piata agricola a cerealelor

14
Piata agricola a cerealelor Profesor coordonator: Intocmit de: Conf. univ. Dr. Fintineru Gina Marin Cristian An IV, Gr. III

Upload: anda-cristina-badica

Post on 02-May-2017

231 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Piata Agricola a Cerealelor

Piata agricola a cerealelor

Profesor coordonator: Intocmit de:Conf. univ. Dr. Fintineru Gina Marin Cristian

An IV, Gr. III

Page 2: Piata Agricola a Cerealelor

Introducere

Piaţa românească a cerealelor cuprinde o gamă largă de produse, asemănătoare cu cele întâlnite pe piaţa mondială a cerealelor, având însă anumite particularităţi. Printre cele semnificative particularităţi ale pieţei cerealelor se înscriu următoarele:

- raportul dinamic dintre cerere şi ofertă- indicator al pulsului pieţei- comportamentul cumpărătorului este puţin influenţat de factori

emoţionali sau impulsivi- filierele de marketing cerealier sunt lungi

Page 3: Piata Agricola a Cerealelor

Regulamentul 1234/2007

REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP ”) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Parlamentului European ,întrucât: Funcționarea și dezvoltarea pieței comune a produselor agricole ar trebui însoțite de stabilirea unei politici agricole comune (denumite în continuare „PAC”) pentru a include, în special, organizarea comună a piețelor agricole (denumită în continuare „OCP”) care poate adopta diverse forme în funcție de produs, în conformitate cu articolul 34 din tratat.

Page 4: Piata Agricola a Cerealelor

De la introducerea PAC, Consiliul a înființat 21 de OCP pentru diferite produse sau grupuri de produse, fiecare fiind reglementată printr-un regulament de bază specific al Consiliului:

Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței în sectorul cerealelor.

Organizarea Comună de Piaţă a culturilor în arabil urmăreşte:

• stabilizarea pieţei produselor cerealiere, a produselor oleaginoase, dar şi a altor culturi cum ar fi: plantele textile, sfecla de zahăr, leguminoasele, plantele medicinale, tutunul etc;

• asigurarea unui venit echitabil agricultorilor, care se află în prima verigă a filierei agroalimentare, şi anume producţia;

• garantarea unor preţuri rezonabile consumatorilor interni (dar şi a celor de pe piaţa europeană comunitară) la produsele cerealiere, oleaginoase, legumicole, medicinale, etc.

Page 5: Piata Agricola a Cerealelor

Producția de cereale în România

Suprafața cultivată cu grâu  şi secară în anul 2011 s‐a diminuat uşor față de anul precedent, însă producția totală a crescut cu circa 22% pe fondul creşterii considerabile a randamentului la hectar.

Producția de porumb a crescut în anul 2011 realizându‐se 11,7 milioane de tone, cu circa 28% mai mare decât în anul 2010. La orz  si orzoaică s‐a înregistrat o scădere de 16% a suprafeței cultivate in anul 2011 față de anul 2010 dar producția totală a cunoscut o creştere de 11% ca urmare a majorării

randamentului la hectar.

Page 6: Piata Agricola a Cerealelor

Consumul individual• Grau

• Porumb

Destinatie UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consum Tone 3.602,82 3.656,04 3.912,89 4.105,79 4.163,26 4.187,35

Export Tone 121,8 416,29 280,39 39,2 54,18 288,62

Destinatie

UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consum Tone 908,66 866,67 1.067,81 1.072,25 960,69 993,18

Export Tone 168,69 43,88 214,89 117,37 346,16 447,56

Page 7: Piata Agricola a Cerealelor

• Orez

• Ovaz

Destinatie UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consum Tone 141,72 139,56 141,97 137,71 146,03 139,27

Export Tone 2,18 1,05 0,64 0,28 0,26 0,62

Destinatie

UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consum Tone ………. 0,33 0,71 ……….. ………… 1,52

Export Tone ……….. 1 ……….. ………… 0,01 2,74

Page 8: Piata Agricola a Cerealelor

• Secara

Destinatie UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consum Tone 10,12 12,56 12,24 10,04 13,8 9,58

Export Tone 1,02 0,52 0,26 0 0,01 0,01

Page 9: Piata Agricola a Cerealelor

Legislatia UE in domeniul pietei cerealelor

Ordonanța nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea

ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr.74/2010; Hotărârea nr.748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se accorda producătorilor agricoli pentru anul 2010

 Şi a sumei totale allocate acestor ajutoare de stat; Hotărârea nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură; Ordin nr. 126/2010 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare  şi control,precum şi formularistica necesară  acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură cu modificările  şi completările ulterioare;

Page 10: Piata Agricola a Cerealelor

Regim intern

Preţul cerealelor s-a liberalizat, dar rămâne sub directa influenţă a procesatorilor, care sunt mai bine organizaţi şi au interesul ca acest preţ să fie în avantajul lor, ca urmare, să fie cât mai redus. Conform celor mai recente date FAOSTAT, în România prețurile medii la producător pentru cereal au fost (USD/tonă).

2009 2010 2011

Grau 250,6 262,0 …….

Porumb 316,3 385,1 220,4

Orz 275,2 317,6 187,5

Page 11: Piata Agricola a Cerealelor

Stabilirea preţului de vânzare

• la export, preţul oferit este fixat de operator, ţinând cont de calitatea cerealelor

• pe Piaţa Comună, oferta reţinută trebuie să corespundă preţului constatat, pentru o calitate echivalentă şi pentru o cantitate reprezentativă pe piaţa locului de stocare sau, în lipsă, pe piaţa cea mai apropiată, ţinând cont de cheltuielile de transport (art. 5 din Regulamentul CE nr. 2131/1993)

Page 12: Piata Agricola a Cerealelor

Regim extern

În cazul grâului (cod SA 1001) , exporturile României au scăzut atât din punct de vedere al valorii (13,9%) cât  şi din punct de vedere al cantității (36,7%). Importurile au înregistrat, la rândul lor creştere ca valoare de 15,7%, dar din punct de vedere cantitativa fost înregistrată o scădere de  ‐22,3%.

Pentru porumb (cod SA 1005) exporturile României au înregistrat creştere valorică important (53%) şi o majorare din punct de vedere al cantității (12,5%), în timp ce importurile au fost marcate de creştere ca valoare (33,2%), însoțită , însă , de o scădere din punct de vedere cantitativ ( ‐ 13,2%).

La orz (cod SA 1003) exporturile  țării noastre au marcat o creştere semnificativă ca valoare (68,2%) în timp ce cantitativ a existat o scădere (‐1,1%). În ce priveşte importurile acestea au înregistrat creşteri mai mult decât importante atât ca valoare (153,5%) cât  şi din punct de vedere al cantității (105,5%).

Page 13: Piata Agricola a Cerealelor

În anul 2011, România a exportat grâu (cod SA 1001) pe următoarele piețe principale de desfacere: Spania, Italia, Egipt, Siria  şi Olanda, cele 5  țări absorbind aproximativ 66% din exporturile române si la acest produs.

Principalii furnizori de grâu (cod SA 1001) ai României, la nivelul anului 2011, au Fost Bulgaria, Ungaria, Serbia,Paraguay  şi Austria, aceste  țări acoperind circa 95,5% din cererea de Import a României.

Page 14: Piata Agricola a Cerealelor

Va multumesc pentru atentie!