pnomatik sistemler

of 97 /97
T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PNOMATĠK SĠSTEMLER 523EO0072 Ankara, 2011

Author: truongdien

Post on 06-Feb-2017

271 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  ELEKTRK-ELEKTRONK TEKNOLOJS

  PNOMATK SSTEMLER 523EO0072

  Ankara, 2011

 • Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

  rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

  materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR ................................................................................................................... iii

  GR ....................................................................................................................................... 1

  RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3

  1. PNOMATK DEVRELER ................................................................................................... 3

  1.1. Pnomatiin Tanm ........................................................................................................ 3

  1.1.1. Genel Kavramlar .................................................................................................... 3

  1.1.2. Pnomatik, Hidrolik, Elektrik Sistemlerinin Karlatrlmas ................................ 4

  1.2. Pnomatik Devre Elemanlar Yaps ve alma zellikleri .......................................... 5

  1.2.1. Basnl Havann Hazrlanmas ............................................................................. 5

  1.2.2. Basnl Havann Datlmas ve artlandrlmas ................................................. 5

  1.2.3. Kompresr eitleri, alma Prensipleri ve Bakm .......................................... 11

  1.2.4. Havann Kurutulmas ........................................................................................... 14

  1.2.5. artlandrc (Hava Hazrlayc) Elemanlarnn Tantlmas ................................ 16

  1.2.6. Pnomatik Elemanlarn Yaplar alma Prensipleri ve Balantlar .............. 19

  1.3. alr Sistemlerden ema karmak.......................................................................... 36

  1.3.1. Problemin Tanmlanmas ..................................................................................... 36

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 40

  LME DEERLENDRME ........................................................................................... 41

  RENME FAALYET2 .................................................................................................. 47

  2. PNOMATK DEVRE TASARIMI YAPMAK .................................................................. 47

  2.1. Kontrol Teknikleri ve eitlerinin ncelenmesi .......................................................... 47

  2.1.1. Konuma Bal Kontrol ........................................................................................ 47

  2.1.2. Hza Bal Kontrol ............................................................................................... 50

  2.1.3. Basnca Bal Kontrol.......................................................................................... 53

  2.1.4. Zamana Bal Kontrol ......................................................................................... 54

  2.2. Pnomatik Devre izim Bilgisi .................................................................................... 55

  2.2.1. Pnomatik Sistemlerde Kullanlan Semboller ....................................................... 55

  2.2.2. Pnomatik Devre izimlerinde Elemanlarn Numaralandrlmas ........................ 57

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 59

  LME DEERLENDRME ........................................................................................... 60

  RENME FAALYET3 .................................................................................................. 64

  3. PNMATK SSTEM KURMAK ..................................................................................... 64

  3.1. Temel Pnomatik Devreler ........................................................................................... 64

  3.1.1. Tek Etkili Silindirlerin Kontrol ......................................................................... 64

  3.1.2. ift Etkili Silindirlerin Kontrol ......................................................................... 65

  3.1.3. Tek Etkili Silindirlerin Dolayl Kontrol............................................................. 65

  3.1.4. ift Etkili Silindirlerin Dolayl Kontrol ............................................................ 66

  3.1.5. Snr Anahtar Kullanlarak Silindirlerin Otomatik Geri Dn ........................ 66

  3.1.6. ift Etkili Bir Silindirin Ara Konumda Tutulmas ve Sabitlenmesi .................... 67

  3.1.7. Silindirlerde ve Motorlarda Hz Kontrol ........................................................... 67

  3.2. Veya Valfli Devreler ................................................................................................... 68

  3.2.1. Basn Kumandal Devreler ................................................................................. 69

  3.2.2. Zamana Baml Devreler .................................................................................... 70

  3.3. Birden Fazla Silindirin altrlmas ......................................................................... 71

  3.3.1. Yol Adm Diyagramlarnn izimi ...................................................................... 71

  3.3.2. Devrelerin izimi ................................................................................................ 71

  NDEKLER

 • ii

  3.3.3. Sinyal akmasn nlemek in Mafsal Makaral Valf Kullanarak Devre

  Diyagramnn Kurulmas ............................................................................................... 74

  3.3.4. Sinyal akmasn nlemek in Geri Dnl Valf Kullanarak Devre

  Diyagramnn Kurulmas ............................................................................................... 76

  3.3.5. Sinyal akmasn nlemek in Hafza Valfi Kullanlarak (Kaskad) Devre

  Diyagramnn Kurulmas ............................................................................................... 77

  3.3.6. Kayt Kaydrma Metodu ...................................................................................... 79

  3.3.7. Sralama Zinciri Metodu ...................................................................................... 80

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 84

  LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 85

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 88

  CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 90

  KAYNAKA ......................................................................................................................... 91

 • iii

  AIKLAMALAR

  KOD 523EO0072

  ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi

  DAL/MESLEK Otomasyon Sistemleri

  MODLN ADI Pnomatik Sistemler

  MODLN TANIMI Pnomatik sistemlerin devre emalarn normlara uygun olarak

  izebilmeyi ve ilgili devreleri kurabilmeyi kapsayan renme

  materyalidir.

  SRE 40/32

  N KOUL Doru Akm Motorlar modln tamamlam olmak.

  YETERLK Pnomatik sistemlerin arzalarn tespit etmek, onarmak.

  MODLN AMACI

  Genel Ama

  Pnomatik sistemlerin devre emalarn normlara uygun olarak

  izebilecek ve ilgili devreleri kurabileceksiniz.

  Amalar

  1. Sistemin kurulmas iin gerekli malzeme, ara ve gerelerini doru olarak yapabileceksiniz.

  2. Pnomatik sistemlerin tasarmn yapp, tasarladnz pnomatik sistemi normlara uygun izebileceksiniz.

  3. Projesi veya emas verilen pnomatik sistemi, teknie uygun kurabileceksiniz.

  ETM RETM

  ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Pnomatik Labaratuvar

  Donanm: Pnomatik devre elemanlar

  LME VE

  DEERLENDRME

  Bu modl iersinde her renme faaliyeti sonunda kendi

  kendinizi deerlendirebileceiniz uygulamal lme

  deerlendirme tekniklerine, modl sonunda oktan semeli

  lme deerlendirme testine tabi tutulacak ve ayrca retmen

  tarafndan deerlendirileceksiniz.

  AIKLAMALAR

 • iv

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  letmelerde retimi arttrma, kaliteyi ykseltme ve maliyetleri drme esas amatr.

  Bu anlamda tm dnyada olduu gibi lkemizde de otomatizasyonun nemi byktr.

  Otomatizasyon denilince de akla pnomatik, hidrolik, elektrik ve elektronik kumanda

  gelmektedir.

  Bu modlle pnomatik sistemler hakknda bilgi sahibi olacaksnz ve pnomatik

  sistemlerin kurulmas iin gerekli malzeme, ara ve gere seimini yapabilecek yeterlilie

  ulaacaksnz. Ayrca pnomatik sistemlerin tasarmn yapp bu sistemi normlara uygun

  olarak izebileceksiniz. Son olarak projesi veya emas verilen pnomatik sistemi teknie

  uygun olarak kurabileceksiniz.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET1

  Sistemin kurulmas iin gerekli malzeme, ara ve gerelerini doru olarak

  yapabileceksiniz.

  Pnomatik malzeme satan veya reten firmalardan ya da ilgili internet

  adreslerinden bu malzemeleri ieren katalog ve dokman toplaynz ve snfa

  rapor halinde sununuz.

  retim yapan iletmeleri gezerek pnomatik malzemelerin kullanm alanlarn

  belirleyiniz ve snfa rapor halinde sununuz.

  1. PNOMATK DEVRELER

  1.1. Pnomatiin Tanm

  1.1.1. Genel Kavramlar

  Basnl hava (sktrlm hava), insanlarn fiziksel gcn arttrmak iin kulland

  bilinen en eski enerji iletim trdr. Kesin olarak bilinen ilk basnl hava uygulamasn

  Yunanl Ktesibios 2000 yl kadar nce yapt basnl hava mancn ile gerekletirmitir.

  Pnomatik, Yunanca nefes alp verme anlamna gelen pneuma kelimesinden tretilmitir.

  Hava basnc veya vakum etkisi ile alan makineler, aletler ve sistemlerin

  zelliklerini ieren bilim dalna pnomatik denir.

  Gerek anlamda Pnomatik uygulamalar 1950 ylndan sonra balamtr. Daha

  nceleri sadece maden endstrisinde, yap endstrisinde ve demir yollarnda (Haval fren)

  kullanlmaktayd.

  Pnmatiin endstriye asl girii ve yaylmas seri retimlerde modernleme ve

  otomasyona ihtiya duyulmasyla balad. Balangta bilgisizlikten kaynaklanan kar

  kmalara ramen kullanm sahas her geen gn daha da artm olup bugn artk ok deiik

  endstriyel uygulamalarda bile pnomatik cihazlar tercih edilmektedir.

  RENME FAALYET1

  AMA

  ARATIRMA

 • 4

  1.1.2. Pnomatik, Hidrolik, Elektrik Sistemlerinin Karlatrlmas

  PNOMATK HDROLK ELEKTRK

  Enerji

  Depolamas,

  Enerji letimi,

  Maliyet

  Basnl hava elektrik

  motoru ya da iten

  yanmal motorlarla

  tahrik edilen

  kompresrlerle salanr.

  Enerji iletimi yava ve

  snrldr. Enerji maliyeti

  yksektir.

  Enerji depolamas

  snrl lde

  mmkndr. Enerji

  iletimi yava ve

  snrldr. Enerji

  maliyeti yksektir.

  Enerji depolamas

  g, enerji iletimi

  iyi ve fiyat

  dktr.

  Dorusal

  Hareket Temini

  Kolay ve ucuzdur,

  alma hzlar

  yksektir, hareket

  miktar snrldr. Az yer

  kaplarlar, elde edilebilir

  kuvvet snrldr.

  Dorusal hareket

  temini ok basittir.

  alma hzlar fazla

  yksek deildir, az

  yer kaplarlar ve ok

  byk kuvvetler

  elde edilebilir.

  Karmak ve

  pahaldr. nk

  dnm iin ya

  mekanik ya da

  kaldrc mknats

  gereklidir. Hacim

  olarak ok yer

  tutarlar

  Dner Hareket

  Temini

  Kolay ve ucuzdur.

  Dk verim dolaysyla

  iletme maliyetleri

  yksektir. ok yksek

  devir saylarna

  ulalabilir. ok yksek

  dndrme momentleri

  elde edilemez.

  Dner hareket

  kolaylkla elde

  edilir. Devir saylar

  ok yksek deildir.

  Verimi yksektir ve

  byk dndrme

  momentlerine

  klabilir.

  Yksek verimli olup

  ok yer kaplarlar.

  Devir says

  snrldr. Devir

  says ile dndrme

  momenti ayar

  gtr.

  Genel Olarak

  Ar yk emniyetleri

  vardr. Patlama emniyeti

  mevcuttur. Devir says,

  dndrme momenti,

  alma hz rahata

  ayarlanabilir.

  Ar yk

  emniyetleri vardr.

  Yksek basnlar

  sz konusu

  olduundan iletim

  hatlarnn montaj

  g ve pahaldr.

  Ayn zamanda

  szdrmazla dikkat

  edilmelidir.

  Ar yk

  emniyetleri yoktur.

  Ek harcamalar

  yaplarak ar yk

  emniyetine

  ulalabilir, patlama

  emniyeti yoktur.

  Tablo 1.1: Pnomatik, hidrolik, elektrik sistemlerinin karlatrlmas

 • 5

  1.2. Pnomatik Devre Elemanlar Yaps ve alma zellikleri

  1.2.1. Basnl Havann Hazrlanmas

  Pnomatik sistemlerde kullanlan basnl hava kompresrler tarafndan karlanr.

  Basnl hava retimi genellikle merkezi bir basn kaynandan salanr ve sisteme boru ya

  da hortumlarla iletilir. Bylece her kullanc iin ayr bir basn kayna kullanmaya gerek

  kalmaz. Yer deitiren makine ya da el aletleri iin seyyar kompresrlerden yararlanlr.

  Kompresr seiminde tesisin hava ihtiyacnn belirlenmesi (kapasite tayini) seimi

  etkileyen nemli bir etkendir. htiyatan daha dk kapasiteli bir kompresr seimi, retim

  verimini drd gibi kompresrn srekli devreye girip kmas nedeniyle mrn de

  etkiler. htiyacn ok zerindeki bir kompresr seimi ise yatrm ve iletme maliyetini

  arttrr.

  1.2.2. Basnl Havann Datlmas ve artlandrlmas

  Sistem verimlilii bakmndan pnomatik sistemlerde retilen basnl havann,

  kayplar en aza indirecek ekilde datlmas nemlidir. Mevcut sistemin ihtiyalar

  belirlenirken ilerideki byme miktar da gz nnde tutulmaldr. Sistem daha bata ileriye

  dnk olarak kurulmaldr. Basnl hava datm ebekesinde oluabilecek kaaklar batan

  gz nnde tutulmaldr. Aksi halde ileride yaplacak bakm masraflar ve ilave edilecek

  sistemler daha byk maliyetleri ortaya karabilir. Aadaki ekilde bir basnl hava

  datm ebekesi grlmektedir.

 • 6

  ekil 1.1: Basnl hava datm ebekesi

  Basnl hava depolar kompresrlerin kna yerletirilirler. Basn

  dalgalanmalarnn nne geilmesi, basnl havann soutulmas iin ek bir yzey salamas

  ve bu yolla da iindeki nemin younlaarak ayrlmasna yardmc olur.

  Basnl hava depolar yatay veya dey olabilir. Hava k daima deponun st

  seviyesinde olmaldr. Bylece depo ierisinde younlaan suyun devreye karmas

  nlenmi olur.

  ekil 1.2: Basnl hava depolar montaj ekilleri

  1.2.2.1. Boru ve Hortum Malzemeleri

  Sanayi iletmelerinde her geen gn daha da artan otomasyon ve modernleme

  isteklerine paralel olarak basnl hava talebi de artmaktadr. Her makine ve cihaz kendisi

  iin gerekli olan havay bir boru ebekesi ile kompresrden temin eder. Pnomatik sistemlerde

  basnl havann datlmasnda boru ebekesinin nemi byktr.

 • 7

  1.2.2.2. Boru apnn Hesab

  Pnomatik sistemlerin salkl olarak alabilmesi iin uygun bir boru ap seimi

  gereklidir. Boru apnn kk seilmesi ak hzn arttrarak nemli bir basn dmne

  sebep olacaktr. Boru apnn byk olmas ise zaman ve hava kaybna neden olacaktr.

  Ancak ana datm ebeke borularnn byk tutulmas ileride sistemin bytlmesi

  dnldnde bir avantaj olarak kendini gsterecektir. Uygun boru ap seiminde dikkat

  edilecek noktalar unlardr.

  Ak hz Kabul edilebilir basn dm alma basnc Devredeki ak kstlayan eleman says Boru uzunluu

  Ana boru ebekesinde boru iindeki ak hz 6-10 m/s arasnda olmaldr. Basn

  kayna ile kullanc arasndaki basn dmnn 0,1 bar deerini amamas istenir. Bunun

  dnda pratikte kullanlan baka bir l de basn dmnn iletme basncnn % 15ini

  amamasdr.

  rnein, iletme basnc 6 bar olan bir sistemde basn dm bu ynteme gre 0,3

  bar amamaldr.

  Valfler, dirsekler, Tler redksiyonlar gibi devre elemanlar ak kstlayan

  elemanlardr. Bunlarn boru apna etkisi ya da bir srtnme faktr olarak veya pratikte en

  ok kullanlan ekliyle e deer boru uzunluu olarak gz nne alnmaldr.

  1.2.2.3. Boru ebekesinin Denmesi

  En az boru apnn seilmesi kadar nemlidir. Pnomatik sistemlerde boru hatlarnn

  bakm ve kontrol periyodik olarak yaplr. Bu yzden boru hatlar bakm gletirecek dar

  kanallardan geirilmemeli ve nne duvar rlmemelidir. Aksi halde boru hatt zerinde

  tespit edilemeyen kaaklar byk basn kayplar oluturur.

  ekil 1.3: izgisel datm ebekesi

 • 8

  Datm ebekesinde basn kayna ile kullanc arasnda % 1-2 eim bulunur.

  Youan suyun basnl havaya karmamas iin ana datm ebekesinden ayrlmalar deve

  boynu ile ve uygun yaraplarda yaplmaldr.

  ekil 1.4: ebekeden ayrlma ekli ve ana datm ebekesinden ayrlma karakteristikleri

  Ana datm ebekesinde boru hatlar halka eklinde denir. Bu yntem ile dengeli ve

  abuk bir kullanm salanr. Basnl hava her iki ynden de sisteme gidebilir. Basnl hava

  iletmenin her blgesinde kullanlyorsa balangta oluturulan halka enine balantlarla

  tekrar halkalara ayrlr.

  ekil 1.5: Halka eklinde datm ebekesi

 • 9

  Pnomatik sistemlerde basnl havann datm boru ya da hortumlarla gerekletirilir.

  Ana datm ebekesinde kullanlmak zere aadaki boru malzemeleri seilebilir:

  Bakr Pirin Alaml elik Siyah elik Boru Galvanizli elik Boru Plastik

  Boru hatlar kolay denebilmeli, korozyona kar dayankl ve ucuz olmaldr.

  Kaynakl borular ucuz ve szdrmaz olmalarna ramen kaynak cruflar sisteme zarar

  vereceinden pek tercih edilmezler. Galvanizli borular ise tamamen szdrmaz deildirler.

  Dier borulara oranla korozyona kar dayankll iyi deildir. Bu yzden elik boru

  kullanldnda filtre ve su tutucu elemanlarn nemi daha da artar. zel kullanm

  sahalarnda ise bakr ve plastik boru seilebilir.

  Kullanm yerlerindeki datm ebekesinde en ok kullanlan hortum, polietilen ve

  poliamid plastik hortumlardr. Son zamanlarda gelitirilen balant elemanlar ile abuk,

  kolay ve ucuz bir ekilde denirler. Esnekliin istendii yerlerde ise kauuk hortumlar

  kullanlr. Kauuk hortumlar ayn zamanda mekanik gerilmelere kar plastik hortumlara

  oranla daha dayankldr. Ancak pahal olduklarndan ok kullanlmayan bir hortum

  eididir.

  1.2.2.4. Balant Elemanlar

  Ana Datm ebekesi Balant Elemanlar

  Boru ebekesinde elik boru balantlar tercihen kaynakla gerekletirilir. Kukusuz

  kaynak dikii en szdrmaz balant trdr. Kaynakl balantnn olumsuz yan cruf

  oluumu ile kaynak dikiinin ksa zamanda paslanmaya yz tutmasdr. Gerek cruf gerekse

  pas paracklar sistemin uygun yerlerine koyulan filtrelerle tutularak ksmen de olsa bu

  saknca giderilir. Kaynakl balant iyi bir szdrmazlk salad gibi fiyatnn da dier

  balant trlerine gre ucuz oluu tercih edilmesi iin bir neden oluturur. Boru

  balantlarnda borularn gvenli, temiz ve kolay sklp taklabilirliini salamak iin

  ykskl rakorlar gelitirilmitir. Aadaki ekilde ykskl balant rakor tipleri

  grlmektedir.

 • 10

  ekil 1.6: Ykskl rakor, bilezikli rakor, rakor, hortum ve balantlar

  Rakorun boruya balanan ksmnda borunun u ksmnn oturduu bir yuva vardr.

  Yksk boruya taklarak bu yuvaya oturtulur. Somun ilerledike iindeki yks de ileri

  itecektir. Rakorun konik yzeyine dayanan ve ilerlemek zorunda olan yksk konik yzeyde

  kayarak boruyu srr. Bylece borunun bir paras haline gelen yksk borunun rakordan

  kmasn nleyecek ve szdrmaz bir balant temin edilmi olacaktr. Bu balant yntemi

  daha ok ince etli ve dikisiz borular iin uygundur.

  ekil 1.7: Plastik boru iin poliamid balant eleman

  Zaman zaman kullanlan plastik borularn balants da yine kaynakl ya da rakor

  balantl olabilir. Aadaki ekilde plastik borular iin kullanlan poliamid balant eleman

  grlmektedir. Boruya nceden alm olan muf somunun ilerlemesiyle skr.

  Kullanm Yerlerindeki Datm ebekesi Balant Elemanlar

  Buradaki balant elemanlarnn nemi daha byktr. zellikle plastik hortumlarn

  balantsnda son zamanlarda en ok kullanlan balant trleri kolayca sklp

  taklabilenlerdir. Ucuz olular ise dier bir tercih sebebidir. Bu balant elemanlarnda

  gvde genellikle pirin ya da plastik olup kullanm yerine gre istenen tipi rahatlkla

  seilebilir.

 • 11

  ekil 1.8: eitli plastik hortum balant rakorlar

  Baz uygulamalarda abuk balanp zlebilen ve zldnde hava karmayan

  rakorlara ihtiya duyulur. Bu istekleri karlayan elemana abuk balant rakoru ad verilir.

  ki elemandan oluur, iinde tek ynl valf ( cek valf) olduu iin ak dururken hava

  karmaz. Ancak iki eleman birletirildiinde hava geii salanr. Aadaki ekilde abuk

  balant rakoru grlmektedir.

  ekil 1.9: abuk balant rakoru

  1.2.3. Kompresr eitleri, alma Prensipleri ve Bakm

  letme artlar gereince alma basnc ve gerekli hava miktar bakmndan deiik

  tiplerde kompresr kullanlr. Genel olarak, sktrma ekline gre kompresrler iki tiptir.

  Bunlardan birincisinde kapal bir kap ierisindeki hava, kabn hacmi kltlerek sktrlr.

  (Pistonlu Kompresrler, Dner elemanl Kompresrler) kinci tipte ise hava bir taraftan

  emilerek hzlandrlr. Daha sonra bu hz enerjisi basn enerjisine dntrlerek k

  hattnda istenen basnca ulalr.

  1.2.3.1. Pistonlu Kompresrler

  Pistonlu kompresrler ikiye ayrlr:

 • 12

  Biyel Kollu Kompresrler

  En ok kullanlan kompresr tiplerindendir. Dk ve orta basnlar yannda yksek

  basn salayan tipleri de vardr. Yksek basnl tipleri birden fazla kademelidir ve bu

  tiplerde kademeler aras soutma kullanlr. (Hava veya su soutma) Ard ardna gelen

  sktrma hacimleri bir ncekinden kktr. Bylece toplam sktrma oran bytlmek

  suretiyle k basncnn yksek deerlere ulamas salanr.

  Genellikle 4 bara kadar tek kademeli, 15 bara kadar ift kademeli, 15 barn zerindeki

  basn deerleri iin ise 3 veya daha ok kademeli pistonlu kompresr avantajldr.

  ekil 1.10: Pistonlu kompresrler ve iki kademeli pistonlu kompresr

  Diyaframl Kompresr

  Bu tip kompresrlerde piston emme odasndan bir diyafram ile ayrlmtr.

  Kompresrn tahrik miline bal bir biyel kolu vastasyla diyaframa ileri ve geri hareket

  verilerek emme ve basma gerekletirilir.

  Bylece havann hareketli elemanlarla temas nlenerek temiz kalmas salanr.

  Diyaframl kompresrler teneffs havas temininde, gda, ecza ve kimya endstrisi gibi temiz

  hava gerei olan uygulamalarda kullanlr.

  ekil 1.11: Diyaframl kompresr

 • 13

  1.2.3.2. Dner Elemanl Kompresrler

  Vidal Kompresrler

  Birbiri ile ters ynde dnen asimetrik profili iki vida eleman arasnda tutulan hava

  dnme devam ettike hacmin daralmas nedeniyle skr.

  ekil 1.12: Vidal kompresr ve roots kompresr

  Roots Kompresrler

  Daha ok vakum pompas olarak kullanlrlar. ki simetrik rotor bir gvde ierisinde

  birbirinin tersi ynde dner. Gvdede herhangi bir sktrma olmaz. Sktrma, her rotor

  basma azna aldnda basma hattndan geriye doru oluan direnle elde edilir.

  1.2.3.3. Trbin Tipi Kompresrler

  Bu tip kompresrlerde hava bir taraftan emilerek hzlandrlr. Daha sonra bu hz

  enerjisi basnca dntrlerek istenen k basnc elde edilir. Trbin tipi kompresrler

  eksenel ve radyal olmak zere iki tipte imal edilirler.

  Radyal Kompresrler

  Yksek hzda dnen ok kanatl (kademeli) bir rotor ve bir gvdeden oluur. Kanatlar

  arasna alnan hava hzlandrlarak da doru (radyal) savrulur. Bu ilem kademeli olarak

  devam eder. Son kademede k basncna ular.

 • 14

  ekil 1 13: Radyal turbo tip kompresr ve eksenel turbo tip kompresr

  Eksenel Kompresrler

  Bir rotor zerine yerletirilmi kanatlar ve bir gvdeden oluur. Kanatlar emilen

  havay hzlandrarak bir kinetik enerji kazandrr. Daha sonra bu enerji basn enerjisine

  dnr.

  1.2.4. Havann Kurutulmas

  Havann kurutulmasnda yntem kullanlr:

  Kimyasal Yntem (Absorption Yntemi)

  Bu kurutma ynteminde hava su ile bileik yapabilen bir kimyasal madde zerinden

  geirilir. Bu kimyasal madde tuz olarak anlan NaCldr. Hava ierisindeki su buhar bu

  madde ierisinden geerken kimyasal reaksiyona girerek havadan ayrlr. Ve bir zelti

  eklinde kurutucunun tabannda toplanr.

  Bu zelti belirli zamanlarda dar alnr. Tuz zamanla azalacandan belirli

  aralklarla tamamlanmaldr. Bu yntemde giriteki basnl havann scakl 30 Cyi

  amamaldr.

  Kurutucudan sonra hava iine karmas muhtemel tuz paracklar iin mutlaka bir

  filtre ngrlr. Bu yntemde ya da ayrr. Fazla miktarda yan kurutucuya zararl etkisi

  olacandan girite hassas bir filtre kullanlmaldr.

 • 15

  ekil 1.14: Kimyasal kurutma yntemi ve fiziksel kurutma yntemi

  Fiziksel Yntem (Adsorption Yntemi)

  Bu yntemde hava silisyumdioksitten (Silikajel) oluan bir madde ierisinden

  geirilerek su buhar tutulur. Bu kurutma maddesi kurutucu ierisinde tanecikler halinde

  bulunur. Bu yntemde ayrca kimyasal bir bileim sz konusu deildir. Silikajel, su buhar

  ile temas ettiinde renk deitirir.

  Belirli bir doygunlua eriince iindeki sudan arndrlmaldr. Bu amala genellikle

  bu kurutma ynteminde paralel iki kurutucu kullanlr. Doygunlua erien kurutucu devreden

  karlr ve zerinden scak hava (ya da souk hava) geirilerek sudan arndrlr. Sudan

  arndrlm silikajel eski rengini alr.

  Bu esnada dier kurutucu devreye girer ve ileme devam eder. Hava ak nedeniyle

  zamanla silikajel anarak havaya karabilir. Bu yzden ka filtre konmasnda yarar

  vardr. Ya ve dier pislikler nedeniyle kirlenen, anan silikajel maddesi 1-2 ylda bir

  deitirilmelidir.

  Soutma Yntemi

  Hava ierisindeki su buharnn youma scaklna kadar soutulmas esasna

  dayanr. Giriteki hava nce bir s deitirgecinden geerek bir miktar soutulur. Daha sonra

  bir soutucudan geirilerek yaklak 1,7-5 C scaklna kadar soutulur. Soutmayla

  birlikte ierisindeki su buhar youarak ayrlr. Soutulan bu hava giriteki havann

  soutmas iin de kullanlr. Soutulmu havay ierisindeki pislik ve ya taneciklerinden

  ayrmak iin filtre kullanlr. Bu yntemde basnl hava ierisindeki kompresrden

  kaynaklanan ya miktarnn % 80-90 tutulur. Ekonomiklii ynnden en ok kullanlan

  kurutma yntemidir.

 • 16

  ekil 1.15: Soutma yntemi

  1.2.5. artlandrc (Hava Hazrlayc) Elemanlarnn Tantlmas

  Kullanma yerine gelen hava filtre, basn reglatr ve yalaycdan oluan bir

  artlandrc (hava hazrlayc) takmndan geerek nihai zelliklerini kazanr. Bir hava

  hazrlayc eleman ksaca FRY (Filtre, Reglatr, Yalaycnn ba harfleri) olarak da

  isimlendirilebilir.

  ekil 1.16: artlandrc

 • 17

  Filtre

  Hava hazrlaycnn ilk elemandr. Basnl hava iindeki yabanc maddeler ile suyun

  ayrlmas amacyla kullanlrlar. Filtreye giren hava giriteki oluktan (1) geerken bir dnme

  hareketi kazanr. Kat paracklar ve su, merkezka kuvvet yardmyla kavanozun i

  yzeyinde (2) birikir. Bu hava daha sonra genellikle sinter bronzundan yaplan filtre

  elemanndan (3) geerek filtreden dar kar. Kavanoz dibinde biriken suyu boaltmann iki

  ayr yntemi vardr. El ile boaltmal filtrelerde su seviyesinde, msaade edilebilir seviyeye

  erimeden boaltma yaplmaldr. Bu da kavanozun altnda bulunan boaltma tapasnn

  almasyla gerekletirilir. Otomatik tahliyeli filtrelerde ise bu ilem insan dikkatine gerek

  kalmadan otomatik olarak gerekleir.

  ekil 1.17: Filtre (el tahliyeli) ve filtre (otomatik tahliyeli)

  Basn Reglatr (Basn Drc)

  Her pnomatik devre iin belirli bir optimal alma basnc vardr. Gereinden yksek

  bir basn enerji kaybna ve abuk anmalara, gereinden dk bir basn ise fonksiyonun

  yerine getirilmemesine veya en azndan verimin dmesine neden olur. Kompresr

  deposundaki hava basnc srekli deitiinden bu dalgalanmay sisteme aktarmamak iin bir

  basn drcye (reglatr) ihtiya duyulur, reglatre giren havann basnc deise bile

  kan havann basnc reglatr zerindeki manometreden okunabilen ayarlanan sabit

  deerde kalacaktr. Reglatrler tahliyeli ve tahliyesiz olmak zere ikiye ayrlr.

 • 18

  ekil 1.18: Basn reglatr (tahliyeli) ve basn reglatr (tahliyesiz)

  Yalayc

  Pnomatik sistemlerde kullanlacak havann bir miktar yalanmas u avantajlar salar:

  Anmalarn en aza inmesi Srtnme nedeniyle oluan kayplarn en aza indirilmesi Korozyona kar koruma

  Yalayclar genellikle Venturi ilkesine gre alrlar. Dar bir kesitten geen havann

  hz artarken basncnda bir dme meydana gelir. Bu kesitte bulunan ince ya borusundan

  emi yaparak yan hava iine damlamasn salar. Ancak damlamann balayabilmesi iin

  hava debisinin bir minimum deerin zerinde olmas gerekir. Aksi halde basn dm ok

  az olacandan ya emilemez.

  ekil 1.19: Venturi ilkesi ve yalayc

 • 19

  Genellikle uygun bir yalama iin yalayc zerindeki ayar vidasndan 112

  damla/1000 lt olacak ekilde ayarlanr. Yalayclarda kullanlan yan 20Cdeki

  yapkanl 1050 cSt. civarnda olmaldr.

  artlandrc ile en uzak kullanc arasndaki mesafe 5 myi amamaldr. Daha fazlaki

  uzaklklarda hava ierisine pskrtlen yan etkisi kaybolur.

  1.2.6. Pnomatik Elemanlarn Yaplar alma Prensipleri ve Balantlar

  1.2.6.1. Pnomatik Silindirler

  Pnomatik silindirler basnl hava enerjisini dorusal itme veya ekme hareketine

  evirirler. Bir pnomatik silindir n ve arka kapak, silindir borusu, piston kolu ve szdrmazlk

  elemanlarndan meydana gelir.

  Tek Etkili Silindir

  Bu tip silindirde basnl hava tek ynde etkir. Yani hava giri ve k iin bir tek

  delik mevcuttur. Bylece sadece bir ynde alma elde edilir. Piston kolunun geri dn ya

  bir yayla ya da bir d kuvvetle (rnein ykn kendi arlyla) salanr. Bazen yay piston

  tarafna konarak piston koluna ekme ynnde i yaptrlabilir. Yay direnci piston kolunu

  yeteri kadar hzla itebilecek deerde seilir.

  ekil 1.20: Tek etkili silindir

  ift Etkili Silindir

  Bu tip silindirde hava basncna ve piston yzeyine bal olarak elde edilen kuvvet

  piston kolunu iki ynde hareket ettirir. Bylece iki ynde i yaplabilir. Her iki yndeki

  kuvvet basncn etkidii yzeylere bal olarak farkl deerdedir. Silindir zerinde iki adet

  giri ve k delii bulunur. ift etkili silindir zellikle piston kolu geri dn ynnde de i

  yapaca zaman kullanlr. alma esnasnda piston tarafna hava verildiinde piston kolu

  tarafndaki hava tahliye edilir veya piston kolu tarafna hava verildiinde piston tarafndaki

  hava tahliye edilir.

 • 20

  ekil 1.21: ift etkili silindir

  Yastkl Tip Silindirler

  Ar ktleler silindir tarafndan hareket ettirilecekse bir darbe veya hasar meydana

  gelmemesi iin strok sonunda bir yastklama yaplr. Strok sonuna yaklamadan nce bir

  yastklama keesi havann serbeste tahliye olduu delii kapatr. Bu durumda hava sadece

  ok kk ve genellikle ayarlanabilen bir delikten tahliye olur. abuk boalamayan hava

  ktlesi piston ile silindir kapa arasna skr. Geri dnte hava bir cek valften geerek

  yoluna devam eder. Yastklama bir ynde veya iki ynde yaplabilir.

  ekil 1.22: Yastkl tip silindir

  ift Milli Silindir

  Bu silindirde her iki tarafa da yataklanm piston kolu mevcuttur. Bunun sayesinde

  meydana gelebilecek yanal ykler karlanm olur. ki tarafta da yzeyler ayn olduu iin

  elde edilen kuvvetler ve hzlar birbirine eittir.

  ekil 1.23: Tek milli silindir

 • 21

  Tandem Silindir

  Byle bir silindirde ayn gvde iinde birbirine bal iki adet ift etkili silindir

  mevcuttur. Her iki silindirin piston kolu taraflarna ayn anda hava verilir. Bylece basnl

  havann etkime yzeyi yaklak iki katna km olur. Bylece piston kolundaki kuvvet de

  artm olur. Bu silindirler piston apnn byk ve montaja imkan vermedii hallerde

  kullanlr.

  ekil 1.24: Tandem silindir

  ok Konumlu Silindirler

  Ayn gvde ierisinde arka arkaya monte edilmi en az iki adet ift etkili silindirden

  oluur. Silindirden bir tanesinin piston kolu sabit bir mafsalla bal olduundan i, dier

  silindirin piston kolu ile yaplr. Baz uygulamalarda silindir says daha da arttrlarak 12

  konuma kadar klr.

  ekil 1.25: ok konumlu silindir

  Dner Silindir

  ift etkili silindirin bu eidinde piston kolu u ksmnda dili bir profile sahiptir.

  Bylece piston kolu bir dili ark tahrik eder ve her iki ynde dorusal hareket dairesel

  harekete evrilmi olur.(saa ve sola) Dnme hareketinin asal deeri iin genellikle

  kullanlan alar 45, 90, 180, 270, 720dir. Bu silindirler borularn bklmesinde, i

  paralarnn evrilmesinde, klima cihazlarnn kumandasnda ve valflerin kumandasnda

  kullanlr.

 • 22

  ekil 1.26: Dner silindir

  1.2.6.2. Pnomatik Motorlar

  Hava motorlar basnl hava enerjisini dairesel dnme hareketine evirirler. En

  nemli zellikleri glerine gre boyutlarnn kkl ve uygun moment

  karakteristiinden dolay geni bir hz aralnda kolaylkla kontrol edilebilmeleridir.

  Bu motorlar s, nem, kir ve titreim gibi ar alma koullarnda alabilirler ve

  zarar grmeksizin durma noktasna kadar yklenebilirler. Zehirli gaz yaymazlar ve herhangi

  bir patlama riski tamazlar.

  Farkl uygulamalara adapte edilebilmeleri nedeniyle hava motorlar petrol sondaj

  platformlarndaki byk vinlerden kk motorlu hava tornavidalarna kadar geni bir

  alanda kullanlrlar.

  Radyal Pistonlu Motorlar

  Pistonlu motorlarda piston ve krank mili aracl ile havann enerjisi mekanik dnel

  enerjiye dntrlr. Dzgn almas iin ok sayda pistona gerek vardr. Motorlarn

  gc giri basncna, piston saysna, piston yzeyi alanna ve piston hzna baldr.

  ekil 1.27: Radyal pistonlu motorlar

 • 23

  Eksenel Pistonlu Motorlar

  Eksenel pistonlu motorlarn alma prensibi de ayndr. Motorun dzgn almas ve

  dengeli moment dalm iin iki piston ayn anda basn altna alnr. Bu tr hava motorlar

  saa ya da sola dnecek ekilde ayarlanabilir devir saylar yaklak 5000 dev/dkdr. Vin,

  beton krma ve delme gibi ar ykler gerektiren yerlerde kullanlrlar.

  Paletli ( Kanatl ) Hava Motorlar

  Basit yapda ve dk arlkta olmalar tercih edilme sebebidir. Kayar kanatl eidi

  oka kullanlr. Silindir eklindeki bir hacme dner gbek merkezden kak olarak

  yerletirilmitir. Dner gbek zerinde bulunan yuvalara kanatlar taklmtr. Motorun

  almas srasnda kanatlar, merkezka kuvvetin etkisiyle silindirik hacim odasnn i

  eperine doru itilirler. Bu ekilde kanatlarla silindir yzeyi arasnda szdrmazlk salanr.

  Bu motorlarn devir says 3000 ile 9000 dev/dk arasnda deiir. Her iki ynde dnebilirler.

  ekilde paletli hava motoru ve sembol verilmitir. El aletleri ve kartrclarda kullanlrlar.

  ekil 1.28: Paletli tip hava motoru

  Dili Hava Motorlar

  Dndrme hareketi; havann etki ettii karlkl alan iki dili ark aracl ile elde

  edilir. Dililerden biri hareket k miline balanmtr. Dz dili, helisel dili, ift helisel

  dili biiminde yaplanlar vardr. Yksek g istenen yerlerde kullanlrlar. Bu zellikleri

  nedeniyle,

  Madencilikte, tayc bant sistemleri, delme krma aletlerinde Petrokimya sanayisinde Demir elik endstrisinde vin, gezer kpr, kartrclarda Byk dizel motorlarnn mar sistemlerinde kullanlr.

 • 24

  ekil 1.29: Dili tip hava motoru

  Trbin Tipi Motorlar

  Eksenel kompresrlerin alma prensinin tersi prensiple alrlar. Kk g istenen

  yerlerde kullanlrlar. Devir saylar ok yksektir. Dii arklarnda olduu gibi

  500000dev/dak dnebilirler. Elmas kesme, talama ve dii frezesi olarak kullanlrlar.

  Hava motorlarnn genel zellikleri unlardr:

  Kademesiz devir says, dndrme gc ayar yaplabilir.

  ok geni aralkta devir says elde edilebilir.

  Kk ve hafiftir.

  Ar yk emniyetlidir.

  Toza, suya, scaa, soua kar dayankldr.

  Patlamaya kar emniyetlidir.

  Az bakm ister.

  Dnme yn kolay deiir.

  1.2.6.3. Yn Kontrol Valfleri

  Pnomatik kumanda devreleri sinyal eleman, kumanda eleman ve alma

  elemanndan meydana gelir. Sinyal ve kumanda eleman alma elemannn hareketini

  denetler. Pnomatik uygulamalarda bunlara valf denir. Valf, bir hidrolik pompadan veya

  basnl tanktan gelen akkann basncn, ak miktarn, ynn ve start-stop artlarn

  denetleyen elemandr.

  Grdkleri ie gre valfler grupta toplanr:

  Yn denetim valfleri Ak kontrol valfleri Basn kontrol valfleri

  Valflerin simge olarak gsterilmesinde kareler kullanlr. Kareler valfin

  konstrksiyonu hakknda deil, ilevi hakknda bilgi verir.

 • 25

  Yn Kontrol (Denetim) Valfleri

  Yn kontrol valfleri konstrksiyon olarak iki trde imal edilir:

  Oturmal tip valfler

  Bilyal oturmal tip valf

  Diskli oturmal tip valf

  Srgl tip valfler

  Oturmal Tip Valf

  Bu tr valflerde gei kesiti bilya, disk, plaka veya takoz ile kapatlr. Szdrmazlk

  iin kee kullanlr. inde birbiri ile alan eleman bulunmadndan uzun mrl olurlar.

  Pislik ve toza kar hassas deildirler. Valfi altracak uyar kuvvetlerinin iddeti iindeki

  yayn sertliine gre deimektedir.

  Bilyal Tip Oturmal Valf

  ekil 1.30da byle bir valf grlmektedir. Valf gvdesi zerinde balant

  yaplabilecek delik says iki ve valfin konum says da ikidir. O halde bu valf 2/2 valftir. lk

  anda bilya, alt ksmdaki yay nedeniyle gei kesitini kapatmaktadr. P hattndan gelen

  basnl hava A hattna geemez. Valfin uyar pimine basldnda, bilya aa itilir, P ile

  Ann irtibat salanr. Pim basl olduu srece P hatt A hattna ak kalr. Pimdeki uyar

  ortadan kalknca, bilya altndaki yay nedeniyle tekrar gei kesitini kapatr. P basn hatt

  kapanr. (Normalde kapal valf)

  ekil 1.30: Bilyal tip oturmal 2-2 valf

 • 26

  Disk Oturmal Valf

  ekil 1.31de byle bir valf kesiti grlmektedir. Gei kesiti bir disk zerine

  yerletirilmi szdrmazlk eleman ile salanmaktadr. lk anda pim zerinde uyar bir

  yokken, P hatt A hattna aktr. Yani valf normalde ak bir valftir. Pime basldnda

  diskin altndaki szdrmazlk eleman bu defa alt ksma oturur ve P basn hatt kapanr,

  Adaki hava pimin yanndaki boluktan tahliye olur. Pim zerindeki uyar kalknca valf

  tekrar normal konumuna dner. ekilde ise normalde kapal disk oturmal 3/2 valf kesiti

  grlmektedir.

  ekil 1.31: Disk oturmal 3-2 valf

  Srgl Tip Valf

  Bu tip valflerde bir kumanda pistonu (srg) vastasyla hatlarn her biri ile balants

  salanr. Srg zerindeki boumlara yerletirilmi O halkalar vastasyla szdrmazlk

  gerekleir. Bazen valf gvdesi iersine bronz bir bur geirilerek O halkalarn bu eleman

  iinde hareketi salanr. Bylece hem iyi bir szdrmazlk salanr hem de srgy hareket

  ettirecek kuvvet ihtiyac klm olur. Aadaki ekilde 5/2 ift hava uyarl srgl tip bir

  valfin alma prensibi grlmektedir.

  ekil 1.32: 5/2 srgl tip ift hava uyarl valf

 • 27

  1.2.6.4. Basn Kontrol Valfleri

  Basn kontrol valfleri pnomatik sistemlerde nadiren kullanlr. Basn ayarlayc ad

  verilen eleman, artlandrc konusunda anlatmtk. Burada sadece emniyet valfinden

  bahsedeceiz. Emniyet valfi basn ayarlanan deere geldiinde havann atmosfere

  atlmasn salar. Hava kazanlar zerinde kullanlr. ekil 1.33te basn kontrol valfinin i

  yaps grlmektedir.

  ekil 1.33: Basn kontrol valfi

  1.2.6.5. Cek Valf

  Akn gemesine bir ynde msaade edip dier ynde etmeyen valftir. Geri

  dndrmez valf diye bilinir. Ya bilyal ya da kapakk tipli olarak imal edilirler. lk anda bir

  yay kapak gei kesitine doru iter. Sol taraftan gelen havann basnc yay kuvvetini

  yendiinde eleman saa doru itilir ve hat alr. Sa taraftan hava verildiinde hava basnc

  ve yay kuvveti nedeniyle gei kesiti kapatlr.

  ekil 1.34: Cek valf

  1.2.7.6. Ak Kontrol Valfleri

  Hz Ayar Valfi

  Bnyesinde bir ek valf bulunduu iin tek ynde gei kesitini daraltarak, alma

  elemannn hzn denetleyen elemandr. Cek valfin geie msaade etmedii ynde akkan

  bir ayar vidas ile ayarlanabilen ksma kesitinden gemeye zorlanr. Ters ynde ak halinde

  cek valf alr ve herhangi bir ksma olmadan akkan yoluna devam eder.

 • 28

  ekil 1.35: Ak kontrol valfi

  Hz Azaltma Valfi

  Bu valf tek etkili ve ift etkili silindirlerde strokun herhangi bir noktasnda hz ayar

  yaplmak istendii zaman kullanlr. ift etkili silindirde bazen byk ktlelere kumanda

  edildiinde yastklama amacyla kullanlabilir. Bunun iin piston koluna yerletirilmi bir

  kam mekanizmas valfin makarasna basar ve bu da gvdesine konik bir form verilmi olan

  ayar srgsn aa doru iter. Bylece istenen hz ayar yaplm olur. Kamn makaraya

  basma boyu veya makarann srgye basma boyu deitirilerek ayar yapma imkn elde

  edilir. Valf bnyesindeki cek valf sayesinde ancak bir ynde hz ayar yaplabilir.

  ekil 1.36: Hz azaltma valf

  abuk Egzoz Valfi

  Silindirlerde hz arttrmak amacyla kullanlr. Baz uygulamalarda silindirin geri

  dnnde bir i yaplmaz ve bu l zamann ksaltlmas istenir. abuk egzoz valfi silindire

  ok yakna bir yere monte edilir. Bylelikle silindirdeki hava yn denetim valfi zerinden

  deil de abuk egzoz valfi zerinden tahliye olur. Valfin P, A, R gibi tane balant delii

  mevcuttur. A hatt silindire balanr. R hatt atmosfere aktr. P hattndan basnl hava

  verildiinde i ksmdaki hareketli szdrmazlk eleman R deliini kapatr, silindire hava

  dolar. Geri dnte A hattnda basnl hava vardr. Hareketli szdrmazlk eleman bu defa P

  hattn kapatarak silindir iindeki havann abucak R deliinden tahliye olmasn salar.

 • 29

  ekil 1.37: abuk egzost valfi

  mpuls Ejektr (Ani Hava fleyicisi)

  Basnl hava uzun zamandan beri endstride fleme ve bant dna itme

  problemlerinde kullanlmaktadr. Bunun iin byk bir hava sarfiyat sz konusudur. Bu

  yzden bu tr problemlerin zmnde Impuls Ejektr kullanlmaya balanmtr. Bylelikle

  hava sarfiyat da minimuma indirilmi olur. Impuls Ejektrn bir hava deposu bir de abuk

  egzoz valfi vardr. Valfin doldurulmasnda normalde ak 3/2 valf kullanlr. Devrede

  basnl hava varsa bu valf sayesinde Impuls Ejektrn deposu dolacaktr. 3/2 valfin konum

  deitirmesi ile birlikte doldurma basncnn deerine bal olarak depodaki hava hzla R

  hattndan boalacaktr.

  ekil 1.38: mpuls enjektr

 • 30

  Veya Valfi

  Pnomatik devrelerde mantk ilemlerinde kullanlan bir valftir. zerinde tane hava

  balant delii vardr. Bunlardan X ve Y giri delikleri, A ise k deliidir. Valfin yaps

  gerei ister Xten ister Yden hava verilsin A hattndan bir k alnabilir. Yani giri

  deliklerinden bir tanesinden hava sinyalinin verilmi olmas A hattndan k almak iin

  yeterlidir.

  ekil 1.39: Veya valfi

  Ve Valfi

  Bu mantk valfinin de hava balant delii vardr. X, Y giri, A ise k deliidir.

  Ancak A hattndan hava k alabilmek iin X ve Y hattndan ayn anda hava girii

  olmaldr. Eer sadece Xde hava varsa valfin iindeki hareketli eleman X ile Ann irtibatn

  kestii iin A hattndan k alnamayacaktr. Bu esnada Yden de hava verilecek olursa

  ancak A hattndan k elde edilecektir. Ayn durum Y hatt iin de sz konusudur.

  ekil 1.40: Ve valfi

 • 31

  Zaman Rlesi

  Bu valf bir 3/2 yn denetim valfi, bir hz ayar valfi ve bir de depodan meydana gelir.

  Normalde ak veya normalde kapal tipleri vardr. ekil 1-41-ada normalde kapal bir

  zaman rlesi grlmektedir. P hattndan gelen hava ilk anda A hattna geememektedir. Z

  hava uyar hattndan hava verildii zaman gelen hava nce bir ksma valfinden geer, daha

  sonra depoyu doldurur. Bylece valfe konum deitirtecek hava uyar basncnn oluumu

  belli bir sre geciktirilmi olur. Bu gecikmenin sresi hava basncnn deerine, ksmann

  iddetine ve deponun boyutuna baldr. Z hattndaki hava uyars kesilince ierideki hava

  cek valf zerinden geerek hemen tahliye olur, valfin kapal konuma gemesi de derhal

  gerekleir. ekil 1-41-bde ise normalde ak bir zaman rlesi grlmektedir. Burada Z

  hava uyars verildikten bir sre sonra valf konum deitireceinden P ile Ann irtibat da

  bir sre sonra kesilecektir. Z uyars ortadan kalktnda valf hemen konum deitirecek P ile

  Ann irtibat da hemen salanacaktr.

  (a) (b)

  ekil 1.41: (a)Normalde kapal zaman rlesi (b) Normalde ak zaman rlesi

  1.2.6.7. zel Valfler

  Hava Uyarl 8 Yollu Valf

  Bu valf bant srcnn kumandasnda kullanlr. Yapsnda iki adet 4/2 yn denetim

  valfi mevcuttur. Valflerin srglerinin iki tarafndaki etkime yzeyleri farkldr. Z hava

  uyars ilk anda yoktur. P hattndan gelen hava hem her iki srgnn alt ksmnda hem de B

  ve D hatlarnda hissedilir. A ve C hatlar R ve S zerinden tahliyeye aktr. Bu sayede ilk

  anda D hatt sktrma silindirine, B hatt ana silindirin piston kolu tarafna havann

  gitmesini salamaktadr. Z hava uyars verildiinde 1 Nulu srg alan fark nedeniyle aa

  doru hareket eder ve P hatt Aya yani srme silindirine balanrken Bdeki hava Rden

  tahliye olur. A hattna hava gelir gelmez ncelikle transport silindirinin enesinin skmas

  salanr ve basn olutuunda 2 Nulu srgnn zerindeki kuvvetin artmas gerekleir, bu

  srg de aa iner. Bu takdirde Ddeki hava S zerinden tahliye olurken C hattna yani ana

  silindirin piston tarafna hava verilir, bant telenmi olur. Z hava uyars kesilirse nce 1

  Nulu srg yukar kalkar, daha sonra 2 Nulu srg hareket eder. Bylece nce srme

  enesi zlr daha sonra ana silindir geri arlr.

 • 32

  ekil 1.42: 8 yollu valf

  Vibrasyon Valfi

  Yapsnda bir adet 3/2 normalde kapal, bir adet normalde ak 3/2 yn denetim valfi

  ile iki adet hz ayar valfi bulunur. lk anda P hatt B hattna aktr. A hatt ise Rden

  tahliyeye aktr. B hattndaki hava dahili bir kanalla 1 Nulu srgnn zerine etkir. Ancak

  arada bir ksma valfi olduu iin bu srgy aa doru itecek basn hemen oluamaz.

  Yeteri kadar basn olutuunda srg aa iner, A hattna hava verilirken, R irtibat

  kapanr. A hattndaki hava hz ayar valfinden geerek 2 Nulu srgy aa iter. Bylece P

  ile B hattnn irtibat kesilir. B deki hava Rden tahliye olur. Bdeki hava tahliye olunca 1

  Nulu srgnn zerindeki etki ortadan kalkar ve bu srg yukar kalkar. A hattndaki hava

  Rden tahliye olur. Bu takdirde 2 Nulu srg zerindeki etki de kalkar yeniden B hattna

  hava verilir. Valfin bu zellii ift etkili bir silindirin vibrasyon hareketinde kullanlabilir.

  Hz ayar valflerinin ayar deeri deitirilerek deiik vibrasyon stroklar alnabilir.

  ekil 1.43: Vibrasyon valifi ve ift etkili silindire uygulamas

 • 33

  1.2.6.8. Dier Devre Elemanlar

  Temassz Sinyal Vericiler

  Tezgah ve otomatik alan aparatlarda insan ve makine iin yeni bir takm koruyucu

  emniyet talepleri ortaya kmaktadr. Bu talepleri karlamak iin temassz sinyal verebilen

  elemanlar tercih edilmeye balanmtr. Bunlarn basnl hava ile alanlarna pnomatik

  duyarga denir. Duyargalarda nemsiz, iyi filtre edilmi, yasz hava kullanlr.

  Alc-Verici Tip Duyarga

  Bu duyargann alc ve verici olmak zere iki eleman vardr. Her iki elemann da P

  hatlar nemsiz, yasz hava ile beslenir. Besleme basnc 0,1-0,2 bardr. Hava tketimi

  Q=0,5-0,8 m3/saattir. Havann kalitesini artrmak iin eleman giriinden nce bir filtre ve

  dk basn reglatr kullanlr. yi bir alma iin iki eleman arasndaki mesafe 100

  mmyi gememelidir. Balangta alc ve verici duyargadan karlkl olarak hava flenir.

  Hava katmanlarnn karlamas sonucu alc duyargann A hattndan ok dk bir k

  sinyali alnr. (5m bar) Bu sinyal bir ykselticide daha yksek basnl hava sinyaline

  dntrlr. Eer alc ve verici arasna bir engel girecek olursa A hattndaki sinyal

  beslemesi kesilir. Bu yzden mmkn mertebe bir koruyucu ile muhafaza edilmelidir.

  ekil 1.44: Alc-verici tip duyarga ve kesiti

  Kesilebilir Jet Duyarga

  ekil 1.45te byle bir duyarga gsterilmektedir. P hattndan srekli basnl hava

  beslemesi vardr. Hava bir ksma kesitinden geerek A deliinden dar flenir. Dolaysyla

  ok kk bir hava k sinyali alnr. Eer duyargann azna bir engel gelecek olursa A

  hattndaki besleme kesilir. Bu durum sistemde deerlenir. Besleme basnc 0,1-8 bar olabilir.

  Eleman girii iin msaade edilebilir max. aralk 5 mmdir.

 • 34

  ekil 1.45: Kesilebilir jet duyarga

  Refleks Duyarga

  Bu duyarga alc verici tip duyargann alma ilkesine gre alr. Her iki elemanda

  ayn gvde ierisine monte edilmitir. P hattndan gelen hava bir ksma valfinden geerek

  dar flenir. Duyargann nne bir engel gelecek olursa A hattndan geriye doru kk

  basn deerinde bir k sinyali alnr. Engel ile duyarga arasndaki mesafe en ok 5-6 mm

  olabilir. zel tiplerde 20 mmye kabilir.

  ekil 1.46: Refleks duyarga

 • 35

  Geri Basn Duyargas

  P hattndan srekli hava beslemesi yaplr. Besleme basnc 0,1-8 bar olabilir. Hava bir

  ksma kesitinden geerek atmosfere flenir. Duyargann nne bir engel gelecek olursa

  basnl hava A hattndan geri dner ve besleme basncna eit bir k sinyali alnr. Son

  nokta kontrol ve konum kontrolnde rahatlkla kullanlr.

  ekil 1.47: Geri basn duyargas

  Ykseltici

  Duyargalardan alnan hava k sinyalinin normal alma basncna evrilmesinde

  kullanlr. Normalde ak veya kapal 3/2 yn denetim valfi ve hava uyar hattnda byk

  yzeyli bir diyaframdan oluur. Valfin x hattndan duyarga sinyali gnderilir. Gelen hava

  sinyalinin basn olarak deeri ok kktr. Ancak bu sinyalin etkime yzeyi diyafram

  yzeyi olduundan valfe konum deitirmek iin yeterlidir. x hattnda uyar olduu srece

  valf konumunu muhafaza eder.

 • 36

  ekil 1.48: Tek kademeli ykseltici ve basn anahtar

  Basn Anahtar

  Basnl hava sinyalini elektrik sinyaline dntren bir elemandr. Z uyar hattnda

  verilen hava uyarsnn basnc ayarlanan bir deere geldiinde alt ksmndaki bir mikro

  anahtar tetikleyebilir. Bu sayede bir elektrik anahtar kapatlabilir. alma basnc 0,6-10

  bar olabilir.

  1.3. alr Sistemlerden ema karmak

  1.3.1. Problemin Tanmlanmas

  Problem 1

  ekil 1.49: Problem 1 devresi

  Bir dmeye basldnda paralar, piston ucuna taklm olan bir aparat ile besleme

  kanalndan alnrlar. Piston son konumuna ulatktan sonra otomatik olarak geri dnmelidir.

 • 37

  Kumandann Yaps

  ekil 1.50: Problem 1in kumanda yaps

  Programn Yaps

  Devrede 1.2 Nulu geri dn yayl butona basldnda, 1.1 Nulu 4/2 yn denetim

  valfi kumanda edilecek ve buna bal olarak 1.0 Nulu piston ileri ynde hareket edecektir.

  Piston kolu son konumunu aldnda 1.3 Nulu snr anahtarna temas edecek, bu

  durum snr anahtarnn 1.1 Nulu 4/2 yn denetim valfini etkilemesini salayacaktr.1.1

  Nulu yn denetim valfinin etkilenmesi sonucu bu valf konum deitirecek ve piston kolu

  geri ynde hareket edecektir.

  Bu durum 1.2 Nulu butona her baslta tekrar edecektir. Dolaysyla piston ileri geri

  ynde hareket edecektir. (A+,A-)

 • 38

  Problem 2

  ekil 1.51: Problem 2 devresi

  Start valfine basld anda, ift etkili bir silindirin piston kolu otomatik olarak ileri-

  geri hareket edecek hava kesildikten sonra hareket duracaktr. Piston kolunun ileri ve geri

  hareketinde hz ayarlanabilecektir.

  Kumandann Yaps

  ekil 1.52: Problem 2nin kumanda yaps

 • 39

  Programn Yaps

  1.4 Nulu oturmal Tip valfe basldnda devreye hava verilmi olur. 1.2 Nulu snr

  anahtar pistonun ileri ynl hareketini (A+), 1.3 Nulu snr anahtar ise pistonun geri ynl

  hareketini (A-) salar. Bu durum 1.2 ve 1.3 Nulu snr anahtarlarnn 1.1 Nulu 4/2 yn

  denetim valfine konum deitirtmesi ile gerekleir. Balangta piston kolunun konumu

  belirsizdir. 1.1 Nulu yn denetim valfi hangi snr anahtarnn etkisinde ise piston o snr

  anahtarnn etkiledii ynde hareket edecektir. 1.0 Nulu pistonun ileri-geri ynl hareketi

  (A+,A-) 1.4 Nulu oturmal tip valf kapatlana kadar devam edecektir.

 • 40

  UYGULAMA FAALYET

  lem Basamaklar neriler

  Sistemin projesini ve alma diyagramn

  incelemek

  Projeye uygun malzeme listesi kartmak

  Varsa projedeki elemanlarn karlklarn

  tespit etmek

  Sistemin giri ve klarn kontrol

  ediniz.

  Sistemin ihtiyalarn doru tesbit

  ediniz.

  Projeyi ekillendirirken malzeme

  listesine dikkat edniz.

  Malzee listesini sistemin gereklerine

  karlk gelecek ekilde hazrlaynz.

  Projedeki elamanlarnn karlklarn

  dru tespit ediniz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 41

  LME DEERLENDRME

  1. Pnomatik sistemlerde basnl hava aadakilerden hangisinden karlanr?

  A) Filtre B) Reglatr C) Kompresr D) Yalayc

  2. Bir pnomatik sistemde, kompresr havas, aadaki amalarn hangisi iin kuvvet

  salar?

  A) Kompresr soutmak, B) yapmak, C) i noktasn kontrol etmek, D) Cihaz ve aletleri yalamak

  3. Basnl hava depolarnn salad yararlar aadakilerden hangisidir?

  A) Basn dalgalanmalarn nler. B) Basnl havay soutur. C) Ek bir yzey salar ve buy olla nemin younlaarak ayrlmasn salar. D) Hepsi.

  4. Pnomatik sistemde, yalama cihaznn yerletirilmesi iin en uygun nokta

  aadakilerden hangisinden sonradr?

  A) Hava tank, B) Ayarlayc, C) Soutucu, D) Kompresr

  5. Pnomatik sistemlerde ana boru ebekesinde boru iindekiak hz hangi aralkta

  olmaldr?

  A) 4-6 m/s B) 2-4 m/s C) 6-10 m/s D) 10-12 m/s

  6. Basn kayna ile alc arasndaki basn dm maksimum ka bar olabilir?

  A) 0,1 bar B) 0,2 bar C) 0,5 bar D) 1 bar

  LME VE DEERLENDRME

 • 42

  7. Datm ebekesinde basn kayna ile kullanc arasnda % ka eim bulunmaldr?

  A) % 1-2 B) % 2-3 C) % 3-4 D) % 4-5

  8. abuk balanp zlebilen ve zldnde hava karmayan rakorlara ne denir?

  A) Valf B) ek Valf C) abuk Balant Rakoru D) Hz Ayar Valfi

  9. Filtre, reglatr ve yalaycdan oluan elemana.. denir

  10. Basnl hava iindeki yabanc maddeler ile suyun ayrlmas amacyla kullanlan

  elemana .. denir.

  11. Pnomatik sistemlerde kullanlan havann bir miktar yalanmasnn salad yararlar

  nelerdir?

  A) Anmalar en aza indirir. B) Srtnmeler nedeniyle oluan kayplar en aza indirir. C) Korozyona kar koruma salar. D) Hepsi

  12. Basnl hava enerjisini dorusal itme veya ekme hareketine eviren aralara

  .. denir.

  13. Her iki tarafnda yataklanm piston kolu olan silindir eidi aadakilerden

  hangisidir?

  A) ift milli silindir B) Tek etkili silindir C) ift etkili silindir D) Tandem silindir

  14. Ayn gvde iinde birbirine bal 2 adet ift etkili silindirin bulunduu silindir eidi

  aadakilerden hangisidir?

  A) ift milli silindir B) Tek etkili silindir C) ift etkili silindir D) Tandem silindir

  15. Ayn gvde ierisinde arka arkaya monte edilmi en az 2 adet ift ekili silindirden

  oluan silindir eidi aadakilerden hangisidir?

  A) ift milli silindir B) ok konumlu silindir C) ift etkili silindir D) Tandem silindir

 • 43

  16. Pnomatik sistemlerde alma elemanlarnn hareketini denetleyen elemana

  . denir.

  17. Akn gemesine bir ynde msaade edip dier ynde etmeyen

  valfe.denir.

  18. Aadakilerden hangisi alclarn hzlarn ayarlamak iin kullanlr?

  A) Hz kontrol valfi B) Yn kontrol valfi C) Basn kontrol valfi D) Ak kontrol valfi

  19. Aadaki elemanlardan hangisini kullanarak, bir pnomatik silindir iindeki darbeler

  nlenir?

  A) Durdurma takozlar, B) Hava kontrol valfleri, C) Yastklama sistemi, D) Sktrma yaylar

  20. Aadaki elemanlarn hangisi, bir pnomatik silindirin daha uzun bir hizmet mrne

  sahip olmasn salar?

  A) Bronz paralar, B) Yalama, C) Ksele piston keeleri, D) Dkme demir piston kollar.

  21. Aadakilerden hangisi kompresr eidi deildir?

  A) Vidal

  B) Tamburlu

  C) Pistonlu

  D) Rotorlu

  22. Pnomatik motordan ne tr bir enerji elde edilir?

  A) Potansiyel enerji, B) Pnomatik enerji, C) Mekanik enerji, D) Akkan enerjisi.

  23. Bir pnomatik motorda dnme ynnn deitirilmesi, hangi unite veya ilem

  araclyla salanr?

  A) Dililerin dnme ynnn deitirilmesi B) ift ynl kavrama C) ift ynl piston D) Hava ak ynnn tersine evrilmesi

 • 44

  24. yaptktan sonra, bir valf iinden geerek sisteme geri dnen hava genellikle nereye

  ynlendirilir?

  A) Kompresre, B) Tanka, C) Atmosfere,

  D) Son soutucuya.

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtar ile karlatrnz. Doru cevap saynz belirleyerek

  kendinizi deerlendiriniz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt ettiiniz

  sorularla ilgili konular faaliyete dnerek tekrar inceleyiniz.

  Tm sorulara doru cevap verdiyseniz dier faaliyete geiniz.

 • 45

  PERFORMANS TEST

  Problem

  ift etkili silindirin piston kolu elle veya ayakla kumanda verildikten sonra, ileriye

  doru hareket etmektedir. Piston kolu son konuma ulatktan sonra, elle veya ayakla

  kumanda verildikten sonra tekrar ilk konuma dnmektedir. (ift etkili silindirin start valfleri

  ile ileri geri hareketi)

  Yukarda aklanan ekilde almay gerekletiren pnomatik devreyi iziniz.

  Programn yapsn aklaynz.

  PEROFRMANS TEST

 • 46

  zm

  Kumandann Yaps

  Programn Yaps

  ekildeki devrede 0.1 valfine basldnda devrenin almas iin gerekli hava

  salanm olur. 1.2 valfine basldnda 1.0 Nulu ift etkili silindir ileri ynde hareket

  edecek, 1.3 Nulu valfe basldnda ise 1.0 Nulu ift etkili silindir geri ynde hareket

  edecektir. Her iki durumda da piston ileri ya da geri konumunu koruyacaktr.

  DEERLENDRME

  Sorular yanl cevaplamsanz konuyu tekrar gzden geiriniz. Sorular hatasz bir

  ekilde zmleyinceye kadar tekrar ilemini yapnz. Sorularn tamam doru cevaplanm

  ise dier renme faaliyetine geiniz.

 • 47

  RENME FAALYET2

  Pnomatik sistemlerin tasarmn yapp, tasarladnz pnomatik sistemi normlara uygun izebileceksiniz.

  Pnomatik malzeme satan ya da reten firmalardan ilgili internet adreslerinden bu malzemeleri ieren katalog ve dokman toplaynz ve snfa rapor halinde

  sununuz.

  retim yapan iletmeleri gezerek pnomatik malzemelerin kullanm alanlarn belirleyiniz ve snfa rapor halinde sununuz.

  2. PNOMATK DEVRE TASARIMI YAPMAK

  2.1. Kontrol Teknikleri ve eitlerinin ncelenmesi

  2.1.1. Konuma Bal Kontrol

  Tek Etkili Bir Silindirin Denetimi

  ekil 2.1: Tek etkili silindirin denetimi

  Bu denetim ilevi iin 3 yollu bir valf silindirin geri dnnde piston tarafndaki

  havay tahliye etmek iin kullanlr.

  RENME FAALYET2

  AMA

  ARATIRMA

 • 48

  ift Etkili Bir Silindirin Denetimi

  ekil 2.2: ift etkili silindirin denetimi

  Burada 4 yollu veya 5 yollu bir valf kullanlabilir. 5 yollu valf kullanldnda ileri ve

  geri hareketteki egzost havalarn ayr ayr tahliye etmek mmkndr (Hz ayar).

  Tek Etkili Silindirin ndirekt (Dolayl) Denetimi

  ekil 2.3: Tek etkili silindirin indirekt (dolayl) denetimi

  ekildeki devre zellikle byk apl ve uzun stroklu silindirlerin kontrol iin avantaj

  salar.

  1.1 valfi indirekt olarak 1.2 valfi tarafndan kumanda edildii iin 1.1 valfi silindirin

  kapasitesinde seilir, sinyal eleman 1.2 ise kk boyutlu seilebilir. Yn valfi ile sinyal

  eleman arasndaki balant kk apl bir boru ile yaplr. Sonuta sinyal elemannn

  fiziksel boyutunun kk olmas ve anahtarlama zamannn azalmas avantaj elde edilir.

 • 49

  ift Etkili Bir Silindirin ndirekt (Dolayl) Kontrol

  Bu devrede dorudan denetim olasl yoktur. Aslnda 1.2 ve 1.3 valfleri silindire

  balandnda pistonun ileri ve geri hareketini salayabilirler. Fakat, strok sonlarnda hava

  tahliye edildii iin piston sabit kalmayabilir. Bu nedenle bir silindirin dorudan ve dolayl

  denetimi birbirinden ayrt edilmelidir.

  ekil 2.3: ift etkili bir silindirin ndirekt (dolayl) kontrol

  Dorudan denetim eer silindirin hacmi ok byk deil ve ilem tek sinyal eleman

  ile denetlenebilirse kullanlr. Dolayl denetim impuls kontrol olarak da bilinir. Kullanlan

  denetim eleman, uyar hatlarna basn uygulandnda konumunu deitirir. Valfin

  konumunu deitirmek iin bir impuls yeterlidir. Srtnme kuvvetinin yardmyla valf bu

  yeni konumunu korur. Bu tip bir valf impuls valf olarak da bilinir. (Bellek karakteristii olan

  valf)

  Makaral Valf Kullanarak ift Etkili Bir Silindirin Srekli Gidi Gelii

  ekil 2.4: Makaral valf kullanarak ift etkili bir silindirin srekli gidi gelii

 • 50

  Geri konumda 1.4e basldnda ileri hareket iin bir sinyal salanr. Hareketin

  durdurulmas iin 1.4n havasnn kesilmesi gerekir.

  ZET

  Yn denetim valflerinin uygulama ve kullan alanlar;

  ki yol ilevi: Sadece ama kapama problemleri iin

  yol ilevi: Tek etkili silindirlerin denetimi, basn uygulayarak konumu deitirilen

  valflerin denetimi, ayrca genel bir ilemi balatmak iin bir sinyal verilip sonra bunun ayn

  valften tahliye edilmesi gereken herhangi bir yerde kullanlabilir.

  Drt yol ilevi: ift etkili silindirlerin denetiminde ve sinyal balant valfi olarak

  kullanlabilir.

  Be yol ilevi: 4 yol ilevinde olduu gibidir. Fakat 2 tahliye hatt mevcuttur. (her bir

  alma hatt iin bir tahliye) Bu tahliye hatlar bamsz olarak da kullanlabilir. (hz ayar)

  Dorudan denetim: Denetim iin tek sinyalin yeterli olduu ve byk hacimli

  silindirlerin denetimi sz konusu olduunda kullanlr.

  Dolayl Denetim: Birok sinyalin olduu ve denetim elemanlar ile sinyal

  elemanlarnn birletirilemedii yerlerde kullanlr.

  mpuls Denetim: Pnomatikte impuls valf olarak kullanlan elemanlar dk maliyeti

  ve deeri yksek denetim elemanlar olarak kabul edilir.

  Muhafaza Eden Kontrol: Sistemde belirli grevler yklendiinde (emniyet, belirli

  normal konumlar vs.) kullanlr. mpuls denetim ile karlatrldnda pahaldr.

  2.1.2. Hza Bal Kontrol

  Hz Azaltma

  Ksma valfleri kullanlarak gerekletirilir. Hareketin bir ynnde hz ayar istenirse

  ksma valfine paralel olarak bir cek valf balanr. Eleman tipine bal olarak incelenebilecek

  3 olaslk vardr:

  Sabit Ayarlanamaz Ksma

  ekil 2.4: Sabit ksma valfleri

 • 51

  Strok Boyunca Sabit Ayarlanabilir Ksma

  ekil 2.5: Ayarlanabilir ksma valfleri

  Strok Boyunca Srekli Ayarlanabilir Ksma

  ekil 2.6: Makaral ksma valfleri

  Ksma valflerinin yerletirilmesine bal olarak iki hz ayar yntemi vardr.

  Giri havasnn kslmas

  Tahliye havasnn kslmas

  Hz Arttrma

  Hz, bir abuk egzost valfi kullanlarak arttrlabilir. Eer sadece bu yeterli deilse

  valflerin boyutlar, balant hatlarnn deitirilmesi gibi dier yntemler uygulanmaldr.

  Tek Etkili Silindirde Hz Ayar

  Tek etkili bir silindirde ilerleme hz sadece giri havas kslarak deitirilebilir.

  lerleme annda tahliye olmad iin abuk tahliye valfi kullanlarak hz arttrmak

  imknszdr.

  ekil 2.7: Tek etkili silindirde ilerleme hznn ayarlanmas

 • 52

  Dn

  Dn hz ancak tahliye havasnn kslmas ile salanr.

  eki 2.8: Tek etkili silindirde hava kslmas

  Geri dn hznn arttrlmas iin abuk tahliye valfinin kulan yukardaki ekilde

  gsterilmitir.

  lerleme ve Dn

  lerleme ve dn hzlar ayr ayr ayarlanabilir.

  ekil 2.9: lerleme ve dn hznn ayar

  ift Etkili Silindirde Hz Ayar

  ift etkili silindirlerde ileri ve geri harekette giri ve k havasnn kslmas

  mmkndr. Ayn zamanda kat edilen yola bal olarak her iki ynde de makaral hz ayar

  valfi kullanlarak hz ayar yapmak mmkndr. Birer abuk tahliye valfi her iki ynde de

  hz arttrabilir.

 • 53

  ekil 2.10: leri ve geri harekette giri havasnn kslmas ve tahliye havasnn kslmas

  lerleme ve geri dnte tahliye havasnn kslmas ayr ayr ayarlanabilir.

  2.1.3. Basnca Bal Kontrol

  Sralama valfi belirli ilem ve faktrleri kontrol etme amacyla kullanlmak iin

  gelitirilmitir. Tasarm zellikleri ve egzost bulunmamas nedeniyle pratikte yn denetim

  valfi ile birlikte kullanlr.

  Aadaki ekilde sralama valfi 1.3 alma basncndan bir para byk bir deere

  ayarlanmaldr. Maksimum basn, piston silindir iinde hareketsiz kaldnda oluacaktr.

  Bylece silindir strokunu tamamladnda basn oluacak ve sralama valfi bir sinyal

  verecektir. Strok sonuna ulaldndan emin olmak iin 1.5 Nulu makaral snr anahtar

  kullanlr. Eer snr anahtar kullanlmazsa silindir strokunun ara bir yerinde bir ykle

  karlatnda geri dnecektir.

  ekil 2.11: Basn kumandal geri dn

 • 54

  2.1.4. Zamana Bal Kontrol

  Pnomatik zaman rleleri (elemanlar) bir yn valfi, bir ksma valfi ve bir tp yardm

  ile kolayca oluturulabilir. Tm bu elemanlar tek tek balanarak zaman rlesi

  oluturulabildii gibi bu tmleik bir valfle de olabilir. Zaman rlesinin simgesi, kullanlan

  elemanlarn simgeleri birletirilerek oluturulur.

  Zaman Gecikmeli Balama Davran

  Pnomatik zaman rlesinin almasn yer deitirme zaman diyagramnda

  inceleyebiliriz. Diyagramda giri (e) ve k (a) sinyalleri iin birer satr izilir. Satrn alt

  izgisi sinyal yok (0), st izgisi sinyal var (1) anlamndadr. Giri sinyali e verildikten bir

  sre sonra adan bir k elde edilir.

  ekil 2.12: Zaman gecikmeli balama n.k. (normalde kapal valf ile)

  Zaman rlesinde kullanlan yn valfi normalde ak olursa; e sinyali verildikten t

  sre sonra a sinyali 0 olur. E sinyali kesildiinde adan tekrar k alnr.

  Zaman Gecikmeli Geri Dn

  Bu kez ksma valfinden cek valfin yn deitirilmitir. Bylece gecikme, balamada

  deil brakmadadr.

  ekil 2.13: Zaman gecikmeli brakma

 • 55

  2.2. Pnomatik Devre izim Bilgisi

  2.2.1. Pnomatik Sistemlerde Kullanlan Semboller

  Pnomatik kumanda devreleri sinyal eleman, kumanda eleman ve alma

  elemanndan meydana gelir. Sinyal ve kumanda eleman alma elemannn hareketini

  denetler. Pnomatik uygulamalarda bunlara valf denir. Valfler iin aadaki uluslararas

  tanm kullanlr. Valf, bir hidrolik pompadan veya basnl tanktan gelen akkann basncn,

  ak miktarn, ynn ve start stop artlarn denetleyen elemandr.

  Grdkleri ie gre valfler grupta toplanr:

  Yn Kontrol Valfleri Ak Kontrol Valfleri Basn Kontrol Valfleri

  Valflerin simge olarak gsterilmesinde kareler kullanlr. Kareler valfin

  konstrksiyonu hakknda deil ilevi hakknda bilgi verir.

 • 56

  Valfin her konumu bir kare ile gsterilir.

  Semboldeki kare says konum saysn verir.

  Karelere dardan yaplan balant says yol saysn belirler.

  Bunun iin karelerden bir tanesindeki yol saysna bakmak

  yeterlidir.

  Karelerin iindeki balant ve oklar o konumda valfin yollarnn

  birbiri ile irtibatn gsterir.

  B A

  P R

  Balantlar normal konumu temsil eden kareye yaplr.

  Valfin normal konumu dardan bir etki ile deitirilebilir. Bu d

  etki var olduu srece valf bu etkinin salad konumunu

  muhafaza eder. Eer bu d etki ilk anda mevcut ise balantlar bu

  etkinin salad konuma yaplr.

  Eer egzoz ilemi valf zerinden yaplyorsa ii bo bir gen valf

  sembolnn altna konur.

  Eer egzoz ilemi bir boru veya hortumla uzakta yaplyorsa bir

  izgi bir gen ile belirtilir.

  Tablo 2.1: Sembol tablosu

  Valf zerindeki alma hatlar A,B,C

  Valf zerindeki Basn Hatt P

  Valf zerindeki Egzoz hatt R,S,T

  Valf zerindeki Uyar hatt X,Y,Z ile gsterilir.

  Not: Valfin sembol belli ise okumak iin nce yol says daha sonra konum

  says yazlr ve okunur. (5e 2 veya 6ya 3 gibi)

 • 57

  2.2.2. Pnomatik Devre izimlerinde Elemanlarn Numaralandrlmas

  Sklkla karlalan iki adlandrma ekli mevcuttur.

  Rakam kullanarak adlandrma, Harf kullanarak adlandrma

  Rakam Kullanarak Adlandrma

  Rakamlarla adlandrmann birka yolu vardr. Sklkla kullanlan iki sistem

  Seri Numaralama

  Bu sistem, karmak kontrol ve zellikle alma sz konusu olan durumlarda tavsiye

  edilir.

  Grup saylar ve gruptaki seri numaralardan oluur

  rnek:4.12: 4. Gruptaki 12. eleman

  Gruplarn Snflandrlmas

  Grup 0: Tm enerji tedarik elemanlar

  Grup 1,2,3,...: Her bir bamsz kontrol zincirinin gsterilmesi (her bir silindir, normal

  olarak bir grup says alr)

  Seri Numaralama Sistemi

  0: alma elemanlar

  1: Kontrol elemanlar

  .2,.4: lgili alma elemanlarnn ileri hareketinde etkisi olan tm elemanlar (ift saylar)

  .3,.5: Dn hareketine etkisi olan tm elemanlar

  .01,.02: Kontrol eleman ile alma eleman arasndaki elemanlar

 • 58

  rnek: Ksma Valfi

  ekil 2.14: Elemanlarn kodlanmas

  Alfabetik Harfleri Kullanarak Adlandrma Bu tip adlandrma genellikle devre diyagramnn metodik olarak hazrlanmasnda

  kullanlr. Bir dereceye kadar, harf kullanldnda listeleme ve hesaplar daha kolay ve daha

  ak yaplabilir. alma elemanlar byk harflerle adlandrlr. Sinyal elemanlar, snr

  anahtarlar kk harfler ile gsterilir. Daha nceki adlandrmadan farkl olarak snr

  anahtar ve sinyal elemanlar etkiledikleri gruba deil, onlara kumanda veren (konum

  deitiren) silindirlere atanrlar.

  ekil 2.15: Alfabetik harflendirme

  A,B,C, alma elemanlarnn adlandrlmas

  a0,b0,c0.....A,B,C, silindirlerin geri konumlarnda alan snr anahtarlarnn adlandrlmas

  a1,b1,c1....A,B,C, silindirlerin millerinin ileri doru kmas durumunda alan snr

  anahtarlarnn adlandrlmas.

  Boru Hatlar, Genel zellikler Mmkn ise boru hatlar birbirini kesmeyen doru izgiler olarak izilmelidir.

  Kontroln ok karmak olmad yerlerde, alma hatlar dolu, kontrol hatlar kesikli izgi

  ile gsterilmelidir.

 • 59

  UYGULAMA FAALYET

  lem Basamaklar neriler

  Kullanc isteklerini tespit ediniz.

  Sistemin ana hatlar ile taslan

  hazrlaynz.

  alma diyagramn iziniz.

  alma diyagramna gre Pnomatik

  kumanda devresini izmek

  Malzeme listesini kartnz (giri k

  zamanlayc ve dier devre elemanlarnn

  adalar sembol isimleri ve grevleri bir

  tablo halinde kartmak)

  Sistem plannn kesin eklinin karnz.

  Aadan yukarya sinyal ak

  gsteriniz.

  Aadan yukarya enerji temin ediniz.

  Elemanlarn fiziksel dzenini ihmal

  ediniz.

  Mmknse silindir ve yn valfleri yatay

  iziniz.

  Sinyal elemanlarnn gerek yeri dey

  bir izgi ile belirtiniz.

  Sinyal ak tek ynde ise zerine ok

  koyarak belirtiniz.

  Tm kontrol devresini kontrol zincirine

  blnz.

  Mmknse kontrol zincirleri hareket

  srasnda uygun olarak yan yana iziniz.

  Elemanlar ilk balang konumlarnda

  gsterilir. Mmknse hatlar, birbirini

  kesmeyecek ekilde iziniz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 60

  LME DEERLENDRME Aagdaki sorularn doru seenei iaretleyiniz ve boluklar doldurunuz.

  1. Bir pnomatik devre iziminde gruptaki seri numaralama srasnda denetim elemanlar

  nasl gsterilir?

  A) 3 rakam ile B) 0 rakam ile C) 1 rakami ile D) 7 rakam ile

  2. Bir tek pnomatik alma eleman olan pnomatik sistemde ileri hareket gsterilirken

  hangi rakam kullanlmaldr?

  A) 3 rakam, B) 2 rakam, C) 5 rakam, D) 10 rakam.

  3. Pnomatik sistem devre iziminde harflerle kodlama yaplrken sinyal elemanlarnda

  hangi harf kullanlmaldr?

  A) a harfi, B) A harfi, C) AB harfi, D) ab harfi.

  4. Silindirlerinin geri konumlarnda alan snr anahtarlar, pnomatik devre izimlerinde

  nasl gsterilir?

  A) aa harfleri ile, B) ab harfleri ile, C) AB harfleri ile, D) a0 harfleri ile

  5. Devre elemanlar birbirlerine gre .. izilmelidir.

  A) Dik

  B) lekli

  C) Kk

  D) Paralel

  6. izimde balant elemanlarnn akt yerlere . konulmaldr.

  A) Kk nokta

  LME VE DEERLENDRME

 • 61

  B) Yay

  C) Ok

  D) Filtre

 • 62

  7. izimde balant elemanlarnn birletii yerlere . konulmaldr.

  A) Ok

  B) Filtre

  C) Kk nokta

  D) Yay

  8. Basn kontrol valflerinin ayarlanaca basn deeri, ... cinsinden

  yanna yazlmaldr.

  A) Newton

  B) Pascal

  C) Bar

  D) Kg

  9. Silindirlerin sral olarak almas istendiinde, ya. ya

  da basn sralama valflerinden yararlanlr.

  A) Silindirlerden

  B) Pompalardan

  C) Komresrlerden

  D) Switchler ve alglayclardan

  10. Hava, ..................... diren gsteren hat zerinden giderler.

  A) En az

  B) En ok

  C) Eit

  D) Devre elemanlarnda

 • 63

  DEERLENDRME

  Sorular yanl cevaplamsanz konuyu tekrar gzden geiriniz. Sorular hatasz bir

  ekilde zmleyinceye kadar tekrar ilemini yapnz. Sorularn tamam doru cevaplanm

  ise dier renme faaliyetine geiniz.

 • 64

  RENME FAALYET3

  Projesi veya emas verilen pnomatik sistemi, teknie uygun kurabileceksiniz.

  Pnomatik malzeme satan ya da reten firmalardan veya ilgili internet adreslerinden bu malzemeleri ieren katalog ve dokman toplaynz ve snfa

  rapor halinde sununuz.

  retim yapan iletmeleri gezerek pnomatik malzemelerin kullanm alanlarn belirleyiniz ve snfa rapor halinde sununuz.

  3. PNMATK SSTEM KURMAK

  3.1. Temel Pnomatik Devreler

  3.1.1. Tek Etkili Silindirlerin Kontrol

  Bu denetim ilevi iin 3 yollu bir valf silindirin geri dnnde piston tarafndaki

  havay tahliye etmek iin kullanlr.

  ekil 3.1: Tek etkili silindirin kontrol

  RENME FAALYET3

  AMA

  ARATIRMA

 • 65

  3.1.2. ift Etkili Silindirlerin Kontrol

  Burada 4 yollu veya 5 yollu bir valf kullanlabilir. 5 yollu valf kullanldnda ileri ve

  geri hareketteki egzost havalarn ayr ayr tahliye etmek mmkndr.

  4 yol ilevi, iki 3 yol ilevi birletirilerek elde edilebilir.

  ekil 3.2: ift etkili silindirin kontrol

  3.1.3. Tek Etkili Silindirlerin Dolayl Kontrol

  ekildeki devre zellikle byk apl ve uzun stroklu silindirlerin kontrol iin avantaj

  sunar.

  ekil 3.3: Tek etkili silindirin dolayl kontrol

 • 66

  1.1 valfi endirekt olarak 1.2 valfi tarafndan kumanda edildii iin 1.1 valfi silindirin

  kapasitesinde seilir. Sinyal eleman 1.2 ise kk boyutlu seilebilir. Denetim eleman olan

  yn valfi ile silindir arasndaki hat (l hacim dolaysyla), hava tketimini azaltmak iin

  minimumda tutulmaldr. Yn valfi ile sinyal eleman arasndaki balant kk apl bir

  boru ile yaplr. Sonuta sinyal elemannn fiziksel boyutunun kk olmas ve anahtarlama

  zamannn azalmas avantaj elde edilir.

  3.1.4. ift Etkili Silindirlerin Dolayl Kontrol

  Bu devrede dorudan denetim olasl yoktur. Aslnda 1.2 ve 1.3 valfleri silindire

  balandnda pistonun ileri ve geri hareketini salayabilirler; fakat strok sonlarnda hava,

  tahliye edildii iin piston sabit kalmayabilir. Bu nedenle bir silindirin dorudan ve dolayl

  denetimi birbirinden ayrt edilmelidir.

  ekil 3.4: ift etkili silindirin dolayl kontrol

  Dorudan denetim eer silindirin hacmi ok byk deil ve ilem tek sinyal eleman

  ile denetlenebilirse kullanlr. Dolayl denetim impuls kontrol olarak da bilinir. Kullanlan

  denetim eleman, uyar hatlarna basn uygulandnda konumunu deitirir. Valfin

  konumunu deitirmek iin bir impuls yeterlidir. Srtnme kuvvetinin yardmyla valf bu

  yeni konumunu korur. Bu tip bir valf impuls valf olarak da bilinir. (bellek karakteristii olan

  valf)

  3.1.5. Snr Anahtar Kullanlarak Silindirlerin Otomatik Geri Dn

  Aadaki ekil tipik rnek bir devredir. Eer 1.2 valfi araclyla uzun bir sre

  impuls verilirse silindir strokunu tamamladktan sonra 1.3 valfine basarak geri dn sinyali

  verir. Fakat 1.2den sinyal geldike valf konum deitiremez. (Valfin srgsnn iki

  yanndaki alanlar ve basncn eit olmasna ramen srtnme nedeniyle valf eski konumunda

  kalr.)

  Geri dn, 1.2 brakldnda gerekleir. Buradaki denetim elemanlar ilk alnan

  sinyale gre hkim davran olan elemanlardr.

 • 67

  ekil 3.5: Strok sonunun snr anahtar ile belirlenmesi

  3.1.6. ift Etkili Bir Silindirin Ara Konumda Tutulmas ve Sabitlenmesi

  Havann sktrlabilir olmas nedeniyle pnomatik bir silindirin ara bir konumda

  hassas olarak durdurulmas mmkn deildir. Yinede uygulamada statik konumda oluacak

  kk sapmalarn kabul edilebilecei durumlarda kullanlabilecek bir devre aada

  grlmektedir.

  ekil 3.6: ift etkili bir silindirin ara konumda tutulmas

  3.1.7. Silindirlerde ve Motorlarda Hz Kontrol

  Tek etkili bir silindirde ilerleme hz sadece giri havas kslarak deitirilebilir.

  lerleme annda tahliye olmad iin abuk tahliye valfi kullanarak hz arttrmak

  imknszdr. lerleme ve dn hzlar ayr ayr ayarlanabilir.

 • 68

  ekil 3.7: Tek etkili silindirde ilerleme hznn ayarlanmas ve ileri ve geri harekette giri

  havasnn kslmas

  ift etkili silindirlerde ileri ve geri harekette giri ve k havasnn kslmas

  mmkndr. Ayn zamanda kat edilen yola bal olarak her iki ynde de makaral hz ayar

  valfi kullanarak hz ayarlamak mmkndr. Birer abuk tahliye valfi her iki ynde de hz

  arttrabilir. Bunlarn kombinasyonlar da mmkndr. Hem ileri hem de geri hareket iin

  giri havasnn ayr ayr ayarlanabilir kslmasn gstermektedir.

  3.2. Veya Valfli Devreler

  Veya Valfi

  Ayn hareketin iki sinyalden biri ile balatlmas sz konusu olduunda kullanlr.

  Temel VEYA mantk ilevine sahip olduu iin pnomatik VEYA eleman olarak adlandrlr.

  Girilerden birinde veya her ikisinde sinyal olduunda kta bir sinyal elde edilir.

  rnein; tek etkili silindirin iki farkl yerden, iki adet 3 yollu valf kullanlarak kontrol

  edilmesine ait devre aada verilmitir.

  ekil 3.8: Veya valfinin kullanlmas

  Devrede VEYA valfi kullanlmadnda 1.2 veya 1.4 altrlrsa hava dier

  altrlmayan valfin egzostuna kaar. Eer birka sinyalden tek bir k alnacaksa VEYA

  valfleri seri balanmaldr.

 • 69

  Ve Valfi

  Bir hareketin yaplmas istenildiinde, 2 sinyal ayn anda alnmas halinde kullanlr.

  Temel VE mantk ilevine sahip olduu iin Pnomatik VE eleman olarak adlandrlr.

  rnein; tek etkili silindirin piston kolu, ancak iki adet 3 yollu valf ayn anda

  altrlrsa ilerlesin.

  ekil 3.9: Ve valfi ile tek etkili silindirin kumanda edilmesi

  3.2.1. Basn Kumandal Devreler

  Sralama valfi belirli ilem ve faktrleri kontrol etme amacyla kullanlmak iin

  gelitirilmitir.

  Tasarm zellikleri ve egzost bulunmamas nedeniyle pratikte yn denetim valfi ile

  birlikte kullanlr.

  Aada snr anahtar kullanarak mekanik strok sonu kontrol ile basn kumandal

  geri dn rnei verilmitir.

  ekil 3.10: Basn kumandal geri dn

 • 70

  Sralama valfi 1.3 alma basncndan bir para byk bir deere ayarlanmaldr.

  Maksimum basn, piston silindir iinde hareketsiz kaldnda oluacaktr. Bylece silindir

  stroku tamamlandnda basn oluacak ve sralama valfi bir sinyal verecektir. Strok sonuna

  ulaldndan emin olmak iin 1.5 Nulu makaral snr anahtar kullanlr. Eer snr

  anahtar kullanlmazsa silindir strokunun ara bir yerinde bir ykle karlatnda geri

  dnecektir.

  3.2.2. Zamana Baml Devreler

  Zaman Gecikmeli Balama

  Pnomatik zaman rlesinin almasn yer deitirme zaman diyagramnda

  inceleyebiliriz. Diyagramda giri (e) ve k (a) sinyalleri iin birer satr izilir. Satrn alt

  izgisi sinyal yok (0), st izgisi sinyal var (1) anlamndadr. Giri sinyali e verildikten bir

  sre sonra adan bir k elde edilir.

  ekil 3.11: Zaman gecikmeli balama N.K. (normalde kapal valf ile)

  Zaman rlesinde kullanlan yn valfi normalde ak olursa e sinyali verildikten t sre

  sonra a sinyali 0 olur. E sinyali kesildiinde adan tekrar k alnr.

  Zaman Gecikmeli Geri Dn

  Bu kez ksma valfinden cek valfin yn deitirilmitir. Bylece gecikme, balamada

  deil brakmadadr.

 • 71

  ekil 3.12: Zaman gecikmeli brakma

  3.3. Birden Fazla Silindirin altrlmas

  3.3.1. Yol Adm Diyagramlarnn izimi

  Devre diyagramn oluturmada temel olarak iki ana yntem vardr.

  ounlukla geleneksel yntem olarak da bilinen sezgisel yntem veya deneme yanlma yntemi

  Konulan kurallar ve esaslara gre devre diyagramnn metodik tasarm

  Geleneksel yntemde devreyi tasarlayann devre tasarmna katks, metodik ynteme

  oranla daha oktur. Metodik yntemlerde tasarmcnn kiisel etkisi daha azdr. Halbuki ilk

  yntem iin daha ok deneyim ve sezgi gerekecektir. Devre diyagramnn oluturulmasnda

  hangi yntem kullanlrsa kullanlsn, mevcut malzemelerin karakteristiklerinin ve

  anahtarlama olaslklarnn iyi bilinmesi gerekir.

  Pnomatikte en sk karlalan kontrol tr koordine hareket kontroldr. Aada

  koordineli hareket kontrol problemlerinin devre diyagramlarn hazrlamada en yaygn olarak

  kullanlan yntemler verilmektedir.

  Sezgisel yntem, elemanlar tanmaya dayal yntem Kaskad sistemi Devirli adm ve evrim zincirini kaydrma Hareket diyagramndan hesaplama Karnaugh diyagramndan hesaplama Program jeneratr ile

  3.3.2. Devrelerin izimi

  Eer hareket diyagramlar ve yardmc koullar ak olarak tanmlanmsa devre

  diyagramnn izilmesine balanabilir. Tasarm devre diyagramnda, sinyal akmasn

  nlemek iin kullanlan ynteme bal olarak yrtlr. Basit bir kontrol sistemi

  istendiinde sinyal akmasn mafsal makaral valfle nlemenin dezavantajna

 • 72

  katlanlabilir. Tm dier hallerde sinyal akmas geri dnl valfler ile zlmelidir.

  Devre diyagramnn hazrlanmasnda kullanlan bu metodik yaklam Kaskad yntemi olarak

  da adlandrlr.

  Problemlerin ifadelerini ksaca gstermek amacyla aadaki yntem kullanlr.

  Silindirler birer harf ile gsterilir. Silindirin piston kolunun ileri kmas, piston kolunun ieri girmesi ile

  ifade edilir.

  Birbirini takip eden farkl alma admlar art arda, ayn anda gerekleen iki hareket alt alta yazlarak gsterilir. ( A+, B+, A-, B-)

  Altrma 1. Sandk Transferi

  Bir konveyrden gelen sandklar bir pnomatik silindir tarafndan kaldrlr, dier bir

  silindir tarafndan ikinci bir konveyre itilir. A silindiri geri dndkten sonra, B silindiri geri

  hareketine balar. Her yeni sinyal, yeni bir ilemi balatacak ekilde balama sinyali bir

  dmeli valf ile salanmaldr.

  ekil 3.13: Sandk transferi ve yer deitirme adm (sralama) diyagram

  Devre Tasarm

  Devre diyagram tasarmnda kabul edilen yntem sinyal akmasnn kaldrlmas

  biimine baldr. En basit devre tasarm iin sinyal akmas mafsal makaral valf

  kullanlarak yaplabilir. Devre tasarmnda aadaki yol tavsiye edilir.

  alma elemanlar izilir. lgili son kontrol eleman izilir. Uyar simgesi olmakszn gerekli sinyal elemanlar izilir.

 • 73

  Eer son kontrol eleman larak hava uyarl (impuls) valfler kullanld ise her bir

  impuls valfi iin iki sinyal valfi kullanlr.

  Enerji girii izilir. Kontrol hatlar izilir (balanr). Elemanlara numara verilir. Hareket diyagram devre diyagramna tanr. Sinyal akmas olup olmad kontrol edilir. Bu kontrol hareket ve kontrol

  diyagramnda yaplabilir.

  Uyar simgeleri izilir. Uygulanabilecek yerlere yardmc koullar (ek istekler) yerletirilir.

  ekil 3.14: Devrenin n tasarm

  Hareket Kontrol Diyagram

  Hareket ve kontrol (sralama) diyagramnda silindirler ve valfler iin birer satr izilir.

  Silindirler iin alt satr pistonun geri konumunu, st satr ileri konumunu gsterir. Valflerde

  ise alt satr valfin uyarsz normal konumunu, st satr uyar aldnda ulat konumunu

  ifade eder. Silindirlerin stroklarn tamamlamalar valflerin konum deitirmelerine oranla

  daha uzun zaman ald iin kat ettikleri strok (ileri veya geri) eik bir izgiyle gsterilir.

  Hareket admlar diyagramda stunlarla gsterilir. Ayn son kontrol elemanna ait sinyal

  elemanlar diyagramda alt alta izilir.

 • 74

  ekil 3.15: Hareket ve kontrol (sralama) diyagram

  Sinyal akmas olup olmad hareket ve kontrol diyagramnda ayn kontrol

  elemanna sinyal veren iki sinyal valfinin (1.2 ile 1.3 ve 2.2 ile 2.3) klarnn herhangi bir

  stunda ayn anda 1 olup olmad aratrlarak tespit edilir.

  Altrma 2. Perinleme Aparat

  ki sa plaka yar otomatik bir preste perinle birletirilecektir. Paralar ve perin,

  presi kullanan kii tarafndan yerletirilecek, tamamlanan paralar presten alnacaktr.

  alma evriminin otomatik olan blm, paralarn tutulmas ve sklmasn (A silindiri)

  ve perinlemeyi (B silindiri) kapsar. evrim, balama dmesine basldktan sonra

  gerekletirilmeli, tamamlandnda tm silindirler balama konumlarna dnm

  olmaldrlar.

  ekil 3.16: Perinleme aparat ve sralama diyagram

  3.3.3. Sinyal akmasn nlemek in Mafsal Makaral Valf Kullanarak

  Devre Diyagramnn Kurulmas

  Devre diyagramnn ina edilmesinde daha nce verilen kurallara uyulmaldr. Sinyal

  akmas hareket ve kontrol diyagramnn yardmyla tespit edilebilir.

 • 75

  ekil 3.17: Hareket ve kontrol (sralama) diyagram

  Diyagramda 1. admda 1.2 ve 1.3 sinyallerinin, 3. admda 2.2 ve 2.3n akt

  grlmektedir. lk akma nedeniyle sistem almaya balayamaz. kinci akma 2.

  silindirin geri hareketini engeller. Bylece 1.3 ve 2.2 valfleri, sinyal akmasn nlemek

  iin mafsal makaral olarak seilir.

  ekil 3.18: Pnomatik devre diyagram

  Bu devrede balama sinyali kilitlenmedii iin alma srasnda kontrol devresinde

  karklklar meydana gelebilir. Bu nedenle en son hareketi gerekletiren silindirin geri

  strokunu tamamladnda kumanda edecei bir snr anahtarndan alnacak sinyalle balama

  sinyalinin kilitlenmesi tavsiye edilir.

  Kilitlenme ilevi snr anahtar ile balama anahtarn seri balamak sureti ile elde

  edilir. Bu kilitlenme ilevinin tm evrim boyunca etkili olup olmad hareket ve kontrol

  diyagram ile kontrol edilebilir.

 • 76

  3.3.4. Sinyal akmasn nlemek in Geri Dnl Valf Kullanarak Devre

  Diyagramnn Kurulmas

  Sinyal akmasn nlemek iin mafsal makaral valf kullanlmayacaksa ilave bir geri

  dnl valf kullanlmaldr. ekil 3.19da bu valf 0.2dir. bu zmde glk 0.2nin,

  konumunu uygun zamanda deitirmesidir. Bu devrede balama anahtarnn kilitlenmesi 1.4

  ile salanr.

  ekil 3.19: Geri dn valf kullanarak yaplan devre

  Bu devrede bir sinyal veya enerjinin tek bir noktadan datlmas gerekirse bu iin

  devrede datm hatlar izilerek yaplmas tavsiye edilir. Bylece devrenin karmas

  nlenecektir. Ancak bu devrenin bir dezavantaj vardr, iki farkl ilem bir sinyal eleman

  (2.3 ve 1.4) tarafndan tetiklenebilir. Bunu nlemek iin 2.3 ve 1.4 nce 0.2 valfinin

  konumunu deitirmeli, onun k 1.1 ve 2.1 valfini tetiklemelidir.

  ekil 3.20: Balama sinyalinin kilitlenmesi

 • 77

  Gvenilir bir kontrol sistemi kurmann en basit ekli her sinyali ii tamamlandktan

  sonra kesmektir. Son rnek iin bunun anlam; her admda bir sinyalin kesilmesidir.

  3.3.5. Sinyal