petrol strateška izhodišča a la creatoor

Download Petrol strateška izhodišča a la Creatoor

Post on 15-Jan-2017

75 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Recite energiji preprosto*

  *predlog akcijskega slogana

 • Developed by Creatoor.com

  Pregled stanja

 • Priprava materialov za KOMUNIKACIJO

  Developed by Creatoor.com

  Prilagoditev hitremu tempu

  Domaa naloga

  joulPetrol

  100%vzajemno sodelovanje

  DELENIKOV ZNOTRAJ PETROLA IN IRE

  VZPOSTAVITEV MREE

  Obravnava energentov

  ZAETEK

  Sodelovanje z najvejo stopnjo odgovornosti

  Svetovalci

  Dobavitelji

  Petrol MKT

 • Developed by Creatoor.com

  Produciranje idej in posameznih izboljav.

  AdriaplinGEN-i ODZIVI KONKURENCE

  PREDLOGI

  migracija strankparcialne

  bitke divizij

  OGLAEVANJE ODZIVI TRGA

  kanibalizemkurilno olje

  dikcije oglaevanja

  gredo v primerjavo cen

  CREATOOR PROAKTIVNOST

  Proaktivno ustvarjanje idej ...

 • Developed by Creatoor.com

  omogoa usklajeno delovanje divizij

  nina KOMUNIKACIJA

  omili kanibalizem v kontekstu kurilnega olja

  le MIGRACIJA ZNOTRAJ in ne ve h konkurenci

  soasno se ZNIAJO STROKI oglaevanja

  PRIHRANKI!!!

  takega paketa ne zmore NOBEN KONKURENT!

  ... velika ideja - Petrolov energetski paket

  Petrolovega energetskega paketa.

  Razvoj in predstavitev

 • Developed by Creatoor.com

  Storming Petrolov energetski paket

  2013

  Potrditev smernic,

  ki jih nakazuje paket

  Izpostavitev izzivov

  Nadaljnji koraki

  januar

  ... zaetek USPENE zgodbe.

 • Developed by Creatoor.com

  strateka obravnava podroja energentov

  Izvedbena nadgradnja Petrolovega energetskega paketa

  CREATOOR

 • Developed by Creatoor.com

  Strateka obravnava podroja energentovkaj + zakaj?

  PETROLOV ENERGETSKI PAKET

  SKOZI FORMULACIJO IZZIVOV...

  STRATEKI SESTANEK / januar 2013

  POSLANSTVOCelovita energetska oskrba gospodarstvu, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom.

  VIZIJAPostati nosilec kakovosti in razvoja celovite ponudbe energetike in modela prironih bencinskih servisov v JVE z nadpovpreno zadovoljnimi kupci.

  CILJIKrepitev blagovne znamke Petrol s poudarkom na komuniciranju celostne energetske oskrbe na enem mestu.

  OBSTOJEI STRATEKI DOKUMENTI

  ... USKLADITI INTERESE MED DIVIZIJAMI ...

  ... NANIZATI REITVE V POGLEDU NA PETROLOV ENERGETSKI PAKET.

  POSLOVNI MODEL PETROLOVEGA ENERGETSKEGA PAKETA

  SIMPL

  Logika druinske celiceLogika prihrankov (interno in eksterno)Sistem tokovanja

  E.Leclerc

  Preprosto razumljivo

  05/ KORISTI

  poveanje prodaje usklajeno delovanje divizij racionalizacija organska zajezitev migracije podpora korporativni zgodbi uinkovita pripojitev novega sistema monitel

  energetsko pametna hia

  01/

  02/03/

  04/elektrika plin

  kurilno olje

  zelene reitve

  biomasa monitel

 • Developed by Creatoor.com

  PETROLOV ENERGETSKI PAKET

  POVEANJE PRODAJEUstvariti nino komunikacijo na trgu energentov

  01/

  USKLAJENO DELOVANJE DIVIZIJSekundarni dobiek paketa, ki doloa ciljno delovanje vseh divizij.

  02/ UINKOVITA PRIPOJITEV NOVEGA SISTEMA MONITEL ENERGETSKO PAMETNA HIA Monitel kot povezovalec in generator dodatnega posla. Tu si predstavljamo sistem, ki omogoa navzkrino in direktno prodajo (takoj, ko zaznamo potrebo).

  03/

  RACIONALIZACIJASkozi poenostavljeno komunikacijo, ki jo

  omogoa nov poslovni model (tokovanje, prihranki ...) bolj uspeno oglaevanje in prodaja. Manj ponovitev za enak rezultat ...

  MKT budgeti se v doloenih delih zdruijo.

  04/

  ORGANSKA ZAJEZITEV MIGRACIJESistem paketa je dodelan do te mere, da kumulativne

  prednosti (v kontekstu druinske celice, prihranki) prekaajo parcialne ponudbe konkurentov.

  Druga prednost pa je v primeru, ko stranka preide na drug energent (iz kurilnega olja ); to v naem primeru naredi znotraj Petrolovega paketa.

  05/

  Podpora korporativni zgodbi in usklajenost z vizijo, poslanstvom in cilji drube PETROL.

  06/ USTVARJANJE PRIHRANKOVZ naslova notranjih migracij odpade stroek akvizicije.

  Petrol = energija

  Prednosti in koristi strateko obravnavanega paketazakaj?

 • Developed by Creatoor.com

  Stik s potencialnimi strankami

  }}

  VISOKA

  SREDNJA

  NIZKA

  ZELO POGOSTO

  CIKLI OBASNO

  STIK S POTENCIALNIMI STRANKAMI

  INVE

  STIC

  IJA

  V S

  TIK

  ENKRAT LETNO

  kmet

  strateka matrika:

  Opomba: Matrika je namenjena prikazu predvidene

  pozicije drube Petrol d.d. Pozicije konkurentov so lahko

  nepravilne, saj ne odraajo stanja na podlagi raziskav.

 • Developed by Creatoor.com

  Edinstvena pozicija Petrola na trgu

  }}

  NIZKA

  SREDNJA

  VISOKA

  POPOLNOMEJEN

  ASORTIMA ENERGENTOV

  KA

  KO

  VOST

  IN Z

  AN

  ESLJ

  IVO

  ST

  EDEN

  kmet

  NI KONKURENCE

  Opomba: Matrika je namenjena prikazu predvidene

  pozicije drube Petrol d.d. Pozicije konkurentov so lahko

  nepravilne, saj ne odraajo stanja na podlagi raziskav.

  strateka matrika:

 • Developed by Creatoor.com

  Formiranje stratekega tima

  Formulacija izzivov Doloitev delovnih skupin / DS na podlagi postavljenih ciljev

  DM / VPP / VPC / S

  Doloitev terminskega plana in ciljna vodila

  Izvedba stratekih delavnic z delovnimi skupinami

  Priprava stratekega dokumenta

  SU / S

  IZVEDBA / VODENJE / SLEDENJEVPP / VPC / S

  uskladitev z deleniki

  Direktor marketinga / DMVodja projekta (Petrol) / VPPVodja projekta (Creatoor) / VPCStrateg / SKomunikacijski moderator / KMSupervizor / SUProjektni moderator / PM

  Strateki sestanki

  DS1 / finanni vidikDS2 / HRM vidikDS3 / trni vidikDS4 / strateki vidikDS5 / IT vidikDS MONITEL

  VPP / VPC / S1. krog vodi komunikacijski moderator Karin Crnek, univ.

  dipl. oec ., INLPTA coach

  2. krog vodi projektni moderator Milan Ojsterek, univ. dipl. in., PMP, CSM, MCTS, MCSE

  Izvedbo nadzira supervizor, ki pozna podroje panoge dr. Karmen Rodman

  MARKETINKI STRATEKI KONCEPT

  01/

  05/

  03/

  04/

  02/

  Do vrhunskih prodajnih rezultatov na podroju energentovkako?

  potrditev uprave kot

  nosilca projekta

  Planski dokument

 • Creatoor / Creating Winners_Leskokova cesta 9e_Slovenija_info@creatoor.com_T: 01 620 33 08_www.creatoor.com

  OSREDOTOENI NA VA USPEH!

Recommended

View more >