photoshop cs3/cs3 pl. biblia

Download Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia

Post on 26-May-2015

1.299 views

Category:

Art & Photos

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kompendium wiedzy o najnowszej wersji Photoshopa * Jak korzystać z nowego interfejsu użytkownika?* W jaki sposób tworzyć i modyfikować cyfrowe obrazy?* Jak przetwarzać cyfrowe fotografie?* Do czego służą inteligentne filtry?Nazwa „Photoshop“ już od dawna jest synonimem uniwersalnego narzędzia graficznego dla projektantów, grafików, fotografów i innych cyfrowych artystów zajmujących się tworzeniem i przetwarzaniem grafiki komputerowej. Photoshop wyznacza trendy aplikacji graficznych. Obecny na rynku od wielu lat program staje się coraz lepszy i z każdą nową wersją oferuje ciekawsze i bardziej wydajne narzędzia oraz funkcje. Nie inaczej jest w przypadku Photoshopa CS3. Najnowsza edycja tej aplikacji to nie tylko nowy interfejs użytkownika, ale dziesiątki nowych narzędzi, udoskonalone i zoptymalizowane odmiany tych, które znamy z poprzednich wersji, nowa przeglądarka Bridge oraz moduł służący do tworzenia i edycji animacji komputerowych.„Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia“ to kompleksowy przegląd funkcjonalności najnowszej wersji tej aplikacji i wyczerpujący podręcznik do nauki jej magicznych możliwości. * Interfejs użytkownika* Definiowanie preferencji * Zarządzanie obrazami za pomocą przeglądarki Bridge* Skalowanie i kadrowanie obrazów* Modele barw* Narzędzia malarskie* Retuszowanie i odnawianie obrazów* Zaznaczanie elementów obrazu* Warstwy, ścieżki i kanały* Korzystanie z filtrów* Tryby mieszania warstw* Obiekty inteligentne* Tworzenie i edycja obiektów tekstowych* Zarządzanie kolorem* Korekcja barwna obrazów* Tworzenie i obróbka animacji* Przygotowanie obrazów do druku* Eksport na potrzeby publikacji w sieci Okiełznaj potęgę możliwości Photoshopa CS3!

TRANSCRIPT

  • 1. Photoshop CS3/CS3 PL.BibliaAutor: Laurie Ulrich Fuller,Robert C. FullerTumaczenie: Monika RaulinajtysISBN: 978-83-246-1496-7Tytu oryginau: Photoshop CS3 BibleStron: 670+16 stron kolorowej wkadkiKompendium wiedzy o najnowszej wersji Photoshopa Jak korzysta z nowego interfejsu uytkownika? W jaki sposb tworzy i modyfikowa cyfrowe obrazy? Jak przetwarza cyfrowe fotografie? Do czego su inteligentne filtry?Nazwa Photoshop ju od dawna jest synonimem uniwersalnego narzdzia graficznegodla projektantw, grafikw, fotografw i innych cyfrowych artystw zajmujcych si tworzeniemi przetwarzaniem grafiki komputerowej. Photoshop wyznacza trendy aplikacji graficznych. Obecnyna rynku od wielu lat program staje si coraz lepszy i z kad now wersj oferuje ciekawszei bardziej wydajne narzdzia oraz funkcje. Nie inaczej jest w przypadku Photoshopa CS3.Najnowsza edycja tej aplikacji to nie tylko nowy interfejs uytkownika, ale dziesitki nowychnarzdzi, udoskonalone i zoptymalizowane odmiany tych, ktre znamy z poprzednich wersji,nowa przegldarka Bridge oraz modu sucy do tworzenia i edycji animacji komputerowych.Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia to kompleksowy przegld funkcjonalnoci najnowszej wersjitej aplikacji i wyczerpujcy podrcznik do nauki jej magicznych moliwoci. Przeczytasz tuo wszystkim, co moe przyda si projektantowi i fotografowi w codziennej pracy z t aplikacj.Znajdziesz nie tylko opisy narzdzi i funkcji programu, ale take sposoby ich wykorzystaniaw praktyce podczas tworzenia wasnych projektw i obrbki cyfrowych fotografii. Wieluinformacji zawartych w tej ksice nie znajdziesz w oficjalnej dokumentacji autor dzieli sibowiem wiedz wynikajc z dugoletniego uytkowania tego wspaniaego programu. Interfejs uytkownika Definiowanie preferencji Zarzdzanie obrazami za pomoc przegldarki Bridge Skalowanie i kadrowanie obrazw Modele barw Narzdzia malarskie Retuszowanie i odnawianie obrazw Zaznaczanie elementw obrazu Warstwy, cieki i kanay Wydawnictwo Helion Korzystanie z filtrw ul. Kociuszki 1c Tryby mieszania warstw 44-100 Gliwice Obiekty inteligentne tel. 032 230 98 63 Tworzenie i edycja obiektw tekstowych e-mail: helion@helion.pl Zarzdzanie kolorem Korekcja barwna obrazw Tworzenie i obrbka animacji Eksport na potrzeby publikacji w sieciOkieznaj potg moliwoci Photoshopa CS3!

2. Spis tre ciO autorach ....................................................................................................... 19Wstp ............................................................................................................... 21Cz I Witamy w Photoshopie .................................................... 25Rozdzia 1. Wprowadzenie do Photoshopa CS3 ............................................... 27 Troch teorii ........................................................................................................................................28Grafika rastrowa i wektorowa .......................................................................................................28Zalety i wady malowania ..............................................................................................................31Zalety i wady rysowania ...............................................................................................................32Zastosowania Photoshopa .............................................................................................................33Zastosowania programw wektorowych .......................................................................................33 Co nowego w Photoshopie CS3? ........................................................................................................34 Podsumowanie ....................................................................................................................................36Rozdzia 2. Witaj w wiecie Photoshopa! ........................................................ 37 Ekran powitalny ..................................................................................................................................38 Przestrze robocza Photoshopa ...........................................................................................................38 Paleta Info .....................................................................................................................................41 Narz dzia ......................................................................................................................................46 Elementy kontrolne przybornika ...................................................................................................54 Pasek opcji ....................................................................................................................................57 Predefiniowane ustawienia narz dzi .............................................................................................57 Preset Manager (Mened er ustawie predefiniowanych) .............................................................60 Palety pywaj ce i zadokowane ....................................................................................................61 Rozmieszczanie i dokowanie palet ...............................................................................................63 Nawigacja w Photoshopie CS3 ...........................................................................................................67 Skalowanie widoku .......................................................................................................................67 Narz dzie Zoom (Lupka) ..............................................................................................................69 Polecenia powi kszania i pomniejszania ......................................................................................70 Pole wspczynnika powi kszenia ................................................................................................70 Tworzenie okna odniesienia .........................................................................................................72 Przewijanie zawarto ci okna .........................................................................................................72 Paleta Navigator (Nawigator) .......................................................................................................73 Dostosowanie interfejsu do potrzeb u ytkownika ...............................................................................75 3. 6Photoshop CS3/CS3 PL. BibliaPanele preferencji ................................................................................................................................76 Preferencje oglne ........................................................................................................................77 Panel Interface (Interfejs) .............................................................................................................81 Panel File Handling (Obsuga plikw) ..........................................................................................83 Panel Performance (Wydajno ) ...................................................................................................87 Panel Cursors (Kursory) ...............................................................................................................90 Panel Transparency & Gamut (Przezroczysto i gamut) .............................................................91 Panel Units & Rulers (Jednostki i miarki) ....................................................................................92 Panel Guides, Grid, Slices & Count (Linie pomocnicze, Siatka, Plasterki i Zliczanie obiektw) ......95 Panel Plug-Ins (Wtyczki) ..............................................................................................................96 Panel Type (Tekst) ........................................................................................................................97Podsumowanie ....................................................................................................................................99 Rozdzia 3. Zarzdzanie obrazami .................................................................. 101Rozmiar kontra rozdzielczo ...........................................................................................................102Zmiana rozdzielczo ci na potrzeby druku .........................................................................................102Zmiana rozdzielczo ci przy umieszczaniu obrazu w dokumentach ..................................................104Jak okre li idealn rozdzielczo ? ...................................................................................................105Rozdzielczo obrazw wy wietlanych na ekranie ...........................................................................106Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazw ................................................................................107Tworzenie nowego obrazu ..........................................................................................................110Otwieranie obrazu .......................................................................................................................115Posugiwanie si programem Bridge .................................................................................................121Typowa sesja z programem Bridge .............................................................................................121Wczytywanie obrazw za po rednictwem programu Bridge ......................................................124Dost pne widoki .........................................................................................................................125Wybieranie obrazw ...................................................................................................................129Obracanie obrazw ....................