionista Jugoslavije: idovCionistike organizacije: izviai (Adut ha-cofim), enske organizacije (WIZO), Ha-omer ha-cair (lijevi cionizam), revizionistiki cionizam, Narodni rad (1925.): asimilanti i anticionistiPosebne ortodoksna (1925.) i sefardska opina (1926.) i sefardsko drutvo Esperansa (1924.)

 • Izmeu asimilacije i cionizmaidovska narodnost nije bila priznata na podruju Habsburke Monarhije odnosno Austro-Ugarske pa su se idovi nali u procjepu izmeu vladajuih Maara i nacionalnih manjina u UgarskojVrijeme narodnih preporoda i nacionalnih pokreta u MonarhijiVid Haj Morpurgo i narodnjaci u aus. DalmacijiSredina XIX. Stoljea: jezina asimilacijaidovska humanitarna i enska drutvaPoeci cionizma

 • idovi u hrvatskim gradovima prema popisu stanovnitva 1921. i 1931.Popis iz 1921.

  Zagreb: 5.970 (5,47%)Osijek: 2.731 (7,91%)Vinkovci: 825 (8,12%)Varadin: 790 (4,09%)Slavonski Brod: 648 (6,09%)akovec: 638 (11%)Bjelovar: 543 (6,89%)Koprivnica: 470 (5,79%)Vukovar: 456 (4,45%)Poega: 403 (5,72%)Sisak: 374 (4,24%)Karlovac: 307 (1,82%)Ilok: 306Popis iz 1931.

  Zagreb: 12.315 (6,63%)Osijek: 4.348 (10,77%)Varadin: 1.400 (9,58%)akovec: 860 (14,82%)Vinkovci: 730 (5,05%)Slavonski Brod: 700 (5,09%)Bjelovar: 503 (4,89%)Poega: 468 (6,59%)Vukovar: 443 (4,07%)Koprivnica: 410 (4,35%)Karlovac: 400 (1,88%)Sisak: 374 (3,42%)Ilok: 319 (5,08%)

 • Spaavanje idova iz nacistike EuropeOd sredine 1930-tih intenzivira se priljev europskih idova iz Treeg Reicha (prvo iz Njemake, zatim Austrije, Poljske, ehoslovake), na podruje Kraljevine JugoslavijeDo 1941. godine oko 55,000 idova iz navedenih zemalja prolo je kroz Kraljevinu na putu za tree zemljeIntenzivna djelatnost idovskih opina4,000 zatekao rat u Jugoslaviji

 • I di to ide*