pojedine alternativne mjere primijenjene u suzbijanju ... · pdf filepojedine alternativne...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pojedine alternativne mjere primijenjene u

  suzbijanju zlatne utice na podruju Europe

  Rezultati prikupljeni u sklopu projekta WINETWORK

  Struni posrednici projekta WINETWORK prikupili su u periodu od prosinca 2015. godine do

  svibnja 2016. godine iskustva proizvoaa o primjeni uobiajenih i raznih inovativnih mjera

  suzbijanja zlatne utice vinove loze u vinogradarskoj proizvodnji na podruju deset

  vinogradarskih regija, u sedam europskih zemalja (Slika 1).

  Slika 1. Vinogradarske regije ukljuene u projekt WINETWORK

  Prikazane mjere suzbijanja su rezultat anketa provedenih kod proizvoaa u vinogradarsko-

  vinarskom sektoru. Rezultati se temelje na uzorku od 20 do 30 proizvoaa po regiji (ukupno

  219 u deset regija), odabranih zahvaljujui visokoj razini znanja i primjene inovativnih mjera u

  vinogradarskoj proizvodnji.

  Projekt je financiran sredstvima Europske unije putem programa za istraivanja i inovacije Obzor 2020,

  ugovor broj 652601

 • to je to zlatna utica vinove loze?

  Zlatna utica vinove loze je karantenska bolest iji je uzronik fitoplazma Candidatus

  Phytoplasma vitis. irenje zlatne utice posljedica je razmjene zaraenog sadnog materijala i

  aktivnosti njezina vektora, amerikog cvrka (Scaphoideus titanus Ball), koji hranjenjem na

  zaraenom trsu unosi fitoplazmu u tijelo i zatim je prenosi na nezaraeni trs.

  Slika 2. Vektor - odrasli oblik amerikog cvrka (K. Dikli, IPTPO)

  Simptomi zlatne utice vidljivi su na vinovoj lozi, ovisno o meteorolokim uvjetima tijekom

  vegetacije, u periodu od zametanja bobica pa sve do berbe. Osjetljivost sorte i stupanj zaraze

  trsa fitoplazmom utjee na razvoj simptoma, pa tako simptomi mogu biti zastupljeni na

  cijelom trsu ili samo jednom dijelu trsa. Simptomi se razlikuju ovisno o sorti vinove loze.

  U vinogradu su zaraeni trsovi raireni u obliku mrlje kao posljedica naina kretanja liinka

  amerikog cvrka. Zlatna utica dovodi do potpunog gubitka uroda, a ukoliko se vektor ne

  suzbija redovito, bolest u vrlo kratkom vremenu zahvaa cijeli vinograd. Neprovoenje mjera

  suzbijanja vektora moe na godinjoj razini dovesti do poveanja zaraze u mjeri od ak 40

  puta.

  Slika 3. Zlatna utica na sorti Malvazija istarska potpuni izostanak uroda (K. Dikli, IPTPO)

  Unato provoenju mjera suzbijanja, propisanih direktivnom EU i nacionalnim pravilnicima,

  zlatna utica i dalje predstavlja znaajnu opasnost za vinogradarsku proizvodnju Europe. Suzbijanje zlatne utice propisano je na podruju EU Direktivnom vijea o zatitnim mjerama protiv unoenja u Zajednicu organizama tetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog irenja

  unutar Zajednice (2009/29/EZ), a u Hrvatskoj je propisano Naredbom o poduzimanju mjera

  za sprjeavanje irenja i suzbijanje zlatne utice vinove loze, koju prouzrokuje tetni organizam

  Grapevine flavescence dore MLO (NN 7/2013).

 • Pojedine alternativne mjere primijenjene u suzbijanju

  zlatne utice na podruju EU

  Kaolin

  Kaolin je ne-abrazivni mineral gline koji se primjenjuje u suzbijanju liinki amerikog cvrka (Slike 4 i 5). Pripravci koji sadre kaolin primjenjuju se uglavnom u ekolokom vinogradarstvu kao nadopuna tretiranjima pripravcima koji sadre prirodni piretrin. Prema istraivanjima provedenim u Francuskoj (Sud&Bio), pripravci na bazi kaolina mogu biti uinkoviti za suzbijanje liinki amerikog cvrka ukoliko se primjena provodi u tri navrata u periodu od polovice svibnja do polovice lipnja i intervalima tretiranja od deset dana. Ukupna uinkovitost u suzbijanju liinki amerikog cvrka (nakon treeg tretiranja) iznosila je 81%, naspram dva tretiranja piretrinom (sredinom lipnja) koja su postigla uinkovitost od 93%. Cijena tretiranja kaolinom bila je 30% skuplja od tretiranja piretrinom. Pripravci koji sadre kaolin ne pripadaju skupini otrova i kao takvi nemaju karence.

  Slika 4. Primjena kaolina (ADVID, Portugal)

  Slika 5. Tretman kaolinom prije (lijevo) i nakon (desno) primjene kaolina (K. Dikli, IPTPO)

  Eterina ulja citrusa

  Primjena pripravaka koji sadre eterina ulja citrusa (D-limonen, terpineol) mogu doprinijeti

  uinkovitosti suzbijanja liinki amerikog cvrka. Pretpostavlja se da eterina ulja citrusa

  uzrokuju dehidraciju kutikule poetnih razvojnih stadija amerikog cvrka (liinka razvojnog

  stadija L1 do L3) i time doprinose njegovom suzbijanju. Na podruju Francuske i Maarske

  primjena navedenih pripravaka u suzbijanju liinki amerikog cvrka dalo je razliite

  rezultate uinkovitosti, stoga su dodatna istraivanja u tijeku.

 • Rano uklanjanje simptomatinih mladica i trsova

  Simptomi zlatne utice mogu se uoiti ve u periodu pojave odraslih oblika amerikog cvrka (krajem lipnja do sredine srpnja). Zbog sprjeavanja daljnjeg irenja zlatne utice neophodno je stalno praenje razvoja simptoma od trenutka njihove pojave pa sve do berbe, uklanjanje simptomatinih mladica i oznaavanje simptomatinih trsova (Slike 6 i 7). Ukoliko se uklone mladice sa simptomatinih trsova smanjuje se mogunost prijenosa zlatne utice na nove trsove jer se ameriki cvrak vie ne moe hraniti na zaraenom trsu te zatim dalje prenositi bolest na nezaraene trsove. Kako bi navedena mjera bila uinkovita, provodi se nekoliko dana nakon tretiranja insekticidima jer se time umanjuje irenje amerikog cvrka. Zaraeni trsovi s korijenom se iz vinograda uobiajeno uklanjaju nakon berbe.

  Slika 6. Uklanjanje simptomatinih mladica nakon druge primjene insekticida (K. Dikli, IPTPO)

  Slika 7. Simptomi zlatne utice na Teranu (lijevo) i Malvaziji istarskoj (desno ; K. Dikli,

  IPTPO)

 • Uklanjanje samonikle vinove loze i zaputenih vinograda

  Zaputeni vinogradi i samonikla vinova loza domaini su fitoplazme zlatne utice i amerikog cvrka. Odrasli oblici amerikog cvrka mogu prenijeti fitoplazmu iz zaputenih vinograda ili samonikle loze u proizvodni vinograd. Prema istraivanjima provedenim na podruju Italije 80% populacije odraslih oblika amerikog cvrka zadrava se u promjeru od 10 m od vinograda, iako zabiljeeni su sluajevi distribucije i do 2 km. Uklanjanje potencijalnih izvora zaraze neophodno je u suzbijanju zlatne utice vinove loze (Slika 8). Detaljniji protokol uklanjanja zaputenih vinograda i samonikle vinove loze, na primjeru regije Piemonte (Italija), dostupan je na Bazi znanja projekta WINETWORK.

  Slika 8. Zaputeni vinograd (lijevo) i zaputeni vinograd s porastom mladica iz podloge

  (desno; K. Dikli, IPTPO)

  Preventivne mjere suzbijanja u rasadniarskoj proizvodnji

  Tretman toplom vodom uinkovit je za suzbijanje fitoplazme zlatne utice u materijalu za rasadniarsku proizvodnju. Ukoliko se tretman pravilno provede, on ne ostavlja negativan utjecaj na razvoj loznih cjepova. Projektom INTEFLAVI utvrene su potrebni preduvjeti za uinkovito provoenje tretmana toplom vodom poput karakteristika primijenjenih strojeva, duljine umakanja cjepova, temperature, pred-zagrijavanja, protoka vode te ostalih kritinih toka za uspjeno uklanjanje fitoplazme iz sadnog materijala (Slika 9). Prvi rezultati projekta dostupni su na bazi znanja projekta WINETWORK.

  Slika 9. Tretman toplom vodom (IFV, South-West)

 • Induciranje otpornosti

  Projektom ELIFITO istrauje se mogunost primjene mikoriznih gljiva i bakterija za induciranje otpornosti vinove loze na fitoplazmu zlatne utice kako bi se smanjio negativan utjecaj fitoplazme na proizvodnju. Proizvoai vinogradarske opreme razvili su nekoliko modela mikro-granulatora za primjenu mikoriza na korijen (Slika 10). Istrauje se uinkovitost mikoriza pri primjeni na korijen neposredno prije sadnje i redovita primjena mikro-granulaturom u proizvodnom vinogradu (Slika 10). Korijen sadnica uranja se u vodenu otopinu koja sadri mikorizne gljive, pri emu se ne provodi uobiajeno skraivanje korijena cjepova, s ciljem da se postigne to vea povrina korijenovog sustava za primjenu mikoriza. U proizvodnom vinogradu mikorize se unose na dubinu od 15-20 cm pomou mikro-granulatora u dozi 15-20 kg/ha.

  Slika 10. Primjena mikoriza na korijen cjepova (lijevo) i primjena mikoriza mikro-granulaturom u

  tlo (M. Gily, SIVE)

  Dodatne informacije o zlatnoj utici vinove loze dostupne su na bazi znanja

  projekta WINETWORK. Sadraj se razlikuje ovisno o jeziku pretraivanja !

  http://www.winetwork-data.eu

  www.winetwork.eu

  http://www.winetwork-data.eu/http://www.winetwork.eu/