penawaran jadwal kuliah semester genap fakultas syari'ah...

of 13/13
` PENAWARAN JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM UIN WALISONGO TAHUN AKADEMIK 2015/2016 NO KODE MK MATAKULIAH SKS Kelas 1 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IFA2 2 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 IFA2 3 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 IFA2 4 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 IFA2 5 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 IFA2 6 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 IFA2 7 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 IFA2 8 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 IFA2 9 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 IFA2 10 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 IFA2 11 FSH-6208 Hukum Perdata 2 IFA2 12 FSH-6209 Hukum Pidana 2 IFA2 13 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IFB2 14 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 IFB2 15 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 IFB2 16 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 IFB2 17 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 IFB2 18 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 IFB2 19 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 IFB2 20 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 IFB2 21 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 IFB2 22 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 IFB2 23 FSH-6208 Hukum Perdata 2 IFB2 24 FSH-6209 Hukum Pidana 2 IFB2 25 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IFC2 26 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 IFC2 27 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 IFC2 28 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 IFC2 29 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 IFC2 30 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 IFC2 Page 1

Post on 13-Aug-2019

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • `

  PENAWARAN JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP

  FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM UIN WALISONGO

  TAHUN AKADEMIK 2015/2016

  NO KODE MK MATAKULIAH SKS Kelas

  1 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IFA2

  2 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 IFA2

  3 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 IFA2

  4 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 IFA2

  5 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 IFA2

  6 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 IFA2

  7 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 IFA2

  8 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 IFA2

  9 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 IFA2

  10 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 IFA2

  11 FSH-6208 Hukum Perdata 2 IFA2

  12 FSH-6209 Hukum Pidana 2 IFA2

  13 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IFB2

  14 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 IFB2

  15 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 IFB2

  16 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 IFB2

  17 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 IFB2

  18 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 IFB2

  19 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 IFB2

  20 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 IFB2

  21 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 IFB2

  22 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 IFB2

  23 FSH-6208 Hukum Perdata 2 IFB2

  24 FSH-6209 Hukum Pidana 2 IFB2

  25 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IFC2

  26 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 IFC2

  27 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 IFC2

  28 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 IFC2

  29 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 IFC2

  30 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 IFC2

  Page 1

 • 31 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 IFC2

  32 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 IFC2

  33 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 IFC2

  34 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 IFC2

  35 FSH-6208 Hukum Perdata 2 IFC2

  36 FSH-6209 Hukum Pidana 2 IFC2

  37 INS-11013 Islam & Budaya Jawa 2 IFA4

  38 IFS-21006 Tafsir Ahkam 2 IFA4

  39 IFS-21006 Tarih Tasyri 2 IFA4

  40 IFS-21020 Hukum Tata Negara 2 IFA4

  41 IFS-21012 Hukum Pidana 2 IFA4

  42 IFS-21014 Hukum Perdata Islam Indonesia 2 IFA4

  43 IFS-21035 Hisab Awal Bulan Qomariyah 2 IFA4

  44 IFS-21011 Perangkat Rukyah I 2 IFA4

  45 IFS-21041 Kajian Kitab Falak II 2 IFA4

  46 INS-11009 Algoritma & Dasar Pemog Hisab II 2 IFA4

  47 INS-11017 Bahasa Arab II 2 IFA4

  48 INS-11017 Bahasa Arab III 2 IFA4

  49 INS-11013 Islam & Budaya Jawa 2 IFB4

  50 IFS-21006 Tafsir Ahkam 2 IFB4

  51 IFS-21006 Tarih Tasyri 2 IFB4

  52 IFS-21020 Hukum Tata Negara 2 IFB4

  53 IFS-21012 Hukum Pidana 2 IFB4

  54 IFS-21014 Hukum Perdata Islam Indonesia 2 IFB4

  55 IFS-21035 Hisab Awal Bulan Qomariyah 2 IFB4

  56 IFS-21011 Perangkat Rukyah I 2 IFB4

  57 IFS-21041 Kajian Kitab Falak II 2 IFB4

  58 INS-11009 Algoritma & Dasar Pemog Hisab II 2 IFB4

  59 INS-11017 Bahasa Arab II 2 IFB4

  60 INS-11017 Bahasa Arab III 2 IFB4

  61 INS-11013 Islam & Budaya Jawa 2 IFC4

  62 IFS-21006 Tafsir Ahkam 2 IFC4

  63 IFS-21006 Tarih Tasyri 2 IFC4

  64 IFS-21020 Hukum Tata Negara 2 IFC4

  65 IFS-21012 Hukum Pidana 2 IFC4

  66 IFS-21014 Hukum Perdata Islam Indonesia 2 IFC4

  Page 2

 • 67 IFS-21035 Hisab Awal Bulan Qomariyah 2 IFC4

  68 IFS-21011 Perangkat Rukyah I 2 IFC4

  69 IFS-21041 Kajian Kitab Falak II 2 IFC4

  70 INS-11009 Algoritma & Dasar Pemog Hisab II 2 IFC4

  71 INS-11017 Bahasa Arab II 2 IFC4

  72 INS-11017 Bahasa Arab III 2 IFC4

  73 IFS-21021 Metode Penelitian 2 IFA6

  74 IFS-21022 Keadvokatan 2 IFA6

  75 IFS-21019 Sosiologi Hukum 2 IFA6

  76 IFS-22003 Kewirausahaan 2 IFA6

  435 IFS-21017 Hukum Acara PTUN 2 IFA6

  78 IFS-21036 Hisab Gerhana Bulan 2 IFA6

  79 IFS-21037 Hisab Gerhana Matahari 2 IFA6

  80 INS-11011 Lab Falak II 4 IFA6

  81 IFS-21023 KKL 2 IFA6

  82 IFS-21046 Skripsi 6 IFA6

  83 IFS-21021 Metode Penelitian 2 IFB6

  84 IFS-21022 Keadvokatan 2 IFB6

  85 IFS-21019 Sosiologi Hukum 2 IFB6

  86 IFS-22003 Kewirausahaan 2 IFB6

  87 IFS-21017 Hukum Acara PTUN 2 IFB6

  88 IFS-21036 Hisab Gerhana Bulan 2 IFB6

  89 IFS-21037 Hisab Gerhana Matahari 2 IFB6

  90 INS-11011 Lab Falak II 4 IFB6

  91 IFS-21023 KKL 2 IFB6

  92 IFS-21046 Skripsi 6 IFB8

  93 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SJA2

  94 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 SJA2

  95 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 SJA2

  96 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 SJA2

  97 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 SJA2

  98 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 SJA2

  99 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 SJA2

  100 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 SJA2

  101 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 SJA2

  102 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 SJA2

  103 FSH-6208 Hukum Perdata 2 SJA2

  104 FSH-6209 Hukum Pidana 2 SJA2

  Page 3

 • 105 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 SJB2

  106 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 SJB2

  107 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 SJB2

  108 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 SJB2

  109 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 SJB2

  110 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 SJB2

  111 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 SJB2

  112 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 SJB2

  113 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 SJB2

  114 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 SJB2

  115 FSH-6208 Hukum Perdata 2 SJB2

  116 FSH-6209 Hukum Pidana 2 SJB2

  117 JSS-21029 Hukum Pidana Khusus 2 SJA4

  118 JSS-21036 Perkemb. dan Pemikiran Politik Islam Ind. 2 SJA4

  119 JSS-21022 Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi 2 SJA4

  120 INS 11007 Ushul Fiqh 2 SJA4

  121 JSS-22010 Kemahiran Litigasi 2 SJA4

  122 JSS-21031 Kapita Selekta Pidana 2 SJA4

  123 JSS-21033 Viktimologi 2 SJA4

  124 JSS-21038 Sosiologi Politik 2 SJA4

  125 JSS-21037 Sistem Politik di Indonesia 2 SJA4

  126 JSS-21029 Hukum Pidana Khusus 2 SJB4

  127 JSS-21036 Perkemb. dan Pemikiran Politik Islam Ind. 2 SJB4

  128 JSS-21022 Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi 2 SJB4

  129 INS 11007 Ushul Fiqh 2 SJB4

  130 JSS-22010 Kemahiran Litigasi 2 SJB4

  131 JSS-21031 Kapita Selekta Pidana 2 SJB4

  132 JSS-21033 Viktimologi 2 SJB4

  133 JSS-21038 Sosiologi Politik 2 SJB4

  134 JSS-21037 Sistem Politik Di Indonesia 2 SJB4

  135 JSS-21029 Hukum Pidana Khusus 2 SJC4

  136 JSS-21036 Perkemb. dan Pemikiran Politik Islam Ind. 2 SJC4

  137 JSS-21022 Hukum Konstitusi dan Acara Konstitusi 2 SJC4

  138 INS-11007 Ushul Fiqh 2 SJC4

  139 JSS-22010 Kemahiran Litigasi 2 SJC4

  140 JSS-21031 Kapita Selekta Pidana 2 SJC4

  141 JSS-21033 Viktimologi 2 SJC4

  142 JSS-21038 Sosiologi Politik 2 SJC4

  143 JSS-21037 Sistem Politik di Indonesia 2 SJC4

  144 JSS-21044 Legal Drafting 2 SJ6(1)

  Page 4

 • 145 INS-11009 Akhlak/Tasawuf 2 SJ6(1)

  146 JSS-21001 Filsafat Hukum Islam 2 SJ6(1)

  147 JSS-21025 Tafsir Ahkam Pidana dan Politik 2 SJ6(1)

  148 JSS-21017 Hukum Acara Perdata 2 SJ6(1)

  149 JSS-21020 Sosiologi Hukum 2 SJ6(1)

  150 JSS-21003 Qawaid Fiqhiyyah 2 SJ6(1)

  151 JSS-21046 Metodologi Penelitian JS 2 SJ6(1)

  152 JSS-21034 Keadvokatan 2 SJ6(1)

  153 JSS-21004 Fiqh Muamalah 2 SJ6(1)

  154 JSS-21047 Metode Survey 2 SJ6(1)

  155 JSS-21026 Hadits Ahkam Pidana dan Politik 2 SJ6(1)

  156 JSS-21044 Legal Drafting 2 SJ6(2)

  157 INS-11009 Akhlak/Tasawuf 2 SJ6(2)

  158 JSS-21001 Filsafat Hukum Islam 2 SJ6(2)

  159 JSS-21025 Tafsir Ahkam Pidana dan Politik 2 SJ6(2)

  160 JSS-21017 Hukum Acara Perdata 2 SJ6(2)

  161 JSS-21020 Sosiologi Hukum 2 SJ6(2)

  162 JSS-21003 Qawaid Fiqhiyyah 2 SJ6(2)

  163 JSS-21046 Metodologi Penelitian JS 2 SJ6(2)

  164 JSS-21034 Keadvokatan 2 SJ6(2)

  165 JSS-21004 Fiqh Muamalah 2 SJ6(2)

  166 JSS-21047 Metode Survey 2 SJ6(2)

  167 JSS-21026 Hadits Ahkam Pidana dan Politik 2 SJ6(2)

  168 JSS-22012 Sistem Peradilan di Indonesia 2 SJA8

  169 JSS-21048 Praktikum PPL 2 SJA8

  170 JSS-21049 Praktikum KKL 2 SJA8

  171 INS-11011 KKN 4 SJA8

  172 JSS-21050 Skripsi 6 SJA8

  173 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 PIHA2

  174 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 PIHA2

  175 UIN-6209 Sejarah Peradapan Islam 2 PIHA2

  176 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 PIHA2

  177 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 PIHA2

  178 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 PIHA2

  179 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 PIHA2

  180 FSH-6203 Fiqh Jinayah I 2 PIHA2

  181 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 PIHA2

  182 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 PIHA2

  183 FSH-6208 Hukum Perdata I 2 PIHA2

  184 FSH-6209 Hukum Pidana I 2 PIHA2

  Page 5

 • 185 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 PIHB2

  186 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 PIHB2

  187 UIN-6209 Sejarah Peradapan Islam 2 PIHB2

  188 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 PIHB2

  189 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 PIHB2

  190 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 PIHB2

  191 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 PIHB2

  192 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 PIHB2

  193 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 PIHB2

  194 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 PIHB2

  195 FSH-6208 Hukum Perdata I 2 PIHB2

  196 FSH-6209 Hukum Pidana I 2 PIHB2

  197 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 MUA2

  198 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 MUA2

  199 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 MUA2

  200 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 MUA2

  201 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 MUA2

  202 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 MUA2

  203 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 MUA2

  204 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 MUA2

  205 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 MUA2

  206 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 MUA2

  207 FSH-6208 Hukum Perdata 2 MUA2

  208 FSH-6209 Hukum Pidana 2 MUA2

  209 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 MUB2

  210 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 MUB2

  211 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 MUB2

  212 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 MUB2

  213 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 MUB2

  214 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 MUB2

  215 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 MUB2

  216 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 MUB2

  217 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 MUB2

  218 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 MUB2

  219 FSH6208 Hukum Perdata 2 MUB2

  220 FSH-6209 Hukum Pidana 2 MUB2

  221 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 MUC2

  222 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 MUC2

  223 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 MUC2

  224 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 MUC2

  Page 6

 • 225 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 MUC2

  226 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 MUC2

  227 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 MUC2

  228 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 MUC2

  229 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 MUC2

  230 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 MUC2

  231 FSH-6208 Hukum Perdata 2 MUC2

  232 FSH-6209 Hukum Pidana 2 MUC2

  233 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 MUD2

  234 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 MUD2

  235 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 MUD2

  236 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 MUD2

  237 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 MUD2

  238 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 MUD2

  239 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 MUD2

  240 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 MUD2

  241 FSH-6204 Fiqh Siyasah 2 MUD2

  242 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 MUD2

  243 FSH-6208 Hukum Perdata 2 MUD2

  244 FSH-6209 Hukum Pidana 2 MUD2

  245 INS-11016 Bahasa Arab II 2 MUA4

  246 INS-11017 Bahasa Arab III 2 MUA4

  247 HEI-21002 Tarikh Tasyri' 2 MUA4

  248 HEI-21003 Qawaid Fiqhiyyah 2 MUA4

  249 HEI-21015 Hukum Perdata Islam di indonesia 2 MUA4

  250 HEI-21017 Fiqh Mu'amalah II 2 MUA4

  251 HEI-21018 Hukum Acara Perdata 2 MUA4

  252 HEI-21019 Hukum Acara Pidana 2 MUA4

  253 HEI-21032 Hadits Ahkam Ekonomi 2 MUA4

  254 HEI-21036 Ekonomi Mikro Islam 2 MUA4

  255 HEI-21043 Kewirausahaan 2 MUA4

  256 HEI-22014 Studi Kelayakan Bisnis 2 MUP4

  257 INS-11016 Bahasa Arab II 2 MUB4

  258 INS-11017 Bahasa Arab III 2 MUB4

  259 HEI-21002 Tarikh Tasyri' 2 MUB4

  260 HEI-21003 Qawaid Fiqhiyyah 2 MUB4

  261 HEI-21015 Hukum Perdata Islam di indonesia 2 MUB4

  262 HEI-21017 Fiqh Mu'amalah II 2 MUB4

  263 HEI-21018 Hukum Acara Perdata 2 MUB4

  264 HEI-21019 Hukum Acara Pidana 2 MUB4

  Page 7

 • 265 HEI-21032 Hadits Ahkam Ekonomi 2 MUB4

  266 HEI-21036 Ekonomi Mikro Islam 2 MUB4

  267 HEI-21043 Kewirausahaan 2 MUB4

  268 INS-11016 Bahasa Arab II 2 MUC4

  269 INS-11017 Bahasa Arab III 2 MUC4

  270 HEI-21002 Tarikh Tasyri' 2 MUC4

  271 HEI-21003 Qawaid Fiqhiyyah 2 MUC4

  272 HEI-21015 Hukum Perdata Islam di indonesia 2 MUC4

  273 HEI-21017 Fiqh Mu'amalah II 2 MUC4

  274 HEI-21018 Hukum Acara Perdata 2 MUC4

  275 HEI-21019 Hukum Acara Pidana 2 MUC4

  276 HEI-21032 Hadits Ahkam Ekonomi 2 MUC4

  277 HEI-21036 Ekonomi Mikro Islam 2 MUC4

  278 HEI-21043 Kewirausahaan 2 MUC4

  279 HEI-22015 Keadvokatan 2 MUP4

  280 INS-11016 Bahasa Arab II 2 MUD4

  281 INS-11017 Bahasa Arab III 2 MUD4

  282 HEI-21002 Tarikh Tasyri' 2 MUD4

  283 HEI-21003 Qawaid Fiqhiyyah 2 MUD4

  284 HEI-21015 Hukum Perdata Islam di indonesia 2 MUD4

  285 HEI-21017 Fiqh Mu'amalah II 2 MUD4

  286 HEI-21018 Hukum Acara Perdata 2 MUD4

  287 HEI-21019 Hukum Acara Pidana 2 MUD4

  288 HEI-21032 Hadits Ahkam Ekonomi 2 MUD4

  289 HEI-21036 Ekonomi Mikro Islam 2 MUD4

  290 HEI-21043 Kewirausahaan 2 MUD4

  291 HEI-21025 Hukum Ketenagakerjaan 2 MU6(1)

  292 HEI-21019 Hukum Acara Pidana 2 MU6(1)

  293 HEI-21020 Hukum Acara Peradilan Agama 2 MU6(1)

  294 HEI-21040 Lembaga Keuangan Syari'ah 2 MU6(1)

  295 HEI-21046 Metode Kualitatif dan Kuantitatif 2 MU6(1)

  296 HEI-21002 Tarikh Taysri' 2 MU6(1)

  297 HEI-21045 Akuntansi Syari'ah 2 MU6(1)

  298 HEI-21024 Hukum Perpajakan 2 MU6(1)

  299 HEI-21023 Hukum Perbankan 2 MU6(1)

  300 HEI-21047 Metode Penelitian Mu'amalah 2 MU6(1)

  301 INS-11012 Islam dan Budaya Jawa 2 MU6(1)

  302 HEI-22009 Manajemen Pemasaran 2 MU6(1)

  303 HEI-21025 Hukum Ketenagakerjaan 2 MU6(2)

  304 HEI-21019 Hukum Acara Pidana 2 MU6(2)

  Page 8

 • 305 HEI-21020 Hukum Acara Peradilan Agama 2 MU6(2)

  306 HEI-21040 Lembaga Keuangan Syari'ah 2 MU6(2)

  307 HEI-21046 Metode Kualitatif dan Kuantitatif 2 MU6(2)

  308 HEI-21002 Tarikh Taysri' 2 MU6(2)

  309 HEI-21045 Akuntansi Syari'ah 2 MU6(2)

  310 HEI-21024 Hukum Perpajakan 2 MU6(2)

  311 HEI-21023 Hukum Perbankan 2 MU6(2)

  312 HEI-21047 Metode Penelitian Mu'amalah 2 MU6(2)

  313 INS-11012 Islam dan Budaya Jawa 2 MU6(2)

  314 HEI-22010 Manajemen SDI 2 MU6(2)

  315 HEI-21025 Hukum Ketenagakerjaan 2 MU6(3)

  316 HEI-21019 Hukum Acara Pidana 2 MU6(3)

  317 HEI-21020 Hukum Acara Peradilan Agama 2 MU6(3)

  318 HEI-21040 Lembaga Keuangan Syari'ah 2 MU6(3)

  319 HEI-21046 Metode Kualitatif dan Kuantitatif 2 MU6(3)

  320 HEI-21002 Tarikh Taysri' 2 MU6(3)

  321 HEI-21045 Akuntansi Syari'ah 2 MU6(3)

  322 HEI-21024 Hukum Perpajakan 2 MU6(3)

  323 HEI-21023 Hukum Perbankan 2 MU6(3)

  324 HEI-21047 Metode Penelitian Mu'amalah 2 MU6(3)

  325 INS-11012 Islam dan Budaya Jawa 2 MU6(3)

  326 HEI-21038 Pengantar Akuntansi 2 MUA8

  327 HEI-21039 Sistem Fiskal dan Moneter 2 MUA8

  328 INS-11003 Tafsir 2 MUA8

  329 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ASA2

  330 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 ASA2

  331 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 ASA2

  332 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 ASA2

  333 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 ASA2

  334 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 ASA2

  335 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 ASA2

  336 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 ASA2

  337 FSH-6204 Fiqh siyasah 2 ASA2

  338 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 ASA2

  339 FSH-6208 Hukum Perdata 2 ASA2

  340 FSH-6212 Hukum Pidana 2 ASA2

  341 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ASB2

  342 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 ASB2

  343 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 ASB2

  344 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 ASB2

  Page 9

 • 345 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 ASB2

  346 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 ASB2

  347 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 ASB2

  348 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 ASB2

  349 FSH-6204 Fiqh siyasah 2 ASB2

  350 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 ASB2

  351 FSH-6208 Hukum Perdata 2 ASB2

  352 FSH-6212 Hukum Pidana 2 ASB2

  353 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ASC2

  354 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 ASC2

  355 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 ASC2

  356 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 ASC2

  357 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 ASC2

  358 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 ASC2

  359 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 ASC2

  360 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 ASC2

  361 FSH-6204 Fiqh siyasah 2 ASC2

  362 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 ASC2

  363 FSH-6208 Hukum Perdata 2 ASC2

  364 FSH-6212 Hukum Pidana 2 ASC2

  365 UIN-6204 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ASD2

  366 UIN-6208 Falsafah Kesatuan Ilmu 2 ASD2

  367 UIN-6209 Sejarah Peradaban Islam 2 ASD2

  368 UIN-6210 Bahasa Arab I 2 ASD2

  369 UIN-6213 Bahasa Inggris II 2 ASD2

  370 FSH-6201 Fiqh Munakahat 2 ASD2

  371 FSH-6202 Fiqh Muamalah 2 ASD2

  372 FSH-6203 Fiqh Jinayah 2 ASD2

  373 FSH-6204 Fiqh siyasah 2 ASD2

  374 FSH-6205 Fiqh Mawaris 2 ASD2

  375 FSH-6208 Hukum Perdata 2 ASD2

  376 FSH-6212 Hukum Pidana 2 ASD2

  377 INS-11016 Bahasa Arab II 2 ASA4

  378 INS-11017 Bahasa Arab III 2 ASA4

  379 ASS-21036 Tafsir Ahkam AS 2 ASA4

  380 ASS-21016 Hukum Adat 2 ASA4

  381 ASS-21040 Hukum Tata Negara 2 ASA4

  382 ASS-21045 Hukum Wakaf 2 ASA4

  383 ASS-21046 Hukum agraria 2 ASA4

  384 ASS-21020 Sosiologi Hukum 2 ASA4

  Page 10

 • 385 ASS-21029 Administrasi PA 2 ASA4

  386 ASS-21030 Hukum Perikatan 2 ASA4

  387 ASS-21031 Hukum Perdata Islam Indonesia II 2 ASA4

  388 INS-11016 Bahasa Arab II 2 ASB4

  389 INS-11017 Bahasa Arab III 2 ASB4

  390 ASS-21035 Tafsir Ahkam AS 2 ASB4

  391 ASS-21016 Hukum Adat 2 ASB4

  392 ASS-21040 Hukum Tata Negara 2 ASB4

  393 ASS-21045 Hukum Wakaf 2 ASB4

  394 ASS-21046 Hukum agraria 2 ASB4

  395 ASS-21020 Sosiologi Hukum 2 ASB4

  396 ASS-21029 Administrasi PA 2 ASB4

  397 ASS-21030 Hukum Perikatan 2 ASB4

  398 ASS-21031 Hukum Perdata Islam Indonesia II 2 ASB4

  399 INS-11016 Bahasa Arab II 2 ASC4

  400 INS-11017 Bahasa Arab III 2 ASC4

  401 ASS-21035 Tafsir Ahkam AS 2 ASC4

  402 ASS-21016 Hukum Adat 2 ASC4

  403 ASS-21040 Hukum Tata Negara 2 ASC4

  404 ASS-21045 Hukum Wakaf 2 ASC4

  405 ASS-21046 Hukum agraria 2 ASC4

  406 ASS-21020 Sosiologi Hukum 2 ASC4

  407 ASS-21029 Administrasi PA 2 ASC4

  408 ASS-21030 Hukum Perikatan 2 ASC4

  409 ASS-21031 Hukum Perdata Islam Indonesia II 2 ASC4

  410 INS-11016 Bahasa Arab II 2 ASD4

  411 INS-11017 Bahasa Arab III 2 ASD4

  412 ASS-21035 Tafsir Ahkam AS 2 ASD4

  413 ASS-21016 Hukum Adat 2 ASD4

  414 ASS-21040 Hukum Tata Negara 2 ASD4

  415 ASS-21045 Hukum Wakaf 2 ASD4

  416 ASS-21046 Hukum agraria 2 ASD4

  417 ASS-21020 Sosiologi Hukum 2 ASD4

  418 ASS-21029 Administrasi PA 2 ASD4

  419 ASS-21030 Hukum Perikatan 2 ASD4

  420 ASS-21031 Hukum Perdata Islam Indonesia II 2 ASD4

  421 INS-11016 Bahasa Arab II 2 AS6(1)

  422 INS-11017 Bahasa Arab III 2 AS6(1)

  423 ASS-21034 Ulumul Qur’an II 2 AS6(1)

  424 INS-11010 Sejarah Peradaban Islam 2 AS6(1)

  Page 11

 • 425 ASS-21001 Filsafat Hukum Islam 2 AS6(1)

  426 ASS-21019 Hukum Acara Peradilan Agama 2 AS6(1)

  427 ASS-21039 Politik Hukum Islam di Indonesia 2 AS6(1)

  428 ASS-21021 Statistik 2 AS6(1)

  429 ASS-21040 Hukum Tata negara 2 AS6(1)

  430 ASS-21027 Kemahiran Litigasi 2 AS6(1)

  431 ASS-21028 Kemahiran Non Litigasi 2 AS6(1)

  432 ASS-21043 Masail Fiqh 2 AS6(1)

  433 INS-11016 Bahasa Arab II 2 AS6(2)

  434 INS-11017 Bahasa Arab III 2 AS6(2)

  435 ASS-21034 Ulumul Qur’an II 2 AS6(2)

  436 INS-11010 Sejarah Peradaban Islam 2 AS6(2)

  437 ASS-21001 Filsafat Hukum Islam 2 AS6(2)

  438 ASS-21019 Hukum Acara Peradilan Agama 2 AS6(2)

  439 ASS-21039 Politik Hukum Islam di Indonesia 2 AS6(2)

  440 ASS-21021 Statistik 2 AS6(2)

  441 ASS-21040 Hukum Tata negara 2 AS6(2)

  442 ASS-21027 Kemahiran Litigasi 2 AS6(2)

  443 ASS-21028 Kemahiran Non Litigasi 2 AS6(2)

  444 ASS-21043 Masail Fiqh 2 AS6(2)

  445 ASS- 21047 Praktikum PPL 2 ASA8

  446 ASS -21048 Praktikum KKL 2 ASA8

  447 INS-11011 KKN 2 ASA8

  448 ASS-21050 Skripsi 6 ASA8

  449 ASS- 21047 Praktikum PPL 2 ASB8

  450 ASS -21048 Praktikum KKL 2 ASB8

  451 INS-11011 KKN 2 ASB8

  452 ASS-21050 Skripsi 6 ASB8

  453 MMS-21004 Fiqh Muamalah 2 MM4

  454 MMS-21006 Fiqh Siyasah 2 MM4

  455 MMS-21008 Fiqh Mawaris 2 MM4

  456 MMS-21015 Hukum Perdata Islam Indonesia 2 MM4

  457 MMS-21037 Pengantar Perbandingan Madzhab Fiqh 2 MM4

  458 MMS-21028 Tafsir Ahkam 2 MM4

  459 MMS-21024 Hukum Perikatan 2 MM4

  460 MMS-21026 Ushul Fiqh II 2 MM4

  461 MMS-21031 Sistem Peradilan di Indonesia 2 MM4

  462 MMS-21038 Qawaid Fiqhiyyah II 2 MM4

  463 MMS-21013 Hukum Perdata 2 MM6

  464 MMS-21007 Fiqh Munakahat 2 MM6

  Page 12

 • 465 MMS-21009 Ilmu Falak I 2 MM6

  466 MMS-21030 Ushul Fiqh Perbandingan 2 MM6

  467 MMS-21028 Tafsir Ahkam AS 2 MM6

  468 MMS-21040 Muqaranah Madzahib fil Ibadah 2 MM6

  469 MMS-21041 Muqaranah madzahib Fil Mawaris 2 MM6

  470 MMS-21047 Hukum Agraria 2 MM6

  471 MMS-21021 Yurisprudensi 2 MM6

  472 MMS-21020 Sosiologi Hukum 2 MM6

  473 MMS-21019 Hukum Acara Peradilan Agama 2 MM6

  474 MMS-21048 Praktikum PPL 2 MM8

  475 MMS-21049 Praktikum KKL 2 MM8

  476 INS-11011 KKN 4 MM8

  477 MMS-21051 SKRIPSI 6 MM8

  986 SKS

  Semarang, 21 Desember 2015

  An. D E K A N,

  Wakil Dekan I

  TTD

  Drs. Sahidin, M.Si.

  NIP. 19670321 199303 1 005

  Jumlah Beban Mengajar

  Page 13