pocket cardiologie en cardiologie en vasculaire ...c de pocketversie cardiologie en vasculaire...

Download Pocket Cardiologie en Cardiologie en vasculaire ...c De pocketversie Cardiologie en vasculaire geneeskunde

Post on 28-Feb-2020

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • De pocketversie Cardiologie en vasculaire geneeskunde is hét handige boekje voor in de witte jas. In deze pocketversie worden algemene onderwerpen voor tijdens je coschap- pen besproken en worden aandoeningen beknopt, visueel en schematisch behandeld.

  De pocketversie is tot stand gekomen vanuit de vraag van geneeskundestudenten om, naast de vierdelige boekenreeks Compendium Geneeskunde, een overzicht te hebben van de discipline Cardiologie en vasculaire geneeskunde tijdens de coschappen voor in de witte jas.

  Samen met zes andere geneeskundestudenten hebben we deze versie geschreven. Alle curricula in Nederland zijn gecombineerd, waardoor de reeks op al deze faculteiten bruikbaar is. Om de kwaliteit te waarborgen, hebben we intensief samengewerkt met specialisten.

  Compendium Geneeskunde helpt je in het begin van je studie bij het vinden van de essentie en structuur van de leerstof. Daarnaast helpt deze versie je bij het opstellen van differentiaaldiagnoses en de voorbereiding op je coschappen. Ben je al verder in je loopbaan? Dan kan je aan de hand van dit compendium je geheugen nog eens opfrissen.

  ‘Het Compendium Geneeskunde zal uitgroeien tot hét naslagwerk voor geneeskunde- studenten en artsen over de basis van hun vak.’ Dr. A.S. Amin, AMC

  ‘Het compendium wijst de weg - de talentvolle co bewandelt hem.’ Prof. dr. F.J.M. Feron, Maastricht UMC+

  ‘Een prachtig initiatief door en voor studenten, getuigend van leiderschap dat we zo graag bij onze studenten willen zien.’ Dr. A.E. van Ede, Radboudumc

  Veerle Smit geneeskundestudent

  Romée Snijders geneeskundestudent

  Compendium Geneeskunde Compendium Geneeskunde

  Cardiologie en vasculaire geneeskunde Romée Snijders & Veerle Smit

  Nu ook voor in de witte jas, met handige tips en ruimte voor aantekeningen.

  KWALITEIT DOOR

  SPECIALIST EN

  GEWAARB ORGD

  Pocket

  C ard

  iologie en vasculaire geneeskund e

  C om

  p end

  ium G

  eneeskund e

  Rom ée Snijd

  ers & Veerle Sm

  it

 • Handleiding De inhoud van de pocketversie is zoveel mogelijk op dezelfde

  beknopte, visuele en schematische manier weergegeven.

  Compendium Geneeskunde is voor een groot gedeelte in

  telegramstijl geschreven. Deze uitzonderlijk bondige manier

  van schrijven is bewust voor gekozen waardoor een beknopt

  overzicht is gecreëerd voor de geneeskundestudent. Aan

  de hand van icoontjes, leestekens en afkortingen staat elke

  discipline op dezelfde wijze in het compendium.

  Aandoeningen Alle aandoeningen worden op dezelfde overzichtelijke wijze

  weergegeven. Elke aandoening begint bij met algemene

  informatie in volzinnen en daarna wordt in telegramstijl

  verdergegaan. Bij elke aandoening worden de volgende

  icoontjes, indien relevant geacht, besproken.

  A

  Algemeen

  Epidemiologie

  Symptomen

  Risicofactoren

  Oorzaak

  Diagnostiek

  Behandeling

  Prognose

  Denk aan/cave/pas op

  A

  E

  S

  R

  O

  D

  B

  P

  !

  Onder diagnostiek wordt anamnese niet genoemd, maar de

  anamnese is wel cruciaal om de juiste diagnose te stellen!

  Leestekens

  Zeldzaam

  Weinig voorkomend

  Vaak voorkomend

  Meest voorkomend

  (- -)

  (-)

  (+)

  (++)

  I

  L

  K

  Gevolg

  Vermindering/

  verslechtering/daling

  Vermeerdering/

  verbetering/stijging

  Schema’s De schema’s in het hoofdstuk Klinisch redeneren helpen je bij

  het klinisch redeneren vanuit een bepaalde klacht. Bedenk

  hierbij dat de DD uit veel meer diagnoses kan bestaan.

  Icoontjes Om belangrijke informatie beter te onthouden, benadrukken

  wij ezelsbruggetjes, omschrijvingen van de typische patiënt,

  alarmsymptomen en weetjes.

  Ezelsbruggetje

  Alarm!

  Omschrijving van

  de typische patiënt

  Weetje

  H a

  n d

  le id

  in g

  // 2

  H a

  n d

  le id

  in g

  // 3

 • Inhoud/ Cardiologie en vasculaire geneeskunde

  Anamnese - algemeen 16 Lichamelijk onderzoek - algemeen 26 eCg interpretatie 58 normaalwaarden en interpretatie 68

  Bloedgas 68 Cardiale markers 72 Eiwitten 74 Endocrinologie 76 Elektrolyten en mineralen 80 Hematologie 86 IJzermetabolisme 93 Immunologie 95 Leverfunctie 100 Lipiden 104 Nierfunctie 107 Infectieparameters/ontsteking 110 Stofwisseling/Diabetes 111 Stolling 112 Tumormarkers 117 Vitamines 119 Urine 121

  vasculaire geneeskunde

  Liquor 124 farmacotherapie - algemeen 126

  Analgetica 126 Opioïden 127 Anticoagulantia 129 Diuretica 134 Bètablokkers 136 Calciumantagonisten 137 Hartglycosiden 138 RAS-remmers 139 Statines 141 Bloedglucoseverlagende middelen 142 Antidepressiva 144 Stemmingsstabilisatoren 146 Benzodiazepinen 147 Antibiotica 149

  farmacotherapie - cardiologie 156 Anti-aritmica 156 Hartglycoside 156 Bridging 159 Middelen bij Angina Pectoris 160 Nitraten 161

  Lipidenverlagende middelen 161 ABCde-schema 166 Anatomie 172 fysiologie 176 eCg 182 Lichamelijk onderzoek - cardiologie 184 diagnostiek - cardiologie 190 Cardiovasculair risicomanagement 194

  Dyslipidemie 195 Primaire hypertensie 195

  Hartfalen 198 klepafwijkingen 203

  Aortaklepinsufficiëntie 204 Aortaklepstenose 204 Mitralisklepinsufficiëntie 204 Mitralisklepstenose 204

  Infecties 208 Endocarditis 208 Pericarditis 208

  Ischemische hartziektes 210 Stabiele angina pectoris 212

  Instabiele angina pectoris/ non-ST-elevatie myocardinfarct 212 ST-elevatie myocardinfarct 212

  ritmestoornissen 214 Supraventriculaire tachycardieën (SVT) 215

  Sinustachycardie 216 Atriumfibrilleren 216 Atriumflutter 216 Atriale tachycardie 216 AVRT 217 AVNRT 217 AV-junctional tachycardie 217

  Ventriculaire tachycardieën 218 Ventrikelfibrilleren 219 Ventrikelflutter 219 Ventrikeltachycardie 219 Torsade de Pointes 219

  AV-blok 218 Bundeltakblok 221

  Congenitale hartafwijkingen 222 VSD 226 ASD 226

 • Inhoud/ Cardiologie en vasculaire geneeskundevasculaire geneeskunde

  Persisterende ductus arteriosus 226 Coarctatio aortae 226 Tetralogie van Fallot 226 Transpositie grote arteriën 226

  Hypertensie 228 Primaire hypertensie 230 Primaire hyperaldosteronisme 230 Secundaire hyper- aldosteronisme 230 Pseudohyperaldosteronisme 230 Feochromocytoom 230 Nefrogene hypertensie 232 Syndroom van Cushing 232 Obstructief slaapapneu syndroom 232 Hypertensieve crisis 232

  Shock 234 klinisch redeneren (1) 238

  Pijn op de borst 238 Palpitaties 241 Syncope 242 Dyspneu 243

  klinisch redeneren (2) 244 Pijn op de borst 244 Secundaire hypertensie 246 Syncope 248

  Bronvermelding 250 dankwoord 254 Illustratieverantwoording 256 register 257 ook verkrijgbaar 262

 • ec g

  in te

  rp re

  ta ti

  e //

  9

  li c

  H a

  m el

  iJ K

  o n

  d er

  Zo eK

  - a

  lg em

  ee n

  // 8

  Vitale functies

  normAALwAArden

  Af 15-20/min

  rr 120/80 mmHg

  CVd R-4 tot R-9 cm H2O

  gCS 15

  normAALwAArden

  Hf 60-100/min

  t 36-38°C

  Spo2 >95%

  Cap. refill 120 ms

  a Laatste elektrische activiteit naar links

  a Negatief in V1

  a Brede R en geen q in I, aVL, V5, V6

  Incompleet LBtB a QRS 100-120 ms

  a Kenmerken LBTB

  rechter bundeltakblok (rBtB)

  a QRS >120 ms

  a Laatste elektrische activiteit naar rechts

  a Positief in V1

  a RSR’ in V1

  Incompleet rBtB a QRS 100-120 ms a Kenmerken RBTB

  Intraventriculaire geleidingsvertraging

  Geen typische kenmerken van een LBTB of

  RBTB

  tabel 19 // Verbreed QRS

 • n o

  rm a

  a lw

  a a

  rd en

  e n

  in te

  rp re

  ta ti

  e //

  11

  n o

  rm a

  a lw

  a a

  rd en

  e n

  in te

  rp re

  ta ti

  e //

  10

  Normaalwaarden en interpretatie

  Hematologie // Klinisch redeneren - Anemie

  Be pA

  LI n

  g U

  It Le

  g

  n o

  rm A

  A Lw

  A A

  rd e

  In te

  rp re

  tA tI

  e

  m ea

  n co

  rp us

  cu -

  la r v

  ol um

  e (m

  CV )

  M ee

  t d e

  g em

  id d

  el d

  e

  g ro

  o tt

  e va

  n d

  e er

  yt ro

  cy t

  80 -1

  00 fl

  K = L

  M ac

  ro cy

  ta ir

  b lo

  ed b

  ee ld

  N o

  rm o

  cy ta

  ir b

  lo ed

  b ee

  ld

  M ic

  ro cy

  ta ir

  b lo

  ed b

  ee ld

  m ea

  n co

  rp us

  cu -

  la r h

  em og

  lo bi

  n (m

  CH )

  G em

  id d

  el d

  e

  ho ev

  ee lh

  ei d

  (z uu

  rs to

  f

  ve rv

  o er

  en d

  ) h em

  o -

  g lo

  b in

  e p

  er e

  ry tr

  o cy

  t

  (H b

  /e ry