peperiksaan pertengahn tahunsiviktahun5

of 12/12
Bahagian A (Jawab di kertas jawapan) (60 markah) Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Pilih jawapan yang betul. 1. Antara yang berikut, yang manakah bukan dalam kalangan keluarga kembangan? A ibu B sepupu C nenek D bapa saudara 2. Aktiviti yang manakah boleh mewujudkan hubungan yang akrab dalam keluarga? I beriadah II jamuan makan III menyendiri IV berehat di dalam bilik A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV 3. Apakah panggilan yang sesuai dipanggil oleh Haris kepada abang sulong ayahnya? A datuk B Pak Su C Pak Long D Pak Ngah 4. Sikap yang boleh merenggangkan hubungan dengan keluarga kembangan ialah A bertolak ansur B bantu – membantu C mengambil berat D membuat hal sendiri 5. Kita digalakkan mengunjungi rumah anggota keluarga kembangan untuk A mendengar masalah mereka B mengisi masa lapang C meminjam wang daripada mereka D mewujudkan hubungan erat 6. Pernyataan manakah yang benar tentang jiran? A Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. B Orang yang selalu membantu kita C Orang yang tinggal di rumah kita D Orang yang kita kenal 7. Apakah aktiviti kejiranan yang dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan ceria? A senamrobik B gotong - royong 1

Post on 17-Nov-2015

240 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sivik

TRANSCRIPT

Bahagian A (Jawab di kertas jawapan) (60 markah)Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Pilih jawapan yang betul.

8

1. Antara yang berikut, yang manakah bukan dalam kalangan keluarga kembangan?A ibuB sepupuC nenekD bapa saudara

2. Aktiviti yang manakah boleh mewujudkan hubungan yang akrab dalam keluarga?I beriadahII jamuan makanIII menyendiriIV berehat di dalam bilikA I dan IIB II dan IIIC I dan IVD III dan IV

3. Apakah panggilan yang sesuai dipanggil oleh Haris kepada abang sulong ayahnya?A datukB Pak SuC Pak LongD Pak Ngah

4. Sikap yang boleh merenggangkan hubungan dengan keluarga kembangan ialahA bertolak ansurB bantu membantuC mengambil beratD membuat hal sendiri

5. Kita digalakkan mengunjungi rumah anggota keluarga kembangan untukA mendengar masalah merekaB mengisi masa lapangC meminjam wang daripada mereka D mewujudkan hubungan erat6. Pernyataan manakah yang benar tentang jiran?A Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita.B Orang yang selalu membantu kitaC Orang yang tinggal di rumah kitaD Orang yang kita kenal

7. Apakah aktiviti kejiranan yang dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan ceria?A senamrobikB gotong - royong C jogathonD sukaneka

8. Sikap yang tidak patut diamalkan dalam hidup berjiran ialahA angkuhB bertegur sapaC tolenrasiD bertolak ansur

9. Mengapakah pentingnya kita mengamalkan semangat kejiranan?A dapat bertukar tukar fahamanB membentuk masyarakat yang modenC mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni.D dapat berkongsi harta benda

10. Hubungan yang baik dengan jiran dapat mengelakkan ______________.A kemalanganB perselisihan fahamC penyakit berjangkitD semangat kejiranan

11. Yang berikut ialah adab sopan kamu dengan jiran kecualiA bertegur sapa apabila berjumpaB menziarahi rumah jiran jika ada yang sakit.C menawarkan bantuan apabila jiran dalam kesusahan.D bermasam muka hanya kerana tempat meletak kereta.

12. Antara berikut yang manakah bukan tanggungjawab seorang anak?A menjaga nama baik keluargaB mencari nafkah untuk keluargaC belajar bersungguh - sungguh D membantu ibu bapa di rumah

Soalan 13 berdasarkan pernyataan di bawah.

Menyediakan makanan dan minumanMenguruskan anak - anak

13. Manakah antara berikut merujuk kepada pernyataan di atas?A IbuB DatukC AdikD Nenek

14. Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya seorang bapa tidak bekerja?A keluarga akan lebih bahagiaB pendapatan bertambahC ibu terpaksa bekerja untuk menyara keluarga.D anak anak akan lebih terurus

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.

15. Perbuatan seorang anak seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas akan____________.A membahagiakan keluargaB menggembirakan keluargaC mempopularkan nama keluargaD menjatuhkan maruah keluarga

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

16. Apakah kebaikan melakukan aktiviti kejiranan yang ditunjukkan dalam gambar di atas?A mengenali antara satu sama lainB memastikan tidak berlaku kebakaranC menyihatkan dan mencergaskan BadanD menjaga keselamatan di kawasan tempat tinggal

17. Aktiviti manakah yang sesuai dilakukan secara gotong royong bersama jiran?A mencucui keretaB mencuci tandas di rumahC menyapu sampah D membaiki balai raya yang rosak18. Amalan mengadakan rumah terbuka kebiasaannya diadakan sempena __________.A hari guruB hari lahirC cuti sekolahD hari perayaan

19. Kebaikan amalan kunjung mengunjung ketika musim perayaan adalah seperti di bawah, kecualiA dapat mengeratkan hubungan sesama jiran.B dapat bertukar tukar pandangan dan pendapat.C dapat mengenali budaya dan cara hidup jiran yang pelbagai bangsa.D dapat melihat perabot perabot baharu di rumah jiran.

20. Semasa ibu bapa tidak berada di rumah, kita perlu meninggalkan _______ apabila keluar dari rumah.A kesanB alasanC pesananD peringatan

21. Apakah sikap yang tidak perlu ada dalam mewujudkan keharmonian bersama jiran?A toleransiB bertimbang rasaC saling membantu D menyimpan dendam dan hasad dengki.

22. Yang berikut adalah cara kita dapat mengenali jiran kita kecualiA mengetahui nama merekaB mengetahui agama merekaC mengetahui waktu makan merekaD mengetahui bahasa pertuturan mereka.

23. Jiran kamu menjemput kamu ke majlis hari lahir anaknya. Kamu penat dan hendak berehat. Apakah tindakan kamu?A memberitahu jiran kamu tidak akan hadir.B berpura pura terlupa untuk menghadiri majlis itu.C datang sebentar sebagai menghormati jemputan.D menyuruh jiran membuat majlis tersebut pada hari lain.

24. Sikap yang tidak elok dilakukan kepada jiran ialahA membantu jiranB menghormati jiranC bertanyakan masalah jiranD membuang sampah di rumah jiran

25. Jika anda dilantik menjadi ketua kelas, apakah tugas yang perlu anda laksanakan?A memerhati aktiviti guruB memarahi rakan sekelasC membuat bising di dalam kelasD menjaga kelas danmembantu guru.

26. Beriadah bermaksud A aktiviti hujung mingguB aktiviti rekreasi di waktu cutiC aktiviti sukaneka pada waktu petangD aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang bagi merehatkan badan dan minda.

27. Berikut ialah aktiviti riadah, kecuali?A berjogingB bersenamC berbasikalD membuat bising di dalam kelas

28. Jiran kamu ingin ke hospital untuk menjaga suaminya yang sedang sakit. Namun, jiran kamu mempunyai tiga orang anak yang masih kecil. Apakah tindakan yang perlu kamu lakukan untuk membantu jiran kamu itu?A melawat suaminyaB menyumbangkan duit kepadanyaC membantu menjaga anak anaknyaD memberitahu jiran yang lain masalahnya

Soalan 29 dan 30 berdasarkan pernyataan di bawah.

Sayur sayuranKuih bakul

29. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah bangsa jiran kamu?A CinaB MelayuC IndiaD Melanau

30. Apakah pakaian tradisional bangsa jiran kamu?A Cheongsam dan SamfooB baju melayuC baju kurungD sari

Bahagian B Namakan aktiviti kejiranan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. (12 markah)

riadahsukanekarumah terbukamajlis kenduri kahwingotong royongrondaan rukun tetangga

Bahagian CNyatakan jenis acara yang diadakan dalam aktiviti sukaneka. (12 markah)

meniup belonlari dalam gunimengisi air dalam botoltarik talimeniup tepungmembawa bola ping pong dengan sudu

Bahagian DTandakan () pada perlakuan yang sesuai dan () pada perlakuan yang tidak sesuai semasa menghadiri rumah terbuka jiran tetangga. (8 markah)

1) Makan dengan banyak dan gelojoh.__________2) Berbual dan berbincang tentang isu isu sensitif yang melibatkan perkauman.__________3) Memakai pakaian yang bersih, sopan, dan tidak menjolok mata.__________4) Mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah keranasudi menjemput anda.__________5) Membawa haiwan peliharaan seperti anjing atau kucing sewaktumenghadiri rumah terbuka.__________6) Beramah mesra dengan semua tetamu yang hadir.__________7) Merungut rungut tentang makanan yang dihidangkan olehtuan rumah. __________8) Memencilkan diri daripada bergaul dengan tetamu.__________

Bahagian E (8 markah)Jawab soalan soalan yang berikut berdasarkan pengumuman di bawah.

AKTIVITI GOTONG ROYONG TAMAN SAUJANATujuan: Membersihkan kawasan perumahan Taman Saujana serta membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes.Tarikh: 19 Mei 2013Hari: AhadMasa: 8.00 pagiTempat berkumpul:Bilik Gerakan Taman SaujanaSila bawa peralatan yang sesuai untuk aktiviti gotong royong.Perhatian dan kerjsama yang diberikan amatllah dihargai.

1. Apakah matlamat utama aktiviti gotong royong diadakan.di Taman Saujana?____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Mengapakah aktiviti gotong royong itu diadakan pada hari Ahad?____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Nyatakan peralatan yang sesuai dibawa semasa aktiviti gotong royong.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Bilakah aktiviti gotong royong itu diadakan?____________________________________________________________________________________________________________________________________________