Pembentangan Kajian Tindakan; Meningkatkan Kefahaman & Minat Pelajar Terhadap Topik Constellation Melalui Penggunaan Constellation Torch

Download Pembentangan Kajian Tindakan; Meningkatkan Kefahaman & Minat Pelajar Terhadap Topik Constellation Melalui Penggunaan Constellation Torch

Post on 28-Jul-2015

91 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Tajuk Kajian Tindakan:</p> <p>Meningkatkan Kefahaman &amp; Minat Pelajar Dalam Mempelajari Topik Constellation Melalui Penggunaan Alat Constellation Torch</p> <p>Pembentang Penyelidikan TIndakan:</p> <p>WAN MOHD IZZAT BIN WAN NORAZMEEPISMP IPG MAJOR SAINS UNIT F5 Pensyarah Penyelia:</p> <p>DR. OOI HEAN BENGJabatan Sains IPG Ipoh</p> <p>Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Yang Laluo Mengajar topik Constellation, Tahun 5. o Menggunakan buku teks sebagai rujukan sepanjang P&amp;P. o Berpusatkan guru. o Sepanjang P&amp;P, pelajar kelihatan bosan, bercakap sesama sendiri, cenderung untuk tidur di dalam kelas. o Keputusan latihan yang diberikan mengecewakan. Semua pelajar tidak dapat menjawab soalan yang diberikan, malah terdapat beberapa orang tidak menjawab langsung.</p> <p>Setelah P&amp;P tersebut, saya membuat refleksi: o Adakah saya perlu perbaiki cara mengajar agar lebih menarik? o Adakah saya perlu lebih kreatif dalam menyediakan dan menggunakan Alat Bantu Mengajar (ABM)? o Bagaimana saya boleh mengajar topik Constellation dengan lebih baik?</p> <p>Tinjauan Literatur</p> <p>Objektif Kajian1) Objektif Umum Meningkatkan kefahaman dan minat pelajat Tahun 5 Tekun, SK Perempuan Constellation. Padang Rengas dalam mempelajari topik</p> <p>2) Objektif Khusus Pelajar Tahun 5 Tekun SK Perempuan Padang Rengas dapat memahami topik Constellation melalui pembelajaran</p> <p>menggunakan Constellation Torch dengan mengingati dan melukis kembali 4 buruj iaitu Scorpion, Southern Cross, Orion dan Big Dipper dengan betul.</p> <p>Samb.</p> <p>2) Objektif Khusus Menunjukkan minat yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari topik Constellation menggunakan Constellation Torch dengan merujuk kepada skor min sekurang-kurangnya 3.1 yang diperolehi pada soal selidik.</p> <p>Kaedah penggunaan Constellation Torch dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian Pasca bagi topik Constellation.</p> <p>Kumpulan Sasarano Pelajar Tahun 5 Tekun, SK Perempuan Padang Rengas, Perak Darul Ridzuan. o 39 pelajar, 19 lelaki dan 20 perempuan. o 38 berbangsa Melayu, 1 India, berumur 11 tahun. o Pencapaian umum pelajar 5 tekun dalam subjek Sains:20 15 10 5 0 A B C D E Jumlah Pelajar Mendapat Gred</p> <p>TOV Peperiksaan Akhir Tahun 2010 pelajar Tahun 4 Tekun</p> <p>Constellation Torch</p> <p>o Menyediakan alternatif pengalaman suasana melihat bintang pada waktu malam. o Imej yang dikeluarkan oleh Constellation Torch berbentuk buruj-buruj (silibes KBSR Tahun 5): Big Dipper, Scorpio, Orion, Southern Cross.</p> <p>Instrumen KajianKefahaman Pelajar</p> <p>oUjian Pra dan Pasca oLukisanMinat Pelajar</p> <p>oBorang Soal Selidik</p> <p>Ujian Pra &amp; Pasca: Perbandingan Markah Ujian</p> <p>Gred</p> <p>Ujian Pra Pasca</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E0 (0%) 0 (0%)</p> <p>Lulus34 (87.2%) 39 (100%)</p> <p>Gagal5 (12.8%) 0 (0%)</p> <p>1 14 19 5 (2.6%) (35.9%) (48.7%) (12.8%) 15 19 5 (38.5%) (48.7%) (12.8%) 0 (0%)</p> <p>Lukisan: KriteriaLukisan saintifik:</p> <p>o Budah dikenalpasti corak buruj. o Susun atur butir-butir bintang yang baik dan teratur. o Jumlah bintang dalam corak sama banyak atau hampir sama.Lukisan tidak saintifik:</p> <p>o Jumlah bintang mencukupi tetapi corak burujnya tidak dapat dikenali. o Jumlah bintang tidak mencukupi dan corak burujnya tidak dapat dikenali. o Jumlah bintang terlebih dan corak burujnya tidak dapat dikenali. o Songsang sisi. o Tidak menggambarkan sesuatu corak buruj dengan jelas.</p> <p>Lukisan: SaintifikAntara lukisan-lukisan saintifik:</p> <p>Orion</p> <p>Scorpion</p> <p>Big Dipper</p> <p>Lukisan: Tidak SaintifikAntara lukisan-lukisan tidak saintifik:</p> <p>Orion dilukis songsang sisi (kiri) berbanding lukisan sebenar (kanan)</p> <p>Hanya terdapat garis dan tiada bintang</p> <p>Borang Soal Selidik: Interpretasi Responden3% 23% Minat Kurang Minat Tidak Minat</p> <p>74%</p> <p>* 74%= 29 responden, 23%= 11 responden, 3%= 1 responden</p> <p>Rumusano Keputusan dan tahap pencapaian pelajar dalam ketiga-tiga instrumen jelas menunjukkan peningkatan kefahaman serta minat dalam mempelajari topik Constellation. o Inovasi Constellation Torch yang bermatlamat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar dilihat berjaya mencapainya.</p> <p>Cadangan Kajian Seterusnyao Penerapan nilai-nilai menjadi agenda utama kurikulum pendidikan Malaysia (Kem. Pelajaran Malaysia, 1992). o Dalam P&amp;P ini, saya kurang menerapkan nilai-nilai pengajaran, seolah-olah diabaikan. o Untuk kajian peringkat gelung kedua, saya mencadangkan agar pelajar mempelajari topik Constellation dengan menerapkan nilai kepada pelajar melalui kaedah SIFIR (Simulasi-Fikir).</p> <p>Sekian, terima kasih.</p>