plantas invasoras

of 10 /10
Gramíneas invasoras: Invasións mais destacables a nivel mundial. O Phragmites australis está a ser unha praga incontrolable no este de E.E.U.U. Mentres que o Arundo donax está a invadir prácticamente tódolos campos en California.

Upload: manuel-luque

Post on 24-May-2015

495 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: plantas invasoras

Gramíneas invasoras:• Invasións mais destacables a nivel mundial.

O Phragmites australis está a ser unha praga incontrolable no este de E.E.U.U.

Mentres que o Arundo donax está a invadir prácticamente tódolos campos en California.

Page 2: plantas invasoras

Los Miscanthus sinensis no sudeste de E.E.U.U.

E os Pennisetum clandestinum en Canarias.

Page 3: plantas invasoras

Se consideran alóctonas invasoras aquelas especies non nativas que, independentemente do hábitat que ocupa, ten éxito ecolóxico na zona xeográfica onde se introduciu xa que é capaz de xerar poboacións auto-perdurables e de aumentar o seu rango de distribución.

Entre os invasores con expansión máis acusada no medio litoral e prelitoral da cornisa cantábrica encontramos a “herba da pampa” ou “plumeiro”. (Cortaderia selloana). Que comezou a poñerse como herva ornamental nas autoestradas e agora é unha das pragas máis extendidas e costosas de erradicar.

Page 4: plantas invasoras

Cortaderia selloana:Gramínea de gran tamaño procedente de Sudamérica e introducida en Europa principalmente como planta ornamental.•Pode alcanzar os 5 m de altura na época de floración.•As follas teñen os bordes cortantes e aserrados, crecen dende a base alcanzando ata os 2 m de lonxitude.•As plantas vellas desenvolven numerosos tocóns productores de novos brotes, polo que é necesaria a completa eliminación do sistema radicular para erradicar a planta.•As flores agrupanse en panículas densas e plumosas de cor crema, rosa, ou malva.•Producen grandes cantidades de sementes (ata 100000 por panícula).•Trátase de sementes anemófilas que poden ser dispersadas a gran distancia polo vento.•As raíces son moi fibrosas, estendéndose o sist. radicular ata 4 m radialmente e 1 m de profundidad.•É pouco exixente en canto a condicións de humidade edáfica e tolera ben as zonas sombrías e as xeadas.

A súa rápida expansión ven dada pola prolliferación de terreos degradados e revoltos os cales coloniza rápidamente impedindo o desenvolvemento das especies autóctonas. Os desmontes e terraplenes que se fan en construccións, carreteiras e autopistas son zonas que favorecen a súa expansión.

Page 5: plantas invasoras

Eliminación:1) Localización e cartografiado das áreas

afectadas.2) Elaboración e aplicación dun sistema de

eliminación eficaz: arrincado manual e con excavadora e retirada da zona dos restos vexetais.

3) Revexetación.4) Control e eliminación periódica de

rebrotes ou novas colonizacións.5) Localización de focos de

“biocontaminación” que xeneren posibles recolonizacións. Establecer contacto cos propietarios de fincas próximas que teñan ditas matas e propoñerlles que as cambien por outras especies ornamentais.

6) Información pública das actividades a través de prensa ou editar folletos informativos sobre as diferentes especies exóticas invasoras.

Un dos principais problemas das bioinvasións é a falta de divulgación e concienciación social.

Page 6: plantas invasoras

Poa annua L.Úsase como césped de luxo polas súas características boas para o golf, forma un césped moi denso e uniforme tanto a pleno sol coma na sombra, follas de crecemento vertical e textura moi fina, podese cortarse a 3-4 mm de altura e presenta resistencia a enfermedades, tolera ben a calor, sombra e sol directos, e ademáis resiste ben a antracnosis (enfermedade fúngica)

Page 7: plantas invasoras

Outros exemplos na península, de gramíneas consideradas moi perigosas para os ecosistemas naturais e seminaturais:

Paspalum dilatátum

Page 8: plantas invasoras

Paspalum paspalodes

Page 9: plantas invasoras

Paspalum vaginatum

Spartina densiflora

Page 10: plantas invasoras

Panicum capillare L.

As máis importantes con comportamento invasor incipiente no noso pais:

Setaria geniculata lam. Chasmanthium latifolium L.