podręcznik użytkownika automatyczny defibrylator zewnętrzny

Download Podręcznik użytkownika Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Podrcznik uytkownika

  Automatyczny defibrylator zewntrzny Defibtech Seria DDU-2000

  DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

  AHA/ERC 2010DAC-E2510PL-BA

  ELECTRONIC DISTRIBUTION

 • B

  1

  2

  3

  NACINIJ PRZYCISK "ON"

  NA ELEKTRODY

  PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI AED

  PO USYSZENIU INSTRUKCJI, WCINIJ

  PRZYCISK "SHOCK"

  2DAC-E2510PL-BA

 • Uwagi Firma Defibtech, LLC nie ponosi odpowiedzialnoci za bdy tu zawarte, ani przypadkowe lub wtrne szkody zwizane z dostarczeniem, dziaaniem i uytkowaniem niniejszego materiau.

  Informacje zawarte w tej instrukcji mog ulec zmianie bez powiadomienia. Nazwiska i daty uyte w przykadach s fikcyjne, o ile nie zaznaczono inaczej.

  Ograniczona gwarancja "Ograniczona gwarancja" zaczona do produktw Defibtech AED jest jedyn i wyczn gwarancj oferowan przez firm Defibtech, LLC, odnoszc si do produktw tu opisanych.

  CopyrightCopyright 2014 Defibtech, LLC

  Wszelkie prawa zastrzeone. Pytania dotyczce zastrzeonych praw powinny by kierowane bezporednio do firmy Defibtech. Informacje kontaktowe znajduj si w Rozdziale 14 niniejszej instrukcji.

  3DAC-E2510PL-BA

 • Spis treci1 Wprowadzenie do AED serii DDU-2000 ............................................................................... 6

  1.1 Przegld .............................................................................................................................................................................................6

  1.2 AED Defibtech serii DDU-2000 ...........................................................................................................................................8

  1.3 Wskazania ...................................................................................................................................................................................... 10

  1.4 Przeciwwskazania..................................................................................................................................................................... 10

  1.5 Wymagania w zakresie szkolenia operatorw ....................................................................................................... 10

  2 Niebezpieczestwa, ostrzeenia i rodki ostronoci ....................................................... 11

  2.1 Niebezpieczestwa ............................................................................................................................................................... 11

  2.2 Ostrzeenia .................................................................................................................................................................................. 11

  2.3 Przestrogi ...................................................................................................................................................................................... 12

  3 KonfigurowanieAEDseriiDDU-2000 ................................................................................13

  3.1 Przegld .......................................................................................................................................................................................... 13

  3.2 Podczanie elektrod do defibrylacji ............................................................................................................................ 13

  3.3 Instalowanie karty danych Defibtech (karta DDC) (opcjonalnie) .............................................................. 14

  3.4 Instalowanie i wyjmowanie zestawu baterii ........................................................................................................... 15

  3.5 Sprawdzanie stanu AED serii DDU-2000.................................................................................................................... 15

  3.6 Ukoczenie instalacji.............................................................................................................................................................. 16

  3.7 Przechowywanie AED serii DDU-2000 ........................................................................................................................ 16

  4 UywanieurzdzeniaseriiDDU-2000wtrybieAED .......................................................... 17

  4.1 Przegld .......................................................................................................................................................................................... 17

  4.2 Przygotowanie ........................................................................................................................................................................... 19

  4.3 Analiza rytmu serca ................................................................................................................................................................. 22

  4.4 Realizacja wstrzsu .................................................................................................................................................................. 22

  4.5 Okres resuscytacji kreniowo-oddechowej .......................................................................................................... 22

  4.6 Procedury po uyciu ............................................................................................................................................................. 23

  4.7 Tryb AED - komunikaty gosowe i tekstowe. ........................................................................................................... 23

  4.8 rodowisko pracy ..................................................................................................................................................................... 27

  5 Trybmanualny(tylko DDU-2400) .......................................................................................... 28

  5.1 Aktywacja trybu manualnego .......................................................................................................................................... 28

  5.2 Wychodzenie z trybu manualnego .............................................................................................................................. 28

  5.3 Wybr energii ............................................................................................................................................................................. 29

  5.4 Inicjowanie adowania .......................................................................................................................................................... 29

  5.5 Realizacja wstrzsu .................................................................................................................................................................. 29

  6 TrybmonitoraEKG (tylko DDU-2400/2450) ............................................................................30

  6.1 Aktywacja trybu monitorowania EKG .......................................................................................................................... 30

  6.2 Zakadanie elektrod do monitorowania EKG .......................................................................................................... 30

  6.3 Monitorowanie pacjenta ..................................................................................................................................................... 31

  Kliknij dowolny ze znajdujcych si powyej nagwkw rozdziau, eby automatycznie przej do tej strony.Zwr uwag, e odnoniki do stron zapisane na zielono w treci caej instrukcji s interaktywnymi linkami.

  CAUTION

  !DANGER

  !WARNING

  !

  CAUTION

  !DANGER

  !WARNING

  !

  CAUTION

  !DANGER

  !WARNING

  !

  4DAC-E2510PL-BA

 • 7 Konserwacjaiwskazwkidiagnostyczne ..........................................................................32

  7.1 Rutynowa konserwacja urzdzenia .............................................................................................................................. 32

  7.2 Autotesty ....................................................................................................................................................................................... 36

  7.3 Czyszczenie .................................................................................................................................................................................. 36

  7.4 Przechowywanie....................................................................................................................................................................... 36

  7.5 Lista kontrolna operatora .................................................................................................................................................... 37

  7.6 Wskazwki diagnostyczne.................................................................................................................................................. 38

  7.7 Naprawa ......................................................................................................................................................................................... 39

  8 Trybkonserwacji ...............................................................................................................40

  8.1 Przegld .......................................................................................................................................................................................... 40

  8.2 Nawigacja (w trybie konserwacji) .............................................................................................

Recommended

View more >