podnikov informatika

Download Podnikov informatika

Post on 02-Jun-2015

427 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Přednáška 3/13 pro studenty předmětu 4IT460 (Analýza trhu IT) na VŠE v Praze v letním semestru 2012/13.

TRANSCRIPT

  • 1. Podnikov informatika 4IT460 - Analza trhu IT pednka 3/13, ZS 2012/13 19. jna 2012petr@koubsky.czpondl, 4. bezna 13

2. Standardn IT architekturaSaaS/CloudMail, VoIP, workflow, ERP a oborov Kancelsk aplikace webspecifick systmy PC, notebooky, tenk klient, Operan systmy,Pipojenmobil databze,k internetu,souborov systm, LAN, VPN, virtualizace,drt/bezdrt Fyzick infrastruktura IT: zlohovn, servery, datov loit/SANarchivaceFyzick infrastruktura datacentra: napjen, chlazen, kabele,racky...pondl, 4. bezna 13 3. Datacentrum Cca 50 % provoznch nklad tvo elektina (napjen achlazen) Volba lokality: dostupnost, mimo rizikov oblasti, konektivita,elektina, fyzick bezpenost, ostraha Budova: pasivn chlazen, nosnost podlah Napjen: trafostanice, zlon zdroje, dieselgenertor Bezpenost: zny, klece, pstupov systmy, kamerov dohled idla, monitorovn pkon na rack - s nm roste tepeln zt (od 1 po cca 40 kW/rack) Tier 1 - 4 podle ANSI/TIA/EIA 942 PUE (Power Usage Effectiveness) celkov spoteba datacentra 1 PUE = DCIE = spoteba ITPUEpondl, 4. bezna 13 4. Datacentrum Tier 1: bez redundance, minimln uptime 99,671 % Tier 2: Tier 1 + zdvojen chlazen, UPS, genertor,minimln uptime 99,741 % Tier 3: Tier 1 + Tier 2 + pln redundace pro drbu za provozu,minimln uptime 99,982 % Tier 4: Tier 1 + Tier 2 + Tier 3 + automatick reakce na jakkolijednotliv vpadek, minimln uptime 99,995 % Tazo norma nee otzky bezpenosti, konektivity, pstupu...pondl, 4. bezna 13 5. Facebook Prineville, Oregon (+ est dalch pronajatch datovch centerv USA) 28 500 m2 (4 fotbalov stadiony) Poizovac nklady kolem 200 mil. $ PUE = 1,15, pkon 30 - 40 MW (pkon cel R je kolem 8000MW, prmrn esk domcnost kolem 500 W) Uptime 99,9999 %pondl, 4. bezna 13 6. http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/10/ff-inside-google-data-center/all/pondl, 4. bezna 13 7. Servery Servery: standardn, nebo na mru (nap. napjen 12 V) Rack: ka standardn 19", vka se m na poet U, 1 U =1,75 palce.V datacentrech bv 42 U. Hloubka rzn. Blade server: men ne 1U (mont nastojato),typicky 128 blade do 1 racku. Architektura Intel, operan systm Windows nebo Linux. HP, IBM, Dell, Fujitsu Siemens...pondl, 4. bezna 13 8. Storage (datov loit) Vcerovov loit Diskov pole SSD pamti Optimalizace bu na rychlost, nebo na kapacitu EMC, HP, IBM, Dell...pondl, 4. bezna 13 9. Zlohovn & archivace Smyslem zlohovn nen zlohovat data. Smyslem zlohovnje obnovit data, bude-li to teba. Zlohovn je rutinn provozn zleitost. Obnova je strategick obchodn zleitost.pondl, 4. bezna 13 10. Koncov stanice Form factor: stoln PC notebook, netbook tablet smartphone terminl (tenk klient) prmyslov zazen embedded Virtualizace desktopu - viz dlepondl, 4. bezna 13 11. Virtualizacehard waru je nh rada ualiza cenkn ost.Virtstejn ou futwarem sesofpondl, 4. bezna 13 12. Co je digitln, me bt virtuln I/O zazen Operan pam Server LAN Datov loit (storage) Aplikace (SaaS) Desktop Protoe: Platforma (PaaS) vpoetn vkon je stle levnj Infrastruktura (IaaS) penos dat je stle levnj ostatn klov faktory (pracovn sla,energie, zastavn plochavdatacentru) jsou stle drapondl, 4. bezna 13 13. Virtuln desktop Nklady na sprvu PC nelze udret pod kontrolou -neklovateln Velmi asto nen cel PC vbec poteba PC je ve sv podstat tm neeiteln bezpenostn problm Tenk klient doke vce ne dve (multimdia, video)Kad virtualizace pen problmy najin msto, ne kde byly dve - havriefyzick vrstvy vs. havrie metadatpondl, 4. bezna 13 14. Cloud computing ANO, cloud je star mylenka... NE, cloud nen nov jmno pro hosting - ani pro nic jinho ...ale uskutenn novm zpsobem: broadband, webov standardy Cloud je komoditn vpoetn sluba dostupn (zpravidla) pes webovrozhranpondl, 4. bezna 13 15. ERPpondl, 4. bezna 13 16. Podnikov agendy Prodej a nkup etnictv Sklady Mzdy zen vroby Vzestup IBM zen distribuce (od r. 1911) Pe o zkaznky rent and refill po II. svtov vlce:elektronickpotae, tranzistor,integrovan obvod COBOL, Fortran IBM System/360pondl, 4. bezna 13 17. Historie: Weber a Taylor Max Weber: Sedm princip byrokraticky zen organizace kontinuita vymezen povinnost a pravomoc hierarchie oddlen majetek jednotlivce a organizace oddlen pjmy jednotlivce a organizace ad se nedd zen na zklad psanch dokument Frederick W. Taylor: normovn prce procesy, best practicespondl, 4. bezna 13 18. Vvoj podnikovho IT Mainframe, zpracovn hromadnch dat Downsizing, klient/server, vt autonomie Nstroje na PC (spreadsheet), tlust klient SAP Nvrat tenkho klienta a utility computing, SaaS Oracle Mobiln klient, webov klient, cloud Siebel Peoplesoft BEASystems Microsoft Navision Axapta Salesforcepondl, 4. bezna 13 19. NkladyFunknost provoz a drba ERP (75 % a vc) pijat objednvky rozvoj zadan objednvky (25 % a mn) etnictv sklad sprva ERP systmu vroba helpdesk distribuce sprva infrastruktury (stanice, s, elsoftware...) vazby ven databze infrastruktura mzdy a HR komunikace (mail, kalende, VoIP...) automatizace webov strnky BI/DWproces intranet CRM pipojen informace pro ... zlohovn, archivace, sprva verz,rozhodovn deduplikace... nov slubyaproduktypondl, 4. bezna 13 20. Je IT konkurenn vhoda? Nicholas Carr: Does IT Matter? (2005) rozliujeinfrastrukturn a proprietrn technologie Infrastrukturn technologie jsou nezbytn, ale komoditn,a proto nepinej konkurenn vhodu (elektina, doprava...) Podnikov IT se mn (nemn? u zmnilo??)z proprietrn technologie v komoditn Oddlen aplikace --> ucelen balky Balky --> dlkov poskytovan sluby (cloud)Dv to smysl. Ale je to pravda?pondl, 4. bezna 13 21. asto ano, pagety: ad hoc propojen protoe...subsystmy Je nutn obchzet pravidla, aby rma vbec mohla fungovatVtina implementac je patnObrzek z knihy Weill P., Ross J. W.; IT Savvy: What Top ExecutivesMust Know to Go from Pain to Gain. Harvard Business Press 2009,ISBN 978-1422181010pondl, 4. bezna 13 22. Me bt IT pece jenkonkurenn vhodou? Ano. Je k tomu teba zejmna: umt mit jednotkov nklady (na provozovan notebook, vytitnou strnku papru, hodinu vvoje, GB v pamovm uloiti...) COO = CIO automatizovat pokud mono ve, co me stroj dlat lpe standardizovat komponenty, sluby, procesy integrovat dl systmy do celkupondl, 4. bezna 13 23. Jednorzov vdaje Poizovac cena softwarovch licenc TCO Poizovac cena hardwaru, kter budete muset pikoupit nebo poslit(servery, sov vybaven) Nklady na integraci a zprovoznn softwaru i hardwaru Nklady na pechod od stvajcho systmu k novmu, zejmnamigrace dat Nklady jednorzovho pekolen pracovnk Provozn nklady Personln nklady Rozsah provozovan infrastruktury (mstnosti, poet server, sovhovybaven, elektina) Upgrade softwarovch licenc Vpadky a prostoje Nklady na zlohovn a archivaci Prbn kolen a vzdlvn pracovnk ...pondl, 4. bezna 13 24. Zvolte sprvnou velikost.Jak Co vechno budete muset ve firm zmnit?Co se stane, kdy v podnik poroste? vybrat Budete na svm dodavateli zvisl? Existuje vbec vce dodavatel danho systmu?ERP Kolik zkaznk dan systm pouv? Existuje uivatelsk komunita? Jak jsou odstupovny ceny za licence? Jak nron bude zakolit zamstnance? Uthne v dodavatel vvoj i podporu zrove? Programtoi jsou asto neuviteln hloup. Kolik vs stoj vpadek? Co bude s daji, kter zatm mte jen na pape? Jak se bude zlohovat? Co kdy se pi zavdn novho systmu nco nepovede? Kolik budou stt IT specialist?pondl, 4. bezna 13 25. Souhrn pln architektura podnikovho IT zahrnuje fyzickouinfrastrukturu datacentra; fyzickou infrastrukturu back-office; koncov stanice; systmov software server a stanic;een pro archivaci a zlohovn; een bezpenosti;datovpipojen. Klovou charakteristikou datacentra je energetickefektivnost. Virtualizace je dnes asi nejdleitj skupinou technologi,otvr dvee k novm aplikacm a vy nkladov efektivnostiIT. Vvoj ERP smuje od monolitickch een k heterogennm,pojtkem jsou oteven (webov: XML, HTML 5) standardy.pondl, 4. bezna 13