pontian transformasi pendidikan dtp

of 32 /32
TRANSFORMASI PENDIDIKAN (PPPM 2013-2025) 13/03/2022 1 NAZARALI BIN ALI Penolong Pegawai Pendidikan Bahasa PPD Pontian, Johor

Upload: alinaza4299

Post on 25-Jul-2015

99 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

TRANSFORMASIPENDIDIKAN

(PPPM 2013-2025)

14/04/20231

NAZARALI BIN ALIPenolong Pegawai Pendidikan Bahasa

PPD Pontian, Johor

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

14/04/20232

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

14/04/20233

VISI

Pendidikan BerkualitiInsan Terdidik

Negara Sejahtera

MISI Melestarikan Sistem

Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TRANSFORMASI SISTEM

PENDIDIKAN

14/04/20234

KEMENJADIAN INSAN

14/04/20235

Kemenjadian Sistem Pendidikan Kemenjadian KPM Kemenjadian JPN Kemenjadian PPD Kemenjadian Pemimpin Sekolah Kemenjadian Guru & AKP Kemenjadian Ibu Bapa/Komuniti Kemenjadian Murid Kemenjadian INSAN

14/04/20236

Tujuan PPPM 2013-2025

14/04/20237

Untuk melonjakkan kualiti pendidikan agar sejajar dengan keperluan global iaitu menghasilkan modal insan (sumber manusia) yang mempunyai:

daya saing (competitiveness) kebolehpasaran (marketability) kebolehgajian (employability) yang tinggi.

Matlamat PPPM 2013-2025

14/04/20238

Melengkapkan setiap murid dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan cabaran abad ke-21.

Menyediakan pendidikan berkualiti yang mampu menghasilkan modal insan bertaraf dunia dan mempunyai kemahiran kritikal abad ke-21, termasuklah kemahiran insaniah (soft skills), kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS@KBAT) serta pembangunan sahsiah yang holistik dan seimbang.

Melahirkan ‘global player’

14/04/20239

3 GELOMBANG

14/04/202310

5 ASPIRASI SISTEM

PENDIDIKAN

14/04/202311

14/04/202312

6 ASPIRASI

KEMENJADIAN MURID

14/04/202313

11 ANJAKAN

14/04/202314

CABARAN UTAMA

14/04/202315

Cabaran utama semestinya kualiti pendidik (guru) dan pemimpin sekolah (pengetua).

KPM mesti mencari dan memilih mereka yang terbaik saja untuk menjadi guru dan pengetua.

Kualiti sistem pendidikan tidak dapat mengatasi kualiti guru….

(McKanzee)

Pelaksanaan PPPM

14/04/202316

“Membuat dan melancarkan rangka tindakan adalah kerja paling senang kerana dibuat atas kertas dan dibukukan.

Bahagian pelaksanaan paling sukar. Di sini peranan pengetua dan guru kerana tanpa kesungguhan dan iltizam mereka, ia akan gagal.

Tetapi ia boleh dilakukan jika semua pihak terbabit ada perasaan cinta terhadap pendidikan, kemajuan kanak-kanak, dan masa depan negara.”

(Dr Andreas Schleicher)

CABARAN UTAMA

14/04/202317

Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang terbaik.

Menjadikan guru bertanggungjawab terhadap kerjaya mereka.

CABARAN UTAMA

14/04/202318

Mendapatkan modal insan terbaik bagi profesion perguruan.

Mereka juga perlu menjalani latihan dan latihan semula secara berterusan (CPD).

3 Golongan Menghadapi Perubahan

14/04/202319

Pesimistik Sikap Negatif, Fikiran Tertutup, Anti

Pembaharuan, Status-quo

Pemerhati (Observer) Tunggu dan Lihat, Menanti Arahan Bertulis, Play-

save

Optimistik Bersikap Positif, Berjiwa Besar, Fikiran Terbuka,

Bersedia Berubah, Proaktif, Action-oriented

Kita Perlu Berubah Sebelum Rebah

14/04/202320

Kita semua mengakui hakikat, sesungguhnya untuk memulakan perubahan itu memerlukan keazaman yang tinggi kerana kita perlu berubah daripada amalan yang biasa kepada amalan yang luar biasa.

Cara berfikir, cara bertindak dan cara bekerja perlu ditambah baik berbanding dahulu bagi memastikan yang kita tidak ketinggalan dalam dunia yang terlalu pesat berkembang ini.

(TPM-MP 28/01/2014)

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

14/04/202321

21st Century Classroom Setting

14/04/202322

14/04/202323

Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21

14/04/202324

Kesediaan

untuk pendid

ikan lanjutan dan alam

pekerjaan

Komunikasi

(communication)

Kolaboratif

(collaborative)

Pemikiran Kritis

(critical thinking)

Pemikiran Kreatif

(creative thinking)

14/04/202325

Bilik darjah sebagai pusat sumber

14/04/202326

• Bilik darjah berasaskan mata pelajaran (MP) untuk MP teras atau MP kritikal (Subject Based Classroom –SBC)

• Makmal dan bengkel sepatutnya SBC• ABM, BBM dan bahan pembelajaran lain di dalam bilik

darjah• Dilengkapi komputer yang dirangkaikan (2 atau 3 unit) –

Instant Access / Interactive / Wifi• Dilengkapi LCD dan/atau direct projector• Papan putih/soft board• Murid duduk dalam kumpulan (4 – 5 orang)• Hasil kerja murid dipamer • Rekod kerja murid / perkembangan murid • Bilik guru mata pelajaran• Peralatan ICT lain yang bersesuaian• Ada ruang murid duduk di lantai• Sudut kopi

REVOLUSI MINDA

14/04/202327

“THE HEART OF TRANSFORMATION IS THE TRANSFORMATION OF THE HEART.

Untuk kita menjayakan inisiatif PPPM, bukan sahaja anjakan minda dan cara kerja perlu berubah, tetapi hati dan jiwa juga perlu kita halakan ke arah kiblat yang sama.”

(Datuk Dr Khair Mohamad Yusof, 2014)

Tagline PPPM 2013-2025

14/04/202328

“Pelaksanaan Mantap, Tindakan Pantas – Kecemerlangan: Capaian Muktamad

Sesebuah Organisasi”

Penataran Dasar Baru

14/04/202329

Kesedaran (awareness)

Kesefahaman (understanding)

Kemahuan (willingness)

Kebolehlaksanaan (aplicability)

INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI

14/04/202330

Perkhidmatan Cemerlang Sepanjang Zaman – perkhidmatan diutamakan mengatasi kepentingan diri

Berjihad kerana Allah demi kemandirian generasi pewaris

Agen pelaksana transformasi ke arah merealisasikan sebuah negara bertamadun yang rakyatnya hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat

Legasi Negara

14/04/202331

“Tranformasi pendidikan ini adalah legasi negara yang bukan sahaja melibatkan pelajar hari ini tetapi juga seluruh anak bangsa pada masa akan datang.

Marilah kita berikrar, walau apapun rintangan yang bakal ditempuhi, kita perlu memastikan bahawa segala perencanaan ini tidak akan gagal di pertengahan jalan.

Segala cabaran dan halangan perlulah kita tangani dengan bijaksana.”

(TPM-MP)

14/04/202332

SEKIAN

TERIMA KASIH

WASSALAM