pencemaran alam-sekitar-2

17
Uploaded by : NABILAHABDHALIM SMKDATO’ONN,BUTTERWORTH (2013)

Upload: nabila-halim

Post on 15-Jun-2015

6.388 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pencemaran alam-sekitar-2

Uploaded by : NABILAHABDHALIMSMKDATO’ONN,BUTTERWORTH (2013)

Page 2: Pencemaran alam-sekitar-2

Pencemaran merupakan pemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kenggunaan halal alam sekitar.

Page 3: Pencemaran alam-sekitar-2
Page 4: Pencemaran alam-sekitar-2

Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat atau ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, atau merosakkan alam sekitar, ke dalam dalam atmosfera.

Page 5: Pencemaran alam-sekitar-2

Pembakaran terbuka Merokok Pembuangan udara bahaya dari

kilang&kenderaan

Page 6: Pencemaran alam-sekitar-2

Kerosakkan tumbuhan

kekurangan sumber makanan dan ekonomi

Menjejaskan kesihatan manusia

Kenaikan suhu bumi

Menyebabkan jerebu

Page 7: Pencemaran alam-sekitar-2

Pencemaran air, seperti kebocoran dan luahan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomenon eutrofikasi.

Page 8: Pencemaran alam-sekitar-2
Page 9: Pencemaran alam-sekitar-2
Page 10: Pencemaran alam-sekitar-2

Pencemaran tanah atau pencemaran tanih bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan tanah. Ia disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk air atau pepejal. Bahan pencemar terdiri daripada pencemar organik, kimia atau fizik. Seriusnya pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Pencemaran menunjukkan tahap serius apabila kesuburan tanah sudah hilang. Tanah akan bertukar warna menjadi kehitaman dan tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut akan menjadi layu.

Page 11: Pencemaran alam-sekitar-2

Bahan buangan kilang - minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang (dibiarkan begitu sahaja atau ditanam dalam tanah).

Masyarakat - pembuangan sampah merata-rata tempat dan pelupusan yang tidak sistematik.

Page 12: Pencemaran alam-sekitar-2

Kesuburan tanah - tercemar dan tidak sesuai untuk tujuan pertanian.

Pengujian senjata nuklear di negara-negara barat juga turut mengancam kualiti tanah dunia. Tanah bukan sahaja tidak subur malahan menyimpan bahan radioaktif yang mampu membunuh manusia secara perlahan.

Page 13: Pencemaran alam-sekitar-2

Pencemaran bunyi (atau bunyi persekitaran) merupakan bunyi hasilan mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan.

Page 14: Pencemaran alam-sekitar-2
Page 15: Pencemaran alam-sekitar-2

Bunyi yang tidak dikehendaki ini dikenali sebagai pencemaran bunyi.

merosakkan secara physiological dan psychological health.

Pencemaran bunyi mampu menyebabkan rimas dan agresif, hipertensi, tahap tekanan tinggi, kehilangan pendengaran, gangguan tidur, dan kesan buruk yang lain.

Page 16: Pencemaran alam-sekitar-2

mengadakan berbagai undang-undang dan acara untuk meningkatkan lagi mutu alam sekitar

pertubuhan ini bertindak sebagai pengawas pencemaran.

Guru-guru sekolah harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral .

Page 17: Pencemaran alam-sekitar-2

Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang.Namundalam kepesatan pertumbuhannya itu,ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesansampingan terhadap alam sekitar.

Kegiatan-kegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkanpencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air. Selain itu,kegiatan pembangunandan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.Terdapatpunca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam,seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkanudara dan air,kegiatan perladangan dan sebagainya.