Potpora knjizi - min- programi u 2014. godini... arko Pai: DOGAAJ I PRAZNINA / Ogledi o kraju povijesti 850,00 kn 700,00 kn arko Pai: MO NEPOKORNOSTI / Intelektualac i biopolitika 850,00 kn 700,00 kn

Download Potpora knjizi - min- programi u 2014. godini... arko Pai: DOGAAJ I PRAZNINA / Ogledi o kraju povijesti 850,00 kn 700,00 kn arko Pai: MO NEPOKORNOSTI / Intelektualac i biopolitika 850,00 kn 700,00 kn

Post on 01-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

 • Republika Hrvatska

  Ministarstvo kulture

  Potpora knjizi

  Pregled programa

  Godina od: 2014

  Godina do: 2014

  Programska djelatnost: Potpora knjizi upanija: [Sve upanije]

  Grad: [Svi gradovi]

  Status: Odobreni Trajanje izvrenja: [Sve]

  Dostavljen strateki plan ustanove: [Sve] Europska kultura: [Sve]

  Natjeajna kategorija: [Sve]

  Zagreb, 15.7.2014.

 • Sadraj

  Bulaja naklada d.o.o. 2

  Izdanja Antibarbarus d.o.o. 2

  Izvori d.o.o. 2

  Jesenski i Turk 3

  KATARINA ZRINSKI d.o.o. za nakladniku djelatnost, trgovinu i usluge 3

  Mala zvona d.o.o. 3

  Nova knjiga Rast d.o.o. 4

  STANEK d.o.o. 4

  Sveuilina knjiara d.o.o. 4

  Zagrebaka naklada d.o.o. 4

  toc://Bulaja%20naklada%20d.o.o./toc://Izdanja%20Antibarbarus%20d.o.o./toc://Izvori%20d.o.o./toc://Jesenski%20i%20Turk/toc://KATARINA%20ZRINSKI%20d.o.o.%20za%20nakladniku%20djelatnost,%20trgovinu%20i%20usluge/toc://Mala%20zvona%20d.o.o./toc://Nova%20knjiga%20Rast%20d.o.o./toc://STANEK%20d.o.o./toc://Sveuilina%20knjiara%20d.o.o./toc://Zagrebaka%20naklada%20d.o.o./

 • Traena sredstva: Odobreno:

  Bulaja naklada d.o.o.

  Douglas Rushkoff: Iznuivanje 500,00 kn 500,00 kn

  Ukupno: 500,00 kn 500,00 kn

  Izdanja Antibarbarus d.o.o.

  Andrea Feldman: Imbro Ignjatijevi Tkalac - europsko iskustvo 700,00 kn 700,00 kn hrvatskog liberala 18241912.

  Andrea Feldman: POVIJESNO GLEDAMO / Razgovori s 1.000,00 kn 1.000,00 kn povjesniarima

  Leonida Kova: Anonimalia. Normativni diskurzi i 1.600,00 kn 1.600,00 kn samoreprezentacija umjetnica 20.stoljea

  Ljiljana Filipovi: JAVNE SAMOE 850,00 kn 700,00 kn

  Ljiljana Filipovi: Nesvjesno u filozofiji 850,00 kn 700,00 kn

  Predrag Finci: IMAGINACIJA 1.600,00 kn 700,00 kn

  Predrag Finci: OSOBNO KAO TEKST 700,00 kn 700,00 kn

  Predrag Finci: PRIRODA UMJETNOSTI 850,00 kn 700,00 kn

  Predrag Finci: UMJETNOST UNITENOG / estetika, rat i 850,00 kn 700,00 kn Holokaust

  arko Pai: DOGAAJ I PRAZNINA / Ogledi o kraju povijesti 850,00 kn 700,00 kn

  arko Pai: MO NEPOKORNOSTI / Intelektualac i biopolitika 850,00 kn 700,00 kn

  arko Pai: Montaigneov rez 850,00 kn 700,00 kn

  arko Pai: POLITIKA IDENTITETA / Kultura kao nova 850,00 kn 700,00 kn ideologija

  Ukupno: 12.400,00 kn 10.300,00 kn

  Izvori d.o.o.

  Karl Marx: Karl Marx: NADNICA, CIJENA, PROFIT 0,00 kn 700,00 kn

  Neil deGrasse Tyson i Donald Goldsmith: Postanci 800,00 kn 700,00 kn

  Thomas R. Malthus: O naelu populacije 800,00 kn 700,00 kn

  Tihomir Crnobrnja: Tu i tamo pripovijetke 0,00 kn 800,00 kn

  Vladimir P. Goss: Nagodba 800,00 kn 800,00 kn

  Ukupno: 2.400,00 kn 3.700,00 kn

  Stranica 2 od 4

 • Traena sredstva: Odobreno:

  Jesenski i Turk

  Alemka Mirkovi: Glasom protiv topova 800,00 kn 800,00 kn

  Antonio Barii: SREST EMO SE OPET 700,00 kn 700,00 kn

  Bruno urko i Ivana Greguric: Novi val i filozofija 800,00 kn 800,00 kn

  Draen Rajkovi: Kako je Ivo Sanader ukrao Hrvatsku 1.000,00 kn 800,00 kn

  Emile Durkheim: ELEMENTARNI OBLICI RELIGIJSKOG IVOTA 700,00 kn 700,00 kn

  Franjo Nagulov: Punomasni aneo 700,00 kn 700,00 kn

  Hajrudin Hromadi: Konzumerizam 700,00 kn 700,00 kn

  Ivan Buri: Nacija zaduenih 1.500,00 kn 700,00 kn

  Ivo Balenovi: 2084 - Kua velikog jada 800,00 kn 800,00 kn

  Ivo Balenovi: VLADIMIR SE VRAA KUI 700,00 kn 700,00 kn

  Kaja Ocvirek: Drutveni kontekst teorije evolucije 800,00 kn 800,00 kn

  Katarina Peovi-Vukovi: Mediji i kultura. Ideologija medija 800,00 kn 800,00 kn nakon decentralizacije

  Kristijan Krka: Filozofija nogometa. Ogledi o sri igre 800,00 kn 800,00 kn

  Ljiljana ari i Wiebke Wittschen: Rjenik sinonima hrvatskog 2.000,00 kn 2.000,00 kn jezika

  Nassim Nicholas Taleb: Crni labud 1.000,00 kn 800,00 kn

  Ognjen aldarovi: Urbano drutvo na poetku 21. stoljea 1.000,00 kn 800,00 kn

  Olja Runji: AUF WIEDERSEHEN, MUSTAFA 700,00 kn 700,00 kn

  Rade Kalanj: Ideologija, utopija, mo 800,00 kn 800,00 kn

  Robert Bajrui: Zoran Milanovi 1.000,00 kn 800,00 kn

  Sinia Maleevi: Sociologija rata i nasilja 2.000,00 kn 1.000,00 kn

  Slobodanka Boba uderija: Marelina 800,00 kn 600,00 kn

  Snjeana Priji-Samarija i Ana Gavran Milo: Antika i 2.000,00 kn 1.500,00 kn novovjekovna epistemologija

  Tomica avina: Brod za Lajku 700,00 kn 700,00 kn

  Tomica avina: POVRATAK GENIJA 700,00 kn 700,00 kn

  Velimir Grgi: Hrvatski gen 800,00 kn 800,00 kn

  Vladimir Buratovi: JESU LI DRAVNA SVEUILITA GLUPA? 1.000,00 kn 800,00 kn

  Vladimir Buratovi: RAJSKI STUDIJ 1.000,00 kn 800,00 kn

  Zrinka Pavli: Pet pria i krafne 700,00 kn 600,00 kn

  Ukupno: 27.000,00 kn 23.200,00 kn

  KATARINA ZRINSKI d.o.o. za nakladniku djelatnost, trgovinu i usluge

  Alan Alexander Milne: Medo Winie zvani Pooh -ePub 2.000,00 kn 2.000,00 kn

  Erich Kastner: Emil i detektivi - ePub 2.000,00 kn 2.000,00 kn

  Ukupno: 4.000,00 kn 4.000,00 kn

  Mala zvona d.o.o.

  SANJA LOVRENI: ZMIJE NIKONIMORA - PALAA I VRT 3.000,00 kn 800,00 kn

  SANJA LOVRENI: ZMIJE NIKONIMORA - PUT DO MORA 3.000,00 kn 800,00 kn

  SANJA LOVRENI: ZMIJE NIKONIMORA - ZLATNA VRATA 3.000,00 kn 800,00 kn

  Ukupno: 9.000,00 kn 2.400,00 kn

  Stranica 3 od 4

 • Traena sredstva: Odobreno:

  Nova knjiga Rast d.o.o.

  Elizabeth Gaskell: Cranford 1.000,00 kn 800,00 kn

  Emile Zola: Djelo 1.000,00 kn 800,00 kn

  Emile Zola: jazbina 1.000,00 kn 800,00 kn

  Rabindranath Tagore: Brodolom 1.000,00 kn 800,00 kn

  Selma Lagerlof: Helga 1.000,00 kn 800,00 kn

  Ukupno: 5.000,00 kn 4.000,00 kn

  STANEK d.o.o.

  H. H. Arnason: POVIJEST MODERNE UMJETNOSTI 2.000,00 kn 2.000,00 kn

  Horst Waldemar Janson & Anthony F. Janson: POVIJEST 2.000,00 kn 2.000,00 kn UMJETNOSTI

  Penelope J. E. Davies, Walter B. Denny, Frima Fox Hofrichter, 2.000,00 kn 2.000,00 kn Joseph Jacobs, Ann M. Roberts, David L. Simon: JANSONOVA POVIJEST UMJETNOSTI

  Tomislav Lipljin: RJENIK VARADINSKOGA KAJKAVSKOG 2.000,00 kn 2.000,00 kn GOVORA

  Vladimir Poljanec, dr. Ivica Blagovi, mr. Sc. Rajko Fure: 2.000,00 kn 2.000,00 kn HRVATSKO ZAGORJE U SLICI I RIJEI

  Ukupno: 10.000,00 kn 10.000,00 kn

  Sveuilina knjiara d.o.o.

  John von Neumann: Raunalo i mozak 800,00 kn 800,00 kn

  Maja Joki: Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog 800,00 kn 800,00 kn rada

  Milan Mesari: Socijalizam - utopija, zabluda ili realna 800,00 kn 800,00 kn alternativa kapitalizmu

  Ukupno: 2.400,00 kn 2.400,00 kn

  Zagrebaka naklada d.o.o.

  Aleksandar iljak: Irbis 900,00 kn 800,00 kn

  Ukupno: 900,00 kn 800,00 kn

  UKUPNO:66 programa 73.600,00 kn 61.300,00 kn

  Stranica 4 od 4

Recommended

View more >