plan zagospodarowania przestrzennego ... - mbpr. ?· plan zagospodarowania przestrzennego...

Download PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ... - mbpr. ?· plan zagospodarowania przestrzennego wojewÓdztwa…

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

""

""

""

,,,

,,,,,,,,,,,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,, , ,

,

,,

, , ,

,

,

,,

,,

,

, ,, ,

,

,,

, , ,, ,

,

,

, ,, ,

, ,,

,, ,

, ,, , ,

, , ,, , , , , , , , , ,

,,

,,

,, ,

, , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, ,,

,,

,, ,

, , , , , , , , , , , , , ,, ,

, ,, ,

, , , , , , ,, , , , , , ,

, , ,,

, , ,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,

,

,

,

,,

,,

,

,,

,,

,, , , , ,

, ,,

, , , , ,,

, , , , , , , , , , , , , , ,,

,,

, , ,, , , , , ,

,,

, , , , , , , , , , , , , , , , ,,

, , , , , , ,, ,

,,

,,

,,,,,,

,,,

,

,

,,,

,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,, , , , , , , ,

, , , ,, , , , ,

,,

, ,, , , , ,

,,

,,

,,

,

,,,,

,,

,,,,

,,

,,

,,

,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,,,,,,,

,,,,

,

, ,

,,

,

,

,

,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,

,

,

,

,,

,,

,,

,

,,

,,

,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,,,,

,,

,,

,,

,

,,

,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,,,

,

,,

,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,,

,

,

,

,

,

,

,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,

,

,,

,,

,,

,

,

,,

,,,

,,,,

,,

,,

,

,,

,

,

, ,,

,,

,

,

, , , , , , ,,

,

, ,,

, , , ,

,, ,

,,

, , ,, , , , ,

,,

,, ,

,,

,, ,

, ,,

, ,,

,

,

,,

,,

,,

,,

,,

, ,,

,,

, ,, ,

, , , , ,,

,,

,

,

, , , , , , ,,

,

,

,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,

,

,

,

,

,,

,,

,, ,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

, , ,,

,

,

,

,,

,,

,,

, , , , , ,

,

, , , ,

,

, , , , , , , , , ,, , ,

,, , , ,

,,

,

, ,,

,

,,

, , ,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,,

,

,,,,,,,,

,,,,,

,,

,,

,

,,

,

,,,,,

,,,,,

,,

,

,,,,,,

,,,

,,,

,,,,,

,,

,,

,,

,,

,

,, ,

, , ,,

,

,

, ,, ,

,

,

,

,

,,

,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,

,

,,

,,

,,

,, ,

, ,, ,

, ,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

,,,

,,

,,

,

,,

,

, , ,,

, ,,

,,

,,

, , , , , , , , , ,,

, ,,

,

, , ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,,

,

,

d)

d)

)"!

)"!

)"!

)"!)"!

)"!

)"!

"!

"!

"!

"!

"!

"!

"!

"!

"o

"o

!!

o

!!

o

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

!!

o

"

o

)

"

o

)

!!

o

"

"

17

2

92

61

7

85

7

8

79

79

50

92

7

S2

2

8

50

62

7

62

S8

S8S79

S7

S8

8

A2

A2

WARSZAWA

PRUSZKW

LEGIONOWO

OTWOCK

PIASECZNOGRODZISKMAZOWIECKI

WOOMIN

MISKMAZOWIECKI

ZBKI

KONSTANCIN-JEZIORNA

NOWY DWRMAZOWIECKI

MARKI

PIASTW

JZEFW

SULEJW EK

KOBYKAOMIANKI

KARCZEW

MILANW EKBRW INW

BONIE

GRA KALW ARIA

RADZYMIN

ZIELONKA

OarwMazowieck i

Nasielsk

Tuszcz

Serock

Tarczyn

Podk owa Lena

Halinw

Zak roczym

Kauszyn

Czosnw Jabon na

Raszyn

Celestynw

Nadarzyn

Leszn o

Nieport

Mrozy

W ieliszew

Pomiechwek

Michaowice

Dbe W ielk ie

Izabelin C

Cegw

Sien nica

Stare Babice

Dobre

Stanisaww

Kobiel

Latowicz

Sobienie-Jeziory

W izowna

Lesznowola

Jadw

Jak torw

Osieck

Klembw

abia W ola

Kampinos

Dbrwk a

Jak ubw

Leoncin

Baranw

Pramw

Powitne

Strachwk a

Wisa

Wisa

Narew

wider

wider

Rzdza

Rzdza

Utrata

Pisia Tuczna

Jeziorka

Misia

Sochaczew

Pock

Pock

Gdask /Toru

Posk

Posk

Putusk

Ostrok a/Szczytn o

W yszk w

Biaystok

Ostrw

Mazowiecka

W grw

W grw

Siedlce

Stoczekuk owsk i

Lublin

Garwolin

PuawyKozienice

W ark a

Grjec

Grjec

Krak w

Chudolipie

Katowice

MszczonwSk iern

iewice

d

Pozna/Wrocaw

Pozna

P L A N Z A G O S P O DAROWANIAP R Z E S T R ZENNEGOW O J E W D Z T WA M A Z OWIECKIEGO

1:1250000 10 20 305 km

STAN ZAGOSPODAROWANIA

ZACZNIK NR ... DO UCHWAY NR ..............SEJMIKU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGOZ DNIA ......................

infrastruktura drogowadrogi krajowe

k lasa techniczna Ak lasa techniczna Sk lasa techniczna GP, G

drogi wojewdzkiek lasa techniczna GP, G i Zdrogi miejskie

infrastruktura kolejowalinie n ormaln otorowelinie wsk otorowe

transport zbiorowylinie tramwajowe

infrastruktura lotniskowa"

o

) lotnisk a cywilne"o lotnisk a wojsk owe" ldowisk a!!

o in ne lotnisk aegluga rdldowa

"" porty rzeczne

pokrycie terenu wg BDOOciekiwod y powierzchniowezabu d owatereny lene i zad rzewionerolinno krzewiastau prawy trwaerolinno trawiasta i u prawy rolnegru nty nieu ytkowaneskad owiska od pad wwyrobiska i zwaowiskapozostae tereny niezabu d owane

wybrane klasy pokrycia terenu wg CLC 2012tereny przemysowe lub handlowelotnisk a

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY WARSZAWY

miejscowoci siedziby gmin wedug liczby mieszkacw

powyej 500 000

poniej 2 0002 001 - 10 00010 001 - 25 00025 001 - 50 00050 001 - 100 000

PIASTW

LeoncinTarczyn

PIASECZNO

WARSZAWALEGIONOWO

LEGENDA

granice jednostek statystycznychgranica region u NUTS 2granica podregion u NUTS 3

granice jednostek administracyjnychgranica powiatugranica gminy

infrastruktura elektroenergetyczna"! stacje elek troenergetyczne 400/220/110 k V"! stacje elek troenergetyczne 400/110 k V)"! stacje elek troenergetyczne 220/110 k Vd) elek trociepownie

Recommended

View more >