peu de rei

Download peu de rei

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cpm fer un peu de rei.

TRANSCRIPT

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 1 MOSTRA DIDCTICA

  Rectmetre

  1 Explicaci 2 Construcci 3 Verificaci

  0DWHULDOVLlist de 20 x 2

  2EMHFWLXVConstruir un instrument per mesurar longituds

  ([SOLFDFLyAnem a construir un aparell de mesura que ens per-meti comptar unitats sobre segments de recta. s a dir, un mesurador de rectes (recto-metre). La primera feina a fer s definir la unitat de mesura. Escollim la polzada anglesa, que val 2,61 cm.

  Unitat de mesura: Polzada

  &RQVWUXFFLy1r pas. Regle. Fet amb llist de 20 x 2. Fes un forat passant de 3 mm .

  2n pas. Dibuixa sobre la vara de fusta el punt de partida (el zero) prop del costat esquerra. 3r pas. Marca una polzada en un tros de paper. 4t pas. Copia varies polzades sobre el regle, a partir del zero. Posa els nmeros.

  5 pas. Subunitats. Doblega per la meitat la polzada que tens al tros de paper. Obtens mitges polzades. Torna a doblegar. Obtens 1/4 de polzada. Pinta les divisions al regle. 6 pas. Signatura. Posa el teu nom al rectmetre

  Regle

  x 1 3 5

  150

  20

  0

  0

  0 1 2 3 4 5 6 7

  paper auxiliar

  1/4 1/4 1/4 1/4

  0 1 2 3 4 5 6 7

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 2 MOSTRA DIDCTICA

  Rectmetre

  9HULILFDFLyComprova amb el patr de referncia que tens a lexplicaci si totes les unitats sn iguals.

  ([HUFLFL Amb el teu nou instrument mesura la longitud segent i contesta les preguntes.

  Total en polzades ?

  Et sembla que les mesures de tots els companys/es seran iguals ? Perqu ?

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 3 MOSTRA DIDCTICA

  Escalmetre

  2EMHFWLXVConstruir un instrument per mesurar longituds en diferents unitats

  1 Explicaci 2 Construcci 3 Verificaci

  0DWHULDOVLlist de 20 x 2

  ([SOLFDFLySi un dibuix est a escala, quan volem saber la seva mida real hem de fer operacions. Podem construir un instrument que converteixi di-rectament la mesura que fem sobre el paper a la mi-da real. Hem de modificar solament la unitat de me-sura, dacord amb la frmula: MR = MD / E

  Mida real Escala Mida dibuix Unitat

  10 1/1 10 10 1/2 5 10 1/5 2 10 1/10 1

  &RQVWUXFFLy1r pas. Regle. Fet amb llist de 20 x 2. Fes un forat passant de 3 mm .

  2n pas. Dibuixa sobre el regle-de fusta el punt de partida (el zero) prop del costat esquerra. 3r pas. Marca la primera unitat en tros de paper. 4t pas. Copia la unitat varies vegades partir del zero. Posa els nmeros. Indica la escala

  5 pas. Canvi descala. Gira el teu regle. Comena de nou al pas 2, amb una altra unitat, fins a omplir els quatre cantells del teu regle

  6 pas. Signatura. Posa el teu nom al escalmetre.

  Regle

  x 1 3 5

  150

  20

  0

  0

  paper auxiliar

  0

  0 1 2 3 4 5 1/1

  0 1

  2

  3

  4 5

  1/1

  0

  0 1

  2

  3

  4 5

  1/1

  0

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 4 MOSTRA DIDCTICA

  9HULILFDFLyComprova amb cada patr de referncia que tens a lexplicaci si totes les unitats de cada escala sn iguals. Per fer-lo servir, tria la escala correcta i llegeix el total d'unitats. Aquesta s la mida real.

  ([HUFLFL Contesta les preguntes mesurant el dibuix amb el teu nou instrument.

  Si la escala s 1/10, quina s lalada real de la taula ?

  Si la escala s 1/5 , quin s lamplada real de la taula ?

  Si la escala s 1/1, quin s el gruix real de la taula ?

  Escalmetre

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 5 MOSTRA DIDCTICA

  Metre flexible

  1 Explicaci 2 Construcci 3 Verificaci

  0DWHULDOVFull de paper

  ([SOLFDFLyEl nostre instrument mesura longituds, adaptant-se a la forma de lobjecte. Est construt en un material resistent a la tracci, tou, lleuger i allant; el paper. La unitat de mesura ser el centmetre. La sensibili-tat s dun centmetre. Labast s de 100 cm.

  Unitat de mesu-ra:

  Centmetre

  2EMHFWLXVConstruir un instrument flexible per mesurar longituds.

  &RQVWUXFFLy1r pas. Tros. Talla sobre paper blanc sis trossos de dos cm dample.

  2n pas. Enganxa amb pega blanca els trossos de paper uns a continuaci del altres, per fer una cinta de paper. Atenci: Fes una solapa petita (2 mm).

  3r pas. Marca el zero.

  4t pas. Copia la unitat varies vegades partir del zero. Posa els nmeros cada 10 unitats..

  5 pas. Signatura . Posa el teu nom al metre flexible.

  Tros

  x 6

  210

  20

  2

  0 10 20 30 40

  10 0

  20

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 6 MOSTRA DIDCTICA

  Metre flexible

  9HULILFDFLyComprova amb el teu regle si totes les desenes sn correctes.

  0 10 20 30 40

  ([HUFLFL Amb el teu nou instrument, mesura les longituds segents i contesta les preguntes.

  Pots comptar unitats sobre superfcies corbes, amb el teu instrument ?

  Has fet totes les mides sense fer operacions ? (amb una sola lectura )

  Creus que linstrument que has fabricat va b per fer la mesura nmero 5 ?

  1 La llargada de la taula.

  2 La teva cintura.

  3 Lalada de la cadira.

  4 El permetre del teu cap.

  5 El gruix de la tapa de teva carpeta.

  Amb un tros de cinta de paper fes una anella per guardar el teu me-tre caragolat.

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 7 MOSTRA DIDCTICA

  Metre plegable

  1 Explicaci 2 Construcci 3 Verificaci

  0DWHULDOVLlist de 20 x 2 Tres cargols M3 x 10

  Sis femelles M3 Sis volanderes 3 mm

  2EMHFWLXVConstruir un instrument rgid per mesurar longituds.

  ([SOLFDFLyEl nostre metre est format per un conjunt articulat de peces de fusta. Te la suficient rigidesa per mesu-rar amb una sola m, per es pot plegar i guardar al estoig. La unitat de mesura ser el centmetre. La sensibili-tat s dun centmetre. Labast s de 50 cm.

  Unitat de mesu-ra:

  Centmetre

  &RQVWUXFFLy1r pas. Extrems. Talla un tros de llist de 20 x 2 de 140 mm de llarg. Tallal longitud inal-ment per la meitat.

  2n pas. Mitjos. Exactament com els extrems, per amb un forat de 3 mm a cada ex-trem.

  3r pas. Munta les quatre peces segons lesquema. Prem cada parell de femelles per fixar-les. 4t pas. Marca el zero. Amb el metre ben recte marca les uni-tats. Atenci a les unions. 5 pas. Signatura. Posa el teu nom al metre plegable.

  Extrems

  x 2

  9

  140 2

  3 5

  Mitjos

  x 2

  9

  140 2

  3 5 5

  Girar a la contra: Per evitar que les femelles es desfermin amb el moviment de les peces, girem la femella de baix en sentit antihorari, mentre subjectem la femella de dalt. Daquesta manera pitgen una contra laltra i queden bloquejades.

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 8 MOSTRA DIDCTICA

  Metre plegable

  ([HUFLFL Amb el teu nou instrument, mesura les longituds segents i contesta les preguntes.

  Pots comptar unitats sobre superfcies corbes, amb el teu instrument ?

  Pots fer la mesura 3 amb una sola m ?

  Pots guardar el instruments dins lestoig ?

  1 Lamplada de la taula.

  2 La alada de la teva capsa.

  3 La fondria de la cadira.

  4 La llargada de la carpeta.

  5 El gruix del teu llapis.

  9HULILFDFLyComprova amb el teu metre flexible si totes les desenes sn correctes.

  0 10 20 30 40

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 9 MOSTRA DIDCTICA

  Curvmetre

  1 Explicaci 2 Construcci 3 Verificaci

  0DWHULDOVLlist de 10 x 10 Retall cartolina

  xinxeta, clau o barnilla.

  ([SOLFDFLyFarem servir el cantell dun cercle per pintar les un i-tats que volem mesurar. Volem que cada tomb del cercle mesuri un decme-tre. La llargada del cantell (circumferncia) ser: L= 1 dm = 10 cm = 100 mm. Per tant el radi ser: r= 100/ 2 = 16 mm

  2EMHFWLXVConstruir un instrument per mesurar longituds sobre lnies corbes .

  L= 2 r

  &RQVWUXFFLy1r pas. Mnec. Talla un tros de llist de 10 x 10. 2n pas. Cercle. Dibuixa sobre la cartolina un cercle exacte de 16 mm de radi. Marca el centre. 3r pas. Marca el zero. Verifica que el teu cercle fa exactament 10 cm amb el metre flexible. Si s ms llarg, fes el cercle ms petit. 3r pas. Unitats. Ara fes coinci-dir els dos zeros. Fent girar la roda, fes una marca sobre el cercle quan passi sobre cada centmetre. 4t pas. Muntatge. Travessa el centre del cercle amb lelement duni. Claval sobre el m nec, de manera que el cercle pugui girar. 5 pas. Signatura. Posa el teu nom en el mnec del curvme-tre.

  Mnec

  x 1

  10

  100

  Cercle

  x 1 16

  L 0

  0

  0 10

  0

  10

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1

  999-

  2003

  Mesura Pg 10 MOSTRA DIDCTICA

  Curvmetre

  ([HUFLFL Amb el teu nou instrument, mesura la longitud dels quatre trossos de pellcula.

  Primera pellcula : Segona pellcula : Tercera pellcula : Quarta pellcula :

  Digues alguns artesans que fan servir curvmetres.

  9HULILFDFLyLa roda ha de girar suaument i sense doblegar-se. Si la longitud s ms gran de 10 cm, has de contat tu els tombs. 0 10 20 30

  0

 • 7HFQRORJLD

  A

  .Pl

  ana 1