podręcznik użytkownika - .3 podrĘcznik uŻytkownika urzĄdzenia logitech harmony one+ zawartość

Download Podręcznik użytkownika - .3 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA LOGITECH HARMONY ONE+ Zawartość

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik uytkownika

Wersja 1.0

Logitech Pilot Harmony One+

2011 Logitech Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Znaki towarowe firmy Logitech szarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Logitech wStanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe s wasnoci odpowiednich firm.

III

PODRCZNIK UYTKOWNIKA URZDZENIA LOGITECH HARMONY ONE+

Spis treci

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Opis pilota Harmony One+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Funkcje pilota Harmony One+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Urzdzenia,wejcia i dziaania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Przyciski pilota Harmony One+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Zawarto ekranu dotykowego pilota Harmony One+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Korzystanie z pilota Harmony One+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Wybieranie dziaania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Korzystanie z funkcji Asystenta pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sterowanie poszczeglnymi urzdzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Korzystanie z listy ulubionych kanaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wyczanie urzdze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ustawianie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

adowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Korzystanie z przycisku Help (Pomoc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Konfigurowanie pilota Harmony One+ po raz pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Przegld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Tworzenie konta uytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Podczanie pilota Harmony One+ do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. Konfigurowanie urzdze w celu sterowania nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. Konfigurowanie dziaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5. Aktualizowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Okrelanie wej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Arkusz urzdze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Testowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zmienianie konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

IV

PODRCZNIK UYTKOWNIKA URZDZENIA LOGITECH HARMONY ONE+

Dodawanie i zmiana urzdze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dodawanie urzdzenia przejciowego do dziaania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Zmiana przyciskw przypisanych do urzdzenia lub dziaania . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Rejestrowanie polece przy uyciu oryginalnego pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Konfigurowanie ulubionych kanaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Rozwizywanie problemw z pilotem Harmony One+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Wywietlanie Pomocy dotyczcej pilota Harmony One+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Korzystanie z Pomocy w pilocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Dane techniczne produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1

PODRCZNIK UYTKOWNIKA URZDZENIA LOGITECH HARMONY ONE+

WprowadzenieUniwersalny pilot z ekranem dotykowym Logitech Harmony One+ uatwia korzystanie z domowego systemu multimedialnego. Wystarczy nacisn jeden przycisk, abyprzeczy ogldanie telewizji na ogldanie filmw DVD lub suchanie muzyki. Kreator konfiguracji online prowadzi uytkownika przez proces konfiguracji pilota Harmony One+, dziki czemu szybko mona rozpocz korzystanie z tego urzdzenia.

Informacje zamieszczone w Podrczniku uytkownika bd przydatne zarwno dlapocztkujcych, jak i dla zaawansowanych uytkownikw produktw Harmony.

Opis pilota Harmony One+

Funkcje pilota Harmony One+

Harmony One+ jest uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania wykorzystujcym promieniowanie podczerwone (IR). Program My Harmony umoliwia skonfigurowanie pilota Harmony One+ do sterowania maksymalnie 15 urzdzeniami.

W pilocie Harmony One+ zastosowano technologi umoliwiajc wszechstronne sterowanie urzdzeniami, noszc nazw Smart State Technology. Korzystajcztej technologii, pilot Harmony One+ moe ledzi wszystkiesterowane urzdzenia iustali, ktre urzdzenia s wczone.

Urzdzenia,wejcia i dziaania

Aby optymalnie korzysta z pilota Harmony One+, naley zapozna si z nastpujcymi okreleniami: urzdzenia, wejcia i dziaania

Urzdzenia Urzdzenia s skadnikami systemu urzdze multimedialnych. Przykadoweurzdzenia to telewizor, dekoder telewizji kablowej, odtwarzacz DVD lub konsola dogier.

Wejcia Wejcia s zczami na tylnych panelach urzdze. Wejcia su do czenia urzdze. W celu przeczenia systemu z ogldania telewizji na wywietlanie filmw DVD lub suchanie muzyki zazwyczaj wczamy odpowiednie wejcie telewizora i/lub odbiornika audio. Na przykad, jeeli odtwarzacz DVD jest podczony do telewizora przy uyciu wejcia HDMI1, naley wybra w telewizorze wejcie HDMI1 w celu ogldania obrazu z odtwarzacza DVD.

Dziaania Dziaanie to czynno wykonywana przy uyciu systemu multimedialnego, taka jak ogldanie telewizji, suchanie muzyki lub korzystanie z gry. Po naciniciu przycisku dziaania pilot Harmony automatycznie wcza wszystkie niezbdne urzdzenia iwejcia. Na przykad nacinicie przycisku Ogldanie telewizji moe powodowa wczenie telewizora, dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej i przeczenie doodpowiednich wej wideo i audio.

Dziaanie okrela rwnie, ktre urzdzenia obsuguj wane funkcje, takie jak zmiana kanaw lub regulacja gonoci.

2

PODRCZNIK UYTKOWNIKA URZDZENIA LOGITECH HARMONY ONE+

Przyciski pilota Harmony One+

My Activities1/2 pages Tue 4:51

Options Devices

Activities

Menu Info

GuideExit

OKVol

Replay Skip

Ch

+ +

Help

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

E

abc def

ghijkl

mno

pqrstuv

wxyz

clear enter

Off

Funkcje przyciskw pilota Harmony One+ zale od dziaa iurzdze. Abyuzyska wicej informacji, zobacz sekcj Zmiana przyciskw przypisanych do urzdzenia lub dziaania nastronie15.

Off

Przycisk Off (Wycz) suy do wyczania wszystkich urzdze uywanych w biecym dziaaniu.

Przyciski strzaek uatwiaj przechodzenie midzy pozycjami na ekranie dotykowym.

Options Devices Przyciski funkcyjne maj charakter dynamiczny i su dowybierania funkcji wywietlanych nad nimi na ekranie dotykowym.

Activities Przycisk Activities (Dziaania) powoduje wywietlanie dziaa.

Help Przycisk Help (Pomoc) suy do wywietlania Pomocy wpilocie.

Menu Przycisk Menu suy do otwierania menu ekranowego dotyczcego wybranego urzdzenia.

Przyciski strzaek do przechodzenia midzy stronami uatwiaj przechodzenie midzy pozycjami przewodnika lubmenu ekranowego.

Info Przycisk Info (Informacje) suy do otwierania sekcji zinformacjami w przewodniku ekranowym.

Exit Przycisk Exit (Wyjcie) suy do zamykania menu lubprzewodnika ekranowego.

Guide Przycisk Guide (Przewodnik) suy do otwierania przewodnikaekranowego.

Vol

+ Przycisk gonoci suy do zmieniania gonoci.

OK

Strzaki nawigacyjne su do przechodzenia midzy menu lub przewodnikami ekranowymi.

Ch

+ Przycisk kanaw suy do przeczania kanaw.

Przycisk wyciszania suy do wyciszania dwiku.

Przycisk poprzedniego kanau umoliwia powrt dopoprzednio ogldanego kanau.

Replay Skip

Obszar odtwarzania umoliwia szybki dostp do przyciskw odtwarzania, pauzy, pomijania i innych.

1

4

7

2

5

8

0

3

6

9

abc def

ghijkl

mno

pqrstuv

wxyz

Przyciski numeryczne 09.

Eenter

Przycisk enter (Potwierd) suy do potwierdzania informacji wybranych przy uyciu przyciskw numerycznych.

clear+ Przycisk clear (Wyczy) umoliwia usunicie informacji wybranych przy uyciu przyciskw numerycznych.

3

PODRCZNIK UYTKOWNIKA URZDZENIA LOGITECH HARMONY ONE+

Recommended

View more >