plan aktivnog ukljuČivanja svih subjekata

53
PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 1 PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Upload: others

Post on 20-Nov-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 1

PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE

SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU

Page 2: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 2

Sadržaj

1.0 UVOD ........................................................................................................................................... 4

1.1 Geografski položaj, reljefna obilježja i opis područja Županije ............................................... 4

1.2 Teritorijalni ustroj i pučanstvo Splitsko-Dalmatinske županije ............................................... 5

1.3 Klimatske karakteristike .......................................................................................................... 7

2.0 USTROJ VATROGASTVA U ŽUPANIJI SPLITSKO DALMATINSKOJ .................................................. 8

3.0 POPIS SUDIONIKA PROVEDBE PLANA AKTIVNOG UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U

AKCIJU GAŠENJA POŽARA ........................................................................................................................ 9

3.1 VATROGASNE POSTROJBE ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE ............................................ 10

3.2 DISLOKACIJE ........................................................................................................................... 13

4.0 UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA .................................. 14

4.1 PLAN PREVENTIVNOG POSTUPANJA I PODIZANJA SPREMNOSTI VATROGASNIH POSTROJBI

PRI POVEĆANJU OPASNOSTI OD POŽARA ......................................................................................... 16

4.2 SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA ............ 17

4.3 SLUČAJEVI KAD SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA UKLJUČUJU VATROGASNE SNAGE IZVAN

OPERATIVNOG PODRUČJA ................................................................................................................ 18

4.4 NAČIN ZAMJENE POSTROJBI NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA ..................... 18

4.5 NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE U GAŠENJU POŽARA ........................................... 18

5.0 POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELJUJU U PLANU AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SUBJEKATA

ZAŠTITE OD POŽARA .............................................................................................................................. 19

5.1 Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Splitsko- Dalmatinske ............................................... 20

5.1.1 Komunikacijske jedinice ................................................................................................ 21

5.1.2 Radio i telekomunikacijske veze vatrogasnih postrojbi na gašenju požara i ostalih

havarija 24

5.1.3 VATROGASNE POSTROJBE ............................................................................................. 25

5.2 Popis policijskih postaja u Splitsko-Dalmatinskoj županiji .................................................... 28

5.3 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE PODRUČNI URED SPLIT ................................ 29

Page 3: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 3

5.4 UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI GAŠENJA

POŽARA.............................................................................................................................................. 30

5.5 UKLJUČIVANJE ŠUMARIJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA ........................................................ 31

5.6 SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA uključuje Lučka kapetanija split ............... 32

5.7 NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE ENERGIJE U AKCIJU

GAŠENJA POŽARA .............................................................................................................................. 34

5.8 UKLJUČIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA ....................................................... 35

5.8.1 KOMUNALNE TVRTKE - VODOVOD ............................................................................... 38

5.8.2 TVRTKE KOJE GOSPODARE I UPRAVLJAJU ODLAGALIŠTIMA OTPADA ......................... 39

5.8.3 Slučajevi kada se Županijski čelnici upoznaju s nastalim požarom ................................ 40

5.9 STOŽER ZAŠTITE I SAPAŠAVANJA ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE .................................. 41

5.9.1 ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA ... 43

6.0 SLUČAJEVI KADA SE O NASTALOM POŽARU OBAVJEŠĆUJU GRADSKI - OPĆINSKI ČELNICI ....... 46

7.0 POPIS ZAPOVJEDNO - KOORDINACIJSKIH MJESTA .................................................................... 49

Page 4: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 4

1.0 UVOD

1.1 Geografski položaj, reljefna obilježja i opis područja Županije

Splitsko-Dalmatinska županija prostorno je najveća županija Hrvatske – ukupne površine 14.045 km2, od čega na površinu kopna otpada 4.572 km2, odnosno 32,5%. Nalazi se u središnjem dijelu južne Hrvatske, na prostoru povijesne pokrajine Dalmacije. Županija se proteže, od Vrlike na sjeveru do otoka Visa i Palagruže na jugu, od Marine na zapadu do Vrgorca i Gradaca na istoku. Županija na sjeveru graniči s Republikom Bosnom i Hercegovinom, na istoku s Dubrovačko-neretvanskom, na jugu morskom granicom s Italijom, te na zapadu s Šibensko-kninskom županijom. Tri se područja Županije razlikuju uslijed geografskih, položajnih, razvojnih i ambijentalnih vrijednosti: zaobalje, priobalje i otoci. Zaobalje karakterizira veliko prostranstvo, te kontinentalne osobine tla, klime i reljefa. Priobalje je uski rubni pojas koji omeđuje priobalne planine Svilaja, Kozjak, Mosor, Biokovo i more s prosječnom širinom pojasa od oko 5 km. Otočno područje sastoji se od 74 otoka i 57 hridi i grebena. Veličinom i naseljenošću izdvaja se 5 otoka, a to su: Čiovo, Šolta, Brač, Hvar i Vis. Naseljeno je još 6 otoka: Veli Drvenik, Mali Drvenik, Sv. Klement, Šćedro, Biševo i Sv. Andrija. Otoci su karakterizirani izrazitom mediteranskom klimom i blagim reljefom. U kopnenoj strukturi prostora Županije prevladavaju:

šumske površine (2.051,6 km2 ili oko 45,4% od ukupne površine);

poljoprivredne površine (991,4 km2 ili oko 22% od ukupne površine);

izgrađene površine (120 km2 ili oko 2,6% od ukupne površine); dok preostalih 30% površine Županije čine vodene površine (jezera vodotoci, akumulacije), zaštićene cjeline (prirodne i graditeljske baštine) i neplodne površine. Općenito se može reći da je Županija niske nastanjenosti, pretežito disperzirane izgrađenosti prostora, izuzev županijskog središta i priobalnog pojasa, koji predstavlja veliku vrijednost za budući razvitak Županije. Grad Split je trgovački i prometni centar Županije s trgovačkom i putničkom lukom. Split je jedna od najznačajnijih prometnih točaka na Jadranu, iz kojeg postoje prometne veze sa svim županijskim naseljima na kopnu i otocima, drugim mediteranskim lukama i zračnim lukama u svijetu. Najveće jezero Županije je Peruča (površine 13 km2), a najduža rijeka je Cetina (dužine 101 km).

Page 5: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 5

1.2 Teritorijalni ustroj i pučanstvo Splitsko-Dalmatinske županije

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na prostoru Splitsko-Dalmatinske županije (koji čini 8% kopnene površine Hrvatske) živi 463.676 stanovnika, što čini 10,68% stanovništva Hrvatske. Obzirom na brojnost naselja i njihovu prosječnu veličinu, može se reći da stanovništvo Županije živi veoma raštrkano. Prostor Splitsko-Dalmatinske županije podijeljen je u 364 naselja, koja su grupirana u 55 jedinica administrativne samouprave, od kojih 16 ima status grada, a 39 status općine. Popis gradova na području Splitsko-Dalmatinske županije s podacima o brojem stanovnika i površinom naveden je u Tablici 2., dok su podaci o općinama navedeni u Tablici 3. Tablica - Popis gradova Splitsko-dalmatinske županije s podacima o broju stanovnika i površinom

R.br. Grad Broj stanovnika*

Površina grada / km2

Gustoća stanovništva (st./km2)

1. Split 178.192 79,33 2.365

2. Kaštela 38.474 57,67 578

3. Sinj 24.832 181 139

4. Solin 18.784 18,37 1.023

5. Omiš 14.872 266,2 57

6. Makarska 13.984 28 479

7. Trogir 13.260 39,1 323

8. Trilj 9.417 267 40

9. Imotski 10.902 73,25 137

10. Vrgorac 6.501 284 26

11. Hvar 4.239 75,50 54

12. Supetar 4.096 30 130

13. Stari Grad 2.686 52,59 53

14. Vrlika 2.159 243 11

15. Vis 1.920 52 38

16. Komiža 1.509 48 35

* Prema popisu stanovništva iz 2011. godine

Page 6: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 6

Tablica - Popis općina Splitsko-dalmatinske županije s podacima o broju stanovnika i površinom

R.br. Općina Broj stanovnika*

Površina općine / km2

Gustoća stanovništva (st./km2)

1. Podstrana 9.103 11,52 631

2. Dugi Rat 7.091 10,8 662

3. Otok 5.468 95 59

4. Podbablje 4.709 41,76 114

5. Seget 4.863 77,9 60

6. Marina 4.597 108,8 43

7. Klis 4.739 176,1 25

8. Proložac 3.796 85,6 50

9. Muć 3.835 210,8 19

10. Hrvace 3.653 210 19

11. Gradac 3.308 49 71

12. Jelsa 3.560 146,28 24

13. Cista Provo 2.377 98 33

14. Dugopolje 3.465 63,5 49

15. Baška Voda 2.728 19 155

16. Podgora 2.514 52 54

17. Okrug 3.458 9,8 284

18. Šestanovac 1.917 88,9 31

19. Dicmo 2.820 68 39

20. Runovići 2.442 60,21 42

21. Lovreć 1.712 105,25 21

22. Pučišća 2.189 106 21

23. Zmijavci 2.080 13,82 146

24. Selca 1.804 53 37

25. Tučepi 1.918 16 110

26. Brela 1.643 20 85

27. Bol 1.645 23 71

28. Postira 1.554 47 33

29. Zagvozd 1.184 124,09 12

30. Šolta 1.675 58,98 25

31. Milna 1.009 35 31

32. Lokvičići 866 31,11 30

33. Nerežišća 864 79 11

34. Primorski Dolac

773 31,23 27

35. Prgomet 689 77,23 10

36. Sutivan 826 22 34

37. Lećevica 588 87,66 8

38. Sućuraj 463 44,65 11

Zadvarje 289 13,4 21

* Prema popisu stanovništva iz 2011. godine

Page 7: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 7

1.3 Klimatske karakteristike

S obzirom na smještaj na sjevernom rubnom dijelu Sredozemlja klimatska

obilježja donekle odstupaju od obilježja mediteranske klime čije su osnovne osobine suha i vruća ljeta te blage i vlažne zime. Krećući se od otočnog preko obalnog do zagorskog područja, srednje godišnje temperature opadaju, a povećava se ukupna količina oborina, kako slijedi:

- prosječne temperature zimi (otoci 9,6oC; priobalje 8,1oC; zaobalje 5,2oC)

- prosječne temperature ljeti (otoci 23,5oC; priobalje 23,9oC; zaobalje 22,4oC)

- prosječne padaline zimi (otoci 246 mm; priobalje 361 mm; zaobalje 486 mm)

- prosječne padaline ljeti (otoci 82 mm; priobalje 119 mm; zaobalje 268 mm).

Relativna vlažnost zraka je najniža u lipnju, srpnju i kolovozu i kreće se u granicama 59-65%, dok je najviša u posljednja tri mjeseca u godini i kreće se od 74-77%. Prosječna godišnja vrijednost

Page 8: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 8

2.0 USTROJ VATROGASTVA U ŽUPANIJI SPLITSKO DALMATINSKOJ

Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava zaštite i spašavanja,

od neprijepornog je interesa za svaku društvenu zajednicu pa tako i za Republiku

Hrvatsku u cjelini. Sustav vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu –

pročišćeni tekst (Narodne novine broj 139/04, 174/04).

Temeljem Zakona, vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna

vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.

Vatrogasne postrojbe mogu biti:

- profesionalna javna vatrogasna postrojba

- dobrovoljna vatrogasna društva

- profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu

- dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu

- državna intervencijska postrojba (postrojba za brzo djelovanje)

Planom zaštite od požara općine, grada, županije, Grada Zagreba utvrđuju se

zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih

vatrogasnih društva, a posebno zadaće javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih

vatrogasnih društva koja imaju definirano područje odgovornosti (središnja postrojba

ili društvo).

Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost, sukladno Zakonu i pravilima

struke, na području za koje su osnovane. Svaka vatrogasna postrojba je obvezna

sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed

nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i

podzakonskih propisa.

Na području Županije Splitsko-Dalmatinske registrirano je 5 Vatrogasnih zajednica

gradova ili područja, 49 Dobrovoljna vatrogasna društva i 2 Javne vatrogasne

postrojbe.

Page 9: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 9

Zbog veličine njenog područja a odlukom Vatrogasne zajednice županije ,županija

Splitsko- Dalmatinska je organizirana u 13 Vatrogasnih operativnih područja i to:

Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš, Makarska, Sinj, Imotski, Vrgorac, Šolta, Brač, Hvar

i Vis.

U gore navedenih 13 operativnih područja uključen je 143 profesionalni vatrogasac u

Javnim vatrogasnim postrojbama,, 80 profesionalnih vatrogasaca u Dobrovoljnim

vatrogasnim društvima i 1121 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca u Dobrovoljnim

vatrogasnim društvima.

Prema Planu Aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, zbog veličine

županije, otoka i priobalja u vremenu velike opasnosti od nastajanja požara na

otvorenom prostoru i turističke sezone uvode se dodatne snage i to:

Planira se upošljavanje sezonskih vatrogasaca u svim vatrogasnim postrojbama

županije

Planira se osnivanje županijske postrojbe sezonskih vatrogasaca;

Prema Programu aktivnosti za 2015. godinu izvršit će se dislokacija posada s

vozilom na području županije.

Prema Programu aktivnosti za 2015. godinu ustrojiti će se interventne vatrogasne

postrojbe DUSZ na otocima.

3.0 POPIS SUDIONIKA PROVEDBE PLANA AKTIVNOG UKLJUČIVANJA

VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Page 10: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 10

3.1 VATROGASNE POSTROJBE ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE

VATROGASNA POSTROJBA

REDOVNE SNAGE PREGLED VATROGASNIH VOZILA

PROFESIO NALNIH

DOBRO VOLJNIH

UKUPNO

ZV

NV

AC

TV

ŠV

ALJ

APL

VPLO

OS

UKUPNO

OPERATIVNO PODRUČJE TROGIR

17 58

75 2

3

1

1

5

0

0

2

1

15

TROGIR V.DRVENIK

10 25

35 1

1

1

1

4

0

0

1

1

10

SEGET VRANJIC 5 15 20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

MARINA 2 18 20 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3

OPERATIVNO PODRUČJE KAŠTELA

9 164

174 4

4

7

2

7

1

1

4

3

33

KAŠTELA 3 55 58 1 2 1 1 3 0 0 1 1 10

GOMILICA 3 52 55 2 1 2 0 2 1 1 1 1 11

MLADOST 3 57 60 1 1 4 1 2 0 0 2 1 12

OPERATIVNO PODRUČJE SOLIN

34 116

150 5

7

8

0

5

0

0

5

5

31

SOLIN 14 26 30 1 1 3 0 0 0 0 1 0 6

VRANJIC 12 13 25 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6

KLIS 0 20 20 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4

ZAGORA 1 15 16 1 1 2 0 1 0 0 1 0 6

DUGOPOLJE 6 14 20 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4

MUĆ 1 28 29 1 1 1 0 2 0 0 0 0 5

OPERATIVNO PODRČJE SPLIT

146 68

229 9

16

7

3

4

2

3

7

1

53

JVP SPLIT 123 0 123 5 12 1 2 3 2 2 3 1 31

SPLIT 1 20 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

ŽRNOVNICA 5 20 25 1 1 2 0 1 0 0 1 0 6

SLATINE 4 20 24 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6

PODSTRANA 13 23 36 1 1 2 0 0 0 1 2 0 7

Page 11: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 11

OPERATIVNO PODRUČJE OMIŠ

12 106

118 5 7 5 0 7 0 1 4 4

33

OMIŠ 6 29 35 1 3 1 0 1 0 1 1 1 9

GATA 2 23 25 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7

KUČIĆE 2 18 20 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7

ZADVARJE 2 18 20 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5

DUGI RAT 0 18 18 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5

OPERATIVNO PODRUČJE MAKARSKA

17 205

222 9

8

10

1

5

1

1

4

2

41

MAKARSKA 12 58 70 2 1 2 1 3 1 1 1 2 14 BRELA 1 19 20 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5

BAŠKA VODA 2 21 23 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5

PROMAJNA 0 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 TUČEPI 0 46 46 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5 PODGORA 1 20 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

DRVENIK 0 10 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

GRADAC 1 19 20 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4

OPERATIVNO PODRUČJE SINJ

16 56

72 3 5 1 1 9 1 0 2 4

25

SINJ 8 22 30 1 2 1 1 3 1 0 1 2 12

VRLIKA 2 13 15 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4

TRILJ 4 13 17 1 2 0 0 2 0 0 1 1 7

DICMO 2 8 10 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2

OPERATIVNO PODRUČJE IMOTSKI

20 60

80 4

5

5

1

3

1

1

3

2

25

JVP IMOTSKI 20 00 20 1 2 2 1 2 1 1 1 2 13

IMOTSKI 0 20 20 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5

LOVREĆ 0 20 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

ZAGVOZD 0 20 20 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5

Page 12: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 12

OPERATIVNO PODRUČJE VRGORAC

9 16

1

1 2

0

1

0

0

1

2

8

VRGORAC 9 16 1 1 2 0 1 0 0 1 2 8

OPERATIVNO PODRUČJE ŠOLTA

3 27

30 1 2 3 0 0 0 0 1 3

10

ŠOLTA 3 27 30 1 2 3 0 0 0 0 1 3 10

OPERATIVNO PODRUČJE BRAČ

12 129

141 4 5 8 1 5 1 0 2 1

27

SUPETAR 9 30 39 1 2 3 1 1 1 0 1 0 10

BOL 2 22 24 1 1 1 0 2 0 0 1 1 7

SELCA 1 24 25 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3

MILNA 0 22 22 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5

PUČIŠĆA 0 21 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

OPERATIVNO PODRUČJE HVAR

11 69

90 4

4

9

2

5

1

0

5

0

30

HVAR 6 24 30 2 2 2 1 2 1 0 2 0 12

STARIGRAD 2 18 20 1 1 2 1 1 0 0 1 0 7

VRBOVSKA 0 10 10 0

JELSA 3 17 20 1 1 4 0 1 0 0 1 0 8

SUĆURAJ BOGOMOLJE

0 10

10 0

0

1

0

1

0

0

1

0

3

OPRATIVNO PODRUČJE VIS

1 41

42 2

2

2

0

2

0

0

2

0

10

VIS 0 20 20 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5

KOMIŽA 1 21 21 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5

UKUPNO

Page 13: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 13

3.2 DISLOKACIJE

Budući da prostor županije nije dovoljno pokriven s vatrogasnim postrojbama potrebno je planirati dislokacije na ta područja s najmanje jednim vatrogasnim vozilom i pet vatrogasaca u vremenu od 15. lipnja do 30. rujna OPERATIVNO PODRUČJE MAKARSKA 1. Blato Živogošće OPERATIVNO PODRUČJE HVAR 2. Bogomolje Ukupno 2 Dislokacija. SEZONSKE VATROGASNE POSTROJBE U razdoblju od 15. lipnja do 30. rujna za potrebe pravovremenog djelovanja na području otoka uz postojeće vatrogasne snage ustrojavaju se Interventne vatrogasne postrojbe od 12 vatrogasaca s pripadajućom opremom i vozilima. 1. BRAČ smještena na području grada Supetra 2. HVAR smještena na području općine Jelsa 3. VIS smještena na području grada Visa 4. ŠOLTA smještena na području općine Šolte

Page 14: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 14

4.0 UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Na temelju analiza dosadašnjih požara otvorenog prostora za područje Splitsko - dalmatinske županije razrađen je sustav pripravnosti i plan ukljućivanja svih snaga u akcije gašenje požar.

Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara za svaku općinu i grad utvrđeno je planom zaštite od požara općina i gradova.

opis

radnje način dojave

postrojba broj

vatrogasaca napomena

1. Dojava požara 0 - 24

telefonom RU

DVD ovisno o mjestu nastanka

požara

Operativni dežurni pozivaju se svi

operativne članovi DVD-a

2. Prvi izlaz

mjesno nadležnog DVD-a

Utvrđen planom ZOP-a općine ili grada

od 01.06. – 30.09. (danima vrlo velike Opasnosti) sve vatrogasne postrojbe operativnog područja istovremeno

Operativni dežurni DVD-a odmah izvješćuje ŽVOC Split i PVOC o nastalom požaru i zapovjednika operativnog područja (člana zapovjedništva VZŽ)

3. Uzbunjivanje zapovjednika

operativnog područja

telefonom

Popunjavanje snaga iz stupnja pripravnosti utvrđenog planom popunjavanja snaga

operativnog područja

ŽVOC Split izvješčuje županiskog vatrogasnog zapovjednika o nastalom

događaju i DVOS - Divulje

5

Uzbunjivanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

telefonom

Popunjavanje raspoloživim snagama

Kada su angažirane sve vatrogasne postrojbe operativnog područja

6 Vatrogasno operativno

središte Divulje

telefonom

Popunjavanje raspoloživim snagama

Radi uključivanja većeg broja postrojbi ili zračnih snaga u

akciju gašenja požara

Tablica - Redoslijed i dinamika uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Page 15: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 15

1 stupanj 2 stupanj 3 stupanj 4 stupanj 5 stupanj

požari otvorenog prostora manjih

razmjera, indeks

opasnosti vrlo mali do mali

manje šumske površine, veće površine trave i

niskog raslinja indeks opasnosti mali do

umjeren

veće šumske površine, velike površine trave i niskog raslinja

indeks opasnosti mali do umjeren

vrijedne šumske površine, vrlo velike

površine trave i niskog raslinja, ugroženost objekata i naselja,

moguće vrše istovremenih događaja

na širem području indeks opasnosti umjeren do velik

posebno vrijedne šumske površine,

izrazito velike površine otvorenog

prostora, više istovremenih

događaja većeg intenziteta,

ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili objekata indeks opasnosti velik do

vrlo velik

LO

GIS

TIK

A

PODRUČJE ZAPOVJEDNIK POSTROJBE

ZAPOVJEDNIŠTVO PODRUČJA

GRADONAČE./NAČELNIK OP.

ŽUPANIJSKO VATROGASNO

ZAPOVJEDNIŠTVO

OPERATIVNO VATROGASNO

ZAPOVJEDNIŠTVO PRIOBALJA (DIVULJE)

VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO

RH ZAPOVJEDNIŠTVO

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA RH KRIZNI STOŽER

VLADE RH

LO

KA

LN

A S

AM

OU

PR

AV

A

GR

AD

OP

ČIN

A

LOKALNA SAMOUPRAVA GRAD/OPČINA

VP mjesta

nastanka požara

snage iz 1. stupnja i

vatrogasne snage operativnog područja

snage iz 2 stupnja i

OSTALE ŽUPANIJSE POSTROJBE,

INTERVENCIJSKE POSTROJBE,

ZRAČNE SNAGE

HV

POSTROJBE CZ ŽUPANIJE

snage iz 3. stupnja i

UKUPNE VATROGASNE SNAGE, PREDVIĐENE

PROGRAMOM AKTIVNOSTI.

POSTROJBE CZ DRŽAVNE

DODATNE SNAGE IZ DRUGIH

ŽUPANIJA

snage iz 4. stupnja i

VATROGASNE POSTROJBE IZ

OSTALOG DUELA RH

POSTROJBE CZ IZ OSTALOG DIJELA

RH POMOČ IZ DRUGIH

ZEMALJA

Tablica - Redoslijed i dinamika uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Page 16: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 16

4.1 PLAN PREVENTIVNOG POSTUPANJA I PODIZANJA SPREMNOSTI

VATROGASNIH POSTROJBI PRI POVEĆANJU OPASNOSTI OD POŽARA

Tijekom protupožarne sezone 2015. sve angažirane vatrogasne snage usporedo sa povećanjem indeksa opasnosti od požara trebaju postupati prema okvirnom Planu podizanja spremnosti u svrhu što boljeg nadzora područja i protupožarne prevencije u zoni svoje odgovornosti.

Rečeno podrazumijeva niz preventivnih postupaka u smislu podizanja spremnosti i smanjenja vremena reakcije pri eventualnom izbijanju požara primjerice prelazak za 24-satno dežurstvo, povećanje intenziteta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebice ugrožena područja i sl. Detaljno definiranje postupaka u tom smislu određuje svaki DVD i JVP za sebe u skladu sa svojim mogućnostima (brojem tehnike, ljudstva i sl.) i specifičnostima područja na kojem djeluje no Plan treba prilagoditi trima stupnjevima opasnosti: Normalnom (uobičajeni nivo protupožarnog djelovanja tijekom sezone),

I.Kategorija (povećani intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti),

II. Kategorija (maksimalni intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina vjetra pređe granicu 10,7 m/sek)

Operativno područje

(uobičajeni nivo protupožarnog djelovanja tijekom sezone),

(povećani intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti),

(maksimalni intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina vjetra pređe granicu 10,3 m/sek)

Operativno područje

Normalni režim PP zaštite I. Kategorija opasnosti II. Kategorija opasnosti

Operativno područje

Dežurna smjena je u pripravnosti u prostorijama društva

Po procjeni Zapovjednika ili voditelja smjene sa navalnim vozilom i posadom od 3 vatrogasca vrše se preventivne ophodnje na području djelovanja.

Isto kao i u normalnom režimu PP zaštite

Intenziviranje preventivnih obilazaka, ophodnje unutar granica zone odgovornosti sa naglaskom na posebno ugrožene lokacije sukladno dnevnoj zapovijedi zapovjednika vatrogasne postrojbe i zapovjednika operativnog područja.

Isto kao i u I. kategoriji opasnosti uz povećanu pozornost i maksimalno intenziviranje ophodnji

Dislokacija jednog vatrogasnog vozila s posadom

Tablica - Plan preventivnog postupanja i podizanja spremnosti vatrogasnih postrojbi pri povećanju opasnosti od požara

Page 17: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 17

4.2 SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH

POŽARA

Akciju gašenja požara vodi zapovjednika mjesno nadležnog DVD-a ili njegova zamjena.

Po primitku informacije o događaju obavještava PVOC, a on ŽVOC. Županijski centar 112, nadležnu Policijsku postaju, te istu prosljeđuje odmah svim subjektima koji su uključeni u sustav zaštite a sve vatrogasne postrojbe se upućuju na mjesto događaja;

Zapovjednik mjesno nadležnog DVD-a po dolasku na mjesto intervencije o stanju na požarištu odmah izvješćuje Područni vatrogasni operativni centar i Zamjenika Županijskog vatrogasnog zapovjednika za to operativno područje koji donosi odluku o preuzimanju i vođenja vatrogasne intervencije.

O izlasku na intervenciju, trenutnoj situaciji na požarištu i preuzimanju vođenja vatrogasne intervencije zamjenika županijskog zapovjednika operativnog područja izvješćuje Županijski VOC, a on Vatrogasno operativno središte Divulje i županijski centar 112.

Po učinjenom obavezno napisati pismeno izvješće kao i analizu intervencije i dostaviti ga županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Page 18: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 18

4.3 SLUČAJEVI KAD SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA UKLJUČUJU

VATROGASNE SNAGE IZVAN OPERATIVNOG PODRUČJA

Zbog mogućnosti izbijanja većih požara otvorenog prostora koji nadilaze mogućnosti

vatrogasnih snaga operativnog područja djelovanja, poziva se ispomoć iz drugih operativnih područja.

Kad se iscrpe navedene snage operativnog područja, zapovjednik operativnog područja

putem ŽVOC-a Split zahtjeva od Županijskog zapovjednika ili njegovog zamjenika da se angažiraju interventne snage – sezonski gasitelji VZŽSD i snage iz susjednih Operativnih područja, a potom snage solidarnosti iz operativnih područja Županije po nalogu županijskog zapovjednika.

4.4 NAČIN ZAMJENE POSTROJBI NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU

POŽARA

Zamjena vatrogasnih postrojbi obavljat će se dovoženjem i raspoređivanjem novih snaga iz

pričuve. Dio snaga koje su sudjelovale u gašenju biti će povučene na odmor nakon četiri sata djelovanja ili na temelju procjene i odluke zapovjednika akcije gašenja.

Dovođenje novih i izvlačenje snaga na odmor, obavljat će se vlastitim prijevoznim

sredstvima.

Snage koje odlaze na odmor ne smiju napustiti požarište do primopredaje požarišta novim snagama.

4.5 NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE U GAŠENJU POŽARA

Zahtjev za uključivanje namjenski organiziranih snaga Hrvatske vojske (NOS) u akciju gašenja požara odrađuje se kroz standardne operativne postupke (SOP) za uključivanje NOS-a HV-a u akcije gašenja požara.

Spomenuti zahtjev se uz suglasnost Vatrogasno- operativnog središte Divulje

prosljeđuje Operativnim Vatrogasnim zapovjedništvom Oružanih snaga Republike Hrvatske na realizaciju.

Page 19: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 19

5.0 POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELJUJU U PLANU AKTIVNOG

UKLJUČIVANJA SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

Subjekti zaduženi za provođenje Plana intervencija su:

Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Splitsko Dalmatinske

Komunikacijske jedinice: Županijski Vatrogasni operativni centar Državna uprava za zaštitu i spašavanje Županijski Centar 112; Državno vatrogasno operativno središte

Vatrogasne postrojbe;

Policijska uprava Splitsko-Dalmatinske Županije;

DUZS Područni ured Split;

Ustanova hitne medicinske pomoči Split;

Hrvatske Šume, Uprava Šuma Split;

Lučka Kapetanija – Split;

Lučka uprava Split,

Jadrolinija – Brodar,

Hrvatska Elektroprivreda DP Elektro Dalmacija Split;

Poduzeća i Tvrtke,

Splitsko Dalmatinska Županija,

Gradovi i općine Splitska Dalmatinske županije

Page 20: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 20

5.1 Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Splitsko- Dalmatinske

R. br. Ime i Prezime Funkcija OP Telefon Mobitel

1. Dražen Glavina

županijski zapovjednik

603 982 21760

091 3415102

2.

Ivan Kovačević zamjenik 340917 0913837652

3.

Teo Barada Pomočnik

zapovjednika za područje

Trogir 882 792 P 0915104857

4.

Milivoj Taslak Pomočnik

zapovjednika za područje

Kaštela 222333 0912223339

5.

Božo Delić Pomočnik

zapovjednika za područje

Solin 652 242 0913930351

6.

Ivan Kovačević Pomočnik

zapovjednika za područje

Split 340917 0913837652

7.

Višeslav Pešić Pomočnik

zapovjednika za područje

Omiš P 091 393 0010

8.

Mladen Batinić Pomočnik

zapovjednika za područje

Makarska 615 993 P 21726

091 393 0601

9.

Stipe Ančić Pomočnik

zapovjednika za područje

Sinj 821 110 P 21735

091 393 0701

10.

Ivica Čelan

Pomočnik zapovjednika za područje

Imotski 841 022 P 21763

091 493 0801

11.

Vinko Markotić Pomočnik

zapovjednika za područje

Vrgorac 674 093 P 21742

091 393 0911

12.

Josip Burica Pomočnik

zapovjednika za područje

Šolta 654 193 P 091393 1305

13.

Ivan Jakšić-Žile Pomočnik

zapovjednika za područje

Brač 630 919 21745

091 393 110 091 1131300

14.

Pomočnik

zapovjednika za područje

Hvar

15.

Tonko Marinković Pomočnik

zapovjednika za područje

Operativno područje

Vis 713 088 P

21755 091 393 1301

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

Telefon

383 756

Fax 340 491

Tiho Zec Pročelnik 383756 091 3415103

21761

Tablica - Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Splitsko-Dalmatinske županije

Page 21: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 21

5.1.1 Komunikacijske jedinice

Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, obavješćivanje i uzbunjivanje za potrebe Županijskog vatrogasnog zapovjednika obavlja Županijski vatrogasni operativni centar Split, Županijski centar 112.

Komunikacijske jedinice

Telefon

Fax.

Mobitel

e-mail:

Županijski vatrogasni operativni centar

193

383 770 383 771

340 919

21765

09113837646

[email protected]

Županijski centar 112

401 000 460 737 460 866

463 945 461 055

.................

[email protected]

PODRUČNI VATROGASNI OPERATIVNI CENTRI

Komunikacijske jedinice

Telefon

Fax.

e-mail:

Za grad,općinu

OP TROGIR DVD TROGIR

193

881 603

796 299

[email protected]

Grad Trogir, Općina Okrug, Općine Marina

Općina Seget Vranjica

OP KAŠTELA ŽVOC

193

383 770 383 771

340 919

[email protected]

Grad Kaštela, Općina Prgomet,Općina Lećevica,Općina Primorski Dolac

OP SOLIN ŽVOC

193

383 770 383 771

340 919

[email protected]

Grad Solin, Općina Klis, Općina Dugopolje

Općina Muč

OP SPLIT

193

383 770

340 919

[email protected]

Grad Split, Općina Podstrana

Page 22: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 22

JVP SPLIT 383 771

Komunikacijske jedinice

Telefon

Fax.

e-mail:

Za grad,općinu

OP OMIŠ DVD OMIŠ

193

863 193

861 055

756653

[email protected]

Grad Omiš, Općina Zadvarje, Općina Šestanovac, Općina Dugi rat

OP MAKARSKA DVD MAKARSKA

193

613 493

603 980

603 983

[email protected]

Grad Makarska, Općina Brela, Općina Baška Voda, Općina Tučepi,Općina Podgora, Općina Gradac

OP SINJ DVD SINJ

193

821 110

822 785

824 098

[email protected]

Grad Sinj, Općina Vrlika, Općina Hrvace,

Općina Otok, Općina Dicmo, Općina Trilj

OP IMOTSKI JVP IMOTSKI

842 271

670 343

[email protected]

Grad Imotski, Općina Cista Provo, Općina Lovreč, Općina Zagvozd, Općina Proložac

Općina Zmijavci, Općina Runovići,

Općina Lokvičići

OP VRGORAC DVD VRGORAC

674 093

674 093

[email protected]

Grad Vrgorac

OP ŠOLTA DVD ŠOLTA

654 193 654 666

654 465

[email protected]

Općina Šolta

OP BRAČ DVD SUPETAR

630 919

630 954

[email protected]

Grad Supetar, Općina Milna, Općina Nerežišča, Općina Sutivan, Općina Postira,

Općina Selca, Općina Pučišća, Općina Bol

Page 23: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 23

Komunikacijske jedinice

Telefon

Fax.

e-mail:

Za grad,općinu

OP HVAR ŽVOC

193 383 770 383 771

340 919

[email protected]

Grad Hvar, Grad Starigrad, Općina Jelsa

Općina Sučuraj

OP VIS ŽVOC

193

383 770 383 771

340 919

[email protected]

Grad Vis, Grad Komiža

Tablica - Komunikacijske jedinice Vatrogasne zajednice Splitsko-Dalmatinske

Page 24: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 24

5.1.2 Radio i telekomunikacijske veze vatrogasnih postrojbi na gašenju požara i ostalih havarija

Kod požara većih razmjera naročito onih na otvorenom prostoru za uspješnost

gašenja vrlo je bitan stalan nadzor nad požarištem. Vatrogasne postrojbe na području Splitsko – dalmatinske županije koriste SIMPLEX kanale

7,8,9,15 i 16 i repetitorske kanale 2,4,5, 6 i 13. Osim toga svi službeni mobiteli zapovjednika vatrogasnih postrojbi su vezani u sustav VPN-a .

Područje Županije pokriveno je sa 6 repetitora . Tablični prikaz opremljenosti radio uređajima u svakoj pojedinoj postrojbi je

prikazan pojedinačno po operativnim područjima u tabeli poglavlja 2.3.ovog Plana. Shematski prikaz načina uspostave veza između vatrogasnih snaga na zemlji, i

vatrogasnih snaga u zraku prikazan je na slici 3:

Slika - Sustav veze između vatrogasnih snaga na zemlji, i vatrogasnih snaga u zraku

Page 25: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 25

5.1.3 VATROGASNE POSTROJBE

VATROGASNA POSTROJBA TELEFON FAX e-mail: ZAPOVJEDNIK MOBITEL

OPERATIVNO PODRUČJE TROGIR 882 792 796 299 [email protected] TEO BARADA 091 5104857

TROGIR 882 792 796 299 [email protected] TEO BARADA 091 5104857

SEGET VRANJIC 894 508 894 508 IVAN IVICA 091 573 9901

MARINA 889 761 889 761 HRVOJE KVARANTAN 091 393 0121

OPERATIVNO PODRUČJE KAŠTELA 224 990 224 101

MILIVOJ TASLAK 091 393 0201 091 383 7632

KAŠTELA 230 333 232 622 [email protected] DARKO MARETIĆ 091 393 1380

GOMILICA 222 333 223 047 [email protected] MILIVOJ TASLAK 091 222 3339

MLADOST 224 333 224 101 [email protected] IVAN BARIĆ 091 393 0231

OPERATIVNO PODRUČJE SOLIN 652 242 652 242 BOŽO DELIĆ 091 393 0351

SOLIN 217 333 218 132 [email protected] IVICA JELIČIĆ 091 393 0314

VRANJIC 247 427 247 427 [email protected] NIKOLA PERAICA 095 9024224

KLIS 240 002 240 292 IVICA BOBAN 099 454 9140

ZAGORA 251 810 251 810 NIKOLA BILIĆ 091 393 0361

DUGOPOLJE 655 177 655 177 [email protected] GORAN ROGOŠIĆ 091 393 0301

MUĆ 652 242 652 242 [email protected] BOŽO DELIĆ 091 393 0351

OPERATIVNO PODRČJE SPLIT 383 763 383 757 IVAN KOVAČEVIĆ 0913837652

JVP SPLIT 383 763 383 757 [email protected] IVAN KOVAČEVIĆ 0913837652

SPLIT 480 515 480 516 [email protected] BOŽO CRLJEN 091 393 0421

ŽRNOVNICA 472 093 472 672 [email protected] MILAN BARBARIĆ 091 472 0911

SLATINE 891 110 891 110 [email protected] DUJE BALIĆ 091 212 2401

PODSTRANA 330 422 330 422 [email protected] NENO TOMASOVIĆ 091 538 3862

OPERATIVNO PODRUČJE OMIŠ 862 050 862 050

VIŠESLAV PEŠIĆ 091 393 0010

OMIŠ 861 055 [email protected] VIŠESLAV PEŠIĆ 091 393 0010

GATA 860 633 PAVLE KUVAČIĆ 0913930050

KUČIĆE 860 210 ANTE TOMASOVIĆ 091 393 0541

ZADVARJE 729244 729 244 [email protected] BOŽO PEJKOVIĆ 091 393 0551

DUGI RAT 734 099 735 065 [email protected] PAVAO TOMIĆ 091 393 0521

Page 26: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 26

OPERATIVNO PODRUČJE MAKARSKA 615 405 616 482 MLADEN BATINIĆ 091 393 0601

MAKARSKA 615 993 616 482 [email protected] DRAŽEN GLAVINA 091341 5102

BRELA 618 540 618 331 [email protected] ROBERT RAOS 091 635 3331

BAŠKA VODA 620 088 620 088 [email protected] FRANE DIVIĆ 098 432 973

PROMAJNA TONČI RADOJKOVIĆ 091 308 2888

TUČEPI 623 303 623 303 [email protected] GORAN BUŠALIĆ 099 807 0916

PODGORA 625 603 625 604 [email protected] STJEPKO MRSIĆ 091 393 0651

DRVENIK 628 179 628 179 [email protected] MARIN KOSTANIĆ 091 181 8381

GRADAC 697 011 697 549 [email protected] IVICA VISKOVIĆ 091 393 0661

OPERATIVNO PODRUČJE SINJ 821 110 824 098 STIPE ANČIĆ 091 393 0711

SINJ 821 110 824 098 [email protected] STIPE ANČIĆ 098 287134

VRLIKA 827 035 827 222 [email protected] ANTE TARLE 098 481053

TRILJ 832 293 832 293 [email protected] MLADEN KLARIĆ 098 915 8780

DICMO 837 309 839 309 [email protected] HRVOJE ROGULJ 095 861 8753

OPERATIVNO PODRUČJE IMOTSKI IVICA CELAN

091 493 0801

JVP IMOTSKI 842 271 [email protected]

com.hr BORO MEDVIDOVIĆ 091 112 1770

IMOTSKI 841 022 842 194 [email protected] IVICA CELAN 091 393 0811

LOVREĆ 723 120 723 002 JELIĆ

ZAGVOZD 847 080 847 080 MILIVOJ GAĆE 091 393 0831

OPERATIVNO PODRUČJE VRGORAC 647 093 647 093 VINKO MARKOTIĆ 091 393 0911

VRGORAC 674 093 647 093 [email protected] VINKO MARKOTIĆ 091 393 0911

OPERATIVNO PODRUČJE ŠOLTA 654 193 654 465

JOSIP BURICA 091393 1305

ŠOLTA 654 193 654 465 [email protected] JOSIP BURICA 091393 1305

OPERATIVNO PODRUČJE BRAČ 630 919 630 954 IVICA JAKŠIĆ ŽILE 091 393 1101

SUPETAR 630 919 630 954 [email protected] IVAN JAKŠIĆ ŽILE 091 1131 300

MILNA 636 402 636 402 [email protected]

SELCA 622 663 778 187 [email protected] TONČI NIŽETIĆ 091 393 1131

BOL 635 582 635 582 [email protected] NIKŠA BJELOBRADIĆ 098 423 059

PUČIŠČA 633 219 633 644 MARK MLADINIĆ 098 661 314

Page 27: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 27

OPERATIVNO PODRUČJE HVAR

BARTUL HULJIĆ 091 176 1263

HVAR 741 200 718 858 [email protected] RINO BUDROVIĆ 091 514 4890

STARIGRAD 765126 [email protected] ANTONIO IVANKOVIĆ 091 193 1061

VRBOVSKA 774 137 [email protected] TOMISLAV KOVAČIĆ 091 393 1241

JELSA 761 263 761 263 [email protected] BARTUL HULJIĆ 091 393 1231

SUĆURAJ 773 229 773 229 [email protected] GORAN BEGOVIĆ 091 110 0459

OPRATIVNO PODRUČJE VIS TONKO MARINKOVIĆ

EDO VITALJIĆ 091 393 1301 091 393 1321

VIS 711 177 718 420 [email protected] EDO VITALJIĆ 091 393 1321

KOMIŽA 713 088 713 713 [email protected] TONKO MARINKOVIĆ 091 393 1301

Page 28: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 28

5.2 Popis policijskih postaja u Splitsko-Dalmatinskoj županiji

Policijska uprava Splitsko Dalmatinske županije

Telefon

307 111

192

Policijska postaja Telefon

Brač 309-239 631-145

Hvar 741-100

I. Split 307-022 307-541

II. Split 309-356 309-357

Imotski 309-189

Kaštela 309-089

Makarska 612-570

Omiš 862-322 863-092

Sinj 309-310 821-626

Solin 210-092 307-218 307-669

Trogir 309-139

Vis 711-006

Vrgorac 674-011

Postaja prometne policije Split 307-036 307-217

Postaja pomorske policije Split 307-630 307-172

Postaja aerodromske policije Kaštel Štafilić

307-246

Postaja granične policije Trilj 831-321 832-141

Tablica - Popis Policijskih postaja u Splitsko-Dalmatinskoj županiji

Page 29: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 29

5.3 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE PODRUČNI URED SPLIT

IME I PREZIME FUNKCIJA TELEFON MOBITEL FAX

SLAVKO ĐAPIĆ

Pročelnik PU

353 784

0911121058

463 945

SRĐAN KUŠČEVIĆ

Načelnik ŽC 112

353 781

0911121078

463 945

Tablica - Struktura Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Splitu

Page 30: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 30

5.4 UKLJUČIVANJE SLUŽBE ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U

AKCIJI GAŠENJA POŽARA

U slučajevima kada pri obavljanju vatrogasnih intervencija ima povrijeđenih gasitelja ili

drugih osoba ili se uslijed velikog požara očekuju povrede, nadležni zapovjednik vatrogasne intervencije zahtijeva uključivanje ekipe za prvu medicinsku pomoć

Ekipu prve medicinske pomoći osiguravaju zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastanka događaja.

Ekipu sačinjava:

liječnik

medicinski tehničar

sanitetsko vozilo sa vozačem

USTANOVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI – SPLIT

Ustanova hitne medicinska pomoći Split

R.br. Jedinica hitne

medicinske pomoći (JHMP)

Telefon

1. Makarska 613-494

2. Imotski 842-911

3. Vrgorac 675-142

4. Omiš 863-450

5. Sinj 821-012

6. Muć 652-151

7. Trogir 881-461

8. Brač-Supetar 640-000

9. Hvar 741-300

10. Vis 713-122

11. Split 194 / 389-536

12. Solin 211-507

13. Kaštela 230-334

Tablica - Brojevi telefona Jedinica hitne medicinske pomoći u Splitsko- Dalmatinskoj županiji

Page 31: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 31

5.5 UKLJUČIVANJE ŠUMARIJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora ili po prosudbi nadležnog zapovjednika u akciju gašenja uključuju se Hrvatske Šume d.o.o., Uprava šuma - Split interventnom grupom za izradu prosjeka.

HRVATSKE ŠUME – UPRAVA ŠUMA SPLIT

Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma - Split

odgovorna osoba funkcija telefon

UPRAVA ŠUMA SPLIT

voditelj Uprave

šuma-Split (021)482-744

DEŽURSTVO 098 221 098

Odjel ekologije

098 445--343

Odjel ekologije

098 445-426

ŠUMARIJA SPLIT

PETAR VUČAK upravitelj 098 445-671

PRIMORJE ANDREJA RUBIN revernik 482 940/098 445 846

ZAGORA IVO ŠARIĆ revernik 482 940/ 099 704 6321

ŠUMARIJA MAKARSKA BORO ŠABIĆ upravitelj 098 440 728

NEVENA LALIĆ revernik 612 008/ 098 440 555

ŠUMARIJA SINJ

IVAN ŠARČEVIĆ upravitelj 098 439-486

TRILJ ANTE MANDAC revernik 822 799/ 098 439 818

SINJ DENIS GUGIĆ revernik 822 799/098449 684

VRLIKA MARTINA BEBIĆ revernik 822 799/098 439 396

ŠUMARIJA IMOTSKI ŽIVKO BUBALO upravitelj

ZORICA SPAIĆ revernik 841 416/ 098221 119

ŠUMARIJA VRGORAC DAVOR LALIĆ upravitelj 098 439-441

ZDRAVKO PRIMORAC revernik 674 647/ 098 439 704

ŠUMARIJA HVAR DANKA JELEN upravitelj 098 445-824

AIDA PRIMORAC revernik 098-445-616

ŠUMARIJA BRAČ

RANKA GUIĆ revernik 630-602;630-101

ŠUMARIJA METKOVIĆ koja pokriva Općinu

Gradac

GORAN ŽIVKOVIĆ upravitelj 098 439-221

Tablica - Struktura Uprave šuma - Split

Page 32: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 32

5.6 SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA uključuje Lučka

kapetanija split

Odluku o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan otoka Hvara u akciju gašenja

požara donosi nadležni zapovjednik na temelju uvida u situaciju, dogovora sa zapovjednicima na vatrogasnoj intervenciji a usuglašava je sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom.

Prijevoz vatrogasaca i opreme obavit će se trajektima i brzim linijama s polascima iz Splita, Makarske, Drvenika, Trogira, Hvara i Komiže uz dogovor sa odgovornim osobama u Lučkoj Kapetaniji Split.

Lučka kapetanija Split napravila je popis brodova koji posjeduju opremu za gašenje požara i popis najprikladnijih brodova i brodica za prijevoz opreme gasilaca na određeno područje u slučaju požara.

LUČKA KAPETANIJA - SPLIT

NAZIV odgovorna osoba mobitel telefon

Lučka kapetanija Split Dežurstvo 098 982 4996 362-436

Lučki Kapetan Davor Vidan 099 211 1235 362-436

Lučka ispostava Trogir Milivoj Farčić 098 858 488 881 508

Lučka ispostava Omiš Jordan Kuvačić 099 211 1224 861 025

Lučka ispostava Makarska Zvonko Klarič 098 610 203 611 977

Lučka ispostava Hvar Vučetić Joško 099 211 1233 741 007

Lučka ispostava Stari Grad Emil Faldić 099 211 1230 765 060

Lučka ispostava Jelsa Mate Zenčić 761 055

Lučka ispostava Sućuraj Vice Franičević 098 982 1350 773 228

Lučka ispostava Supetar Vedran Bezmalinović 099211 1225 631 116

Lučka ispostava Milna Nikola Brkuljić 099 211 1223 636 205

Lučka ispostava Bol Jerkin Drago 099 211 1232 635 903

Lučka ispostava Rogač (Šolta)

Ivo Mladinov 099 211 1229 654 139

Lučka ispostava Vis Željko Kuštera 099 211 1227 711 111

Lučka ispostava Komiža Damir Radica 098 982 4998 713 085

Tablica - Ispostave Lučke kapetanije Split

Page 33: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 33

LUČKA UPRAVA – SPLIT

NAZIV odgovorna osoba telefon

SPLIT dežurstvo 338-262

TRAJEKTNA LUKA dežurstvo 340-940

Tablica 35.: Brojevi telefona Lučke uprave Split

JADROLINIJA – BRODAR

NAZIV odgovorna osoba telefon

koordinator ANTE MRVICA 098 299-140 / (021) 338-290

Tablica - Brojevi telefona koordinatora «Jadrolinije» za područje Splitsko-Dalmatinske

Page 34: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 34

5.7 NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ELEKTRIČNE ENERGIJE

U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA DP ELEKTRODALMACIJA SPLIT

NAZIV odgovorna osoba

funkcija telefon

DISTRIBUTIVNO PODRUČJE

SPLIT

DEŽURNI

465-656 465 611

FAX:

461 063

TROGIR

DEŽURNI

881 463

SPLIT koji pokriva Kaštela,

Solin i Šoltu

DEŽURNI

465 054

OMIŠ

DEŽURNI 879-150 879-134

MAKARSKA

DEŽURNI 611-866

098 307 218

SINJ

DEŽURNI

821-064

IMOTSKI

DEŽURNI 841-400 842-066

VRGORAC

DEŽURNI

674 029

HVAR

DEŽURNI 765-015

098 183 9187

BRAČ

DEŽURNI 631-118

098 307 216

VIS

DEŽURNI

098 464 488

PLOČE koji pokriva Općinu

Gradac

DEŽURNI

Tablica - Pogoni Elektrodalmacije Split

Nadležni zapovjednik preko Županijskog vatrogasnog operativnog centra upoznaje dežurnog dispečera sa zahtjevom o potrebi njegovog uključivanja u vatrogasnu intervenciju na način da obavi prekid dovoda ili prijenosa električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija. Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.

Page 35: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 35

5.8 UKLJUČIVANJE PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE RASPOLAŽU S POTREBNOM OPREMOM MEHANIZACIJOMKOJA BI SE MOGLA KORISTITI U VEĆIM POŽARIMA ILI HAVARIJAMA TE SUSTAV NJIHOVA UKLJUČENJA U GAŠENJE POŽARA

U slučaju veće vatrogasne intervencije, koja zahtjeva angažiranje većeg broja građevinske mehanizacije Župan ili osoba koju on ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika koji vodi intervencijom može pravnim osobama:

- Narediti stavljanje na raspolaganje građevinske mehanizacije, strojeva i alata, prijevoznih sredstava te drugih sredstava i opreme za potrebe intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

- Narediti istovremeno sudjelovanje ljudstva koje poslužuju ili upravljaju vozilima i mehanizacijom te drugim sredstvima za potrebe intervencije.

- Za slučaj potrebe raščišćavanja terena odnosno izrade prosjeka radi sprečavanja

širenja požara većih razmjera, kad je potrebno angažirati veći broj mehanizacije, kao pomoć vatrogasnim postrojbama u intervenciji obvezne su surađivati slijedeće pravne osobe sa svojom mehanizacijom i opremom:

S obzirom na specifičnosti Županije, a Grada Splita kao sjedišta tvrtki koji raspolažu

sa teškom građevinskom mehanizacijom koja se u određenom trenutku na zahtjev može disperzirati na pojedino područje vodeći računa o specifičnosti Županije (veličina, broj stanovnika, broj otoka) kao i disperziju velikih građevinskih tvrtki sa teškom građevinskom mehanizacijom na području čitave Županije, a i šire, i jako razvijeno privatno poduzetništvo (vlasnici teške građevinske mehanizacije), u trenutku potreba zapovjednik akcije gašenja putem župana-gradonačelnika-načelnika angažirat će tešku građevinsku mehanizaciju sa područja jedinice lokalne samouprave, a što treba biti napisano u planu svake pojedine jedinice lokalne samouprave.

Page 36: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 36

OPERAT.

PODRUČJE TVRTKA ODGOVORNA OSOBA TELEFON OPREMA I

MEHANIZACIJA

SP

LIT

Konstruktor

inžinjering d.d.

Split,

Svačićeva 4

Generalni direktor Željko Žderić

Direktor tehničkog sektora Vice

Dodig

Rukovoditelj strojne službe

Joško Rapanić

Voditelj odjela ZNR Josip

Masinović

409-268; 377-606

409-297; 389-674

409-200; 463-935

409-268; 530-406

Autocisterna za gorivo 6 m3

Buldožer 280 kW

Utovaribač 4 m3 – 2 kom

Rovokopač 1,5 m3 – 2 kom

Kamion 10m3 – 5 kom Autodizalica 40t

Lavčević Mehanizacija

Direktor Jure Marić Rukovoditelj utovarivača

Stanko Bralić

490-433; 0912792791 0912792795

839-351;0912792794

Utovarivač 2,5 m3

Kamion 8-15 t

Cestar d.o.o. Split

Stinice 35;

490-401

Direktor Jozo Rako Tehnički direktor Drago šakić

Voditelj meh. I transporta

Dragan Nuić

091-126-4125

091-300-8244

091-125-9833

Buldožer

Utovarivač

Rovokopač

Kamion 5 t – 2 kom

TR

OG

IR Brkan Plano

d.o.o.

Vinko Brkan 0915301844 2 buldoždera 280 kW

Kamioni Brkljača – kop

d.o.o. Marina Milan Brkljača 091 514 6036 2 Bagera

3 kamiona Transcop d.o.o.

Trogir 091 530 1844 2 buldožera 280 kW

1 rovokopač

1 kamion 15 t

KAŠTEL

A

Tehnograd d.o.o. Milojko Vujina 098 213 609 Bager kombinirka

2 Kamion kiper

Vlastiti komunalni

pogon Grada

Kaštela

098 328 866 Kamion s hidrauličnom

dizalicom

Motorne pile

SO

LIN

CEMEX

Dalmacijacement Sv.Kajo

021 210 905 098 242 957

Caterpilar 988 Buldožer Komatsku

MPB Split

Pogon Solin Bruno Balić 021 374 473

091 447 4150 Utovarivač

Kamenolom

Križice

Dugopolje

Boško Prelas 021 655 388

021 508 081 Rovokopač – utovarivač

Kamer-kiper-damper

Kamenolom Konstruktor

Dugobaba

Jozo Krnić

Kamenolom Pomgrad Klis

Kosa

Muć Ante Ćuk Grguša

Mate Grabovac 098 917 5171

098 264 877 2 bagera

1 caterpilar

Dubinska bušilica dozer

MA

KA

R S

KA

Georad d.o.o. Tonči Kurilj 021 610 580

021 678 884

098 422 111

Teška mehanizacija

Migros d.o.o. Milan Ravlić 098361419

Teška mehanizacija

B R A Č

Obrt Bilić Bol

098 265 370 2 bagera 1 utovarivač

Page 37: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 37

Obrt NRS

Supetar 098 214 358 2 bagera

1 utovarivač Nikris d.o.o.

Supetar 091 360 8133 3 bagera

Berica d.o.o.

Nerežišća 098 448 177 Bageri

utovarivači Obrt Jure

Nerežišća bager

Ture d.o.o.

Postira 021 632 030 Teška mehanizacija

Jadrankamen

d.o.o. Pučišća 021 633 304 Teška mehanizacija

Jadrankamen

d.o.o. Selca 021 622 020 1 utovarivač

Obrt Keko

Sutivan 091 638 1411 2 bagera

Milnainvest d.o.o.

Milna 021 636 499 1 bager

Obrt Zrno 021 634 144 1 bager

Obrt Amfora 021 636 278 1 bager Obrt Apolonija 091 301 3795 1 bager

Obrt Faloška 098 910 0878 1 bager

Page 38: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 38

5.8.1 KOMUNALNE TVRTKE - VODOVOD

U slučaju potrebe za osiguranjem povećanih količina vode u akciju gašenja se uključuje nadležni vodovod putem dežurne ekipe.

R.BR. OPERATIVNO PODRUČJE NADLEŽNA

TVRTKA ODGOVORNA

OSOBA KONTAKT

TELEFON

1 Trogir Grad Trogir VODOVOD I

KANALIZACIJA Milan Radeljak 021 / 881 523

098 / 420 309

2 Grad Solin VODOVOD SPLIT

MREŽA SOLIN Direktor 021/ 210 700

098 20 29 84

3 Kaštela Grad Kaštela VODOVOD SPLIT

MREŽA KAŠTELA Direktor 021 / 235 266

021 / 234 101

4 Omiš Grad Omiš VODOVOD OMIŠ Lelas Neven 021 / 755 123

021 / 861 236

5 Split Grad Split VODOVOD I

KANALIZACIJA

SPLIT

Dežurna služba

021 / 383 816

021 407 200

098 202 984

6 Makarska Grad Makarska VODOVOD

MAKARSKA Šimun Borić

021 / 611 488

7 Sinj Grad Sinj Vodovod i čistoća Mario Vukasović 021 668 150

Vrlika Usluga d.o.o. Milan Šabić 021 827 240

8 Imotski Grad Imotski VODOVOD

IMOTSKE

KRAJINE

Luka Čorić 021 / 843 550 098 371 918

9 Vrgorac Grad Vrgorac KOMUNALNO

d.o.o. Vrgorac Alen Govorko 021 / 674 468

091/5679123

10 Šolta Općina Šolta VODOVOD SPLIT

MREŽA ŠOLTA Novaković

Blagaić 098 /244 821

098/ 439 257

11 Brač Grad Supetar Vodovod – Brač

d.o.o. Tonči Trutanić 021 / 631 511

021 / 631 141

12 Hvar i Jelsa Hvarski vodovod

d.o.o Ivan Grgičević 021 / 761 717

091 529 2931

13 Vis Grad Komiža Vodovod Komiža otok Vis

Slavica Dražić 021 / 713 153

021 / 713 722

Tablica - Komunalne tvrtke na području Županije

Page 39: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 39

5.8.2 TVRTKE KOJE GOSPODARE I UPRAVLJAJU ODLAGALIŠTIMA OTPADA

Na području županije Splitsko-Dalmatinske postoje odlagališta otpada koji nemaju odgovarajuću dozvolu.

R.br. OPERATIVNO

PODRUČJE DEPONIJ SUBJEKT U

GOSPODARSTVU ODGOVORNA

OSOBA KONTAKT

TELEFON 1 TROGIR VUČJE BRDO Trogirski holding Zlatko Rožić 091223 4100

2 KAŠTELA KAREPOVAC Vlastiti komunalni

pogon Grada Kaštela 021 / 238 253

091 / 582 0057 3 SOLIN KAREPOVAC Vlastiti komunalni

pogon Grada Solina 099 312 5423

4 SPLIT KAREPOVAC Čistoća Split 021 / 375 153 5 OMIŠ KAREPOVAC Peovica 021 / 862 388 6

MAKARSKA

BALIRKA

Makarski komunalac

Čedo Crljen

021 / 612 266 021 / 610 419

7 SINJ Grad

Sinj MOJANKA čistoća Mario Vukasović 021 / 668 150

Vrlika OTIŠIĆ Usluga Milan Šabić 021 / 827 240

8 IMOTSKI

JEZERAC

Topana

Ante Jović

021 / 841 404

099/2006050

9 VRGORAC AJDANOVAC Gradska čistoća Joko Grbavac 021 / 674 635

099/2138074 10 ŠOLTA BOROVIK Komunalno Basilija Željko Zlenić 021 / 718 888

091/6532101 11

BRAČ Supetar KUPINOVICA Komunalno društvo

Grad Zoran Marinelić 021 / 631 077

Pučišća KOŠER Tomić-Mićeli Nikša Tomić 021 / 647 088

091 / 225 1177

091 / 225 1199 12

HVAR

Jelsa PRAPATNA Jelkom doo Toni Damjanić 098/534399

Stari

Grad DOLCI KRO Stari Grad Amdro Petrić 021 / 765 299

091/1983229

Hvar STANIŠĆE Komunalno Hvar d.o.o.

Ivica Novak 021 / 742 575 091 / 5172 137

Sućuraj SMRŠKA Vlastiti komunalni

pogon Sućuraj 021 / 773 229

13 VIS Grad Vis VELINGTON Gradina Mate Ivčević 021 / 711 121 021 / 711 604

091 / 517 0608 Grad Komiža

ŠČEĆE Nautički centar Komiža

Brigita Fjamengo 021 / 713 849 091/1741035

Page 40: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 40

5.8.3 Slučajevi kada se Županijski čelnici upoznaju s nastalim požarom

U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik grada, odnosno načelnik općine na čijem području je nastao događaj ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, može:

- Narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja grada odnosno

općine starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

- Narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga

sredstva za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.U slučaju kada Župan aktivira Stožer zaštite i spašavanja, upravljanje intervencijom i spašavanjem ljudi i imovine preuzima Župan uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja u čijem radu sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.

Page 41: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 41

5.9 STOŽER ZAŠTITE I SAPAŠAVANJA ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE

Rd. br.

Ime i prezime Funkcija Adresa posao/

Adresa kuća

Telefon posao/

Faks

Telefon kuća

Mobitel službeni/ privatni

1. Zlatko Ževrnja

[email protected] Župan

Domovinskog rata 2, Split Dugopolje, Ivana Gundulića 10

400-200

091 218 3646

2. Luka Brčić

[email protected] zamjenik župana načelnik stožera

Domovinskog rata 2, Split Strana 1, 21 238, Otok kod Sinja

400-203 361-004

098 485-439

3. Ante Šošić

[email protected] zamjenik župana

zamjenik načelnika stožera Domovinskog rata 2, Split

400-206 361-004

091 218 3647

4. Petroslav Sapunar

[email protected]

predsjednik Županijske skupštine

zamjenik načelnika stožera

Domovinskog rata 2, Split Zvonimirova 19, Solin

400-251 348-615

098 287 855

5. Damir Gabrić

[email protected]

savjetnik za pitanja branitelja, ZNR i ZOP

Tajnik stožera

Domovinskog rata 2, Split Vukovarska 60, Split

400-020 400-022

530-869 098 882-125

6. Veljan Radojković

[email protected] predstojnik Ureda državne

uprave u SDŽ Vukovarska 1, Split

300-193 300-027

098 306 546

7. Marko Srdarević

[email protected] načelnik PU SD

Trg hrvatske bratske zajednice 9, Split

307-229 307-370

8. Dražen Glavina

[email protected] zapovjednik Vatrogasne

zajednice SDŽ Hercegovačka 18b, Split

Potok 23, Makarska 603-980 603-983

611-494 091 341-5102

9. Slavko Đapić

[email protected] pročelnik područnog ureda

DUZS Split Moliških Hrvata 1, Split Filipa Grabovca Sinj 127

260-257 260-258

821-804 091 112 1058

10. Jasna Ninčević

[email protected] ravnatelj Nastavnog zavoda

za javno zdravstvo SDŽ Vukovarska 46, Split

Kliški put 27, Solin 531-465 535- 318

211-239 091 151-2001

11. Mate Ivanković

[email protected] pročelnik U.O. za pomorstvo

i turizam Domovinskog rata 2, Split

Zvonimirova 8, Kamen, Split 400-282 400-153

326-282 098 432-373

12. Marija Vuković

[email protected]

pročelnik U.O. za graditeljstvo, kom. poslove,

infrastrukturu i zaštitu okoliša,

Domovinskog rata 2, Split Dinka Šimunovića 4

400-120 490-941

099 3121070

Page 42: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 42

13. Helena Bandalović

[email protected]

pročelnik U.O. za zdravstvo i socijalnu skrb

Domovinskog rata 2, Split Terzićeva 1, Split

400-223 400-000

272-121 099 8070702

14. Dražen Medić

[email protected] voditelj područnog odjela za

poslove obrane Split, R. Boškovića 11, Split

Bartola Kašića 46, Brela

353-667 353 651 353-675

098/456 580 098/851 247

15. Leo Luetić

[email protected] ravnatelj zavoda za hitnu

medicinu SDŽ Spinčićeva 1, Split

Teutina 3, Split

389-522 540-910 540-903

540-909 098 244-730

16. Felicio Parčina

[email protected]

zamjenik zapovjednika Županijske vatrogasne

zajednice

Hercegovačka 18b, Split Varaždinska 51, Split

383-763 340-925

569-394 091 383-7630

17. Vinko Prizmić

[email protected] pročelnik HGSS

Šibenska 41 Stepinčeva 2, Split

569-666 569-666

539-193 098 320-213

18. Mario Badrov

[email protected] kapetan fegate

Obalne straže RH

Vojarna Lora, Zrinsko-Frankopanska bb

Put Topola 3, K.Kambelovac

354-124 354-612

221-583 099 708 68 89 095 807 38 61

19. Eddy Listeš

[email protected] predstojnik Veterinarskog

zavoda Split Poljička cesta 33, Split Put Salduna 21, Trogir

370-752 370-755

806-050 091 792-5223

20. Tihomir Zec

[email protected] pročelnik Županijske vatrogasne zajednice

Hercegovačka 18b, Split Rušinac 32, 21 215 K. Lukšić

383-756 340-921

227-488 091 341-5103

21. Davor Pavić

[email protected] savjetnik za odnose s

javnošću Domovinskog rata 2, Split

Viktora Vide 12, Split 400-020 400-022

474- 088

098 347-569

22. Željko Grubišić

[email protected] ravnatelj društva Crvenog

križa SDŽ

Domovinskog rata bb, Solin 21210 Gašpina mlinica 51,

Solin

244-411 244-411

210-673 098 1898070

23. Dragomir Petric

[email protected] ravnatelj doma zdravlja SDŽ

Kavanjinova 2, Split

481-060 481-085 481-074

099 249 5999

Page 43: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 43

5.9.1 ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I PIĆEM U AKCIJU GAŠENJA

POŽARA

Opskrba gasitelja hranom i pićem osigurava se na zahtjev zapovjednika vatrogasnih postrojbi s operativnog područja za vrijeme velikih vatrogasnih intervencija čije trajanje je dulje od 8 sati, ili kraće, po prosudbi zapovjednika, zbog naročitih okolnosti pri obavljanju vatrogasnih intervencija.

Opskrbu osigurava jedinica lokalne samouprave, na čijem se prostoru odvija

intervencija, sama ili preko poduzeća ili službe na svom području. Za pravovremenu opskrbu hranom i pićem odgovorni su gradonačelnici i

načelnici općina ovisno o mjestu nastanka događaja.

Preuzimanje i dopremu hrane i pića obavljat će vatrogasne postrojbe na način kako to odredi zapovjednik intervencije u dogovoru s odgovornom osobom grada/općine na čijem području se nalazi opožareno područje.

OPERATIVNO PODRUČJE

Grad/općina subjekt

Odgovorna osoba

Telefon mobitel

posao fax

T R

O G

I R

Grad Trogir gradonačelnik Ante Stipčić 800-401 800-408 099/807 0677

Općina Seget načelnik Vinko Zulim 880-171

880-171 098 928 77 30

Općina Marina načelnik

Ante Mamut

889-524 889-524 099 230 4028

Općina Okrug načelnik Ivica Radić 886-358 887-477 091 100 4175

K A

Š T

E L

A Grad Kaštela

Gradonačelnik

Ivan Udovičić

205-205 224-201 098 983 6944

Općina Lečevica načelnik Ante Baran 250-099 250-037 098-343-751

Općina Prgomet načelnik Ivan Skelin 797-790 797-790 098-397 797

Općina Primorski Dolac

načelnik Božo Vidić 899-445 899-445 098-251-683

S O

L I N

Grad Solin gradonačelnik Blaženko Boban

555-200

211-120 098-981 0600

Općina Dugopolje

načelnik

Stanko Balić

668-290

660-250

098/436 487

Općina Klis načelnik Jakov Vetma 240-292 240-675 099/273 9727

Općina Muć načelnik Filip Stupalo 652-225 652-214 091-652-2322

Page 44: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 44

SP

LIT

Grad Split gradonačelnik Ivo Baldasar 310-255 310-254

Općina Podstrana načelnik Mladen Bartulović 330-545 330-271 099 444 1500

O M

I

Š

Grad Omiš gradonačelnik Ivan Kovačić 862-059 862-022 091/8845 060

Općina Dugi rat načelnik Jerko Roglić 734-900 734-900 099-216 3370

Općina Zadvarje načelnik Ivan Krželj 729-018 729-018 091/154 0881

Općina Šestanovac

načelnik Pave Čikeš 721-006 721-006 098-497-370

M A

K A

R S

K A

Grad Makarska gradonačelnik Tonči Bilić 608 401 612-046 098/549 818

Općina Brela načelnik Stipe Ursić 618-561 618-330 091/918 8190

Općina Baška Voda

načelnik Joško Roščić 620-244 620-244 098-448-215

Općina Tučepi načelnik Ante Čobrnić 623-585 623-585 099-679-5179

Općina Podgora načelnik Ante Miličić 625-299 625-279 099-235 0885

Općina Gradac načelnik Ivan Kosović 697-601 697-549 091-517-0502

S

I

N

J

Grad Sinj gradonačelnik Ivan Glavan 708-601 826-591 098-9062-960

Grad Vrlika gradonačelnik Ivan Čorić 827-023 827-222 091-222-2203

Grad Trilj gradonačelnik Ivan Šipić 831-135 831-198 098-983-9885

Hrvace načelnik Dinko Bošnjak 829-005 829-700 098-423-235

Otok načelnik Branko Samarđić 834-503 835-088 098- 464-124

Dicmo načelnik Ivan Maretić 837-937 837-466 098/303 003

I M

O T

S K

I

Grad Imotski gradonačelnik Ante Đuzel 841-125 841-409 091-284-2037

Općina Runovići načelnik Josip Lešina 849-507 849-508 098-361-019

Općina Zmijavci načelnik Miroslav Karoglan 840-177 840-177 098-305-319

Općina Proložac načelnik Mate Lasić 846-158 846-013 095-215-2222

Općina Cista Provo načelnik Božo Čubić 722-201 670-218 098-255-181

Općina Zagvozd načelnik Miroslav Gaće 847-080 847-080 099-216-8555

Općina Podbablje načelnik Mario Ujević 848-064 848-064 098/968 8884

Page 45: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 45

Općina Lokvičići načelnik Branko Knezović 853-700 853-700 098-834-820

Općina Lovreć načelnik Ante Babić 723-001 723-002 091-1725-658

VRGORAC Grad Vrgorac

gradonačelnik Borislav Matković 674-031 674-012 098-433-200

ŠOLTA načelnik Nikola Cezić-

Karuzić 654-150 654-130 091-653-2102

B

R

A

Č

Grad Supetar gradonačelnik Ivana Marković 756 710 756-712 091/331 6028

Općina Bol načelnik Tihomir Marinković 635 811 635 044 098 422 519

Općina Milna načelnik Frane Lozić 636 212 636 212 091 163 6212

Općina Nerežišća načelnik Lovre Kušćević 637 300 637-058 091 149 9532

Općina Postira načelnik Ivan Mihačić 632 133 632 107 091 526 1278

Općina Pučišća načelnik Marino Kaštelan 633 205 633-205 098 369 502

Općina Selca načelnik Ivan Marijančević 622 663 778-187 091/191 5429

Općina Sutivan načelnik Ranko Blažević 638 366 717-509 098/167 9998

H V

A R

Grad Hvar gradonačelnik Rino Budrović 741-608 718-096 091/ 514 4890

Grad Stari Grad

gradonačelnik

Vinko Marojević

765-520 717-818 098/265 204

Jelsa

načelnik

Nikša Peronja

761-400 761-846

091/512 5834

Općina Sućuraj

načelnik

Ivan Slavić

773-229 773-229 099/ 276 8009

V I S

Grad Vis

gradonačelnik

Ivo Radica

711-125

711-063 091/871 1031

Općina Komiža

gradonačelnica

Tonkica Ivčević

713-019

713-019 091-271-3849

Page 46: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 46

6.0 SLUČAJEVI KADA SE O NASTALOM POŽARU OBAVJEŠĆUJU GRADSKI

- OPĆINSKI ČELNICI

Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavit će se u slučajevima kada nastane požar većih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i drugi) ili kada požar otvorenog prostora (šumski požar) poprimi veće razmjere.

Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom obavit će zapovjednik vatrogasne postrojbe, ili nadležni zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju.

Obavješćivanje i upoznavanje gradskih i općinskih čelnika obavlja se slijedećim redom za nastali požar na području:

OPERATIVNO PODRUČJE

Grad/općina subjekt

Odgovorna osoba

Telefon mobitel

posao fax

T R

O G

I R

Grad Trogir gradonačelnik Ante Stipčić 800-401 800-408 099/807 0677

Općina Seget načelnik Vinko Zulim 880-171

880-171 098 928 77 30

Općina Marina načelnik

Ante Mamut

889-524 889-524 099 230 4028

Općina Okrug načelnik Ivica Radić 886-358 887-477 091 100 4175

K A

Š T

E L

A Grad Kaštela

Gradonačelnik

Ivan Udovičić

205-205 224-201 098 983 6944

Općina Lečevica načelnik Ante Baran 250-099 250-037 098-343-751

Općina Prgomet načelnik Ivan Skelin 797-790 797-790 098-397 797

Općina Primorski Dolac

načelnik Božo Vidić 899-445 899-445 098-251-683

S O

L I N

Grad Solin gradonačelnik Blaženko Boban

555-200

211-120 098-981 0600

Općina Dugopolje

načelnik

Stanko Balić

668-290

660-250

098/436 487

Općina Klis načelnik Jakov Vetma 240-292 240-675 099/273 9727

Općina Muć načelnik Filip Stupalo 652-225 652-214 091-652-2322

SP

LIT

Grad Split gradonačelnik Ivo Baldasar 310-255 310-254

Općina Podstrana načelnik Mladen Bartulović 330-545 330-271 099 444 1500

Page 47: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 47

O M

I

Š

Grad Omiš gradonačelnik Ivan Kovačić 862-059 862-022 091/8845 060

Općina Dugi rat načelnik Jerko Roglić 734-900 734-900 099-216 3370

Općina Zadvarje načelnik Ivan Krželj 729-018 729-018 091/154 0881

Općina Šestanovac

načelnik Pave Čikeš 721-006 721-006 098-497-370

M A

K A

R S

K A

Grad Makarska gradonačelnik Tonči Bilić 608 401 612-046 098/549 818

Općina Brela načelnik Stipe Ursić 618-561 618-330 091/918 8190

Općina Baška Voda

načelnik Joško Roščić 620-244 620-244 098-448-215

Općina Tučepi načelnik Ante Čobrnić 623-585 623-585 099-679-5179

Općina Podgora načelnik Ante Miličić 625-299 625-279 099-235 0885

Općina Gradac načelnik Ivan Kosović 697-601 697-549 091-517-0502

S

I

N

J

Grad Sinj gradonačelnik Ivan Glavan 708-601 826-591 098-9062-960

Grad Vrlika gradonačelnik Ivan Čorić 827-023 827-222 091-222-2203

Grad Trilj gradonačelnik Ivan Šipić 831-135 831-198 098-983-9885

Hrvace načelnik Dinko Bošnjak 829-005 829-700 098-423-235

Otok načelnik Branko Samarđić 834-503 835-088 098- 464-124

Dicmo načelnik Ivan Maretić 837-937 837-466 098/303 003

I M

O T

S K

I

Grad Imotski gradonačelnik Ante Đuzel 841-125 841-409 091-284-2037

Općina Runovići načelnik Josip Lešina 849-507 849-508 098-361-019

Općina Zmijavci načelnik Miroslav Karoglan 840-177 840-177 098-305-319

Općina Proložac načelnik Mate Lasić 846-158 846-013 095-215-2222

Općina Cista Provo načelnik Božo Čubić 722-201 670-218 098-255-181

Općina Zagvozd načelnik Miroslav Gaće 847-080 847-080 099-216-8555

Općina Podbablje načelnik Mario Ujević 848-064 848-064 098/968 8884

Općina Lokvičići načelnik Branko Knezović 853-700 853-700 098-834-820

Općina Lovreć načelnik Ante Babić 723-001 723-002 091-1725-658

Page 48: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 48

VRGORAC Grad Vrgorac

povjerenik Ines Grubišić 674-031 674-012

ŠOLTA načelnik Nikola Cezić-

Karuzić 654-150 654-130 091-653-2102

B

R

A

Č

Grad Supetar gradonačelnik Ivana Marković 756 710 756-712 091/331 6028

Općina Bol načelnik Tihomir Marinković 635 811 635 044 098 422 519

Općina Milna načelnik Anamaria Rošin 636 212 636 212

Općina Nerežišća načelnik Lovre Kušćević 637 300 637-058 091 149 9532

Općina Postira načelnik Ivan Mihačić 632 133 632 107 091 526 1278

Općina Pučišća načelnik Marino Kaštelan 633 205 633-205 098 369 502

Općina Selca načelnik Ivan Marijančević 622 663 778-187 091/191 5429

Općina Sutivan načelnik Ranko Blažević 638 366 717-509 098/167 9998

H V

A R

Grad Hvar gradonačelnik Rino Budrović 741-608 718-096 091/ 514 4890

Grad Stari Grad

gradonačelnik

Vinko Marojević

765-520 717-818

098/265 204

Jelsa

načelnik

Nikša Peronja

761-400 761-846

091/512 5834

Općina Sućuraj

načelnik

Ivan Slavić

773-229 773-229 099/ 276 8009

V I S

Grad Vis

gradonačelnik

Ivo Radica

711-125

711-063 091/871 1031

Općina Komiža

gradonačelnica

Tonkica Ivčević

713-019

713-019 091-271-3849

Page 49: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 49

7.0 POPIS ZAPOVJEDNO - KOORDINACIJSKIH MJESTA

Operativno područje

Sektor Zapovjedno – koordinacijsko mjesto br. 1

Zapovjedno – koordinacijsko mjesto br. 2

1.OP Trogir

Trogir Grad Trogir Trg Ivana Pavla II br. 1

21220 – Trogir tel. 800-401 fax. 800-408

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir Kardinala Alojzija Stepinca 110

21220 – Trogir tel. 882-792, 882-800 fax. 796-299

e-mail: [email protected]

Marina Općina Marina Ante Rudana 47 21222 – Marina

tel. 889-088 fax. 889-524

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina Ante Rudana 47 21222 – Marina tel/fax. 889-761

e-mail: [email protected]

Okrug Općina Okrug Bana Jelačića 17

21223 – Okrug Gornji tel. 886-358 fax. 887-477

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir Kardinala Alojzija Stepinca 110

21220 – Trogir tel. 882-792, 882-800 fax. 796-299

e-mail: [email protected]

Seget Općina Seget Trg hrvatskkog viteza

Špira Ševe – Frzelina br. 1 21218 – Seget Donji

tel/fax. 880-037

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Seget – Vranjica

21218 – Seget Donji Vranjica – Stara škola b.b.

tel/fax. 894-508 e-mail: nema

2.OP Kaštela

Kaštela Grad Kaštela Braće Radić 1

21212 – Kaštel Sućurac tel. 224-675 fax. 224-201

e-mail: [email protected]

Vatrogasna zajednica grada Kaštela Putaljski put b.b.

21212 – Kaštel Sućurac tel/fax. 224-990

e-mail: [email protected]

Prgomet Općina Prgomet Prgomet b.b.

21201 – Prgomet tel. 797-788 fax. 797-790

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kaštela Ivana Danila 21

21216 – Kaštel Stari tel. 230-333, 232-600 fax. 232-622

e-mail: [email protected]

Primorski Dolac

Općina Primorski Dolac 21227 – Primorski Dolac

tel/fax. 899-445

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kaštel Gomilica

Obala Kralja Tomislava b.b. 21213 – Kaštel Gomilica

tel. 222-333, 222-360 fax. 223-047

e-mail: [email protected]

Lećevica Općina Lećevica 21202 – Lećevica

tel. 250-001 fax. 250-037

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Mladost Putaljski put b.b.

21212 – Kaštel Sućurac tel. 224-333 fax. 224-101

e-mail: [email protected]

3.OP Solin

Solin Grad Solin Stjepana Radića 42

21210 – Solin tel. 555-222 fax. 210-120

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Solin Solinske mladeži b.b.

21210 – Solin tel. 217-333 fax. 218-132

e-mail: [email protected]

Klis Općina Klis Megdan 68 21231 – Klis

Tel/fax. 240-292

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Klis Megdan 68 21231 – Klis

tel. 240-002 fax. 240-292 e-mail: [email protected]

Dugopolje Općina Dugopolje Trg Franje Tuđmana 1

21204 – Dugopolje Tel. 668-280 fax. 668-286

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje 21204- Dugopolje

Tel/fax. 655-177 e-mail:

[email protected]

Muć Općina Muć 21203 – Muć

Tel. 652-237 fax. 652-214

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Muć Donji Muć b.b.

21203- Muć Tel/fax. 652-242

e-mail: [email protected]

Page 50: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 50

4.OP Split

Split Grad Split Branimirova obala 17

21000 – Split Tel. 310-111 fax. 310-254

e-mail: [email protected]

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita Hercegovačka 18

21000 – Split Tel. 383-763 fax. 340.925

e-mail: [email protected]

Podstrana Općina Podstrana Trg Franje Tuđmana 3

21312 – Podstrana Tel. 330-969 330-271

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Podstrana Kaštelančića 1

21312 – Podstrana Tel/fax. 330-422

e-mail: [email protected]

Slatine Grad Split Branimirova obala 17

21000 – Split Tel. 310-111 fax. 310-254

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slatine Duboke garme 2 21224 – Slatine Tel/fax. 891-110

e-mail: [email protected]

5.OP Omiš

Omiš Grad Omiš Trg Kralja Tomislava 5

21310 – Omiš Tel. 862-059 fax. 862-022

e-mail: [email protected]

Vatrogasna zajednica Grada Omiša Četvrt Žarka Dražojevića 8

21310- Omiš Tel/fax. 862-050

e-mail: [email protected]

Dugi Rat Općina Dugi Rat Poljička cesta 133 21315 – Dugi Rat

Tel. 735-291 fax. 734-900

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Dalmacija“ Poljička cesta b.b. 21315 – Dugi Rat

Tel. 734-099 fax. 735-065

e-mail: [email protected]

Zadvarje Općina Zadvarje 21255 – Zadvarje Tel./fax. 729-018

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zadvarje 21255 – Zadvarje Tel/fax. 729-244

e-mail: [email protected]

Šestanovac Općina Šestanovac Šestanovac b.b.

21250 – Šestanovac Tel. 721-441 fax. 721-006

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zadvarje 21255 – Zadvarje Tel/fax. 729-244

e-mail: [email protected]

6.OP Makarska

Brela Općina Brela Trg žrtava domovinskog rata 1

21322 – Brela Tel. 618-561 fax. 618-331

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Brela Jurjevska 1

21322 – Brela Tel. 618-540 fax. 618-331

e-mail: [email protected]

Baška Voda Općina Baška Voda Obala sv. Nikole 65

21320 – Baška Voda Tel/fax. 620-244

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška Voda Fra Andrije Kačića Miošića 16

21320 – Baška Voda Tel/fax. 620-088

e-mail: [email protected]

Makarska Grad Makarska Obala kralja Tomislava 1

21300 – Makarska Tel. 608-400 fax. 612-046

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Makarska Potok 1

21300 – Makarska Tel. 615-993, 603-982 Fax. 603-983

e-mail: [email protected]

Tučepi Općina Tučepi Kraj 39 a

21325 – Tučepi Tel. 623-585 fax. 623-595

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Tučepi Kraj b.b.

21325 – Tučepi Tel. 623-303 fax. 678-762

e-mail: [email protected]

Podgora Općina Podgora Andrije Kačića Miošića 2

21327 – Podgora Tel. 625-299 fax. 625-279

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora Splitska 1

21327 – Podgora Tel. 625-603 fax. 625-604

e-mail: [email protected]

Gradac Općina Gradac Stjepana Radića 3 21330 – Gradac

Tel 697-601 fax. 697-549

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradac Konoplike b.b.

21330 – Gradac Tel. 697-011 fax. 697-549

e-mail: [email protected]

7.OP Sinj

Dicmo Općina Dicmo Kraj b.b.

21232 – Dicmo Tel. 837-466 fax. 837-466

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Dicmo Kraj b.b.

21232 – Dicmo Tel. 837-466

e-mail: [email protected]

Sinj Grad Sinj Dragašev prolaz 10

21230 – Sinj Tel. 821-081 fax. 826-591

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj Put Ferate 6

Tel. 821-110 fax. 824-098

e-mail: [email protected]

Page 51: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 51

e-mail: [email protected]

Trilj Grad Trilj Poljičke republike 15

21240 – Trilj Tel. 831-135 fax. 831-198

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Trilj Poljičke republike 15

21240 – Trilj Tel. 831-030 fax. 832-293

e-mail: [email protected]

Otok Općina Otok Trg dr. Franje Tuđmana 8 21238 – Otok dalmatinski Tel. 834-503 fax. 835-088

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj Put Ferate 6

Tel. 821-110 fax. 824-098

e-mail: [email protected]

Hrvace Općina Hrvace 21233 – Hrvace

Tel. 829-005 fax. 829-700

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj Put Ferate 6

Tel. 821-110 fax. 824-098

e-mail: [email protected]

Vrlika Grad Vrlika Trg fra F. Grabovca 5

21236 – Vrlika Tel. 827-023 fax. 827-222

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrlika Trg domovinske zahvalnosti b.b.

21236 – Vrlika Tel. 827-035 fax. 827-222

e-mail: [email protected]

8.OP Imotski

Imotski Grad Imotski Ante Starčevića 23

21260 – Imotski Tel. 841-125 fax- 841-078

e-mail: [email protected]

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog Nikole Šubića Zrinskog 16

21260 – Imotski Tel. 841-271, 670-343 fax. 670-342

e-mail:

[email protected]

Cista Provo Općina Cista Provo 21256 – Cista Provo

Tel. 722-201 fax. 670-218

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovreć Lovreć b.b.

21257 – Lovreć Tel. 723-120 fax. 723-002

e-mail: nema

Lovreć Općina Lovreć Lovreć b.b.

21257 – Lovreć Tel. 723-001 fax. 723-002

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovreć Lovreć b.b.

21257 – Lovreć Tel. 723-120 fax. 723-002

e-mail: nema

Lokvičići Općina Lokvičići 21263 – Krivodol Tel/fax. 853-700

e-mail: [email protected]

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog Nikole Šubića Zrinskog 16

21260 – Imotski Tel. 841-271, 670-343 fax. 670-342

e-mail:

[email protected]

Podbablje Općina Podbablje Drum b.b.

21262 – Kamenmost Tel/fax. 848-666

e-mail:

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog Nikole Šubića Zrinskog 16

21260 – Imotski Tel. 841-271, 670-343 fax. 670-342

e-mail:

[email protected]

Proložac Općina Proložac Trg dr. Franje Tuđmana b.b.

21264 – Proložac Donji Tel. 846-158 fax. 845-013

e-mail: [email protected]

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog Nikole Šubića Zrinskog 16

21260 – Imotski Tel. 841-271, 670-343 fax. 670-342

e-mail:

[email protected]

Runovići Općina Runovići Trg fra Mije Runovića b.b.

21261 – Runovići Tel. 849-507 fax. 849-508

e-mail: [email protected]

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog Nikole Šubića Zrinskog 16

21260 – Imotski Tel. 841-271, 670-343 fax. 670-342

e-mail:

[email protected]

Zagvozd Općina Zagvozd Ul. Dr. Franje Tuđmana 65

21270 – Zagvozd Tel. 670-172 fax. 847-080

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zagvozd Ul. Dr. Franje Tuđmana b.b.

21270 – Zagvozd Tel. 847-080

e-mail: [email protected]

Page 52: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 52

Zmijavci Općina Zmijavci 21266 – Zmijavci

Tel. 840-588 fax. 840-177

e-mail: [email protected]

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog Nikole Šubića Zrinskog 16

21260 – Imotski Tel. 841-271, 670-343 fax. 670-342 e-mail:

[email protected]

9.OP Vrgorac

Vrgorac Grad Vrgorac Tina Ujevića 8

21276 – Vrgorac tel. 674-128 fax. 674-012

e-mail:: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrgorac Tina Ujevića 12 21276 – Vrgorac tel/fax. 674-093

e-mail: [email protected]

10.OP Šolta

Šolta Općina Šolta Podkuća 8

21430 – Grohote tel. 654-123 fax. 654-130

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Šolta Put Brda 2

21430 – Grohote tel. 654-193, 654-666 fax. 654-465

e-mail: [email protected]

11.OP Brač

Supetar Grad Supetar Vlačica 5

21400 – Supetar Tel. 756-710 fax. 756-712

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar Porat 3/I

21400 - Supetar Tel. 630-919 fax. 757-190

e-mail: [email protected]

Bol Općina Bol Uz pjacu 2

21420 – Bol Tel. 635-114, 635-811 fax. 635-044

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bol Hrvatskih domobrana b.b.

21420 – Bol Tel/fax. 635-582

e-mail: [email protected]

Nerežišća Općina Nerežišća Trg sv. Petra b.b.

21423 – Nerežišća Tel. 637-300 fax. 637-058

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar Porat 3/I

21400 - Supetar Tel. 630-919 fax. 757-190

e-mail: [email protected]

Milna Općina Milna Sridnja kala b.b. 21405 – Milna

Tel. 636-212 fax. 636-122

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Milna 21405- Milna

tel/fax. 636-402

e-mail: [email protected]

Postira Općina Postira Vrilo b.b.

21410 – Postira Tel. 632-133 fax. 632-107

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar Porat 3/I

21400 - Supetar Tel. 630-919 fax. 757-190

e-mail: [email protected]

Pučišća Općina Pučišća 21412 – Pučišća

Tel. 633-290 fax. 633-205

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pučišća 21412 – Pučišća tel./fax. 633-219

e-mail: [email protected]

Selca Općina Selca Trg Stjepana Radića 5

21425 – Selca Tel. 622-663 fax. 778-187

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca Trg Stjepana Radića 5

21425 – Selca Tel/fax. 778-185

e-mail: [email protected]

Sutivan Općina Sutivan Blato b.b.

21403 – Sutivan Tel. 638-366 fax. 717-509

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar Porat 3/I

21400 - Supetar Tel. 630-919 fax. 757-190

e-mail: [email protected]

12.OP Hvar

Hvar Grad Hvar Fabrika b.b.

21450 – Hvar tel. 841-125 fax. 718-096

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar Dolac b.b.

21450 – Hvar tel. 741-200 fax. 718-858

e-mail: [email protected]

Stari Grad Grad Stari Grad Nova riva 3

21460 – Stari Grad tel. 765-520, 765-022 fax. 717-818

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Grad Ivana Meštrovića b.b. 21460 – Stari Grad

tel/fax. 765-126

e-mail: [email protected]

Jelsa Općina Jelsa Obala b.b.

21465 – Jelsa tel. 761-548, 761-400 fax. 761-549

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelsa Radišnja b.b. 21465 – Jelsa

tel. 761-263 fax. 761-116

e-mail: [email protected]

Sućuraj Općina Sućuraj 21469 – Sućuraj

tel. 773-229, 773-435 fax. 717-736

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sućuraj 21468 – Bogomolje

tel. 773-229 ili 091/1100459

e-mail: [email protected]

Page 53: PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA

VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE Stranica 53

13.OP Vis

Komiža Grad Komiža Hrvatskih mučenika 9

21485 – Komiža tel/fax. 713-019, 713-166, 713-644

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Komiža Put Benediktinaca 8

21485 – Komiža tel. 713-088 fax. 713-713

e-mail: [email protected]

Vis Grad Vis Trg 30. svibnja 1992. br. 2

21480 – Vis tel. 711-125, 711-031 fax. 711-063

e-mail: [email protected]

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vis Silvija Strahimira Kranjčevića 15

21480 – Vis tel. 711-177 fax. 718-420

e-mail: [email protected]

8.0. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom glasniku

Splitsko-dalmatinske županije”

Klasa: 214-05/15-01/04 Urbroj: 2181/1-02-15-9 Split, 23. travnja 2015.

Ž U P A N

Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.