posvet%20oks%202014%20 %20zre%c4%8de

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2016

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/oks/Posveti/Posvet%20OKS%202014%20-%20Zre%C4%8De.pdf

TRANSCRIPT

 • MODEL P R A V I L N I KA o merilih za sofinanciranje izvajanja

  letnega programa porta na lokalni ravni

  Posvet OKS-ZZ s lanicami

  Zree, 3.10.2014

 • DELOVNA SKUPINA OKS-ZZ ZA PRIPRAVO MODELA PRAVILNIKA O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE PORTA NA LOKALNI RAVNI

  Hasan Ibri, mag.Miran Kos, Branko Jerin, Tomo Tiringer, mag. Janez Sodrnik, Primo Suli, Andrej Cevc, Marjan Kosi, Irena Oblak, Andrej Jeriek, Marko Rajter in Branko nidari

 • RAZDELITEV NALOG PO VSEBINAH (povzete po NP)

  Pravna podlaga in uvodne dolobe Ravnanje (procesi odloanja, nartovanja...) in financiranje Prehodne in konne dolobe

  MARKO RAJTER

 • portni programi

  prostoasna portna vzgoja otrok in mladine, portna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ob tudijske portne dejavnosti, portna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski port,

  TOMO TIRINGER, PRIMO SULI

 • portni programi

  kakovostni (tekmovalni) port, vrhunski port, port invalidov, portna rekreacija, port starejih

  HASAN IBRI, MIRAN KOS, ANDREJ JERIEK

 • . portni objekti in povrine za port v naravi

  novogradnje obnove (posodabljanje) in vzdrevanje trajnostni razvoj

  Mag. JANEZ SODRNIK, MARJAN KOSI, BRANKO NIDARI

 • Razvojne dejavnosti v portu

  izobraevanje,usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v portu,

  statusne pravice portnikov, trenerjev in strokovna podpora programom,

  zdravstveno varstvo portnikov znanstvenoraziskovalna dejavnost v portu, informacijsko komunikacijska tehnologija na podroju porta,

  Mag. JANEZ SODRNIK, MARJAN KOSI, BRANKO NIDARI

 • Organiziranost v portu

  delovanje portnih organizacij, prostovoljno delo v portu

  ANDREJ CEVC, IRENA OBLAK, BRANKO JERIN

 • portne prireditve in promocija porta

  portne prireditve, portni turizem, javno obveanje o portu, portna dediina

  ANDREJ CEVC, IRENA OBLAK, BRANKO JERIN

 • MODEL P R A V I L N I KA o merilih za sofinanciranje izvajanja

  letnega programa porta na lokalni ravni

  Posvet OKS-ZZ s lanicami

  Zree, 3.10.2014

 • DELOVNA SKUPINA OKS-ZZ ZA PRIPRAVO MODELA PRAVILNIKA O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE PORTA NA LOKALNI RAVNI

  Hasan Ibri, mag.Miran Kos, Branko Jerin, Tomo Tiringer, mag. Janez Sodrnik, Primo Suli, Andrej Cevc, Marjan Kosi, Irena Oblak, Andrej Jeriek, Marko Rajter in Branko nidari

 • RAZDELITEV NALOG PO VSEBINAH (povzete po NP)

  Pravna podlaga in uvodne dolobe Ravnanje (procesi odloanja, nartovanja...) in financiranje Prehodne in konne dolobe

  MARKO RAJTER

 • portni programi

  prostoasna portna vzgoja otrok in mladine, portna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ob tudijske portne dejavnosti, portna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski port,

  TOMO TIRINGER, PRIMO SULI

 • portni programi

  kakovostni (tekmovalni) port, vrhunski port, port invalidov, portna rekreacija, port starejih

  HASAN IBRI, MIRAN KOS, ANDREJ JERIEK

 • . portni objekti in povrine za port v naravi

  novogradnje obnove (posodabljanje) in vzdrevanje trajnostni razvoj

  Mag. JANEZ SODRNIK, MARJAN KOSI, BRANKO NIDARI

 • Razvojne dejavnosti v portu

  izobraevanje,usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v portu,

  statusne pravice portnikov, trenerjev in strokovna podpora programom,

  zdravstveno varstvo portnikov znanstvenoraziskovalna dejavnost v portu, informacijsko komunikacijska tehnologija na podroju porta,

  Mag. JANEZ SODRNIK, MARJAN KOSI, BRANKO NIDARI

 • Organiziranost v portu

  delovanje portnih organizacij, prostovoljno delo v portu

  ANDREJ CEVC, IRENA OBLAK, BRANKO JERIN

 • portne prireditve in promocija porta

  portne prireditve, portni turizem, javno obveanje o portu, portna dediina

  ANDREJ CEVC, IRENA OBLAK, BRANKO JERIN

 • FINANNI UINIKI SPONZORSTEV

 • Kaj je clipping?

  Clipping je izraz, ki predstavlja selektivno spremljanje medijev po vnaprej

  doloenih kriterijih, prilagojenih specifinim potrebam

  naronikov.

 • Mediji in port

  Mediji pribliajo portne prireditve gledalcem

  Pripomorejo h globalizaciji porta in odpravi mej ter kulturnih razlik

  port s pomojo medijev postaja sredstvo za iritev prepoznavnosti in priljubljenosti

  blagovne znamke med najiro drubeno mnoico

 • Medijsko pokritje portnih dogodkov

  tevilo medijskih objav Razporeditev objav glede na vrsto medija Tematska razporeditev objav Pojavnost posameznih portnikov znotraj

  portnega tekmovanja

  Ocena medijskega prostora Doseg posmeznega medija Vrednostna konotacija objav

 • Dodatni pomembni aspekti spremljanja

  443

  396

  193

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  objave pred tekmovanjem tekmovalni vikend odmevi

 • TEMATIKA TEVILO OBJAV

  Tekmovalni vikend 396

  Smuarji 148

  Napoved tekmovanja 92

  Organizacija 88

  Mini Pokal Vitranc 45

  Gledalci 30

  Novinarska konferenca 28

  Nagradne igre 12

  Q Max Party 10

 • Spremljanje medijev kot pomo za zbiranje sponzorskih sredstev

  MERJENJE in ANALIZA OBSTOJEE MEDIJSKE

  POJAVNOSTI

  OPAZNOST LOGOTIPA na doloeni poziciji

  POVIANJE MEDIJSKE POJAVNOSTI in PREPOZNAVNOSTI

  MEDIJSKA PRILJUBLJENOST

  PORTA oz PORTNIKA

 • Merjenje uinkovitosti sponzorstva

  Med metodami za merjenje uinkovitosti portnega sponzorstva je tudi

  MERJENJE MEDIJSKE POKRITOSTI oz. MEDIJSKE POJAVNOSTI

 • SPREMLJANJE MEDIJSKE POJAVNOSTI pozornost na

  IZPOSTAVLJENOST PREPOZNAVNOST

 • Izbor portnika, ekipe ali portnega dogodka

 • Pozicija logotipa

 • Opaznost logotipa v medijih

  objave z opaznim logotipom; 355;

  33%

  logotip ni viden; 711; 67%

 • Opaznost logotipa glede na vrsto medija

  121

  201

  89

  322

  455

  180

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  tiskani mediji spletni mediji televizija

  logotip ni viden

  logotip je viden

 • Opaznost logotipa glede na medij

  33

  46

  24 12

  14

  56

  21

  32 28

  25

  logotip ni viden

  logotip je viden

 • Ocena medijskega prostora

  OCENA MEDIJSKEGA PROSTORA (Advertising Value Equivalent

  (AVE)

  Cenovni ekvivalent oglaevanja v medijih

 • Trajanje televizijskega prenosa (min)

  Obseg pokritja v tiskanih medijih (cm2)

  tevilo zadtekov v spletnih medijih (klik)

  Trajanje posnetka z omembo sponzorja na radijskih valovih (min)

 • Ocena medijskega prostora tiskani mediji

  VRSTA MEDIJA TEVILO OBJAV POJAVNOST V NASLOVU ALI PODNASLOVU (kadar je tekmovanje poimenovano po pokrovitelju)

  SKUPNA POVRINA LANKOV Z VIDNIM LOGOTIPOM

  OCENA MEDIJSKEGA PROSTORA

  TISKANI 321 253 113.955 cm2 1.766.353,10 evra

 • Ocena medijskega prostora - televizija

  VRSTA MEDIJA

  TEVILO OBJAV

  LOGO NA ZASLONU (v min)

  LOGO NA DRESU (v min)

  LOGO OB IGRIU (v min)

  SKUPNA MINUTAA

  OCENA MEDIJSKEGA PROSTORA (v evrih)

  TV (prenosi tekem)

  254 11.335,21 1.998,18 1.077,21 14.410,60 1.209.189,43

  TV (poroanja o tekmah)

  222 929,73 219,33 170,29 1.319,35 269.914,59

  SKUPAJ 476 12.264,94 2.217,51 1.247,50 15.729,95 1.479.104,02

 • Ocena medijskega prostora spletni mediji

  VRSTA MEDIJA TEVILO OBJAV POJAVNOST V NASLOVU ALI PODNASLOVU (kadar je tekmovanje poimenovano po pokrovitelju)

  OCENA MEDIJSKEGA PROSTORA

  SPLETNI 477 401 42.930,00 evra

 • Skupna ocena medijskega prostora

  televizijske objave tiskani mediji spletne strani skupna ocenamedijskega

  prostora

  6.420.397,50

  722.752,00 147.908,40

  7.291.057,90

 • Pregled sponzorske aktivosti pri vejem tevilu sponzorjev

  0,0050.000,00

  100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00

  OCENA MEDIJSKEGA PROSTORA (v )

  132 91 77 61 43 40 38 29 27 24 23 22 17 17 16 15 10 10 9 2 2 1 0

  20406080

  100120140

  tevilo objav

 • Na evalvacijo uinka sponzorske aktivnosti vplivajo tudi

  DOSEG TISKANIH MEDIJEV

  DOSEG SPLETNIH

  STRANI

  OCENA GLEDANOSTI OZ. SPOSLUANOSTI

  VREDNOSTNA KONOTACIJA OBJAV

 • portni uspehi in pozitivna konotacija v medijih dodatna vrednost sponzorske aktivnosti

 • Vianje medijske pojavnosti Pokala Vitranc

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  48. PokalVitranc

  49. PokalVitranc

  50. PokalVitranc

  51. PokalVitranc

  52. PokalVitranc

  53. PokalVitranc

  473 472

  738

  512

  769

  1032

 • Visoka pojavnost strelcev na SP

  STRELEC/KA TEVILO OBJAV

  iva Dvorak 53

  Rajmond Debevc 50

  Botjan Maek 39

  Petra Dobravec 38

  eljko Moievi 13

 • Rogla Snowboard Cup visoka pojavnost v lokalnih in tudi nacionalnih medijih

  lokalni mediji; 45; 16%

  ostali mediji; 243; 84%

 • Slovenske barve

 • Povzetek finanne uinkovitosti

  288 prispevkov smo zasledili v 64-ih razlinih medijih. Skupna ocena medijskega prostora vseh objav pa znaa 2