plan rada s financijskim planom za 2019. godinu · jednako kao i lani. lagi podbačaj u noćenjima...

42
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC Stjepana Radića 1. 21330 Gradac OIB: 79760911494 PLAN RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU Prihvaćen na IV. sjednici Vijeća održanoj dana 31.10.2018. Prihvaćen na II. Sjednici Skupštine održanoj dana 12.12.2018. 1. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01.-30.09.2018. 2. Plan rada s financijskim planom za 2019. (prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma) 3. Plan rada s financijskim planom za 2019. (prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija) Dodatni prilozi: Rebalans plana za 2018. godinu Izvješće Nadzornog odbora Izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac Izdvojena tablica s planiranim prihodima i rashodima Turističkog društva Zaostrog Gradac, 05. prosinca 2018.

Upload: others

Post on 04-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC Stjepana Radića 1. 21330 Gradac OIB: 79760911494

PLAN RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2019.

GODINU Prihvaćen na IV. sjednici Vijeća održanoj dana 31.10.2018.

Prihvaćen na II. Sjednici Skupštine održanoj dana 12.12.2018.

1. Statistički podatci s rezultatima sezone od 01.01.-30.09.2018. 2. Plan rada s financijskim planom za 2019. (prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju

hrvatskog turizma) 3. Plan rada s financijskim planom za 2019. (prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija)

Dodatni prilozi:

Rebalans plana za 2018. godinu Izvješće Nadzornog odbora Izvješće o radu ureda i direktora TZO-a Gradac Izdvojena tablica s planiranim prihodima i rashodima Turističkog društva Zaostrog

Gradac, 05. prosinca 2018.

1/26

SADRŽAJ:

1. UVOD ........................................................................................................................................................................................................................... 2

2. OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA NA PODRUČJU TZ OPĆINE GRADAC - 01.01.-30.09.2018. .............................................................................................. 2

3. ZADUŽENJA I UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE .............................................................................................................................................................. 11

3.1. PAUŠALNA ZADUŽENJA I UPLATE PO MJESTIMA ................................................................................................................................................................................. 11

3.2. ZADUŽENJA I UPLATE NEKOMERCIJALNIH IZNAJMLJIVAČA PO MJESTIMA ................................................................................................................................................. 11

3.3. ZADUŽENJA I UPLATE GOSPODARSKIH SUBJEKTA ................................................................................................................................................................................ 11

4. UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESTIMA ........................................................................................................................................................... 12

5. PLANIRANI PRIHODI ZA 2019. GODINU ........................................................................................................................................................................ 12

5.1. PLANIRANI PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE .................................................................................................................................................................................. 12

5.2. PLANIRANI PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE................................................................................................................................................................................. 12

5.3. PLANIRANI PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI – PPS BIOKOVO I OSTALE REFUNDACIJE ............................................................................................................................... 12

5.4. PLANIRANI PRIJENOS PRIHODA I PLANIRANI PRIHODI OD FINANCIJSKIH SREDSTAVA (KAMATE NA DEPONIRANA SREDSTVA) ................................................................................ 13

6. PLANIRANI RASHODI ZA 2019. GODINU ....................................................................................................................................................................... 13

6.1. ADMINISTRATIVNI RASHODI .......................................................................................................................................................................................................... 13

a) Rashodi za radnike ....................................................................................................................................................................................................... 13

b) Rashodi ureda............................................................................................................................................................................................................... 13

c) Rashodi informativnih centara – TIC i Turističko društvo Zaostrog ............................................................................................................................... 13

d) Rashodi za rad tijela turističke zajednice ...................................................................................................................................................................... 13

6.2. DIZAJN VRIJEDNOSTI .................................................................................................................................................................................................................... 14

a) Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u suradnji s Općinom Gradac .................................................................................................................... 14

b) Manifestacije – KULTURNO LJETO ............................................................................................................................................................................... 14

c) Novi proizvodi ............................................................................................................................................................................................................... 15

d) Potpora razvoju DMO-a ................................................................................................................................................................................................ 15

6.3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI ......................................................................................................................................................................................................... 16

a) Online komunikacija ..................................................................................................................................................................................................... 16

b) Offline komunikacija ..................................................................................................................................................................................................... 16

c) Smeđa signalizacija ...................................................................................................................................................................................................... 16

6.4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI ............................................................................................................................................................................................. 16

a) Sajmovi ......................................................................................................................................................................................................................... 16

b) Studijska putovanja novinara ....................................................................................................................................................................................... 16

c) Posebne prezentacije .................................................................................................................................................................................................... 16

6.5. INTERNI MARKETING ................................................................................................................................................................................................................... 17

a) Edukacija ...................................................................................................................................................................................................................... 17

b) Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet .................................................................................................. 17

c) Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i Dani turizma) ....................................................................................................................................... 17

6.6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA ................................................................................................................................................................................................... 17

a) Proizvodnja multimedijalnih materijala ........................................................................................................................................................................ 17

b) Istraživanje tržišta ........................................................................................................................................................................................................ 17

c) Formiranje baze podataka............................................................................................................................................................................................ 17

d) Suradnja s međunarodnim institucijama ...................................................................................................................................................................... 17

e) Banka fotografija i priprema u izdavaštvu .................................................................................................................................................................... 17

f) Jedinstveni turistički informacijski sustav ..................................................................................................................................................................... 17

6.7. POSEBNI PROGRAMI – PROJEKTI POTICANJA I POMAGANJA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA ....................................................................................................................... 17

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima ................................................................................................................................................................ 18

b) Projekt PPS Biokovo – Hrvatska 365 ............................................................................................................................................................................. 18

c) Cikloturizam ................................................................................................................................................................................................................. 18

7. PLANIRANI TRANSFER OD 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC ...................................................................................................................... 18

8. PLANIRANI PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU ....................................................................................................................................... 18

9. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE GRADAC ZA 2019. GODINU (ZBIRNA TABLICA)........................................................................................ 18

10. FINANCIJSKI PLAN TZO-A GRADAC ZA 2019. GODINU PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ................... 21

1. PLAN PRIHODA I RASHODA – TABLIČNI PRIKAZ .............................................................................................................................................................................. 21

2. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA .................................................................................................................................................................................................. 22

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA UZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ................................................................................................................................................. 22

11. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................................................................................................ 26

2/26

1. UVOD

Kao svojevrstan uvod ovog financijskog plana, tablično su prikazani ostvareni dolasci i noćenja za razdoblje od 01.01.-

30.09.2018. godine, kao i zaduženja i uplate svih paušalnih iznajmljivača, ali i onih po noćenju (uplate do datuma 30.11.2018.). Financijski prijedlog plana TZ općine Gradac za 2019. godinu (koji se nalazi u nastavku ovog izvještaja) nešto je veći obzirom na proteklu godinu, ponajviše zbog očekivanog povećanja prihoda boravišne pristojbe, kao i donacija od drugih TZ-a i pravnih osoba. Jednako kao prihodi, i rashodi su planirani s nešto većom brojkom, ponajviše zbog dodatnog ulaganja u komunalnu infrastrukturu, a kako je odlučeno na Vijeću; zatim zbog popularizacije alternativnih turističkih sadržaja, te poboljšanja online i offline komunikacije.

2. OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA NA PODRUČJU TZ OPĆINE GRADAC - 01.01.-30.09.2018.

Razdoblje od 01.01. - 30.09.2018. godine prema statističkim podatcima bilo je više nego uspješno. Ostvareno je 741.876 noćenja, kako u privatnom smještaju, tako i u većim gospodarskim subjektima, što čini povećanje od 4% u odnosu na isto razdoblje lani. Najveći broj noćenja ostvaren je od strane državljana Češke, BiH i Poljske, dok domaći gosti zauzimaju 6 mjesto, jednako kao i lani. Blagi podbačaj u noćenjima ostvarilo je mjesto Zaostrog zbog odjave rješenja hostela Eklata. U tablicama ispod prikazani su dolasci i noćenja po zemljama; mjestima i u svim objektima komercijalnih (po razdobljima) i nekomercijalnih iznajmljivača od 01.01. do 30.09.2018.

a) Grupa naplatitelja: SVE GRUPE NAPLATITELJA PO ZEMLJAMA Opcije: komercijalni turistički promet, nekomercijalni turistički promet

Tablica 1. Dolasci i noćenja po zemljama od 01.01. – 30.09.2018./2017.

Država Dolasci

2018 Dolasci

2017 Indeks dolasci

Noćenja 2018

Noćenja 2017

Indeks noćenja

Udio noćenja

2018

Udio noćenja

2017

Češka 23.476 23.557 100 181.353 184.808 98 24,45% 25,95%

Bosna i Hercegovina 28.604 25.581 112 159.247 149.076 107 21,47% 20,94%

Poljska 14.464 14.142 102 113.661 105.555 108 15,32% 14,82%

Slovačka 8.666 8.752 99 65.029 66.087 98 8,77% 9,28%

Njemačka 7.204 6.050 119 51.760 42.997 120 6,98% 6,04%

Hrvatska 4.550 7.850 58 30.082 41.554 72 4,05% 5,84%

Slovenija 2.615 2.749 95 17.839 18.582 96 2,40% 2,61%

Srbija 1.249 1.079 116 14.730 12.358 119 1,99% 1,74%

Švedska 2.068 1.517 136 14.426 10.021 144 1,94% 1,41%

Francuska 2.202 2.688 82 13.204 18.720 71 1,78% 2,63%

Austrija 1.933 1.509 128 12.474 9.257 135 1,68% 1,30%

Ujedinjena Kraljevina 1.606 561 286 11.053 2.483 445 1,49% 0,35%

Mađarska 1.616 1.416 114 10.112 9.144 111 1,36% 1,28%

Nizozemska 2.579 2.388 108 9.135 8.437 108 1,23% 1,18%

Ukrajina 733 504 145 5.562 3.910 142 0,75% 0,55%

Italija 844 919 92 3.946 4.102 96 0,53% 0,58%

Danska 500 349 143 3.488 2.024 172 0,47% 0,28%

Norveška 462 459 101 3.488 3.565 98 0,47% 0,50%

SAD 577 436 132 3.410 2.577 132 0,46% 0,36%

Švicarska 528 627 84 2.464 2.912 85 0,33% 0,41%

Finska 351 105 334 2.237 445 503 0,30% 0,06%

Rumunjska 369 211 175 1.989 1.080 184 0,27% 0,15%

Belgija 312 299 104 1.569 1.524 103 0,21% 0,21%

Rusija 136 197 69 1.393 1.664 84 0,19% 0,23%

Kanada 224 247 91 1.276 1.799 71 0,17% 0,25%

Australija 201 174 116 1.178 1.034 114 0,16% 0,15%

Litva 169 282 60 926 1.271 73 0,12% 0,18%

Bjelorusija 78 77 101 730 585 125 0,10% 0,08%

Makedonija 85 70 121 696 669 104 0,09% 0,09%

Španjolska 143 158 91 351 383 92 0,05% 0,05%

Irska 69 70 99 339 373 91 0,05% 0,05%

Novi Zeland 32 59 54 301 456 66 0,04% 0,06%

3/26

Crna Gora 29 34 82 190 207 91 0,03% 0,03%

Estonija 35 51 69 163 163 100 0,02% 0,02%

Južnoafrička Republika 17 12 142 163 24 679 0,02% 0,00%

Portugal 34 31 110 156 93 168 0,02% 0,01%

Ostale azijske zemlje 29 68 43 152 186 82 0,02% 0,03%

Letonija 35 64 55 142 349 41 0,02% 0,05%

Kina 54 19 284 140 31 452 0,02% 0,00%

Brazil 21 19 111 126 80 158 0,02% 0,01%

Albanija 32 35 91 122 109 112 0,02% 0,02%

Ostale europske zemlje 23 29 79 109 168 65 0,01% 0,02%

Koreja, Republika 98 191 51 103 191 54 0,01% 0,03%

Kosovo 18 19 95 101 76 133 0,01% 0,01%

Luksemburg 25 13 192 98 64 153 0,01% 0,01%

Ostale zemlje Oceanije 12 12 100 88 76 116 0,01% 0,01%

Kazahstan 10 4 250 82 23 357 0,01% 0,00%

Ostale zemlje J. i Sr. Am. 16 30 53 73 132 55 0,01% 0,02%

Bugarska 15 21 71 64 59 108 0,01% 0,01%

Ostale afričke zemlje 7 22 32 50 142 35 0,01% 0,02%

Izrael 23 14 164 41 21 195 0,01% 0,00%

Grčka 11 5 220 39 23 170 0,01% 0,00%

Turska 10 30 33 30 124 24 0,00% 0,02%

Argentina 10 20 50 26 38 68 0,00% 0,01%

Maroko 3 2 150 25 8 313 0,00% 0,00%

Čile 4 4 100 22 6 367 0,00% 0,00%

Japan 5 3 167 21 19 111 0,00% 0,00%

Indija 5 2 250 18 5 360 0,00% 0,00%

Lihtenštajn 5 2 250 14 6 233 0,00% 0,00%

Ostale zemlje Sj. Amerike 4 16 25 13 100 13 0,00% 0,01%

Tunis 2 0 0 13 0 0 0,00% 0,00%

Meksiko 3 3 100 12 37 32 0,00% 0,01%

Tajland 3 2 150 12 7 171 0,00% 0,00%

Kuvajt 4 5 80 10 11 91 0,00% 0,00%

Island 2 2 100 6 14 43 0,00% 0,00%

Indonezija 2 1 200 2 2 100 0,00% 0,00%

Tajvan, Kina 2 3 67 2 3 67 0,00% 0,00%

Cipar 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Hong Kong, Kina 0 1 0 0 1 0 0,00% 0,00%

Jordan 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Katar 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Makao, Kina 0 1 0 0 3 0 0,00% 0,00%

Malta 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Oman 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Ujedinjeni Arapski Emirati 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Strani turisti: 104.703 98.022 107 711.794 670.499 106 95,95% 94,16%

Domaći turisti: 4.550 7.850 58 30.082 41.554 72 4,05% 5,84%

UKUPNO: 109.253 105.872 103 741.876 712.053 104 100,00% 100,00%

4/26

b) Grupa naplatitelja: SVE GRUPE NAPLATITELJA PO MJESTIMA Opcije: komercijalni turistički promet, nekomercijalni turistički promet

Tablica 2. Dolasci i noćenja po mjestima od 01.01.-30.09.2018./2017.

Turističko mjesto Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018

Broj

dolazaka 2017

Broj dolazaka

Indeks (2018/2017)

Broj

noćenja 2018

Broj

noćenja 2017

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u noćenjima

2018

Udio u noćenjima

2017

BRIST 1.751 9.747 9.461 103 80.213 79.295 101 11 11

GRADAC 5.416 55.548 54.373 102 353.839 347.244 102 48 49

PODACA 3.948 24.932 20.151 124 180.777 145.229 124 24 20

ZAOSTROG 2.537 19.026 21.887 87 127.047 140.285 91 17 20

Ukupno domaći 4.550 7.850 58 30.082 41.554 72 4 6

Ukupno strani 104.703 98.022 107 711.794 670.499 106 96 94

SVEUKUPNO 13.652 109.253 105.872 103 741.876 712.053 104 100 100 Grafički prikaz 1. Dolasci i noćenja po mjestima od 01.01. – 30.09.2018./2017.

1 2 3 4

2018 11 48 24 17

2017 11 49 20 20

BRIST

GRADAC

PODACAZAOSTROG

1

10

100

2018

2017

c) Grupa naplatitelja: PRIVATNI SMJEŠTAJ PO MJESTIMA (PAUŠALCI) Opcije: komercijalni turistički promet

Tablica 3. Privatni smještaj po mjestima od 01.01.-30.09.2018./2017.

Turističko mjesto Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018

Broj

dolazaka 2017

Broj dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj

noćenja 2018

Broj

noćenja 2017

Broj noćenja Indeks

(2018/2017)

Udio u noćenjima

2018

POPUNJENOST PO DANIMA

01.01.-30.09.18.

BRIST 1.005 7.374 6.825 108 58.209 54.368 107 16 58

GRADAC 2.437 22.291 21.254 105 147.271 141.399 104 41 60

PODACA 1.689 13.115 13.076 102 95.220 96.500 99 26 57

ZAOSTROG 1.005 8.645 8.173 106 61.675 58.009 106 17 61

SVEUKUPNO 6.136 51.425 49.328 105 362.375 350.668 104 100 59

d) Grupa naplatitelja: NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ PO MJESTIMA Opcije: nekomercijalni turistički promet (vikendice; izvorne stare obiteljske kuće; neregistrirani kreveti)

Tablica 4. Nekomercijalni smještaj po mjestima od 01.01.-30.09.2018./2017.

Turističko mjesto Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj

noćenja 2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja Indeks

(2018/2017)

Udio u noćenjima

2018

POPUNJENOST

PO DANIMA 01.01.-30.09.18.

BRIST 674 1.075 1.356 79 12.684 15.700 81 16 19

GRADAC 1.282 2.502 2.276 110 22.346 21.716 103 29 17

PODACA 1.325 2.984 2.695 111 28.188 26.150 108 36 21

ZAOSTROG 686 1.556 1.746 89 14.550 16.263 89 19 21

SVEUKUPNO 3.967 8.117 8.073 101 77.768 79.829 97 100 20

5/26

e) Grupa naplatitelja: KOMERCIJALNI SMJEŠTAJ PO RAZDOBLJIMA Opcije: komercijalni turistički promet (hoteli; kampovi; obrti i poduzeća)

Popunjenost po objektima od 01.01. – 30.06.2018.

Tablica 5. Hoteli

HOTELI

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA PO

DANIMA OD 01.01.-30.06.18.

HOTEL MARCO POLO - Gradac 53 564 539 105 3.352 3.167 106 6 63

HOTEL SAUDADE - Gradac 48 462 385 120 2.075 2.010 103 4 43

HOTEL LABINECA - Gradac 456 4.869 5.047 96 19.214 21.246 90 37 42

HOTEL SUNCE - Gradac 73 436 493 88 2.621 2.786 94 5 36

HOTEL RIVA - Brist 46 251 166 151 1.519 998 152 3 33

HOTEL JADRAN LAGUNA - Gradac 580 2.867 2.548 113 14.326 12.881 111 27 25

HOTEL GRADAC - Gradac 131 430 448 96 2.779 2.631 106 5 21

HOTEL LUKAS - Gradac 51 172 101 170 1.056 623 170 2 21

HOTEL NEPTUN - Gradac 44 90 124 73 626 959 65 1 14

RESORT MORENIA - Podaca 422 811 0 0 4.800 0 0 9 11

SVEUKUPNO 1.904 10.952 9.851 111 52.368 47.301 111 100 28 Tablica 6. Kampovi

KAMPOVI

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA PO

DANIMA OD 01.01.-30.06.18.

VITER MATUTINOVIĆ - Zaostrog 360 1.277 1.414 90 6.123 5.852 105 56 17

DALMACIJA - Zaostrog 198 691 0 0 3.096 0 0 28 16

UVALA BOROVA - Podaca 330 471 659 71 1.749 2.412 73 16 5

CAMP PODACA - Podaca 30 6 7 86 8 14 57 0 0

DALMATAE - Zaostrog - 0 701 0 0 3.224 0 0 0

SVEUKUPNO 918 2.445 2.781 88 10.976 11.502 95 100 12

6/26

Tablica 7. Obrti i poduzeća

OBRTI I PODUZEĆA

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA PO

DANIMA OD 01.01.-30.06.18.

TO BEPO - Brist 8 45 14 321 247 98 252 4 31

BOSSINA d.o.o. - Zaostrog 75 526 483 109 2.094 2.070 101 33 28

APARTMANI VESNA - Gradac 30 129 57 226 637 391 163 10 21

VANEK d.o.o. - Podaca 24 83 28 296 405 238 170 6 17

VEŽA d.o.o. - Brist 26 80 46 174 412 342 120 6 16

VILLA PAŠKAL - Podaca 41 120 92 130 582 477 122 9 14

PANSION POSEJDON - Gradac 40 69 93 74 499 670 74 8 12

SOBE OAZA - Gradac 80 148 0 0 835 0 0 13 10

APARTMANI PECIĆ - Gradac 44 182 152 120 385 460 84 6 9

VILLA BOŠAC - Gradac 25 72 46 157 177 175 101 3 7

APOZITO TURIZAM - Podaca 43 5 47 11 79 251 31 1 2

JORUNN d.o.o.- Podaca 12 6 5 120 6 65 9 0 1

SELMA d.o.o. - Podaca 32 2 2 100 4 20 20 0 0

DEDOVIĆ d.o.o. - Gradac 29 0 0 0 0 0 0 0 0

VILLA SOFIA d.o.o. - Zaostrog 22 0 0 0 0 0 0 0 0

MODRA VILA d.o.o. - Zaostrog 12 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVA apartmani - Brist 12 0 0 0 0 0 0 0 0

ORION obrt - Gradac 32 0 0 0 0 0 0 0 0

HOSTEL EKLATA - Zaostrog 140 0 1.714 0 0 5.688 0 0 0

SVEUKUPNO 727 1.467 2.779 53 6.362 10.945 58 100 9

7/26

Popunjenost po objektima od 01.07. – 31.08.2018. Tablica 8. Hoteli

HOTELI

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA PO

DANIMA OD 01.07.-31.08.18.

HOTEL LABINECA - Gradac 456 5.034 4.696 107 34.173 32.439 105 27 75

HOTEL SUNCE - Gradac 73 756 738 102 5.468 5.486 100 4 75

HOTEL RIVA - Brist 46 414 484 86 3.296 3.485 95 3 72

HOTEL JADRAN LAGUNA - Gradac 580 4.676 5.063 92 37.122 37.638 99 30 64

HOTEL SAUDADE - Gradac 48 616 703 88 3.026 3.510 86 2 63

RESORT MORENIA - Podaca 422 3.359 0 0 25.934 0 0 21 61

HOTEL LUKAS - Gradac 51 434 462 94 3.133 3.228 97 3 61

HOTEL MARCO POLO - Gradac 53 357 446 80 3.111 3.429 91 2 59

HOTEL GRADAC - Gradac 131 1.009 1.126 90 7.391 7.504 98 6 56

HOTEL NEPTUN - Gradac 44 303 250 121 2.048 1.796 114 2 47

SVEUKUPNO 1.904 16.958 13.968 121 124.702 98.515 127 100 65 Tablica 9. Kampovi

KAMPOVI

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA PO

DANIMA OD 01.07.-31.08.18.

DALMACIJA - Zaostrog 198 1.738 0 0 11.287 0 0 33 57

VITER MATUTINOVIĆ - Zaostrog 360 2.115 1.783 119 14.557 14.087 103 43 40

UVALA BOROVA - Podaca 330 1.618 2.181 74 7.602 10.853 70 23 23

CAMP PODACA - Podaca 30 101 86 117 321 497 65 1 11

DALMATAE - Zaostrog - 0 1.556 0 0 11.951 0 0 0

SVEUKUPNO 918 5.572 5.606 99 33.767 37.388 90 100 37

8/26

Tablica 10: Obrti i poduzeća

OBRTI I PODUZEĆA

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA PO

DANIMA OD 01.07.-31.08.18.

TO BEPO - Brist 8 107 88 122 888 729 122 4 111

APARTMANI VESNA - Gradac 30 366 258 142 1.912 1.803 106 9 64

VEŽA d.o.o. - Brist 26 223 264 84 1.656 1.865 89 8 64

VILLA PAŠKAL - Podaca 41 313 299 105 2.345 1.505 156 11 57

VANEK d.o.o. - Podaca 24 166 195 85 1.329 1.379 96 6 55

APARTMANI PECIĆ - Gradac 44 490 491 100 2.436 2.295 106 11 55

BOSSINA d.o.o. - Zaostrog 75 703 754 93 4.138 4.407 94 19 55

PANSION POSEJDON - Gradac 40 259 252 103 1.837 2.166 85 8 46

VILLA SOFIA d.o.o. - Zaostrog 22 144 163 0 792 951 0 4 36

VILLA BOŠAC - Gradac 25 152 124 123 844 644 131 4 34

SELMA d.o.o. - Podaca 32 141 168 84 886 1.010 88 4 28

APOZITO TURIZAM - Podaca 43 150 152 99 997 1.056 94 5 23

JORUNN d.o.o.- Podaca 12 14 17 82 213 158 135 1 18

ORION obrt - Gradac 32 85 208 41 394 1.148 34 2 12

SOBE OAZA - Gradac 80 115 0 0 983 0 0 4 12

DEDOVIĆ d.o.o. - Gradac 29 54 115 0 328 716 0 1 11

MODRA VILA d.o.o. - Zaostrog 12 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVA apartmani - Brist 12 0 62 0 0 498 0 0 0

HOSTEL EKLATA - Zaostrog 140 0 1.344 0 0 7.692 0 0 0

SVEUKUPNO 727 3.482 4.954 70 21.978 30.022 73 100 30

9/26

Popunjenost po objektima od 01.09. – 30.09.2018. Tablica 11. Hoteli

HOTELI

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA

PO DANIMA OD 01.09.-30.09.18.

HOTEL MARCO POLO - Gradac 53 233 229 102 1.483 1.612 92 4 28

HOTEL SAUDADE - Gradac 48 225 253 89 1.180 1.267 93 3 25

HOTEL LABINECA - Gradac 456 2.122 2.288 93 10.523 11.052 95 27 23

HOTEL SUNCE - Gradac 73 227 271 84 1.530 1.730 88 4 21

HOTEL RIVA - Brist 46 130 100 130 938 756 124 2 20

HOTEL NEPTUN - Gradac 44 103 52 198 861 301 286 2 20

RESORT MORENIA - Podaca 422 1.028 0 0 8.121 0 0 21 19

HOTEL JADRAN LAGUNA - Gradac 580 1.945 1.805 108 10.682 10.962 97 28 18

HOTEL GRADAC - Gradac 131 219 410 53 2.285 2.587 88 6 17

HOTEL LUKAS - Gradac 51 78 85 92 674 702 96 2 13

SVEUKUPNO 1.904 6.310 5.493 115 38.277 30.969 124 100 20 Tablica 12. Kampovi

KAMPOVI

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA

PO DANIMA OD 01.09.-30.09.18.

VITER MATUTINOVIĆ - Zaostrog 360 686 545 126 4.656 3.727 125 58 13

DALMACIJA - Zaostrog 198 472 0 0 2.225 0 0 28 11

CAMP PODACA - Podaca 30 38 16 238 141 46 307 2 5

UVALA BOROVA - Podaca 330 314 525 60 983 2.695 36 12 3

DALMATAE - Zaostrog - 0 319 0 0 1.702 0 0 0

SVEUKUPNO 918 1.510 1.405 107 8.005 8.170 98 100 9

10/26

Tablica 13. Obrti i poduzeća

OBRTI I PODUZEĆA

Broj

kreveta

Broj

dolazaka 2018.

Broj

dolazaka 2017.

Broj

dolazaka Indeks

(2018/2017)

Broj noćenja

2018.

Broj

noćenja 2017.

Broj noćenja

Indeks (2018/2017)

Udio u

noćenjima 2018

POPUNJENOST OBJEKTA

PO DANIMA OD 01.09.-30.09.18.

BOSSINA d.o.o. - Zaostrog 75 450 201 224 1.786 1.010 177 34 24

PANSION POSEJDON - Gradac 40 103 51 202 740 284 261 14 19

TO BEPO - Brist 8 15 12 125 143 132 108 3 18

APARTMANI VESNA - Gradac 30 87 61 143 401 382 105 8 13

APOZITO TURIZAM - Podaca 43 45 25 180 495 165 300 9 12

VEŽA d.o.o. - Brist 26 33 10 330 221 92 240 4 9

VILLA BOŠAC - Gradac 25 49 38 129 189 185 102 4 8

SOBE OAZA - Gradac 80 85 0 0 594 0 0 11 7

APARTMANI PECIĆ - Gradac 44 83 195 43 292 453 64 6 7

VILLA PAŠKAL - Podaca 41 42 12 350 269 84 320 5 7

VANEK d.o.o. - Podaca 24 19 15 127 118 119 99 2 5

VILLA SOFIA d.o.o. - Zaostrog 22 2 6 0 26 44 0 0 1

JORUNN d.o.o.- Podaca 12 2 4 50 12 16 75 0 1

SELMA d.o.o. - Podaca 32 0 5 0 12 76 16 0 0

DEDOVIĆ d.o.o. - Gradac 29 0 0 0 0 0 0 0 0

MODRA VILA d.o.o. - Zaostrog 12 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVA apartmani - Brist 12 0 14 0 0 94 0 0 0

ORION obrt - Gradac 32 0 0 0 0 0 0 0 0

HOSTEL EKLATA - Zaostrog 140 0 985 0 0 3.608 0 0 0

SVEUKUPNO 727 1.015 1.634 62 5.298 6.744 79 100 7

11/26

3. ZADUŽENJA I UPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

U tablicama ispod prikazana su zaduženja i uplate paušalnih iznajmljivača, kao i naplatitelja po noćenju, odnosno nekomercijalnih i komercijalnih gospodarskih subjekata. Uplate boravišne pristojbe prikazane su do dana 30.11.2018. godine. Treba napomenuti kako su u donjim tablicama prikazane brutto uplate boravišne pristojbe i turističke članarine, a sama raspodjela istih određena je zakonima.

3.1. Paušalna zaduženja i uplate po mjestima Tablica 14. Zaduženja i uplate paušalaca (komercijalni iznajmljivači)

Naselja Zaduženje

01.01.-31.12.18. Uplata do 30.11.18.

Razlika Donos iz 2017. Saldo na dan

30.11.18.

Brist 253.910,03 256.385,03 -2.475,00 4.975,00 2.500,00

Gradac 661.368,11 643.006,05 18.362,06 27.868,95 46.231,011

Podaca 389.917,72 384.017,89 5.899,83 12.938,79 18.838,62

Zaostrog 249.520,42 237.020,42 12.500,00 3.600,00 16.100,00

Ukupno: 1.554.716,28 1.520.429,39 34.286,89 49.382,74 83.669,63

3.2. Zaduženja i uplate nekomercijalnih iznajmljivača po mjestima Tablica 15. Zaduženja i uplate nekomercijalnih iznajmljivača

Naselja Zaduženje

01.01.-31.12.18. Uplata do 30.11.18.

Razlika Donos iz 2017. Saldo na dan

30.11.18.

Brist 21.191,90 21.221,00 -29,10 206,20 177,10

Gradac 25.918,30 25.721,40 196,90 502,60 699,50

Podaca 66.685,50 67.012,60 -327,10 1.583,85 1.256,75

Zaostrog 25.628,70 23.833,70 1.795,00 689,30 2.484,30

Ukupno: 139.424,40 137.788,70 1.635,70 2.981,95 4.617,65

3.3. Zaduženja i uplate gospodarskih subjekta Tablica 16. Zaduženja i uplate po noćenju

Objekti Zaduženje

01.01.-30.11.18. Uplata do 30.11.18.

Razlika Donos iz

2017.

Saldo na dan

30.11.18.

HOTEL GRADAC, Gradac 93.405,29 81.851,29 11.554,00 72.042,00 83.596,00

HOTEL LABINECA d.o.o., Gradac 413.680,00 396.838,38 16.841,62 0,00 16.841,62

KAMP DALMATAE d.o.o., Zaostrog (ODJAVA) 340,87 0,00 340,87 76.296,59 76.637,46

HOTEL SUNCE, Gradac 62.327,51 50.398,88 11.928,63 40.865,00 52.793,63

RESORT MORENIA, Podaca 217.794,50 217.794,50 0,00 0,00 0,00

LOVELY DALMATIA (Kamp Dalmacija), Zaostrog 97.932,00 97.932,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL JADRAN LAGUNA d.o.o., Gradac 392.881,00 392.881,00 0,00 0,00 0,00

KAMP DALMACIJA, Zaostrog2 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

HOTEL NEPTUN, Gradac 23.396,20 13.971,76 9.424,44 13.419,37 22.843,81

PANSION POSEJDON, Gradac 21.613,93 17.445,94 4.167,99 16.744,01 20.912,00

VILLA PAŠKAL, Podaca 13.699,00 24.485,00 -10.786,00 31.653,90 20.867,90

SOBE OAZA (Kraljević Marko), Gradac 15.132,00 15.132,00 0,00 0,00 0,00

ODMARALIŠTE BOSSINA d.o.o., Zaostrog 43.332,00 43.332,00 0,00 0,00 0,00

SELMA d.o.o., Podaca 5.253,50 236,76 5.016,74 124,76 5.141,50

TO BEPO, Brist 7.700,00 8.288,00 -588,00 588,00 0,00

VANEK d.o.o., Podaca 10.258,50 8.215,50 2.043,00 -2.043,00 0,00

VILLA BOŠAC, Gradac 7.492,00 7.492,00 0,00 0,00 0,00

DEDOVIĆ d.o.o., Gradac 2.460,00 2.092,00 368,00 -45,50 322,50

ŠRC UGOSTITELJSTVO (ex Eklata), Zaostrog 312,00 0,00 312,00 0,00 312,00

1 Prikazan je dug iz ranijih godina od pok. Žderić Luce (8.400,00 kn) i pok. Stipić Radovana (12.000,00 kn) koji se i dalje vode na

ovrsi (najvjerojatniji ishod bit će otpis duga zbog vremenskog razdoblja ovrhe i smrti dužnika, što će se potom ispraviti u eVisitoru). 2 Kamp Dalmacija (Lavatera d.o.o.) prestao je s radom 29.04.2013.g. od kada je i na ovrsi s navedenim iznosom.

12/26

APOZITO TURIZAM d.o.o., Podaca 9.828,00 9.828,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL LUKAS, Gradac 30.968,00 30.968,00 0,00 0,00 0,00

APARTMANI VESNA, Gradac 18.180,00 18.180,00 0,00 0,00 0,00

HOSTEL EKLATA d.o.o., Zaostrog 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL MARCO POLO, Gradac 63.812,00 63.812,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL RIVA, Brist 33.684,00 33.684,00 0,00 0,00 0,00

HOTEL SAUDADE, Gradac 48.062,00 48.062,00 0,00 0,00 0,00

JORUNN d.o.o., Podaca 1.267,00 1.267,00 0,00 0,00 0,00

KAMP UVALA BOROVA, Podaca 60.740,50 60.740,50 0,00 0,00 0,00

KAMP VITER MATUTINOVIĆ, Zaostrog 165.148,00 165.148,00 0,00 0,00 0,00

OLIVA APARTMANI, Brist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO ORION, Gradac 2.332,00 2.332,00 0,00 0,00 0,00

VEŽA d.o.o za trgovinu,turizam i usuge, Brist 13.060,00 13.060,00 0,00 0,00 0,00

VILA FEFAN, Gradac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VILLA SOFIA d.o.o., Zaostrog 6.096,00 6.096,00 0,00 0,00 0,00

APARTMANI PECIĆ, Gradac 17.529,00 17.503,50 25,50 -87,50 -62,00

Ukupno: 1.899.716,80 1.849.068,01 50.648,79 274.557,63 325.206,42

4. UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE PO MJESTIMA

U tablici ispod prikazane su uplate turističke članarine po mjestima zaključno s danom 30.11.2018.g. Ovdje se ubrajaju svi članovi na području TZ općine Gradac, među kojima su naravno i iznajmljivači. Turistička članarina mjesta Drvenik, pogrešno uplaćena na račun TZO-a Gradac, obračunaje se i uplaćuje natrag na IBAN račun TZM Drvenik i kao takva bit će prikazana u konačnom godišnjem financijskom izvješću.

Tablica 17. Uplate turističke članarine po mjestima

Naselja Uplata do 30.11.18. Saldo na dan 30.11.18.

Brist 7.979,61 7.979,61

Gradac 98.494,88 98.494,88

Podaca 9.326,95 9.326,95

Zaostrog 13.186,74 13.186,74

Ukupno: 128.988,18 128.988,18

5. PLANIRANI PRIHODI ZA 2019. GODINU

Prihodi Turističke zajednice općine Gradac su prihodi ostvareni od ubiranja boravišne pristojbe; prihodi od turističke članarine; prihodi od drugih aktivnosti; preneseni lanjski prihodi, te ostali prihodi (kamate na deponirana sredstva). Sveukupni planirani prihodi su u odnosu na lanjske povećani za 16% i iznose 2.940.100,00 kuna. 5.1. Planirani prihodi od boravišne pristojbe Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 2.600.000,00 kuna što čini povećanje prošlogodišnjeg prijedloga plana za 18%. Razlog tome je buduće povećanje iznosa boravišne pristojbe sa 8,00 kn na 10,00 kn dnevno/osobi, kao i pretpostavka kako će na naplatu početkom sljedeće godine doći veći gospodarski subjekti, odnosno, naplatitelji po noćenju, koji imaju pravo uplate BP-a 3 mjeseca nakon odlaska posljednjeg gosta. Otvoren je novi Resort „Morenia“ koji će iduće godine najvjerojatnije početi ranije s radom, a razvidan je i završetak predstečajne nagodbe hotela Jadan d.d. 5.2. Planirani prihodi od turističke članarine Prihodi planirani za 2019. g. od turističke članarine iznose 90.000,00 kuna i smanjeni su obzirom na lanjski prijedlog plana i to za cca 18%. Iako je i dalje aktivna politika naplate ove vrste članarine (za pojedine obrte je ukinuta), ipak se njen postotak za obračun svake godine smanjuje, a i pretpostavka je kako je većina dugovanja prijašnjih godina podmirena. *Napomena: Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava, te time ostvaruje 3% od ukupnog prihoda. Turistička zajednica NEMA uvid u zaduženja, već samo u uplate turističke članarine. 5.3. Planirani prihodi od drugih aktivnosti – PPS Biokovo i ostale refundacije U sljedećoj godini planiraju se prihodi, točnije, sufinanciranja od Turističke zajednice županije splitsko-dalmatinske, kao i od drugih pravnih osoba. Ovakvo sufinanciranje bi služilo isključivo za podizanje kvalitete kulturnog ljeta i pomoć prilikom

13/26

organiziranja manifestacija (npr. sufinanciranje fešte Sv. Mihovila od Udruženja obrtnika Gradac). Planirani iznos je 50.000,00 kuna, što predstavlja povećanje od lanjskog plana. 5.4. Planirani prijenos prihoda i planirani prihodi od financijskih sredstava (kamate na deponirana sredstva) Prijenos prihoda prethodne godine planiran je u iznosu 200.000,00 kuna, a prihodi od financijskih sredstava koji čine prihodi od kamata planirani su u iznosu od 100,00 kuna. Bitnijih promjena u ovim stavkama nema.

Tablica 18. Struktura prihoda

PLANIRANI PRIHODI PO VRSTAMA Plan 2018. Plan 2019. Index

Prihodi od boravišne pristojbe 2.200.000,00 2.600.000,00 118

Prihodi od turističke članarine 110.000,00 90.000,00 82

Prihodi od drugih aktivnosti - sufinanciranje 30.000,00 50.000,00 167

Prijenos prihoda prethodne godine 200.000,00 200.000,00 100

Prihodi od financijskih sredstava-kamate 200,00 100,00 50

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI: 2.540.200,00 2.940.100,00 116

6. PLANIRANI RASHODI ZA 2019. GODINU

Jednako kao i prihodi, planirani rashodi za 2019. godinu iznose 2.940.100,00 kuna i kao takvi pokazuju povećanje za 16%, a obuhvaćaju sljedeće: 6.1. Administrativni rashodi Administrativni rashodi planirani su u iznosu od 748.600,00 kuna, što čini povećanje za 9% u odnosu na one planirane lani. To se najviše odnosi na rashode ureda i amortizacije, te plaće zaposlenice (voditeljice) novootvorenog ureda Turističkog društva Zaostrog koji radi tijekom cijele godine.

a) Rashodi za radnike Rashodi za stalne radnike u glavnom uredu planirani su jednako lanjskim, bez ikakvih povećanja. Tu se ubraja i osoba zaposlena za održavanje čistoće ureda, ali i osoba koja će u tehničkom smislu pomagati pri organizaciji pojedinih manifestacija i iduće sezone.

b) Rashodi ureda Rashodi ureda predstavljaju razne troškove - od uredskog materijala, putnih naloga, slanja pošiljki, bankarskih usluga, telefona i mobitela… sve do amortizacije. Oni su planirani u višem iznosu obzirom na lanjske ponajviše zbog angažiranja odvjetničkih usluga radi novih, zakonskih odredbi koje se tiču Turističke zajednice kao takve. Troškovi amortizacije realno su povećani obzirom na nabavljanje nove opreme (outdoor fitness sprave; suncobrani; plažna knjižnica; nova informatička oprema i slično), a koja se po zakonu amortizira i prikazuje kao vanbilanična evidencija.

c) Rashodi informativnih centara – TIC i Turističko društvo Zaostrog Rashodi TIC-eva obuhvaćaju obveze za plaće i ostala davanja za tri sezonska ureda (Gradac, Brist i Podaca), kao i naknadu troškova radnicima i ostale usluge (telefon, materijal za čišćenje, električna energija,...). Blago su povećani iznosi za plaće zaposlenika u uredima Brist i Podaca (na obračun plaće utječe isključivo zakonski određena prosječna neto plaća RH u godini koja slijedi, kao i minuli rad zaposlenika). Što se tiče spomenutog Turističkog društva Zaostrog, određen je cjelogodišnji rad na pola radnog vremena (4h), pa je u tom smislu povećan iznos i to ne samo za plaću i ostala davanja voditeljice TD-a gđe. Božene Delaš, već i za možebitne troškove locco vožnje ili ostalih potrepština za rad ureda. Prostor info ureda Gradac ostao je na istoj lokaciji, kao i cijena njegovog najma, stoga je i planirano jednako onome lani.

d) Rashodi za rad tijela turističke zajednice Plan ovih rashoda nije se promijenio u odnosu na lanjske, a ovdje se ubrajaju troškovi putnog naloga člana Nadzornog odbora; poštarina prilikom slanja materijala svim članovima Vijeća, NO i Skupštine, kao i dio reprezentacije.

Tablica 19. Administrativni rashodi

PLANIRANI ADMINISTRATIVNI RASHODI Plan 2018. Plan 2019. Index

Rashodi za radnike (glavni ured) 380.000,00 380.000,00 100

Rashodi ureda 70.000,00 88.600,00 127

Rashodi informativnih centara – TIC i TD 228.000,00 272.000,00 119

Rashodi za rad tijela turističke zajednice 8.000,00 8.000,00 100

UKUPNO PLANIRANI ADMINISTRATIVNI RASHODI: 686.000,00 748.600,00 109

14/26

6.2. Dizajn vrijednosti Rashodi ove točke prijedloga financijskog plana uvećani su obzirom na lanjske za 46%, ponajviše zbog stavke komunalnog uređenja, ali i kulturnog ljeta, a podrazumijevaju: a) Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u suradnji s Općinom Gradac

U idućoj godini planira se daljnje ulaganje u komunalno uređenje javnih površina, a kako je odlučeno na jednoj od zadnjih sjednica Vijeća. Iz tog razloga, planirani iznos od 360.000,00 kn veći je od lanjskog za 100%, a planirani projekti su:

Uređivanje plaže „Viskovića vala“ u Podaci zbog uspostavljanja novih turističkih sadržaja na navedenoj plaži. Projekt će uključiti postavljanje svijetlećih plutača, kao i slamnatih suncobrana, te izradu i montažu plažne svlačionice i knjižnice (kao novog turističkog proizvoda)

Postavljanje novih svijetlećih plutača ispred plaže Kapeć u Podaci Nabavka outdoor fitness opreme u Bristu i Podaci, a u domeni unaprjeđenja sportskog aspekta ponude ove destinacije Uređenje ulaza u mjesto Gradac podrazumijeva obogaćenje istog s novom tablom dobrodošlice, a s naglaskom na turističku

ponudu Preseljenje ureda TZ općine Gradac na novu lokaciju Idejno rješenje za uređenje spilje u Zaostrogu (bivšeg vojnog objekta) koja će predstavljati novu turističku atrakciju cijele

destinacije, a ne samo navedenog mjesta Nabavka metalnog parkinga za bicikle u svim mjestima zbog unaprjeđenja ciklo turizma Uređenje cvjetnih površina u svim mjestima Uređenje pješačkih staza u cilju stvaranja uvjeta daljnjeg razvoja hiking & trekking aktivnosti Idejni projekt uređenja Kačićeve kuće u Bristu što će svakako predstavljati novu turističku atrakciju cijele destinacije Uspostava nove funkcionalnosti vaterpolo igrališta u Gradcu koje je neophodno za razvoj sporta već duže od desetljeća, a

generira priličan broj međunarodnih dolazaka i noćenja I najzad, zbog dokinutosti pojma „Rivijere Gradac“, potrebno je preinačiti izgled metalne table dobrodošlice za ovu

destinaciju

b) Manifestacije – KULTURNO LJETO Za realizaciju kulturnog ljeta u 2019.g. planirana su sredstva od 365.000,00 kuna. Najveći iznos odnosi se na brudetijadu i ribarske večeri koje će se organizirati češće i u svim mjestima. Također, mjestima Bristu i Podaci udijelit će se više sredstava od prijašnjih godina i to za 5.000,00 kuna, a za Zaostrog se također planira povećanje sredstava obzirom na otvorenje ureda Turističkog društva koje se od tog dana bavi i organizacijom događanja u samom mjestu, zajedno s Franjevačkim samostanom. U nastavku slijedi podrobno obrazloženje kulturnog ljeta po mjestima i s planiranim iznosima koji se doznačuju udrugama, a koje su se prijavile na Javni natječaj. Isti će (kao i prethodne godine) biti objavljen na web stranicama TZ općine Gradac potkraj ove (Godišnji plan) i početkom sljedeće godine (Javni poziv):

Tablica 20. Manifestacije po mjestima

Mjesec

AKTIVNOST/MANIFESTACIJA Planirana

sredstva u kn

Kulturno-zabavne manifestacije (GRADAC) 78.000,00

Kolovoz

Centralna proslava dana domovinske zahvalnosti – u organizaciji TZ općine Gradac, svake godine priređuje se nezaboravan spektakl s poznatim pjevačima/grupama, a na kraju je obvezan veliki vatromet.

35.000,00

Rujan

Blagdan Sv. Mihovila – također u organizaciji TZ općine Gradac – tradicionalna fešta u čast Sv. Mihovila, zaštitnika mjesta Gradac. Uz bogat vjerski, zabavni, ali i sportski program, svake godine ga posjećuje sve veći broj ljudi.

25.000,00

Lipanj-Srpanj Ostale fešte: podrazumijevaju otvaranje koncertne sezone u lipnju (12.000,00), kao i koncert klasične glazbe u Zavičajnom muzeju Gradac (6.000,00).

18.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (BRIST) 30.000,00 Srpanj Fešta „Sv. Margarite“ – u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista,

tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

8.000,00

Kolovoz Fešta „Gospe od Anđela“ - u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

7.000,00

Srpanj ili Kolovoz

Klapski koncert u Bristu (predio Blatnice) u organizaciji TZ općine Gradac, a u izvedbi klape koja još nije određena.

5.000,00

Kolovoz -Rujan Ribarska fešta „Adio lito“ - u organizaciji TZ općine Gradac, ali uz pomoć mještana Brista, tradicionalna je pučka fešta koja nudi ribu, vino i muziku gratis.

5.000,00

Tijekom sezone Promenade: Održavanje glazbenih promenada na cijelom području Brista. 5.000,00

15/26

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (PODACA) 30.000,00

Travanj Likovna kolonija – označuje i svojevrstan početak sezone, a organizira se pod vodstvom udruge Štrada u Starom selu Podaca. Pozivaju se brojni umjetnici koji nakon završetka slikanja, svoje radove ostavljaju na korištenje TZ općine Gradac i udruzi Štrada.

5.000,00

Kolovoz Tradicionalna fešta Sv. Stipana, zaštitnika mjesta, organizira se u Starom selu Podaca od strane TZO-a, a uz pomoć mještana. Osigurana je muzika i riba gratis.

15.000,00

Rujan

Biklijada, poznatija kao „fešta koze i loze“ organizira se u Starom selu pod vodstvom udruge Štrada. Ova manifestacija svake je godine sve više posjećena, a glavna tema je (osim bikle dakako) natjecanje u kuhanju određenih specijaliteta pod nadzorom g. Veljka Barbieria, te njegovom konačnom odlukom o proglašenju pobjednika.

10.000,00

Mjesec Kulturno-zabavne manifestacije (ZAOSTROG) 45.000,00

Tijekom cijele sezone

Organizacija jednog dijela manifestacija je pod vodstvom Franjevačkog samostana, a odnosi se na vjerska, zabavna i sportska događanja. Gospa od Anđela je centralna, tradicionalna proslava s datumom 2.8. kada se nudi riba, vino i muzika gratis, ali u danima prije održavanja navedene zabave organiziraju se razna sportska natjecanja – malonogometna, šahovska i slično. Također se početkom kolovoza u večernjim satima u Arboretumu Franjevačkog muzeja organizira i klapska večer. Nakon osnutka Turističkog društva Zaostrog, iduće godine planira se potrošiti veći iznos u organizaciju događanja u ovom mjestu, a sve daljnje poslove i konačnu razradu kulturnog ljeta obavljat će voditeljica TD-a.

45.000,00

Mjesec Sportske i kulinarske manifestacije 114.000,00

Lipanj Udruga Basket Gradac svake godine organizira Streetball (košarkaško natjecanje) popraćeno koncertom poznatih grupa i pjevača. Ovaj događaj zainteresira velik broj sudionika u igri, ali i gostiju.

20.000,00

Kolovoz

Udruga Sportsko društvo, Gradac tijekom mjeseca kolovoza organizira vaterpolo turnire za seniore i juniore iz različitih zemalja svijeta. Budući je plivalište u samom centru mjesta, dosta dobro je popraćeno od strane gostiju, ali i domaćina.

12.000,00

Srpanj-Kolovoz-Rujan

Ostale sportske manifestacije podrazumijevaju:

Boćarski turnir koji se održava na Proslavu Sv. Mihovila (4.000,00)

Sajam lokalnih proizvoda koji će biti u više mjesta u raznim danima (8.000,00)

12.000,00

Kolovoz Brudetijada + ribarske večeri u svim mjestima 70.000,00

Mjesec Ekološke manifestacije 5.000,00 Svibanj Planira se čišćenje podmorja od strane više ronilačkih ekipa. TZ općine Gradac ovdje

sudjeluje s osiguranim ručkom. 5.000,00

Mjesec Ostale manifestacije (GRADAC, BRIST, PODACA, ZAOSTROG) 28.000,00 Lipanj-Rujan Klapa Viole i Ženska klapa Gradac ostvaruju sufinanciranje od strane TZ općine Gradac za

sudjelovanje na manifestacijama i pojedinim prigodnim domjencima. Budući klapa Kačić više ne postoji, potpora istoj nije niti planirana.

28.000,00

Mjesec Potpore manifestacijama (suorganizacija) 35.000,00 Srpanj Fešta za „Gospu od Pohođenja“, u organizaciji Fra. Nike Glavinića, svećenika župe Podaca.

Dakle, ispred crkve organizirano je pjevanje više klapa i zborova uz zakusku na kraju večeri. 5.000,00

Srpanj Koncert u organizaciji PŠRD Lignja – svake godine u Starom Portu u Gradcu održava se tradicionalni klapski koncert, koji privlači sve veći broj gostiju, ali i domaćina.

5.000,00

Tijekom sezone Ostale potpore su utrka SUN-RUN Gradac; malonogometni turnir za Proslavu Sv. Mihovila; organizacija Adventa; dječje radionice; Potraga za Uskršnjim jajima i slično.

25.000,00

c) Novi proizvodi

U sljedećoj godini planiran je ostatak uplate za novoizrađenu web stranicu gradac.hr, kao i zakonski neophodno ulaganje u realizaciju GDPR-a, odnosno Opće uredbe o zaštiti podataka (izrada Pravilnika i osposobljavanje jedne osobe za vođenje potrebne dokumentacije). Iznos je, stoga, planiran nešto veći od lanjskog i to za 14%.

d) Potpora razvoju DMO-a Pod ovom stavkom spadaju putni nalozi ostvareni prilikom odlaska na radionice UHPA-e i RERA-e, pa je iznos isti onom lanjskom.

16/26

Tablica 21. Dizajn vrijednosti PLANIRANI DIZAJN VRIJEDNOSTI Plan 2018. Plan 2019. Index

Poticanje u uređenju TZ mjesta 180.000,00 360.000,00 200

Manifestacije – KULTURNO LJETO 307.450,00 365.000,00 119

Novi proizvodi 35.000,00 40.000,00 114

Potpora razvoju DMO-a 8.000,00 8.000,00 100

UKUPNO PLANIRANI RASHODI DIZAJNA VRIJEDNOSTI: 530.450,00 773.000,00 146

6.3. Komunikacija vrijednosti Online i offline komunikacija, kao i smeđa signalizacija povećane su obzirom na lanjski plan zbog potrebe za istima! a) Online komunikacija

Ova vrsta komunikacije obuhvaća internet oglašavanje čiji je planirani iznos nešto veći od lanjskog, a razlog tome je potreba za većim ulaganjem u internetsko oglašavanje i cjelokupnu online komunikaciju/promociju, kao i mogućnost udruženog oglašavanja; te upravljanje internet stranicama – gdje je prikazan dio plaće zaposlenice M. Remeta, koja obavlja i ovaj dio posla. Planirana sredstva nešto su veća obzirom na lanjski plan i to za 18%.

b) Offline komunikacija Offline komunikacija povećana je obzirom na lanjski plan i to za 25%, ponajviše zbog ulaganja u izradu novih brošura, potrebnih info tabli i putokaza, te smeđe signalizacije. Ipak, oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora smanjeno je i odnosi se na udruženo oglašavanje kampa „Viter“. Zbog odjave objekta hostela „Eklata“, iznos predviđen za njih lani ne planira se za sljedeću godinu. Stavke – brošura, te suvenira i promo materijala - povećane su u odnosu na prošlogodišnji plan, zbog potrebe tiskanja novih brošura, letaka, ali i ostalog promotivnog materijala. Ured TZO-a smatra kako se ova stavka i dalje ne smije zanemarivati zbog povećane potražnje za istima. Nove info table također su planirane za iduću godinu, kao i sufinanciranje rada Welcome desk-a u Kaštelima.

c) Smeđa signalizacija Smeđa signalizacija planirana je u većem iznosu nego lani, zbog potrebe postavljanja iste diljem cijele destinacije TZO-a.

Tablica 22. Komunikacija vrijednosti

PLANIRANA KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Plan 2018. Plan 2019. Index

Online komunikacija 85.000,00 100.000,00 118

Offline komunikacija 99.250,00 124.000,00 125

Smeđa signalizacija 10.000,00 25.000,00 250

UKUPNO PLANIRANA KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI: 194.250,00 249.000,00 128

6.4. Distribucija i prodaja vrijednosti Ova stavka povećana je u odnosu na lanjsku i to za 41%, ponajviše zbog stavke –sajmovi, točnije sufinanciranja istih. a) Sajmovi

Planirani iznos sajmova viši je od onog planiranog prošle godine, upravo zbog neophodnog sufinanciranja sajmova, a uplate se vrše preraspodijelom troškova svih TZ-a Makarske Rivijere i TZŽSD, dok obračun obavlja jedna TZ, prema dogovoru direktora. Prilikom izračuna iznosa koriste se postotci dobiveni isključivo brojem noćenja prethodne godine.

b) Studijska putovanja novinara Planiranog iznosa nema, jer je isti prebačen na stavku PPS-a.

c) Posebne prezentacije

Planirani iznos ove stavke identičan je onom od prošle godine. Članarina LAG Adriona iznosi 3.500,00 kn, stoga je nema potrebe povećavati, a pod stavkom –posebne prezentacije – bit će upisana Retrospektiva suvremenog filma koji će pak biti naknadno određen.

Tablica 23. Distribucija i prodaja vrijednosti

PLANIRANA DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Plan 2018. Plan 2019. Index

Sajmovi 30.000,00 50.000,00 167

Studijska putovanja novinara 0,00 0,00 0

Posebne prezentacije 18.500,00 18.500,00 100

UKUPNO PLANIRANA DISTRIBUCIJA VRIJEDNOSTI: 48.500,00 68.500,00 141

17/26

6.5. Interni marketing Planirane stavke u potpunosti su jednake onim lanjskim, a obuhvaćaju: a) Edukacija

Za edukaciju zaposlenika planirana su jednaka sredstva kao i lani, jer ured TZO-a smatra kako je neophodno konstantno ulaganje u educiranje zaposlenika, ali i pružanje edukacija svojim članovima.

b) Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet Nema planiranog iznosa, dakle trošak za ovu stavku je nula kuna.

c) Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i Dani turizma) Promjena u planiranim sredstvima za ove projekte u odnosu na lani, nema, a ovdje se ubrajaju putni nalozi, kotizacija i smještaj prilikom odlaska na Dane hrvatskog turizma koji se ove godine održavaju na Hvaru.

Tablica 24. Interni marketing

PLANIRAN INTERNI MARKETING Plan 2018. Plan 2019. Index

Edukacija 10.000,00 10.000,00 100

Koordinacija subjekata 0,00 0,00 0

Nagrade i priznanja 10.000,00 10.000,00 100

UKUPNO PLANIRANI INTERNI MARKETING: 20.000,00 20.000,00 100

6.6. Marketinška infrastruktura Stavka marketinške infrastrukture smanjena je za cca 10% ponajviše zbog stavke proizvodnje multimedijalnih materijala. a) Proizvodnja multimedijalnih materijala

Stavka je smanjena obzirom na lanjsku zbog modificirane potrebe za navedenim materijalima.

b) Istraživanje tržišta Nije planiran iznos, kao ni prethodne godine.

c) Formiranje baze podataka Kao i do sada, ova stavka predviđena je za dio plaće i ostalih davanja zaposlenici A. Batinović, zbog obavljanja dijela posla kroz kontrolu prijava/odjava turista; statistike; dodatne edukacije vezane uz novi program i slično. Planirani iznos jednak je prošlogodišnjem.

d) Suradnja s međunarodnim institucijama Planirani iznos jednak je prošlogodišnjem zbog moguće suradnje sa međunarodnim udrugama u svezi promocije destinacije.

e) Banka fotografija i priprema u izdavaštvu Planirani iznos jednak je onom lanjskom, zbog potrebe za novim fotografijama cijele destinacije.

f) Jedinstveni turistički informacijski sustav Iznos je u potpunosti jednak onom planiranom lani, a stavka obuhvaća ulaganje u knjigovodstvene i druge programe neophodne za kvalitetan rad TZO-a Gradac.

Tablica 25. Marketinška infrastruktura

PLANIRANA MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA Plan 2018. Plan 2019. Index

Proizvodnja multimedijalnih materijala 30.000,00 20.000,00 67

Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0

Formiranje baze podataka 15.000,00 15.000,00 100

Suradnja s međunarodnim institucijama 5.000,00 5.000,00 100

Banka fotografija 10.000,00 10.000,00 100

JTI sustav 45.000,00 45.000,00 100

UKUPNO PLANIRANA MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA: 105.000,00 95.000,00 90

6.7. Posebni programi – projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma Zbog sve veće potražnje za aktivnim oblicima turizma, a koji podrazumijevaju trčanje, hodanje, planinarenje, trekking, biciklizam i slično, posebno u pred i po sezoni, logično je i ulaganje u dolje navedene projekte:

18/26

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima Planirani iznos potpore Franjevačkom samostanu u Zaostrogu i Zavičajnom muzeju u Gradcu jednak je onom lanjskom i iznosi 40.000,00 kuna i dijelit će se u istim iznosima.

b) Projekt PPS Biokovo – Hrvatska 365 Planirani iznos jednak je lanjskom, a odnosi se na troškova novinara koji su sve češći gosti naše destinacije u pred i po sezoni, ali i druge sitne troškove koji se isključivo odnose na troškove PPS-a i razvoja biciklizma.

c) Cikloturizam Planirani iznos manji je od onoga lani, a pod ovom stavkom nalazi se moguća izrada novih ili dorada starih brošura vezanih za cikloturizam i slični troškovi.

Tablica 26. Posebni programi

7. PLANIRANI TRANSFER OD 30% BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC

Obzirom na planirane prihode od boravišne pristojbe i samim izračunom od 30% kojeg je TZO Gradac prema zakonu dužna doznačiti na račun proračuna Općine Gradac, planirani iznos je 780.000,00 kuna, što je slijedom navedenog povećanje za 18% od prošlogodišnjeg plana.

8. PLANIRANI PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU

Planirano je ostvariti i prenijeti u sljedeću godinu višak sredstava od 120.000,00 kuna, što je nešto manje od lanjskog iznosa, ali je realno zbog povećanog komunalnog ulaganja; info tabli; turističke signalizacije, ali i dodatnih manifestacija.

9. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TZ OPĆINE GRADAC ZA 2019. GODINU (ZBIRNA TABLICA)

Tablica 27. Zbirni prijedlog financijskog plana za 2019. godinu prema Zakonu o turističkim zajednicama

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. PLAN 2019. Index PLAN

2019/2018

Struktura %

1. Prihodi od boravišne pristojbe 2.200.000,00 2.600.000,00 118 88,43

2. Prihodi od turističke članarine 110.000,00 90.000,00 82 3,06

3. Prihodi iz proračuna općine Gradac - - - -

4. Refundacija putnih troškova - - - -

5. Prihodi od drugih aktivnosti - PPS Biokovo, druge TZ 30.000,00 50.000,00 167 1,70

6. Prijenos prihoda prethodne godine 200.000,00 200.000,00 100 6,80

7. Ostali nespomenuti prihodi (kamate na deponirana sredstva) 200,00 100,00 50 0,00

SVEUKUPNO PRIHODI 2.540.200,00 2.940.100,00 116 100,00

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2018. PLAN 2019. Index PLAN

2019/2018

Struktura %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 686.000,00 748.600,00 109 25,46

1. Rashodi za radnike 380.000,00 380.000,00 100 12,92

Obveze za plaće (neto plaće + ostala davanja - stalni radnici) 360.000,00 360.000,00 100 12,24

Naknade troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao) 5.000,00 5.000,00 100 0,17

Ugovori o djelu (neto isplata + ostala davanja) 12.000,00 12.000,00 100 0,41

Ostali troškovi za radnike (Merkur osiguranje) 3.000,00 3.000,00 100 0,10

2. Rashodi ureda 70.000,00 88.600,00 127 3,01

Kom. održ.; finc. usluge; T-com; ured. mat; pošta; nalozi; odvj.usl. 55.000,00 63.600,00 116 2,16

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine 15.000,00 25.000,00 167 0,85

2.1. Informativni punktovi – TIC i TD 228.000,00 272.000,00 119 9,25

Obveze za plaće (neto plaća + ostala davanja - sezonski radnici) 176.000,00 220.000,00 125 7,48

- GRADAC (neto plaće + ostala davanja zaposlenicima) 110.000,00 110.000,00 100 3,74

PLANIRANI POSEBNI PROGRAMI Plan 2018. Plan 2019. Index

Potpora kulturnim objektima i spomenicima 40.000,00 40.000,00 100

Projekt PPS Biokovo – Hrvatska 365 16.000,00 16.000,00 100

Cikloturizam 40.000,00 30.000,00 75

UKUPNO PLANIRANI POSEBNI PROGRAMI: 96.000,00 86.000,00 90

19/26

- BRIST (neto plaća + ostala davanja zaposleniku) 22.000,00 25.000,00 114 0,85

- PODACA (neto plaća + ostala davanja zaposleniku) 22.000,00 25.000,00 114 0,85

- ZAOSTROG (brutto plaća voditeljici TD-a, ostali troškovi) 22.000,00 60.000,00 273 2,04

Naknade troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao) 10.000,00 10.000,00 100 0,34

Uredski materijal; telefon; materijal za čišćenje; EE i slično 12.000,00 12.000,00 100 0,41

Najam prostora 30.000,00 30.000,00 100 1,02

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 8.000,00 8.000,00 100 0,27

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 530.450,00 773.000,00 146 26,29

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine 180.000,00 360.000,00 200 12,24

Komunalno uređenje javne površine zajedno s Općinom Gradac 180.000,00 360.000,00 200 12,24

2. Manifestacije 307.450,00 365.000,00 119 12,41

2.1. Kulturno-zabavne (KULTURNO LJETO) 167.000,00 183.000,00 110 6,22

GRADAC 81.000,00 78.000,00 96 2,65

Koncert u organizaciji "PŠRD Lignja" (prebačeno na potpore) 5.000,00 0,00 0 0,00

Centralna proslava dana Domovinske zahvalnosti 35.000,00 35.000,00 100 1,19

Fešta Sv. Mihovila 20.000,00 25.000,00 125 0,85

Ostale fešte 21.000,00 18.000,00 86 0,61

- Otvorenje koncertne sezone - 12.000,00 0 0,41

- Koncert klasične glazbe - 6.000,00 0 0,20

BRIST 25.000,00 30.000,00 120 1,02

Fešta „Sv. Margarite“ 8.000,00 8.000,00 100 0,27

Fešta „Gospe od Anđela“ 7.000,00 7.000,00 100 0,24

Klapski koncert na Blatnicama 5.000,00 5.000,00 100 0,17

Fešta „Adio lito“ 5.000,00 5.000,00 100 0,17

Promenade 0,00 5.000,00 0 0,17

PODACA 30.000,00 30.000,00 100 1,02

Udruga „Štrada“, Podaca (Likovna kolonija i Biklijada) 25.000,00 15.000,00 60 0,51

Fešta „Gospe od Pohođenja“ (prebačeno na stavku – potpore) 5.000,00 0,00 0 0,00

Proslava Sv. Stipana (u organizaciji TZO-a i mještana) - 15.000,00 0 0,51

ZAOSTROG 31.000,00 45.000,00 145 1,53

Fešta "Gospe od Anđela" + ostala događanja 31.000,00 45.000,00 145 1,53

2.2. Sportske i kulinarske manifestacije 66.000,00 114.000,00 173 3,88

Basket - Streetball, Gradac 20.000,00 20.000,00 100 0,68

Vaterpolo turniri 10.000,00 12.000,00 120 0,41

Ostalo 26.000,00 12.000,00 46,15 0,40

- Boćarski turnir - 4.000,00 0 0,14

- Sajam lokalnih proizvoda - 8.000,00 0 0,27

Brudetijada + ribarske večeri u svim mjestima 10.000,00 70.000,00 700 2,38

2.3. Ekološke manifestacije 5.000,00 5.000,00 100 0,17

2.4. Ostale manifestacije 38.000,00 28.000,00 74 0,95

- Ženska klapa Viole 14.000,00 14.000,00 100 0,48

- Ženski zbor Gradac 14.000,00 14.000,00 100 0,48

- Muška klapa Kačić 10.000,00 0,00 0 0,00

2.5. Potpore manifestacijama 31.450,00 35.000,00 111 1,19

- Fešta "Gospa od Pohođenja", Podaca - 5.000,00 0 0,17

- Koncert u organizaciji "PŠRD Lignja" - 5.000,00 0 0,17

- Ostalo (SUN-RUN; malonogometni turnir i sl.) - 25.000,00 0 0,85

3. Novi proizvodi (web stranice i GDPR) 35.000,00 40.000,00 114 1,36

4. Potpora razvoju DMO-a 8.000,00 8.000,00 100 0,27

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 194.250,00 249.000,00 128 8,47

1. Online komunikacije 85.000,00 100.000,00 118 3,40

1.1. Internet oglašavanje (zakup domene; CMS; hosting; logmein...) 30.000,00 40.000,00 133 1,36

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 55.000,00 60.000,00 109 2,04

Održavanje online kom. – brutto plaća zaposlenici M. Remeta 55.000,00 60.000,00 109 2,04

2. Offline komunikacije 99.250,00 124.000,00 125 4,22

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (udruženo oglašavanje - kamp "Viter", Zaostrog) 6.250,00 4.000,00 64 0,14

2.2. Opće oglašavanje (radio oglašavanje; gradski vodič) 7.000,00 10.000,00 143 0,34

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 54.000,00 75.000,00 139 2,55

Skladištenje promo materijala; stručna literatura 5.000,00 5.000,00 100 0,17

20/26

Brošure - reprint; prospekti i slično 25.000,00 40.000,00 160 1,36

Brošure; turistička karta Dalmacije i slično 24.000,00 30.000,00 125 1,02

2.4. Suveniri i promo materijali (plakati) 12.000,00 10.000,00 83 0,34

Plakati za fešte i drugi promo materijali 12.000,00 10.000,00 83 0,34

2.5. Info table 20.000,00 25.000,00 125 0,85

Oglasne table; banneri 15.000,00 20.000,00 133 0,68

Sufinanciranje Welcome deska u Kaštelima 5.000,00 5.000,00 100 0,17

3. Smeđa signalizacija 10.000,00 25.000,00 250 0,85

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 48.500,00 68.500,00 141 2,33

1. Sajmovi 30.000,00 50.000,00 167 1,70

Sajmovi 22.000,00 22.000,00 100 0,75

Sufinanciranje štandova (% TZO Gradac) 8.000,00 28.000,00 350 0,95

1.1. Studijska putovanja novinara (prebačeno na stavku PPS) 0,00 0,00 0 0,00

2. Posebne prezentacije 18.500,00 18.500,00 100 0,63

Godišnja članarina LAG Adrion 3.500,00 3.500,00 100 0,12

Ostale prezentacije 15.000,00 15.000,00 100 0,51

V. INTERNI MARKETING 20.000,00 20.000,00 100 0,68

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 10.000,00 10.000,00 100 0,34

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u tur. promet 0,00 0,00 0 0,00

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i Dani hrv. turizma) 10.000,00 10.000,00 100 0,34

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 105.000,00 95.000,00 90 3,23

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 30.000,00 20.000,00 67 0,68

2. Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0 0,00

3. Formiranje baze podataka 15.000,00 15.000,00 100 0,51

Obavljanje poslova krajem sezone, kontrola prijava/odjava i statistike; dopunjenje baze mat. podataka; priprema za izradu vodiča; edukacija eVisitor- A. Batinović (travanj, listopad) 15.000,00 15.000,00 100 0,51

4. Suradnja s međunarodnim institucijama 5.000,00 5.000,00 100 0,17

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000,00 10.000,00 100 0,34

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav 45.000,00 45.000,00 100 1,53

Knjig. i ostali programi; Avast; internet i sl. 45.000,00 45.000,00 100 1,53

VII. POSEBNI PROGRAMI 96.000,00 86.000,00 90 2,93

1. Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma 96.000,00 86.000,00 90 2,93

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima 40.000,00 40.000,00 100 1,36

FRANJEVAČKI SAMOSTAN ZAOSTROG 20.000,00 20.000,00 100 0,68

ZAVIČAJNI MUZEJ GRADAC 20.000,00 20.000,00 100 0,68

b) Projekt PPS Biokovo - Hrvatska 365 (putni nalozi; noć; pr., nov.) 16.000,00 16.000,00 100 0,54

c) Ciklo turizam - projekt Hrvatska 365 40.000,00 30.000,00 75 1,02

Održavanje i saniranje staza; bike vodiči; video filmovi 40.000,00 30.000,00 75 1,02

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC (30%) 660.000,00 780.000,00 118 26,53

IX. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU 200.000,00 120.000,00 60 4,08

SVEUKUPNO RASHODI 2.540.200,00 2.940.100,00 116 100,00

21/26

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izrade i izvještavanja financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), dana 12. prosinca 2018. godine, Ured TZO-a Gradac i Skupština (kao najviše tijelo TZO-a Gradac), donose

10. FINANCIJSKI PLAN TZO-a GRADAC ZA 2019. GODINU PREMA NAČELIMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Obvezni djelovi financijskog plana su:

Plan prihoda i rashoda Plan zaduživanja i otplata te Obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada.

1. Plan prihoda i rashoda – tablični prikaz

Tablica 28. Plan prihoda i rashoda

KONTO VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLAN 2018. PLAN 2019. Index Struktura

2019.

UKUPNO PRIHODI

2.540.200 2.940.100 116 100,00

32 Prihodi od članarina 110.000 90.000 82 3,06

321 Članarine 110.000 90.000 82 3,06

3211 Članarine 110.000 90.000 82 3,06

33 Prihodi po posebnim propisima 2.200.000 2.600.000 118 88,43

331 Prihodi po posebnim propisima 2.200.000 2.600.000 118 88,43

3312 Prihodi po posebnim propisima iz ost.izvora 2.200.000 2.600.000 118 88,43

34 Prihodi od imovine 200 100 50 0,00

341 Prihodi od financijske imovine 200 100 50 0,00

3413 Kamate na oročena sredstva i depozite 200 100 50 0,00

35 Prihodi od donacija 30.000 50.000 167 1,70

353 Prihodi od ostalih pravnih osoba 30.000 50.000 167 1,70

3531 Prihodi od ostalih pravnih osoba 30.000 50.000 167 1,70

52 Planirani preneseni višak prihoda iz prethodne godine 200.000 200.000 100 6,80

5221 Planirani preneseni višak prihoda iz prethodne godine 200.000 200.000 100 6,80

KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN 2018. PLAN 2019. Index Struktura

2019.

UKUPNO RASHODI

2.540.200 2.940.100 116 100,00

41 Rashodi za radnike 609.000 659.000 108 22,41

411 Plaće za redovan rad 501.700 543.000 108 18,47

412 Ostali rashodi za radnike 3.000 3.000 100 0,10

413 Doprinosi na plaće 104.300 113.000 108 3,84

42 Materijalni rashodi 1.007.500 1.307.400 130 44,47

421 Naknade troškova zaposlenima 66.000 68.000 103 2,31

4211 Službena putovanja 40.000 42.000 105 1,43

4212 Naknade za prijevoz 16.000 16.000 100 0,54

4213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000 10.000 100 0,34

422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima 500 400 80 0,01

425 Rashodi za usluge 881.000 1.184.000 134 40,27

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000 30.000 120 1,02

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 160.000 160 5,44

4253 Usluge promidžbe i informiranja 400.000 500.000 125 17,01

4254 Komunalne usluge 80.000 160.000 200 5,44

4255 Zakupnine i najamnine 50.000 35.000 70 1,19

4257 Intelektualne i osobne usluge 184.000 189.000 103 6,43

42571 Autorski honorari 150.000 160.000 107 5,44

42572 Ugovori o djelu 12.000 12.000 100 0,41

42573 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 20.000 15.000 75 0,51

42579 Ostale intelektualne usluge 2.000 2.000 100 0,07

4258 Računalne usluge 42.000 60.000 143 2,04

4259 Ostale usluge 0 50.000 0 1,70

22/26

426 Rashodi za materijal i energiju 46.500 41.500 89 1,41

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.000 30.000 86 1,02

4263 Energija 10.000 10.000 100 0,34

4264 Sitni inventar i autogume 1.500 1.500 100 0,05

429 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.500 13.500 100 0,46

4292 Reprezentacija 10.000 10.000 100 0,34

4293 Članarine 3.500 3.500 100 0,12

43 Rashodi amortizacije 15.000 25.000 167 0,85

44 Financijski rashodi 8.700 8.700 100 0,30

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.600 8.600 100 0,29

4433 Zatezne kamate 10 10 100 0,00

4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 90 90 100 0,00

45 Donacije 40.000 40.000 100 1,36

451 Tekuće donacije 40.000 40.000 100 1,36

46 Ostali rashodi 660.000 780.000 118 26,53

4623 Transferi općini Gradac za pripadajući dio BP/30% 660.000 780.000 118 26,53

52 Planirani preneseni višak prihoda u idućoj godini 200.000 120.000 60 4,08

5221 Planirani preneseni višak prihoda u idućoj godini 200.000 120.000 60 4,08

KONTO PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PLAN 2018.

PLAN 2019. Index

522 Ukupno planirani preneseni višak sredstava iz prethodne godine 200.000 200.000 100 Višak sredstava koji bi se trebao koristiti u narednoj godini 0 80.000 0 Planirani prijenos viška sredstava za iduću godinu 200.000 120.000 60

2. Plan zaduživanja i otplata

U financijskom planu Turističke zajednice općine Gradac za 2019. godinu nisu planirani primitci od dugoročnog zaduživanja na temelju primljenih kredita i zajmova; primitci od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, kao ni primitci od povrata glavnice danih zajmova. U tom smislu, nisu planirani niti izdatci od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, te otplate glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova. No, moguće je kratkoročno zaduženje na temelju primljenih kredita kod banke, jednako kao što je ostvareno (premda ne i planirano) u 2018.g. Pozajmica kredita ostvarena kod Splitske banke OTP Group, iznosila je:

Tablica 29. Kredit i obračunate kamate po razdobljima dospijeća

Obračunsko razdoblje kredita Glavnica Kamate UKUPNO uplaćeno

01.06.-02.07.2018. - 511,50 511,50

02.07.-31.07.2018. 30.000,00 478,50 30.478,50

31.07.-31.08.2018. 30.000,00 358,05 30.358,05

31.08.-01.10.2018. 40.000,00 204,60 40.204,60

SVEUKUPNO: 100.000,00 1.552,65 101.552,65

*Kredit i kamate uredno su otplaćene u zadanim rokovima navedenima na ugovoru. 3. Obrazloženje financijskog plana uz godišnji program rada Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu sastoji se od: Obrazloženja skupina prihoda i rashoda Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u 2019. godini.

a) Obrazloženje skupine prihoda Prihodi od članarina Prihodi planirani od turističke članarine iznose 90.000 kuna, a razlog smanjenja ovih prihoda obzirom na lani je smanjenje dugovanja od prijašnjih godina, što naravno rezultira i smanjenom uplatom. Također, osim smanjene stope za obračun turističke članarine, postoji realna mogućnost potpunog ukidanja iste od strane RH.

Prihodi po posebnim propisima (boravišna pristojba) Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 2.600.000 kuna što čini povećanje od prošlogodišnjeg plana za 18%. Smatra se kako će na naplatu početkom sljedeće godine doći veći gospodarski subjekti odnosno, pojedini naplatitelji po noćenju, ali i poneki dužnici-paušalci. Osim toga, početkom iduće godine slijedi zakonsko povećanje boravišne pristojbe na 10,00/noćenju,

23/26

što će također utjecati na porast ove vrste prihoda, ali i ranije otvorenje novog, velikog objekta Resort Morenia (novootvorenog koncem lipnja 2018.g.). Prihodi od financijske imovine (kamate) Prihodi od financijske imovine čine prihod od ostvarenih kamata, a planirani su u iznosu od 100 kuna. Prihodi od donacija Planira se ostvariti prihoda od donacija od 50.000 kuna, što čini povećanje od lanjskog plana, a odnosi se na sufinanciranje manifestacija i/ili projekata. Prijenos viška sredstava iz protekle godine Lanjskim planom naznačen je prijenos sredstava od 200.000 kuna u sljedeću godinu. b) Obrazloženje skupine rashoda Rashodi za radnike Rashodi za radnike prikazuju troškove nastale isplaćivanjem plaća zaposlenicima (stalnim i sezonskim) i svih obveza koje su zakonom propisane, a odnose se upravo na ovu vrstu isplate. Ovi rashodi planirani su u nešto većem iznosu zbog otvorenja Turističkog društva Zaostrog i zapošljavanja voditeljice TD-a tijekom cijele godine na pola radnog vremena (4h). U TZO-u Gradac zaposlena su četiri stalna djelatnika (direktor, voditelj TD-a Zaostrog, voditelj info ureda i administrator-knjigovodstveni referent), ali prema potrebi zapošljavaju se i sezonski radnici. Postupak zapošljavanja odvija se po načelima javnog natječaja, uzimajući u obzir kvalitetu rada djelatnika u proteklim razdobljima. Materijalni rashodi

» Za naknade troškova zaposlenima, kao i naknade članovima u predstavničkim tijelima, planirani iznos sličan je onom lanjskom, te ne prikazuje dodatno opterećenje i povećanje ove stavke.

» Rashodi za usluge veći su za 34% od lanjskih, a razlog je povećanje stavki komunalnog uređenja i investicijskog održavanja, kao i usluga promidžbe i informiranja. Naime, potrebno je dodatno ulaganje, zajedno s Općinom Gradac, u komunalno uređenje mjesta koje bi potom privlačilo i zadržavalo veći broj turista. Ovim projektima bi se ujedno povećala ponuda samih mjesta, što je neophodno, a posebno u pred i po sezoni. Isto tako važno je i poboljšanje starih i održavanje novih manifestacija, pa je i ova stavka relano povećana.

» Stavka računalnih usluga, te ostalih usluga (podrazumijevaju se sve usluge vezane uz promidžbu tj. offline, te online komunikaciju), povećane su obzirom na lanjske, radi daljnjeg ulaganja u online promociju (izrada web stranice, udruženo oglašavanje i slično).

» Stavka Intelektualnih usluga prikazuju realno stanje, slično lanjskom, a podrazumijevaju ugovore o djelu; autorske honorare i/ili autorske honorare umjetnika. Potonji ugovori ostvaruju se ishođenjem potvrde HGU-a ili HUOKU-a, te će se uredno nastaviti sklapati i iduće godine, a vezani su uglavnom za nastupanje umjetnika i glazbenih izvođača na kulturnom ljetu.

» Ostale stavke materijalnih rashoda slične su lanjskim, sa sličnim ili istim iznosima.

Rashodi amortizacije Rashodi amortizacije nešto su veći nego lani zbog planiranja dodatne nabave outdoor fitness sprava, plažnih suncobrana, plažne knjižnice i slično, a osim toga, i dalje se amortiziraju pojedini iznosi prijašnjih nabavljenih materijala. Sva nova dugotrajna imovina čiji je otpis najčešće 20% ili 25% uredno se amortizira i kao takva knjigovodstveno prikazuje na zakonski određenim kontima, ali i izvanbilaničnoj evidenciji. Sva ostala navedena imovina kojoj je stanje nula, amortizirana je u cijelosti. Kratkotrajana imovna otpisuje se i rasknjižava odmah, ukoliko se radi o iznosu do 3.500 kuna. Financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa nisu se bitnije mijenjale. Ovi rashodi podrazumijevaju usluge FINA-e, kao i banke (trenutačno Splitske banke), a uključuju različite naknade kao: naknadu za slanje izvoda; naknadu za internet bankarstvo; naknadu za dolazni NKS itd. Donacije Pod ove rashode ubrajaju se donacije za Franjevački samostan i Zavičajni muzej Gradac, ali i one za pojedine udruge koje posredno i/ili neposredno sudjeluju u obogaćenju ponude TZO-a Gradac, a koje nisu usko vezane za kulturno ljeto, već ostale mjesece (npr. moguća donacija školama ili vrtiću). Ostali rashodi Najveću stavku ostalih rashoda zauzima transfer dijela boravišne pristojbe od 30% općini Gradac. Ovaj rashod zakonski je definiran i kao takav se mijenja ukoliko dođe do promjene ubrane boravišne pristojbe od strane TZO- a Gradac.

24/26

c) Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata (GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU) Uvod Osnovne zadaće Turističke zajednice općine Gradac mnogobrojne su, ali s naglaskom na planiranje što raznovrsnijih događan ja, kao i praćenje najnovijih trendova, te pokušaj ukomponiranja istih u već postojeću ponudu. Kao najbolji primjer toga je razvo j PPS-a, konkretnije staze za cikloturizam, pješačke i penjačke rute - ustvari, aktivniji turizam kojem teže današnji turistički konzumenti. Promidžbeni plan za 2019. godinu sličan je onom lanjskom, a kulturno ljeto nastavit će se održavati uvođenjem nekih novih manifestacije, ali i nastavkom vraćanja onih starih (kao brudetijada, ribarske večeri i slično). Nisu zanemareni niti kulturno-povijesni objekti, pa će se istima donirati određena količina sredstava, odobrena od strane članova Vijeća i predsjednika TZO-a Gradac. Ova Turistička zajednica ažurno i transparentno vodi svoje poslovanje, na što se odnose pisani izvještaji; točna knjiženja; uredno plaćanje tekućih obveza (ulaznih računa; isplata plaća i naknada; prijave/odjave zaposlenika,...); sazivanje sjednica (pazeći pri tom da se materijali članovima pošalju e-mailom na vrijeme); pridržava se odredbi Statuta TZO-a Gradac i Pravilnika o radu TZO-a Gradac (ugovori djelatnika se poštuju sukladno odredbama Zakona o radu), ali i ostalih zakona obveznih za rad neprofitnih organizacija i Turističkih zajednica. Svi izvještaji dostavljaju se onako kako je to zakonski određeno i u zakonski propisanim rokovima. TZO Gradac u zakonskim je rokovima podmirio neplanirani kredit iz 2018.g. Naime, otvaranjem ureda TD-a Zaostrog, isti je trebalo urediti i pripremiti za nadolazeću sezonu i općenito rad tijekom cijele godine. Uređenje takvog prostora zahtjevalo je dodatna financijska sredstva koja u tom razdoblju (ožujak, travanj) TZO nije imala. Stoga je podizanje kredita od 100.000 kuna bilo neophodno. U gornjem tekstu je prikazana tablica 2. s uplatama glavnice i kamata po obračunskim razdobljima. TZO Gradac nema otvorenih deviznih računa, a veći dio plaćanja obavlja putem internet bankarstva, dok manji dio isplata (najčešće poštarina, sitni uredski materijal, poneki putni nalozi i slično) obavlja po načelima blagajničkog poslovanja. Osnovni ciljevi TZO Gradac u 2019. godini 2019. godine planira se, dakle, izdvojiti veći iznos financijskih sredstava za nastavak komunalnog unaprjeđenja ponude zajedno s Općinom Gradac, te tiskanje novih brošura, ali i ulaganje u online komunikaciju, kao što će biti udruženo oglašavanje s naglakom na digitalni marketing i promidžbu destinacije na stranim tržištima. Iduće godine će se također odobravati sredstva udrugama u svrhu organiziranja pojedinih manifestacija, ali isključivo po načelu godišnjeg plana za financiranje udruga. Ovaj plan bit će objavljen koncem 2018. godine na stranicama TZO-a Gradac, dok će javni natječaj za financiranje prijavljenih biti raspisan početkom sljedeće godine. Od ostalih projekata za sljedeću godinu, izdvajaju se:

Uređivanje plaže „Viskovića vala“ u Podaci zbog uspostavljanja novih turističkih sadržaja na navedenoj plaži. Projekt će uključiti postavljanje svijetlećih plutača, kao i slamnatih suncobrana, te izradu i montažu plažne svlačionice i knjižnice (kao novog turističkog proizvoda)

Postavljanje novih svijetlećih plutača ispred plaže Kapeć u Podaci Nabavka outdoor fitness opreme u Bristu i Podaci, a u domeni unaprjeđenja sportskog aspekta ponude ove destinacije Uređenje ulaza u mjesto Gradac podrazumijeva obogaćenje istog s novom tablom dobrodošlice, a s naglaskom na turističku

ponudu Preseljenje ureda TZ općine Gradac na novu lokaciju Idejno rješenje za uređenje spilje u Zaostrogu (bivšeg vojnog objekta) koja će predstavljati novu turističku atrakciju cijele

destinacije, a ne samo navedenog mjesta Nabavka metalnog parkinga za bicikle u svim mjestima zbog unaprjeđenja ciklo turizma Uređenje cvjetnih površina u svim mjestima Uređenje pješačkih staza u cilju stvaranja uvjeta daljnjeg razvoja hiking & trekking aktivnosti Idejni projekt uređenja Kačićeve kuće u Bristu što će svakako predstavljati novu turističku atrakciju cijele destinacije Uspostava nove funkcionalnosti vaterpolo igrališta u Gradcu koje je neophodno za razvoj sporta već duže od desetljeća, a

generira priličan broj međunarodnih dolazaka i noćenja I najzad, zbog dokinutog pojma „Rivijere Gradac“, potrebno je preinačiti izgled metalne table dobrodošlice za ovu

destinaciju Nadalje, TZO Gradac će se fokusirati i na održavanje edukacija za iznajmljivače kako bi im se ukazalo na možebitne pogreške u poslovanju, ali i na neke novosti primjerice smanjenje stope turističke članarine; Obrazac TZ i slično, te naposljetku, kako bi im se pomoglo u rješavanju bilo kakvih nedoumica.

25/26

Aktivnosti i razvojni projekti u 2019. godini koji će se provoditi radi realizacije postavljenih ciljeva

Mjesec

AKTIVNOST/MANIFESTACIJA

Planirana sredstva u

kunama 01 Raspisivanje javnog natječaja za sufinanciranje udruga 0 02 Sudjelovanje na turističkim sajmovima + sufinanciranje štandova

Donošenje financijskih izvještaja 01.01.-31.12.2018. 50.000

0 03 Organiziranje radionica i edukacija privatnim iznajmljivačima 100 04 05 06 06 06-09

Likovna kolonija u Starom selu Podaca Čišćenje podmorja od strane više ronilačkih ekipa Otvorenje koncertne sezone i koncert klasične glazbe u Zavičajnom muzeju Gradac Organizacija Streetball-a (košarkaško natjecanje) u Gradcu Klapa Viole i Ženska klapa Gradac ostvaruju sufinanciranje od strane TZ općine Gradac za sudjelovanje na manifestacijama i pojedinim prigodnim domjencima. Budući klapa Kačić više ne postoji, potpora istoj nije niti planirana.

5.000 5.000

18.000 20.000 28.000

07 07 ili 08 07-08 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 Tijekom sezone 10 11 12

Organizacija fešte „Sv. Margarita“ u Bristu Organizacija klapskog koncerta u Bristu Organizacija sajma lokalnih proizvoda Organizacija fešte „Gospa od Pohođenja“ u Podaci Klapski koncert u Starom Portu, Gradac Organizacija Centralne proslave Dana domovinske zahvalnosti Organizacija fešte „Gospa od Anđela“ u Bristu Organizacija fešte „Sv. Stipan“ u Podaci Organizacija vaterpolo turnira u Gradcu Brudetijada + ribarske večeri u svim mjestima Organizacija fešte „Adio lito“ u Bristu Organizacija fešte „Biklijada“ u Podaci Organizacija proslave „Blagdan Sv. Mihovila“ u Gradcu Organizacija boćarskog turnira u Gradcu

Održavanje glazbenih promenada na cijelom području Brista Organizacija utrke SUN-RUN Gradac; malonogometni turnir; dječje radionice i slično Organizacija manifestacija u Zaostrogu pod vodstvom TD-a Zaostrog

Donošenje financijskog prijedloga plana i plana rada TZO-a Gradac za 2020.g. Pripremanje dokumentacije za održavanje Skupštine; sudjelovanje na sastancima direktora; ostala izviješća zakonski propisana Advent u Gradcu (potpore manifestacijama)

8.000 5.000 8.000 5.000 5.000

35.000 7.000

15.000 12.000 70.000 25.000

5.000 10.000

4.000 5.000

20.000 45.000

0 500

5.000

Resursi potrebni za ostvarivanje planiranih ciljeva (ljudski i financijski) Financijski resursi navedeni u tablici iznad, pomno su planirani s pretpostavkom kako neće doći do većih odskakanja od plana, osim, ukoliko se pojave neke izvanredne situacije. Stavci promidžbene usluge i usluge tekućeg i investicijskog ulaganja dodjeljena je veća brojka, što je i logično, budući je cilj unaprjeđenja i poboljšanja komunalne infrastrukture i samog izgleda svih mjesta, naravno u suradnji s Općinom Gradac. Planirani rashodi za radnike povećani su zbog novootvorenog ureda TD-a Zaostrog, a TZO Gradac sada ima zaposlena četiri stalna radnika, a sezonske zapošljava prema potrebi. Ipak, svi radnici neophodni su za kvalitetan rad cijele TZO Gradac, te se i zapošljavaju prema vlastitim sposobnostima, znanjima i vještinama, odnosno onako kako nalaže Zakon o turističkim zajednicama.

26/26

11. ZAKLJUČAK

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu sastavljen je na osnovu realnih pretpostavki, s naglaskom na uravnoteženje ključnih stavki. Povećani prihodi za 16% razlog su zakonskog povećanja boravišne pristojbe, ali i boljih uplata, kao i izgradnje novih objekata (Resort Morenia), te moguće realizacije predstečajne nagodbe. Rashodi su planirani u jednakom iznosu kao i prihodi, a stanovitu razliku u odnosu na prošlogodišnji plan predstavljaju stavke komunalnog uređenja svih mjesta, ali i novih internetskih proizvoda, kao i potrebe za izradom pravilnika GDPR-a. Neophodno je ulaganje u prve dvije stavke zbog povećanja konkurentnosti same destinacije kao i zadovoljenja potreba krajnjeg potrošača, jer kvalitetni turistički proizvodi čine okosnicu Turističke zajednice. Iduće godine, kao i prethodne, nastavlja se stavljati naglasak na komunalno uređenje svih mjesta, točnije postavljanje novih turističkih oznaka, tabli, valorazaciji starih puteva, te hortikulturnom uređenju svih mjesta, kao i uređenju plaža, ali i većeg ulaganja u online (internetsko oglašavanje/promocija) i offline komunikaciju (tiskanje novih brošura; izrada dodatnih info tabli i slično). Budući je ured Turističkog društva Zaostrog novootvoren, planiran je i veći iznos za plaću nove, stalne zaposlenice, kao i povećanje stavke kulturnog ljeta u Zaostrogu. Manifestacije će, dakle, smišljati i organizirati sama voditeljica TD-a, zajedno s Franjevačkim samostanom Zaostrog, stoga je planirano povećanje ove stavke u potpunosti realno. Sezona prolazi očekivano dobro, a kao dokaz tu su dolasci i noćenja u razdoblju od 01.01.-30.09.2018. koji su veći nego je to bilo prijašnjih godina. Svake godine posezona ostvaruje zavidne rezultate, pa se ured TZ-a, vođen time, sve više orijentira na upravo ove, zahtjevnije goste. Zbog toga je povećana potreba za ulaganjem u PPS, točnije pješačke staze, cikloturizam, kao i pružanje novčanih potpora pojedinim objektima, kao što je Franjevački samostan i Zavičajni muzej. Krajem 2018. godine raspisat će se javni natječaj za sufinanciranje udruga za sljedeću godinu, a još treba napomenuti kako ured TZO-a Gradac nema namjeru zapošljavati dodatne radnike iduće sezone prvenstveno zbog uvođenja programa eVisitor, s čim se smanjuje obim posla zaposlenicima. Dakle, 2018. godina do sada se pokazala iznimno uspješnom, a TZO Gradac svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonima o: turističkim zajednicama; boravišnoj pristojbi; turističkoj članarini, te neprofitnim organizacijama (dvojno knjigovodstvo), a u zadanim vremenskim rokovima. Također, 30% boravišne pristojbe redovno se uplaćuje u proračun Općine Gradac, a uredno se vode prijave i odjave svih zaposlenika, kao i isplate plaća i ostalih davanja. Osim toga, svi zaposlenici uživaju sva prava određena Zakonom o radu i Pravilnikom TZ općine Gradac.

RB PRIHODI PO VRSTAMAPLAN 2018

TD ZAOSTROG (17%) PLAN 2019.

INDEX

2019/2018

STRUKTURA

%

1. Prihodi od boravišne pristojbe 374.000,00 442.000,00 118 92,06

2. Prihodi od turističke članarine 18.700,00 15.300,00 81 3,18

3. Prihodi iz proračuna općine Gradac 0,00

4. Refundacija putnih troškova 0,00

5. Prihodi od drugih aktivnosti - PPS Biokovo, druge TZ 0,00 2.363,00 0 0,496. Prijenos prihoda prethodne godine 34.000,00 20.400,00 60 4,24

7. Ostali nespomenuti prihodi(kamate na deponirana sredstva) 34,00 17,00 50 0

SVEUKUPNO PRIHODI 426.734,00 480080 108 100

RB RASHODI PO VRSTAMAPLAN 2018

TD ZAOSTROG (17%) PLAN 2019.

INDEX

2019/2018

STRUKTURA

%

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 66.000,00 78.400,00 118 32,62

1. Rashodi za radnike

Obveze za plaće (brutto plaća voditeljice TD-a, van sezone) 20.000,00 0,00 0

2. Rashodi ureda 15.000,00 15.000,00 100 3,12Kom. održavanje; financijske usluge; T-com; uredski mat; pošta; putni nalozi,

odvj.usl. 10.000,00 10.000,00 100 2,08Amortizacija dugotrajne materijalne imovine 5.000,00 5.000,00 100 1,04

2.1. Informativni punktovi - TIC i TD 26.000,00 63.400,00 243,8 13,2

Obveze za plaće (neto plaća + ostala davanja - u sezoni)

- TD ZAOSTROG (neto plaća + ostala davanja zaposleniku) 22.000,00 60.000,00 272,72 12,49

- Uredski materijal; telefon; materijal za čišćenje; EE i slično 4.000,00 2.040,00 85 0,42

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 5.000,00 1.360,00 27 0,28

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 120.920,00 101.670,00 21,1 31,66

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine sa Općinom Gradac 75.300,00 42.900,00 56,97 8,93

Komunalno uređenje javne površine zajedno sa općinskom komunalnom

službom 75.300,00 42.900,00 56,97 8,93

2. Manifestacije 45.620,00 50.610,00 110 10,52

2.1. Kulturno-zabavne (KULTURNO LJETO) 31.000,00 45.000,00 145 9,37

ZAOSTROG 31.000,00 45.000,00 145 9,37

Fešta "Gospe od Anđela" + ostala događanja 31.000,00 45.000,00 145 9,37

2.2. Ekološke manifestacije 850,00 850,00 100 0,17

2.3. Ostale manifestacije 6.460,00 4.765,00 73 0,98

Klapa Viole 2.380,00 2.380,00 100 0,49

Zbor Gradac 2.380,00 2.380,00 100 0,49

Klapa Kačić 1.700,00 0,00 0

3. Novi proizvodi (web stranice i ostalo) 5.950,00 6.800,00 114 1,41

4. Potpora razvoju DMO-a(radionice na temu novih proizvoda UHPA, RERA) 1.360,00 1.360,00 100

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 37.170,00 46.500,00 125 9,63

1. Online komunikacije 14.450,00 17.000,00 117 3,53

1.1. Internet oglašavanje(zakup domene; CMS; hosting; logmein...) 5.100,00 6.800,00 133 1,41

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 9.350,00 10.200,00 109 2,12

2. Offline komunikacije 21.020,00 29.500,00 140 7,33

2.1.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora(udruženo

oglašavanje - kamp "Viter", Zaostrog i Hostel "Eklata" Zaostrog) 6.250,00 4.000,00 86 0,83

2.2. Opće oglašavanje(radio oglašavanje; gradski vodič) 1.190,00 1.700.00 143 0,35

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 9.180,00 12.750,00 138 2,64

Skladištenje promo materijala; stručna literatura 850,00 850,00 100 0,17

Brošure - reprint; prospekti i slično 4.250,00 6.800,00 160 1,41

Brošure; turistička karta Dalmacije i slično 4.080,00 5.100,00 125 1,06

2.4. Suveniri i promo materijali (plakati) 1.000,00 1.700,00 0,35

Plakati za fešte i drugi promo materijali 1.000,00 1.700.00 170 0,35

2.5. Info table 3.400,00 5.100,00 150 1,06

Oglasne table; banneri 2.550,00 4.250,00 166 0,88

Sufinanciranje Welcome deska u Kaštelima 850,00 850,00 100 0,17

3. Smeđa signalizacija 1.700,00 4.250,00 250 0,88

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 8.224,00 11.645,00 141 2,41

1. Sajmovi 5.100,00 8.500,00 166 1,76

Sajamovi 3.740,00 3.740,00 100 0,77

Sufinanciranje štandova (% TZO Gradac) 1.360,00 4.760,00 350 0,99

1.1.

Studijska putovanja novinara(troškovi turističkih novinara prebačeni na stavku

PPS) 0,00 0,00 0 0

2. Posebne prezentacije 3.124,00 3.145,00 0 0,65

Godišnja članarina LAG Adrion 595,00 595,00 100 0,12

Ostale prezentacije 2.529,00 2.550,00 100 0,53

V. INTERNI MARKETING 3.400,00 3.400,00 100 0,7

1. Edukacija(zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 1.700,00 1.700,00 100 0,35

2.

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u tur.

promet 0,00

3. Nagrade i priznanja(Projekt Volim Hrvatsku i Dani hrvatskog turizma) 1.700,00 1.700,00 100 0,53

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 15.300,00 13.600,00 88 2,81

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 5.100,00 3.400,00 17 0,7

2. Istraživanje tržišta 0,00 0,00

3. Suradnja s međunarodnim institucijama 850,00 850,00 100 0,17

4. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 1.700,00 1.700,00 100 0,35

5. Jedinstveni turistički informacijski sustav

Knjig. i ostali programi; Avast; internet; nova ulaganja u rač. programe 7.650,00 7.650,00 100 1,59

VII. POSEBNI PROGRAMI 29.520,00 27.820,00 94 5,78

1. Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma 29.520,00 27.820,00 94 5,78

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima 0,00 0

Potpora očuvanju kulturne baštine - FRANJEVAČKI SAMOSTAN ZAOSTROG 20.000,00 20.000,00 100 4,16

b) Projekt PPS Biokovo - Hrvatska 365 (putni nalozi; noćenja; prijevoz, novinari) 2.720,00 2.720,00 100 0,56

c) Ciklo turizam - projekt Hrvatska 365 6.800,00 5.100,00 75 1,06

Održavanje i saniranje staza; bike vodiči; video filmovi 6.800,00 5.100,00 75 1,06

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC (30%) 112.200,00 132.600,00 118 27,61

IX. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU 34.000,00 48.080,00 189 13,4

SVEUKUPNO RASHODI 426.734,00 480.080,00 112 100

1

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC Stjepana Radića 1. 21330 Gradac OIB: 79760911494

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

Rebalans financijskog plana 2018. godine prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Rebalans financijskog plana 2018. godine prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija

Gradac, 06. prosinca 2018.

2

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PREMA ZAKONU O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Zakon o turističkim zajednicama navodi potrebnu izradu rebalansa plana ukoliko odnos ostvarenog iznosa prihoda/rashoda i donesenog plana prikazuje +/- 5%. Vidljivo je iz priloženih tablica kako je ova TZ u skoro cijelih dvanaest mjeseci uprihodila više no što je to bilo planirano za 2018.g. Najveća razlika od čak 502% prikazuje stavka – Prihodi od drugih aktivnosti. Upravo u tom smislu, ali i činjenici povećanja sveukupnih prihoda obzirom na planirane za cca 10%, neophodno je sastavljanja rebalansa plana 2018.g. U nastavku su prikazane tablice s izmijenjenim iznosima prihoda i rashoda (označene žutom bojom), kao i obrazloženja istih.

Tablica 1. Rebalans plana 2018.

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2018 OSTVARENO

01.01.-05.12.18

Index OSTVARENO/

PLAN 2018.

REBALANS PLANA PRIHODA

2018.

1. Prihodi od boravišne pristojbe 2.200.000,00 2.206.759,85 100 2.200.000,00

2. Prihodi od turističke članarine 110.000,00 94.084,76 86 110.000,00

Preknjiženje članarine na račun TZM Drvenik -2.498,11

3. Prihodi iz proračuna općine Gradac 0,00 8.750,00 0 0,00

4. Refundacija putnih troškova

5. Prihodi od drugih aktivnosti - PPS Biokovo, druge TZ 30.000,00 150.451,37 502 150.000,00

Prihodi od refundacije – SAJAM PRAG 19.013,87

Prihodi od TZŽSD – izrada vidikovca u Bristu 35.000,00

Prihodi od TZŽSD – udruženo oglašavanje 73.437,50

Prihodi od TZŽSD – sufinanciranje Retrospektive češkog filma u Gradcu 3.000,00

Prihodi od UO Gradac – sufinanciranje fešte Sv. Mihovil u Gradcu 20.000,00

6. Prijenos prihoda prethodne godine 200.000,00 331.814,00 166 300.000,00

7. Ostali nespomenuti prihodi (kamate na deponirana sredstva) 200,00 38,50 19 200,00

SVEUKUPNO PRIHODI 2.540.200,00 2.789.400,37 110 2.760.200,00

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2018 OSTVARENO

01.01.-05.12.18

Index OSTVARENO/

PLAN 2018.

REBALANS PLANA RASHODA

2018.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 686.000,00 633.594,57 92 704.000,00

1. Rashodi za radnike 380.000,00 308.037,07 81 380.000,00

Obveze za plaće (neto plaće + ostala davanja - stalni radnici) 360.000,00 289.053,62 80 360.000,00

Naknade troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao) 5.000,00 4.398,00 88 5.000,00

Ugovori o djelu (neto isplata + ostala davanja) 12.000,00 11.630,16 97 12.000,00

Ostali troškovi za radnike (Merkur osiguranje) 3.000,00 2.955,29 99 3.000,00

2. Rashodi ureda 70.000,00 68.323,23 98 70.000,00

Kom. održavanje; fin. usluge; T-com; uredski mat; pošta; putni nalozi, odvj.usl. 55.000,00 68.323,23 124 55.000,00

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine 15.000,00 0,00 0 15.000,00

2.1. Informativni punktovi - TIC i TD Zaostrog 228.000,00 248.670,29 109 246.000,00

Obveze za plaće (neto plaća + ostala davanja) 176.000,00 194.021,87 110 194.000,00

- GRADAC (neto plaće + ostala davanja zaposlenicima) 110.000,00 111.931,56 102 110.000,00

- BRIST (neto plaća + ostala davanja zaposleniku) 22.000,00 23.452,66 107 22.000,00

3

- PODACA (neto plaća + ostala davanja zaposleniku) 22.000,00 24.532,47 112 22.000,00

- TD ZAOSTROG (neto plaća + ostala davanja zaposleniku) 22.000,00 34.105,18 155 40.000,00

Naknade troškova radnicima (prijevoz s posla i na posao) 10.000,00 9.246,00 92 10.000,00

Uredski materijal; telefon; materijal za čišćenje; EE; locco i sl. 12.000,00 15.402,42 128 12.000,00

Najam prostora 30.000,00 30.000,00 100 30.000,00

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 8.000,00 8.563,98 107 8.000,00

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 530.450,00 650.565,15 123 638.450,00

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 180.000,00 240.136,35 133 250.000,00

Komunalno uređenje javne površine zajedno sa općinskom kom. službom 180.000,00 240.136,35 133 250.000,00

2. Manifestacije 307.450,00 372.403,80 121 345.450,00

2.1. Kulturno-zabavne (KULTURNO LJETO) 167.000,00 222.927,96 133 205.000,00

GRADAC 81.000,00 128.079,04 158 119.000,00

Koncert u organizaciji "TZO Gradac" - Ibrica Jusić 5.000,00 17.008,71 340 17.000,00

Centralna proslava dana Domovinske zahvalnosti 35.000,00 27.084,21 77 35.000,00

Fešta Sv. Mihovila, Gradac 20.000,00 27.527,44 138 20.000,00

Ostale fešte 21.000,00 56.458,68 269 47.000,00

BRIST 25.000,00 23.686,54 95 25.000,00

Fešta "Sv. Margarite" 8.000,00 6.016,44 75 8.000,00

Fešta "Gospe od Anđela" 7.000,00 6.345,60 91 7.000,00

Klapski koncert na Blatnicama - klapa Čiovo 5.000,00 4.010,92 80 5.000,00

Fešta "Adio lito" 5.000,00 0,00 0 5.000,00

Promenade M. Bulić 0,00 7.313,58 0 0,00

PODACA 30.000,00 31.667,69 106 30.000,00

Udruga "Štrada", Podaca (likovna kolonija i biklijada) 25.000,00 12.500,00 50 25.000,00

Fešta "Gospe od Pohođenja" (prebačeno u potpore) 5.000,00 0,00 0 5.000,00

Ribarska večer + fešta "Sv. Stipan" 0,00 19.167,69 0 0,00

ZAOSTROG 31.000,00 39.494,69 127 31.000,00

Fešta "Gospe od Anđela" + ostala događanja u organizaciji TD-a Zaostrog 31.000,00 39.494,69 127 31.000,00

2.2. Sportske i kulinarske manifestacije 66.000,00 69.642,12 106 66.000,00

Basket - Streetball, Gradac 20.000,00 20.000,00 100 20.000,00

- Malonogometni turnir za Sv. Mihovila 0,00 4.000,00 0 0,00

Vaterpolo turniri 10.000,00 12.500,00 125 10.000,00

Ostalo (Šah; PŠRD Lignja; Boćari) 26.000,00 21.627,62 83 26.000,00

Brudetijada 10.000,00 11.514,50 115 10.000,00

2.3. Ekološke manifestacije 5.000,00 4.841,47 97 5.000,00

2.4. Ostale manifestacije 38.000,00 33.000,00 87 38.000,00

Klapa Viole 14.000,00 14.000,00 100 14.000,00

Zbor Gradac 14.000,00 14.000,00 100 14.000,00

Klapa Kačić 10.000,00 5.000,00 50 10.000,00

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija i donacije za manifestacije) 31.450,00 41.992,25 134 31.450,00

3. Novi proizvodi (web stranice i ostalo- hosting/CMS/GDPR) 35.000,00 30.125,00 86 35.000,00

4

4. Potpora razvoju DMO-a (radionice na temu novih proizvoda UHPA, RERA) 8.000,00 7.900,00 99 8.000,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 194.250,00 267.660,50 138 269.250,00

1. Online komunikacije 85.000,00 163.598,58 192 160.000,00

1.1. Internet oglašavanje 30.000,00 105.509,28 352 105.000,00

Domena i internet oglašavanje 7.071,78

Udruženo oglašavanje – S.T.A.R. Digital d.o.o. 98.437,50

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 55.000,00 58.089,30 106 55.000,00

Održavanje on-line kom. - dio neto plaće i ostalih davanja zaposlenici M. Remeta 55.000,00 58.089,30 106 55.000,00

2. Offline komunikacije 99.250,00 98.218,17 99 99.250,00

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 6.250,00 0,00 0 6.250,00

2.2. Opće oglašavanje (radio oglašavanje; gradski vodič) 7.000,00 8.750,00 125 7.000,00

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 54.000,00 58.539,17 108 54.000,00

Skladištenje promo materijala; stručna literatura 5.000,00 3.796,30 76 5.000,00

Brošure - reprint; prospekti i slično 25.000,00 22.992,87 92 25.000,00

Brošure; turistička karta Dalmacije i slično 24.000,00 31.750,00 132 24.000,00

2.4. Suveniri i promo materijali (plakati) 12.000,00 7.750,00 65 12.000,00

2.5. Info table 20.000,00 23.179,00 116 20.000,00

Oglasne table; banneri 15.000,00 22.595,00 151 15.000,00

Sufinanciranje Welcome deska u Kaštelima 5.000,00 584,00 12 5.000,00

3. Smeđa signalizacija 10.000,00 5.843,75 58 10.000,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 48.500,00 70.834,05 146 67.500,00

1. Sajmovi 30.000,00 47.041,05 157 49.000,00

Sajamovi 22.000,00 20.264,69 92 22.000,00

Sufinanciranje štandova 8.000,00 26.776,36 335 27.000,00

Sufinanciranje štandova 6.548,84

Sufinanciranje štanda na SAJMU PRAG 20.227,52

1.1. Studijska putovanja novinara (troškovi novinara prebačeni na stavku PPS) 0,00 0,00 0 0,00

2. Posebne prezentacije 18.500,00 23.793,00 129 18.500,00

Godišnja članarina LAG Adrion 3.500,00 3.500,00 100 3.500,00

Ostale prezentacije - Češki film; posjet Vukovaru i Advent Ploče 15.000,00 20.293,00 135 15.000,00

V. INTERNI MARKETING 20.000,00 9.184,00 46 20.000,00

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 10.000,00 3.198,00 32 10.000,00

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u tur. promet 0,00 0,00 0 0,00

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i Dani hrvatskog turizma) 10.000,00 5.986,00 60 10.000,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 105.000,00 64.550,83 61 105.000,00

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 30.000,00 0,00 0 30.000,00

2. Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0 0,00

3. Formiranje baze podataka 15.000,00 17.085,21 114 15.000,00

Obavljanje poslova krajem sezone, kontrola prijava/odjava i statistike; dopunjenje baze mat. podataka; priprema za izradu vodiča; edukacija eVisitor- A. Batinović (travanj, listopad) 15.000,00 17.085,21 114 15.000,00

4. Suradnja s međunarodnim institucijama 5.000,00 0,00 0 5.000,00

5

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000,00 7.491,59 75 10.000,00

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav 45.000,00 39.974,03 89 45.000,00

Knjig. i ostali programi; Avast; internet; nova ulaganja u rač. programe 45.000,00 39.974,03 89 45.000,00

VII. POSEBNI PROGRAMI 96.000,00 84.140,28 88 96.000,00

1. Projekti poticanja i pomaganja razvoja kulturnog turizma 96.000,00 84.140,28 88 96.000,00

a) Potpora kulturnim objektima i spomenicima 40.000,00 40.000,00 100 40.000,00

Potpora očuvanju kulturne baštine - FRANJEVAČKI SAMOSTAN ZAOSTROG 20.000,00 20.000,00 100 20.000,00

Poticaj održavanju ZAVIČAJNOG MUZEJA GRADAC 20.000,00 20.000,00 100 20.000,00

b) Projekt PPS Biokovo - Hrvatska 365 (putni nalozi; noćenja; prijevoz, novinari) 16.000,00 16.577,78 104 16.000,00

c) Ciklo turizam - projekt Hrvatska 365 40.000,00 27.562,50 69 40.000,00

Održavanje i saniranje staza; bike vodiči; video filmovi 40.000,00 27.562,50 69 40.000,00

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI GRADAC (30%) 660.000,00 661.715,58 100 660.000,00

IX. PRIJENOS VIŠKA SREDSTAVA ZA IDUĆU GODINU 200.000,00 347.155,41 174 200.000,00

SVEUKUPNO RASHODI 2.540.200,00 2.789.400,37 110 2.760.200,00

a) Prihodi

Prihodi od drugih aktivnosti planirani su u 2018.g. u iznosu od 30.000,00 kuna. Zbog ostvarenih refundacija ostalih TZ-a za sajam Prag, kao i prihoda za izradu vidikovca u Bristu dobivenih od TZŽSD, ali i prihoda za udruženo oglašavanje, ostvareno je 10% povećanja ukupnih prihoda obzirom na planirane. Treba spomenuti i kako navedeni prihodi nisu zapravo prihodi ove TZ, jer svaka od navedenih uplata automatski je proslijeđena dobavljačima koji su obavljali zatražene poslove (udruženo oglašavanje - online promidžba) i izrada vidikovca). Ostvarene refundacije za sajam Prag podrazumijevaju uplate drugih TZ Makarske rivijere dobivenih prema ključu ostvarenih noćenja u 2017.g., nakon čega je ova TZ s tim dobivenim prihodima isplatila dobavljača, točnije, Hrvatsku turističku zajednicu.

Prošle godine prenesen je višak sredstava od 331.814,00 kuna, stoga je promjena i ove stavke više nego realna, budući je planiran prijenos od 200.000,00 kuna. Ovdje treba uzeti u obzir prenošenje sredstava prijašnjih godina (- 2016.), pa premda je lani ostvaren manjak prihoda od cca 44.000,00 kuna, upravo zbog prošlih, višegodišnjih viškova prihoda, nastao je prikazani iznos od 331.814,00 kuna.

Nastavno za gornji tekst, ukupan iznos prihoda mijenja se sa 2.540.200,00 kuna na 2.760.200,00 kuna što čini porast planiranih prihoda 2018.g. za 8%.

b) Rashodi

Izmijenjena je stavka I. Administrativnih rashoda, točnije obveze za plaće (neto plaća i ostala davanja zaposleniku) u stavci TD Zaostrog. Riječ je dakle o povećanju stavke za 81% iz

razloga novog zaposlenja osobe – voditeljice ureda TD-a Zaostrog. Ured je novootvoren u mjesecu svibnju 2018.g. stoga je povećanje stavke bilo prijeko potrebno. Izmijenjena je stavka II. Dizajn vrijednosti – komunalno uređenje javne površine u suradnji s Općinom Gradac – razlog povećanja ove stavke realan je i nastao je zbog uređenja

novootvorenog ureda TD-a u Zaostrogu. Upravo je povećani obim posla u dovođenju navedenog ureda u stanje funkcionalnosti, iziskivalo dodatne troškove ove TZ koji nikako nisu mogli biti planirani 2017. godine.

Izmijenjena je stavka II. Dizajn vrijednosti – Manifestacije – Koncert Ibrice Jusića u Gradcu – organizaciju ove manifestacije trebala je odraditi udruga „PŠRD Lignja“, koja je naposlijetku, a zbog neodgodivih obveza odustala od organizacije, te je istu preuzela ova TZ. Povećani troškovi predstavljaju izvršenje uplate prema Ugovoru o autorskom honoraru s gosp. Jusićem i plaćeni račun ZAMP-u. Izmijenjena je i stavka –Ostale fešte u Gradcu – a riječ je o povećanju troškova zbog dodatnih manifestacija kao što je koncert Đanija Stipaničeva i Nere Gojanović, te rock koncerta grupe Hollywood Rose.

6

Izmijenjena je stavka III. Komunikacija vrijednosti – Internet oglašavanje – Povećanje ove stavke iznosi čak 350%, a razlog je udruženo oglašavanje spomenuto u gornjem dijelu teksta. Dakle, ova TZ odlučila je sudjelovati u udruženom oglašavanju, a potporu novčanih sredstava dobila je od HTZ-a i TZŽSD-a. Realni rashod ove stavke bio bi 25.000,00 kuna. Ipak, prikazan je cjelokupni iznos računa od 98.437,50 kuna koji je i uplaćen dobavljaču S.T.A.R. Digital d.o.o. nakon prebacivanja sredstava HTZ-a i TZŽSD-a na račun ove TZ.

Konačno, izmijenjena je i stavka IV. Distribucija i prodaja vrijednosti – Sajmovi – Sufinanciranje štandova – Razlog je vrlo sličan prethodno obrazloženoj stavci. Dakle, sufinanciranje štandova obavlja se zajednički, na nivou Makarske rivijere. Koliki će biti trošak pojedine TZ ovisi isključivo o ostvarenim noćenjima prethodne godine. Ova TZ imala je zadatak obračunati i raspodijeliti troškove sajma Prag, nakon čega su uslijedile uplate ostalih TZ-a i TZŽSD-a na račun ove TZ. Iz tog razloga, ove uplate upisane su kao svojevrsni prihodi, a rashod predstavlja cjelokupno plaćeni račun, koji je i prikazan u tablici 1.

Premda se knjigovodstveno smatra kako će preneseni višak u sljedeću godinu iznositi 347.155,41 kunu, ovdje valja uzeti u obzir još uvijek neobračunatu amortizaciju, te ostatak troškova (plaće i računi) zaključno s danom 31.12.2018. Stoga će se ovaj iznos viška smanjiti, pa je prema planu za 2018.g. ostavljen isti, dakle 200.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je i u prihodima za 2019.g.

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE PREMA ZAKONU O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Rebalans plana neophodan je i prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija. Nastavno su prikazane tablice i obrazloženja stavki prihoda i rashoda označeni žutom bojom.

Tablica 2. Rebalans plana 2018.g.

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 2018

OSTVARENO 01.01.-05.12.2018.

INDEX OST./PLAN

REBALANS PLANA 2018

SVEUKUPNO PRIHODI 2.340.200 2.457.586 105 2.460.200

32110 Članarine 110.000 91.586 83 110.000

33120 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 2.200.000 2.206.760 100 2.200.000

34130 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 200 39 19 200

35120 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lok. i područne samouprave 0 8.750 0 0

35310 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 30.000 96.439 321 150.000

35320 Prihodi od ostalih pravnih osoba za EU projekte 0 35.000 0 0

35510 Ostali prihodi od donacija 0 0 0 0

36120 Prihodi od refundacija 0 19.013 0 0

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2018

OSTVARENO 01.01.-05.12.2018.

INDEX OST./PLAN

REBALANS PLANA 2018

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 2.340.200 2.442.245 104 2.460.200

41110 Plaće za redovan rad 501.700 472.976 94 519.700

41210 Ostali rashodi za radnike 3.000 2.955 99 3.000

41310 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 90.900 70.946 78 90.900

41320 Doprinosi za zapošljavanje 13.400 10.405 78 13.400

42110 Službena putovanja 40.000 47.510 119 40.000

42120 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 16.000 17.566 110 16.000

42130 Stručno usavršavanje radnika 10.000 1.380 14 10.000

42210 Naknade za obavljanje aktivnosti 500 360 72 500

7

42510 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000 29.400 118 25.000

42520 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 58.311 58 100.000

42530 Usluge promidžbe i informiranja 400.000 477.206 119 480.000

42540 Komunalne usluge 80.000 88.680 111 92.000

42550 Zakupnine i najamnine 50.000 41.813 84 50.000

42560 Zdravstvene i veterinarske usluge 0 0 0 0

4257 Intelektualne i osobne usluge 0 30 0 0

42570 Intelektualne i osobne usluge 184.000 200.153 109 184.000

42580 Računalne usluge 42.000 68.782 164 52.000

42590 Ostale usluge 0 75.555 0 0

42610 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.000 7.766 22 35.000

42620 Materijal i sirovine 0 44.297 0 0

42630 Energija 10.000 6.622 66 10.000

42640 Sitni inventar i auto gume 1.500 1.103 74 1.500

42920 Reprezentacija 10.000 9.224 92 10.000

42930 Članarine 3.500 3.500 100 3.500

42950 Ostali nespomenuti materijani rashodi 0 40 0 0

43110 Amortizacija 15.000 0 0 15.000

44210 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 0 1.718 0 0

44310 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.600 9.349 109 8.600

44330 Zatezne kamate 10 2 20 10

44340 Ostali nespomenuti financijski rashodi 90 0 0 90

45110 Tekuće donacije 40.000 31.200 78 40.000

4623 Rashodi za ostala porezna davanja 0 1.680 0 0

46230 Rashodi za ostala porezna davanja 660.000 661.716 100 660.000

BROJ KONTO

PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA PLANIRANO 2018 OSTVARENO

01.01.-05.12.2018. INDEX

OST./PLAN REBALANS PLANA

2018

522 Ukupno planirani preneseni višak sredstava iz prethodne godine 200.000 331.814 165 300.000

Višak sredstava koji bi se trebao koristiti u narednoj godini 0 15.341 0 100.000

Planirani prijenos viška sredstava za iduću godinu 200.000 347.155 173 200.000

8

a) Prihodi

Prijašnji plan prihoda od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba prikazivao je brojku od 30.000 kuna. Međutim, uplatama dobivenim od sufinanciranja pojedinih projekata, kao što je (i) izrada vidikovca u Bristu; (ii) udruženo oglašavanje i (iii) refundacije sredstava ostalih TZ-a Makarske rivijere za sajam u Pragu, potrebno je izmijeniti planirano i dodati još 120.000 kuna. Slijedom navedenog, povećanje ukupnih novoplaniranih prihoda je cca 5%.

b) Rashodi

Izmijenjena je stavka –Plaće za redovan rad - zbog potrebe za novim djelatnikom radi otvorenja TD-a Zaostrog (svibanj 2018.). Povećana stavka obzirom na prijašnji plan je za 3%. Izmijenjena je stavka - Usluge promidžbe i informiranja – zbog povećanja broja organizacije manifestacija koje nisu bile planirane prošle godine; sufinanciranja sajmova, ali i zbog

udruženog oglašavanja navedenog u obrazloženju prihoda. Naime, cjelukupni račun predstavlja trošak ove TZ, bez obzira što je dio računa sufinancirano od strane HTZ-a i TZŽSD-a. Izmijenjena je stavka – Komunalne usluge – ponajviše zbog ulaganja u obnovu i opremanje novog ureda TD-a Zaostrog. Izmijenjena je stavka – Računalne usluge - povećanje stavke neophodno je zbog potrebnih računalnih usluga vezanih uz novu web stranicu, kao i ažuriranja računalnih programa

knjiženja i obračuna plaća.

c) Planirani rezultat poslovanja

Preneseni višak sredstava povećan je obzirom na planirani zbog stvarno ostvarenog viška prethodne godine, a koji će se svakako prikazati u financijskim izvještajima od 01.01.-31.12.2018. godine.

Prema ostvarenom iznosima prikazanim u tablicama, jasno se vidi razlika prihoda i rashoda, odnosno, ostvarenje viška prihoda do 05.12.2018.g. u iznosu od 15.341 kunu. Međutim, treba uzeti u obzir troškove koji predstoje do kraja obračunskog razdoblja. Tu će se ubrojati troškovi plaća za 12 mjesec, kao i svi računi datirani s 31.12.2018.g. Prema tome, realno je ne mijenjati plan prijenosa viška u iduću godinu, te ga ostaviti na brojci od 200.000 kuna, kao što je i učinjeno.

1/3

IZVJEŠĆE O RADU UREDA

I DIREKTORA TZO GRADAC

listopad 2017- listopad 2018

Nakon provođenja turističke sezone koja je pokazala značajan rast u odnosu na sezonu 2017., na

jesen se prišlo izradi plana i provođenju aktivnosti za tekuću godinu.

U proteklom periodu organizirali smo i proveli sjednice Vijeća, i tri sjednice Skupštine, na kojoj su

usvojeni Plan i program rada, odnosno Izvješće o radu za proteklo razdoblje.

Tijekom listopada poduzete su organizacijske pripreme za studijsko putovanje u istočnu Slavoniju

(Osijek – Vukovar – Ilok – OPG Papak), što je izvršeno sredinom studenog. Posjet je financiran

dijelom od ove TZO, dijelom Općine Gradac, a trećinu sredstava pokrili su sudionici. Posjet je imao

pun uspjeh i uzorno je organiziran, pod vodstvom ovog djelatnika TZO.

U vrijeme Adventa ova TZO financirala je organizaciju Adventa u Gradcu, događaj koji je okupio veliki

broj stanovnika naše općine i gostiju.

Na sjednici Skupštine TZO Gradac u prosincu prihvaćen je plan rada i financijski plan za 2018.

Istodobno, jednoglasno je podržano osnivanje turističkog društva Zaostrog. Kao preduvjet osnivanju

TD, izvršena je promjena Statuta TZO Gradac, usuglašena s pravnom službom Ministarstva turizma.

Tijekom prve polovice ove godine izvršene su sve kadrovske i organizacijske pripreme za početak

rada TD Zaostrog, a uređen je i reprezentativni prostor u koji se TD uselio početkom lipnja. Oglašen je

natječaj za voditelja TDZ, i izvršena evaluacija kandidata. Za voditeljicu TDZ odabrana je Božena

Delaš, koja je počela s radom (cjelogodišnje, na pola radnog vremena) dana 1. svibnja ove godine. U

tom smislu sklopljen je ugovor o radu, a svim stalnim djelatnicima obnovljeni su ugovori o radu,

sukladno odredbama Zakona o radu.

Posljednja sjednica Skupštine u starom sazivu održana je u ožujku. Na toj sjednici prihvaćeno je

Izvješće o izvršenju plana za 2018. Izvješće je pokazalo rast svih ključnih pokazatelja turističkih

kretanja na ovoj destinaciji, u odnosu na prethodno razdoblje.

Izborna sjednica Skupštine ove TZO održana je u svibnju, pri čemu su izabrani novi skupštinari, novi

Nadzorni odbor, novo Vijeće TZO, i ta tijela su počela s radom.

Na sjednicama Vijeća TZO tijekom izvještajnog razdoblja raspravljani su prioriteti u radu Ureda na

pripremi turističke sezone, pri čemu je stavljan naglasak na komunalno uređenje, i definirani su ovi

prioriteti:

- Cjelovito uređenje jedne reprezentativne plaže u svakom mjestu, pri čemu je za 2018. godinu

izabrana plaža u centru Gradca, koja je kompletno opremljena novom svlačionicom, novim

tušem, plažnom knjižnicom, velikim slamnatim suncobranima, i svjetlećim plutačama

- Uređenje refleksološke staze u suradnji s OŠ Gradac

- Postavljanje novih plutača, u suradnji s Općinom

- Postavljanje 10 interpretativnih tabli na značajnijim kulturno – povijesnim spomenicima na

području destinacije

- Postavljanje fitness opreme u Zaostrogu

2/3

- Postavljanje ploča za Photo point

- Sadnja i održavanje cvjetnih površina (u suradnji s općinom Gradac).

- Dohrana pojedinih plaža (u suradnji s Općinom)

Treba istaći da su svi ovi zadatci izvršeni tijekom proljeća ove godine.

Nadalje, ističemo objavljeni i provedeni natječaj za najljepšu okućnicu. Laureatima su uručene

prigodne nagrade pri otvorenju koncertne sezone, u lipnju 2018. Govorimo li o nagradama, treba

istaći da smo uveli praksu dodjeljivanja priznanja dugogodišnjim posjetiteljima i gostima naše

destinacije, pa smo dobitnicima u proteklom razdoblju u tri navrata iskazali pažnju i zahvalnost.

U više navrata djelatnici ureda nazočili su edukacijama koje su se odnosile na unaprjeđenje

destinacijskog managementa i pripremu sezone 2018., kao i sustav GDPR-a.

Nakon kvalitetno provedenih edukacije iznajmljivača za uvođenje eVisitora tijekom 2017., tijekom

jeseni nastavljeno je s istim akcijama. Na proljeće ove godine održan je veliki sastanak s našim

članovima u hotelu Labineca, kao uvod u turističku sezonu.

Kao jednu od najvažnijih stvari u životu destinacije ističemo dokidanje pojma Rivijera Gradac,

odlukom Vijeća TZO Gradac iz veljače ove godine, što je potvrđeno na proljetnoj sjednici Skupštine.

Glede promotivnih akcija, naglasit ćemo sudjelovanje u radu Welcome deska Zračne luke Split, izradu

i tisak novih i dotisak starih promo materijala: poklon – vrećica; božićnih/novogodišnjih kalendara

koje smo podijelili prvenstveno našim članovima; mapa destinacije ( koje su se pokazale kao izuzetno

tražen materijal). U tom smislu povećali smo bazu fotografija otkupom novih, a dogovorena je izrada

promotivnog filma s prikazom manifestacija naše destinacije.

TZO Gradac je, u sklopu nastupa Makarske rivijere kao sajamskog podizlagača HTZ-a sudjelovala na 5

sajmova. Beč, Bratislava, Prag i Beograd bili su oni sajmovi na kojima su aktivno učešće uzeli djelatnici

TZO Gradac, u smislu neposrednog rada na štandu.

Proširena je suradnja s našim davateljima usluga u smislu udruženog oglašavanja. Udruženo

oglašavanje provedeno je na inozemnim tržištima tijekom proljeća, i to na digitalnom tržištu. Prijavili

smo se na projekat Udruženo oglašavanje i za 2019, u organizaciji HTZ, gdje će TZO Gradac izići kao

značajan oglašivač prvenstveno u digitalnim medijima, na nivou klastera Makarske Rivijere, ali i

samostalno.

Pojačana pažnja posvećena je digitalnim medijima: Facebooku i Instagramu, koji bilježe pojačane

posjete. Pokrenuta je nova web stranica ove TZO, u novoj tehnologiji i novog layouta.

Aktivno se radilo i s novinarima, pa je gošća ove TZO bila istaknuta njemačka blogerica, a sudjelovali

smo u izradi reportaža televizija N1 i PinkTV BiH. Iz Gradca je u kolovozu emitirana dugovječna

turistička emisija Hrvatskog radija, „Sunčani sat“.

Pripreme za sezonu su provedene uzorno, a sam tijek sezone pokazao je porast broja dolazaka i

noćenja turista, što ukazuje na daljnji rast i razvoj ove destinacije. S druge strane, problemi

nefunkcionalnosti objekata u vlasništvu BiH, i oni infrastrukturne naravi, ostaju najozbiljniji faktor

kočenja tog rasta i razvoja, ali oni uvelike premašuju doseg rada ovog Ureda, i nisu predmet

razmatranja u ovom dokumentu.

3/3

Tijek sezone ukazao je na dobru organizaciju rada ovog ureda i info ureda u sva četiri mjesta.

Kulturno – zabavno ljeto provedeno je prema planu, pri čemu postoji nužnost određenih napomena.

Gotovo svi glavni ljetni događaji u organizaciji ovog Ureda: svečano otvorenje ureda TD u Zaostrogu,

otvorenje koncertne sezone, Brudetijada, proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i proslava

Sv. Mihovila, organizirani su i provedeni u cijelosti i neometano. Jedini događaj koji je, nažalost,

proveden samo djelomično je koncert poznatog rock sastava Hollywood Rose, prekinut zbog kiše.

Drugi događaji (vaterpolo turniri, koncerti klasike i šansone, klapski koncerti i promenade) kao i

redovni ljetni događaji, svojim su sadržajem bitno pridonijeli bogatstvu ljetnih manifestacija.

Pomagali smo naše kulturne udruge – klapu Viole, Ženski zbor Gradac, te Zavičajnu zbirku Gradac,

kao i sportski dio našeg društvenog življenja: SD Gradac, BK Gradac. Značajno financirali predsezonski

polumaraton udruge Sun Run. Nastavili smo sa suorganizacijom i financiranjem dva čišćenja

podmorja (u Gradcu i Zaostrogu), u kojem je sudjelovalo više ronilačkih društava. Financirali smo

redovan rad naših najznačajnijih kulturnih institucija i ustanova: Franjevačkog samostana Zaostrog i

Zavičajne zbirke Gradac. Pomogli smo pri kupnji zvona mjesnoj crkvi u Gradcu.

Tijekom sezone ugovorom o djelu angažirali smo djelatnika Slobodana Viskića - Bobu, na pomoćnim

poslovima organizacije manifestacija. Taj minoran trošak pokazao je svoj puni efekat u smislu

kvalitetne i uspješne organizacije manifestacija, i logističke podrške.

U strogo financijskom smislu, Ured je poslovao sukladno Planu, i nije bilo većih odstupanja. Kako je

razvidno, financijski plan za 2017. je izvršen, a svi su pokazatelji da će biti i onaj za 2018. Ističemo

pojačan angažman Ureda, i svih njegovih djelatnika – bilo stalnih, bilo sezonskih – na naplati

potraživanja. Generalno treba istaći da ne postoje veći problemi naplate potraživanja, izuzev par

obveznika koji koriste nedjelotvornost mjera naplate potraživanja koje provode državna tijela.

Razvidno je da smo u proteklom periodu iskazali smo i dodatne prihode, koji se odnose na sredstva za

vidikovac Brist po županijskom natječaju, i, zahvaljujući dobroj suradnji, sredstva Udruženja obrtnika

općine Gradac u cilju organizacije završe ljetne manifestacije – proslave blagdana Sv. Mihovila u

Gradcu.