podręcznik użytkownika - .podręcznik użytkownika wyświetlacza novotouch copyright © 2017...

Download Podręcznik użytkownika - .Podręcznik użytkownika wyświetlacza NovoTouch Copyright © 2017 Vivitek

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik uytkownika

(Wycznie dla modeli LK6530i, LK7530i i LK8630i)

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 2

Spis treci

Bezpieczestwo ........................................................................... 4

Zgodno z przepisami .............................................................................................. 6

Zawarto opakowania ............................................................... 8

Akcesoria opcjonalne ................................................................................................ 9

Przegld ..................................................................................... 10

Widok wywietlacza z przodu ................................................................................. 10

Widok wywietlacza od tyu .................................................................................... 11

Widok wywietlacza z prawej .................................................................................. 12

Widok wywietlacza od spodu ................................................................................ 13

Pilot ............................................................................................................................ 14

Instalacja baterii .................................................................................................................................. 15

Uywanie pilota ................................................................................................................................... 15

Instalacja zestawu do montau na cianie ............................. 16

Instalacja moduu systemu operacyjnego VKA05 ................. 19

Poczenia .................................................................................. 20

Wejcie HDMI (1.4/2.0) .............................................................................................. 20

Wejcie DisplayPort ................................................................................................. 20

Wejcie VGA ............................................................................................................. 21

Wejcie audio ........................................................................................................... 21

LAN (RJ-45) ............................................................................................................... 22

Dotykowy .................................................................................................................. 22

Wejcie AV ................................................................................................................ 23

RS-232 ....................................................................................................................... 23

USB (2.0 / 3.0) ........................................................................................................... 23

microSD ..................................................................................................................... 24

Wyjcie HDMI ............................................................................................................ 24

Wyjcie audio ........................................................................................................... 24

Wyjcie koncentryczne ............................................................................................ 26

Rozpoczcie ............................................................................... 27

Zasilanie wywietlacza ............................................................................................. 27

Przeczanie rda sygnau .................................................................................... 28

Ustawienia poczenia z Internetem ....................................................................... 29

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 3

Ustawienia poczenia Wi-Fi ............................................................................................................... 29

Ustawienia wywietlania .......................................................................................... 31

Audio ................................................................................................................................................... 32

Ekran ................................................................................................................................................... 32

Wywietlanie ....................................................................................................................................... 33

Wyreguluj ............................................................................................................................................ 33

Uywanie wywietlacza ............................................................ 34

Ekran strony gwnej ............................................................................................... 34

NovoConnect ............................................................................................................ 35

Browser ..................................................................................................................... 36

Note ........................................................................................................................... 37

Ustawienia systemu ................................................................................................. 38

Finder ........................................................................................................................ 39

Narzdzia ................................................................................................................... 40

Czyszczenie wywietlacza........................................................ 41

Specyfikacje ............................................................................... 42

Rozwizywanie problemw ...................................................... 43

Dodatek (Specyfikacja RS-232) ................................................ 44

Owiadczenie dotyczce praw autorskich.............................. 47

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 4

Bezpieczestwo

Miejsce uytkowania

Urzdzenia nie naley umieszcza na niestabilnym wzku, podstawie, statywie,

wsporniku, stole lub pce.

Urzdzenia nie naley wystawia na bezporednie wiato soneczne i inne rda

ciepa.

Urzdzenia nie naley umieszcza w pobliu instalacji generujcych pola

magnetyczne.

W pobliu lub na urzdzeniu nie naley umieszcza adnych pynw, naley si

upewni, e do urzdzenia nie zostan wylane adne pyny.

Na urzdzeniu nie naley umieszcza adnych cikich obiektw.

Zasilanie

Naley sprawdzi, czy napicie robocze urzdzenia jest identyczne z napiciem

lokalnej sieci zasilajcej.

Wywietlacz naley odczy od zasilania podczas moliwych burz z wyadowaniami

atmosferycznymi lub byskawicami.

Wywietlacz naley odczy od zasilania, gdy dugo nie bdzie uywane.

Naley zabezpieczy kabel zasilajcy przed moliwym uszkodzeniem fizycznym lub

mechanicznym.

Naley uywa oryginalny kabel zasilajcy z opakowania z produktem i nie

modyfikowa go lub nie przedua.

Naley sprawdzi i upewni si, czy rdo prdu zmiennego jest podczone do

uziemienia.

Dostarczony z wywietlaczem kabel zasilajcy, moe by uywany wycznie przez

to urzdzenie.

Ekran LED

Wywietlacz pracuje wycznie w pooeniu poziomym. Nie obracaj wywietlacza do

pozycji pionowej.

Wywietlacz obsuguje wywietlania w orientacji poziomej. Nie montuj w orientacji

pionowej w gr lub w d.

Nigdy nie naley uywa zamiast rysikw twardych lub ostrych obiektw.

Na ekranie nie naley uywa trwaych lub wycieranych na sucho markerw. Po

uyciu na ekranie wycieranych na sucho markerw, naley jak najszybciej usun

tusz, szmatk pozbawion wkien i bez wasnoci ciernych.

Przed czyszczeniem naley odczy kabel zasilajcy.

Aby wyduy ywotno panelu i zapewni lepsze dziaanie wywietlacza, nie

naley ustawia na dugi czas wysokiej jasnoci.

Temperatura

Urzdzenia nie naley umieszcza w pobliu lub nad kaloryferem albo grzejnikiem.

Podrcznik uytkownika wywietlacza NovoTouch

Copyright 2017 Vivitek. Vivitek to znak towarowy Delta Electronics, Inc. strony 5

Po nagym przeniesieniu wywietlacza z miejsca zimnego do ciepego, naley

odczy kabel zasilajcy i nie wcza urzdzenia przez co najmniej 2 godziny, aby

si upewni, e zostaa odparowana caa nagromadzona wewntrz wilgo.

Normalna temperatura dziaania wynosi 0 - 40C.

Wilgotno

Nie naley naraa urzdzenia na oddziaywanie deszczu lub ustawia go w

wilgotnym miejscu.

Otoczenie zewntrzne powinno by suche i chodne.

Normalna wilgotno podczas dziaania wynosi 10% - 90%.

Wentylacja

Urzdzenie naley umieci w dobrze wentylowanym miejscu, aby atwo

odprowadza ciepo.

Naley si upewni, e urzdzenie ma wystarczajc przestrze na wentyl

Recommended

View more >