peristiwa sirah bulan ramadhan

Download Peristiwa Sirah Bulan Ramadhan

Post on 15-Sep-2015

119 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peristiwa-Peristiwa Sirah Nabi Muhammad Yang Berlaku Pada Bulan RamadhanPenulis: Ustaz Syihabudin Ahmad

TRANSCRIPT

 • 1

  Peristiwa-Peristiwa

  Sirah Nabi Muhammad

  Yang Berlaku Pada Bulan Ramadhan

 • 2

  Metodologi Kajian

  .

  Tujuan mempelajari sirah Nabi Muhammad ialah untuk mendapatkan gambaran kehidupan Islam yang sebenar yang terkumpul di dalam kehidupan Nabi Muhammad

  .1Seterusnya menjadikan ia sebagai teladan dan pedoman dalam kehidupan.

  Ia bukan semata-mata sejarah sepertimana sejarah orang-orang terdahulu. Ia tidak boleh

  dipelajari sepertimana membaca buku-buku sejarah lain seperti sejarah Melaka, penubuhan

  negara Malaysia, asal usul orang Amerika dan lain-lain.

  Bagi menggapai tujuan yang telah dinyatakan, kita hendaklah memastikan segala objektif

  yang disebutkan di bawah dimiliki terlebih dahulu. Antara objektif tersebut ialah:

  Mendalami peribadi Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang mendepani segala ranjau kehidupan dan suasana zamannya. Beliau adalah seorang nabi. Kebijakkan beliau

  dalam menghadapi kehidupan adalah wahyu daripada Allah .

  Manusia hendaklah menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang ikon ikutan

  dalam seluruh aspek kehidupan. Baginda hendaklah menjadi contoh teladan yang tertinggi dalam segala aspek. Dalam erti kata yang mudah, manusia suka apa yang Nabi suka,

  benci apa yang Nabi benci, sedih sepertimana Nabi sedih, marah pada apa yang Nabi marah.

  Dengan mempelajari sirah Nabi, umat Islam akan lebih memahami tuntutan-tuntutan al-Quran sehingga merasai manisnya roh agama dan maqasidnya. Demikian itu kerana banyak

  ayat-ayat al-Quran diturunkan kerana peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhamad .

  Kajian ini akan mengambil urutan kisah yang disusun oleh Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau, Ar-Rahiq al-Makhtum yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh syarikat Kemilau Publika SDN BHD. Kajian ini juga mengkhususkan tarikh Ramadhan sebagai perbahasan utama. Semoga Allah menjadikan amalan ini sebagian daripada hujah yang baik buat saya dan keluarga di akhirat nanti. ___________ Syihabudin Ahmad, Sungai Buloh, Selangor 24 Sya`ban 1436H 11 Jun 2015

  1[1] Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah, Said Ramadhan al-Bouti, Darus Salam, Kaherah, 2010. Ms: 15.

 • 3

  ISI KANDUNGAN Metodologi Kajian ................................................................................................................................... 2

  Peristiwa 1: Beruzlah di gua Hira ........................................................................................................... 4

  Peristiwa 2: Menerima Wahyu ............................................................................................................... 6

  Peristiwa 3: Kali Pertama Orang Quraisy Mendengar Ayat al-Quran ..................................................... 8

  Peristiwa 4: Kematian Abu Talib dan Khadijah ..................................................................................... 12

  Peristiwa 5: Israk Mikraj Berlaku- Ini satu pendapat ............................................................................ 15

  Peristiwa 6: Pasukan Perang (Sariyah) Pertama Menjalankan Misi ..................................................... 17

  Peristiwa 7: Rasulullah Berehat Sebelum Perang Badar ....................................................................... 18

  Peristiwa 8: Diwajibkan Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah dan beberapa Isu peperangan ...................... 19

  Peristiwa 9: Pasukan Tentera Abu Bakar di utus Selepas Perang Bani Quraizah/Muraisi` ................... 20

  Peristiwa 10: Pasukan Abu Qatadah Dihantar Pada Permulaan Bibit Fathul Mekah ........................... 21

  Peristiwa 11: Tentera Islam Menuju Mekah ......................................................................................... 23

  Peristiwa 12: Rasulullah bertolak keluar dari Mar az-Zahran ............................................................... 25

  Peristiwa 13: Mengutuskan Tentera Untuk Teruskan Misi Jihad ......................................................... 26

  Peristiwa 14: Pulang Dari Peperangan Tabuk ....................................................................................... 27

  Peristiwa 15: Menerima Utusan dari Tsaqif Yang Masuk islam ............................................................ 27

  Peristiwa 16: Iktikaf Terakhir Rasulullah ............................................................................................... 31

 • 4

  Peristiwa 1: Beruzlah di gua Hira Muka surat : 74 & 75 Tarikh : Setiap Ramadhan 3 tahun sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Catatan: Ketika umur Baginda mendekati 40 tahun dan tatkala pelbagai renungan yang dilakukannya

  telah membentangkan jarak pemikiran antara baginda dengan kaumnya, Nabi Muhammad

  mula suka menyendiri. Baginda membawa roti gandum dan bekal air lalu pergi ke Gua Hira

  yang terletak di Jabal Nur, yang jauhnya kira-kira dua batu dari Mekah. Ukuran Gua Hira

  sederhana, tidak terlalu besar. Dalamnya sepanjang empat engkol besi dan lebarnya 1

  engkol besi. Sepanjang Nabi Muhammad berada di Gua Hira, Khadijah turut keluar dari

  Mekah dan tinggal berdekatan Gua Hira.2

  Baginda berdiam diri di Gua Hira sepanjang bulan Ramadhan. Kalau ada orang miskin

  mendatangi gua itu, baginda tidak lupa memberi makanan untuknya. Baginda menghabiskan

  waktu di dalamnya untuk beribadah dan memikirkan fenomena alam yang terjadi di

  sekeliling baginda serta kekuatan tersembunyi yang ada di sebalik alam nyata. Baginda tidak

  mendapat ketenteraman hati menyaksikan apa yang ada pada kaumnya yang berupa

  keyakinan syirik yang membelenggu dan persepsi lemah yang dipenuhi dengan imaginasi

  tahyul. Namun begitu, di hadapan baginda juga tidak ada jalan terang untuk keluar daripada

  perkara itu, tidak juga jalan yang boleh dituju yang dapat membalut hati baginda dengan

  ketenteraman dan keredhaan.3

  Pilihan hidup baginda untuk melakukan uzlah (menyendiri daripada masyarakat) merupakan

  salah satu rahsia Allah dalam mengatur diri baginda. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan

  diri baginda sebelum menyambut urusan agung yang telah menanti baginda. Di situ, baginda

  bebas daripada kesibukan dan hiruk-pikuk dunia serta perangai manusia yang sentiasa

  mewarnai kehidupan.

  2 Muhammad Sulaiman al-Mansyurfuri, Rahmah li al-Alamin, jil I, hlm. 47; Ibnu Hisyam, al-Sirah al-

  Nabawiah, jil I, hlm. 235-236; Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Quran, jil XXIX, hlm. 166.

  3 Muhammad Sulaiman al-Mansyurfuri, Rahmah li al-Alamin, jil I, hlm. 47; Ibnu Hisyam, al-Sirah al-

  Nabawiah, jil I, hlm. 235-236; Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Quran, jil XXIX, hlm. 166.

 • 5

  Seperti inilah baginda mempersiapkan dirinya untuk memikul amanah besar yang akan

  mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah menetapkan baginda melakukan

  uzlah selama tiga tahun sebelum membebankan risalah Islam di bahu baginda. Baginda

  biasanya pergi menyendiri selama satu bulan penuh dengan hatinya yang merdeka, lalu

  merenungi keajaiban tersembunyi yang ada di sebalik alam nyata ini. Hingga tibalah masanya

  baginda berinteraksi dengan keajaiban tersebut tatkala Allah mengizinkannya.4

  4 Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Quran, jil XXIX, hlm. 166.

 • 6

  Peristiwa 2: Menerima Wahyu Muka surat : 75 & 76 Tarikh : Malam ke 21 bulan Ramadhan, 10 Ogos 610M Catatan: Setelah usia baginda genap 40 tahun (yang dianggap sebagai puncak kesempurnaan jiwa

  manusia dan dikatakan bahawa para nabi diangkat menjadi rasul pada usia ini) mulailah

  tanda-tanda kenabian melambai dan memancarkan kilaunya kepada baginda dari balik ufuk

  kehidupan. Tanda itu berupa mimpi yang benar. Baginda bermimpi kelihatan seperti fajar

  menyingsing di waktu subuh. Hal itu berlangsung selama enam bulan.

  Baginda memikul amanah kenabian selama 23 tahun dan mimpi yang benar itu termasuk

  salah satu daripada 46 tanda kenabian baginda. Hingga akhirnya pada bulan Ramadhan pada

  tahun ketiga sejak baginda beruzlah di Gua Hira, Allah berkenan melimpahkan rahmat-Nya

  kepada baginda untuk menjadi pemimpin bagi seluruh penghuni bumi. Allah memuliakan

  baginda dengan kenabian dan mengutus Jibril kepada baginda dengan membawa beberapa

  ayat al-Quran.5

  Dengan mengamati dan menganalisis pelbagai bukti dan dalil, kita boleh memastikan bahawa

  peristiwa itu terjadi pada hari Isnin, tepatnya pada malam ke-21 bulan Ramadhan, bertepatan

  dengan tarikh 10 Ogos 610 M. Umur Nabi Muhammad ketika itu tepat 40 tahun 6 bulan 12

  hari berdasarkan perkiraan bulan. Sedangkan, jika memakai kiraan matahari, maka umur

  baginda waktu itu ialah 39 tahun 3 bulan 22 hari.6

  5 Ibnu Hajar mengatakan, Baihaqi menyatakan bahawa mimpi yang benar berlangsung selama 6 bulan. Oleh

  itu, permulaan mimpi yang benar yang merupakan petanda awal kenabian terjadi pada bulan baginda dilahirkan,

  iaitu Rabiul Awal. Peristiwa itu terjadi setelah umur baginda genap 40 tahun. Namun, wahyu pertama yang

  turun kepada baginda dalam keadaan sedar (tidak tidur), terjadi pada bulan Ramadhan. Lihat Fath al-Bary, jil I,

  hlm. 27.

  6 Para sejarawan berbeza pendapat berkaitan pada bulan apa Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan

  kenabian dan menurunkan wahyu pertama. Sebahagian mereka berpen