pla d’ordenaciÓ urbanÍstica municipal aprovacio 1 torrent/06... · catàleg de béns pla...

Download PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Aprovacio 1 Torrent/06... · Catàleg de béns Pla d’Ordenació…

Post on 31-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL TORRENT

  Catleg de bns abril de 2017

  LAND Urbanisme i Projectes SLP

 • ndex

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 2

  CATLEG DE BNS CATLEG DE BNS .................................................................................................... 3

  1.- Objectius i antecedents ........................................................................................ 3 1.1.- Objectius ....................................................................................................... 3 1.2.- Antecedents .................................................................................................. 3 1.3.- Bases legals .................................................................................................. 4 1.4.- Llei 9/1993 del patrimoni cultural catal ........................................................ 5 1.5.- Documents que composen el Catleg ........................................................... 6

  2.- Criteris de catalogaci ......................................................................................... 6 2.1.- Elements arquitectnics ................................................................................ 7 2.2.- Conjunts urbans ............................................................................................ 7 2.3.- Elements arqueolgics .................................................................................. 7 2.4.- Medi ambientals ............................................................................................ 7

  3.- Criteris de la normativa ........................................................................................ 8 3.1.- Rgim jurdic especfic .................................................................................. 8 3.2.- Nivell de protecci ......................................................................................... 8

  4.- Estructura de les fitxes del Catleg de bns ...................................................... 10 5.- Relaci delements inclosos en el Catleg de Bns ........................................... 11

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 3

  CATLEG DE BNS

  1.- Objectius i antecedents

  1.1.- Objectius Els objectius del Catleg de Bns a Protegir sn la protecci per la seva conservaci, millora, investigaci, difusi i foment, del Patrimoni Arqueolgic, Arquitectnic Mediambiantal, Geolgic i Elements d'Inters Artstic, Histric, del municipi de Torrent, per a que reverteixi, no solament en la preservaci o l'increment de la qualitat que ja t la poblaci, sin tamb per a contribuir al desenvolupament econmic municipal i a la potenciaci de la nostra cultura i paisatge. Amb aquest objectiu, es pretn detectar els valors del municipi, determinar un grau de protecci dels bns i determinar les mesures per intervenir-hi i daquesta manera preservar els valors histrics, arqueolgics, culturals, paisatgstics i recursos naturals aix com els valors identitaris del municipi.

  1.2.- Antecedents

  1.2.1 Planejament anterior A nivell municipal trobem que el planejament vigent fins a laprovaci del present POUM sn les Normes Subsidiries de planejament del municipi de Torrent que va ser aprovat per la Comissi dUrbanisme de Girona el 22 de desembre de 1998. El Ttol VI de la normativa de les NNSS i sota lenunciat de PROTECCI DEL PATRIMONI DEL PATRIMONI ARQUITECTNIC I ARQUEOLGIC, es recullen els elements arqueolgics, arquitectnics i altres elements de valor representatiu, classificats en tres grups segons els diferents nivells de protecci. Els grups que consten sn:

  Nivell 1: BCIN Nivell 2: Edificis i elements dinters. Nivell 3: rees arqueolgiques.

  Les Normes estableixen els elements que queden inclosos en el Pre-catleg:

  Esglsia de Sant Vicen de Torrent Restes de muralla de lantic Castell de Torrent Ermita de Sant Llop Can Figa Cementiri dels Moros

  Les Normes Subsidiries sn posteriors a laprovaci de la Llei 9/1993 i, per tant, no comporten la consideraci de b dinters local als bns que pre-cataloga. Aquestes mateixes normes estableixen que sha de redactar un Pla Especial de Protecci del Patrimoni histric-artstic, que fins a lactualitat no ha estat redactat. Per ltim, destacat la protecci sobre el sl no urbanitzable incls dins del PEIN de Les Gavarres. lEspai dInters Natural de les Gavarres, protegit pel Decret 328/1992, pel qual saprova el Pla despai dinters natural, que t un Pla especial de delimitaci definitiva aprovat el 6 de juny de 2006.

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 4

  1.2.2 Departament de Cultura El Departament de Cultura t a disposici del pblic laplicaci eGIPCI, Gesti Integral del Patrimoni Cultural Immoble, on hi ha recollits tos els elements que mereixen o tenen alguna figura de protecci, tant siguin arquitectnics, arqueolgics o paleontolgics. En el llistat del municipi de Torrent, hi apareixen els cinc elements que formen part del Pre-catleg de les Normes Subsidiries.

  1.2.3 Collegi dArquitectes de Catalunya Tamb sha realitzat un buidat del lArxiu de la Demarcaci de Girona del Collegi dArquitectes de Catalunya, i de la relaci dobres darquitectura moderna realitzada pel DOCOMOMO, on no han aparegut ms elements que els descrits anteriorment.

  1.2.4 Inventari els arbres monumentals a Catalunya Pel qu fa als elements amb valor mediambiental, sha consultat la web de la Generalitat de Catalunya sobre arbres monumentals. Apareixen:

  El llentiscle

  1.2.5 Altres fons Per ltim sha realitzat una cerca sobre bibliografia local, premsa i testimonis, de manera que sha pogut analitzar els valors socials-locals de certs elements, que desprs shan estudiat sobre el terreny. Daquest estudi shan incls:

  La Closa den Serra, com espai amb valor mediambiental i social al municipi. Conjunt del nucli antic de Torrent, on es pretn protegir aquells elements que

  no tenint valor prpiament, si el tenen com a conjunt. Mas Isern, Can Parers i el Mas Torrent com elements importants pel valor

  tipolgic a lentorn del nucli de Torrent.

  1.3.- Bases legals Text refs de la Llei durbanisme, Decret legislatiu 1/2010 de 3 dagost. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural catal (DOGC nm. 1807, d11.10.1993) Sentncia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de gener, en recurs dinconstitucionalitat promogut pel al Generalitat de Catalunya contra determinats preceptes de la Llei 16/1985. Decret 15/1990, de 9 de gener, sobre les Comissions del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. (DOGC de 31.01.90) Decret 267/1991, de 25 de novembre, sobre la declaraci dels bns dinters cultural i linventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. (DOGC de 20.12.1991) Llei 10/2001, de 13 de juliol, darxius i documents. Llei 4/1993, de 18 de mar, del sistema bibliotecari de Catalunya Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus Llei 2/1993, de 5 de mar, de foment i protecci de la cultura popular i tradicional i de lassociacionisme cultural.

 • Catleg de bns

  Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Torrent LAND Urbanisme i Projectes SLP 5

  Amb aquests antecedents, el present document, amb la condici de Catleg de Bns a Protegir del municipi de Torrent, es redacta i sincorpora al POUM en compliment del que disposen els articles 59 i 69 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme, adequant-se a les determinacions de la legislaci de regulaci especfica del Patrimoni Histric-Artstic.

  1.4.- Llei 9/1993 del patrimoni cultural catal La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catal (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nm. 1807 del 11.10.1993) estableix tres categories de protecci comunes a bns mobles, immobles i immaterials:

  BCIN (B Cultural dInters Nacional), classificats en Monuments histrics, Conjunts histrics, Jard histric, Lloc histric, Zona dinters etnolgic i Zona arqueolgica.

  BCIL (B Cultural dInters Local) ALTRES BNS, o bns amb protecci urbanstica (BPU), classificats en

  elements arquitectnics, arqueolgics, mediambientals i conjunts urbans.

  La Direcci General de Patrimoni Cultural s lrgan encarregat de la tramitaci i seguiment dels BCIN. Respecte dels BCIL, poden ser declarats seguin el procediment regulat per la LPCC. Segons larticle 17 la llei estableix "La competncia per a la declaraci de bns culturals d'inters local correspon al ple de l'Ajuntament, en els municipis de ms de cinc mil habitants, i al ple del Consell Comarcal per a municipis de fins a cinc mil habitants". La tramitaci daquesta declaraci s independent de la que sestableix a la legislaci urbanstica, en la que lrgan competent s la Comissi d'Urbanisme, i com a requisit del procediment cal linforma favorable dun tcnic en patrimoni cultural. En el moment de laprovaci de la llei de patrimoni cultural catal, el municipi de Torrent no tenia llistat ni catleg de bns a protegir, aix fa que el municipi de Torrent no tingui cap dels seus bns locals catalogats com a BCIL. En aquest sentit saconsella realitzar la tramitaci per aconseguir la catalogaci de BCIL dels seus bns locals principals, que sn:

  LESGLSIA DE SANT VICEN LERMITA DE SANT LLOP CAN FIGA

  Per ltim, els BPU (bns amb protecci urbanstica), sn aquells bns no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els valors dels quals recau en larquitectura del lloc i/o paisatge del municipi. En aquest cas recau en els municipis la consideraci de crear els instruments de protecci i control necessaris, ja que no solament es poden catalogar en el marc de la Llei 9/1.9

Recommended

View more >