picker digital marketing agency 2015

Download Picker Digital Marketing Agency 2015

If you can't read please download the document

Post on 14-Aug-2015

32 views

Category:

Marketing

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. www.picker.com.vn D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y CNG TY C PHN SN XUT V THNG MI DCH V PICKER
  2. 2. D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y Mc lc v gii thiu Marketing truyn thng & Digital Marketing. Mt vi hnh nh sn phm Cho bn, Chng ti l Picker Digital Marketing Agency.Trc tin thay mt ton b thnh vin trong gia nh Picker, ti xin gi li cm n n bn dnh thi gian cho nhng dng text kh khan ny. Mikhiphigiithiuvmnh,chngtiluncmthythtkhkhnctnghachomingihiuthcsmnhlai?mnhlmg?lmnhthno? khc nhng th h thy nh th no?...C l v lnh vc ny kh mi l tiVN, c bit l vi nhng ngingoi o, v cng c th do m hnh ca chng ti hi khc xa vi nhng th mi ngi thng gp. n gin, bn c th hnh dung th ny: Bn gp v s cc n v, c nhn gii thiu bn qung co Google, qung co Facebook, bn like, treo banner... khng phi l chng ti. Chng ti ging h v u nhm mc ch gip bn kinh doanh tt hn, mong mun a hnh nh sn phm dch v ca bnnvimingi.Nhngchngticrtnhiuimkhch:chngtikhnggipbnqungcothunty,khngchytheoconso.Chngtiquan tm n ni dung, hay ni cch khc chng ti quan tm n cht lng thc s, quan tm n thng ip bn a ra, cch bn a thng ip n vi mi ngi. Vi chng ti, Facebook, hay Google, hay banner qung co tt c u ch l cng c truyn ti. Chng ti s dng n, nhng hon ton khng phi yu t quyt nh, yu t quyt nh m chng ti quan tm nht v gip chng ti khc bit vi h chnh l NI DUNG truyn ti trn cc cng c . Theocchnidngianthchngtigipbntonnciduynbnhngtrncsdngnidung,vitkchbn,xydngccchindchchititntng cu ch, chau chut tng hnh nh, tt c ch gip bn tr nn gn gi khch hng hn, thay bn tr truyn vi h tr li h, lm cho h vui v, phn chn, cung nhit cng bn. Chng ti gip bn chuyn t mt nim cng nhc:Cng tytr thnh mt thc th sng mm mi nh mt c nhn, mt con ngi c th giao tip gn gi v t nhin vi cng ng, dn to nn mt mi lin kt v hnh v t nguyn gia khch hng v bn.T , qua thi gian, s gn kt thin cm mt cchvtnhvtnguyngiakhchhngvnhnhngcabnstchuynhathnhdoanhthu,thnhlinhuncabn.Hsluntrungthnhvinhn hng ca bn. l cng vic ca chng ti, chng ti l Picker Digital Marketing Agency. TH NG S 10 Hong Ngc Phch, ng a, H Ni Cng ty CP thng mi sn xut v dch v Picker M s thu : 010.494.2654 S ti khon : 001. 100.00 405.1626 Ngn hng NgoiThngVit Nam -Vietcom Bank 04.6292.5580 contact@picker.com.vn www.picker.com.vn www.facebook.com/picker.digitalmarketing MENU Dch v Picker 9 l do chn Digital Marketing. L do chn PICKER Mt s cng c Digital Marketing.
  3. 3. D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y VcbnthMarketingtruynthngvDigitalMarketinglhaimitrngMarketingsonghnhvinhau.NhnggMarketingtruynthng c th Digital Marketing cng c: t qung co poster, apphic, qung coTVC, cc chng trnh, s kin... Digital Marketing u c nhng knh tng t. TuynhinDigitalMarketingcnhngtnhnnguvithn,nhkhnngoc,kimsot...haythmchlnhngknhhontonringbit m Marketing truyn thng khng c nh : Social Media , Search Engine, Email marketing,... MARKETING TRUYN THNG & DIGITAL MARKETING. VIDEO SEARCH ENGINE SOCIAL MEDIA BANNER/POSTER PR MARKETING TRUYN THNG MARKETING DIGITAL MARKETING 50% 50% 54% 45% 56% 42% 50% 50% 52% 44% 68% 30% 58% 42% 55% 41% 66% 32% Si Gn H Ni 15- 34 34 - 54 15- 34 34 - 54 Si Gn H Ni Khng C S LiuThng k Khng C S LiuThng k Khng C S LiuThng k S ngi tng tc qung co S ngi xem qung co ChThch: Digital marketing cho php o c, thng k chi tit : S ngi xem, s ngi click, tui, gii tnh, khu vc,.... nhng iu m maketing truyn thng khng th lm c.
  4. 4. D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y 32.000.000 Ngi dng internet S Ngi Dng Trn CcTrang Ca Marketing Digital cThng K S Liu R Rng 66 KNH CH O Khng C S LiuThng K Khng C S LiuThng K Khng C S LiuThng K Khng C S LiuThng K KNHTRUYNTHNG MNH NHT 650Triu Ngi 19,6Triu Ngi 19,6Triu Ngi S NGI XEM BNH QUN MT NGY TRN MI KNHTRUYNTHNG 28,5Triu Ngi Ngi xem truyn hnh 29.750.000 MT NGI DNGTPTRUNG TRN CCKNHCA DIGITAL MAKERTING CAO HN. S NGI DNG INTERNET BNG 93% S NGI XEM TRUYN HNH KNH CH O 10 BANNER/POSTERMARKETINGTRUYNTHNG & DIGITAL MARKETING Lt Ngi Xem Mi Knh Ngi 0,7 triu 1,2 triu 10,5 triu 3,04 triu (Lng ngi xem/thng)
  5. 5. D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y 9 L DO BN NN CHN DIGITAL MARKETING 1 Mc ph sng: Digital marketing c mc ph gn nh tng ng vi Market- ing truyn thng (xem bng s liu). 2Tc lan truyn thng tin: Kh nng lan truyn thng tin cho 1 triu ngi ca Digital marketing nhanh hn gp nhiu ln so vi Marketing truyn thng. 3Phn nhm i tng: Digital marketing cho php ngi s dng phn chia i tng tip cn r rng v n gin.VD: Nu mun digital marketing cho php ch tip cn nhng khch hng n t H Ni c tui t 18 - 32, lm ngnh Bt ng sn. a dng v phng thc: Digital marketing y cc knh truyn thng nh Marketing truyn thng (video, poster) m cn c thm hai knh mi cc k hu hiu m Marketing truyn thng khng c. SocialMediavi16.000.000ngidnghay94%ngis dng internet dng Search Engine 4 Kh nng o lng: Digital marketing cho php kim sot v o c d dng hiu qu. Bn khng th bit c bao nhiu khch hng quan tm n bn qua qung coVTV3 , bao nhiu khch hngthngquaqungcoboAnNinhTh,hayvichi ph 1 t ng b ra cho qung co bin bng sn bay Ni Bi th c bao nhiu ngi nhn thy, v bao nhiu ngi quan tm... Tt c u khng th vi Marketing truyn thng nhng li d dng vi Digital marketing. 6 Khng c s gii hn v khong cch a l. Khch hng ca bn l ph n 18 - 25 sng ti Chicago M. Qu kh vi Marketing truyn thng nhng khng c cht cn tr no vi Digital Marketing. 8 5 Tng tc hai chiu: Marketing truyn thng ch l cng c truyn thng mt chiu. Bn a thng tin n khch hng, khch hng c th tip nhn hockhng,cthphnnggaygthocthchth,rtkh nm bt nhanh v . Ch khi no khch hng gi n phn nn bn mi m h cm thy iu g khng n. Knh Social Media ca Digital Marketing cho php bn nh mt c nhn n l, tr chuyn trc tip vi khch hng, lng nghe, phn hi kin ca h. Stptrungtngnhmkhchhngmctiu: Mt tp trung cao v c ng nn d truyn thngtrngch.Nutpkhchhngcabnc tui t 14 - 35, facebook l ni tuyt vi tip cn vi h. Nu bn l ch mt showroom t, bn c th tm thy khch hng ca mnh trn tt c cc din n v t. 7 9 Chi ph thc hin. Chi ph 1 triu ngi tip cn thng tin sn phm qua Digital Marketing ch bng cha n 1 na so vi Marketing truyn thng.
  6. 6. D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y 3 L DO BN NN CHN PICKER 1Chng ti l mt trong nhng n v him hoi tiVit Nam thc c tm quan trng ca content v idea.V th chng ti khngchytheonhngconso(slngngilikecao,gisiur,).Quanimchngtil:Nubnlmnidungtht tt, tng tht sng to t ph, cng ng s t vy quanh bn. 2Chng ti c y k nng c v digital market- ing v technology. i technics lm vic in-house c th thc hin v h tr thun li nht 24/7 cho chin dch ca bn. 3Chng ti khng ngng hc tp v xy dng cng ty theo m hnh ca cc agency ln trn thgii,lunkhngngngnngcaokhnng kimsottinvchtlngcadn,pdngnhng cng c, cng ngh mi nht vo quy trnh lm vic gip chng ti cng nh khch hng d dng kim sot mi vn xoay quanh d n. NH KHCH CHNH PH 2 NG QUYN
  7. 7. D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y SOCIAL MEDIA STRATEGY PLANNING N B B DIGITAL MARKETING STRATEGY PLANNING u bn tng nghe cu ni Thng trng nh chin trngth hy nh l chng ti lun sn sng cu thng cho nhn hng ca bn. Nhnglungthngtinxubtlivdchv/nhnhngcachngtacth p n bt c lc no m khng bo trc. Trong khi bn ang loay hoay khngbitphixlnhthnothhycngchngtibnthophngn giiquyt.Chngtisgipbnaragiiphpchng/ngnchnlung thng tin d lun t 30 triu ngiVit trn Internet mt cch nhanh chng v hiu qu nht. SOCIAL MEDIA MANAGEMENT Nu xy dng cng ng nh vic mi tht nhiu c dn n khu th ca bn nh c hay tham gia mt Event no , th vic qun tr ni dung li ging nh vic nng cao v duy tr cht lng dch v khu th ca mnh (cy xanh, in nc, nh tr...) gi chn nhng ngi n nh c lu di gn b vi khu thv li ko thm nhng ngi mi n. Tuynhinnunhbnkhngcnhnlcqunlxydngnidung chonhiukhuthcnglc :Facebook,Twitter,LinkedIn,Google+,...th chng ti s gip bn iu ny. Chng ti s cung cp cho bn nhng nhn s chuyn nghip nht v Social media thng xuyn theo di a thng tin ln cc knh, chng ti s thay bn gii quyt mi vn , xy dng, cp nht ni dung, cp nht thng tin sn phm/nhn hng tng tc cng ng, report nh k nkhngththchinthnhcngmtchinlcmarketingmkhng hochnhchinlcrrngtrckhithchin.cbitlivimt chin lc digital marketing v n i hi s kt hp mt cch hiu qu v hplcavscccngctruynthngtrninternetcngnhshiubit v hnh vi gii tr ni ring v thi quen ngi dng internet ni chung.Vi kin thc y v ton din trong lnh vc digital marketing, chng ti t tin c th gip cc khch hng xy dng mt chin lc digital marketing mang li hiu qu cao nht vi mc chi ph hp l nht. rt nhiu nn tng (platform) Social media khc nhau ang c s dngtrnkhpthgii.Tytheomcchmminhnhnglachn duy tr vi nn tng social media khc nhau. Cc nn tng Social media khng ch n thun l knh bn trao i trc tip vi khch hng, cch bn trao i, nhng iu bn th hin ra nh hng rt nhiu n hnh nh v nh gi ca khch hng dnh cho nhn hng v dch v ca bn.V th bn cn c mt chin lc tng th di hn v nhng k hoch ngn hn chi tit cho mi iu bn chia s qua cc knh ny. ONLINE REPUTATION MANAGEMENT n ang chun b bui l khnh thnh bnh vin trong khu th ca bn. Mi cng tc chun b ln k hoch xong. Gi bn cn treo banner qung co dc cc tuyn ph chnh, bn cn mt phng s truyn hnh ni v bnh vin mi ny. Hay cn mt lot cc bi bo PR hoc mun cngngmngxnxaobntnvn.Chngticthgipbnkhngch qung co trn cc nn tng mng x hi (Facebook, Twitter , Google+, Zing,) m cn trn mi cng c digital marketing khc (Email, Google Adword,). SOCIAL MEDIA ADVERTISING C CC DCHV CHNH CA PICKER
  8. 8. DEVELOPMENT Flash Animation GOOGLE DISPLAY NETWORK D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y Mini site Flash site Intro site WEBSITE Mobile game Flash Game GAME Facebook App Android App IOS App APPLICATION ADVERTISING SOCIAL MEDIA BANNER ADS EMAIL MARKETING MOBILE ADS CNG C HTR DIGITAL MARKETING SEARCH ENGINE SEO SEM DESIGN Web Design Interactive Design Banner Design 2D & 3D Animation Corporate Video VIDEO
  9. 9. D I G I T A L M A R K E T I N G A G E N C Y GOOGLE DISPLAY NETWORK Ngi dng quan tm tng truy cp vo website ca khch hng Qung co lin tc xut hin ko khch hng quay tr v trang c nhm thc y ngi dng quan tm thnh khchhng 1 2 3 Khch hng di chuyn sang trang khc qung co lun bm ui theo khch hng trn nhng trang ny. CNG CTRIN KHAI YOUTUBE ADS CNG CTRIN KHAI MT MTVI CNG CTRUYNTHNG
  10. 10. D I