pengenalan kreativiti dan rekacipta thn4

of 22 /22
KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISMA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR. 10 MEI 2005 HINGGA 13 MEI 2005 HOTEL GARDEN BATU PAHAT. KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 4, 5 DAN 6

Author: royzamy

Post on 14-Jun-2015

3.967 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISMA JABATAN PENDIDIKAN NEGERIJOHOR. 10 MEI 2005 HINGGA 13 MEI 2005HOTEL GARDEN BATU PAHAT.KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAHTAHUN 4, 5 DAN 6

2. PENGENALAN KREATIVITI DANREKACIPTAPENDEDAHAN KEPADA BENTUKASAS REKA BENTUKMENENTUKAN BENTUK ASASBERDASARKAN OBJEK 3. 1.2 Kreativiti dan Rekacipta a. Pengenalan Kreativiti i. Pendedahan kepada bentuk asas rekabentuk. Aras 1 Mengenal pasti bentuk asas rekabentuk Melakar bentuk asas Menyenaraikan objek di persekitaran yangmempunyai persamaan dengan bentuk asas Membina bentuk asas secara 3D 4. Bentuk Asas 2D dan 3DLakaran 2D Lakaran 3D Lakaran 2D Lakaran 3D KiubSfera SelinderPiramid KuboidBujur 5. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Merujuk bentuk asas reka bentuk segi empat,bulatan, segi tiga dalam 2D dan 3D berasaskanunsur dan prinsip lukisan. Membuat lakaran bentuk asas. Memerhatikan bentuk asas di dalam kelas danpersekitaran bagi menjana idea. Membuat lawatan di persekitaran sekolah,taman permainan bagi menjana idea. Melakar objek-objek yang berkaitan denganbentuk asas. Membuat bentuk 3D menggunakan pensel, pen,krayon, arang dan pensel warna. 6. ii.Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek Aras 1 Mengenal pasti idea berdasarkan objek Melakar objek berdasarkan bentuk asal Membina objek berdasarkan lakaran di atasdengan menggunakan bahan yang bersesuaian 7. Cadangan Aktiviti PembelajaranContoh objek : Bola (sfera) Kotak (Kiub / kuboid) Botol (selinder) Skital (piramid) Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek sepertibulatan membentuk cermin mata atau segi empatmembentuk almari. Sumber bahan seperti kertas, plastisin, span dan tanah liat. 8. Bentuk-bentuk Asas Di persekitaranBentuk Asas Objek sebenar Selinder Kon Kiub KuboidSfera 9. iii.Komunikasi TampakAras 1 Membuat persembahan hasil dan binaan secaralisan. 10. Cadangan Aktiviti pembelajaran Murid mencatat idea baru daripadapersembahan 11. Beberapa contoh objek yang mempunyai bentuk asas 3DBentuk Asas 3D Objek di persekitaran murid 12. b. Kajian reka Bentuk dan Kefungsian Produki. Kajian bentuk luaran produk Aras 1 Mengenal pasti kegunaan produk. Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsiproduk Melakar bentuk luaran pelbagai produk 13. ii. Memasang model bepandukan manual Aras 1 Membaca manual Memilih dan memasang komponen Membandingkan model yang telah dipasangdengan manual Menguji dan melaras model. 14. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid membaca arahan dan lukisan dalammanual Pelbagai set binaan boleh digunakan serentaksecara berkumpulan, berpasangan atauindividu Sumber bahan ialah set binaan yang statik 15. Aras 1Memasang model yang lebih kompleksberpandukan manual Aras 2Mereka model baru dari set binaan Mereka model baru dari set binaan Menerangkan fungsi model baru 16. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Sumber bahan ialah set binaan yangmengandungi gear dan roda serta bolehberfungsi Murid memberi penerangan dan membuatdemonstrasi menggunakan model yangtelah dipasang 17. iii. Membuka dan memasang produk untuk untuk mengkaji komponenAras 1 Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan tangan Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat danpencantum Membuka dan mengenal pasti fungsikomponen 18. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Alatan tangan yang digunakan seperti pemutarskru rata, pemutar skru Philips, spanar bolehlaras dan playar muncung tirus Pengikat dan pencantum yang digunakanseperti bol dan nat, skru dan sesendal Contoh aktiviti ialah membuka dan memasanglampu suluh, loceng basikal, pengasah penselmekanikal dan pam basikal 19. e.PendokumentasianAras 1Mengumpul dan merekod maklumat Cadangan Aktiviti PembelajaranMenyimpan maklumat dalam fail 20. Kreativiti dan Reka Cipta adalah dua perkarayang mempunyai perkaitan antara satu denganyang lain. Di dalam penghasilan sesuatu ciptaan,kreativiti berperanan memastikan produk yangdicipta itu berfungsi, praktikal dan bolehdikomersialkan. Kreativiti juga membantu mindamelahirkan idea-idea yang baru atau membuatpengubahsuaian berdasarkan kepada masalahsedia ada. Setiap manusia di anugerahkankreativiti tersendiri, hanya kita yang perluberusaha untuk meningkatkannya melalui cara-cara tertentu. 21. Objek seperti jam tangan, ais krim, meja, papan hitam, roda direkabentuk berdasarkan bentukasas 3D