plan achizitii 2016 final.xlsx

Download PLAN achizitii 2016 FINAL.xlsx

Post on 31-Dec-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

  CUI 4230487

  BIROU ACHIZITII PUBLICE

  EURO RON

  I. DIRECTIA TEHNICA

  I OBIECTIVE DE INVESTITII

  1

  Modernizare strada Magurei,Modernizare strada

  Carasului, Modernizarestrada Oltetului, Modernizarestrada Sirenei, Modernizare

  strada Ecaterina Varga,Modernizare strada Govorei,

  Modernizare stradaCopacilor, Modernizare

  strada Verii, Modernizarestrada Clopoteilor,

  Modernizare strada Pelinului,Modernizare strada Salciei

  lucrari 1,080,648.13

  intre 3.338.130,41 -4.821.743,91 -

  valoarea maximacuprinde sieventualele

  suplimentari inbaza art 122 litera

  j

  4.4619 cerere de oferte

  45233120-6 -Lucrari de

  constructii dedrumuri(Rev.2)

  trim I trim I Dan Antoniu

  APROBAT

  PRIMAR

  Ilie Gavril BOLOJAN

  COD CPV

  DATA

  ESTIMAT

  PENTRU

  NCEPEREA

  PROCEDURII

  Nr. 61332 din 25.02.2015

  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 - PMO

  Nr.

  crt.

  OBIECTUL

  CONTRACTULUI/ACORDU

  LUI CADRU

  PERSOANA

  RESPONSABIL

  DE PROCEDUR

  CURS DE

  REFERIN

  TA SI

  DATA

  ESTIMARI

  I VALORII

  28.03.201

  6 = 4,4619

  VALOAREA ESTIMATA FARA TVA

  Tip

  contract

  DATA

  ESTIMAT

  PENTRU

  FINALIZARE

  A

  PROCEDURI

  I

  PROCEDURA

  APLICAT

 • 2

  Modernizare strada Cerbului- tronsonul dintre strazileFluviului si Dragos Voda,Modernizare strada Vasile

  Prvan, Modernizare stradaArgesului, Modernizare

  strada Gheorghe Titeica,Modernizare str. Constantin

  Mille, Modernizare str .Buzaului, Modernizare P-?a

  Ghioceilor tronsonnemodernizat - 2 ramuri ntre

  strada Trotusului si stradaNicolae Bolcas

  lucrari 1,419,113.72

  intre 4.383.653,24 -6.331.943,55 -

  valoarea maximacuprinde sieventualele

  suplimentari inbaza art 122 litera

  j

  4.4619 cerere de oferte

  45233120-6 -Lucrari de

  constructii dedrumuri(Rev.2)

  trim I trim I Dan Antoniu

  3

  Reabilitare termica bloc delocuinte PB 16, str. Cazabannr. 16/A- lot 1 si Reabilitaretermica bloc de locuinte P 6

  str. Cazaban nr.2 - lot 2

  lucrari 92,074.90

  347,092 - 410,829valoarea maxima

  cuprinde sieventualele

  suplimentari inbaza art 122 litera

  j

  4.4619 cerere de oferte

  45321000-3 -Lucrari de

  izolare termica(Rev.2)

  trim I trim I Naomi Vandici

  4Sisteme electronice acces

  controlat la incintefurnizare 30158,84 135000 4.4763 achizitie directa

  44521120-5 -ncuietoare

  electronic de securitate

  trim. I trim. I Dan Antoniu

  5Amenajare trotuar str.Independentei nr.7-13(proiectare+executie

  lucrari 87748.11179 391,523.30 4.4619 achizitie directa

  45233161-5 -

  Lucrari de

  constructii de

  trotuare (Rev.2)

  trim I trim I Julieta Nicoara

  6

  Amenajare acces auto sispatii de parcare in zona

  situata intre str. Atelierelor sialeea Salca

  lucrari 202119.0524 901,835.00 4.4619 cerere de oferte

  45223300-9Lucrri de

  construcii de parcri

  trim I trim I Naomi Vandici

 • 7Amenajare acces la

  Complexul WellenessTermal Nymphea

  lucrari 927424.4156 4,138,075.00 4.4619 cerere de oferte

  45233120-6 -Lucrari de

  constructii dedrumuri(Rev.2)

  trim I trim I Manuela Maghiar

  8 Modernizare str. Daliei lucrari 140713.5973 627,850.00 4.4619 cerere de oferte

  45233120-6 -Lucrari de

  constructii dedrumuri(Rev.2)

  trim II trim II Dan Antoniu

  9Drum de acces in strada

  Petre P. Carplucrari 50890.20372 227,067.00 4.4619 achiziitie directa

  45233120-6 -Lucrari de

  constructii dedrumuri(Rev.2)

  trim II trim II Dan Antoniu

  10Imprejmuire terenuri de sport

  in zona strs. Ion Bogdan(proiectare +executie)

  lucrari 30032.04913 134,000.00 4.4619 achizitie directa44313100-8

  mprejmuire cuplas metalic

  trim II trim II Julieta Nicoara

  11

  Servicii privind gestionareasigurantei circulatiei peinfrastructura rutiera amunicipiului Oradea

  servicii 18676.79688 83,334.00 4.4619 achizitie directa79710000-4Servicii desiguran

  trim I trim I Julieta Nicoara

  12

  Actualizare documentatiitehnico-economice pentru

  reabilitare termica 75 blocuride locuinte din fonduri UE

  servicii 93383.31204 416,667.00 4.4619 cerere de oferte

  71322000-1Servicii deproiectare

  tehnic pentru construcia de lucrri publice

  trim I trim I Dan Antoniu

  13

  Dirigentie de santier pentrulucrarile de reabilitaretermica a blocurilor de

  locuinte

  servicii 7937.64988 35,417.00 4.4619 achizitie directa

  71520000-9Servicii de

  supravegherea lucrrilor

  trim II trim II Bianca Forosigan

 • 14 Echipamente de joaca furnizare 28014.9712 125,000.00 4.4619 cerere de oferte

  37535200-9Echipament

  pentru terenuride joac

  trim II trim II Julieta Nicoara

  15Achizitie porti de handbal si

  miniforbal, panouri debaschet

  furnizare 6,536.83 29,166.67 4.4619 cerere de oferte

  37535200-9Echipament

  pentru terenuride joac

  trim II trim II Julieta Nicoara

  16Componente pentru

  echipamente de joacafurnizare 5,602.99 25,000.00 4.4619 cerere de oferte

  37535200-9Echipament

  pentru terenuride joac

  trim II trim II Julieta Nicoara

  17Harta de zgomot pentru mun.

  Oradeaservicii 20,417.31 91,100.00 4.4619 achizitie directa

  71313100-6Servicii de

  consultan n combaterea

  zgomotului;90742100-1

  Servicii decontrol al

  zgomotului

  trim I trim I Julieta Nicoara

  18

  Servicii de coordonare inmaterie de sanatate si

  securitatea muncii pe duratarealizarii lucrarilor pentuobiectivele de investitii

  derulate prin Directia tehnicaa mun Oradea

  servicii 28,956.27 129,200.00 4.4619 achizitie directa

  71317000-3Servicii de

  consultan n protecia contra

  riscurilor i n controlulriscurilor

  trim III trim III Dan Antoniu

 • 19Lucrari de intretinere,

  reparatii, executie lucrariLOT 1,2,3,4

  lucrari 806,831.17 3,600,000.00 4.4619 cerere de oferte

  45000000-7lucrari de

  constructii;45223210-1

  lucrari deconstructii

  metalice;45111291-4 lucraride amenajare

  a terenului;45262300-4Lucrri de

  betonare;45432112-2Pavare;

  45255120-6Lucrri de

  construcii de

  trim I trim I Dan Antoniu

  20 Achizitie mobilier urban furnizare 37,353.37 166,667.00 4.4619 cerere de oferte34928400-2 -Mobilier urban

  (Rev.2)trim I trim I Naomi Vandici

  21 Achizitie plantat arbori furnizare 44,823.95 200,000.00 4.4619 cerere de oferte03452000-3 -Arbori (Rev.2)

  trim I trim I Naomi Vandici

  22Unelte si echipamente

  Penitenciarfurnizare 9,338.32 41,666.67 4.4619 achizitie directa

  44510000-8Scule

  trim II trim II Julieta Nicoara

  23Achizitie lucrari de doborat

  arbori si lucrari de interventie(acord cadru pe 3 ani)

  servicii 336,179.65 1,500,000.00 4.4619licitatie

  deschisa-anexa2B

  77211400-6Servicii de

  tiere a arborilor;

  77211500-7Servicii de

  elagaj

  trim II trim II Naomi Vandici

 • 24

  Achizitie lucrari deamenajare, intretinere,

  modernizare, extindere zoneverzi - lot nr 1,2,3 acord

  cadru pe 3 ani

  servicii 896,479.08 4,000,000.00 4.4619licitatie

  deschisa-anexa2B

  77310000-6(amenajareintretinere

  spatii verzi)

  trim II trim II Naomi Vandici

  25

  Achizitia serviciului desalubrizare pentru prestarea

  activitatii de dezinsectie,dezinfectie, deratizare sitratamente fitosanitare inMunicipiul Oradea-4 ani

  servicii 358,591.63 1,600,000.00 4.4619concesiune prin

  licitatiedeschisa

  90923000-3Servicii dederatizare(Rev.2);

  90921000-9Servicii de

  dezinfectie side dezinsectie

  (Rev.2)

  trim II trim II Manuela Maghiar

  26 Achizitie ecusoane taxi furnizare 1,568.84 7,000.00 4.4619

  achizitie directafara publicarea

  pe site-ulwww.oradea.ro-

  prin BiroulAchizitii Publice-

  documentjustificativcontract

  35123400-6Ecusoane deidentificare

  trim I trim I Julieta Nicoara

  27Achizitie placute de

  inregistrare pentru vehiculecare nu se inregistreaza

  furnziare 336.18 1,500.00 4.4619

  achizitie directa--prin Directia

  Tehnica -documentjustificativ

  factura

  35123400-6Ecusoane deidentificare

  trim II trim IIDirectia Tehnica prin

  persoanaresponsabila

 • 28Lucrari de modernizare str

  Abraham Lincolnlucrari #VALUE! 563294,48 4.4619 cerere de oferte

  45233120-6Lucrari deconstructiidrumuri

  trim I trim I Naomi Vandici

  29

  REABILITARE TERMICA ABLOCURILOR DE

  LOCUINTE DIN MUNORADEA 2 LOTURI ,

  ZONA CAZABAN

  lucrari 92,074.90 410,829.00 44,169.00 cerere de oferte45321000-3Lucrari de

  izolare termicatrim I trim I Bianca Forosigan

  30Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de santier pentru

  lucrarile de reabilitareservicii 380.56 1,698.00 4.4619 achizitie directa

  71520000-9Servicii de

  dirigenie de antier

  trim I Trim I Bianca Forosigan

  31

  servicii pentru efectuareaunui diagnostic arheologicintruziv aferent obiectivului

  de investitii Amenajare ParcSportiv Salca III

  servicii 1,428.99 6,376.00 4.4619 achizitie directa71351914-3Servicii dearheologie

  trim I trim I Bianca Forosigan

 • 32

  amenajare acces laComplexul Welleness

  Termal Nymphea servicii deproiectare si asistenta

  tehnica din parteaproiectantului

  servicii 16,697.79 74,503.86 4.4619

  achizitie directafara publicarea