pole elektryczne, prąd stały

of 53/53
Pole elektryczne, prąd stały Prof. Dr hab. Zdzisław M. Stępień Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Człowiek – najlepsza inwestycja

Post on 14-Jan-2016

47 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Człowiek – najlepsza inwestycja. Pole elektryczne, prąd stały. Prof. Dr hab. Zdzisław M. Stępień. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prawo Coulomba. Zasada zachowania ładunku (np. anihilacja). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pole elektryczne, prd stayProf. Dr hab. Zdzisaw M. StpieProjekt wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita LudzkiCzowiek najlepsza inwestycja

 • Prawo CoulombaZasada zachowania adunku (np. anihilacja)

 • Pole elektryczne

 • Linie si pola elektrycznegoadunek poleadunek

 • Prawo Gaussa

 • Zastosowanie

 • Potencja elektryczny

 • Powierzchnia ekwipotencjalna

 • Pojemno

 • Dielektryk

 • Moment dipolowy

 • Momenty dipolowe czsteczek

 • czenie kondensatorw

 • Prd elektryczny

 • Obraz mikroskopowy przepywu prdu

 • Analogie

 • Prawo Ohma

 • Pomiar prdu i napicia

 • Prawa Kirchhoffa

 • Praca i moc prdu elektrycznego

 • Dysocjacja elektrolitycznaDysocjacj elektrolityczn nazywamy rozpad substancji na jony pod wpywem rozpuszczalnika. W wyniku tego procesu powstaje roztwr przewodzcy prd. Substancje ulegajce dysocjacji elektrolitycznej nazywamy elektrolitami.

 • Przepyw prdu przez elektrolit

 • Sia elektromotoryczna ogniwa

 • rda pola magnetycznego

 • Oddziaywanie elektryczne a magnetyczne

 • Prawo Lorentza

 • Definicja ampera

 • Prawo Amperazastosowanie

 • Prawo Faradaya

 • Regua Lorentza

 • Sia elektromotoryczna w obwodziemoc woonamoc prdusia Lorentza

 • Prd zmienny

 • Indukcja magnetyczna

 • Transformator

 • Fala elektromagnetycznac = 299,792,458 1.2 m/s

 • c = 299,792,458 1.2 m/s