Povijest novca u Hrvatskoj (od 1527. do 1941. godine)

Download Povijest novca u Hrvatskoj (od 1527. do 1941. godine)

Post on 08-Feb-2017

249 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mira Kolar-Dimitrijevi

  od 1527. do 1941. godine

 • Povijest novca u

  HrvatskojOD 1527. DO 1941. GODINE

  Mira Kolar-Dimitrijevi

  Zagreb, 2013.

 • Posveeno prvom guverneru Narodne banke Hrvatske, Anti iin-ainu

 • Zahvale

  Hrvatska narodna banka ovom prigodom iskazuje svoju zahvalnost svim osobama koje su svojim angamanom pridonijele objavljivanju ove knjige.

  Posebnu zahvalnost na radu iskazujemo autorici, dr. sc. Miri Kolar--Dimitrijevi, redovnoj profesorici Filozofskog fakulteta u Zagrebu (u mirovini) i prvom guverneru Hrvatske narodne banke u neovisnoj Hrvatskoj, preminulom prof. dr. Anti iin-ainu, koji je osmislio i predloio projekt povijesti novca i sredinjeg bankarstva u Hrvatskoj, te dr. sc. eljku Rohatinskom, tadanjem guverneru Hrvatske narodne banke, koji je prijedlog projekta prihvatio. Bez njihova rada, inicijative i suglasnosti ove knjige i ovog projekta ne bi bilo.

  Projekt emo smatrati okonanim tek kada objavimo i iduih nekoliko knjiga kojima e se povijest novca i sredinjeg bankarstva u Hrvatskoj opisati sve do dananjih dana i u kojima e se poneto napisati i o teoriji i praksi nae monetarne politike te o sredinjem bankarstvu dananjice.

  Recenzenti knjige, dr. sc. Ivan Mirnik, muzejski i znanstveni savjetnik Arheolokog muzeja u Zagrebu (u mirovini) i dr. sc. Vladimir Geiger, znanstveni savjetnik Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, autori su znanstvenih recenzija ove knjige. Meutim, njihove konstruktivne primjedbe nisu utjecale samo na tekst ove knjige nego vrlo izravno i na daljnji tijek cijelog projekta.itatelji e primijetiti obilje likovnih priloga u ovoj knjizi. Svrha im je da

  pokuaju i vizualno doarati duh povijesti u kojoj su pojedini oblici naeg novca, ili novca kojim smo se tijekom te povijesti koristili, nastajali i kako su nestajali. Za to su zasluni i na tome im zahvaljujemo, redom, ki autorice knjige, ga Elizabeta Wagner, koja je nainila prvobitan izbor likovnih priloga, te zaposlenici Direkcije za izdavaku djelatnost Hrvatske narodne banke mr. sc. Romana Sinkovi, direktorica, Svjetlana olak, Vjekoslav Gjergja, mag. art., Boidar Bengez i Sanda Uzun-Iki, prof., koji su za potrebe likovnih priloga ove knjige proputovali i istraili gotovo cijelu Hrvatsku odnosno jezino uredili tekst. Naravno, izdava knjige, Hrvatska narodna banka, snosi punu odgovornost za sve te priloge, no na je rad u velikoj mjeri bio olakan profesionalnim pristupom, kooperativnou i iskazanom dobrom voljom zaposlenika u brojnim ustanovama dokumentacijsko-arhivskog profila te muzejima, i u Republici Hrvatskoj i izvan nje, a koji su nai izvori za sve te priloge i kojima isto tako ovom prigodom zahvaljujemo.

  Da je na bivi guverner, prof. dr. Ante iin-ain, danas s nama, sigurno bi mu se svidjela injenica da se knjiga naposljetku objavljuje, no vrlo vjerojatno bi nas pitao i kada e uslijediti idua publikacija u sklopu ovog projekta. Odgovorili bismo mu da e se to dogoditi im to bude razumno mogue, kao i da emo sve takve publikacije prevesti na engleski jezik te objaviti i takvu verziju svih tih djela.

  To je nae obeanje i javnosti Republike Hrvatske i svoj drugoj zainteresiranoj javnosti, kao i lanovima obitelji prof. dr. Ante iin-aina.

  Relja Marti, zamjenik guvernera mr. sc. Tomislav Presean, viceguverner

 • SADRAJ 5

  POVIJEST NOVCA U HRVATSKOJ OD 1527. DO 1941. GODINE

  Sadraj

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Sveto Rimsko Carstvo Njemake Narodnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 19Habsburgovci kao carevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Taliri novac Carstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Pokuaj stvaranja dobrog novca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Pojava papirnatog novca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Hrvatska od ulaska pod habsburku krunu do kraja 18. stoljea . . . . . . 35Habsburgovci kao vladari Hrvatske, Slavonije i Dalmacije . . . . . . . . . 37Obitelj Zrinski i kovanje novca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Novac mediteranskoga kruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Novac Dubrovake Republike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Mletaki novac za Dalmaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Turski novac na naim prostorima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  Doba Napoleona Bonapartea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Novac u doba napoleonskih ratova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Problemi monete u Austrijskom Carstvu do Bekoga kongresa . . . . . . . 59

  Novac od Bekoga kongresa do 1848. godine . . . . . . . . . . . . . . . 67Njemaki carinski savez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Osnivanje Privilegirane austrijske nacionalne banke . . . . . . . . . . . . 71U borbi za stara prava Hrvatskoga Kraljevstva . . . . . . . . . . . . . . . 76Osnivanje Prve hrvatske tedionice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  Novac 1848. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Beki dvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Jelaiev "kriar" i vrijednosnice u hrvatskim gradovima . . . . . . . . . . 92

  Novac u Habsburkoj Monarhiji do Austro-ugarske nagodbe . . . . . . . . 99Monetarna politika Austrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Stajalita Eugena Kvaternika o financijama . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  Novac u Austro-Ugarskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Hrvatsko-ugarska nagodba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Uvoenje krune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Novac u Prvom svjetskom ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

 • SADRAJ

  POVIJEST NOVCA U HRVATSKOJ OD 1527. DO 1941. GODINE

  6

  Monarhistika Jugoslavija izmeu dva rata . . . . . . . . . . . . . . . . 137Krune i dinari u Hrvatskoj od 1919. do 1923. . . . . . . . . . . . . . . . 138Novac Kraljevine SHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Stabilizacija dinara Kraljevine Jugoslavije 1931. . . . . . . . . . . . . . . 159Nova financijska politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Banovina Hrvatska i monetarna politika uoi Drugoga svjetskog rata . . . . 169

  Zakljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

  Biljeke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

  Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

  Izvori i literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

  Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

 • PREDGOVOR 7

  POVIJEST NOVCA U HRVATSKOJ OD 1527. DO 1941. GODINE

  Predgovor

  Povijest novca iznimno je zanimljiva. Naime, novac nam prua mnotvo podataka i zahvaljujui njemu mogu se proiriti znanja o vremenu i ljudima o kojima nemamo pisanih izvora ili su oni manjkavi. Stvaranje modernog novca povezano je sa stvaranjem nacionalnih drava u 19. stoljeu. Hrvati su stoljeima bili dijelom u sastavu drugih drava, pa je i povijest hrvatskoga novca iznimno sloena: na naem podruju bio je u optjecaju novac velikih susjednih drava. No i velike europske drave imale su mnogo problema s novcem, pa je povijest novca ujedno i povijest drava koje su teile stvaranju vlastitog novca. Novac se moe promatrati s razliitih gledita i numizmatiari e na njega gledati drugaije nego povjesniari ili povjesniari umjetnosti, ili, pak, ekonomisti, a iz njega moemo iitati i mitologiju, i epigrafiku, i paleografiju, i kronologiju, i povijest crkve, kao i heraldike i sfragistike, metrologije te nacionalnoga i svjetskoga gospodarstva. Novac esto prua vane podatke za sve pomone povijesne znanosti i pridonosi upotpunjavanju povijesti. Gotovo uvijek prelazio je granice zemlje u kojoj je iskovan, esto je bio globalistiki, ovisno o svojem sastavu plemenitih metala.

  Upravo stoga povijest novca u Hrvatskoj u novom vijeku povezana je s politikom povijeu drava koje su postojale na ovom podruju. Trgovci i njihova roba zajedno s novcem esto su prelazili preko na prvi pogled neprelazivih granica. I ne samo to. Na nae podruje dolazi i strani novac jer i nai ljudi putuju po cijelome svijetu. A povijest Hrvatske, odnosno hrvatskih zemalja, jedna je od najsloenijih u svijetu. Na tom se podruju susreu Istok i Zapad, ali i Srednja Europa i mediteranske zemlje. Stoga je vrlo vano promatrati novac u svjetlu politike povijesti odnosno povijesti gospodarstva Europe.

  Novcem su se Hrvati poeli sluiti tek u 9. stoljeu, a dotad je ulogu robnog novca imalo kunino krzno. Do kraja 11. stoljea upotrebljavao se u naoj trgovini ponajvie bizantski, a od 12. stoljea i mletaki novac