popis dokumentacijskih zbirki i cjelina grada kraljevice općenito popis stvaratelja podaci o...

of 147/147
Podaci o imatelju arhivskog gradiva: Naziv: GRAD KRALJEVICA Matični broj: 417211 Nacionalna klasifikacija djelatnosti: Sjedište: KRALJEVICA Pravni položaj: JAVNA USTANOVA Vrijeme i mjesto djelovanja: 1997. do danas Veze: gradivo prednika se čuva u gradu Napomena: Tel./faks: 051/282-450 E-mail: 1878 arhivskih jedinica se nalazi u arhivskoj knjizi

Post on 26-Sep-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Podaci o imatelju arhivskog gradiva:

  Naziv: GRAD KRALJEVICAMatični broj: 417211Nacionalna klasifikacija djelatnosti:Sjedište: KRALJEVICAPravni položaj: JAVNA USTANOVAVrijeme i mjesto djelovanja: 1997. do danasVeze: gradivo prednika se čuva u graduNapomena:Tel./faks: 051/282-450E-mail:

  1878 arhivskih jedinica se nalazi u arhivskoj knjizi

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH

  ZBIRKI I CJELINA

  GRADA KARALJEVICE

  OŽUJAK 2012

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE

  OpćenitoPopis stvarateljaPodaci o imatelju

  1. SREZ SUŠAK2. UPRAVNA OPĆINA KRALJEVICA3. NARODNI OPĆINSKI ODBOR KRALJEVICA4. MJESNI OPĆINSKI ODBOR KRALJEVICA5. MJESNI NARODNI ODBOR KRALJEVICA6. NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE KRALJEVICA7. NARODNI ODBOR OPĆINE KRALJEVICA8. MJESNI URED KRALJEVICA

  8.1. MJESNI NARODNI ODBOR ŠMRIKA8.2. NABAVLJAČKO-POTROŠAČKA I OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE8.3. MJESNI NARODNI ODBOR KRIŽIŠĆE8.4. MJESNA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE8.5. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE8.6. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZLOBIN

  9. MJESNA ZAJEDNICA KRALJEVICA9.1. MJESNA ZAJEDNICA KRIŽIŠĆE9.2. MJESNA ZAJEDNICA ŠMRIKA

  9. OPĆINA KRALJEVICA9.1. OPĆA DOKUMENTACIJA9.2.FINANCIJSKA DOKUMENTACIJ9.3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  10. GRAD KRALJEVICA10.1. OPĆA, ORGANIZACIJSKA I PRAVNA DOKUMENTACIJA10.2. FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA10.3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA10.4. OSTALO

 • Popis stvaratelja- popis fondoav i podfondova

  1 1. SREZ SUŠAK2 2. UPRAVNA OPĆINA KRALJEVICA3 3. NARODNI OPĆINSKI ODBOR KRALJEVICA4 4. MJESNI OPĆINSKI ODBOR KRALJEVICA5 5. MJESNI NARODNI ODBOR KRALJEVICA6 6. NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE KRALJEVICA7 7. NARODNI ODBOR OPĆINE KRALJEVICA8 8. MJESNI URED KRALJEVICA9 8.1. MJESNI NARODNI ODBOR ŠMRIKA10 8.2. NABAVLJAČKO-POTROŠAČKA I OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE11 8.3. MJESNI NARODNI ODBOR KRIŽIŠĆE12 8.4. MJESNA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE13 8.5. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE14 8.6. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZLOBIN15 9. MJESNA ZAJEDNICA KRALJEVICA16 9.1. MJESNA ZAJEDNICA KRIŽIŠĆE17 9.2. MJESNA ZAJEDNICA ŠMRIKA18 10. OPĆINA KRALJEVICA19 11. GRAD KRALJEVICA

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICEARHIVSKA GRAĐA PRIJE 1945. GODINE

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1932. - 1943.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva: 6 knj = 0,3 [m]Napomena:

  1.SREZ SUŠAK

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice KoličinaSmještaj Napomene

  1 1 1932. - 1944. Obrtni registar I - IV 4 knj

  2. UPRAVNA OPĆINA KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice KoličinaSmještaj Napomene

  2 1 1932. Spisak trgovaca i obrtnika 1 knj arhiv.kutija br.1

  3 2 1943. 1 knj arhiv.kutija br.1Očevidnik osoba - Židova rođenih u koncentrac. logoru u Kraljevici

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1945. - 1961.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  3. NARODNI OPĆINSKI ODBOR KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene

  4 1 1945. Spisi 4 sv arhiv.kutija br.25 2 1946. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.16 3 1946. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.27 4 1946. - 1961. Spisi unutrašnjih poslova 1 fasc arhiv.kutija br.28 5 1947. Spisi 3 sv arhiv.kutija br.39 6 1947. - 1959. Evidencija o stranim državljanima 1 fasc arhiv.kutija br.110 7 1948. - 1951. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.111 8 1948. Spisi 4sv arhiv.kutija br.3

  4. MJESNI OPĆINSKI ODBOR KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene12 1 1949. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.3

 • 5. MJESNI NARODNI ODBOR KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene13 1 1950. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.414 2 1951. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.4

  6. NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene15 1 1952. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.416 2 1952. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.417 3 1953. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.418 4 1953. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.519 5 1954. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.420 6 1954. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.5

  7. NARODNI ODBOR OPĆINE KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene21 1 1955./56. Urudžbeni zapisnik 2 knj arhiv.kutija br.622 2 1955. Spisi 3 sv arhiv.kutija br.723 3 1955. - 1961. Zapisnici sa sjednica savjeta za prosvjetu 1 sv arhiv.kutija br.524 4 1955. - 1960. Polugodišnji školsk izvještaji svih ustanova 1 sv arhiv.kutija br.15

 • 25 5 1955. - 1961. 1 sv arhiv.kutija br.15

  26 6 1956./57. Urudžbeni zapisnik 2 knj arhiv.kutija br.627 7 1956. Predmeti upravnog postupka 2 sv arhiv.kutija br.728 8 1956. - 1961. Zapisnici sa sjednica školskog odbora 1 sv arhiv.kutija br.529 9 1956. Spisi 3 sv arhiv.kutija br.7 i 830 10 1956. - 1961. Spisi Opće poljoprivredne zadruge 1 sv arhiv.kutija br.831 11 1957. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.632 12 1957. Spisi 4 sv arhiv.kutija br.8 i 933 13 1958. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.634 14 1958. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.935 15 1959. Zapisnici sa sjednica savjeta, komisija - pravil 1 sv arhiv.kutija br.536 16 1959. Djelovodnik 1 sv arhiv.kutija br.637 17 1959. Registar predmeta 1 sv arhiv.kutija br.638 18 1959. Predmeti upravnog postupka 1 sv arhiv.kutija br.939 19 1959. Spisi 11 sv arhiv.kutija br.9,10 i 1140 20 1960. Zapisnici sa sjednica Narodnog odbora 1 sv arhiv.kutija br.541 21 1960. Zapisnici sa sjednica savjeta i komisija 1 sv arhiv.kutija br.542 22 1960. Djelovodnik 1 knj arhiv.kutija br.643 23 1960. Registar predmeta 1 sv arhiv.kutija br.644 24 1960. Popis akata 1 sv arhiv.kutija br.645 25 1960. Spisi 15 sv arhiv.kutija br.11,12 i 1346 26 1961. Djelovodnik 1 knj arhiv.kutija br.647 27 1961. Registar predmeta 1 knj arhiv.kutija br.648 28 1961. Spisi 12 sv arhiv.kutija br.13,14 i 1549 29 1961. Plaće 1 sv arhiv.kutija br.1550 30 1961. Društveni plan i budžet 1 fasc arhiv.kutija br.1552 31 1961. Zapisnici sa sjednica Mjesnog odbora 1 sv arhiv.kutija br.553 32 1961. Spisi - radni odnosi, kom.poslovi i unut.poslov 1 sv arhiv.kutija br.16

  Fond za školstvo, stipendije,knjižnica i čitaonica,šk.zgrade

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE4. MJESNI URED KRALJEVICA

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1946. - 1963.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  8. MJESNI URED KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene55 1 1962. Spisi 2 sv arhiv.kutija br.1656 2 1963. Spisi 3 sv arhiv.kutija br.16

  8.1. MJESNI NARODNI ODBOR ŠMRIKA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene57 1 1946. - 1952. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.1758 2 1949. Spisi 1 sv arhiv.kutija br.17

  8.2. NABAVLJAČKO-POTROŠAČKA I OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene59 1 1946. - 1955. Registracija zadruge 1 fasc arhiv.kutija br.17

 • 8.3. MJESNI NARODNI ODBOR KRIŽIŠĆE

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene60 1 1946. - 1948. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.1761 2 1948. - 1951. Zapisnici sa sjednica Mjesnog narodnog odbora 1 knj arhiv.kutija br.17

  8.4. MJESNA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene62 1 1949. - 1959. Opća i financijska građa 1 sv arhiv.kutija br.17

  8.5. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KRIŽIŠĆE

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene63 1 1955. Spisi 1 sv arhiv.kutija br.17

  8.6. OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZLOBIN

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene64 1 1960. Urudžbeni zapisnik 1 knj arhiv.kutija br.17

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1968. - 1993.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  9. MJESNA ZAJEDNICA KRALJEVICA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene65 1 1968. - 1974. Zapisnici sa sjednica Savjeta Mjesne zajednice 1 svezak A1 arh.kutija br. 1866 2 1971. - 1975. Dom kulture - Titov dom - izgradnja 1 svezak A1 arh.kutija br. 1966A 3 1971. Spisi 1 svezak arh.kutija br. 2067 4 1972.,1989./92. Ugovori 1 svezak A1 arh.kutija br. 1868 5 1973. - 1978. Isplatne liste 1 svezak A1 arh.kutija br. 2169 6 1974. - 1989. Evidencioni kartoni čamaca 1 svezak A1 arh.kutija br. 2170 7 1975. - 1978. Zapisnici sa sjednica Savjeta Mjesne zajednice 1 svezak A1 arh.kutija br. 1871 8 1975. - 1990. Izborni materijali 1 svezak A1 arh.kutija br. 1871A 9 1975. Spisi 1 svezak arh.kutija br. 2072 10 1976. - 1987. Društveni dom - tehnička dokumentacija 1 svezak A1 arh.kutija br. 1873 11 1977. Spisi 2 svezka A1 arh.kutija br. 2074 12 1978. Spisi 1 svezak A1 arh.kutija br. 2075 13 1978. Komunalni spisi 1 svezak A1 arh.kutija br. 2076 14 1978./79. Dom - opći spisi 1 svezak A1 arh.kutija br. 20

  77 15 1979. - 1982. 1 svezak A1

  77A 16 1979./80. Protupožarna zaštita 1 fasc A1 arh.kutija br. 18

  Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora i radnih tijela

  arh.kutija br. 18

 • 77B 17 1979. - 1983. Isplatne liste - MZ Kraljevica 1 reg Ormar I - financije78 18 1979. Spisi 2 svezka A1 arh.kutija br. 2079 19 1980. Spisi 2 svezka A1 arh.kutija br. 2080 20 1980./81. Komunalni spisi 1 svezak A1 arh.kutija br. 20

  81 21 Spisi UBNOR-a i SSRN 1 svezak A1

  82 22 1981.,1996./97. Uređenje Strossmayerove ulice 1 svezak A1 arh.kutija br. 1983 23 1981. Spisi 2 svezka A1 arh.kutija br. 2084 24 1982. - 1986. Zapisnici sa sjednica organa upravljanja 1 svezak A1 arh.kutija br. 1885 25 1982./83. Registar spisa 1 knj pol 1 arh.kutija br. 1986 26 1982. Spisi 2 svezka pol 1 arh.kutija br. 20

  87 27 1983. 1 svezak pol 1

  88 28 1983. Spisi 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 2089 29 1984. - 1986. Registar spisa 1 knj pol 1 arh.kutija br. 1990 30 1984. Spisi 2 svezka pol 1 arh.kutija br. 2091 31 1984. - 1988. Isplatne liste i M4 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 2191A 32 1984.-1993. Povjerljivi urudžbeni zapisnik 1 knj arh.kutija br. 1992 33 1985. - 1988. Ugovori o građenju u naselju Fara 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 1993 34 1985. Spisi 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 2094 35 1985. - 1993. Završni račun 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 2195 36 1986. - 1988. Zapisnici sa sjednica organa upravljanja 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 1895A 37 1986. - 1988. Rješenja za vezove brodica 1 svezak96 38 1986. Spisi 2 svezka pol 1 arh.kutija br. 2097 39 1987. Kupoprodajni ugovori u naselju Fara 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 1998 40 1987. - 1990. Odsjek za urbanizam - ugovori 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 1999 41 1987./88. Registar spisa 1 knj pol 1 arh.kutija br. 19100 42 1987. Spisi 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 20101 43 1988. - 1990. Zapisnici sa sjednica organa upravljanja 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 18102 44 1988. - 1991. Urudžbeni zapisnik 1 knj pol 1 arh.kutija br. 19

  1980./83.,1988./90.

  arh.kutija br. 20

  Stambeno naselje Podbanj - tehnička dokumentacija

  arh.kutija br. 19

 • 103 45 1988. Spisi 2 svezka pol 1 arh.kutija br. 21104 46 1989. - 1991. Registar spisa 1 knj pol 1 arh.kutija br. 19105 47 1989. Spisi 2 svezka pol 1 arh.kutija br. 21105A 48 1989. - 1993. Isplatne liste - MZ Kraljevica 1 reg Ormar I - financije106 49 1991./93. Zapisnici sa sjednica organa upravljanja 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 18107 50 1990. Spisi 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 21108 51 1991. Spisi 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 21108A 52 1991. - 1993. Dodjela zemljišta 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 19109 53 1992. Spisi 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 21110 54 1993. Spisi 1 svezak pol 1 arh.kutija br. 21

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1973. - 1993.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  9.1. MJESNA ZAJEDNICA KRIŽIŠĆE

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene151 1 1973. - 1992. Završni račun 1 arh.kut. pol 2 arh.kutija br. 23152 2 1975. Statut 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22153 3 1975. - 1986. Izbori i izvještaji o radu 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22154 4 1973. - 1987. Materijali i zapisnici sa sjednica Savjeta 1 sv pol 2 arh.kutija br. 22154A 5 1975. - 1991. Isplatne liste i MIO RH- M4 kartice - MZ Križišće 1 reg Ormar I - financije155 6 1976. - 1990. Ugovori i rješenja 1 arh.kut. pol 2 arh.kutija br. 22156 7 1976. - 1981. Djelovodnik 1 knj pol 2 arh.kutija br. 22157 8 1976. Spisi 1 sv pol 2 arh.kutija br. 22158 9 1977. - 1990. Rješenja o zdravst.zaštiti i novčanoj pomoći i građ 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22159 10 1977. Spisi 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22160 11 1978. Spisi 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22161 12 1979. Spisi 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22162 13 1979. - 1990. Spisi mirovinskog vijeća 1 arh.kut. pol 2 arh.kutija br. 22162A 14 1979. - 1988. Isplatne liste - MZ Križišće 1 reg Ormar I - financije163 15 1980./81. Spisi 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22164 16 1980. - 1988. Samodoprinos i sindikat 1 arh.kut. pol 2 arh.kutija br. 23165 17 1982. - 1993. Izbori 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22166 18 1982. - 1986. Urudžbeni zapisnik 1 knj pol 2 arh.kutija br. 22

 • 167 19 1982. Spisi 1 arh.kut. pol 2 arh.kutija br. 22168 20 1983./84. Spisi 1 arh.kut. pol 2 arh.kutija br. 23169 21 1984./85. Spisi 1 arh.kut. pol 2 arh.kutija br. 23170 22 1986. - 1993. Zapisnici sa sjednica Skupštine 1 knj pol 2 arh.kutija br. 22171 23 1986. - 1990. Statut 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22172 24 1986. Izbori 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22173 25 1986. Groblje 1 fasc pol 2 arh.kutija br. 22174 26 1986./87. Spisi 1 arh.kut. pol 3 arh.kutija br. 23175 27 1987. - 1992. Zapisnici sa sjednica Zbora radnih ljudi i građana 1 fasc pol 3 arh.kutija br. 22176 28 1988. - 1990. Zapisnici sa sjednica Skupštine 1 fasc pol 3 arh.kutija br. 22177 29 1988. Glavna knjiga evidencije groblja 1 knj pol 3 arh.kutija br. 22178 30 1988. Spisi 1 arh.kut. pol 3 arh.kutija br. 23179 31 1989. - 1992. Urudžbeni zapisnik 1 knj pol 3 arh.kutija br. 22180 32 1989./90. Spisi 1 arh.kut. pol 3 arh.kutija br. 23181 33 1989. - 1991. Isplatne liste 1 fasc pol 3 arh.kutija br. 23182 34 1990. Izborni materijal za Skupštinu 1 fasc pol 3 arh.kutija br. 22183 35 1990. - 1992. Članovi Organa i organizacija MZ Križišće 1 knj pol 3 arh.kutija br. 22184 36 1990. - 1993. Statistika i ugovori, financijski spisi 1 fasc pol 3 arh.kutija br. 23185 37 1990. Protupožarna zaštita 1 fasc pol 3 arh.kutija br. 22185A 38 1991. - 1993. Spisi 1 arh.kut. pol 3 arh.kutija br. 23

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE6.TURISTIČKO DRUŠTVO I MJESNA ZAJEDNICA ŠMRIKA

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1967. - 1993.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  9.2. MJESNA ZAJEDNICA ŠMRIKA

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene111 1 1967. - 1980. Djelovodnik TD Šmrika 1 knj arh.kutija br. 24112 1 1973. - 1985. Zapisnici sa sjednica Savjeta Mjesne zajednice 1 fasc arh.kutija br. 23113 2 1973. - 1980. Djelovodnik 1 knj arh.kutija br. 24114 3 1973./74. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 24115 4 1973. - 1993. Financijska dokumentacija 1 arh.kut. arh.kutija br. 25116 5 1975. - 1990. Statut i pravilnici 1 arh.kut. arh.kutija br. 23117 6 1975./76. Spisi 1fasc,1ar.kut arh.kutija br. 24118 7 1976. rad komisije za spomen park i groblje 1 arh.kut. arh.kutija br. 24119 8 1976. - 1985. Dom - uvođenje samodoprinosa 1 arh.kut. arh.kutija br. 24120 9 1976. - 1986. Telefon i mirovinsko vijeće 1 arh.kut. arh.kutija br. 23121 10 1976. - 1982. Komunalna komisija 1 arh.kut. arh.kutija br. 24122 11 1976. - 1991. Matična evidencija 1 fasc arh.kutija br. 24123 12 1977. - 1990. Dokumentacija o groblju 1 fasc arh.kutija br. 24124 13 1977. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 24125 14 1977. - 1991. Isplatne liste 1 arh.kut. arh.kutija br. 25

 • 126 15 1977. - 1983. Završni račun 1 arh.kut. arh.kutija br. 25127 16 1978. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 24128 17 1979. - 1989. Zapisnici općeg sabora MZ i odbora za društveni d 1 fasc arh.kutija br. 23129 18 1973. - 1993. Pomorsko dobro, čamci, ribarske kočice 1 fasc arh.kutija br. 24130 19 1978./79. Spisi 2 arh.kut. arh.kutija br. 24131 20 1980. - 1992. Komisija za lučice, ugovori i rješenja 1 arh.kut. arh.kutija br. 24132 21 1980. - 1993. Urudžbeni zapisnik 1 knj arh.kutija br. 24133 22 1980. Spisi 2 arh.kut. arh.kutija br. 24134 23 1981. - 1990. Društveni dom - opći spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 24135 24 1981. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 24136 25 1981. - 1987. Komisija za informiranje građana 1 arh.kut. arh.kutija br. 24137 26 1981. - 1991. Vodovod Šmrika 1 arh.kut. arh.kutija br. 24138 27 1981. - 1992. Završni račun - turističko društvo "Osvit" 1 arh.kut. arh.kutija br. 25139 28 1982./83. Spisi 2 arh.kut. arh.kutija br. 24140 29 1983. - 1989. Doprinos za vodovod 1 fasc arh.kutija br. 25141 30 1989. - 1991. Komunalna komisija 1 arh.kut. arh.kutija br. 25142 31 1984. Spisi 2 arh.kut. arh.kutija br. 25143 32 1984. - 1993. Završni račun 1 arh.kut. arh.kutija br. 25144 33 1985. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 25145 34 1986. - 1993. Zapisnici sa sjednica Skupštine 1 fasc arh.kutija br. 23146 35 1986. - 1991. Ugovori 1 fasc arh.kutija br. 24147 36 1986. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 25148 37 1988./89. Spisi 2 arh.kut. arh.kutija br. 25149 38 1990./91. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 25150 39 1992./93. Spisi 1 arh.kut. arh.kutija br. 25

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1993. - 1996.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  10. OPĆINA KRALJEVICA10.1. OPĆA DOKUMENTACIJA10.1.1. SPISI 1993.

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene

  186 1 1993. 1 arh.mapa I A

  187 2 1993. Zapisnici sa sjednica općinskog vijeća 1 arh.mapa I A188 3 1993. - 1997.Odbornik Općine Kraljevica 1 knjiga I A

  189 4 1993. 1 arh.mapa I A

  189 A 5 1993. 1 arh.mapa I A

  189 B 6 1993.-95. Lječilište za alergijske bolesti 2 arh.mape I A190 7 1993./94. Ugovori 1 reg I A

  10.1.2. SPISI 1994.191 8 1994. Urudžbeni zapisnik 1 knjiga I A192 9 1994. Spisi - klasa:011-02/94-01/1-18/ Odluke 1 arh.mapa I A193 10 1994. Spisi - klasa:015-08/94-01/ Ulice i trgovi 1 arh.mapa I A

  Zapisnici sa sjednice poglavarstva općine Kraljevica

  Spisi - klasa: 012-01/93-01/ Statut i primopredajaSpisi - klasa: 375-05/93-01/ Poslovni prostor - ostalo

 • 193A 11 1994. 1 arh.mapa I A

  194 12 1994. 1 arh.mapa I A

  194A 13 1994. 1 arh.mapa I A

  195 14 1994. 1 arh.mapa I A

  196 15 1994. 1 arh.mapa I A

  197A 16 1994. Spisi - klasa:350-02/94-01/1-7/ Poslovni planovi 1 arh.mapa I A

  197B 17 1994. Spisi - klasa:350-03/94-01/ Provedbeni planovi 1 arh.mapa I A

  197C 18 1994. 1 arh.mapa I A

  197D 19 1994. 1 arh.mapa I A

  197E 20 1994. Spisi - klasa:350-07/94-01/1-11/ Lokacije 1 arh.mapa I A

  198 21 1994. 1 arh.mapa I A

  199 22 1994. 1 arh.mapa I A

  200 23 1994. 1 arh.mapa I A

  201A 24 1994. 1 arh.mapa I A

  201B 25 1994. 1 arh.mapa I A

  201C 26 1994. Spisi - klasa:363-02/94-15/1-4/ Reklamni panoi 1 arh.mapa I A

  Spisi - klasa:015-08/94-02/ Određivanje kućnog brojaSpisi - klasa:021-01/94-01/1-48/ Izvješća o stanju na prostoru općineSpisi - klasa:021-06/94-01/1-110/ Poglavarstvo - općenitoSpisi - klasa:334-01/94-01/1-7/ Turizam - općenitoSpisi - klasa:340-02/94-01/ Suglasnost za parkiralište

  Spisi - klasa:350-05/94-01/1-8/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-06/94-01/1-6/ Uređenje građevinskog zemljišta

  Spisi - klasa:351-01/94-01/1-9/ Zaštita čovjekova okoliša - općenitoSpisi - klasa:361-01/94-01/1-7/ Izgradnja objekata - općenitoSpisi - klasa:362-01/94-01/ Građevinska inspekcijaSpisi - klasa:363-01/94-01/ Komunalni poslovi - općenitoSpisi - klasa:363-02/94-06/7/ Održavanje cesta, ulica i trgova

 • 201D 27 1994. 1 arh.mapa I A

  201E 28 1994. 1 arh.mapa I A

  201F 29 1994. 1 arh.mapa I A

  201G 30 1994. 1 arh.mapa I A

  201H 31 1994. 1 arh.mapa I A

  201I 32 1994. Spisi - klasa:363-05/94-01/ Inspekcijski pregled 1 arh.mapa I A

  202A 33 1994. 1 arh.mapa I A

  202B 34 1994. 1 arh.mapa I A

  203A 35 1994. 1 arh.mapa I A

  203B 36 1994. 1 arh.mapa I A

  203C 37 1994. 1 arh.mapa I A

  203D 38 1994. 1 arh.mapa I A

  204A 39 1994. 1 arh.mapa I A

  204B 40 1994. 1 arh.mapa I A

  204C 41 1994. 1 arh.mapa I A

  Spisi - klasa:363-03/94-01/1-38/ Komunalne žalbe i naknade na komunalne naknadeSpisi - klasa:363-03/94-02/ Žalbe na kom.naknadu za poslovni prostorSpisi - klasa:363-03/94-03/ Žalbe na kom.naknadu za privatni prostorSpisi - klasa:363-03/94-05/1-3/ Žalbe na kom.naknadu za kuće za odmorSpisi - klasa:363-03/94-06/ Žalbe na kom.naknadu za industrijski prostor

  Spisi - klasa:370-01/94-01/1-4/ Stambena politika - općenitoSpisi - klasa:370-03/94-01/1-2/ Stanovi i stanovanje Spisi - klasa:371-02/94-03/05/ Zakupnina poslovnog prostora, Ex F.D.Spisi - klasa:371-03/94-01/ Zamjena poslovnog prostora - "Spektar"Spisi - klasa:371-03/94-07/ Crkvene nekretnine - vraćanje u posjedSpisi - klasa:371-05/94-03/1-3/ Prioritetna lista za dodjelu stanovaSpisi - klasa:372-01/94-01/ Osiguranje poslovnog prostoraSpisi - klasa:372-03/94-01/ Najam, odnosno zakupSpisi - klasa:372-03/94-02/1-31/ Zahtjevi za korištenje posl.prostora, javnih površina i sl.

 • 204D 42 1994. 1 arh.mapa I A

  205A 43 1994. Spisi - klasa:400-01/94-01/ Financije - općenito 1 arh.mapa I A

  205B 44 1994. 1 arh.mapa I A

  206 45 1994. 1 arh.mapa I B

  207 46 1994. 1 arh.mapa I B

  208A 47 1994. 1 arh.mapa I B

  208B 48 1994. Spisi - klasa:620-02/94-01/ Sportske organizacije 1 arh.mapa I B

  208C 49 1994. 1 arh.mapa I B

  208D 50 1994. 1 arh.mapa I B

  208E 51 1994. 1 arh.mapa I B

  208F 52 1994. 1 arh.mapa I B

  208G 53 1994. Zapisnik sa sjednica općinskog poglavarstva 1 arh.mapa I B208H 54 1994. Zapisnik sa sjednica općinskog vijeća 2 arh.mape I B208I 55 1994. Zapisnici poglavarstva i općinskog vijeća 1 arh.mapa I B208J 56 1994. Knjiga utisaka 1 knjiga I B208K 57 1994.-1999. Stari natječaji i ostala arhiva 1 arh.mapa I B

  208L 58 1994. 1 arh.mapa I B

  Spisi - klasa:372-05/94-01/ Poslovni prostor - ostalo

  Spisi - klasa:400-08/94-01/1-8/ Sredstva iz proračunaSpisi - klasa:410-01/94-01/ Posebna sredstva - porezna upravaSpisi - klasa:460-01/94-01/ Zahtjev za postavljanje poker automataSpisi - klasa:612-08/94-01/3-5/ Zaštita spomenika kulture

  Spisi - klasa:932-01/94-01/ Katastar - prigovor mještana - JavorišćeSpisi - klasa:943-06/94-01/1-2/ Imovinsko-pravni odnosi

  Spisi - klasa:954-02/94-01/02/ Izvještaj narodnih i otvorenih sveučilišta i domova kulture

  Spisi - klasa:954-07/94-01/ Statistika ugostiteljstva, trgovine i turizma

  Spisi - klasa:UP/I 363-03/94-08/1-682/ Rješenja za komunalnu naknadu

 • 10.1.3. SPISI 1995.209 59 1995. Urudžbeni zapisnik 1 arh.mapa I B210 60 1995. Spisi - klasa:011-02/95-01/1-41/ Odluke 1 arh.mapa I B

  211 61 1995. 1 arh.mapa I B

  211A 62 1995. 1 arh.mapa I B

  212A 63 1995. Spisi - klasa:350-02/95-01/1-6/ Poslovni prostor 1 arh.mapa I B

  212B 64 1995. 1 arh.mapa I B

  212C 65 1995. 1 arh.mapa I B

  212D 66 1995. Spisi - klasa:350-07/95-01/1-13/ Lokacije 1 arh.mapa I B

  213A 67 1995. 1 arh.mapa I B

  213B 68 1995. Spisi - klasa:351-03/95-01/ Utjecaj na okoliš 1 arh.mapa I B214A 69 1995. Spisi - klasa:362-01/95-02/1-2/ Inspekcija 1 arh.mapa I B

  214B 70 1995. 1 arh.mapa I B

  215A 71 1995. 1 arh.mapa I B

  215B 72 1995. 1 arh.mapa I B

  215C 73 1995. Spisi - klasa:363-02/95-09/14/ Prodaja zemljišta 1 arh.mapa I B

  215D 74 1995. 1 arh.mapa I B

  215E 75 1995. Spisi - klasa:363-03/95-05/1-3/ ST DROBJ 1 arh.mapa I B

  Spisi - klasa:021-01/95-01/1-152/ Ured poglavarstvaSpisi - klasa:021-06/95-01/ Poglavarstvo - općenito

  Spisi - klasa:350-02/95-01/1-2/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-06/95-01/1-3/ Uređenje građevinskog zemljišta

  Spisi - klasa:351-02/95-01/1-8/ Mjere zaštite okoliša

  Spisi - klasa:362-02/95-06/4,13/ program održavanja nerazvrstanih cestaSpisi - klasa:363-01/95-02/1-22/ Komunalni poslovi - općenitoSpisi - klasa:363-02/95-02/2/ Opskrba plinom i vodom

  Spisi - klasa:363-03/95-01/1-6/ Upravni odjel za komunalne poslovi

 • 215F 76 1995. 1 arh.mapa I B

  215G 77 1995. 1 arh.mapa I B

  215H 78 1995. 1 arh.mapa I B

  216A 79 1995. 1 arh.mapa I B

  216B 80 1995. 1 arh.mapa I B

  217A 81 1995. 1 arh.mapa I B

  217B 82 1995. 1 arh.mapa I B

  217C 83 1995. 1 arh.mapa I B

  218A 84 1995. 1 arh.mapa I B

  218B 85 1995. 1 arh.mapa I B

  218C 86 1995. 1 arh.mapa I B

  219A 87 1995. 1 arh.mapa I B

  219B 88 1995. Spisi - klasa:400-08/95-01/1-13/ Proračun 1 arh.mapa I B

  220A 89 1995. 1 arh.mapa I B

  220B 90 1995. 1 arh.mapa I B

  220C 91 1995. Spisi - klasa:932-01/95-01/1-9/ Katastar 1 arh.mapa I B

  Spisi - klasa:363-03/95-11/1-2/ Privatni poslovni objektiSpisi - klasa:363-03/95-12/ Društveni poslovni objektiSpisi - klasa:363-04/95-01/ Opomene (Reljić Nikola)Spisi - klasa:370-01/95-01/1-3/ Općenito o stambenoj politiciSpisi - klasa:370-03/95-01/1-9/ Stanovi i stanovanjeSpisi - klasa:371-01/95-01/ Općenito o stambenoj politiciSpisi - klasa:371-02/95-02/ Iseljenja - poslovni prostoriSpisi - klasa:371-03/95-07/ Povrat u prijašnje stanjeSpisi - klasa:372-01/95-01/1-17/ Poslovni prostoriSpisi - klasa:372-03/95-01/1-20/ Najam - zakup posl. prostoraSpisi - klasa:372-03/95-02/1-19/ Zakup posl. prostoraSpisi - klasa:400-01/95-01/1-22/ Financije -općenito

  Spisi - klasa:402-01/95-01/1-9/ Financiranje - općenitoSpisi - klasa:612-08/95-01/1-2/ Zaštita spomenika kulture

 • 220D 92 1995. 2 arh.mape I B

  220E 93 1995. 1 arh.mapa I B

  220F 94 1995. Spisi - klasa:954-07/95-01/ Statistički podaci 1 arh.mapa I B221 95 1995. Kućni brojevi - rješenja 1 arh.mapa I C222 96 1995. Zapisnici 1 arh.mapa I C223 97 1995. Zapisnici sa sjednica općinskog vijeća 1 arh.mapa I C224 98 1995. Zapisnici sa sjednica poglavarstva i vijeća 1 arh.mapa I C225 99 1995. Odluke 1 arh.mapa I C226 100 1995./97. Poglavarstvo 1 arh.mapa I C227 101 1995. Zapisnici sa sjednica poglavarstva 1-26 1 arh.mapa I C228 102 1995. Ugovori 1 arh.mapa I C229 103 1995. Dokumentacija za FINA-u 1 arh.mapa I C230 104 1995. Proširenje groblja Šmrika 1 arh.mapa I C231 105 1995./97. Zakup javne površine 1 arh.mapa I C232 106 1995. Pomorsko dobro 1 arh.mapa I C233 107 1995. Komunalna naknada - rješenja i žalbe 1 arh.mapa I C234 108 1995. Informatizacija 1 arh.mapa I C235 109 1995./96. Dodjela priznanja i dan općine 1 arh.mapa I C236 110 1995.-1997. Natječajna dokumentacija - mrtvačnica Križišće 1 arh.mapa I C237A 111 1995.-1999. HVIDRA, KD Čistoća, Autotrolej 1 arh.mapa I C237B 112 1995. Evidencija komunalne imovine 1 arh.mapa I C

  10.1.4. SPISI 1996.238 113 1996. Urudžbeni zapisnik 1 arh.mapa I C239 114 1996. Spisi - klasa:011-02/96-01/1-66/ Odluke 1 arh.mapa I C

  Spisi - klasa:943-06/95-01/02/ Imovinsko-pravni odnosiSpisi - klasa:952-02/95-01/1-2/ Statistička publikacija

 • 240 115 1996. 1 arh.mapa I C

  241 116 1996. 1 arh.mapa I C

  242 117 1996. 1 arh.mapa I C

  243 118 1996. 1 arh.mapa I C

  244 119 1996. 1 arh.mapa I C

  245 120 1996. 1 arh.mapa I C

  246 121 1996. 1 arh.mapa I C

  247 122 1996. 1 arh.mapa I C

  248 123 1996. 1 arh.mapa I C

  249 124 1996. 1 arh.mapa I C

  250 125 1996. 1 arh.mapa I C

  251 126 1996. Spisi - klasa:350-07/96-01/ Lokacija - ostalo 1 arh.mapa I C

  252 127 1996. 1 arh.mapa I C

  253 128 1996. Spisi - klasa:362-01/96-02/ Inspekcijski pregledi 1 arh.mapa I C

  254 129 1996. 1 arh.mapa I C

  Spisi - klasa:021-01/96-05/ Izvješće o stanju na prostoru općineSpisi - klasa:021-06/96-01/1-120/ Poglavarstvo - općenitoSpisi - klasa:021-06/96-01/121-187/ Poglavarstvo - općenitoSpisi - klasa:311-04/96-01/1-21/ Izvođenje građevinskih radovaSpisi - klasa:321-01/96-01/1-3/ Šumarstvo općenitoSpisi - klasa:340-03/96-02/1-5/ Rješenje za cestovnu infrastrukturuSpisi - klasa:340-03/96-05/1-9/ Rješavanje po zahtjevu poduzeća i ostalih subjekataSpisi - klasa:340-05/96-01/ Javni gradski i prigradski prometSpisi - klasa:350-02/96-01/1-17/ Prostorni planoviSpisi - klasa:350-05/96-01/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-06/96-01/1-7/ Uređenje gradskog zemljišta

  Spisi - klasa:351-02/96-01/1-16/ Mjere zaštite čovjekova okoliša

  Spisi - klasa:363-01/96-01/2-18/ Komunalni poslovi - općenito

 • 255 130 1996. 1 arh.mapa I D

  256 131 1996. 1 arh.mapa I D

  257 132 1996. 1 arh.mapa I D

  258 133 1996. 1 arh.mapa I D

  259 134 1996. 1 arh.mapa I D

  260 135 1996. 1 arh.mapa I D

  261 136 1996. 1 arh.mapa I D

  262 137 1996. 1 arh.mapa I D263 138 1996. Spisi - klasa:372-03/96-02/1-29/ Najam-zakup 1 arh.mapa I D

  264 139 1996. 1 arh.mapa I D

  265 140 1996. 1 arh.mapa I D

  266 141 1996. 1 arh.mapa I D

  267 142 1996. 1 arh.mapa I D268 143 1996. Spisi - klasa:954-07/96-01/2-10/ Statistika 1 arh.mapa I D269 144 1996./97. Stipendije i nagrade 1 arh.mapa I D270 145 1996./98. Brodogradilište - prisilna naplata 1 arh.mapa I D

  271 146 1996. 1 arh.mapa I D

  Spisi - klasa:363-02/96-06/1-42/ Održavanje cesta, ulica i trgovaSpisi - klasa:363-03/96-03/1-28/ Komunalna naknadaSpisi - klasa:370-01/96-01/ Molba za rješenje stambenog prostoraSpisi - klasa:370-03/96-01/1-25/ Stanovi i stanovanjeSpisi - klasa:371-01/96-01/1-2/ Općenito o stambenim odnosimaSpisi - klasa:371-02/96-02/1-2/ Iseljenje iz poslovnog prostoraSpisi - klasa:371-02/96-03/ Namjensko korištenje poslovnog prostoraSpisi - klasa:372-02/96-01/1-7/ Poslovni prostor - općenito

  Spisi - klasa:400-01/96-01/1-63/ Financiranje proračuna - općenitoSpisi - klasa:612-06/96-01/1-10/ Arhivska djelatnostSpisi - klasa:932-01/96-01/1-29/ Katastar i zemljišteSpisi - klasa:943-06/96-01/1-5/ Imovinsko-pravni odnosi

  Zapisnici sa sjednica općinskog vijeća; 1-13 sjednica

 • 272 147 1996. 3 arh.mape I D

  273 148 1996./97. 1 arh.mapa I D274 149 1996.-2002. Sanacija divljih deponija i otpada 1 arh.mapa I D275 150 1996. Zapisi 1 arh.mapa I D276 151 1996. Ugovori 1 arh.mapa I D277 152 1996. Projekt i dokumentacija FINA 1 arh.mapa I D

  Zapisnici sa sjednica poglavarstva (1-9; 10-15; 16-23)Poslovni prostori - ribarnica i poljoprivredna tržnica

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1997. - 2003.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  11. GRAD KRALJEVICA11.1. OPĆA, ORGANIZACIJSKA I PRAVNA DOKUMENTACIJA11.1.1. Spisi 1997.

  Broj u R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene

  278 1 1997. Urudžbeni zapisnik 1 arh.mapa I D

  279 2 1997. Registar urudžbenog zapisnika 1 knjiga I D

  280 3 1997. Spisi - klasa:010-06/97-01/8/ Zaključak iz zapisnika 1 arh.mapa I D

  281 4 1997. 1 arh.mapa I D

  282 5 1997. 1 arh.mapa I D

  282A 6 1997. 1 arh.mapa I E

  283 7 1997. 1 arh.mapa I E

  284 8 1997. 1 arh.mapa I E

  Spisi - klasa:010-06/97-02/ Rješenje o osnivanju komisije za popis biračaSpisi - klasa:010-06/97-02/1-6/ Zapisnici sa sjednice gradskog vijećaSpisi - klasa:010-06/97-03/1-24/ Zapisnici sa sjednice gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:010-07/97-01/1-12/ Odluke o osnivanju radnih tjela vijeća Spisi - klasa:011-02/97-01/4/ Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka

 • 285 9 1997. Spisi - klasa:011-02/97-01/1-39/ Objavljivanje propisa 1 arh.mapa I E

  286 10 1997. 1 arh.mapa I E

  287A 11 1997. Spisi - klasa:013-02/97-01/1-5/ Birački spiskovi 1 arh.mapa I E

  287B 12 1997. 1 arh.mapa I E

  288 13 1997. Spisi - klasa:014-02/97-01/1-20/ Referendum 1 arh.mapa I E

  289A 14 1997. Spisi - klasa:015-04/97-01/1-36/ Područja županije 1 arh.mapa I E

  289B 15 1997. Spisi - klasa:015-05/97-01/1-51/ Područja općina 1 arh.mapa I E

  289C 16 1997. Spisi - klasa:015-08/97-01/1-2/ Ulice i trgovi 1 arh.mapa I E

  290 17 1997. Spisi - klasa:017-02/97-01/1-3/ Grbovi i zastave 1 arh.mapa I E

  291 18 1997. Spisi - klasa:042-01/97-01/1-4/ Inspekcijski nadzor 1 arh.mapa I E

  292 19 1997. 1 arh.mapa I E

  293 20 1997. 1 arh.mapa I E

  294 21 1997. Spisi - klasa:120-01/97-01/ Osobni dohoci 1 arh.mapa I E

  295 22 1997. Spisi - klasa:214-02/97-01/ Zaštita od požara 1 arh.mapa I E

  Spisi - klasa:011-03/97-01/1-2/ Prijedlozi mjesnih odbora za donošenje propisa iz nadležnosti grada

  Spisi - klasa:013-05/97-01/1-23/ Izvješće o radu tjela lokalne samouprave

  Spisi - klasa:100-01/97-01/1-8/ Zapošljavanje - općenitoSpisi - klasa:101-02/97-01/ Kretanje zaposlenih u gradu

 • 296 23 1997. 1 arh.mapa I E

  297A 24 1997. 1 arh.mapa I E

  297B 25 1997. 1 arh.mapa I E

  297C 26 1997. 1 arh.mapa I E

  297D 27 1997. 1 arh.mapa I E

  298 28 1997. 1 arh.mapa I E

  299 29 1997. 1 arh.mapa I E

  300 30 1997. 1 arh.mapa I E

  301A 31 1997. 1 arh.mapa I E

  301B 32 1997. Spisi - klasa:363-02/97-01/2/ Opskrba plinom i vodom 1 arh.mapa I E

  301C 33 1997. 1 arh.mapa I E

  301D 34 1997. 1 arh.mapa I E

  302 35 1997. Spisi - klasa:370-03/97-01/1-15/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa I E

  303 36 1997. 1 arh.mapa I E

  Spisi - klasa:340-03/97-01/1-10/ Izgradnja i održavanje cestovne infrastruktureSpisi - klasa:350-01/97-01/1-6/ Prostorno planiranje - općenitoSpisi - klasa:350-05/97-01/1-30/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-05/97-01/31-45/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-06/97-01/ Uređenje gradskog zemljišta Spisi - klasa:351-02/97-01/1-24/ Mjere zaštite čovjekova okolišaSpisi - klasa:360-01/97-01/1-12/ Građevinski poslovi - općenitoSpisi - klasa:361-01/97-01/1-8/ Izgradnja objekata - općenitoSpisi - klasa:363-01/97-01/41/ Komunalni poslovi - općenito

  Spisi - klasa:363-04/97-01/1-4/ Komunalna i građevinska inspekcijaSpisi - klasa:363-07/97-01/ Rješenje o zabrani raspolaganja sredstvima

  Spisi - klasa:371-02/97-01/1-2/ Iseljenje bespravno useljene osobe

 • 304A 37 1997. Spisi - klasa:372-01/97-01/1-27/ Najam - zakup 1 arh.mapa I E

  304B 38 1997. 1 arh.mapa I E

  305 39 1997. Spisi - klasa:400-08/97-01/1-5/ Proračun 1 arh.mapa I E

  306 40 1997. 1 arh.mapa I E

  307 41 1997. Spisi - klasa:540-01/97-01/1-2/ Sanitarna inspekcija 1 arh.mapa I E

  308 42 1997. Spisi - klasa:740-01/97-01/1-22/ Pravosuđe - općenito 1 arh.mapa I E

  309 43 1997. Spisi - klasa:931-01/97-01/1-2/ Geodetska izmjera 1 arh.mapa I E

  310 44 1997. Spisi - klasa:935-01/97-01/ Prostorni plan 1 arh.mapa I E

  311A 45 1997. 1 arh.mapa I E

  311B 46 1997. 1 arh.mapa I E

  312 47 1997. 1 arh.mapa I E

  313A 48 1997. 1 arh.mapa I E

  313B 49 1997. 1 arh.mapa I E

  313C 50 1997. 1 arh.mapa I E

  Spisi - klasa:372-05/97-01/1-4/ Prekid ugovora - najam i zakup

  Spisi - klasa:402-01/97-01/1-3/ Financijska jedinica lokalne samouprave

  Spisi - klasa:940-01/97-01/1-38/ Nekretnine u vlasništvu gradaSpisi - klasa:940-06/97-01/1-2/ Ostali akti o nekretninamaSpisi - klasa:UP/I 363-02/97-01/1-16/ Rješenja za komunalnu naknadu i oslobođenjeSpisi - klasa:UP/I 363-03/97-01/1-7/ Rješenja za komunalnu naknadu, poslovni prostor i pravne osobeSpisi - klasa:UP/I 363-03/97-03/1-8/ Prisilna naplata komunalne naknadeSpisi - klasa:UP/I 363-03/97-05/1-17/ Rješenja za komunalni doprinos

 • 314 51 1997. Odluke i zaključci gradskog poglavarstva i vijeća 1 arh.mapa I E

  315 52 Odluke poglavarstva 1 arh.mapa I E

  316 53 Zemljišta 1 arh.mapa I E

  317 54 1997. Uređenje prostora - projekti 1 arh.mapa I E

  318 55 1997. Popisne liste radnika 1 arh.mapa I E

  319 56 1997. Revizija 1 arh.mapa I E

  320 57 Objava natječaja i ugovori 1 arh.mapa II A

  321 58 1997. Ugovori 1 arh.mapa II A

  322 59 Stipendije i nagrade 1 arh.mapa II A

  323 60 1997. Procjena vrijednosti brodogradilišta Kraljevica 1 arh.mapa II A

  324 61 1997. Zapisi 1 arh.mapa II A

  325 62 1997. Akti grada 1 arh.mapa II A

  11.1.2. Spisi 1998.

  326 1 1998. Urudžbeni zapisnik 1 arh.mapa II A

  327 2 1998. Registar urudžbenog zapisnika 1 knjiga II A

  1997.-2001.1997.-2000.

  1997.-1999.

  1997.-1998.

 • 328A 3 1998. Spisi - klasa:010-06/98-01/ Odluke gradskog vijeća 1 arh.mapa II A

  328B 4 1998. 1 arh.mapa II A

  328C 5 1998. 1 arh.mapa II A

  328D 6 1998. Spisi - klasa:011-02/98-01/1-28/ Objavljivanje propisa 1 arh.mapa II A

  328E 7 1998. Spisi - klasa:011-03/98-01/1-6/ Mjesni odbori 1 arh.mapa II A

  329A 8 1998. 1 arh.mapa II A

  329B 9 1998. 1 arh.mapa II A

  330A 10 1998. Spisi - klasa:015-04/98-01/1-5/ Područja županija 1 arh.mapa II A

  330B 11 1998. Spisi - klasa:015-05/98-01/ Područja gradova 1 arh.mapa II A

  331 12 1998. Spisi - klasa:017-02/98-01/1-2/ Grb i zastava 1 arh.mapa II A

  332A 13 1998. Spisi - klasa:021-01/98-01/1-53/ Ured poglavarstva 1 arh.mapa II A

  332B 14 1998. 1 arh.mapa II A

  333 15 1998. 1 arh.mapa II A

  334 16 1998. Spisi - klasa:320-01/98-01/ Poljoprivreda 1 arh.mapa II A

  Spisi - klasa:010-06/98-02/1-3/ Sjednice gradskog vijećaSpisi - klasa:010-06/98-03/ Zapisnici/materijali sa sjednica gradskog poglavarstva

  Spisi - klasa:013-03/98-01/02/ Način raspodjele sredstava iz proračuna/uvršetnje u dnevni red sjednice gradskog vijećaSpisi - klasa:013-05/98-01/1-9/ Mjesni odbori i zaključci, molbe, odgovori i sl.

  Spisi - klasa:021-06/98-01/1-73/ Poglavarstvo - općenitoSpisi - klasa:038-02/98-02/1-3/ Odobrenje za izradu pečata

 • 335A 17 1998. Spisi - klasa:350-02/98-01/1-36/ Poslovni prostori 1 arh.mapa II A

  335B 18 1998. Spisi - klasa:350-05/98-01/ Uvjeti uređenja prostora 1 arh.mapa II A

  335C 19 1998. 1 arh.mapa II A

  336A 20 1998. Spisi - klasa:351-02/98-01/1-8/ Zaštita okoliša 1 arh.mapa II A

  336B 21 1998. 1 arh.mapa II A

  337A 22 1998. 1 arh.mapa II A

  337B 23 1998. Spisi - klasa:363-02/98-01/ Vodovod i kanalizacija 1 arh.mapa II B

  337C 24 1998. 1 arh.mapa II B

  337D 25 1998. 1 arh.mapa II B

  337E 26 1998. Spisi - klasa:363-03/98-03/ Prisilna naplata 1 arh.mapa II B

  337F 27 1998. 1 arh.mapa II B

  338 28 1998. Spisi - klasa:370-03/98-03/1-20/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa II B

  339A 29 1998. 1 arh.mapa II B

  339B 30 1998. 1 arh.mapa II B

  Spisi - klasa:350-06/98-01/1-34/ Uređenje gradskog zemljišta

  Spisi - klasa:351-04/98-01/1-5/ Ostalo vezano uz ekologijuSpisi - klasa:363-01/98-01/1-162/ Općenito o komunalnim poslovima

  Spisi - klasa:363-02/98-06/ Održavanje cesta, ulica i trgovaSpisi - klasa:363-02/98-08/ Održavanje nerazvrstanih cesta

  Spisi - klasa:363-04/98-01/ Komunalna naknada - kontrola

  Spisi - klasa:372-01/98-01/1-52/ Najam-zakup poslovnog prostoraSpisi - klasa:372-05/98-01/1-8/ Prekid ugovora za zakup-najam

 • 340A 31 1998. Spisi - klasa:400-01/98-01/1-21/ Financije - općenito 1 arh.mapa II B

  340B 32 1998. Spisi - klasa:400-08/98-01/1-5/ Proračun 1 arh.mapa II B

  341A 33 1998. 1 arh.mapa II B

  341B 34 1998. Spisi - klasa:402-06/98-01/ Povrat sredstava 1 arh.mapa II B

  341C 35 1998. Spisi - klasa:402-08/98-01/6/ Financiranje iz proračuna 1 arh.mapa II B

  342 36 1998. Spisi - klasa:410-01/98-01/1-9/ Porezi - općenito 1 arh.mapa II B

  343 37 1998. Spisi - klasa:470-02/98-01/ Izvješća zavoda za reviziju 1 arh.mapa II B

  344 38 1998. Spisi - klasa:551-01/98-01/6/ Centar za socijalni rad 1 arh.mapa II B

  345 39 1998. Spisi - klasa:601-01/98-01/ Predškolske ustanove 1 arh.mapa II B

  346 40 1998. Spisi - klasa:604-02/98-01/ Nagrade, stipendije 1 arh.mapa II B

  347 41 1998. 1 arh.mapa II B

  348 42 1998. Spisi - klasa:740-01/98-01/ Pravosuđe 1 arh.mapa II B

  349 43 1998. 1 arh.mapa II B

  350 44 1998. 1 arh.mapa II B

  Spisi - klasa:402-01/98-01/1-3/ Financijska jedinica lokalne samouprave

  Spisi - klasa:612-08/98-01/1-4/ Zaštita spomenika kulture

  Spisi - klasa:900-03/98-01/ Suradnja županija, gradova i općina u RHSpisi - klasa:932-01/98-01/1-17/ Katastar zemljišta - općenito

 • 351 45 1998. Spisi - klasa:935-06/98-01/ Kopije katastarskih planova 1 arh.mapa II B

  352A 46 1998. 1 arh.mapa II B

  353A 47 1998. 1 arh.mapa II B

  353B 48 1998. 1 arh.mapa II B

  353C 49 1998. 1 arh.mapa II B

  353D 50 1998. 1 arh.mapa II B

  354 51 1998. Spisi - klasa:943-01/98-01/ Promjena vlasništva 1 arh.mapa II B

  355 52 1998. 1 arh.mapa II B

  356A 53 1998. 1 arh.mapa II B

  356B 54 1998. 1 arh.mapa II B

  356C 55 1998. 1 arh.mapa II B

  356D 56 1998. 1 arh.mapa II B

  356E 57 1998. 1 arh.mapa II B

  356F 58 1998. Spisi - klasa:UP/I 363-05/98-01/1-24/ Ostale inspekcije 1 arh.mapa II B

  Spisi - klasa:936-02/98-01/02/ Parcelacioni i geodetski elaboratiSpisi - klasa:940-01/98-02/ Raspolaganje nekretninama - izvlaštenjaSpisi - klasa:940-02/98-01/ Građevinsko zemljištena području gradaSpisi - klasa:940-03/98-01/1-5/ Stambene zgrade u vlasništvu gradaSpisi - klasa:940-06/98-01/1-15/ Ostali akti o nekretninama

  Spisi - klasa:944-01/98-01/ Građevinsko zemljište - općenitoSpisi - klasa:UP/I 363-03/98-01/1-3/ Komunalne naknade-poslovni prostorSpisi - klasa:UP/I 363-03/98-02/1-14/ Komunalne naknade-poslovni prostorSpisi - klasa:UP/I 363-03/98-03/1-4/ Prisilna naplata - rješenjaSpisi - klasa:UP/I 363-03/98-05/1-19/ komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-04/98-01/1-3/ Komunalna inspekcija

 • 357 59 1998. Popis faktura 1 arh.mapa II B

  358 60 1998. Ugovor s HPT-T.K.C. Rijeka o korištenju prostora 1 arh.mapa II B

  359 61 1998. Godišnje nagrade, manifestacije 1 arh.mapa II B

  360 62 1998. Natječaji - zakup, kupovina 1 arh.mapa II B

  361 63 1998. Popis vikend kuća (kopije prijava) 1 arh.mapa II B

  362 64 1998./99. Lučka uprava 1 arh.mapa II B

  363 65 1998. Razni zapisi 1 arh.mapa II B

  364 66 1998. Opomene pred tužbu - odvj.Radojka Beg - J.P.objekti 1 arh.mapa II B

  365 67 1998. Ugovori 1 arh.mapa II B

  11.1.3. Spisi 1999.

  366 1 1999. Urudžbeni zapisnik 1 arh.mapa II B

  367 2 1999. Registar urudžbenog zapisnika 1 knjiga II B

  368 3 1999. 1 arh.mapa II B

  369 4 1999. 1 arh.mapa II C

  370 5 1999. 1 arh.mapa II C

  Spisi - klasa:010-06/99-02/ Zapisi sa sjednica gradskog vijećaSpisi - klasa:010-06/99-03/59-74/ Zapisi sa sjednica gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:010-06/99-03/75-91/ Zapisi sa sjednica gradskog poglavarstva

 • 371 6 1999. 1 arh.mapa II C

  372 7 1999. Spisi - klasa:011-02/99-01/1-22/ Objavljivanje propisa 1 arh.mapa II C

  373 8 1999. Spisi - klasa:011-03/99-01/1-5/ Mjesni odbori 1 arh.mapa II C

  374 9 1999. Spisi - klasa:011-04/99-01/1-2/ Propisi 1 arh.mapa II C

  375 10 1999. Spisi - klasa:013-02/99-01/ Birački popisi 1 arh.mapa II C

  376 11 1999. Spisi - klasa:015-04/99-01/1-12/ Područja županija 1 arh.mapa II C

  377 12 1999. Spisi - klasa:015-05/99-01/ Područja gradova 1 arh.mapa II C

  378 13 1999. Spisi - klasa:015-08/99-01/ Ulice i trgovi 1 arh.mapa II C

  379A 14 1999. 1 arh.mapa II C

  379B 15 1999. 1 arh.mapa II C

  379C 16 1999. 1 arh.mapa II C

  380 17 1999. 1 arh.mapa II C

  381 18 1999. Spisi - klasa:100-01/99-01/ Zapošljavanje općenito 1 arh.mapa II C

  382 19 1999. 1 arh.mapa II C

  Spisi - klasa:010-06/99-03/92-101/ Zapisi sa sjednica gradskog poglavarstva

  Spisi - klasa:021-01/99-01/1-24/ Poglavarstvo - općenitoSpisi - klasa:021-01/99-02/1-23/ Zapisnici sa sjednica gradskog vijećaSpisi - klasa:021-06/99-01/1-55/ Poglavarstvo - općenitoSpisi - klasa:022-05/99-02/ Sjednice gradskog poglavarstva

  Spisi - klasa:112-01/99-01/ Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

 • 383 20 1999. Spisi - klasa:311-04/99-01/ Centralno grijanje 1 arh.mapa II C

  384A 21 1999. Spisi - klasa:350-02/99-01/1-8/ Prostorni planovi 1 arh.mapa II C

  384B 22 1999. 1 arh.mapa II C

  384C 23 1999. 1 arh.mapa II C

  384D 24 1999. 1 arh.mapa II C

  384E 25 1999. 1 arh.mapa II C

  385A 26 1999. 1 arh.mapa II C

  385B 27 1999. Spisi - klasa:351-04/99-01/ Ostalo vezano uz ekologiju 1 arh.mapa II C

  386A 28 1999. 1 arh.mapa II C

  386B 29 1999. 1 arh.mapa II C

  386C 30 1999. 1 arh.mapa II C

  387 31 1999. Spisi - klasa:370-03/99-01/1-17/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa II C

  388A 32 1999. 1 arh.mapa II C

  388B 33 1999. 1 arh.mapa II C

  Spisi - klasa:350-05/99-01/1-23/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-05/99-01/24-38/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-05/99-01/39-57/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-06/99-01/1-2/ Uređenje građevinskog zemljišta Spisi - klasa:351-02/99-01/1-6/ Mjere zaštite čovjekovog okoliša

  Spisi - klasa:363-01/99-01/100/ Natječajna dokumentacija preuređenja domaSpisi - klasa:363-01/99-01/1-139/ Općenito o komunalnim poslovima -ponude za poslovni planSpisi - klasa:363-02/99-02/1-16/ Opskrba plinom i vodom

  Spisi - klasa:371-01/99-01/1-4/ Stambeni odnosi općenitoSpisi - klasa:371-03/99-01/ Davanje suglasnosti na zamjenu

 • 389A 34 1999. 1 arh.mapa II C

  389B 35 1999. 1 arh.mapa II C

  389C 36 1999. 1 arh.mapa II C

  390A 37 1999. 1 arh.mapa II C

  390B 38 1999. Spisi - klasa:400-02/99-01/1-4/ Financijski planovi 1 arh.mapa II C

  390C 39 1999. Spisi - klasa:400-08/99-01/1-17/ Proračun 1 arh.mapa II C

  391 40 1999. 1 arh.mapa II C

  392A 41 1999. Spisi - klasa:604-01/99-01/ Stipendiranje - općenito 1 arh.mapa II C

  392B 42 1999. Spisi - klasa:604-02/99-01/ Nagrade i stipendije 1 arh.mapa II D

  393 43 1999. Spisi - klasa:740-01/99-01/1-25/ Pravosuđe - općenito 1 arh.mapa II D

  394 44 1999. 1 arh.mapa II D

  395 45 1999. 1 arh.mapa II D

  396 46 1999. 1 arh.mapa II D

  397 47 1999. 1 arh.mapa II D

  Spisi - klasa:372-01/99-01/16/ Zamolba za kupnju stanaSpisi - klasa:372-01/99-01/1-44/ Najam, zakup poslovnih prostoraSpisi - klasa:372-05/99-01/1-8/ Poslovni prostori - ostaloSpisi - klasa:400-01/99-01/1-14/ Financijsko-planski dokumenti - općenito

  Spisi - klasa:470-02/99-01/ Izvješće od zavoda za reviziju

  Spisi - klasa:930-01/99-01/1-15/ Geodetsko-katastarski posloviSpisi - klasa:931-01/99-01/1-4/ Geodetska izmjera - općenitoSpisi - klasa:932-01/99-01/1-10/ Katastarsko zemljište - općenitoSpisi - klasa:934-01/99-01/1-32/ Katastar pomorskog dobra

 • 398A 48 1999. Spisi - klasa:935-05/99-01/ Korištenje planova i karata 1 arh.mapa II D

  398B 49 1999. 1 arh.mapa II D

  399 50 1999. 1 arh.mapa II D

  400A 51 1999. 1 arh.mapa II D

  400B 52 1999. 1 arh.mapa II D

  400C 53 1999. 1 arh.mapa II D

  400D 54 1999. 1 arh.mapa II D

  401A 55 1999. 1 arh.mapa II D

  401B 56 1999. 1 arh.mapa II D

  402 57 1999. 1 arh.mapa II D

  403A 58 1999. 1 arh.mapa II D

  403B 59 1999. 1 arh.mapa II D

  403C 60 1999. 1 arh.mapa II D

  403D 61 1999. 1 arh.mapa II D

  Spisi - klasa:935-11/99-01/ Geodetske podloge za izradu prostornih planovaSpisi - klasa:936-02/99-01/1-4/ Parcelacioni geodetski elaboratSpisi - klasa:940-01/99-01/1-22/ Akti o nekretninama - općenitoSpisi - klasa:940-02/99-01/1-4/ Građevinsko zemljište na području gradaSpisi - klasa:940-03/99-01/1-2/ Stambene zgrade u vlasništvu gradaSpisi - klasa:940-06/99-01/3-4/ Ostali akti o nekretninamaSpisi - klasa:UP/I 340-03/99-02/ Suglasnost na prometni projektSpisi - klasa:UP/I 340-08/99-01/1-4/ Suglasnost u cestovnom prometuSpisi - klasa:UP/I 350-05/99-01/28/ Odsjek za prostorno uređenjeSpisi - klasa:UP/I 363-03/99-01/1-13/ Rješenja za komunalnu naknadu - pravne osobeSpisi - klasa:UP/I 363-03/99-03/1-4/ Komunalna naknada - poslovni prostor, prisilna naplataSpisi - klasa:UP/I 363-03/99-05/1-28/ Rješenja za komunalni doprinos Spisi - klasa:UP/I 363-03/99-07/ Žalbeni postupak na komunalnu naknadu

 • 403E 62 1999. 1 arh.mapa II D

  403F 63 1999. 1 arh.mapa II D

  403G 64 1999. 1 arh.mapa II D

  403H 65 1999. 1 arh.mapa II D

  403I 66 1999. Spisi - klasa:UP/I 363-06/99-01/1-8/ Ostale inspekcije 1 arh.mapa II D

  404 67 Jurinčić - spisi 1 arh.mapa II D

  405 68 1999. Zakup zemljišta - postava antenskog uređaja VIPnet 1 arh.mapa II D

  406 69 1999. Natječaj - prodaja zemljišta 1 arh.mapa II D

  407 70 1999. Natječaj - asfaltiranje ceste Križišće-Bakar 1 arh.mapa II D

  408 71 1999. Ugovori 1 arh.mapa II D

  409 72 1999./'00. Naknade vjećnicima i članovima poglavarstva 1 arh.mapa II D

  410 73 1999. Zapisnici o zaštiti na radu i zaštiti od požara 1 arh.mapa II D

  411 74 1999. Zapisnik nalaza sanitarne inspekcije 1 arh.mapa II D

  412 75

  Spisi - klasa:UP/I 363-03/99-10/ Žalbeni postupak na komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/99-10/1-2/ Prisilna naplata komunalne naknade - žalbeSpisi - klasa:UP/I 363-03/99-11/1-3/ Komunalna naknada - privatni i poslovni objektiSpisi - klasa:UP/I 363-04/99-01/1-14/ Komunalna inspekcija

  1999.-2000.

  1999.-2007.

  Vlasnički listovi, zahtjevi za uknjižbu i prodaju nekretnina

  20 reg, 1 arh.mapa

  II D/II E/III A

 • 413 76 Dokumenti pravne službe 1 arh.mapa III A

  11.1.4. Spisi 2000.414 1 2000. Registar spisa 3 fasc III A415 2 2000. Djelovodnik 1 fasc III A

  416 3 2000. Spisi - klasa:010-02/00-01/ Zapisnici gradskog vijeća 1 arh.mapa III A

  417 4 2000. 1 arh.mapa III A

  418 5 2000. 1 arh.mapa III A

  419 6 2000. 1 arh.mapa III A

  420 7 2000. Spisi - klasa:011-02/00-01/ Objavljivanje propisa 1 arh.mapa III A

  421 8 2000. 1 arh.mapa III A

  422 9 2000. Spisi - klasa:013-02/00-01/ Birački spiskovi 1 arh.mapa III A

  423 10 2000. Spisi - klasa:015-04/00-01/1-13/ Područja županija 1 arh.mapa III A

  424 11 2000. Spisi - klasa:015-05/00-01/1-9/ Područja gradova 1 arh.mapa III A

  425 12 2000. Spisi - klasa:015-08/00-01/ Ulice i trgovi 1 arh.mapa III A

  426 13 2000. Spisi - klasa:021-01/00-01/1-42/ Ured poglavarstva 1 arh.mapa III A

  1999.-2003.

  Spisi - klasa:010-06/00-01/1-176/ Zapisnici gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:010-06/00-01/102-120/ Zapisnici gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:010-06/00-01/128-134/ Zapisnici gradskog poglavarstva

  Spisi - klasa:011-04/00-01/ Poslovnik u radu gradskog vijeća

 • 427 14 2000. Spisi - klasa:021-02/00-01/1-5/ Gradsko vijeće 1 arh.mapa III A

  428 15 2000. 1 arh.mapa III A

  429 16 2000. 1 arh.mapa III A

  430 17 2000. 1 arh.mapa III A

  431 18 2000. 1 arh.mapa III A

  432 19 2000. Spisi - klasa:350-01/00-01/1-7/ Prostorni planovi 1 arh.mapa III A

  433 20 2000. 1 arh.mapa III B

  434 21 2000. 1 arh.mapa III B

  435 22 2000. 1 arh.mapa III B

  436 23 2000. 1 arh.mapa III B

  437 24 2000. 1 arh.mapa III B

  438 25 2000. 1 arh.mapa III B

  439 26 2000. Spisi - klasa:370-03/00-01/1-15/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa III B

  440 27 2000. 1 arh.mapa III B

  Spisi - klasa:021-06/00-01/1-45/ Poglavarstvo - općenitoSpisi - klasa:022-05/00-02/ Odluke, zaključci, uredbe gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:100-01/00-01/1-4/ Zapošljavanje - općenitoSpisi - klasa:342-01/00-01/09/ Pomorski promet - općenito

  Spisi - klasa:350-02/00-01/ prijedlog nacrta plana za javnu raspravuSpisi - klasa:350-05/00-01/1-35/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:350-05/00-01/36-65/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:351-02/00-01/1-18/ Zaštita čovjekova okolišaSpisi - klasa:363-01/00-01/ Natječaj, uređenje ceste i parkiralište, te mrtvačnice na groblju KraljevicaSpisi - klasa:363-01/00-01/ Komunalni poslovi - općenito

  Spisi - klasa:371-01/00-01/ Općenito o stambenoj politici

 • 441 28 2000. 1 arh.mapa III B

  442 29 2000. 1 arh.mapa III B

  443 30 2000. 1 arh.mapa III B

  444 31 2000. 1 arh.mapa III B

  445 32 2000. Spisi - klasa:400-01/00-01/1-8/ Financiranje - općenito 1 arh.mapa III B

  446 33 2000. Spisi - klasa:400-02/00-01/03, 11/ Financijski planovi 1 arh.mapa III B

  447 34 2000. Spisi - klasa:400-08/00-01/1-25/ Proračun 1 arh.mapa III B

  448 35 2000. 1 arh.mapa III B

  449 36 2000. Spisi - klasa:604-02/00-01/ Stipendije i nagrade 1 arh.mapa III B

  450 37 2000. Spisi - klasa:612-08/00-01/ Zaštita spomenika kulture 1 arh.mapa III B

  451 38 2000. Spisi - klasa:740-01/00-01/1-40/ Pravosuđe - općenito 1 arh.mapa III B

  452 39 2000. 1 arh.mapa III B

  453 40 2000. Spisi - klasa:931-01/00-01/1-2/ Geodetska izmjera 1 arh.mapa III B

  454 41 2000. 1 arh.mapa III B

  Spisi - klasa:371-03/00-01/ Suglasnost za zamjenu stanovaSpisi - klasa:372-01/00-01/1-24/ Najam, zakup poslovnih prostoraSpisi - klasa:372-03/00-01/ Natječaj - zakup poslovnih prostoraSpisi - klasa:372-05/00-01/1-8/ Prekid ugovora o najmu

  Spisi - klasa:470-02/00-01/1-3/ Izvješće zavoda za reviziju

  Spisi - klasa:930-01/00-01/1-16/ Geodetsko-katastarski poslovi

  Spisi - klasa:932-01/00-01/1-5/ Katastar zemljišta - općenito

 • 455 42 2000. 1 arh.mapa III B

  456 43 2000. 1 arh.mapa III B

  457 44 2000. 1 arh.mapa III B

  458 45 2000. 1 arh.mapa III B

  459 46 2000. 1 arh.mapa III B

  460 47 2000. 1 arh.mapa III B

  461 48 2000. 1 arh.mapa III B

  462 49 2000. 1 arh.mapa III B

  463A 50 2000. 1 arh.mapa III B

  463B 51 2000. Spisi - klasa:UP/I 340-05/00-01/ Javni gradski prijevoz 1 arh.mapa III B

  463C 52 2000. 1 arh.mapa III B

  464A 53 2000. 1 arh.mapa III C

  464B 54 2000. 1 arh.mapa III C

  464C 55 2000. 1 arh.mapa III C

  Spisi - klasa:934-01/00-01/1-5/ Katastar pomorskog dobra - općenitoSpisi - klasa:935-05/00-01/1-6/ Korištenje planova i karataSpisi - klasa:935-11/00-01/ Geodetske podloge za izradu prostornih planova - mišljenje i ovjereSpisi - klasa:936-02/00-01/1-10/ Preparcelacioni geodetski elaboratiSpisi - klasa:940-02/00-01/ Građevinsko zemljište u vlasništvu gradaSpisi - klasa:940-03/00-01/ Stambene zgrade u vlasništvu gradaSpisi - klasa:940-06/00-01/1-30/ Ostali akti o nekretninamaSpisi - klasa:944-18/00-01/ Ostalo u vezi građevinskog zemljištaSpisi - klasa:UP/I 340-03/00-01/1-2/ Davanje suglasnosti na prometni projekt prometnica

  Spisi - klasa:UP/I 340-08/00-01/ Sigurnost u cestovnom prometuSpisi - klasa:UP/I 363-03/00-01/ Komunalna naknada - rješenja za poslovni prostorSpisi - klasa:UP/I 363-03/00-03/1-8/ Komunalna naknada - rješenja - prisilna naplataSpisi - klasa:UP/I 363-03/00-05/1-84/ Rješenja za komunalni doprinos

 • 465 56 2000. 1 arh.mapa III C

  466 57 2000. Spisi - klasa:UP/I 363-06/00-03/1-14/ Ostale inspekcije 1 arh.mapa III C

  467 58 2000. 1 arh.mapa III C

  468 59 2000. Ugovori 1 arh.mapa III C

  469 60 2000. Natječaji - pravnik 1 arh.mapa III C

  470 61 2000. Prodaja kontejnera 1 arh.mapa III C

  471 62 2000. Prijavni listovi i kopije katastarskog plana 1 arh.mapa III C

  472 63 2000. Arhivska građa 1 arh.mapa III C

  473 64 2000. Program monitoring rafinerije 1 arh.mapa III C

  474 65 2000. 1 arh.mapa III C

  11.1.5. Spisi 2001.

  475 1 2001. Urudžbeni zapisnik 1 arh.mapa III C

  476 2 2001. Registar urudžbenog zapisnika 1 knjiga III C

  477 3 2001. 1 arh.mapa III C

  478 4 2001. 1 arh.mapa III C

  Spisi - klasa:UP/I 363-04/00-01/1-28/ Komunalna inspekcija

  Natječaji - parkiralište, košarkaško igralište, Frankopanska ulica, mrtvačnica

  Protokol - dan grada, pomorska noć, nagrade i stipendije

  Spisi - klasa:010-01/01-01/ Konstituirajuća sjednica općina i gradovaSpisi - klasa:010-02/01-01/ Zapisnici sa sjednica gradskog vijeća i odluke gradskog vijeća

 • 479 5 2001. 1 arh.mapa III C

  480 6 2001. 1 arh.mapa III C

  481 7 2001. 1 arh.mapa III C

  482 8 2001. 1 arh.mapa III C

  483 9 2001. Spisi - klasa:011-02/01-01/1-14/ Objava propisa 1 arh.mapa III C

  484 10 2001. Spisi - klasa:012-03/01-01/18/ Statut grada 1 arh.mapa III C

  485 11 2001. Spisi - klasa:013-02/01-01/ Birački spiskovi 1 arh.mapa III C

  486 12 2001. Spisi - klasa:015-04/01-01/ Područje županija 1 arh.mapa III C

  487 13 2001. Spisi - klasa:015-05/01-01/1-27/ Područje gradova 1 arh.mapa III C

  488 14 2001. Spisi - klasa:015-07/01-01/ Područje naselja 1 arh.mapa III C

  489 15 2001. Spisi - klasa:015-08/01-01/ Ulice i trgovi 1 arh.mapa III C

  490 16 2001. Spisi - klasa:021-01/01-01/ Ured poglavarstva 1 arh.mapa III C

  491A 17 2001. 1 arh.mapa III C

  491B 18 2001. Spisi - klasa:021-06/01-01/1-56/ Poglavarstvo - ostalo 1 arh.mapa III D

  Spisi - klasa:010-06/01-01/ Akti o osnivanju poglavarstva i imenovanjuSpisi - klasa:010-06/01-03/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstva (4.1.-28.6.)Spisi - klasa:010-06/01-03/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstva (5.9.-20.12.)Spisi - klasa:010-06/01-03/ Odluke vijeća i poglavarstva

  Spisi - klasa:021-02/01-01/1-15/ Gradsko vijeće - općenito

 • 492 19 2001. Spisi - klasa:080-05/01-01/1-5/ Namještenici 1 arh.mapa III D

  493 20 2001. 1 arh.mapa III D

  494A 21 2001. Spisi - klasa:350-02/01-01/1-11/ Prostorni planovi 1 arh.mapa III D

  494B 22 2001. Spisi - klasa:350-03/01-01/1-5/ Provedbeni planovi 1 arh.mapa III D

  494C 23 2001. 1 arh.mapa III D

  495A 24 2001. 1 arh.mapa III D

  495B 25 2001. Spisi - klasa:351-04/01-01/1-2/ Ekologija ostalo 1 arh.mapa III D

  496A 26 2001. 1 arh.mapa III D

  496B 27 2001. Spisi - klasa:363-03/01-05/14-31/ Komunalni doprinos 1 arh.mapa III D

  497 28 2001. Spisi - klasa:370-03/01-01/1-10/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa III D

  498 29 2001. 1 arh.mapa III D

  499A 30 2001. 1 arh.mapa III D

  499B 31 2001. 1 arh.mapa III D

  500A 32 2001. Spisi - klasa:400-01/01-01/1-11/ Financije - općenito 1 arh.mapa III D

  Spisi - klasa:100-01/01-01/1-4/ Zapošljavanje - općenito

  Spisi - klasa:350-05/01-01/1-41/ Uvjeti uređenja prostoraSpisi - klasa:351-02/01-01/1-5/ Zaštita čovjekovog okoliša

  Spisi - klasa:363-01/01-01/1-165/ Komunalni poslovi - općenito

  Spisi - klasa:371-01/01-01/1-4/ Općenita stambena politikaSpisi - klasa:372-01/01-01/1-30/ Najam, zakup poslovnog prostoraSpisi - klasa:372-05/01-01/1-3/ Prekid ugovora o najmu

 • 500B 33 2001. Spisi - klasa:400-02/01-01/ Financijski planovi 1 arh.mapa III D

  500C 34 2001. Spisi - klasa:400-06/01-05/6/ Proračun 1 arh.mapa III D

  500D 35 2001. Spisi - klasa:400-08/01-01/ Proračun 1 arh.mapa III D

  501A 36 2001. 1 arh.mapa III D

  501B 37 2001. 1 arh.mapa III D

  502A 38 2001. Spisi - klasa:410-02/01-01/1-8/ Porezi - općenito 1 arh.mapa III D

  502B 39 2001. Spisi - klasa:410-03/01-01/ Porezi od djelatnika 1 arh.mapa III D

  502C 40 2001. Spisi - klasa:410-05/01-01/ Porezi na kuće za odmor 1 arh.mapa III D

  502D 41 2001. Spisi - klasa:410-14/01-01/ Porezi na poslovni prostor 1 arh.mapa III D

  503 42 2001. Spisi - klasa:470-02/01-01/ Izvješće zavoda za reviziju 1 arh.mapa III D

  504 43 2001. Spisi - klasa:604-02/01-01/ Nagrade i stipendije 1 arh.mapa III D

  505 44 2001. Spisi - klasa:740-01/01-01/ Pravosuđe - općenito 1 arh.mapa III D

  506 45 2001. 1 arh.mapa III D

  507 46 2001. Spisi - klasa:931-01/01-01/1-2/ Geodetska izmjera 1 arh.mapa III D

  Spisi - klasa:401-02/01-01/1-24/ Knjigovodstvene evidencijeSpisi - klasa:401-03/01-01/1-41/ Računi - povrat i reklamacije

  Spisi - klasa:930-01/01-01/1-14/ Geodetsko-katastarski poslovi

 • 508 47 2001. 1 arh.mapa III D

  509 48 2001. 1 arh.mapa III D

  510 49 2001. 1 arh.mapa III D

  511A 50 2001. 1 arh.mapa III D

  511B 51 2001. 1 arh.mapa III D

  511C 52 2001. 1 arh.mapa III D

  511D 53 2001. 1 arh.mapa

  512A 54 2001. 1 arh.mapa III D

  512B 55 2001. 1 arh.mapa III D

  512C 56 2001. 1 arh.mapa III D

  513A 57 2001. 1 arh.mapa III D

  513B 58 2001. 1 arh.mapa III D

  513C 59 2001. 1 arh.mapa III D

  513D 60 2001. 1 arh.mapa III D

  Spisi - klasa:932-01/01-01/1-11/ Katastar zemljišta - općenitoSpisi - klasa:934-01/01-01/1-10/ Katastar pomorskog dobraSpisi - klasa:936-02/01-01/1-5/ Parcelacioni i geodetski elaboratiSpisi - klasa:940-01/01-01/1-30/ Nekretnine u vlasništvu gradaSpisi - klasa:940-02/01-01/ Građevinsko zemljište u graduSpisi - klasa:940-06/01-01/1-34/ Ostali akti o nekretninamaSpisi - klasa:944-18/01-01/ Građevinsko zemljište - ostaloSpisi - klasa:UP/I 340-03/01-01/ Davanje suglasnosti na prometni projekt prometnicaSpisi - klasa:UP/I 340-05/01-01/1-7/ Javni gradski prijevozSpisi - klasa:UP/I 340-08/01-01/1-10/ Sigurnost u cestovnom prometuSpisi - klasa:UP/I 363-03/01-01/1-3/ Rješenja za komunalnu naknadu - poslovni prostorSpisi - klasa:UP/I 363-03/01-02/1-2/ Komunalna naknada - rješenja za stanove u kućeSpisi - klasa:UP/I 363-03/01-03/1-23/ Komunalna naknada - rješenja o prisilnoj naplatiSpisi - klasa:UP/I 363-03/01-05/1-13/ Komunalni doprinos - rješenja

 • 513E 61 2001. 1 arh.mapa III D

  513F 62 2001. Spisi - klasa:UP/I 363-03/01-01/1-13/ Ostale inspekcije 1 arh.mapa III D

  513G 63 2001. 1 arh.mapa III D

  514 64 2001. Razni zapisi 1 arh.mapa III D

  515 65 2001. Dječji vrtić Orepčići - sjednice i akti 1 arh.mapa III E

  516 66 2001. Ugovori 1 arh.mapa III E

  517 67 2001. Odabir za statut i poslovnik 1 arh.mapa III E

  518 68 2001. Plan zaštite od požara 1 arh.mapa III E

  519 69 2001. Izbori 1 arh.mapa III E

  520 70 2001. Detaljni plan područja luke Kraljevica 1 arh.mapa III E

  521 71 2001. Popis stanovništva 2 arh.mape III E

  522 72 Alpe-Adria - svi materijali 1 arh.mapa III E

  11.1.6. Spisi 2002.

  523 1 2002. Urudžbeni zapisnik 1 arh.mapa III E

  524 2 2002. Registar urudžbenog zapisnika 1 knjiga III E

  Spisi - klasa:UP/I 363-03/01-01/1-37/ Komunalna inspekcija

  Spisi - klasa:UP/I 363-03/01-11/ Komunalni poslovi - privatni, poslovni objekti

  1994.-2001.

 • 525A 3 2002. Spisi - klasa:011-01/02-01/1-6/ Objavljivanje propisa 1 arh.mapa III E

  525B 4 2002. Spisi - klasa:015-05/02-01/1-24/ Područje gradova 1 arh.mapa III E

  525C 5 2002. Spisi - klasa:015-07/02-01/1-2/ Područje naselja 1 arh.mapa III E

  525D 6 2002. Spisi - klasa:015-08/02-01/1 Ulice i trgovi 1 arh.mapa III E

  525E 7 2002. Spisi - klasa:021-01/02-01/1-44/ Ured poglavarstva 1 arh.mapa III E

  525F 8 2002. 1 arh.mapa III E

  525G 9 2002. 1 arh.mapa III E

  526A 10 2002. 1 arh.mapa III E

  526B 11 2002. 1 arh.mapa III E

  526C 12 2002. 1 arh.mapa III E

  526D 13 2002. 1 arh.mapa III E

  526E 14 2002. 1 arh.mapa III E

  526F 15 2002. 1 arh.mapa III E

  526G 16 2002. 1 arh.mapa III E

  Spisi - klasa:021-05/02-02/1-21/ Zapisnici sa sjednica gradskog vijećaSpisi - klasa:021-06/02-01/1-34/ Ured poglavarstva - ostaloSpisi - klasa:022-05/02-02/1-42/ Gradsko poglavarstvo - sjedniceSpisi - klasa:022-05/02-02/1-10/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:022-05/02-02/11-20/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:022-05/02-02/21-30/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:022-05/02-02/31-40/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:022-05/02-02/41-44/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:061-01/02-01/1-15/ Javne nagrade i priznanja

 • 526H 17 2002. Spisi - klasa:080-05/02-01/1-23/ Namještenici 1 arh.mapa III E

  527A 18 2002. 1 arh.mapa III E

  527B 19 2002. Spisi - klasa:112-06/02-01/ Pripravnici 1 arh.mapa III E

  527C 20 2002. 1 arh.mapa III E

  527D 21 2002. Spisi - klasa:114-02/02-01/1-2/ Radni sporovi 1 arh.mapa III E

  527E 22 2002. Spisi - klasa:133-02/02-01/ Stručni ispiti 1 arh.mapa III E

  527F 23 2002. Spisi - klasa:320-01/02-01/1-8/ Poljoprivreda općenito 1 arh.mapa III E

  527G 24 2002. Spisi - klasa:320-02/02-01/ Poljoprivredno zemljište 1 arh.mapa III E

  528 25 2002. 1 arh.mapa III E

  529A 26 2002. Spisi - klasa:350-02/02-01/1-22/ Prostorni planovi 1 arh.mapa III E

  529B 27 2002. 1 arh.mapa III E

  529C 28 2002. 1 arh.mapa III E

  529D 29 2002. 1 arh.mapa III E

  529E 30 2002. 1 arh.mapa IV A

  Spisi - klasa:100-01/02-01/ Rješenje o imenovanju pročelnika JUO

  Spisi - klasa:112-07/02-01/ Odjel gradske uprave - samouprave - ostalo

  Spisi - klasa:334-05/02-01/ Turizam - razvoj i planiranje

  Spisi - klasa:350-06/02-01/1-19/ Uređenje građevinskog zemljištaSpisi - klasa:350-06/02-01/20-33/ Uređenje građevinskog zemljištaSpisi - klasa:350-06/02-01/34-56/ Uređenje građevinskog zemljišta Spisi - klasa:350-06/02-01/57-68/ Uređenje građevinskog zemljišta

 • 529F 31 2002. Spisi - klasa:350-07/02-01/1-2/ Ovjera parcelacije 1 arh.mapa IV A

  530A 32 2002. 1 arh.mapa IV A

  530B 33 2002. 1 arh.mapa IV A

  531A 34 2002. 1 arh.mapa IV A

  531B 35 2002. 1 arh.mapa IV A

  532C 36 2002. 1 arh.mapa IV A

  532D 37 2002. 1 arh.mapa IV A

  532E 38 2002. 1 arh.mapa IV A

  532F 39 2002. 1 arh.mapa IV A

  532G 40 2002. 1 arh.mapa IV A

  532H 41 2002. 1 arh.mapa IV A

  532I 42 2002. Spisi - klasa:370-03/02-01/1-6/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa IV A

  533A 43 2002. 1 arh.mapa IV A

  533B 44 2002. 1 arh.mapa IV A

  Spisi - klasa:351-02/02-01/1-10/ Mjere zaštite čovjekova okolišaSpisi - klasa:351-04/02-01/1-3/ Ostalo vezano uz ekologijuSpisi - klasa:363-01/02-01/1-82/ Općenito o komunalnim poslovimaSpisi - klasa:363-02/02-02/1-22/ Opskrba plinom i vodomSpisi - klasa:363-02/02-05/1-26/ Održavanje javnih površina i zelenilaSpisi - klasa:363-02/02-06/1-33/ Održavanje cesta, ulica i trgovaSpisi - klasa:363-02/02-09/1-49/ Ostale komunalne djelatnostiSpisi - klasa:363-03/02-02/1-2/ Komunalna naknada - rješenja za stambeni prostorSpisi - klasa:363-03/02-03/1-10/ Komunalna naknada - rješenja-prisilna naplataSpisi - klasa:370-01/02-01/1-4/ Općenito o stambenoj politici

  Spisi - klasa:371-01/02-01/1-2/ Općenito - stambeni odnosiSpisi - klasa:371-02/02-03/ Namjensko korištenje poslovnih prostorija

 • 533C 45 2002. 1 arh.mapa IV A

  534A 46 2002. 1 arh.mapa IV A

  534B 47 2002. 1 arh.mapa IV A

  535A 48 2002. Spisi - klasa:400-01/02-01/1-7/ Financije - općenito 1 arh.mapa IV A

  535B 49 2002. Spisi - klasa:400-02/02-01/1-5/ Financijski planovi 1 arh.mapa IV A

  535C 50 2002. Spisi - klasa:400-05/02-01/ Završni račun 1 arh.mapa IV A

  535D 51 2002. Spisi - klasa:400-06/02-01/ Budžet 1 arh.mapa IV A

  535E 52 2002. Spisi - klasa:400-08/02-01/1-18/ Proračun 1 arh.mapa IV A

  535F 53 2002. Spisi - klasa:400-09/02-01/1-3/ Financije - ostalo 1 arh.mapa IV B

  536 54 2002. 1 arh.mapa IV B

  537 55 2002. 1 arh.mapa IV B

  538A 56 2002. Spisi - klasa:404-01/02-01/1-2/ Investicije - općenito 1 arh.mapa IV B

  538B 57 2002. 1 arh.mapa IV B

  539A 58 2002. Spisi - klasa:410-01/02-01/1-17/ Porezi - općenito 1 arh.mapa IV B

  Spisi - klasa:371-03/02-01/1-2/ Davanje suglasnosti za zamjenuSpisi - klasa:372-01/02-01/1-57/ Najam, zakup poslovnih prostora i zemljištaSpisi - klasa:372-05/02-01/1-5/ Poslovni prostor - ostalo

  Spisi - klasa:401-02/02-01/1-28/ Knjigovodstvene evidencijeSpisi - klasa:402-03/02-01/1-44/ Financije - općenito; računi

  Spisi - klasa:404-04/02-01/1-2/ Investicije - održavanje

 • 539B 59 2002. Spisi - klasa:410-03/02-01/ Porezi iz osobnog dohotka 1 arh.mapa IV B

  539C 60 2002. 1 arh.mapa IV B

  539D 61 2002. 1 arh.mapa IV B

  540 62 2002. Spisi - klasa:450-08/02-01/1-2/ Platni promet 1 arh.mapa IV B

  541 63 2002. Spisi - klasa:470-02/02-01/1-2/ Izvješća revizije 1 arh.mapa IV B

  542 64 2002. 1 arh.mapa IV B

  543A 65 2002. 1 arh.mapa IV B

  543B 66 2002. 1 arh.mapa IV B

  544A 67 2002. Spisi - klasa:602-01/02-01/ Školstvo - općenito 1 arh.mapa IV B

  544B 68 2002. Spisi - klasa:602-04/02-01/ Visokoškolsko obrazovanje 1 arh.mapa IV B

  544C 69 2002. Spisi - klasa:602-09/02-01/1-3/ Udžbenici 1 arh.mapa IV B

  545A 70 2002. Spisi - klasa:604-01/02-01/1-2/ Stipendije - općenito 1 arh.mapa IV B

  545B 71 2002. Spisi - klasa:604-02/02-01/1-6/ Stipendije i krediti 1 arh.mapa IV B

  546 72 2002. 1 arh.mapa IV B

  Spisi - klasa:410-14/02-01/1-8/ Porezi na poslovni prostor - tvrtkeSpisi - klasa:410-15/02-01/1-6/ Porezi na kuću za odmor

  Spisi - klasa:600-01/02-01/ Školstvo - prosvjeta općenitoSpisi - klasa:601-01/02-01/1-5/ Predškolski odgoj - općenitoSpisi - klasa:601-02/02-01/ Ustanove predškolskog odgoja

  Spisi - klasa:612-08/02-01/1-9/ zaštita spomenika kulture

 • 547A 73 2002. Spisi - klasa:650-01/02-01/4/ Informatika - općenito 1 arh.mapa IV B

  547B 74 2002. 1 arh.mapa IV B

  548 75 2002. Spisi - klasa:740-01/02-01/1-42/ Pravosuđe - općenito 1 arh.mapa IV B

  549 76 2002. 1 arh.mapa IV B

  550 77 2002. 1 arh.mapa IV B

  551 78 2002. Spisi - klasa:931-01/02-01/1-5/ Geodetska izmjera 1 arh.mapa IV B

  552 79 2002. 1 arh.mapa IV B

  553 80 2002. 1 arh.mapa IV B

  554 81 2002. 1 arh.mapa IV B

  555A 82 2002. 1 arh.mapa IV B

  555B 83 2002. 1 arh.mapa IV B

  555C 84 2002. Spisi - klasa:940-03/02-01/ Maškarana mladež Križišća 1 arh.mapa IV B

  555D 85 2002. Spisi - klasa:940-04/02-01/ Poljoprivredno zemljište 1 arh.mapa IV B

  555E 86 2002. 1 arh.mapa IV B

  Spisi - klasa:Spisi - klasa:650-02/02-01/1-6/ Informatička oprema

  Spisi - klasa:810-01/02-01/1-17/ Civilna zaštita - općenitoSpisi - klasa:930-01/02-01/1-3/ Geodetsko-katastarski poslovi - općenito

  Spisi - klasa:932-01/02-01/ Katastar zemljišta - općenitoSpisi - klasa:934-01/02-01/1-11/ Katastar pomorskog dobraSpisi - klasa:936-02/02-01/1-6/ Parcelacioni i geodetski elaboratiSpisi - klasa:940-01/02-01/1-133/ Nekretnine u vlasništvu gradaSpisi - klasa:940-02/02-01/1-9/ Građevinsko zemljište na području grada

  Spisi - klasa:940-06/02-01/1-46/ Ostali akti o nekretninama

 • 556A 87 2002. 1 arh.mapa IV B

  556B 88 2002. 1 arh.mapa IV B

  557A 89 2002. 1 arh.mapa IV B

  557B 90 2002. 1 arh.mapa IV B

  557C 91 2002. 1 arh.mapa IV B

  557D 92 2002. 1 arh.mapa IV B

  557E 93 2002. 1 arh.mapa IV C

  557F 94 2002. 1 arh.mapa IV C

  557G 95 2002. 1 arh.mapa IV C

  557H 96 2002. 1 arh.mapa IV C

  557I 97 2002. Spisi - klasa:UP/I 363-03/02-06/ Kuće za odmor 1 arh.mapa IV C

  557J 98 2002. 1 arh.mapa IV C

  557K 99 2002. 1 arh.mapa IV C

  557L 100 2002. 1 arh.mapa IV C

  Spisi - klasa:944-09/02-01/1-2/ Priprema građevinskog zemljištaSpisi - klasa:944-18/02-01/ Ostalo u vezi građevinskog zemljištaSpisi - klasa:UP/I 363-03/02-01/1-183/ Komunalna naknadaSpisi - klasa:UP/I 363-03/02-05/1-8/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/02-05/9-11/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/02-05/12-14/ Komunalni doprinos Spisi - klasa:UP/I 363-03/02-05/15-17/ Komunalni doprinos Spisi - klasa:UP/I 363-03/02-05/18-23/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/02-05/24-30/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/02-05/31-37/ Komunalni doprinos

  Spisi - klasa:UP/I 363-03/02-11/ Privatni poslovni objektiSpisi - klasa:UP/I 363-03/02-15/ Ostali komunalni objektiSpisi - klasa:UP/I 363-04/02-01/1-20/ Komunalna inspekcija

 • 557M 101 2002. Spisi - klasa:UP/I 363-05/02-01/1-6/ Inspekcije, ostale 1 arh.mapa IV C

  558 102 2002. Natječaj - nekretnine, zakup poslovnih prostora 1 arh.mapa IV C

  559 103 2002. Nagrade i stipendije 1 arh.mapa IV C

  560 104 2002. Zapisi 1 arh.mapa IV C

  561 105 AMG A Adria 1 arh.mapa IV C

  562 106 2002. Ugovori 1 arh.mapa IV C

  563 107 Akti grada Kraljevice 1 arh.mapa IV C

  564 108 2002. Prostorni plan 1 arh.mapa IV C

  11.1.7. Spisi 2003.

  565A 1 2003 1 arh.mapa IV C

  565B 2 2003. 1 arh.mapa IV C

  567 3 2003. Spisi - klasa:013-05/03-01/1-16/ Izbori 1 arh.mapa IV C

  568 4 2003. Spisi - klasa:015-05/03-01/1-12/ Područja gradova 1 arh.mapa IV D

  569A 5 2003. 1 arh.mapa IV D

  2002.-2006.

  1993.-2002.

  Spisi - klasa:011-01/03-01/1-5/ Donošenje i objavljivanje propisaSpisi - klasa:011-04/03-01/ ropisi RH - upute za provedbu propisa

  Spisi - klasa:021-05/03-02/1-12/ Zapisnici sa sjednica gradskog vijeća

 • 569B 6 2003. 1 arh.mapa IV D

  569C 7 2003. 1 arh.mapa IV D

  569D 8 2003. 1 arh.mapa IV D

  570 9 2003. Spisi - klasa:021-06/03-04/1-12/ Mjesni odbori 1 arh.mapa IV D

  571A 10 2003. 1 arh.mapa IV D

  571B 11 2003. Odluke vijeća i poglavarstva 1 arh.mapa IV D

  572A 12 2003. Spisi - klasa:022-05/03-03/1-21/ Gradonačelnik 1 arh.mapa IV D

  572B 13 2003. 1 arh.mapa IV D

  573 14 2003. Spisi - klasa:023-05/03-01/1-4/ Organizacija JUO 1 arh.mapa IV D

  574 15 2003. 1 arh.mapa IV D

  575 16 2003. Spisi - klasa:061-01/03-01/ Javne nagrade i priznanja 1 arh.mapa IV D

  576 17 2003. Spisi - klasa:080-08/03-01/ Ovlaštenje u potpisivanju 1 arh.mapa IV D

  577 18 2003. 1 arh.mapa IV D

  578 19 2003. Spisi - klasa:121-12/03-01/ Autorski honorar 1 arh.mapa IV D

  Spisi - klasa:021-05/03-02/10,11/ Zapisnici sa sjednica gradskog vijećaSpisi - klasa:021-05/03-03/1-9/ Gradsko vijeće - rad odboraSpisi - klasa:021-05/03-04/1-10/ Gradsko vijeće - općenito

  Spisi - klasa:022-05/03-02/1-47/ Zapisnici sa sjednica gradskog poglavarstva

  Spisi - klasa:022-05/03-04/1-37/ Gradsko poglavarstvo - općenito

  Spisi - klasa:042-01/03-01/1-3/ Inspekcijski nadzor - općenito

  Spisi - klasa:120-01/03-01/1-4/ Osobni dohodak i ostala priznanja

 • 579A 20 2003. 1 arh.mapa IV D

  579B 21 2003. 1 arh.mapa IV D

  580 22 2003. 1 arh.mapa IV D

  581A 23 2003. 1 arh.mapa IV D

  581B 24 2003. Spisi - klasa:340-03/03-02/ Županijske i lokalne ceste 1 arh.mapa IV D

  581C 25 2003. Spisi - klasa:340-03/03-03/1-8/ Nerazvrstane ceste 1 arh.mapa IV D

  582 26 2003. 1 arh.mapa IV D

  583 27 2003. Spisi - klasa:342-22/03-01/ Van lučko područje 1 arh.mapa IV D

  584A 28 2003. 1 arh.mapa IV D

  584B 29 2003. 1 arh.mapa IV D

  584C 30 2003. Spisi - klasa:350-03/03-01/1-3/ Provedbeni planovi 1 arh.mapa IV D

  584D 31 2003. Spisi - klasa:350-05/03-01/1-24/ Lokacijske dozvole 1 arh.mapa IV D

  584E 32 2003. 1 arh.mapa IV D

  585A 33 2003. 1 arh.mapa IV D

  Spisi - klasa:320-01/03-02/1-3/ Raspolaganje poljoprivrednim zemljištemSpisi - klasa:320-01/03-04/ Zakup poljoprivrednog zemljištaSpisi - klasa:334-01/03-01/8/ Program razvoja malog gospodarstva u turizmuSpisi - klasa:340-03/03-01/1-10/ Ceste - građenje i održavanje - općenito

  Spisi - klasa:342-01/03-01/3/ Prijedlog organizacije redovnog upravljanja pomorskim dobrom

  Spisi - klasa:350-01/03-01/1-6/ Prostorno planiranje - općenitoSpisi - klasa:350-02/03-01/1-15/ Prostorni planovi uređenja gradova kroz općine

  Spisi - klasa:350-06/03-01/ Uređenje građevinskog zemljištaSpisi - klasa:351-02/03-01/1-7/ Mjere zaštite čovjekovog okoliša

 • 585B 34 2003. Spisi - klasa:351-03/03-01/ Studije utjecaja na okoliš 1 arh.mapa IV D

  585C 35 2003. 1 arh.mapa IV D

  586 36 2003. Spisi - klasa:361-03/03-01/1-13/ Građevinske dozvole 1 arh.mapa IV D

  587 37 2003. 1 arh.mapa IV D

  588A 38 2003. 1 arh.mapa IV D

  588B 39 2003. Spisi - klasa:363-02/03-01/3/ Javna rasvjeta 1 arh.mapa IV E

  588C 40 2003. 1 arh.mapa IV E

  588D 41 2003. Spisi - klasa:363-02/03-03/4-5/ Dimnjačarske usluge 1 arh.mapa IV E

  588E 42 2003. 1 arh.mapa IV E

  588F 43 2003. Spisi - klasa:363-02/03-07/1-32/ Groblja 1 arh.mapa IV E

  588G 44 2003. 1 arh.mapa IV E

  588H 45 2003. Spisi - klasa:363-02/03-10/1-27/ Održavanje čistoće 1 arh.mapa IV E

  589A 46 2003. 1 arh.mapa IV E

  589B 47 2003. Spisi - klasa:370-01/03-02/ Stanovi u vlasništvu grada 1 arh.mapa IV E

  Spisi - klasa:351-04/03-01/1-4/ Ostalo vezano uz ekologiju

  Spisi - klasa:362-02/03-09/1-26/ Ostale komunalne djelatnostiSpisi - klasa:363-01/03-01/1-57/ Komunalni poslovi - općenito

  Spisi - klasa:363-02/03-02/1-19/ Opskrba plinom i vodom

  Spisi - klasa:363-02/03-06/1-8/ Održavanje nerazvrstanih cesta

  Spisi - klasa:363-02/03-08/1-6/ Održavanje nerazvrstanih cesta

  Spisi - klasa:370-01/03-01/ Općenito o stambenoj politici

 • 589C 48 2003. Spisi - klasa:370-03/03-01/1-17/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa IV E

  590 49 2003. 1 arh.mapa IV E

  591A 50 2003. Spisi - klasa:372-03/03-01/1-45/ Zakup 1 arh.mapa IV E

  591B 51 2003. Spisi - klasa:372-03/03-02/1-19/ Najam 1 arh.mapa IV E

  591C 52 2003. 1 arh.mapa IV E

  592A 53 2003. Spisi - klasa:400-02/03-01/1-6/ Financijski planovi 1 arh.mapa IV E

  592B 54 2003. Spisi - klasa:400-04/03-01/1-31/ Financijska izvješća 1 arh.mapa IV E

  592C 55 2003. Spisi - klasa:400-06/03-01/1-16/ Proračun 1 arh.mapa IV E

  592D 56 2003. Spisi - klasa:400-09/03-01/1-9/ Financije - ostalo 1 arh.mapa IV E

  593A 57 2003. Spisi - klasa:401-03/03-01/1-65/ Računi 1 arh.mapa IV E

  593B 58 2003. Spisi - klasa:402-07/03-01/1-65/ Sufinanciranje 1 arh.mapa IV E

  593C 59 2003. 1 arh.mapa IV E

  593D 60 2003. 1 arh.mapa IV E

  594A 61 2003. 1 arh.mapa IV E

  Spisi - klasa:371-02/03-02/1-3/ Iseljenje iz poslovnog prostora

  Spisi - klasa:372-05/03-01/1-21/ Poslovni prostor - ostalo

  Spisi - klasa:402-08/03-01/1-55/ Financiranje iz proračunaSpisi - klasa:404-01/03-02/1-3/ Investicijsko održavanje poslovne zgradeSpisi - klasa:406-09/03-01/ Javno nadmetanje za nabavu robe, usluga i ustupanje radova

 • 594B 62 2003. Spisi - klasa:406-09/03-02/1-90/ Prikupljanje ponuda 1 arh.mapa IV E

  595A 63 2003. Spisi - klasa:410-01/03-01/1-11/ Porezi - općenito 1 arh.mapa V A

  595B 64 2003. Spisi - klasa:410-03/03-01/ Porezi iz osobnih dohodaka 1 arh.mapa V A

  595C 65 2003. 1 arh.mapa V A

  595D 66 2003. 1 arh.mapa V A

  596 67 2003. Spisi - klasa:470-03/03-01/1-3/ Financijska revizija 1 arh.mapa V A

  597A 68 2003. 1 arh.mapa V A

  597B 69 2003. Spisi - klasa:604-01/03-01/ Stipendije - općenito 1 arh.mapa V A

  597C 70 2003. Spisi - klasa:604-02/03-01/1-4/ Stipendije i krediti 1 arh.mapa V A

  598 71 2003. Spisi - klasa:612-08/03-01/ Zaštita spomenika kulture 1 arh.mapa V A

  599 72 2003. Spisi - klasa:740-01/03-01/1-13/ Pravosuđe - općenito 1 arh.mapa V A

  600 73 2003. 1 arh.mapa V A

  601 74 2003. 1 arh.mapa V A

  602 75 2003. 1 arh.mapa V A

  Spisi - klasa:410-14/03-01/1-2/ Porez na poslovni prostorSpisi - klasa:410-15/03-01/1-7/ Porez na kuću za odmor

  Spisi - klasa:601-02/03-01/ Ustanove predškolskog odgoja

  Spisi - klasa:810-01/03-01/1-17/ Civilna zaštita - općenitoSpisi - klasa:930-01/03-01/1-9/ Geodetsko-katastarski poslovi - općenitoSpisi - klasa:931-01/03-01/1-5/ Geodetska izmjera - općenito

 • 603A 76 2003. 1 arh.mapa V A

  603B 77 2003. 1 arh.mapa V A

  603C 78 2003. 1 arh.mapa V A

  604 79 2003. 1 arh.mapa V A

  605A 80 2003. 1 arh.mapa V A

  605B 81 2003. 1 arh.mapa V A

  605C 82 2003. 1 arh.mapa V A

  605D 83 2003. 1 arh.mapa V A

  605E 84 2003. 1 arh.mapa V A

  607A 85 2003. 1 arh.mapa V A

  607B 86 2003. 1 arh.mapa V A

  608A 87 2003. 1 arh.mapa V A

  608B 88 2003. 1 arh.mapa V A

  608C 89 2003. 1 arh.mapa V A

  Spisi - klasa:932-01/03-01/1-11/ Katastar zemljišta - općenitoSpisi - klasa:932-04/03-01/1-97/ Izlaganje podataka katastarske izmjere i klasiranjaSpisi - klasa:932-07/03-01/1-40/ Praćenje i rješavanje promjena na zemljištuSpisi - klasa:936-02/03-01/ Parcelacioni i geodetski elaboratiSpisi - klasa:940-01/03-01/1-16/ Akti o nekretninama - općenitoSpisi - klasa:940-01/03-02/1-99/ Raspolaganje nekretninamaSpisi - klasa:940-02/03-01/1-17/ Građevinsko zemljište na području gradaSpisi - klasa:940-06/03-01/1-6/ Ostali akti o nekretninamaSpisi - klasa:943-02/03-01/15/ Promjena vlasništva - općenitoSpisi - klasa:944-01/03-01/ Građevinsko zemljište - općenitoSpisi - klasa:944-18/03-01/ Građevinsko zemljište - ostaloSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-01/ Komunalna naknada - rješenje za poslovni prostorSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-02/ Komunalna naknada - rješenje za stambeni prostorSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-04/ Komunalna naknada - žalbe na rješenja za stambeni prostor

 • 608D 90 2003. 1 arh.mapa V A

  608E 91 2003. 1 arh.mapa V A

  608F 92 2003. 1 arh.mapa V A

  608G 93 2003. 1 arh.mapa V A

  608H 94 2003. 1 arh.mapa V B

  608I 95 2003. 1 arh.mapa V B

  608J 96 2003. 1 arh.mapa V B

  608K 97 2003. 1 arh.mapa V B

  608L 98 2003. 1 arh.mapa V B

  608M 99 2003. Spisi - klasa:UP/I 363-04/03-09/ Komunalna inspekcija 1 arh.mapa V B

  609 100 2003. Ugovori 1 arh.mapa V B

  610A 101 2003. Stipendije 1 arh.mapa V B

  610B 102 2003. 1 arh.mapa V B

  610C 103 2003. Bakarac - pločnici i autobusna stajališta 1 arh.mapa V B

  Spisi - klasa:UP/I 363-03/03-05/1-8/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-05/9-15/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-05/16/ Komunalni doprinos - "Kvarnerbenz"Spisi - klasa:UP/I 363-03/03-05/17-29/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-05/32/ Komunalni doprinos - "Kvarnerbenz"Spisi - klasa:UP/I 363-03/03-05/30-41/ Komunalni doprinosSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-06/1-6/ Komunalni doprinos - žalbeSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-07/1-7/ Grobna mjesta - rješenjaSpisi - klasa:UP/I 363-03/03-09/1-7/ Rješenje - prisilna naplataSpisi - klasa:

  Uređenje pločnika, prilaz objektima na D8 Bakarac i rekonstrukcija oborinske kanalizacije u Bakarcu

 • 610D 104 2003. Zdravo, zdravo more 1 arh.mapa V B

 • 2000. Grad kraljevica - arhivska građa 1 arh.mapa XII E

 • POPIS DOKUMENTACIJSKIH ZBIRKI I CJELINA GRADA KRALJEVICE

  Vrijeme nastanka gradivasadržanog u jedinici opisa: 1997. - 2003.Razina opisa: SERIJAKoličina gradiva:Napomena:

  11.1. OPĆA, ORGANIZACIJSKA I PRAVNA DOKUMENTACIJA 2004. - 2011.11.1.8. Spisi 2004.

  Broj u

  R.br seriji Godina Naziv arhivske jedinice Količina Smještaj Napomene

  760 1 2004. Urudžbeni zapisnik 2 knjige V B761 2 2004. Registar urudžbenog zapisnika 1 knjiga V B

  762 3 2004. 1 arh.mapa V B

  763 4 2004. Spisi - klasa:011-04/04-01/ Propisi 1 arh.mapa V B764 5 2004. Spisi - klasa:013-01/04-01/ Izbori 1 arh.mapa V B765 6 2004. Spisi - klasa:015-05/04-01/ Područja gradova 1 arh.mapa V B

  766 7 2004. 1 arh.mapa V B

  767 8 2004. Spisi - klasa:021-03/04-05/ Dostava akata 1 arh.mapa V B

  768 9 2004. 1 arh.mapa V B

  Spisi - klasa:008-02/04-01/ Suradnja sa središtima javnog priopćavanja

  Spisi - klasa:021-03/04-02/ Gradsko vijeće - sjednice

  Spisi - klasa:021-05/04-02/1-11/ Sjednice gradskog vijeća

 • 769 10 2004. 1 arh.mapa V B

  770 11 2004. 1 arh.mapa V B

  771 12 2004. Spisi - klasa:021-06/04-01/ Mjesni odbori 1 arh.mapa V B

  772 13 2004. 1 arh.mapa V C

  773 14 2004. 1 arh.mapa V C

  774 15 2004. Spisi - klasa:022-05/04-03/ Gradonačelnik 1 arh.mapa V C

  775 16 2004. 1 arh.mapa V C

  776 17 2004. Spisi - klasa:023-05/04-01/ JUO organizacija 1 arh.mapa V C

  777 18 2004. 1 arh.mapa V C

  778 19 2004. 1 arh.mapa V C

  779 20 2004. 1 arh.mapa V C

  780 21 2004. 1 arh.mapa V C

  781 22 2004. 1 arh.mapa V C

  782 23 2004. 1 arh.mapa V C

  783 24 2004. 1 arh.mapa V C

  Spisi - klasa:021-05/04-03/ Gradsko vijeće - rad odboraSpisi - klasa:021-05/04-04/ Gradsko vijeće - općenito

  Spisi - klasa:022-05/04-02/1-16/ Sjednice gradskog poglavarstvaSpisi - klasa:022-05/04-02/17-44/ Sjednice gradskog poglavarstva

  Spisi - klasa:022-05/04-04/ Poglavarstvo - općenito

  Spisi - klasa:035-07/04-01/ Uredsko poslovanje - ostaloSpisi - klasa:061-01/04-01/ Javne nagrade i priznanjaSpisi - klasa:080-08/04-01/ Ovlaštenje u potpisivanjuSpisi - klasa:112-01/04-01/ Zasnivanje i prestanak javnog odnosa u JUOSpisi - klasa:119-04/04-05/ Kadrovska evidencija - općenitoSpisi - klasa:120-08/04-05/ Podaci o osobnim dohocimaSpisi - klasa:320-01/04-01/ Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

 • 784 25 2004. 1 arh.mapa V C

  785 26 2004. 1 arh.mapa V C

  786 27 2004. 1 arh.mapa V C

  787 28 2004. Spisi - klasa:340-03/04-01/ Nerazvrstane ceste 1 arh.mapa V C788 29 2004. Spisi - klasa:340-03/04-03/ Ceste - općenito 1 arh.mapa V C

  789 30 2004. 1 arh.mapa V C

  790 31 2004. 1 arh.mapa V C

  791 32 2004. 1 arh.mapa V C

  792 33 2004. 1 arh.mapa V C

  793 34 2004. 1 arh.mapa V C

  794 35 2004. Spisi - klasa:350-03/04-01/ Provedbeni planovi 1 arh.mapa V C

  795 36 2004. 1 arh.mapa V C

  796 37 2004. Spisi - klasa:350-05/04-01/ Lokacijska dozvola 1 arh.mapa V C

  797 38 2004. 1 arh.mapa V C

  798 39 2004. 1 arh.mapa V C

  799 40 2004. Spisi - klasa:361-03/04-01/ Građevinske dozvole 1 arh.mapa V C

  Spisi - klasa:320-01/04-04/ Zakup poljoprivrednog zemljištaSpisi - klasa:320-01/04-05/ Prodana poljoprivredna zemljištaSpisi - klasa:340-01/04-01/ Ceste - građenje i održavanje (općenito)

  Spisi - klasa:340-06/04-01/ Cestovni promet - općenitoSpisi - klasa:342-01/04-01/ Pomorski promet - općenitoSpisi - klasa:342-22/04-01/ Van lučko područje - koncesijska odobrenjaSpisi - klasa:350-01/04-01/ Prostorno planiranje - općenitoSpisi - klasa:350-02/04-01/ Prostorni planovi uređenja gradova

  Spisi - klasa:350-03/04-01/4/ UPU Oštro - Podbanj

  Spisi - klasa:351-02/04-01/ Mjere zaštite čovjekova okolišaSpisi - klasa:351-03/04-01/ Studije utjecaja na vodu

 • 800 41 2004. 1 arh.mapa V C

  801 42 2004. Spisi - klasa:363-02/04-01/ Javna rasvjeta 1 arh.mapa V C

  802 43 2004. 1 arh.mapa V C

  803 44 2004. Spisi - klasa:363-02/04-02/1-13/ Plinifikacija 1 arh.mapa V C

  804 45 2004. 1 arh.mapa V C

  805 46 2004. Spisi - klasa:363-02/04-10/ Održavanje čistoće 1 arh.mapa V D

  806 47 2004. 1 arh.mapa V D

  807 48 2004. Spisi - klasa:370-03/04-01/ Stanovi i stanovanje 1 arh.mapa V D

  808 49 2004. 1 arh.mapa V D

  809 50 2004. Spisi - klasa:372-03/04-01/1-18/ Zakup 1 arh.mapa V D810 51 2004. Spisi - klasa:372-03/04-02/ Najam 1 arh.mapa V D

  811 52 2004. 1 arh.mapa V D

  812 53 2004. 1 arh.mapa V D

  813 54 2004. 1 arh.mapa V D

  814 55 2004. 1 arh.mapa V D

  815 56 2004. Spisi - klasa:400-06/04-01/1-13/ Proračun 1 arh.mapa V D816 57 2004. Spisi - klasa:400-09/04-01/ Financije - ostalo 1 arh.mapa V D

  817 58 2004. Spisi - klasa:403-01/04-01/ Kreditiranje - općenito 1 arh.mapa V D

  Spisi - klasa:363-01/04-01/ Komunalni poslovi - općenito

  Spisi - klasa:363-02/04-02/ Opskrba plinom i vodom

  Spisi - klasa:363-02/04-09/1-2/ Ostale komunalne djelatnosti

  Spisi - klasa:370-01/04-01/ Općenito o stambenoj politici

  Spisi - klasa:371-02/04-02/ Iseljenje iz poslovnih prostorija

  Spisi - klasa:372-05/04-01/ Poslovni prostor - općenitoSpisi - klasa:400-02/04-01/1-5/ Financijski planoviSpisi - klasa:400-02/04-07/1-3/ Fin