počni od početka početak je važan

Download Počni od početka početak je važan

If you can't read please download the document

Post on 20-Mar-2016

45 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Počni od početka početak je važan. Promocija ranog zazvoja i učenja kroz inicijative u lokalnoj zajednici Iskustva sa MATRA projekta u Srbiji Zorica Trikić, CIP- Centar za interaktivnu pedagogiju Iordan Iosifov – ICDI Konferencija – Inovacije u preduniverzitetskom obrazovanju - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Poni od poetka poetak je vaan Promocija ranog zazvoja i uenja kroz inicijative u lokalnoj zajedniciIskustva sa MATRA projekta u Srbiji

  Zorica Triki, CIP- Centar za interaktivnu pedagogijuIordan Iosifov ICDIKonferencija Inovacije u preduniverzitetskom obrazovanjuBeograd, 2010

 • Stara afrika poslovica kae: Potrebno je selo da se podigne dete.

  Mi kaemo Potrebno je dete da se podigne selo.

 • Polazna takaSve devojice i svi deaci u Srbiji bez obzira na poreklo sposobnosti, zdravstveno stanje, mesto ivljenja i socijalni status imaju pravo na kvalitetno rano obrazovanje i jednake ivotne anse

 • Kako :modelovanje demokratske prakse i inkluzije Inkluzija NIJE uklapanje dece i njihovih porodica u postojee oblike rada; JESTE transformacija postojeeg sistema i njegovo prilagoavanju onima zbog kojih postojiDemokratine prakse u obrazovanju = zajednike akcije u lokalnoj zajednici (Unger i Moss) ta elimo za nau decu, kakve snove za njih imamo?

 • Ko smo mi

  Oevi i majke, profesionalci, komije, kreatori politika, ljudi u vlasti, penzioneri, pesnici, policajci, taksisti, biznismeni, aktivisti, trgovci, spasioci na bazenu, vozai bagera, pekarigraani i graanke irom Srbije svesni da se veliki deo potencijala za promenu u naoj zemlji nalazi nadohvat ruke: u porodilitima, na igralitima, u vrtiima i kolama, ispred kompjutera i televizora, u nehigijenskim naseljima, hraniteljskim porodicama, specijalnim kolama, specijalnim zavodima, bolnicama, udaljenim selima, izbeglikim kampovima, na ulici, u skrovitim okovima

 • U ta verujemoRani uzrast je od sutinskog znaaja, prilika koja se ne sme propustitiDa bi se problemi reavali moraju se imenovati Uenje je vie od formalnog obrazovanja i kolovanja Dete, porodica i zajednica u kojoj ono odrasta moraju biti u fokusu Stavovi i preovlaujui reimi istine se moraju menjati

 • MATRA PROJEKATPromocija ranog zazvoja i uenja kroz inicijative u lokalnoj zajedniciTrajanjeMaj 2007 - Decembar 2010FinansijerMinistarstvo spoljnjih poslova Kraljevine HolandijePartneri na projektu Meunarodne Inicijative za razvoj deteta iz Holandije (International Child Development Initiatives, ICDI)CIP Centar za interaktivnu pedagogiju iz BeogradaPet nevladinih organizacija iz Srbije: Imam ideju Kraljevo; Odbor za enska ljudska prava Juca, BorDeija radost, ZajearDuga, Ada,Romski kulturni centar, Vranjska BanjaProjekte aktivnosti su grupisane u 4 klastera:

  Aktivnost 1: Analiza situacije

  Aktivnost 2: Edukacija, treninzi i senzitivizacija Aktivnost 3: Rano obrazovanje u lokalnoj zajednici Aktivnost 4: Konsolidacija i diseminacija podrka reformi ranog obrazovanja

 • Postignuti rezultatiRealizovano 16 mini projekataUkljueno preko 700 dece iz osetljivih grupaPreko 300 dece uestvovalo u pozorinim predstavama, karnevalima, putovala na izleteOpremljena 3 prostora za rad sa decomIzgradjeno 5 igralita za decu, roditelji i deca bili glavni graditeljiOpremljena jedna ekaonica - igraonica u Domu zdravljaOpremljene dve putujue igraonice kengur i Sko-koTrenirano preko 200 vaspitaa, strunih saradnika, direktora PUOdrano preko 40 sastanaka sa roditeljima, lokalnom samoupravom, biznis sektoromOrganizovano pet kampanja za promociju ranog uzrasta Organizovano pravljenje pozorita lutaka u romskom naseljuDeca napravila knjige za decu, deci se italo i priale su im se prie u dve biblioteke i u Deijem seluPreko 50 profesionalaca, aktivista i predstavnika lokalnih uprava putovalo na studijske posete u Slovaku i Holandiju

  Napravljen kompendijum dobre prakse i podeljen svima vama...

 • Model 5 PPrikupljanje podataka

  Podrka i osnaivanje

  Povezivanje

  Preduzimanje Akcija

  Promiljanje, praenje i evaluacija

 • MATRA PROJEKATizvan sada i ovde

  pogled iz Holandije

 • Kako su Slovaci doprineli MATRA projektu u Srbiji

 • Kako je MATRA projekat u Srbiji doprineo treninzima u Turskoj

 • Intelektualno naslee MATRA Srbija: ideje i praksa koju nosimo sa sobom: Saradnja izmeu formalnih, neformalnih i informalnih servisa za decu Predkolske ustanove/vrtii kao resurs centriUenje o nediskriminaciji od dece Naini procene informalnih oblika/programa/inicijativa ranog rasta razvoja i uenja i okruenja prijateljskog za decuParadoks predkolske ustanove/vrtia

 • Emocionalno naslee MATRA Srbija koje nosimo sa sobom

  Zajednica znanja (An epistemic community)Obnovljena posveenost Dobro oseanje: svi kau da smo uradili dobar posao zajedno - nadamo se da se ne radi samo o ljubaznosti ?! Smatramo da smo inicirali proces koji moe da napravi razliku Uivali smo radei sa prijateljima

  ****