pelaksanaan pentaksiran sekolah - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/pdf/spp/pentaksiran...

27
Peneraju Pendidikan Negara PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Sektor Pengurusan Akademik

Upload: truongquynh

Post on 01-Feb-2018

369 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

Sektor Pengurusan Akademik

Page 2: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

• Mulai 2011

Pelaksanaan

• Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3/2011 bertarikh 29 Julai 2011

Punca Kuasa

Psikomotor

Afektif

Kognitif PENTAKSIRAN

SECARA

HOLISTIK

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Page 3: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

PENTAKSIRAN PUSAT 1 PENTAKSIRAN SEKOLAH 2 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM 3 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 4

KOMPONEN PBS

Page 4: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

4

satu proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

Page 5: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

2 Berterusan Formatif

Sumatif

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

Page 6: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

1

3

4

Menguji murid secara menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang boleh memberikan maklumat perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif murid.

Holistik

Mengambil kira semua tahap keupayaan murid. Inklusif

Mengukur kebolehan sebenar murid secara adil dan berdasarkan fakta. Autentik

Mengikut keperluan dan persekitaran setempat. Setempat Penggunaan kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. Fleksibel

Aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan p&p. Berterusan

Berdasarkan satu piawai yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum. Standard

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH

Page 7: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

Pentaksiran Untuk Pembelajaran

Pentaksiran Semasa Pembelajaran

Pentaksiran Tentang Pembelajaran

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

Page 8: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

MANFAAT PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentadbir

• mengetahui perkembangan murid secara keseluruhan

• mengetahui keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran

• mengenal pasti potensi dan kekuatan murid dalam pembelajaran

• memantau pelaksanaan tindakan susulan

Guru

• mengesan perkembangan murid secara menyeluruh

• mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa

• mengetahui keberkesanan pengajarannya

• merancang dan mengubahsuai pengajarannya

• menjalankan tindakan susulan yang sewajarnya

Ibu Bapa

• mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh

• mengetahui potensi, kekuatan dan kelemahan anak-anak

• mengenal pasti pencapaian anak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa

• membantu anak-anak dalam pembelajaran berdasarkan maklumat pentaksiran

Murid

• mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran

• memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran

• mengukuhkan pembelajaran untuk mencapai tahap penguasaan lebih tinggi

Page 9: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

Proses p&p yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategi

Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional bagi menetapkan Tahap Penguasaan

Merekod kemajuan murid

Pelaporan Tahap Penguasaan murid

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

1

2

3

4

Page 10: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

Pemulihan

Merancang dan

melaksana tindakan susulan

Pencap

aian

Tahap

Pen

guasaan

m

urid

TAMAT Melapor

Tahap Penguasaan

murid

Pencapaian Tahap

Penguasaan murid

Mentaksir, merekod dan menganalisis

Tahap Penguasaan

murid

Melaksanakan p&p

Merancang p&p dan

menyediakan instrument pentaksiran

MULA

Memilih SK dan SP yang

hendak diajar

Ya

Tidak

Carta alir pelaksanaan

Pentaksiran Sekolah secara

formatif

Page 11: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

Langkah 1:

Menentukan SK, SP dan SPi yang hendak ditaksir

dalam DSKP mata pelajaran.

Langkah 2:

Membina item pentaksiran.

Langkah 3:

Mentadbir pentaksiran sumatif pada akhir unit pembelajaran, penggal atau tahun yang telah

ditentukan.

Langkah 4:

Memeriksa respons murid dan merekod

pencapaian.

Langkh 5:

Membuat analisis data.

Langkah 6:

Melapor prestasi murid.

Carta alir pelaksanaan

Pentaksiran Sekolah secara

sumatif

Page 12: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ditetapkan

TAHAP

PENGUASAAN

TAHAP PENGUASAAN

Page 13: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

TAFSIRAN

TAHAP PENGUASAAN SECARA UMUM

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Page 14: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

1

Tidak secara dalam talian

2

Menggunakan aplikasi Ms Excel

3

Rekod disimpan di sekolah untuk tindak susul Pelaporan Kepada pihak berkepentingan

4

Guru perlu membuat pentaksiran apabila lengkap mengajar satu kelompok Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran

PELAPORAN

TAHAP PENGUASAAN MURID

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

Page 15: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

TEMPLAT PELAPORAN

MATA PELAJARAN

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

Page 16: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

TEMPLAT PELAPORAN

MATA PELAJARAN

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

MAKLUMAT MURID

TP KESELURUHAN

TP SETIAP KELOMPOK

Page 17: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

TEMPLAT PELAPORAN

MATA PELAJARAN

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

Page 18: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

TEMPLAT PELAPORAN

MURID OLEH GURU KELAS

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID T6 2016

Page 19: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara

TEMPLAT PELAPORAN

MURID OLEH GURU KELAS

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID TAHUN 6 2016

Page 20: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran
Page 21: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran
Page 22: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran
Page 23: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

PANDUAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 6 (PST6)

Surat siaran KPM bertarikh: 15 OGOS 2016

Surat siaran Pengarah JPN Selangor bertarikh :25 OGOS 2016

Penggunaan templat pelaporan PST6 bertujuan melaporkan tahap penguasaan keseluruhan semua mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi setiap murid Tahun 6

Pelaporan PST6 akan dikeluarkan bersekali dengan keputusan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2016.

Page 24: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Carta Alir Pelaporan PST6

Mula

Guru kelas menyediakan maklumat asas murid (Nama dan No kad Pengenalan)

Guru merekodkan tahap penguasaan murid dan menyerahkan kepada guru kelas

Guru kelas mengumpulkan maklumat tahap penguasaan murid bagi semua matapelajaran ke dalam templat Pelaporan PST6

Guru kelas mencetak Pelaporan PST6 untuk diedarkan kepada murid dan ibubapa serta simpanan sekolah

Tamat

Page 25: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

Templat Pelaporan PST6

• 1 Panduan

• 2 Pelaporan Kelas

• 3 Pelaporan PST6

• 4 Graf Pelaporan

• 5 Pernyataan Tahap Penguasaan

• 6 Contoh Ulasan Guru Kelas

Page 26: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran

NAMA MURID : AZALI BIN MOHD GHAZI

KELAS : 6 BISTARI

NO. MY KID / NO. SURAT BERANAK : 040709-07-2361

BULAN PENTAKSIRAN SEPTEMBER

SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN PRESINT 16

JALAN PRESINT 16, PUTRAJAYA

WILAYAH PERSEKUTUAN, PUTRAJAYA

1 BAHASA MELAYU 5

Azali berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya

mengungkapkan idea dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan

pengetahuan bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta

mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

2 BAHASA INGGERIS 4

Azali shows good command of the language. He has the ability to use language fairly independently but

requires guidance for more complex language tasks.

Azali mununjukkan kemahiran berbahasa yang baik. Beliau mempunyai kemampuan menggunakan bahasa

tetapi memerlukan bimbingan untuk melaksanakan tugasan bahasa yang bersifat kompleks.

3 SAINS 4Azali menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan

pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik

4 MATEMATIK 5

Azali boleh:

1. Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai

strategi penyelesaian masalah.

2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.

3. sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

5 SEJARAH 5 Azali membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

6REKA BENTUK

TEKNOLOGI5

Azali melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara

sistematik serta tekal dan bersikap positif.

7

TEKNOLOGI

MAKLUMAT

KOMUNIKASI

3Azali menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi dalam bidang

Pengaturcaraan TMK Tahun 6.

8 PENDIDIKAN MUZIK 3 Azali boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada sesuatu situasi.

9PENDIDIKAN SENI

VISUAL3

Azali menguasai bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya yang

sederhana

10PENDIDIKAN

KESIHATAN4

Azali berupaya menganalisis maklumat, produk dan perkhidmatan kesihatan bagi meningkatkan pengurusan

penjagaan diri, kesihatan dan keselamatan diri.

11PENDIDIKAN

JASMANI4

Azali boleh melakukan aktiviti memanaskan badan sehingga kadar nadi meningkat melebihi 120 denyutan

seminit dan menyejukkan badan dalam kumpulan kecil mengikut prosedur yang betul.

12 BAHASA ARAB 4

تعّرف التلميذ وقدرته على التطبيق بالمهارات اللغوية األساسية مع كونه ثابتا ومناسبا بالمواقف.

Azali mengetahui kemahiran asas bahasa Arab dan mempraktikkannya dengan betul secara konsisten dan

menepati situasi

13 PENDIDIKAN ISLAM 4

Azali berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada

kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab melaksanakannya dalam

kehidupan harian.

14

15

16

ULASAN GURU

………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

PN. NUR AIDA BINTI ABD. RAHIM ( )

T/Cetak : 06/02/2017 9:25 Nama,Tandatangan dan cap rasmi sekolah

PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 6 (PST6)

TAHUN 2016

Pencapaian boleh dipertingkatkan lagi terutama dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik.

BIL. MATA PELAJARAN

TAHAP

PENGUASAAN

KESELURUHAN

PENYATAAN

Page 27: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - …jpnselangor.moe.gov.my/jpns/images/PDF/spp/Pentaksiran Sekolah.pdf · peneraju pendidikan negara 1 pentaksiran pusat 2 pentaksiran sekolah 3 pentaksiran