pouk na daljavo - matematika 6. razred

of 20/20
POUK NA DALJAVO - MATEMATIKA 6. razred Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin ČE SO KJE TEŽAVE, SE MI JAVITE V eA. Pod Komunikacija v kanalu Domače naloge. Ponedeljek 23.3.2020: PLOŠČINSKE ENOTE (UČB stran 147) 1. Preberi vsebino o ploščinski enoti v UČB na starni 147. 2. V zvezek naredi zapis le o ploščinski enoti. Prepiši Špelin način o štetju kvadratkov. Zapiši si kaj je ploščinska enota. POMNI! 4 KVADRATKI SO 1 PLOŠČINSKA ENOTA = 1cm2 3. Na strani 149 preberi samo 3. nalogo REŠENI PRIMERI. 4. Utrjevanje in ponavljanje: V zvezek s kvadratki nariši 5 likov. Ni nujno, da so vsi kvadrati in pravokotniki. Lahko narišeš podobne like kot v 3. nalogi REŠENI PRIMERI. Pri vsakem liku zapiši velikost tvojega lika v ploščinskih enotah (1 cm2). Torek 24.3.2020: PLOŠČINSKE ENOTE (UČB stran 147) 1. Ponovno preberi vsebino v UČB na starni 147. 2. V zvezek zapiši katere ploščinske enote še poznamo (m2, dm2, cm2, mm2). Preriši si tisti velik kvadrat, ki predstavlja 1 dm2 . Pazi, da bo res širina in dolžina tega kvadrata 1dm, notranjost razdeli na 100 kvadratkov (po 1cm2). 3. Utrjevanje in ponavljanje: UČB stran: 149,150 ⁄ 1, 2, 4 Sreda 25.3.2020: MERJENJE PLOŠČINE (UČB stran 148). 1. Preberi stran 148. 2. V zvezek naredi zapis o merjenju ploščine. Ni potrebno prerisati tabele za pretvarjanje ploščinskih enot! Iz učbenika si izpiši spodnje: POMNI! Če želimo iz manjše enote pretvoriti v večjo sosednjo enoto, moramo deliti s 100. To velja za vse sosednje si enote. Npr. 200cm2 = 2dm2

Post on 27-Oct-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Uiteljica: Lisan Venaver Hrvatin
E SO KJE TEAVE, SE MI JAVITE V eA. Pod Komunikacija v kanalu Domae naloge.
Ponedeljek 23.3.2020:
PLOŠINSKE ENOTE (UB stran 147)
1. Preberi vsebino o plošinski enoti v UB na starni 147.
2. V zvezek naredi zapis le o plošinski enoti.
Prepiši Špelin nain o štetju kvadratkov. Zapiši si kaj je plošinska enota.
POMNI! 4 KVADRATKI SO 1 PLOŠINSKA ENOTA = 1cm2
3. Na strani 149 preberi samo 3. nalogo REŠENI PRIMERI.
4. Utrjevanje in ponavljanje:
V zvezek s kvadratki nariši 5 likov. Ni nujno, da so vsi kvadrati in pravokotniki.
Lahko narišeš podobne like kot v 3. nalogi REŠENI PRIMERI. Pri vsakem liku
zapiši velikost tvojega lika v plošinskih enotah (1 cm2).
Torek 24.3.2020:
1. Ponovno preberi vsebino v UB na starni 147.
2. V zvezek zapiši katere plošinske enote še poznamo (m2, dm2, cm2, mm2). Preriši si
tisti velik kvadrat, ki predstavlja 1 dm2 . Pazi, da bo res širina in dolina tega
kvadrata 1dm, notranjost razdeli na 100 kvadratkov (po 1cm2).
3. Utrjevanje in ponavljanje: UB stran: 149,150 ⁄ 1, 2, 4
Sreda 25.3.2020:
1. Preberi stran 148.
2. V zvezek naredi zapis o merjenju plošine. Ni potrebno prerisati tabele za
pretvarjanje plošinskih enot!
POMNI!
e elimo iz manjše enote pretvoriti v vejo sosednjo enoto, moramo deliti s 100.
To velja za vse sosednje si enote. Npr. 200cm2 = 2dm2
3. Na strani 148, 149 preberi REŠENI PRIMERI.
4. Utrjevanje in ponavljanje: UB stran: 150 ⁄ 5, 6, 7
etrtek 26.3.2020:
MERJENJE PLOŠINE
Utrjevanje in ponavljanje : UB stran: 146 ⁄ 8, 9, 13, 14,
e ti besedilne naloge ne grejo, piši mi na eA.
Fotografije zapiskov v tvojem zvezku mi pošlji do petka 27.3.2020, na mail
[email protected]
Ob prejemu tvojega maila, ti posredujem rešitve vseh nalog in tudi postopke reševanja. Kot
e veste, je zelo pomembno, da pri vsaki nalogi zapišete postopke reševanja. S tem mi
dokaeš, kako si prišel do rešitve naloge. Popravite svoje napake v zvezek.
DODATNE RAZLAGE IN NALOGE ZA UTRJEVANJE:
• eucbeniki.si na spletu – matematika 6. razred (ZELO PRIPOROAM ZA DODATNO RAZLAGO
SNOVI. Poleg razloene vsebine, na voljo tudi naloge, ki omogoajo takojšnjo povratno informacijo
o pravilnem reševanju).
• interaktivne-vaje.si
• Na voljo brezplana gradiva od Rokuss Klett (delovni zvezek, samostojni delovni zvezek). Navodila
za prijavo sem poslala vašim staršem preko e-asistenta.
• Vse naloge ZMOREM TUDI TO v ubeniku. e Vam je katera naloga prelahka, rešite nekaj
primerov in pojdite na nalogo iz ZMOREM TUDI TO.
Raunalo lahko uporabljate le za preverjanje pravilnih rešitev!
Pozdravljeni,
pripravila sem nart šolskih obveznosti za 2. teden pouka na daljavo. Ko boste rešili nalogo, mi kar pošljite
na elektronski naslov. Ni potrebno, da akate, da vse rešite. Elektronski naslov naj bo naš. Namenjen je
pogovoru, dodatni razlagi in posredovanju rešenih nalog.
Kdor si ni priskrbel knjige za domae branje, naj mi to im prej sporoi.
Ostanite zdravi in upam, da upoštevata navodila za prepreevanje širjenja virusa.
Lepo vas pozdravljam! Valentina Bradaš Turk
Ponedeljek, 23. 3. 2020
Danes bomo nadaljevali z reševanjem zelenega delovnega zvezka. V zelenem delovnem zvezku reši:
Str. 43/30 (pridevnike morate postaviti v primernik); 31 (pridevnike morate postaviti v presenik); 33
Torek, 24. 3. 2020
V zvezek (stran umetnostnih besedil) zapiši naslov Bogomir Magajna
V berilu ali na spletu poiši osnovne podatke o pisatelju Bogomirju Magajni in jih zapiši v zvezek:
Kdaj se je rodil?
Kaj je bil po poklicu?
Kaj je pisal? (npr. pravljice …)
Ali se morda spomniš, katero Magajnovo delo si e bral za domae branje v nijih razredih?
Sreda, 25. 3. 2020
V berilu poiši naslov dela Bogomirja Magajne in ga prepiši v zvezek. V zvezek prepiši naslednja vprašanja
in nanje odgovori:
Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo lakota?
Kaj vse bi storili za to, da ne bi bil laen?
Kako so se v starih asih spopadali z lakoto?
Kako so iveli otroci v vejih mestih? Mislite, da bolje kot vaški otroci?
Glasno preberi Magajnovo delo. Preberi ga tudi svojim blinjim.
V zvezek zapiši neznane besede in njihov pomen poiši v SSKJ-ju.
Še enkrat
Magajnovo delo.
Vprašanja, ki so v okvirju Pripoved je tudi tvoja, prepiši v zvezek in nanje odgovori (samo od 1. do 9.
vprašanja)
• -opiši, kako sta se po nakljuju sreala z Marijem Morelom,
• na kratko predstavi Marijevo ivljenjsko zgodbo, ki jo je delil s tabo,
• predstavi, kako ti je uspelo potolaiti novega prijatelja.
e imaš monost, spis napiši v raunalniškem programu Word in mi ga pošlji na elektronski naslov:
[email protected]
Število ur: 4
Pozdravljeni uenci!
Spodaj je program dela za naslednji teden. Splošna navodila veljajo od prejšnjega programa.
Najprej konajte delo, ki vam je ostalo od prejšnjega tedna, nato se lotite novega.
e so kakšne nejasnosti, mi pišite na [email protected]
PONEDELJEK
Ponovimo besedilo od prejšnjega tedna, ki je na delovnem listu:
- prebereš besedilo na glas in ustno odgovoriš
- odgovore, ki si jih zadnji zapisal/a v zvezek pošlješ na zgornji
email do srede:
What does mum usually do? (kaj po navadi pone?)
What is she doing right now? (kaj pone v tem trenutku?)
What does dad always do?
What is he repairing now?
What is Marco taking to the bin?
Where is Tina putting the bottles?
What is the dog doing?
SREDA
1. Slušno razumevanje: Tunbridge Wells. (na sposnji povezavi)
- V zvezek NA KRATKO odgovorite na dana vprašanja. Vprašanj ni
treba prepisati v zvezek.
Is it an old town?
Has it got a castle?
Why is Tunbridge Wells famous?
What is there in the old part of Tunbridge Wells?
When is the old market?
Is the police station in the old or in the modern part of town?
How many thetres are there in the modern part?
What is opposite the park?
Where do people work in London?
( klikni na
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&sel Language=en Page 60, Exercise 1. Poslušaj najmanj 2x
- Odgovore napiši ali slikaj in mi jih pošlji na moj email naslov do
30.3.20.
ETRTEK
-Reši naloge v DZ 46/ 2,3,4
-sestavi povedi o tem kaj je v tvoji vasi/ naselju (VILLAGE /
HAMLET) in esa ni:
In my village there isn't… /aren't …
DIRECTIONS (kako poveš turistu, kje se kaj nahaja v mestu)
Preveri, e si naredil nalogo DZ/47/4
- Na podoben nain v zvezek sestavi 3 podobne dvogovore.
Predstavljaj si, da te turist srea v Marezigah in te vpraša, kje je
naslednje:restavracija, cerkev, trgovina. Lahko izbereš še kaj
drugega.
ŠPORT 6. a; 2. teden-23.-27.3.2020
Ta teden vam pošiljam vaje za razvoj MOI. Vadbo lahko izvajaš ko so ure športa ali po lastni izbiri, npr.
med uenjem za sprostitev. Lahko povabiš tudi druinskega lana, da povadi s teboj .
1. Izvedi sklop gimnastinih vaj:
• 10x odkloni glave (D/L)
• 10 odkloni trupa (D/L)
• 10 suki trupa (D/L) (stojimo razkorano, sukamo samo trup, stopali ne premikamo)
• 10x predkloni,
• 2x10 zamahi v prednoenje (zamahi s stegnjeno nogo naprej)
• 10x izpadni korak (D/L; ena noga naprej pokrena, druga iztegnjena zadaj in obratno)
• kroenje z zapestji in glenji.
1. VAJA
V poloaju vztrajamo 30 sek, odmor 15 sek. Naredimo 2 seriji.
2. VAJA
Sklece v opori v opori epno zadaj (na skrinji ali stopnici)
Število ponovitev: 15, odmor 15 sek, naredimo 2 seriji.
3. VAJA
4. VAJA
5. VAJA
Dvigi bokov
Število ponovitev: 15, odmor 15 sek, naredimo 2 seriji.
Po tej vadbi je potrebno narediti raztezne vaje.
Posamezni poloaj zadrimo 20 sekund.
6. b razred – GEOGRAFIJA
Pouk na daljavo
Sedaj si dokonal/-a plakat. Tisti, ki še niste poslali sliko izdelka, vas elim spodbuditi, da jo pošljete na moj
e-naslov (objavljen je na spletni strani šole) ali preko e-asistenta. Datoteko poimenuj s svojim imenom in
priimkom ter dopiši 6. b razred. Sliko pošlji najkasneje do ponedeljka, 23. marca 2020. Pozoren/na bodi,
da boš fotografiral/-a obe strani plakata.
Pri današnjem uenju boš potreboval/-a ubenik, zvezek, atlas.
Vsebina uenja
Spoznali smo e stopinjsko mreo. Današnja ura je namenjena doloevanju geografske lege posameznega
kraja.
Preberi besedilo v ubeniku str. 24−25.
V zvezek zapiši vprašanja in odgovore.
1. Kako doloamo geografsko lego?
2. Kaj je geografska širina?
3. Kaj je geografska dolina?
V pomo pri razumevanju geografske širine in doline je tudi spodnja slika.
Kratek zapis geografske širine: število stopinj, S ali J polobla, geografska širina.
Primer: Toka A ima 10° s. g. š. (deset stopinj severne geografske širine)
Oddaljenost nekega kraja od ekvatorja proti S ali J. Kraju doloimo geografsko širino.
Kratek zapis geografske doline: št stopinj, Z ali V polobla, geografska dolina.
Primer: Toka ima 20° z. g. d. , Toka E ima 23° v. g. d.
S pomojo atlasa str. 164/165 doloi geografske koordinate kraju Kairo (Afrika), Rim (Italija) in New York
(Amerika, ZDA).
Tvoj izdelek fotografiraj in mi preko e-maila ali e-asistenta pošlji najkasneje do petka, 27. marca
2020. Ime datoteke poimenuj s tvojim imenom in priimkom ter dopiši 6. b razred.
Ana Borota Šraj
si zamisli, da si novinar in poroaš o izumu
vodnega mlina in parnega stroja. Vkljui vse
podatke, ki si se jih nauil in še kakšnega
dodaj, e se domisliš ali si ga našel na spletu.
Ta zapis fotografiraj/ali ga zapiši v wordu in
mi ga pošlji na e-pošto.
Uenci najprej mi pošljite vaše domae naloge od prejšnjega tedna (fotografijo) na easistenta v sporoila ali
na mojo e-pošto, ki je objavljena na spletni strani šole.
Od tega tedna pa v tem tednu in sicer najkasneje do nedelje, 29. 3. 2020.
Uspešno delo elim.
2. Teden NARAVOSLOVJE 6.B / 2. URA: Uenja na daljavo
Tisti, ki še niste odgovorili na ta vprašanja, v tem tednu odgovorite na vprašanja o olesenitvi stebla.
Nato se lotite snovi: Preobraena stebla.
Tisti, ki ste predelali e olesenitev stebla, pa imate v tem tednu manj dela in sicer Preobraena stebla.
Preostali as imate na razpolago za ponavljanje snovi.
NASLOV: Olesenitev stebla
KORAKI DO ZNANJA:
2. Odgovori na vprašanja za utrjevanje snovi:
• Kdaj rastlina oleseni?
• Opiši potek olesenitve!
• Kaj je branika in kaj iz nje izvemo?
• e greš kaj na sprehod, naberi nekaj listov dreves in grmov ter jih poimenuj.
3. Odgovore in list za utrjevanje mi pošlji na email [email protected] Lahko mi
pošljete samo fotografijo odgovorov. Ne pozabi napisati imena na list! Za dodatna pojasnila sem
vam na voljo na emailu: [email protected] Lepo se imejte.
2. teden / 3. URA: Uenja na daljavo
NASLOV: Preobraena stebla
KORAKI DO ZNANJA:
1. Oglej si in preberi ppt predstavitev, ki je v priponki od slajda številka 11 do slajda številka
18.
NADZEMNA PREOBRAENA STEBLA PODZEMNA PREOBRAENA STEBLA
Ime
preobraeneg
a
stebla
Prime
r
rastlin
e
Naloga
probraeneg
NALOGA 3. Utrjevanje znanja
CILJ: Utrjevanje znanje
KORAKI DO ZNANJA:
1. Delovni list lahko prepišeš v zvezek in na vprašanja odgovoriš. Delovni list lahko natisneš, prilepiš v
zvezek in ga rešiš.
2. Pri reševanju si pomagaj z zvezkom in ubenikom. Informacije lahko poskušaš najti tudi na spletu.
Lahko mi napišeš, da odgovora ne najdeš, pa bova do odgovora prišla oz. prišli skupaj.
3. Da si nalogo opravil me obvesti po emailu [email protected]
Na voljo sem vam tudi za ostala pojasnila.
NEOBVEZNA NALOGA ZA 2. TEDEN UENJA NADALJAVO
Korenkovo pecivo
Naloga ni obvezna, je pa zanimiva, preprosta in zelo okusna. Prilagam ti sestavine in postopek recepta za
pripravo Korenkovega peciva.
e opraviš neobvezno nalogo, mi napiši mnenje o receptu. Zaeljena je tudi fotografija.
Z opravljeno nalogo, si boš pridobil spretnosti, ki jih boste potrebovali za praktini pouk.
Utrjevanje znanja
Beljakovine 1 Energija
Voda 2 Rast in obnova telesa Vitamini in minerali 3 Pravilno delovanje vsega telesa
Mašobe 4 Odpornost telesa za bolezni Ogljikovi hidrati
Naštej ivila v katerih najdemo veliko: a) beljakovin: ________________________________________________________________
b) mašob: __________________________________________________________________
Zaradi esa lahko pride do zastrupitve s hrano?
Kateri so znaki zastrupitve s hrano?
Naštej nekaj civilizacijskih bolezni!
Obkroi simbol, ki oznauje zdravo, varno in varovalno prehrano!
Zdravo jemo, ko vsak dan zauijemo vse vrste hranilnih snovi. S spodaj navedenimi besedami poskušaj dopolniti povedi:
Zaloga energije, rast, prebavil, obnovo, vodo, energijo, boleznimi. Iz ogljikovih hidratov dobi naše telo ________________________ za svoje delovanje.
Beljakovine so potrebne za _____________________ in ________________________ telesa.
Mašobe so ________________________ ______________________________.
____________________.
Zraven hranilnih snovi naše telo za pravilno delovanje potrebuje tudi __________________.
Korenkovo pecivo
Potek dela:
1. Dobro zmešaj olje in sladkor. 2. Presej moko in ji dodaj pecilni prašek, jedilno sodo, cimet in sol. 3. Pol mokine zmesi vmešaj v olje in sladkor. 4. Dodaj 4 cela jajca. 5. Dodaj še drugo polovico zmesi moke.
6. Dodaj korenek in orehe 7. Vse dobro premešaj.
8. Testo vlij v obloen peka s pek papirjem.
9. Pei na 180*C, priblino 45 minut.
10. Polij s okoladnim prelivom in posuj z naribanimi orehi.
LUM 6 25. 3 2020 – sreda Nadja Janko
1. ura ORNAMENT ali OKRASEK
Tapetni okrasek, ritem, simetrino ravnovesje geometrijski motiv
Kako ti je uspel okvir? Kje si imel(a) teave? Navodilo: Znotraj okvirja bo simetrini okrasek. Vsebovati mora tudi ritem (ponavljanje). Predlagam, da izbereš druge barve kot v okvirju (obrobi traku ali frizu) Sredino najlaje najdeš TAKO! Na sredini bodo najverjetneje štirje kvadratki Kaj je simetrino ravnovesje? Kaj je FRIZ? Kaj je stilizacija?
Spodaj imaš nekaj primerov. Seveda je vedno boljše e narišeš nekaj svojega (in pri tem upoštevaš simetrino ravnovesje in ritem)
e ti dobro uspe lahko pošlješ fotografijo po e pošti. Vsekakor shrani izdelek!
Sreda, 25.03.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25) Predmet: GLASBENA UMETNOST Enota: Inštrumenti s tipkami Uni pripomoki: Svetovni splet Preberi: WIKIPEDIA: Klavir hhttps://sl.wikipedia.org/wiki/Klavir Poslušaj zvona primera: Evgeny Kissin plays Rachmaninoff's Piano Concer N0 2 https://www.youtube.com/watch?v=PbIX8zY17Z4 Star Wars Ultimate Medley – Sonya Belousova https://www.youtube.com/watch?v=Yt20uO4cFYs
LES Pridobivanje in obdelava lesa (etrtek )
Uporaba lesnih polizdelkov (petek ) Hvala vsem, ki ste mi uno snov poslali na pregled. Zavedam se, da imate sedaj še ve dela, kot e bi bili pri pouku v šoli. Menim, da vam za sedaj, še ni potrebno sprotno dokazovanje o izdelanih nalogah. Zapisano uno snov bomo skupaj pregledali in ponovili ob povratku v šolo, predvsem pa veliko praktino izdelovali. e pa imate vprašanja glede une snovi ,mi seveda sporoite preko e pošte. Sedaj pa k delu
1. Zapišite v zvezek ( ali na list A4 ) naslov »PRIDOBIVANJE IN OBDELAVA LESA »
2. Preberite snov iz ubenika (pdf )
3. Na kratko zapišite obnovo vsebine:
a) Odkazilo dreves ( kako izberemo drevesa za senjo, kdaj je potrebno nasaditi mlada drevesa )
b) Senja dreves (s im sekamo, kaj sledi sekanju, varnost pri delu )
c) Spravilo lesa (s im spravimo les iz gozda )
d) Obdelava lesa ( kje ga obdelujemo, v kakšne namene se uporabi odsekan les )
1. Zapišite naslov »UPORABA LESNIH POLIZDELKOV »
2. Preberite v zvezku (o polizdelkih smo se pri pouku e uili ), ali iz ubenika ( pdf ) o vrstah in uporabi
lesnih polizdelkov.
3. Zapišite:
a) Kateri so najpogostejši leseni polizdeki
b) Za deset izdelkov, ki jih najdeš doma ( stanovanje, delavnica, ..) zapiši iz katerih polizdelkov so
izdelani.
RAZRED: 6. A in 6. B etrtek, 26.03.2020, 5. šolska ura (12.30-13.15) Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 6 Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog LA. Na YOUTUBE poiši pesmi: Ditka: Ne bodi kot drugi https://www.youtube.com/watch?v=Cuu1irXZqsE Pesem je potrebno znati na pamet. Aqua: Barbie girl (lyrics) https://www.youtube.com/watch?v=v35fWf1CWFQ Pesem najprej poslušaj, nato pa poj ob vekratnem predvajanju in sicer tako da dekleta pojejo besedilo Barbie, fantje pa besedilo Kena.