Pohvale za djela Michaela Newtona - ?· 5 Dr. Michael Newton SJEĆANJA NA ŽIVOT POSLIJE ŽIVOTA Život između života Priče o osobnoj preobrazbi S engleskoga preveo Nebojša Buđanovac, prof.

Download Pohvale za djela Michaela Newtona -  ?· 5 Dr. Michael Newton SJEĆANJA NA ŽIVOT POSLIJE ŽIVOTA Život između života Priče o osobnoj preobrazbi S engleskoga preveo Nebojša Buđanovac, prof.

Post on 04-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1</p><p>Pohvale za djela Michaela Newtona</p><p>Putovanje dua</p><p>Obvezno tivo za sve zainteresirane za iskustva iz ivota nakon smrti srdano preporuujem dr. Hanz Holzer, autor knjige Life Beyond</p><p>Ova upeatljiva, dinamina knjiga otkriva neke misterije ivota u duhovnom svijetu NAPRA Trade Journal</p><p>Putovanje dua i Sudbina dua dvije su najfascinantnije knjige koje sam ikada proitala Shirley MacLaine, glumica i spisateljica</p><p>Sudbina dua</p><p>Bogata knjiga, puna intervjua i fascinantnih osobnih pria Publishers Weekly</p><p>Metafizika istraivanja u svojem najboljem obliku NAPRA ReView</p><p>Newtonovo djelo ubraja se u ona malobrojna djela koja zasluuju da ih se proglasi ne samo knjigom godine, nego knjigom koja istinski mijenja kulture The Monthly Aspectarian</p><p>ivot izmeu ivota</p><p>Newtonova objanjenja su iznimna. Za osobe koje se ele baviti duhovnom regresijom, detaljni opisi u ovoj lucidnoj knjizi koja vodi ljude korak po korak bit e od velike pomoi. New Age Retailer</p></li><li><p>2</p><p>DR. MICHAEL DUFF NEWTON osniva je Instituta Michael Newton za hipnoterapiju ivota izmeu ivota. On je jedan od glavnih urednika ove zbirke od trideset i dvije prie koje su napisali lanovi Instituta. Svi ti autori posveeni su vjetini pomaganja ljudima da dou do svojih sjeanja iz ivota nakon smrti. Ta iskustva osobne preobrazbe iz ove knjige koristit e i stvarnim ispitanicima i vama, itatelju.</p><p>Dr. Newton je hipnoterapeut vie od 45 godina, a terapeut za ivot izmeu ivota vie od 30 godina. Smatraju ga pionirom u otkrivanju tajni ivota nakon smrti pomou duhovne regresije. Njegove knjige prodane su u gotovo milijun primjeraka, i prevedene na vie od 30 jezika.</p><p>Dr. Newton nastupao je u brojnim radio i TV emisijama te aktivno putuje i dri predavanja, objanjavajui svoja otkria i vjerovanja o naem besmrtnom ivotu u duhovnom svijetu. Sada se vie ne bavi aktivnim savjetovanjem, a vrijeme posveuje predavanju i obuavanju drugih hipnoterapeuta.</p></li><li><p>5</p><p>Dr. Michael Newton</p><p>SJEANJA NA IVOT POSLIJE IVOTA</p><p>ivot izmeu ivotaPrie o osobnoj preobrazbi</p><p>S engleskoga preveo</p><p>Neboja Buanovac, prof.</p><p>Uredio</p><p>Dr. Michael NewtonSluaje opisali lanovi</p><p>Instituta Newton</p><p>korpion</p></li><li><p>9</p><p>SADRAJ</p><p>Uvod </p><p>1. Ljubav kao katalizator promjene</p><p>2. Iz glave u srce </p><p>3. Kad nas djeca poduavaju iz groba</p><p>4. Dovravanje slagalice </p><p>5. ivotni izbori i nastavak ivota </p><p>6. Uvid u Vijee Staraca </p><p>7. Barbar Lothar </p><p>8. Slomljeno srce </p><p>9. Bijela guska </p><p>10. Straa Wells Fargo </p><p>11. ivot na krilu </p><p>12. Malo je lijepo </p><p>13. Ponovno roeni mistik </p><p>14. aptaica vremenu </p><p>15. Dva samoubojstva </p><p>16. irenje univerzalne energije glazbom</p><p>17. Dobrovoljac za umorstvo </p><p>18. Manipuliranje iscjeliteljskom energijom</p><p>11</p><p>175</p><p>167</p><p>159</p><p>151</p><p>141</p><p>133</p><p>123</p><p>113</p><p>101</p><p>93</p><p>81</p><p>69</p><p>61</p><p>53</p><p>43</p><p>33</p><p>21</p><p>187</p></li><li><p>10</p><p>19. Ponovno pregovaranje o ugovoru due</p><p>20. Kontakt s duhovnim vodiem </p><p>21. Zvonii </p><p>22. Neodluna srodna dua </p><p>23. Pronalaenje hrabrosti za promjenu</p><p>24. Raa se duhovni iscjelitelj </p><p>25. Evolucija duhovnog partnerstva </p><p>26. Otkrivanje duhovnog cilja </p><p>27. Putovanje prema slobodi </p><p>28. Ve sam kod kue </p><p>29. Znam da idem u pakao </p><p>30. Imam samo nekoliko pitanja </p><p>31. Otkrivanje pravog puta za odnos srodnih dua.</p><p>32 Pronalaenje Laure: vraanje izgubljenog identiteta </p><p>197</p><p>257</p><p>247</p><p>239</p><p>233</p><p>225</p><p>215</p><p>207</p><p>311</p><p>303</p><p>295</p><p>287</p><p>275</p><p>267</p></li><li><p>11</p><p>UVOD</p><p>POETKOM etvrtog stoljea nove ere, grki filozof Jamblik napisao je: ovjek koji moe otkljuati svoju duu, slobodan je.</p><p>Uslijed djelovanja sila reinkarnacije, svi smo mi proizvodi naih pri-janjih fizikih ivota na Zemlji, kao i iskustava nae due izmeu ivota. Dua svake osobe na ovom planetu zadrava sve prethodne karmike utjecaje uzroka i posljedica iz mnogih izvora, a te sile utjeu na nae trenutne osjeaje i ponaanje. Stoga, iako mnogi ljudi na povrini izgle-daju kao da funkcioniraju normalno, postoje duboko usaeni metafi-ziki uzroci stresa, koji su skriveni tradicionalnim lijenicima, profesio-nalcima iz podruja mentalnog zdravlja, pa ak i nama samima. U naim ivotima postoje teki periodi, kada ne razumijemo to nas tjera na ponaanja koja se ine iracionalnima. Dubinski razlozi za te neo-bine senzacije obino su skriveni, i nalaze se duboko ispod povrine nae svijesti. Veina ljudi uinit e sve da otkriju svoje unutarnje demone, ali gdje bi trebali traiti?</p><p>Ova knjiga govori o otkrivanju skrivenog znanja koje se nalazi u nesvjesnom umu, i o tome to otkrivanje tih svetih informacija putem hipnoze znai za ljude u terapeutskom smislu. Od osoba iji su slua-jevi ovdje opisani, saznat emo kako su otkria iz prolih inkarnacija i ivota nakon smrti pozitivno utjecala na njihov svjesni um, pruajui im sredstvo razumijevanja raznih psiholokih problema. Ta pronaena duhovna sjeanja unijela su u njihove ivote vei smisao i snagu. Svrha ove knjige jest da nadahne ljude koji ele pronai smisao i red u svojim ivotima, i da im probudi novu nadu.</p><p>Meu sluajevima iznesenim u knjizi Sjeanja na ivot poslije smrti nalaze se i opisi klijenata koji su dolazili na duhovnu regresiju specijali-ziranoj grupi hipnoterapeuta za ivot izmeu ivota (I). Tipini klijenti najee se podvrgavaju hipnoterapiji kako bi istraili stvari </p></li><li><p>12</p><p>povezane sa svrhom njihove due u ivotu. Meutim, prie iz ove knjige odnose se na uznemirujue, temeljne sukobe koji zahtijevaju specifino rjeenje. Autori ovih dirljivih pria upotrijebili su na svojim hipnotiziranim klijentima jedinstveni proces hipnoterapije koji uklju-uje stanje dubokog transa, koje obino traje od tri do etiri sata. Ova se knjiga istie po pristupu koji ukljuuje dokumentiranje kasnijih ivota klijenata, kako bi se otkrile koristi I hipnoterapije koje mijenjaju ivot. Treba napomenuti i to da su prie iz ove knjige tek mali dio veli-kog broja sluajeva koje lanovi Instituta Newton svake godine alju i recenziraju putem interneta.</p><p>Svi nai autori predstavili su stvarne sluajeve. Anonimnost klije-nata sauvana je pseudonimima, a uz pristanak klijenata. Te prie zapoinju tako da klijent iznese problem, a nakon toga prelazi se na otkrivanje i razrjeavanje uzroka problema putem duhovne regresije. Prie zavravaju komunikacijama s klijentima nakon seanse, u kojima ovi iznose dobiti od svojeg I iskustva.</p><p>Djelovanje I terapeuta u ovim sluajevima vrlo je opseno, ali ovdje je saeto zbog ogranienog prostora namijenjenog pojedinoj prii. Terapeutsko istraivanje provodi se na nain da se sagledava povijest relevantnih inkarnacija due, te osobito postojanje due izmeu ivota u duhovnom svijetu. Ovdje se formuliraju karmike lek-cije za sljedei ivot. Na taj nain, postojei problemi, koje klijent moda ima na Zemlji, analiziraju se iz perspektive fizikog (ljudskog) i duhovnog (duevnog) elementa.</p><p>Za uinkovit ulazak u duhovni svijet, najvanije je da potencijalni klijenti pronau vrhunski obuenog I terapeuta koji e raditi s njima. Iako postoje brojni razlozi zbog kojih je iskustvo terapeuta s duhovnim svijetom za klijenta od neprocjenjive vanosti, osobito bih istaknuo jedno od njih. U rijetkim prilikama, klijenti opisuju vizualizacije iz duhovnog svijeta koje im se ine prijeteima. Takav uznemirujui opis obino za vjetog i obuenog I terapeuta znai jednu od dvije stvari. Prva od njih je svjesni utjecaj uzrokovan prethodnim uvjetovanjem, poput religijskog vjerovanja u pakao i zle duhove koji ne postoje u ivotu poslije smrti. To je proizvod zemaljskih praznovjerja. Sva naa istraivanja na tisuama sluajeva jasno pokazuju da je ivot nakon smrti carstvo ljubavi, suosjeanja, pratanja i pravde.</p></li><li><p>13</p><p>ei i suptilniji izazov su vizualizacije koje simboliziraju karmike oblike kozmikog svoenja rauna koji su znaajni za jastvo klijentove due. Ovdje e iskusni, dobro obueni praktiar prepoznati metafo-rike scenarije koji su moda osmiljeni kao lekcije, esto sa strane subjektovih duhovnih vodia i majstora uitelja na duhovnom planu. Meutim, klijent se moe zbuniti, pa moda nee biti u stanju shvatiti da je rije o nainima uenja. Svjesna interakcija subjekta u takvim sluajevima moe biti pokuaj noenja s novim otkriima koja jo nisu procesuirana u seansi. Iako u takvom sluaju I hipnoterapeut moe imati svoje vlastito miljenje o dijagnozi, to ne smije ometati klijentovo otkrivanje sebe.</p><p>Naravno, sa situacijama koje zbunjuju klijenta uvijek dolazi i odgo-varajua utjeha, ali subjekte potiemo da se potrude da sami odgovore na vlastita pitanja koristei duhovne poruke koje dobivaju u stanjima dubokog transa. Ukoliko imaju dovoljno vremena i ako se kreu vlasti-tim ritmom, veina klijenata na kraju shvati da je njihov ivot zapravo ritual inicijacije, put prema krajnjem prosvjetljenju due. Taj proces je emocionalan i naporan posao za terapeuta i klijenta, ali ak i jedna jedina seansa I terapije donosi goleme rezultate u vidu steenog znanja o sebi i osobnih otkria povezanih s boanskim planom.</p><p>Svi autori su ovlateni lanovi Instituta Michael Newton za hipnote-rapiju ivota izmeu ivota. Osim Amerike, oni djeluju u Europi, Aziji, Junoafrikoj Republici i Australiji. Model treninga u naoj koli nastao je kao sustav metodologije razvijen u mojoj praksi u Los Angelesu, i utemeljen je na velikom broju sluajeva, od kojih sam vie od stotinu opisao u mojim prethodno objavljenim knjigama. Postoje brojne kole tradicionalne hipnoze, te nekoliko kola za regresiju u prole ivote. Naa organizacija prva je ekskluzivno ponudila tjedan dana dugaak program obuke za hipnoterapiju za ivot izmeu ivota, i to je jedini program hipnotike obuke koji nudimo profesionalcima. Studenti dolaze iz cijelog svijeta kako bi iz prve ruke uili tehnike od vjetih I terapeuta. Tijekom praktinog dijela teaja, studenti jedni na drugima rade regresiju u prole ivote i u duhovni svijet izmeu tih ivota. Rad je za I studenta i naporan i inspirativan, zato to tijekom obuke pro-lazi kroz vlastite duhovne uvide.</p><p>Budui da su autori iz ove knjige ve bili profesionalni i iskusni hipnoterapeuti i prije no to su doli u moju uionicu, razumljivo je da </p></li><li><p>14</p><p>su, nakon dobivanja diplome, nastavili koristiti vlastite talente i tehnike u prakticiranju duhovne regresije. Iako se svi slue naim I modelom metodologije, svaki regresoterapeut iz ove knjige na neki svoj nain pomae ljudima da otkriju sjeanja na ivot poslije smrti. Po mojem miljenju, diplomci s Instituta Michael Newton koji dosljedno primje-njuju otkria svojih prethodnika, i pritom dodaju nove uvide naoj duhovnoj paradigmi, pridonose valjanosti cjelokupnog procesa. Vidjet ete zajednike elemente sjeanja na ivot poslije smrti koji su protkani kroz sve I sluajeve predstavljene u ovoj knjizi. U priama e biti iznesene i neke informacije iz sadanjeg ivota klijenata vane za dotini sluaj. Do tih autora, i do mnogih drugih certificiranih I praktiara iz meunarodne mree nae organizacije, mogue je doi preko nae sredinje web stranice, www.newtoninstitute.org.</p><p>Iako nas mnogi ljudi trae iz znatielje povezane s duhovnim ivo-tom, mnogi drugi imaju konkretne osobne razloge pokuaje razumi-jevanja gubitka djeteta, probleme s emocijama, ponaanjem ili vezama, ili strah od smrti koje ne mogu razrijeiti tradicionalnim terapeutskim nainima. Ljudi nam dolaze iz svih podruja ivota, iz mnogih sustava vjerovanja, od ateizma do fundamentalne religioznosti, ali ipak, u dubokoj hipnozi svi opisuju sjeanja na ivot poslije smrti koja su neo-bino ujednaena po konceptu i percepciji. Smisao naem radu daje razumijevanje tog transcendentalnog poretka one ukazuju na inje-nicu da u svemiru postoji red i svrha.</p><p>Tijekom niza godina javnih nastupa, stekao sam dojam da sve vei broj ljudi u svim kulturama trai novu, osobniju duhovnost. Duhovne spoznaje koje dolaze iz naeg unutarnjeg uma omoguavaju nam otkri-vanje osobnih istina, koje nam ne moe podariti nikakav vanjski religij-ski posrednik ili institucija. Ljudi koji proive takvo duhovno iskustvo vide univerzalnu svijest koja nije indiferentna prema djelima i sudbi-nama ljudskih bia. Prepoznavanje osobnog duhovnog vodia zadue-nog za pojedinu osobu, kao i interakcija sa srodnim duama i pratite-ljima iz grupe dua tijekom I iskustva samo pojaavaju taj doivljaj. Znanje steeno takvim unutarnjim otkrivenjima esto dovodi do ivot-nih promjena koje olakavaju brige prosjenih ljudi koji nastoje shvatiti razloge svojeg ivota na Zemlji. To odraavaju i ovdje predstavljeni sluajevi.</p></li><li><p>15</p><p>Vjerujem da sile inteligentnog stvaranja daleko nadmauju religio-zni koncept antropomorfnog Boga. Te duhovne sile s kojima se susreu ljudi u stanju dubokog transa indiciraju da je kreacija inteligentne energije toliko golema u naem svemiru da je ljudski um ne moe spo-znati. Meutim, vjeni um due vidi povezanost s nizom viih bia u ivotu nakon smrti. Ta bia nisu bogovi, nego naprednije due koje su zavrile sa svojim fizikim inkarnacijama i sada slue drugima koji nisu zavrili svoj karmiki posao. Ti napredni uitelji dio su veze s viom svijeu koja donosi elemente velikog nacrta u ljudski mozak iz uma due. Te pomagae, koji pomau u umjetnosti ujedinjenja svjesnog ljudskog uma s nesvjesnom besmrtnom duom, nazivam duhovnim integratorima. Svi mi u svojoj naravi imamo taj mentalni dualizam, to moe zbunjivati ljude u svjesnom stanju. Taj potencijalni problem jest ono to I hipnoterapija pokuava razrijeiti s ljudima koji nam dolaze po pomo. Kroz integraciju uma i duha, pokuavamo im pomoi da sami otkriju odgovor na vjena pitanja: Tko sam?, Odakle dola-zim?, Zato sam ovdje?, Kamo idem?. I terapeut vodi svojeg hipnotiziranog ispitanika na duhovno putovanje kako bi razotkrio te osobne misterije i unio u svoj ivot veu svjesnost i smisao, irei razu-mijevanje o tome tko je on zapravo kao osoba. Uenje o tome kako se besmrtni karakter due ujedinjuje s privremenim ljudskim mozgom i stvara jedinstvenu osobnost za jedan ivotni vijek kozmiko je iskustvo za ljude. Kad se otkrije ta nesvjesna dvojnost jastva i kad se otkrije pravi identitet due, javlja se takav osjeaj oslobaanja da klijent izlazi iz I seanse s novim osjeajem spokoja i duhovne transcendencije.</p><p>Na svojim predavanjima, u tekstovima i radio emisijama, objanja-vao sam javnosti da sam se u poetku opirao pokretu New Age. ko-lovanjem, postao sam tradicionalni terapeut koji se specijalizirao za hipnoterapiju. U poetku, moj pristup problemima klijenta, kojima je bila potrebna modifikacija ponaanja, nije bio ak ni osobito metafi-ziki. Taj stav poeo se mijenjati nakon to sam otkrio prole ivote, nakon ega je 1968. godine uslijedio moj prvi sluaj ivota izmeu ivota, to sam opisao u nastavku. Meutim, bile su mi potrebne godine istraivanja prije no to sam skupio dovoljno podataka da izradim mapu duhovnog svijeta i razvijem metodologiju za postavljanje pita-nja. Do 1980. godine, shvatio sam da se moram pripremiti za pisanje knjige o svojim otkriima, pa sam od tada vodio detaljnije biljeke. </p></li><li><p>16</p><p>Mnogi sluajevi iz mojih knjiga potjeu iz 1980-ih i 1990-ih godina. Osim toga, moja razina vjetine I hipnoterapeuta i moje znanje o duhovnom svijetu bili su mnogo vei u tim desetljeima.</p><p>Kao to je sluaj s mnogim drugim znaajnim dogaajima, moja rana otkria o ivotu nakon smrti u duhovnom svijetu dola su prilino sluajno. Sada shvaam da u poretku stvari ne postoje sluajnosti, oso-bito kad je rije o vanim sluajevima. To su shvatili i ljudi o ijim slu-ajevima raspravl...</p></li></ul>

Recommended

View more >