pola pola ayat dasar

Click here to load reader

Post on 26-May-2015

24.558 views

Category:

Education

174 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.

2. 3.

 • Frasa nama +Frasa Nama ialah ayat yangsubjekdanpredikat nya terdiri daripadafrasa nama .

4. Bah lai, jangan angan-angan! Perhatikan contohayat di bawah ani SUBJEK (FN) PREDIKAT (FN)

 • Dia

pengetua baru di sekolahitu.

 • Bangunan itu

bangunan Kementerian Pendidikan. 3. Buku tebal itu buku kesayangan saya. 4. Awang Haji Tengah ketua pengurus pejabat kami. 5.

 • FN + FK ialahsubjekterdiri daripadakata namadanpredikatterdiri daripadakata kerja .
 • Frasa kerja boleh disertai dengankata bantu.Contoh:masih, belum, sedang, telah, pernah, mestidan lain-lain

6. SUBJEK (FN) PREDIKAT (FK)

 • Arif

belum makan dari semalam.

 • Pelajar itu

sedang bermain kikik.

 • Mereka

menari dengan gembiranya. 4.Sayabelajar di Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. 7.

 • FN + FA ialah ayat yangsubjek nya terdiri daripadafrasa namamanakalapredikat nya terdiri daripadafrasa adjektif.
 • Frasa adjektif boleh disertai dengankata penguatamat, sangat, nian, sungguhdan sebagainya.

8. SUBJEK (FN) PREDIKAT (FA)

 • Rumah itu

besar.

 • Buah tarap ini

sangatmanis.

 • Makanan ini

masihelok.

 • Latihan tatabahasa pada kali ini

agaksenang. 9.

 • FN+FS ialah ayat yangsubjek nyafrasa namadanpredikat nya terdiri daripadafrasa sendi nama .
 • Frasa sendi nama terbentuk daripada kata sendi nama sepertidi, ke, dalam, daridankepada.

10. SUBJEK (FN) PREDIKAT (FS)

 • Surat ini

daripadapeguam ayah.

 • Bekalan ini

untukadik.

 • Pokok rambutan itu

dibelakang rumah. 4. Tolong berikan buku ini kepadaAwang Budiman 11. 12. 13.

 • Samsul guru Bahasa Melayu.
 • Mereka membaca buku.
 • Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel.
 • Hadiah ini daripada abang.

14.

 • Samsulguru Bahasa Melayu.
 • Subjek:
 • Predikat:
 • Pola ayat:
 • Mereka membaca buku.
 • Subjek:
 • Predikat:
 • Pola ayat:

Samsul guru Bahasa Melayu. FN + FN membaca buku Mereka FN + FK 15.

 • Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel.
 • Subjek:
 • Predikat:
 • Pola Ayat:
 • Hadiah ini daripada abang.
 • Subjek:
 • Predikat:
 • Pola ayat:

Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel. FN + FA Hadiah ini daripada abang . FN + FS 16. 17. 18.

 • Anak kucing itu sedang asyik mengejar tiga ekor tikus.
 • ( ______________ )
 • Sungai Belait sungai yang terpanjang di Negara Brunei Darusalam.
 • ( ______________ )
 • Sekumpulan remaja sedang berkelah di tepi Pantai Muara.
 • ( ______________ )

19.