podr™cznik u¼ytkownika - .podr™cznik u¼ytkownika iii konwencje symboli w...

Download Podr™cznik u¼ytkownika - .Podr™cznik u¼ytkownika iii Konwencje symboli W tej cz™›ci opisano

Post on 27-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik uytkownika

Monitor LCD vp15Monitor LCD vp17Monitor LCD vp19Monitor LCD FP1707Monitor LCD WF1907Monitor LCD w1907Monitor LCD w2007Monitor LCD w2207Monitor LCD w2408

Jedyn gwarancj, jak firma HP udziela na swoje produkty i usugi jest gwarancja jawna doczona do wspomnianych produktw i usug. adne sformuowanie zawarte w niniejszej dokumentacji nie moe by traktowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za bdy bd przeoczenia techniczne lub wydawnicze w niniejszej dokumentacji.

Firma HP nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za dziaanie lub niezawodno swojego oprogramowania uywanego na sprzcie, ktry nie zosta dostarczony przez firm HP.

Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje stanowice wasno firmy i jest chroniony prawem autorskim. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HP, niedozwolone jest kopiowanie, odtwarzanie lub tumaczenie tego dokumentu lub jego czci na inne jzyki.

Hewlett-Packard Company10955 Tantau AvenueCupertino, California 95014-0770USA

Copyright 20062007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft i Windows s znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA. Adobe i Acrobat s znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR oraz logo ENERGY STAR s znakami towarowymi amerykaskiej Agencji Ochrony rodowiska zarejestrowanymi w USA.

Bluetooth jest znakiem towarowym nalecym do odnonego waciciela i jest uywany przez firm Hewlett-Packard w ramach udzielonej licencji.

Firma HP popiera korzystanie z technologii zgodnie z prawem. Nie aprobuje korzystania ze swoich produktw w celach innych ni te, ktre dopuszcza prawo autorskie, i nie zachca do takiego sposobu ich uytkowania.

Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez uprzedzenia.

Konwencje symboliW tej czci opisano konwencje symboli uytych w niniejszym dokumencie.

Uwagi, przestrogi i ostrzeeniaW niniejszej instrukcji pewne fragmenty tekstu wyrniono ikonami. Wspomniane fragmenty tekstu to uwagi, przestrogi oraz ostrzeenia. S one uywane w nastpujcy sposb:

OSTRZEENIE: Wskazuje, i niezastosowanie si do instrukcji moe spowodowa obraenia lub mier.

PRZESTROGA: Wskazuje, i niezastosowanie si do instrukcji moe spowodowa uszkodzenie sprztu lub utrat informacji.

UWAGA: Wskazuje dodatkowe informacje.

Podrcznik uytkownika iii

iv Podrcznik uytkownika

Spis treci

Konwencje symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iiiUwagi, przestrogi i ostrzeenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

1 Charakterystyka produktuMonitory LCD marki HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Funkcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Warianty podstawy monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa i konserwacjiWane informacje dotyczce bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

rodki ostronoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Instrukcje dotyczce konserwacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Czyszczenie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 Instalacja monitoraRozpakowanie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Instalacja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Instalacja na biurku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Prostowanie podstawy monitora z podwjnym zawiasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Monta podstawy wspornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Monta podstawy kolumny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Monta monitora na cianie (Osprzt do montau nie wchodzi w skad zestawu) . . . . . . . . . 34Przygotowanie podstawy z podwjnym zawiasem do montau na cianie . . . . . . . . . . . . 34Przygotowanie podstawy wspornika do montau na cianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Przygotowanie podstawy kolumny do montau na cianie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Ponowny monta cokou i podstawy monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Podczanie kabla VGA (analogowy) i/lub DVI-D (cyfrowy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Aby podczy kabel VGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Aby podczy kabel DVI-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Podczanie kabla HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Podczanie kabla audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Podczanie kabla USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Podczanie urzdze USB do monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Podczanie kabla zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Zarzdzanie kablami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Regulacja nachylenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310Regulacja poczenia obrotowego (tylko wybrane modele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Regulacja wysokoci (tylko wybrane modele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Regulacja obrotu monitora (tylko wybrane modele). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Czujnik owietlenia zewntrznego (tylko wybrane modele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Parkowanie klawiatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Podrcznik uytkownika v

Spis treci

4 Obsuga monitoraPyta CD z oprogramowaniem i programami narzdziowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Instalacja sterownikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Pobieranie zaktualizowanych sterownikw z Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Korzystanie z funkcji automatycznego dostrajania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Oprogramowanie My Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Elementy sterowania na panelu przednim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Korzystanie z menu OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Wybr menu OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Wybr zcz wejciowego sygnau wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Okrelanie stanu monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Regulowanie jakoci wywietlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Optymalizacja obrazu analogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Tryb oszczdzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49System ochrony treci cyfrowych (HDCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5 Przygotowanie monitora do transportuZdjcie podstawy monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Demonta podstawy wspornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Zdjcie podstawy kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Zginanie monitora zamontowanego na podstawie z podwjnym zawiasem . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

A Rozwizywanie problemwRozwizywanie najczciej wystpujcych problemw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A1Uzyskiwanie pomocy z witryny hp.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2Przygotowanie do rozmowy z dziaem pomocy technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2

Umiejscowienie tabliczki znamionowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recommended

View more >