poitateln podstatn jm©na -m¯¾eme u nich odvodit mno¾n© ­slo, u...

Download Poitateln podstatn jm©na -m¯¾eme u nich odvodit mno¾n© ­slo, u kter©ho lze urit

Post on 11-Feb-2016

23 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Countable and Uncountable Nouns Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Počitatelná podstatná jména -můžeme u nich odvodit množné číslo, u kterého lze určit počet kusů Book → one book→ two books - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Countable and Uncountable Nouns

  Poitateln a nepoitateln podstatn jmna

 • Poitateln podstatn jmna-meme u nich odvodit mnon slo, u kterho lze urit poet kus Book one book two books-v jednotnm sle vbn anglitin nemohou bt bez lenu (a/an, the) A dog is a perfect pet.- vmnonm sle se asto poj se some, pop. smany a a few

 • Nepoitateln podstatn jmna-nelze je spotat, urit poet kus rain two rain- nemaj mnon slo (snows, advices)- nikdy nemaj neurit len-obvykle sem pat podstatn jmna abstraktn (love, hate) a ltkov (water, snow)-Pozor! Nkter podstatn jmna, kter vetin vetin potat meme jsou vanglitin nepoitateln INFORMACE jedna informace dv informace Some information two information- asto se poj se some, much, little

 • Uren- u nkterch abstraktnch podstatnch jmen mnohdy nememe urit zda se jedn o poitateln nebo o nepoitateln- poitatelnost i nepoitatelnost je uvedena vkadm oxfordskm nebo cambridgskm slovnku- zna se C(poitateln) a U(nepoitateln)

 • Dva vznamy-nkter slova mohou mt vanglitin dva vznamy, jeden poitateln a jeden nepoitateln Nap: lamb jehn maso a lamb - jehn

 • UncountableCountablepaper (papr obecn)a paper (arch papru)hair (vlasy)a hair (jeden vlas, jeden chlup)chocolate (okolda)a chocolate (okoldov bonbon)beer (pivo - obecn npoj)a beer ('jedno' pivo v hospod)coffee (kva - obecn npoj)a coffee (jeden lek, nap. v restauraci i kavrn)room (prostor)a room (mstnost, pokoj)experience (zkuenosti)an experience (jeden zitek, jedna konkrtn zkuenost)chicken (kuec maso)a chicken (jedno kue)lamb (jehn)a lamb (jehn)cake (kol, dort)a cake (jeden cel kol i dort)pepper (pep)a pepper (paprika)iron (elezo)an iron (ehlika)

 • lenyA / An - pokud se jedn o novou vc, jet jsme o n nehovoili ( I saw a car) - zamstnn (I am a doctor)The - o vci jme ji hovoili (The car is red.) - myslme konkrtn vc -jedinen vci jsou pouze jednou ( the president, the sun)

 • A lot of -je univerzln, meme jej pout jak u poitatelnch tak i u nepoitatelnch podstatnch jmen - spojeni a-lot-OF pouvme jen kdy nsleduje podstatn jmno I've got a lot of friends. Mm hodn ptel. Ale:Do you like the film? Yes, a lot. - Lbil se ti ten film?Ano, hodn. nensleduje dn podstatn jmno -pokud je A lot of vpodmtu vty, tvar slovesa se potom d podstatnm jmnem, ped kterm stoj. Spousta lid je velice ln. A lot of people is very lazy. A lot of people are very lazy.

 • Much vs. Manyve vznamu hodn POZOR! Nen to synonymum od a lot of- Much - nepoitateln podstatn jmna Many - poitateln podstatn jmna- pouvaj se pedevm vzpornch vtch a votzkch pouijeme-li v kladn vt MANY - velice formln (I've got many friends.) MUCH- me bt povaovno za chybu! (I've got much money a lot of)

  A little vs. A few- ve vznamu trochu, nkolik, pra little nepoitateln podstatn jmna (a little coffee trochu kvy) a few poitateln podstatn jmna (little experience mlo zkuenost)

 • Some vs. Any- Any votzce Are there any people in the street? Jsou na ulici njac lid? - vzporn vt We haven't got any free time. Nemme dn voln as.- some vkladn vt There are some people in the street. Na ulici jsou njac lid. - votzce ve kter se na nco ptme, ale zrove nco nabzme, navrhujeme, nebo o nco dme Would you like some coffee? Dal by sis kvu? -pouv se u nepoitatelnch jmen, nebo u poitatelnch vmnonm sle- vjednotnm sle pouze: SOME: kdy chce ct ze to je fakt nco (It was some car. To byl fakt bourk.)ANY: kdy chceme ct jakkoliv (any child-jakkoliv dt) - maj sloen tvary (something, anything)