planering m¤nniskokroppen organsystem

Planering m¤nniskokroppen organsystem
Planering m¤nniskokroppen organsystem
Planering m¤nniskokroppen organsystem
Planering m¤nniskokroppen organsystem
Planering m¤nniskokroppen organsystem
Download Planering m¤nniskokroppen organsystem

Post on 06-Jul-2015

464 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Planering för arbetsområdet Människokroppens organsystem, årskurs 4.

TRANSCRIPT

  • 1. LPP-Mnniskokroppen, organsystemenLinda Fleck, Rbergsskolanmne: BiologiArbetsomrde: Mnniskokroppens organsystemSyfte Varfr ska vi jobba med det hr?(alla citat ur Lgr-11)Genom undervisningen i mnet biologi ska elevernasammanfattningsvis ges frutsttningar att utveckla sin frmga att anvnda kunskaper i biologi fr att granska information, kommunicera och tastllning i frgor som rr hlsa, naturbruk och ekologisk hllbarhet, genomfra systematiska underskningar i biologi, och anvnda biologins begrepp, modeller och teorier fr att beskriva och frklarabiologiska samband i mnniskokroppen, naturen och samhllet.Centralt innehll i biologi i rskurs 4-6 som tas upp: Mnniskans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion ochsamverkan. Ngra historiska och nutida upptckter inom biologiomrdet och deras betydelse frmnniskans levnadsvillkor och syn p naturen. Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel ifaktatexter och tidningsartiklar.Kunskapskrav fr godtagbara kunskaper i slutet av rskurs 6 (i de delar som berrs, kursivstil elevernas frklaringar) Eleven kan ska naturvetenskaplig information och anvnder d olika kllor och frenkla/utvecklade/vlutvecklade resonemang om informationens och kllornasanvndbarhet. Eleven kan anvnda informationen i diskussioner och fr att skapa texter och andraframstllningar med viss/relativt god/god anpassning till sammanhanget. I enkla och till viss del/utvecklade och relativt vl/vlutvecklade och vlunderbyggda resonemang om hlsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera tillngra samband i mnniskokroppen. Eleven kan ocks bertta om ngra naturvetenskapliga upptckter och derasbetydelse fr mnniskors levnadsvillkor.

2. LPP-Mnniskokroppen, organsystemenLinda Fleck, RbergsskolanElevdelmne: BiologiArbetsomrde: Mnniskokroppens organsystemMl fr arbetsomrdet det hr ska du lra dig Ngra fakta om olika organsystem i mnniskokroppen. Resonera om hur vr hlsa pverkas av hur vra organ fungerar. Hitta information om mnniskokroppens organ i olika kllor. Resonera om vilka av kllorna som r anvndbara. Skapa faktatexter (eller andra faktaframstllningar) utifrn fakta du hittat. Bertta om ngra upptckter som varit av betydelse fr vr frstelse av hurkroppens organ fungerar.Bedmning s hr kommer dina kunskaper att bedmasLraren kommer att bedma hur du visar dina kunskaper. r aktiv p lektionerna, deltar i diskussioner och resonemang. Visar vad du kan. Hur du gr nr du sker efter fakta. Hur du bedmer vilka av dina kllor som r bst att anvnda. Hur du anpassar din faktaframstllning till de som ska ta del av den. Att du kan bertta ngot om ngra upptckter som varit av betydelse fr vrfrstelse av hur kroppens organ fungerar.Undervisning s hr kommer vi att arbeta Genomgng av arbetsomrdets kunskapskrav och mlen fr arbetet. Korta grupprat som redovisas fr klassen. Rita dina frkunskaper om kroppens inre. Ta reda p fakta om olika organsystem. I grupp gra en presentation om minst ett organsystem, anpassat fr en yngre publik. Skriva och rita korta fakta om ett flertal organsystem. Faktaframstllningarna presenteras p bloggen, via en thinglinkbild.Den pedagogiska planeringen r gjord av: Linda Fleck, 3. LPP-Mnniskokroppen, organsystemenLinda Fleck, RbergsskolanBilaga 2Kunskapskrav och centralt innehllMnniskans organsystem.Organens namn, utseende,placering, funktion och samverkan.Ngra historiska och nutida upptckter inombiologiomrdet och deras betydelse frmnniskans levnadsvillkor och syn p naturen.Tolkning och granskning avinformation med koppling tillbiologi, till exempel i faktatexteroch tidningsartiklar. 4. LPP-Mnniskokroppen, organsystemenI enkla och till viss del/utvecklade och relativt vl/ngra naturvetenskapliga upptckteroch deras betydelse fr mnniskorsvlutvecklade och vl underbyggdaresonemang om hlsa, sjukdom ochpubertet kan eleven relatera till ngrasamband i mnniskokroppen.Eleven kan ocks bertta omEleven kan skanaturvetenskaplig information ochanvnder d olika kllor och frenkla/utvecklade/vlutveckladeresonemang om informationens ochkllornas anvndbarhet.Eleven kan anvndainformationen i diskussioner och fratt skapa texter och andraframstllningar med viss/relativt god/godanpassning till sammanhanget.Linda Fleck, Rbergsskolanlevnadsvillkor. 5. LPP-Mnniskokroppen, organsystemenLinda Fleck, RbergsskolanBilaga 3Tips p kllor Filmavsnitten En cellsam historia, finns p youtube Filmer om kroppen p Film och skola NEskola, svl filmer som text. Boken om biologi Mnniskoboken Sk p internet Vrdguiden