pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum (pajsk) lembaga peperiksaan kementerian...

Click here to load reader

Post on 14-Dec-2015

247 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Slide 1

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JAN 2012 Slide 2 Asas Pertimbangan Pembentukan PAJSK Boleh diuji Mengalakkan penyertaan murid Julat penskoran yang lebih luwes Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bah. Sukan dan Bah.Kokurikulum Mudah untuk direkod Mudah difahami Mudah ditaksir Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan Ekstra kurikulum sama Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti luar waktu persekolahan (Ekstra Kurikulum) 2 Slide 3 Terbahagi kepada lima komponen:- SEGAK (Aktiviti Jasmani) - BMI (Rekod Kesihatan) Sukan Kokurikulum - Ekstra Kurikulum Format PAJSK Slide 4 Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) KOKURIKULUM BMI SUKAN SEGAK Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara Ekstra Kurikulum Slide 5 SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 5 Slide 6 Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu : Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Jangkauan Melunjur 6 Slide 7 Skor SEGAK berdasarkan kepada National Physical Fitness Standard For Malaysian School Childrens Skor BMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000 Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan 7 Slide 8 Peraturan Mengisi Borang Rekod SEGAK dan BMI 8 Slide 9 SUKAN DAN KOKURIKULUM 9 Slide 10 Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan dan tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK 10 Slide 11 Kaedah Pemberian Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum Hanya markah yang tertinggi sahaja dari setiap aktiviti sukan dan kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Walau bagaimana pun semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi: Menggalakkan insentif kepada semua murid mendapat imbuhan yang setimpal dengan penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Mendorong semua murid terlibat dalam aktiviti bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah dan pertubuhan yang berkaitan. 11 Slide 12 ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM i. Penglibatan (Involvement) jawatan peringkat komitmen khidmat sumbangan ii. Penyertaan (Participation) kehadiran iii. Prestasi (Performance) tahap pencapaian 12 Slide 13 Apa Yang Akan Ditaksir ? Kehadiran dalam latihan, pada hari acara atau aktiviti Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah, daerah atau negeri Penglibatan dalam peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah, negeri atau negara Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum, semasa dan selepas acara atau aktiviti Pencapaian dalam sukan, permainan, dan pertandingan Sumbangan murid daripada aspek teknikal, pengurusan, dan sokongan 13 Slide 14 ASPEK (110 Markah) Penglibatan (50 markah) Penyertaan (40 markah) Pretasi (20 markah) JawatanPeringkatKomitmen Khidmat Sumbangan KehadiranPencapaian 102010 4020 Nilai Skor Bagi Elemen Berdasarkan Aspek Sukan dan Kokurikulum 14 Slide 15 Penglibatan (50) Penyertaan (40) Prestasi (20) Jawatan (10) Peringkat (20) Komitmen (10) Kehadiran (40) Pencapaian (20) Sumbangan (10) J/kuasa Tahap Pewakilan Nilai Murni Bil. Hadir Tahap Kejayaan Khidmat Sumbangan Carta Elemen Berdasarkan Aspek Sukan dan Kokurikulum Contoh Cara Mengira Skor 1. 10 (jaw) + 9 (prkt) + 10 (Kom) + 6 (Sumb) + 40 (Kehdrn) + 12 (Pencp) = 87 2.Tukar ke % 87/110 x 100 = 79% 3.5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3.95% 15 Slide 16 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Jawatan 16 JawatanMarkah Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah 10 Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari 8 Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK 6 Ahli Aktif 4 Ahli 2 Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya adalah sama Slide 17 Tafsiran Penglibatan Dalam Elemen Peringkat 17 PENGLIBATANTAFSIRAN Penglibatan 1 Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan 2 Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti seperti persembahan selingan yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama disepanjang aktiviti/ perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan 3 Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong, kumpulan sorak perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program atau peserta majlis ceramah Slide 18 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Peringkat 18 PeringkatPenglibatan 1Penglibatan 2Penglibatan 3 Sekolah863 Daerah/Zon1184 Negeri14106 Kebangsaan17128 Antarabangsa201510 Pasukan Badan Beruniform Slide 19 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Peringkat 19 PeringkatPenglibatan 1Penglibatan 2Penglibatan 3 Sekolah863 Daerah/Zon1174 Negeri1485 Kebangsaan1796 Antarabangsa20107 Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan Slide 20 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Komitmen Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%. KomitmenMarkah Menunjukkan Kepimpinan3 Menguruskan Aktiviti3 Membantu Guru / Rakan2 Menyediakan Peralatan2 Mengemas Peralatan2 Membersih Kawasan2 Menepati Waktu2 Menunjukkan Minat2 Menunjukkan Kesungguhan2 Mengikut Arahan2 Mencuba2 Memberi Kerjasama2 Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan2 20 Slide 21 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Khidmat Sumbangan SumbanganPerkaraMarkah Teknikal Melibatkan perkara kursus referi/pengadil, jurulatih pasukan, konduktor pancaragam, jurulatih kadet, dll yang berkaitan dengan aspek teknikal. 10 Pengurusan Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan 6 SokonganMembantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan. 3 21 Slide 22 Nilai Skor Bagi Aspek Penyertaan Dalam Elemen Kehadiran Julat Peratus Kehadiran bagi Sukan dan Kokurikulum Markah Penuh 10040 90 9936 80 8932 70 7928 60 6924 50 5922 40 4918 30 3916 20 2912 10 198 1 94 22 Slide 23 Kaedah Pengiraan Kehadiran Bagi Sukan dan Kokurikulum Contoh: Aktiviti Pasukan Badan Beruniform mengadakan 20 kali perjumpaan setahun Pengiraan skor kehadiran untuk pasukan/badan beruniform: Jika jumlah kehadiran pelajar = 14 (a) Jumlah perjumpaan setahun = 20 (b) Ketidakhadiran yang diluluskan = 2 (c) Skor Kehadiran x 100 = 77.8% 23 Slide 24 Sekiranya murid tersebut tidak hadir tanpa sebab, jumlah kehadiran adalah kekal sebanyak 20 kali; Skor Kehadiran x 100 = 70% Skor kehadiran bagi murid yang tidak hadir tanpa sebab adalah 28% berdasarkan pada jadual di atas. Rujuk Lampiran B.Lampiran B Kehadiran dalam latihan yang dibiayai sendiri boleh diambil kira sebagai kehadiran sebenar sekiranya mempunyai dokumen sokongan atau rekod yang sah dan boleh dipercayai 24 Kaedah Pengiraan Kehadiran Bagi Sukan dan Kokurikulum Slide 25 Aspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbangkan kepada 20% markah untuk aktiviti sukan dan kokurikulum Berikut adalah jadual kaedah pemberian nilai skor Sukan dan Korikulum ; 25 Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum Bagi Aspek Prestasi Untuk Elemen Tahap Pencapaian Slide 26 26 Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum Bagi Aspek Prestasi Untuk Elemen Tahap Pencapaian PERINGKAT PERTANDINGAN MARKAH JOHAN NAIB JOHAN KETIGAKEEMPATKELIMAPENYERTAAN Sekolah0807060504TIADA Daerah/Zon11109TIADA Negeri141312 TIADA 4 Kebangsaan171615 TIADA 8 Antarabangsa201918 TIADA 16 Slide 27 Ekstra kurikulum 27 Slide 28 Ekstra kurikulum Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan, 2010) 28 Definisi Ekstra kurikulum Slide 29 Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukkan jasmani, emosi, rohani dan sosial Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan, Koperasi sekolah, program NILAM, AADK dsb. 29 Slide 30 Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira walaupun murid tersebut terlibat dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum Ekstra kurikulum mendorong murid terlibat dalam aktiviti secara sukarela bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah, masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan. 30 Slide 31 31 Slide 32 o Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau, ahli rumah ibadat kaum masing- masing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat o Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya kompang, tarian naga, tarian bagra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain 32 Slide 33 Format pelaporan Ekstra Kurikulum terbahagi kepada empat aspek. Perkhidmatan Anugerah daripada badan-badan lain Khidmat masyarakat Program NILAM 33 Format Ekstra Kurikulum Slide 34 Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan empat aspek berikut; Perkhidmatan (10) Anugerah daripada badan-badan lain (10) Khidmat masyarakat (10) Program NILAM (10) 34 Slide 35 Perkhidmatan (10) Anugerah (10) Khidmat Masyarakat (10) Jawatan Komitmen Rujuk Dokumen Anugerah Carta Elemen Berdasarkan Aspek Ekstra Kurikulum Markah Ekstra Kurikulum akan diambil kira dari markah yang tertinggi dari mana-mana elemen. 35 NILAM (10) Rujuk Dokumen NILAM Slide 36 Nilai Skor Aspek Perkhidmatan Bagi Elemen Jawatan 36 BilJawatanMarkah Bonus 1.Ketua Murid Sekolah10 2.Timbalan/Penolong Ketua Murid8 3.Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pegawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah 7 4.Penolong Ketua Asrama / Pegawas Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah 6 5.AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro - Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi 5 6.Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan - AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR 3 7.Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik2 Slide 37 37 BilAnugerah/Penghargaan Markah Bonus 1 Anugerah Remaja Perdana (ARP) Kementerian Belia dan Sukan Emas10 Perak7 Gangsa5 2Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan10 3Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja10 4 Anugerah Khas Sukan 4.1.Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan10 4.2Olahragawan/Olahragawati Negeri7 4.3. Olahragawan/Olahragawati Daerah5 5 Lain-lain anugerah/penghargaan khas yang setara 5.1 Peringkat Kebangsaan10 5.2 Peringkat Negeri7 5.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian5 5.4 Peringkat Sekolah2 6 Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktirafan /kebenaran KPM/JPN) 2 (5) Nilai Skor Elemen Anugerah Khas Slide 38 38 PROGRAM NILAM MARKAH NILAMEMASPERAKGANGSA Sekolah7654 Zon/Daerah/Bahagian876 5 Negeri987 6 Kebangsaan1098 7 Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Program NILAM Slide 39 Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Elemen Khidmat Masyarakat Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur. Sumbangan Perkara Pilih AKTIVITI KEMASYARAKATANKlik sini AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAANKlik sini AKTIVITI PASUKAN SUKARELAKlik sini AKTIVITI PERSATUAN Klik sini AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADATKlik sini AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELAKlik sini AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI Klik sini 39 Slide 40 Bilangan Penyertaan Ekstra Kurikulum Skor Yang Ditetapkan 9 hingga 1010 6 hingga 807 1 hingga 505 Skala Skor Mengikut Bilangan Penyertaan Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara, misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak memperoleh skor 05. 40 Slide 41 APLIKASI PAJSK 41 Slide 42 42 Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK Ketua Guru Penasihat mengumpul borang di akhir program aktiviti - menyerahkan kepada Guru Kelas Guru Penasihat tandatangan pengesahan kehadiran Murid bawa borang kehadiran aktiviti CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK Slide 43 Peraturan Mengisi Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum 43 Slide 44 44 Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN C) CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN Slide 45 45 Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang dan menyerahkan kepada Guru Kelas (LAMPIRAN C) CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM Slide 46 Peraturan Mengisi Borang Rumusan Aktiviti Ekstra Kurikulum 46 Slide 47 47 Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN D) CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM Slide 48 S EKIAN T ERIMA K ASIH 48