Penal Grile

Download Penal Grile

Post on 14-Oct-2015

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/24/2018 Penal Grile

  1/70

  Drept penal special II

  1. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de neindeplinirea indatoririlor de serviciu sauindeplinirea lor defectuoasa din culpa, infractiune prevazuta in art. 273 C.pen.?a.-orice persoanab.-numai un functionar publicc.-numai un angajat al cailor ferate

  R C

  2. Ce fel de infractiune este neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lordefectuoasa?a.-de serviciu sau in legatura cu serviciulb.-contra sigurantei circulatiei pe caile feratec.-contra autoritatii

  R

  3. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea de nerespectare cu stiinta a indatorserviciu sau indeplinirea lor defectuoasa?a.-culpab.-intentia directa sau indirectac.-praeterintentia

  R

  !. "ub ce forma este posibila participatia penala la infractiunea de distrugere si semnalizare falsa?

  a.-participatia penala este posibila in toate formeleb.-participatia penala este posibila doar sub forma coautoratuluic.-participatia penala este posibila doar sub forma complicitatii

  R #

  $. Care este obiectul material al infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor?a.-infractiunea este lipsita de obiect materialb.-armele si munitiilec.-doar armele albe

  R

  %. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiila.-numai un militarb.-orice persoana care intruneste conditiile generale pentru a raspunde penalc.-numai un functionar public aflat in e&ercitiul functiunii

  R

 • 5/24/2018 Penal Grile

  2/70

  7. Care este subiectul pasiv general al infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor?a.-orice persoanab.-statulc.-persoana care are de suferit de pe urma folosirii armelor si munitiilor

  R

  '. (n ce consta elementul material al variantei tip a infractiunii de nerespectarea regimului armelor simunitiilor?a.-intr-o actiuneb.-intr-o inactiunec.-intr-o omisiune

  R #

  ). Care este urmarea imediata a infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor?a.-crearea unei stari de pericol

  b.-uciderea unei persoanec.-vatamarea integritatii corporale a unei persoane

  R #

  1*. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste, de regula, infractiunea de nerspectare a regimuarmelor si munitiilor?a.-culpab.-praeterintentiac.-intentia

  R C

  11. +in ce este format obiectul material al infractiunii de nerespectarea regimului de ocrotire al unor ba.-dintr-un bun mobil oarecareb.-numai dintr-un bun imobilc.-din bunurile care, potrivit legii, fac parte din patrimoniul cultural national

  R C

  12. +in ce este format obiectul material al infractiunii de nerespectarea regimului de ocrotire al unor ba.-din documentele care fac parte din fondul arivistic national al Romanieib.-din bunuri mobilec.-din bunuri imobile prin destinatie

  R #

  13. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea de e&ercitare fara drept a unei profea.-intentiab.-culpac.-intentia depasita

 • 5/24/2018 Penal Grile

  3/70

  R #

  1!. Cine este subiect pasiv principal al infractiunii de nerespectarea regimului transportului rutier puba.-orice persoanab.-numai un functionar cu functie de conducerec.-statul

  R C

  1$. Cine este subiect pasiv secundar al infractiunii de nerespectarea regimului transportului rutier puba.-#utoritatea Rutiera Romanab.-statulc.-orice persoana

  R #

  1%. Cum se realizeaza infractiunea de nerespectarea regimului transportului rutier public?a.-printr-o actiune de efectuarea a transportului rutier public fara licentab.-printr-o actiune de efectuarea a transportului rutier public cu licentac.-printr-o actiune de efectuarea a transportului rutier public cu sau fara licenta

  R #

  17. "ub ce forme este posibila participatia penala la infractiunea de nerespectarea regimului transporturutier public?a.-doar sub forma coautoratuluib.-doar sub forma conplicitatii

  c.-sub toate formele coautorat, instigare, complicitate

  R C

  1'. Care este obiectul material al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori?a.-infractiunea este lipsita de obiect materialb.-materialele din care se confectioneaza moneda sau titlul de valoare contrafacutec.-corpul persoanei care savarseste infractiunea

  R

  1). Care este obiectul material al infractiunii de falsificare de monede sau alte valori atunci cand estesavarsita prin punerea in circulatie sau prin detinerea de monede sau valori falsificate?a.-monedele sau valorile false puse in circulatie sau detinuteb.-obiectul material consta intr-o actiune de punere in circulatie sau detinere de monede sau valori falsec.-infractiunea este lipsita de obiect material

  R #

 • 5/24/2018 Penal Grile

  4/70

  2*. Ce reprezinta moneda sau titlul de valoare falsificate prin plasmuire?a.-obiectul material al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valorib.-produsul infractiunii de falsificare de monede sau de alte valoric.-obiectul material al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport

  R

  21. Cine poate savarsi infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori?

  a.-orice persoanab.-un falsificator profesionistc.-un functionar la ancii ationale a Romaniei

  R #

  22. Ce infractiune savarseste persoana care este, in acelasi timp, autor al faptei principale de falsificarmonede sau de alte valori si al faptei derivate de punere in circulatie a monedelor sau titlurilor de valoare falsificata.-infractiunea de falsificare de monede sau de alte valorib.-concurs intre infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori si fapta derivata de punere in circulatie amonedelor sau titlurilor de valoare falsificatec.-infractiunea de inselaciune

  R

  23. (n ce consta elementul material al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori?a.-in actiunea de falsificare a unei monede sau a unei alte valorib.-in actiunea de falsificare a unei bancnotec.-in actiunea de falsificare a unui numar foarte mare de monede

  R #

  2!. (n ce consta actiunea de falsificare in cazul infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori?a.-in contrafacerea /confectionarea0 de monede sau de valori false prin imitarea monedei sau valorii adevarateb.-in punerea in circulatie a monedelor sau titlurilor de valoare falsec.-in detinerea de monede sau de titluri de valoare false

  R #

  2$. (n ce consta actiunea de falsificare in cazul infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori?a.-in punerea in circulatie a monedelor sau valorilor false

  b.-prin alterarea adica modificarea continutului sau aspectului unei monede sau valori adevarate in scopul de a creaparenta necorespunzatoare adevaruluic.-prin alterarea adica modificarea continutului sau aspectului unei monede sau valori adevarate in scopul de a creaaparenta necorespunzatoare adevarului, doar cu conditia ca moneda respectiva sa aiba o valoare foarte mare

  R

  2%. Care este urmarea imediata a actiunii de falsificare de monede sau de alte valori?a.-infractiunea nu are urmare imediatab.-falsificarea monedei sau valorii respective

 • 5/24/2018 Penal Grile

  5/70

  c.-crearea unei stari de pericol pentru relatiile sociale ocrotite, prin obtinerea unei menede sau a unui titlu de valoaraparent asemanator cu moneda sau cu titlul a carui falsificare s-a urmarit

  R C

  27. Cu ce forma de vinovatie se savarseste infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori?a.-cu intentie directa sau indirectab.-din culpa

  c.-cu intentie depasita

  R #

  2'. Cum este incadrata juridic fapta persoanei care falsifica bilete de tramvai?a.-infractiunea de falsificare de monede sau de alte valorib.-infractiunea de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transportc.-infractiunea de fals

  R

  2). Care este cerinta esentiala pentru e&istenta infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de biletetransport?a.-nu e&ista o cerinta esentiala, infractiunea e&istand in toate cazurile cand sunt falsificate marci, timbre sau bilete transportb.-valoarea a carei falsificare se savarseste sa corespunda unei valori e&istentec.-sa fie falsificat un numar de minim 1** de timbre, marci sau bilete de transport

  R

  3*. Care este cerinta esentiala pentru e&istenta infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de biletetransport?a.-valorile falsificate sa priveasca un timbru, o marca sau un bilet de trasport dintre acelea care e&ista oficial n circpublica a acestor valorib.-sa fie falsificate cel putin 1*** de timbrec.-sa fie falsificate marci de renume

  R #

  31. Cum se realizeaza elementul material al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete detransport?

  a.-prin vanzarea de timbre sau bilete de transport falseb.-prin contrafacerea sau alterarea unui timbru, a unei marci sau a unui bilet de transport adevarat, valabil sau utilizc.-prin vanzarea de instrumente pentru falsificatea de bilete de transport, de marci sau timbre

  R

  32. (n cazul infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport, actele preparatorii sepedepsesc?a.-actele preparatorii sunt posibile dar nu se pregatascb.-actele preparatorii sunt posibile si se pregatesc

 • 5/24/2018 Penal Grile

  6/70

  c.-actele preparatorii nu sunt posibile

  R #

  33. Cand se consuma infractiunea de falsificare de timbre, marci sau bilete de transport?a.-cand prima valoare falsificata susceptibila de a fi pusa in circulatie a fost produsab.-cand valoarea falsificata a ajuns deja la utilizator si a fost folositac.-cand timbrul, marca sau biletul de transport false au fost descoperite de autoritati

  R #

  3!. Cand e&ista tentati